Oblikovanje polja datuma i vremena u programu Access

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada koristite datum/vreme tipa podataka u programu Microsoft Access, imate opciju da biste zadržali podrazumevane formate, Primena unapred definisanog formata ili da kreirate prilagođeni format. Ovaj članak ukratko objašnjava podatke datum/vreme tip, kako da dodate polje "Datum i vreme" u tabelu i kako možete da primenite unapred definisani ili prilagođeni format.

Šta želite da uradite?

Pregled formata datuma i vremena

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u tabelu

Oblikovanje polja „Datum/vreme“

Ograničavanje unosa format datuma i vremena pomoću maske za unos

Dodatne informacije

Pregled formata datuma i vremena

Access automatski prikazuje datum i vreme u Opšti format datuma i vremena formata. Datumi se pojavljuju kao mm/dd/yyyy u sad i kao ",” mm/dd/yyyy izvan sad su mm je mesec, dd je dan i yyyy je godina. Vreme se prikazuje kao HH: mm: ss AM/PM, gde je hh sat, mm je minuta i ss je sekundi, ali možete da prikažete datum i vreme u nekoliko formata.

Ove automatskog oblikovanja za datum i vreme razlikovati u zavisnosti od geografske lokacije koja je navedena u Microsoft Windows regionalne i jezičke opcije postavke na vašem računaru. Na primer, u Evropi i mnogim delovima Aziji, u zavisnosti od lokacije, možda ćete videti datum i vreme kao 28.11.2018 12:07:12 PM ili 28/11/2018 12:07:12 PM. U sad, videćete 11/28/2018 12:07:12 PM. Nije moguće promeniti ove automatskog oblikovanja tako što ćete koristiti prilagođene formate prikaza. Format prikaza koji ste izabrali neće uticati na unos podataka ili Access skladišti podatke. Na primer, možete da unesite datum u obliku evropski kao što su 28.11.2018 i da imate tabelu, obrazac ili izveštaj prikazati u obliku 11/28/2018.

Access automatski pruža nivo validacije podataka u vezi sa datum i vreme oblikovanja. Na primer, ako unesete Nevažeći datum, kao što su 32.11.2018, pojavljuje se poruka i da imate mogućnost da unesete novu vrednost ili da konvertujete u polje za datum/vreme tip tip podataka "tekst". Važeći datum vrednosti u opsegu od -657.434 (januar 1, 100 A.D.) do 2 958 465 (decembar 31, 9999 A.D.). Važeće vrednosti vremena u opsegu od.0 do.9999, ili 23:59:59.

Više informacija o tipu podataka datuma/vremena potražite u članku Uvod u tipove podataka i svojstva polja.

Vrh stranice

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u tabelu

 1. Otvorite tabelu koju želite da umetnete polje” Datum/vreme "u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite na strelicu nadole pored stavke kliknite da biste dodali kolonu i izaberite datum & vreme sa padajuće liste polja.

 3. Preimenovanje polja i sačuvajte tabelu.

Da biste dodali polje datuma, kliknite na ikonu "birača datuma" ili "Kalendar" i uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste uneli trenutni datum, kliknite na dugme danas.

 • Da biste izabrali jedan dan u tekućem mesecu, kliknite na datum.

 • Da biste izabrali drugi mesec i dan, koristite dugmad napred ili nazad.

Vrh stranice

Oblikovanje polja „Datum/vreme“

Access obezbeđuje nekoliko unapred definisanih formata za podatke datuma i vremena, ali ako ovi formati ne odgovaraju vašim potrebama, možete navesti prilagođeni format. Podrazumevani format je „Opšti format datuma“ – m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM.

Primena unapred definisanog formata

 1. Ako već nemate polje "Datum i vreme", dodajte polje. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, kliknite na strelicu nadole pored stavke kliknite da biste dodali kolonu i izaberite datum & vreme sa padajuće liste polja.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje tabele i prebacite se na prikaz dizajna.

 3. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 4. U odeljku Svojstva polja kliknite na strelicu u polju za svojstvo Format i sa padajuće liste izaberite format.

  date and time properties

 5. Pošto izaberete format, pojavljuje se radnja Opcije za ažuriranje svojstava i omogućava vam da primenite novi format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji ga logično nasleđuju. Da biste primenili promene u celoj bazi podataka, kliknite na radnju, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi Ime polja. U ovom slučaju, Ime polja je ime polja „Datum/vreme“.

 6. Da biste primenili promene na celu bazu podataka, kada se pojavi dijalog Ažuriranje svojstava i prikaže obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format, kliknite na dugme Da.

 7. Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Primena prilagođenog formata

Kada kreirate prilagođeni format, unesite različite znakove u svojstvo "Format" u polje tabele. Znakove se sastoji od čuvara mesta (kao što su 0 i #), znakove za razdvajanje (kao što su tačke i zareza), literala i boja. Prilagođeni formati za datum/vreme polja mogu da sadrže dva odeljka – jedan za datum i drugi put – i se razdvajaju sa razmakom.

Kada primenite prilagođenog formata na polje” Datum/vreme ", možete da kombinujete različitim formatima tako što će dva odeljka, jednu za datum i drugi put. U takav instancu, razmak bi razdvojite odeljaka. Na primer, možete da kombinujete Opšti format datuma i vremena formata na sledeći način: m/dd/yyyy h:mm:ss. Da biste primenili na prilagođeni format datuma ili vremena, pratite sledeće korake:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da radite sa, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 3. U donjem delu kliknite na polje za svojstvo Format , a zatim unesite prilagođeni format pomoću znakova iz tabele Čuvari mesta i znaci za razdvajanje za prilagođeni format .

 4. Pošto unesete format, pojavljuje se radnja Opcije za ažuriranje svojstava i omogućava vam da primenite novi format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji ga logično nasleđuju. Da biste primenili promene u celoj bazi podataka, kliknite na radnju, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi Ime polja. U ovom slučaju, Ime polja je ime polja „Datum/vreme“.

 5. Ako odaberete da primenite promene na celu bazu podataka, pojavljuje se dijalog Ažuriranje svojstava i prikazuje obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format. Kliknite na dugme Da da biste primenili format.

 6. Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Vrh stranice

Ograničavanje unosa format datuma i vremena pomoću maske za unos

Kada želite da korisnika će se tražiti da unesete datum i vreme u određenom formatu, koristite masku za unos. Na primer, ako ste primenili maske za unos da biste uneli datume u formatu evropski, neko unos podataka u bazi podataka neće biti možete da unesete datume u drugim formatima. Maske za unos možete primeniti na polja u tabelama, skupove rezultata upita i na kontrole u obrascima i izveštajima.

Možete da definišete maske za unos u jednom formatu ali biste postavili oblik različitih prikaza. Na primer, možete da imate maske za unos zahtevaju da se unesu kao 2018.04.15, ali imate datum prikazali kao 15 April 2018 datum.

Dodavanje maske za unos

 1. Izaberite polje „Datum/vreme“, a zatim u donjem delu koordinatne mreže dizajna na kartici Opšte izaberite svojstvo Maska unosa.

 2. Čarobnjak za maske unosa se otvara i vodi vas kroz proces izbora formata maske za unos.

 3. Da biste primenili format, kliknite na dugme Da, a zatim na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Dodatne informacije

Unapred definisani formati i primeri

Format

Opis

Primer

Opšti format datuma

(Podrazumevano) prikazuje vrednosti datuma kao brojeve, a vrednosti vremena kao časove, minute i sekunde, iza kojih sledi AM ili PM. Za oba tipa vrednosti, Access koristi znakove za razdvajanje datuma i vremena navedene u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Ako vrednost nema komponentu vremena, Access prikazuje samo datum. Ako vrednost nema komponentu datuma, Access prikazuje samo vreme.

30/06/2018 10:10:42 AM

Dugački format datuma

Prikazuje samo vrednosti datuma, kao što je navedeno u dugačkom formatu datuma u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Ponedeljak, avgust 27, 2018

Srednji format datuma

Prikazuje datum u formatu dd/mmm/yy, ali koristi znak za razdvajanje u prikazu datuma koji je naveden u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

27/Avgust/18
27 Avgust 18

Kratki format datuma

Prikazuje vrednosti datuma, kao što je navedeno u kratkom formatu datuma u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

27/8/2018
8-27-2018

Dugački format vremena

Prikazuje časove, minute i sekunde. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10:42

Srednji format vremena

Prikazuje časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Kratki format vremena

Prikazuje samo časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Vrh stranice

Čuvari mesta i znaci za razdvajanje prilagođenog formata

Koristite bilo koju kombinaciju sledećih komponenti da biste kreirali prilagođeni format. Na primer, da biste prikazali sedmicu u godini i dan u sedmici, otkucajte ww/w.

Važno: Prilagođeni formati koji nisu usaglašeni sa postavkom datuma/vremena u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows se zanemaruju. Više informacija o regionalnim postavkama operativnog sistema Windows potražite u pomoći za Windows.

Komponente formata datuma

Format

Opis

d

Dan u mesecu izražen pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 1 do 31).

dd

Dan u mesecu izražen pomoću dve cifre (od 01 do 31).

ddd

Prva tri slova dana u sedmici (od „pon“ do „ned“).

dddd

Puno ime dana u sedmici (od „ponedeljak“ do „nedelja“).

w

Dan u sedmici (od 1 do 7).

ww

Sedmica u godini (od 1 do 53).

m

Mesec u godini izražen pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 1 do 12).

mm

Mesec u godini izražen pomoću dve cifre (od 01 do 12).

mmm

Prva tri slova meseca (od „jan“ do „dec“).

mmmm

Puno ime meseca (od „januar“ do „decembar“).

q

Godišnji kvartal (od 1 do 4).

y

Broj dana u godini (od 1 do 366).

yy

Poslednje dve cifre godine (od 01 do 99).

yyyy

Cela godina (od 0100 do 9999).

Komponente formata datuma

Format

De s cription

H

Časovi izraženi pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 23).

hh

Časovi izraženi pomoću dve cifre (od 00 do 23).

N

Minuti izraženi pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 59).

nn

Minuti izraženi pomoću dve cifre (od 00 do 59).

s

Sekunde izražene pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 59).

ss

Sekunde izražene pomoću dve cifre (od 00 do 59).

Komponente formata sata

Format

Opis

AM/PM

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „AM“ ili „PM“ velikim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 PM.

am/pm

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „am“ ili „pm“ malim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 pm.

A / P

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „A“ ili „P“ velikim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 P.

a/p

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „a“ ili „p“ malim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 p.

AMPM

Sat sa dvanaest časova sa odgovarajućom oznakom za prepodne/popodne kao što je definisano u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Komponente znaka za razdvajanje

Napomena: Znaci za razdvajanje se podešavaju u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Neki kratak niska znakova, pod znacima navoda („”) je prilagođeni znak za razdvajanje. Navodnici se ne prikazuju. Na primer, „,” prikazuje zareza.

:   Znak za razdvajanje u prikazu vremena. Na primer, čč:mm

/   Znak za razdvajanje datuma. Na primer, mmm/yyyy

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×