Oblikovanje ili prilagođavanje sadržaja

Oblikovanje ili prilagođavanje sadržaja

Kada napravite sadržaj u programu Word, možete da prilagodite njegov izgled. Na primer, možete da promenite raspored, oblikovanje teksta, da izaberete koliko se nivoa naslova prikazuje i odaberete da li da se prikazuju tačkaste linije između stavki i brojeva stranica.

Osnovna uputstva o prilagođavanju sadržaja potražite u odeljku Promena rasporeda sadržaja u nastavku.

Evo još nekih načina na koje možete da uredite sadržaj.

Oblikovanje teksta:

Promena nivoa stavke:

Dodavanje tačkastih linija vodilja:

Promena broja prikazanih nivoa:

Promena rasporeda sadržaja

 1. Na kartici Reference na traci izaberite stavke Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.

  Prilagođeni sadržaj
 2. Promene unesite u dijalog Sadržaj. Možete videti kako one izgledaju u oblastima Pregled pre štampanja i Veb pregled.

  • Da biste dodali tačkastu liniju vodilju, ili tačkastu liniju, između svake stavke i njenog broja stranice kliknite na listu Linija vodilja, a zatim kliknite na tačkastu liniju. Možete da izaberete i isprekidanu liniju vodilju ili da je u potpunosti uklonite kako bi tu ostao prazan prostor.

   Promenite liniju vodilju u sadržaju u crtice ili tačke.
  • Da biste promenili celokupan izgled sadržaja, kliknite na listu Oblikovanja i izaberite željeno oblikovanje.

  • Da biste promenili broj nivoa prikazanih u sadržaju kliknite na stavku Prikaži nivoe, a zatim izaberite željeni broj nivoa.

  Dijalog „Sadržaj“

  Savet: Pojam„nivoi“ se u ovom kontekstu odnosi na nivoe naslova. Možete da imate Naslov 1 za glavne naslove, a Naslov 2 za pododeljke tih naslova. Možete čak da imate još podnivoa unutar onih koji su u sadržaju, ako želite.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Šta još želite da uradite?

Da biste promenili izgled teksta u sadržaju, promenite stil za svaki nivo u sadržaju.

 1. Na kartici Reference na traci izaberite stavke Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.

 2. U dijalogu Sadržaj kliknite na dugme Izmeni. Ako je dugme Izmeni zasivljeno, promenite vrednost stavke Oblikovanja u Iz predloška.

  Koristite dijalog „Sadržaj“ da biste prilagodili izgled sadržaja.
 3. Na listi Stilovi kliknite na nivo koji želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  Dijalog „Izmena stila“ vam omogućava da ažurirate kako će izgledati tekst u sadržaju.
 4. U dijalogu Izmeni stil unesite željene izmene i kliknite na dugme U redu.

 5. Ponovite 3. i 4. korak za sve nivoe koje želite da prikažete u sadržaju.

Word će zapamtiti ova prilagođavanja svaki put kada ažurirate sadržaj u ovom dokumentu.

Da biste promenili nivo stavke u sadržaju, samo promenite nivo naslova tog teksta u telu dokumenta.

 1. Kliknite na naslov koji želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na željeni nivo naslova.
  Naslov 1 u galeriji stilova

 3. Na kartici Reference kliknite na dugme Ažuriraj tabelu.
  Ažuriranje sadržaja

 4. Kliknite na dugme Ažuriraj čitavu listu, a zatim na dugme U redu.

Ako ste već dodali sadržaj u dokument, sledeća procedura ga zamenjuje novim sadržajem koji sadrži iste informacije i ima tačkaste linije vodilje, odnosno tačkaste linije, između stavki i brojeva stranica.

 1. Izaberite stavke Reference > Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.

  Prilagođeni sadržaj

 2. U dijalogu Sadržaj, na listi Linija vodilja izaberite opciju tačkaste linije.

  Opcija „Isprekidana linija vodilja“ u dijalogu „Sadržaj“

Ako promenite broj nivoa prikazanih u sadržaju, zamenićete postojeći sadržaj onim koji sadrži željene nivoe. Kraći, ali više tehnički orijentisan način da to uradite jeste da uredite informacije o kodu polja.

 1. Izaberite stavke Reference > Sadržaj > Prilagođeni sadržaj.

  Prilagođeni sadržaj

 2. U dijalogu Sadržaj, sa liste Prikaži nivoe izaberite broj nivoa koje želite i zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Sadržaj“

  Na primer, ako izaberete broj 2, sav tekst sa primenjenim stilom „Naslov 1“ ili stilom „Naslov 2“ prikazaće se u sadržaju.

 3. Kada budete upitani da li želite da zamenite postojeći sadržaj, kliknite na dugme Da.

Word automatski umeće polja kada koristite određene komande. Na primer, kada Dodate brojeve stranica, Word umeće polje „Stranica“. Kada Napravite sadržaj, Word umeće polje „Sadržaj“.

Informacije o kodu polja možete urediti da biste brzo promenili broj nivoa prikazanih u sadržaju.

 1. Kliknite unutar sadržaja, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+F9. Informacije o kodu polja se pojavljuju unutar vitičastih zagrada i izgledaju ovako:

  Kôd polja „Sadržaj“

 2. Promenite broj pod znacima navoda. Na primer, ako želite da prikažete samo dva nivoa promenite „1-3“ u „1-2“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F9 da biste ponovo prikazali sadržaj.

 4. Ažurirajte sadržaj da biste videli promene (Reference > Ažuriraj tabelu).

Ako želite da naučite više o kodovima polja, pročitajte članak Kodovi polja u programu Word.

Osnovna uputstva o uređivanju sadržaja potražite u odeljku Umetanje prilagođenog sadržaja u nastavku.

Evo još nekih načina na koje možete da uredite sadržaj.

Oblikovanje teksta:

Promena nivoa stavke:

Dodavanje tačkastih linija vodilja:

Promena broja prikazanih nivoa:

Umetanje prilagođenog sadržaja

Ako u dokumentu već postoji sadržaj, ova procedura ga zamenjuje prilagođavanjima koja izvršite.

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim stavku Umetni sadržaj.

  Umetanje sadržaja

  Otvara se dijalog Sadržaj.

  Dijalog „Sadržaj“

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali tačkastu liniju vodilju, odnosno tačkastu liniju, između svake stavke i njenog broja stranice, kliknite na listu Linija vodilja, a zatim kliknite na tačkastu liniju.

   Možete da odaberete i isprekidanu liniju vodilju.

  • Da biste promenili celokupan izgled sadržaja, kliknite na listu Oblikovanja i izaberite željeno oblikovanje.

   U polju Pregled pre štampanja možete da pogledate kako izgledaju različita oblikovanja.

  • Da biste promenili broj nivoa prikazanih u sadržaju, izaberite stavku Prikaži nivoe, a zatim izaberite broj nivoa koji želite da se prikazuje.

Šta još želite da uradite?

Evo nekih dodatnih načina na koje možete da uredite sadržaj. Odaberite opciju sa dolenavedene liste da biste dobili postupna uputstva.

Da biste promenili oblikovanje sadržaja koji generiše Word, morate da promenite stil svakog nivoa u sadržaju. To nije povezano sa stilovima koje ste primenili na naslove u dokumentu.

Kada izvršite željene promene stila, Word koristi taj stil svaki put kada ažurira sadržaj.

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim stavku Umetni sadržaj.

 2. U dijalogu Sadržaj izaberite stavku Izmeni.

  Dijalog „Sadržaj“

 3. Na listi Stilovi kliknite na nivo koji želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

  Dugme „Izmeni“

 4. U dijalogu Izmeni stil unesite željene izmene i kliknite na dugme U redu.

 5. Ponovite 3. i 4. korak za sve nivoe koje želite da prikažete u sadržaju.

Da biste promenili nivo stavke u sadržaju, samo treba da promenite nivo naslova tog teksta u telu dokumenta.

 1. Kliknite na naslov koji želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na stil naslova koji odgovara željenom nivou.

  Alternativni tekst

 3. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Ažuriraj tabelu.

  Alternativni tekst

 4. Kliknite na dugme Ažuriraj čitavu listu i kliknite na dugme U redu.

Ako ste već dodali sadržaj u dokument, sledeća procedura ga zamenjuje novim sadržajem koji sadrži iste informacije i ima tačkaste linije vodilje, odnosno tačkaste linije, između stavki i brojeva stranica.

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj, a zatim stavku Umetni sadržaj.

  Alternativni tekst

 2. U dijalogu Sadržaj, na listi Linija vodilja izaberite opciju tačkaste linije.

  Opcija „Isprekidana linija vodilja“ u dijalogu „Sadržaj“

 1. Na kartici Reference, u grupi Sadržaj izaberite stavku Sadržaj.

  Alternativni tekst

 2. Izaberite stavku Prilagođeni sadržaj.

 3. U dijalogu Sadržaj, sa liste Prikaži nivoe izaberite broj nivoa koje želite.

  Lista „Prikaži nivoe“ u dijalogu „Sadržaj“

  Na primer, ako izaberete broj 2, sav tekst sa primenjenim stilom „Naslov 1“ ili stilom „Naslov 2“ prikazaće se u sadržaju.

 4. Kada budete upitani da li želite da zamenite postojeći sadržaj, kliknite na dugme Da.

Da li imate pitanje o programu Word na koje ovde nismo dali odgovor?

Postavite pitanje na forumu Word Answers.

Pomozite nam da poboljšamo Word

Da li imate predloge za to kako možemo da poboljšamo sadržaje (ili neku drugu funkciju) programa Word? Ako imate, posetite Word User Voice i javite nam!

Takođe pogledajte

Ažuriranje sadržaja

Oblikovanje ili prilagođavanje sadržaja u programu Word 2016 za Mac

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×