Obezbeđivanje Access 2007 baza podataka

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da doprinesete održavanju bezbednosti Microsoft Office Access 2007 baza podataka, kao i o konceptima koje morate da razumete kako biste mogli da ispravno koristite bezbednosne opcije programa Office Access 2007, kao i alatke za obezbeđivanje baze podataka koje vam ovaj program nudi.

Ovaj članak sadrži:

Šta je novo u sistemu bezbednosti Office Access 2007

Koristite Office Access 2007 bazu podataka na pouzdanoj lokaciji

Pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Office Access 2007 baze podataka

Omogućavanje onemogućenog sadržaja prilikom otvaranja baze podataka

Korišćenje lozinke za bazu podataka za šifrovanje Office Access 2007 baze podataka

Kako sistem bezbednosti radi sa bazama podataka iz starijih verzija programa Access otvorenim u programu Office Access 2007

Pokretanje nebezbednih izraza (onemogućavanje "sandbox" režima)

Novine u bezbednosti programa Office Access 2007

Office Access 2007 pruža poboljšani bezbednosni model koji vam pomaže da pojednostavite proces primene bezbednosnih postavki na bazu podataka, kao i proces otvaranja baze podataka sa omogućenim bezbednosnim postavkama.

Napomena: Iako modeli i tehnike pominju u ovom članku povećavaju bezbednost, najsigurniji način za zaštitu podataka je skladištenje tabela na serveru, kao što su na računaru koji radi pod Windows SharePoint Services 3.0, i za skladištenje obrazaca i izveštaja u lokalnim računarima ili na mreži deli. Informacije o korišćenju Access baze podataka sa Windows SharePoint Services 3.0, potražite u člancima izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciji i Uvoz i povezivanje podataka sa SharePoint listom.

Sledi lista novina u vezi sa bezbednošću programa Office Access 2007:

 • Mogućnost prikazivanja podataka čak i kada ne želite da omogućite neki od onemogućenih Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kodova ili komponenti u bazi podataka. U programu Microsoft Office Access 2003, pre pregledanja podataka morali ste da bazu podataka potpišete kodom i dodelite joj status pouzdanosti ako je nivo bezbednosti bio podešen na „Visok“. U programu Office Access 2007 možete da otvarate baze podataka i prikazujete podatke, bez razmišljanja o tome da li bi prethodno trebalo da omogućite bazu podataka.

 • Veće jednostavna upotreba. Ako postavite datoteke baze podataka (u novi format datoteke Office Access 2007 ili u starijim formatima datoteka) na pouzdanoj lokaciji, kao što su deljene datoteke fascikli ili na mreži koje ste označili kao bezbednu, te datoteke će otvoriti i pokretanje bez prikazivanja poruka upozorenja ili pitati možete da omogućite neki onemogućenog sadržaja. Takođe, ako otvorite bazu podataka iz starijih verzija programa Access, kao što je .mdb ili .mde datoteke u Office Access 2007, i te baze podataka su digitalno potpisane i odabrali ste da imate poverenja u izdavača, te datoteke će se pokreću bez potrebe da odlučujete o pouzdanosti. Međutim, imajte na umu da VBA kôd u potpisane bazi podataka neće pokrenuti dok imate poverenja u izdavača, a ne će funkcionisati ako postane nevažeći digitalni potpis. Potpis postaje nevažeći kada osoba koja ga je potpisao menja sadržaj baze podataka. Više informacija o prijavljivanju baze podataka, pogledajte odeljak kako sistem bezbednosti radi sa bazama podataka iz starijih verzija programa Access otvorenim u programu Office Access 2007.

  Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, u članku Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan navedene su opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

 • Centar za pouzdanost. Centar za pouzdanost je dijalog koji pruža jedno mesto za postavljanje i menjanje bezbednosnih postavki za pristup. Centar za pouzdanost koristite za kreiranje ili promena pouzdane lokacije, kao i da biste podesili opcije bezbednosti za Office Access 2007. Ove postavke utiču na način novo i postojeće baze podataka će se ponašati kada se otvore u toj instanci programa Access. Centar za pouzdanost takođe sadrži logiku za procenu komponenti u bazi podataka, kao i za utvrđivanje da li je bezbedno otvoriti bazu podataka ili da li bi trebalo da centar za pouzdanost onemogući bazu podataka i omogućavaju da odlučite da omogućite je. Informacije o korišćenju centra za pouzdanost u programu Access potražite u članku Korišćenje Office Access 2007 baze podataka na pouzdanoj lokaciji u nastavku ovog članka.

  Opšte informacije o korišćenju centra za pouzdanost potražite u članku Prikaz postavki bezbednosti i privatnosti u centru za pouzdanost.

 • Manji broj poruka upozorenja. U ranijim verzijama programa Access susretali ste se sa raznim porukama obaveštenja – npr. o bezbednosti makroa i „sandbox“ režimu. Ako otvorite Office Access 2007 bazu podataka izvan pouzdane lokacije, podrazumevano će vam se prikazati alatka po imenu „Traka sa porukama“.

  Traka sa porukama

  Ako ste sigurni u pouzdanost baze podataka, pomoću trake sa porukama možete da omogućite onemogućene komponente – radne upite (upite koji dodaju, brišu ili menjaju podatke), makroe, ActiveX kontrole, izraze (funkcije koje za rezultat daju pojedinačnu vrednost) i VBA kôd – prilikom otvaranja baze podataka koja sadrži jednu ili više takvih komponenti.

 • Novi načini potpisivanja i distribuiranja datoteka kreiranih u formatu datoteke programa Office Access 2007. U ranijim verzijama programa Access koristili ste program Visual Basic Editor kako biste primenili certifikat o bezbednosti na pojedinačne komponente baze podataka. U programu Office Access 2007 najpre pakujete bazu podataka, a zatim potpisujete i distribuirate paket. Ako bazu podataka izdvojite iz potpisanog paketa na pouzdanu lokaciju, ona će se pokrenuti bez prikazivanja trake sa porukama. Ukoliko bazu podataka izdvojite iz potpisanog paketa na lokaciju koja nije pouzdana, ali ste certifikatu o paketu dodelili status pouzdanosti i potpis je važeći, nije potrebno da donesete odluku o pouzdanosti. Kada spakujete i potpišete bazu podataka koja nije pouzdana ili sadrži nevažeći digitalni potpis, pomoću trake sa porukama bazi podataka morate da dodelite status pouzdanosti prilikom svakog otvaranja, osim u slučaju da je postavite na pouzdanu lokaciju.

 • Bolji algoritam za šifrovanje baza podataka u formatu datoteke programa Office Access 2007 koji koristi opciju lozinke za bazu podataka. Šifrovanjem baze podataka, šifruju se i podaci u tabelama i sprečava mogućnost da nepoželjni korisnici pročitaju podatke.

 • Nova potklasa radnji makroa koje se pokreću kada je baza podataka onemogućena. Ovi bezbedniji makroi sadrže i mogućnosti obrade grešaka. Makroe (čak i one koji sadrže radnje koje su onemogućene u programu Access) direktno možete da ugradite u neki obrazac, izveštaj ili svojstvo kontrole koje bi na logički način funkcionisalo sa modulom VBA kôda ili sa makroom iz ranije verzije programa Access.

  Više informacija o makroima potražite u članku Osnove makroa u programu Access 2007.

Imajte u vidu ova pravila u daljem radu:

 • Ako bazu podataka otvorite na pouzdanoj lokaciji, pokrenuće se sve komponente bez potrebe za donošenjem odluka o pouzdanosti.

 • Ukoliko spakujete, potpišete i primenite bazu podataka iz ranije verzije programa Access (datoteka tipa .mdb ili .mde), pokrenuće se sve komponente bez potrebe za donošenjem odluka o pouzdanosti, ako ta baza podataka sadrži važeći digitalni potpis pouzdanog izdavača, a certifikatu ste dodelili status pouzdanosti.

 • Ako i primenite nepouzdanoj bazi podataka nepouzdani lokaciju, centar za pouzdanost onemogući bazu podataka podrazumevano i morate da odaberete opciju da biste omogućili bazu podataka svaki put kada ga otvorite. Više informacija potražite u odeljku Omogućavanje onemogućenog sadržaja prilikom otvaranja baze podataka.

Office Access 2007 i bezbednost na korisničkom nivou

Office Access 2007 ne nudi bezbednost na korisničkom nivou za baze podataka koje su kreirane u novom formatu datoteke (datoteke tipa .accdb i .accde). Međutim, ako bazu podataka iz ranije verzije programa Access otvorite u programu Office Access 2007, a na nju je primenjena bezbednost na korisničkom nivou, te postavke će i dalje funkcionisati.

Ukoliko bazu podataka iz ranije verzije programa Access koja sadrži bezbednost na korisničkom nivou konvertujete u novi format datoteke, Access će automatski ukloniti sve bezbednosne postavke i primeniće se pravila za obezbeđivanje .accdb ili .accde datoteke.

Kada otvorite baze podataka koje su kreirane u programu Office Access 2007, imajte u vidu da će svi korisnici moći da vide sve objekte baze podataka u bilo kom trenutku.

Struktura bezbednosti u programu Office Access 2007

U cilju razumevanja strukture bezbednosti u programu Office Access 2007, trebalo bi da imate u vidu da Access baza podataka nije datoteka u istom smislu kao Microsoft Office Excel 2007 radna sveska ili Microsoft Office Word 2007 dokument. Ona je u stvari skup objekata – tabela, obrazaca, upita, makroa, izveštaja itd. – koji često zavise jedni od drugih kako bi mogli ispravno da funkcionišu. Na primer, ako kreirate obrazac za unos podataka, podatke nećete moći da unesete ili uskladištite u taj obrazac sve dok kontrole u obrascu ne povežete sa tabelom.

Neke komponente programa Access mogu da predstavljaju rizik po bezbednost, npr. radni upiti (upiti kojima se umeću, brišu ili menjaju podaci), makroi, izrazi (funkcije koje vraćaju pojedinačnu vrednost) i VBA kôd. Program Office Access 2007 i centar za pouzdanost izvršavaju niz bezbednosnih provera prilikom svakog otvaranja baze podataka kako bi vam pomogli u obezbeđivanju podataka. Taj proces se odvija na sledeći način:

 • Kada otvorite datoteku formata .accdb ili .accde u programu Office Access 2007, on će odmah proslediti lokaciju baze podataka u centar za pouzdanost. Ako je ta lokacija pouzdana, baza podataka će se pokrenuti uz potpunu funkcionalnost. Ukoliko bazu podataka iz ranije verzije programa Access otvorite u programu Office Access 2007, on će proslediti lokaciju i detalje o digitalnom potpisu primenjenom na tu bazu podataka, ako oni postoje.

  Centar za pouzdanost proverava da li je baza podataka pouzdana, a zatim programu Access daje objašnjenje o načinu otvaranja baze podataka. Access će je onemogućiti ili pak otvoriti uz potpunu funkcionalnost.

  Napomena: Imajte u vidu da postavke koje ste vi ili administrator sistema odabrali u centru za pouzdanost kontrolišu odluke o pouzdanosti do kojih dolazi kada Access otvori bazu podataka.

  Više informacija o korišćenju centra za pouzdanost potražite u članku Prikaz bezbednosti i privatnosti postavki u centru za pouzdanost.

 • Ako centar za pouzdanost onemogući neki sadržaj, pojaviće se traka sa porukama kada se baza podataka otvori.

  Traka sa porukama

  Kliknite na dugme Opcije, a zatim u dijalogu koji će se pojaviti odaberite željene opcije kako biste omogućili neki onemogućeni sadržaj. Access će omogućiti onemogućeni sadržaj, a baza podataka će se ponovo otvoriti uz potpunu funkcionalnost. U protivnom, onemogućene komponente neće funkcionisati.

 • Ako otvorite bazu podataka koja je kreirana u ranijem formatu datoteke (datoteke tipa .mdb ili .mde), a ta baza podataka nije potpisana niti pouzdana, Access će podrazumevano onemogućiti svaki izvršni sadržaj.

Razumevanje onemogućenog režima

Kada centar za pouzdanost proceni da baza podataka nije pouzdana, Office Access 2007 će je otvoriti u onemogućenom režimu – tj. isključiće sav izvršni sadržaj. Ovo se odnosi na baze podataka koje su kreirane u novom Office Access 2007 formatu datoteke, kao i na datoteke koje su kreirane u ranijim verzijama programa Access.

Office Access 2007 onemogućava sledeće komponente:

 • VBA kôd i sve reference u VBA kôdu, kao i sve izraze koji nisu bezbedni.

 • Radnje koje nisu bezbedne, i to u svim makroima. U te radnje spadaju one koje bi mogle da dozvole korisniku menjanje baze podataka ili pristupanje resursima izvan te baze podataka. Međutim, radnje koje Access onemogući ponekad mogu biti bezbedne. Na primer, ako imate poverenja u osobu koja je kreirala bazu podataka, sve radnje makroa koje nisu bezbedne takođe možete smatrati pouzdanima.

 • Nekoliko tipova upita:

  • Radni upiti    Dodaju, ažuriraju i brišu podatke.

  • Upiti na jeziku za definisanje podataka (DDL)     Koriste se za kreiranje ili promenu objekata u bazi podataka, kao što su tabele i procedure.

  • SQL prolazni upiti    Oni šalju komande direktno na server baze podataka koji podržava ODBC (Open Database Connectivity) standard. Ovi upiti funkcionišu sa tabelama na serveru bez pomoći mašine Access baze podataka.

 • ActiveX kontrole.

Kada se otvori baze podataka, Access može pokušati da biste učitali programski dodaci – programe koji razvija funkcionalnost programa Access ili otvorene baze podataka. Možda želite da pokrenete čarobnjake kojima se kreiraju objekti u otvorenoj bazi podataka. Kada se učitava programski dodatak ili pokrene čarobnjak, Access prosleđuje dokaze u centar za pouzdanost, što čini odluke o pouzdanosti i omogućava ili onemogućava objekta ili radnju. Svaki put kada centar za pouzdanost onemogući bazu podataka i slažete odluku, uvek možete da koristite traku sa porukama da omogućite sadržaj. Programski dodaci predstavljaju izuzetak za to pravilo. Ako u centru za pouzdanost (u oknu Programski dodaci ), potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj da programski dodaci aplikacije se potpis pouzdanog izdavača , Access će od vas zatražiti da omogućite programski dodatak, ali taj proces ne uključuje traka sa porukama. Informacije o korišćenju centra za pouzdanost potražite u članku Korišćenje Office Access 2007 baze podataka na pouzdanoj lokaciji u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Korišćenje Office Access 2007 baze podataka na pouzdanoj lokaciji

Kada Office Access 2007 bazu podataka postavite na pouzdanu lokaciju, svi VBA kôdovi, makroi i bezbedni izrazi pokrenuće se kada otvorite bazu podataka. Dok se baza podataka otvara, nije potrebno da donosite odluke o pouzdanosti.

Proces korišćenja Office Access 2007 baze podataka na pouzdanoj lokaciji sledi ove opšte korake:

 1. Koristite centar za pouzdanost da biste pronašli ili kreirali pouzdanu lokaciju.

 2. Sačuvajte, premestite ili iskopirajte Office Access 2007 bazu podataka na pouzdanu lokaciju.

 3. Otvorite i koristite bazu podataka.

Sledeći skupovi koraka sadrže objašnjenja o načinu pronalaženja ili kreiranja pouzdane lokacije, kao i dodavanja baze podataka na tu lokaciju.

Pokretanje centra za pouzdanost

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Napomena: Nije potrebno da otvorite bazu podataka.

  Pojaviće se dijalog Access opcije.

 • Izaberite stavku Centar za pouzdanost, a zatim u odeljku Centar za pouzdanost aplikacije Microsoft Office Access kliknite na dugme Postavke centra za pouzdanost.

 • Izaberite stavku Lokacije od poverenja, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

  • Zabeležite putanju neke pouzdane lokacije.

  • Kreirajte novu pouzdanu lokaciju. Kliknite na dugme Dodaj novu lokaciju, a zatim u dijalogu Lokacije od poverenja sistema Microsoft Office izaberite željene opcije kako biste to uradili.

   Za više informacija o kreiranju pouzdane lokacije potražite u članku Kreiranje, uklanjanje, ili promena pouzdane lokacije za datoteke.

Postavljanje baze podataka na pouzdanu lokaciju

 • Upotrebite način koji vam najviše odgovara za premeštanje ili kopiranje datoteke baze podataka na pouzdanu lokaciju. Na primer, možete da koristite program Windows Explorer za kopiranje ili premeštanje datoteke, odnosno možete otvoriti datoteku u programu Access i sačuvati je na pouzdanoj lokaciji.

Otvaranje baze podataka na pouzdanoj lokaciji

 • Koristite na način koji najviše odgovara za otvaranje datoteke. Na primer, možete da pronađete i kliknite dvaput na datoteku u programu Windows Explorer ili, ako je Access pokrenut, možete da kliknete na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta da biste pronašli i otvorite datoteku.

Vrh stranice

Pakovanje, potpisivanje i distribucija Office Access 2007 baze podataka

Office Access 2007 olakšava lako i brzo da se odjavite i distribuirate bazu podataka. Kada kreirate u .accdb datoteci ili .accde datoteke, možete da pakovanje datoteku, primenite digitalni potpis na paket, a zatim distribuirajte potpisanog paketa drugim korisnicima. Alatku zapakujete i potpišete postavlja bazu podataka u Access za primenu (.accdc) datoteci, prijavi datoteku, a zatim postavlja potpisanog paketa na lokaciju koju odredite. Korisnicima možete da izdvojite bazu podataka iz paketa i radite direktno u bazi podataka (ne u datoteku paketa).

Zapamtite ove činjenice pre nego što nastavite:

 • Pakovanje baze podataka i potpisivanje paketa je odličan način za pridobijanje poverenja. Kada upakujete i potpišete bazu podataka, vaš digitalni potpis potvrđuje da baza podataka nije menjana pošto ste kreirali paket.

 • Kada se baza podataka izdvoji iz paketa, više neće postojati veza između potpisanog paketa i izdvojene baze podataka.

 • Možete da koristite alatku za zapakujete i potpišete samo sa bazama podataka sačuvana u formatu datoteke Office Access 2007 . Access 2007 takođe obezbeđuje alatke za potpisivanje i distribuiranje baze podataka koje su kreirane u starijem formatu datoteke. Morate da koristite alatku za digitalni potpis koji je odgovarajući za format datoteke baze podataka koji koristite.

 • Paketu možete dodati samo jednu bazu podataka.

 • Proces digitalno potpisuje paket koji sadrži celu bazu podataka, ne samo makroe ili module.

 • Proces komprimuje datoteku paketa da bi se skratilo vreme preuzimanja.

 • Baze podataka možete da izdvojite iz datoteka paketa smeštenih na Windows SharePoint Services 3.0 serverima.

Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako se kreira potpisana datoteka paketa i kako se izdvaja i koristi baza podataka iz potpisane datoteke paketa.

Kreiranje potpisanog paketa

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da upakujete i potpišete.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , kliknite na dugme Objavii zatim izaberite stavku Zapakuj i potpiši.

  Pojaviće se dijalog Izbor certifikata.

 3. Izaberite digitalni certifikat, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Pojaviće se dijalog Kreiranje Microsoft Office Access potpisanog paketa.

 4. Na listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za potpisani paket baze podataka.

 5. U polje Ime datoteke unesite ime za potpisani paket, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira .accdc datoteku i postavlja je na lokaciju koju ste odabrali.

Izdvajanje i upotreba potpisanog paketa

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

  Pojavljuje se dijalog Otvaranje.

 • Izaberite stavku Microsoft Office Access potpisani paketi (*.accdc) kao tip datoteke.

 • Koristite listu Potraži u da biste pronašli fasciklu koja sadrži .accdc datoteku, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 • Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako odaberete da verujete bezbednosnom certifikatu koji je korišćen za potpisivanje instalacionog paketa, pojaviće se dijalog Izdvajanje baze podataka u. Pređite na sledeći korak.

  • Ako još niste odabrali da verujete bezbednosnom certifikatu, pojaviće se sledeća poruka.

   Poruka sa savetom

   Ako verujete bazi podataka, kliknite na dugme Otvori. Ako imate poverenja u sve certifikate tog dobavljača, kliknite na dugme Veruj svemu od ovog izdavača. Pojavljuje se dijalog Izdvajanje baze podataka u.

   Napomena: Ako za potpisivanje paketa baze podataka koristite samopotpisani certifikat, a zatim izaberete opciju Veruj svemu od izdavača kada otvorite taj paket, paketi potpisani putem samopotpisanih certifikata uvek će biti pouzdani.

 • Opcionalno, na listi Sačuvaj u izaberite lokaciju za izdvojenu bazu podataka, a zatim u polje Ime datoteke unesite drugo ime za izdvojenu bazu podataka.

  Savet: Ako bazu podataka izdvojite na pouzdanu lokaciju, njen sadržaj će automatski biti omogućen kad god je otvarate. Ako odaberete nepouzdanu lokaciju, neki sadržaj baze podataka možda će biti onemogućen po podrazumevanoj vrednosti.

 • Kliknite na dugme U redu.

Ako niste sigurni da li da verujete certifikatu, članak Kako znati da li je digitalni potpis pouzdan pruža opšte informacije o proveravanju datuma i drugih stavki u certifikatu kako biste se uverili da je važeći.

Vrh stranice

Omogućavanje onemogućenog sadržaja prilikom otvaranja baze podataka

Access podrazumevano onemogućava sav izvršni sadržaj u bazi podataka, ukoliko bazi podataka niste dodelili status pouzdanosti niti ste je postavili na pouzdanu lokaciju. Kada otvorite bazu podataka, Access će onemogućiti njen sadržaj i prikazati traku sa porukama.

Traka sa porukama

Za razliku od programa Access 2003, Office Access 2007 ne prikazuje skup modalnih dijaloga (dijaloga koji zahtevaju da odluku pre nego što možete da uradite ništa) kada otvorite bazu podataka. Međutim, ako želite Office Access 2007 da biste se vratili na prethodni način ponašanja, možete da dodate ključ registratora i prikažete u stariji modalni dijalog. Koraci na kraju u ovom odeljku objašnjavaju kako da promenite ključ registratora.

Bez obzira na način ponašanja programa Access prilikom otvaranja baze podataka, možete da odaberete omogućavanje izvršnih komponenti u datoteci, ako ta baza podataka potiče od pouzdanog izdavača.

Dodeljivanje statusa pouzdanosti bazi podataka

 1. Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 2. Izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako ne vidite traku sa porukama:

 • Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje potvrdite izbor Traka sa porukama.

Važno: Ako sledite ove korake, Access će omogućiti sav onemogućeni sadržaj, u koji spada i potencijalno zlonamerni kôd, sve dok ne zatvorite bazu podataka. Ukoliko zlonamerni kôd ošteti vaše podatke ili računar, Access ne može da ukloni načinjenu štetu.

Zatvaranje baze podataka

 • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Zatvori bazu podataka.

Kada ponovo otvorite bazu podataka, pojaviće se traka sa porukama. Kada se to desi, možete da zatvorite traku sa porukama tako što ćete onemogućeni sadržaj ostaviti u trenutnom stanju ili tako što ćete je sakriti. Efekat obe radnje je isti – sav onemogućeni sadržaj ostaće onemogućen.

Onemogućavanje sadržaja

 1. Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 2. Izaberite opciju Pomozi mi u zaštiti od nepoznatog sadržaja (preporučuje se), a zatim kliknite na dugme U redu.

  Access će onemogućiti sve potencijalno opasne komponente.

Skrivanje trake sa porukama

 • Bez donošenja odluke o pouzdanosti, kliknite na dugme Zatvori (X) u gornjem uglu trake sa porukama.

  Traka sa porukama će se zatvoriti.

Prikazivanje trake sa porukama

 • Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/Skrivanje potvrdite izbor Traka sa porukama. Bazu podataka takođe možete zatvoriti i ponovo otvoriti kako bi se prikazala traka sa porukama.

Dodavanje ključa registratora u cilju prikazivanja modalnih dijaloga

Oprez      Neispravno uređivanje registratora može ozbiljno oštetiti operativni sistem i u tom slučaju morate da ga ponovo instalirate. Microsoft ne garantuje da je moguće rešiti probleme nastale usled neispravnog uređivanja registratora. Pre uređivanja registratora napravite rezervnu kopiju svih vrednih podataka. Najnovije informacije o korišćenju i zaštiti registratora računara potražite u pomoći za Microsoft Windows.

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.

 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Pokrenuće se program za uređivanje registratora.

 3. Razvijte fasciklu „HKEY_CURRENT_USER“ da biste došli do sledećeg ključa registratora:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. U desnom oknu programa za uređivanje registratora, kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast, postavite pokazivač na stavku New, a zatim izaberite stavku DWORD Value. Pojaviće se nova, prazna DWORD vrednost.

 5. Otkucajte sledeće ime za vrednost: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Dvaput kliknite na novu vrednost.

  Pojaviće se dijalog Edit DWORD Value.

 7. U polju Value data promenite vrednost 0 u vrednost 1, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Zatvorite program za uređivanje registratora.

Umesto trake sa porukama, sada će se prikazati grupa dijaloga prilikom svakog otvaranja baze podataka u kojoj se nalazi sadržaj koji nije bezbedan. Ponovite ove korake i promenite vrednost 1 u vrednost 0 kako biste se vratili na prvobitni način ponašanja.

Vrh stranice

Korišćenje lozinke za bazu podataka za šifrovanje Office Access 2007 baze podataka

Alatka za šifrovanje u programu Office Access 2007 kombinuje i poboljšava dve starije alatke – kodiranje i lozinke za baze podataka. Kada za šifrovanje baze podataka upotrebite lozinku za bazu podataka, podaci neće moći da se pročitaju korišćenjem drugih alatki i od korisnika će se tražiti da unesu lozinku kako bi mogli da koriste tu bazu podataka. Šifrovanje koje se primenjuje u programu Office Access 2007 zasniva se na algoritmu složenijem od onog koji se koristio u ranijim verzijama programa Access.

Šifrovanje pomoću lozinke za bazu podataka

 1. Bazu podataka koju želite da šifrujete otvorite u isključivom režimu.

  Otvaranje baze podataka u isključivom režimu

  • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

  • U dijalogu Otvaranje potražite datoteku koju želite da otvorite, a zatim kliknite na nju.

  • Kliknite na strelicu na dugmetu Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo.

   Otvaranje datoteke u isključivom režimu

 2. Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka , izaberite stavku Šifruj pomoću lozinke.

  Pojaviće se dijalog Postavljanje lozinke za bazu podataka.

 3. Upišite lozinku u polje Lozinka, a zatim je ponovo upišite u polje Verifikuj.

  Napomene: 

  • Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju ove elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: House27. Lozinke treba da sadrže 8 ili više znakova. Bolja je fraza za prolaz od 14 ili više znakova.

  • Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Skladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Dešifrovanje i otvaranje baze podataka

 1. Otvorite šifrovanu bazu podataka na uobičajen način.

  Pojaviće se dijalog Zahteva se lozinka.

 2. Upišite lozinku u polje Unesite lozinku za bazu podataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje lozinke

 • Na kartici Alatke baze podataka , u grupi Alatke baze podataka , izaberite stavku Dešifruj bazu podataka.

  Pojaviće se dijalog Uklanjanje lozinke za bazu podataka.

 • Upišite lozinku u polje Lozinka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Način funkcionisanja bezbednosnih postavki u bazama podataka iz ranijih verzija programa Access otvorenih u programu Office Access 2007

Kada otvorite bazu podataka kreiranu u ranijoj verziji programa Access, nastaviće da važe sve bezbednosne postavke primenjene na nju. Na primer, ako ste na bazu podataka primenili bezbednost na korisničkom nivou, ta opcija će funkcionisati i u programu Office Access 2007.

Access podrazumevano otvara u onemogućenom režimu sve starije baze podataka koje nisu pouzdane i zadržava ih u tom statusu. Prilikom svakog otvaranja starije baze podataka, možete da odaberete da omogućite sav onemogućen sadržaj ili da primenite digitalni potpis korišćenjem certifikata pouzdanog izdavača, odnosno bazu podataka možete postaviti na pouzdanu lokaciju.

Važno: Koraci u ovom odeljku ne primenjuju se na baze podataka koje koriste jedan od novih formata datoteke.

Za baze podataka koje su prethodile Office Access 2007, možete primeniti digitalni potpis komponente u bazi podataka. Digitalni potpis potvrđuje da makroe, moduli kodova i druge izvršna komponente u bazi podataka potiču od potpisnika i da nema menjani od potpisivanja baze podataka.

Da biste primenili potpis na bazu podataka, prvo vam je potreban digitalni certifikat. Ako kreirate bazu podataka za komercijalnu distribuciju, morate nabaviti certifikat od komercijalnog autoriteta certifikata (CA). Autoriteti certifikata vrše pozadinske provere da bi proverili da li su osobe koje kreiraju sadržaj (na primer, baze podataka) pouzdane.

Da biste saznali više o autoritetima certifikata koji nude usluge za Microsoft proizvode, pogledajte odeljak Takođe pogledajte.

Ako bazu podataka želite da koristite u ličnom scenariju ili scenariju ograničene radne grupe, Microsoft Office Professional 2007 pruža alatku za kreiranje samopotpisanog certifikata. Koraci u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da instalirate i koristite alatku SelfCert.exe za kreiranje samopotpisanog certifikata.

Kreiranje samopotpisanog certifikata

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, postavite pokazivač na stavku Microsoft Office, postavite pokazivač na stavku Microsoft Office alatke, a zatim izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

  -ili-

  Pronađite fasciklu koja sadrži vaše Office Professional 2007 programske datoteke. Podrazumevana fascikla je disk jedinica: \Programske Office\Office12. U toj fascikli, pronađite i kliknite dvaput na stavku SelfCert.exe.

  Pojaviće se dijalog Kreiranje digitalnog certifikata.

 2. U polju Ime certifikata otkucajte ime za novi probni certifikat.

 3. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Napomena: Ako ne vidite komandu Digitalni certifikat za VBA projekte ili ne možete da pronađete SelfCert.exe, možda ćete morati da instalirate SelfCert.

Kodno potpisivanje baze podataka

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primenjuju samo kad koristite baze podataka u Office Access 2007 koje koriste neki od prethodnih formata datoteke baze podataka, kao što je .mdb datoteka. Da biste se prijavili noviji baze podataka, pogledajte odeljak pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Office Access 2007 baze podataka.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da potpišete.

 2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Makro izaberite stavku Visual Basic da biste pokrenuli Visual Basic Editor.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F11.

 3. U prozoru „Istraživač projekata“ izaberite bazu podataka ili Visual Basic za aplikacije (VBA) projekat koji želite da potpišete.

 4. U meniju Alatke izaberite stavku Digitalni potpis.

  Pojaviće se dijalog Digitalni potpis.

 5. Kliknite na dugme Odaberi da biste izabrali probni certifikat.

  Pojaviće se dijalog Izbor certifikata.

 6. Izaberite certifikat koji želite da primenite.

  Ako ste sledili korake u prethodnom odeljku, izaberite certifikat koji ste kreirali pomoću alatke SelfCert.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Samouslužni certifikat i ponovo kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Digitalni potpis.

Saveti za potpisivanje starijih verzija baza podataka

 • Ako želite da sprečite da korisnici rešenja slučajno izmene VBA projekat i učine vaš potpis nevažećim, zaključajte VBA projekat pre nego što ga potpišete.

  Napomena: Zaključavanje VBA projekta neće sprečiti drugog korisnika da zameni digitalni potpis drugim potpisom. Administratori u preduzeću mogli bi ponovo da potpišu predloške i programske dodatke kako bi tačno kontrolisali šta korisnici mogu da pokreću na računarima.

 • Kada digitalno potpišete VBA projekat, razmislite o nabavljanju vremenske oznake kako bi drugi mogli da provere vaš potpis čak i nakon upotrebe certifikata zbog isteka potpisa. Više informacija o VBA bezbednosti i vremenskim oznakama potražite na lokaciji Microsoft Office Online.

Napomena: Imajte na umu da se ovi koraci primenjuju samo kad koristite baze podataka u Office Access 2007 kreiranih u starijim verzijama programa Access. Da biste se prijavili noviji baze podataka, pogledajte odeljak pakovanje, potpisivanje i distribuiranje Office Access 2007 baze podataka.

Instaliranje izvršne datoteke „SelfCert.exe“

 1. Pokrenite instalacioni CD za sistem Office Professional 2007 ili neki drugi instalacioni medij.

 2. U instalacionom programu izaberite opciju Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  Napomena: Ako radite u okruženju u kom sistem Office Professional 2007 na pojedinačnim računarima instaliraju IT administratori, a instalacija se ne sprovodi sa CD-a, pratite sledeće korake:

  1. U operativnom sistemu Microsoft Windows, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe.

  3. Izaberite stavku Microsoft Office 2007, a zatim kliknite na dugme Promeni.

   Pokrenuće se proces instalacije.

  4. Izaberite stavku Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

  5. Nastavite sa sledećim koracima.

 3. Razvijte čvorove Microsoft Office i Deljene funkcije sistema Office tako što ćete kliknuti na znak plus (+) pored njih.

 4. Izaberite stavku Digitalni certifikat za VBA projekte.

 5. Izaberite stavku Pokreni sa mog računara.

 6. Kliknite na dugme Nastavi da biste instalirali komponentu.

 7. Kada se instalacija završi, kliknite na dugme Zatvori, a zatim se vratite na prvi skup koraka u ovom odeljku.

Vrh stranice

Pokretanje izraza koji nisu bezbedni (onemogućavanje „sandbox“ režima)

Kada u bazu podataka dodate izraz i dodelite joj status pouzdanosti ili je postavite na pouzdanu lokaciju, Access će pokrenuti taj izraz u operativnom okruženju nazvanom „sandbox“ režim. Access na ovaj način postupa sa bazama podataka koje su kreirane u programu Office Access 2007 ili u ranijim formatima datoteka programa Access. Access podrazumevano omogućava „sandbox“ režim koji uvek onemogućava izraze koji nisu bezbedni, čak i u slučaju kada ste bazi podataka dodelili status pouzdanosti. Više informacija o izrazima koje onemogućava „sandbox“ režim potražite u Microsoft Office Online članku Osnovni podaci o Sandbox režimu Microsoft Jet Expression usluge.

Ako bazu podataka smatrate pouzdanom i želite da pokrenete izraz onemogućen „sandbox“ režimom, to možete učiniti menjanjem ključa registratora i onemogućavanjem „sandbox“ režima. Imajte u vidu da bazi podataka morate da dodelite status pouzdanosti da biste mogli da pratite ove korake.

Na sledećem crtežu je prikazan proces donošenja odluke koji sledite kako biste pokrenuli izraze koji nisu bezbedni.

Proces donošenja odluke za „sandbox“ režim

Oprez      Neispravno uređivanje registratora može ozbiljno oštetiti operativni sistem i u tom slučaju morate da ga ponovo instalirate. Microsoft ne garantuje da je moguće rešiti probleme nastale usled neispravnog uređivanja registratora. Pre uređivanja registratora napravite rezervnu kopiju svih vrednih podataka. Najnovije informacije o korišćenju i zaštiti registratora računara potražite u pomoći za Microsoft Windows.

Ukoliko niste upoznati sa registratorom ili vam ne odgovara menjanje ključeva registratora, obratite se osobi koja vam može pomoći ili razmislite o konvertovanju baze podataka iz prethodne verzije programa Access u Office Access 2007 format datoteke. Takođe, na računaru morate imati administratorske dozvole kako biste mogli da promenite vrednosti u registratoru.

Menjanje ključa registratora

Važno: Ovi koraci omogućavaju pokretanje nebezbednih izraza u svim instancama programa Access za sve korisnike na računaru.

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.

 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Pokrenuće se uređivač registratora.

 3. Razvijte fasciklu „HKEY_LOCAL_MACHINE “ da biste došli do sledećeg ključa registratora:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

 4. U desnom oknu programa za uređivanje registratora, dvaput kliknite na vrednost SandboxMode.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje DWORD vrednosti.

 5. U polju Podaci o vrednosti promenite vrednost iz 3 u 2, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Zatvorite uređivač registratora.

Važno    ne zaboravite: ako prvo ne prihvatite bazu podataka kao pouzdanu, Access će onemogućiti sve nebezbedne izraze bez obzira na to da li ste promenili ovu postavku u registratoru.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×