Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Microsoft Teams pomoću tastature i čitača ekrana da nesmetano radite sa timom. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da instalirate i otvorite aplikaciju za računare, pridružite se timu, pronađete, čitate i objavljujete poruke na kanalu i odjavite se.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Lako možete da pristupite listi tasterskih prečica iz usluge Microsoft Teams. Pritisnite Ctrl+E da biste prešli na polje Pretraga, otkucajte /tasteri, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

U ovoj temi

Instaliranje Microsoft tima aplikacije za stone računare

 1. Otvorite pregledač na računaru i potražite https://Teams.Microsoft.com/downloads. U odeljku aplikacije za stone računare na stranici idite na dugme Preuzmi koje se primenjuje na vašu verziju operativnog sistema Windows i pritisnite taster ENTER.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + N da biste prešli na obaveštenje o preuzimanju i pritisnite taster ENTER da biste izabrali stavku pokrene. Aplikacija Microsoft Teams pokreće instalaciju. Kada završite, otvara se prozor Microsoft Teams Login i možete da unesete akreditive da biste se prijavili.

Otvaranje Microsoft tima za računare

 1. Na računaru pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte Microsoft tima.

 2. Čujete: "Microsoft timovi, aplikacija za stone računare". Da biste otvorili aplikaciju, pritisnite taster Enter.

 3. Kada čujete prozor prijavljivanja, otkucajte e-poruku, telefon ili Skype ime.

 4. Pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme dalje i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 5. Bićete upitani da izaberete nalog za prijavljivanje i metod koji želite da koristite. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. U zavisnosti od načina prijavljivanja, slede i postujedi na odzive dok ih čitač ekrana objavljuje. Na primer, otkucajte lozinku ili izaberite certifikat pametne kartice i otkucajte PIN kôd, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako je potrebno, pritisnite taster TAB da biste prešli na dugme Prijavi se, a zatim pritisnite taster ENTER.

Pridruživanje postojećem javnom timu

 1. U usluzi Microsoft Teams pritisnite Ctrl+3 da biste pristupili prikazu Teams.

 2. Pritisnite taster TAB da biste se premestili ili kreirali timi pritisnite taster ENTER. Fokus se menja na pločicu " Kreiranje tima u okviru" Pridruži se ili kreiranje prikaza tima , ako je funkcija kreiranja tima otvorena za vas ili za pridruživanje timu sa pločicom koda ako nije. Ako je potrebno, premestite fokus iz polja ENTER koda tako što ćete pritisnuti taster ESC.

 3. Da biste tražili tim za pridruživanje, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "Potraži javne timove".

 4. Otkucajte ime tima kojem želite da se pridružite, a zatim pritisnite taster ENTER da biste podneli pretragu.

  Savet: Da biste brzo pronašli i pridružili se timu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje za pretragu . Otkucajte /pridružise, pritisnite taster ENTER i otkucajte ime tima. Pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster ENTER ili SHIFT + ENTER.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete prvi ishod.

 6. Koristite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz rezultate pretrage.

 7. Kada ste u željeno timu, pritisnite taster ENTER da biste se pridružili.

 8. Dodate ste timu i možete da pronađete tim na listi timova na prikazu timovi .

Promena statusa

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje za pretragu , a zatim pritisnite taster TAB. Čujete: "profil, postavke aplikacija i još toga".

 2. Pritisnite taster ENTER. Čujete trenutni status.

 3. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni opcije statusa. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali status i pritisnite taster ENTER da biste potvrdili izbor.

Pronalaženje i čitanje novih poruka u kanalu

 1. Da biste pristupili prikazu timovi , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 3.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete najnoviju poruku u trenutnom kanalu.

 3. Premeštanje nagore i nadole na listi poruka pritiskanjem tastera sa strelicama nagore i nadole.

Navigacija i čitanje čitenih razgovora

 1. Ako je razgovor u kom se nalazi poziv sa talasa, objavljuje je. Da biste otvorili razgovor sa treadtom, pritisnite taster ENTER. Čujete prvu poruku u nit.

 2. Da biste se kretali između poruka u tom razgovoru, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Vaš čitač ekrana čita poruke dok se pomerate kroz njih.

 3. Da biste otvorili poruku za dalje radnje, pritisnite taster ENTER. Da biste pomerili fokus nazad na razgovor u toreadit, pritisnite taster ESC.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Da biste pristupili prikazu timovi , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 3.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete najnoviju poruku u trenutnom kanalu.

 3. Poruke su označene kao naslovi. Premeštanje između njih pritiskanjem H (unapred) ili kombinacije tastera SHIFT + H (unazad). Lista poruka sadrži sledeće nivoe naslova:

  • Zaglavlje 2: Naslov glavne oblasti sadržaja

  • Zaglavlje 3: Znaci za razdvajanje u datumima u razgovoru.

  • Zaglavlje 4: Pojedinačne poruke ispod datuma.

  • Zaglavlje 5: Odgovori na poruke.

  Savet: Microsoft Teams automatski učitava 20 najnovijih poruka. Da biste otvorili starije poruke, morate da se krećete unazad na listi poruka.

Navigacija i čitanje čitenih razgovora

 1. Ako je razgovor u kom se nalazi poziv sa talasa, objavljuje je. Da biste se kretali pomoću razgovora sa ИELJUSTIMA, uverite se da je režim virtualnog kursora isključen. Da biste se isključili, pritisnite taster INSERT + Z. Da biste otvorili razgovor sa treadtom, pritisnite taster ENTER. Čujete prvu poruku u nit.

 2. Da biste se kretali između poruka u tom razgovoru, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Vaš čitač ekrana čita poruke dok se pomerate kroz njih.

 3. Da biste otvorili poruku za dalje radnje, pritisnite taster ENTER. Da biste pomerili fokus nazad na razgovor u toreadit, pritisnite taster ESC.

Savet: Možete brzo da odete na nepročitane poruke pomoću polja za pretragu . Da biste prešli na polje Pretraga , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E. Otkucajte /Nepročitana , a zatim pritisnite taster ENTER.

Objavljivanje poruka na kanalima

 1. Savet: Sa ИELJUSTIMA proverite da li je režim virtuelne kursora isključen. Da biste se isključili, pritisnite taster INSERT + Z.

  Na kartici objave , pritisnite taster C da biste premestili fokus na okvir za pisanje poruka. Uz NVE da, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "početak novog razgovora". Otkucajte @ da biste spomenuli nekog. "

  Saveti: 

  • Da biste razvili okvir za sastavljanje i pristupili dodatnim opcijama uređivanja, pritisnite Ctrl+Shift+X. Da biste skupili okvir, ponovo pritisnite Ctrl+Shift+X.

  • Da biste se uverili da članovi tima vide poruku, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + I u okviru za sastavljanje da biste označili poruku kao važnu. Čujete: "stil blokiranja je uklonjen". Važne poruke su označene kao važne! u kanalu i prikazuju se kao obaveštenja u programu feed o aktivnostima za članove tima.

 2. Otkucajte poruku. Takođe možete da dodate priloge ili čak emoji, nalepnice ili memes.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ENTER.

  Savet: Kada se okvir za sastavljanje ne proširi, možete da pošaljete poruku tako što ćete pritisnuti taster ENTER.

Više informacija o tome kako da pišete grupe i privatne poruke i priložite datoteke, slike, emotikoni, nalepnice i memes, potražite u okviru korišćenja čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Odgovaranje na poruku

 1. Na kartici objave , idite na poruku na koju želite da odgovorite sa tasterima sa strelicama.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne dođete do polja odgovor i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte odgovor i pritisnite taster ENTER da biste poslali odgovor kanalu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Na kartici objave , idite na poruku na koju želite da odgovorite pritiskom na H (unapred) ili SHIFT + H (nazad).

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne dođete do polja odgovor i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte odgovor i pritisnite taster ENTER da biste poslali odgovor kanalu.

Omogućavanje obaveštenja za razgovor

Kada su obaveštenja omogućena za razgovor, odgovori na razgovor će se pojaviti u feedu aktivnosti. Obaveštenja se automatski omogućavaju za razgovore na koje ste započeli ili ste ga odgovorili.

 1. U razgovoru o kanalu, u polju za pisanje poruka, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste išli na poslednju poruku u kanalu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete prvu poruku u razgovoru za koju želite da omogućite obaveštenja.

 3. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "kao". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "još opcija" i pritisnite taster ENTER.

 4. Da biste omogućili obaveštenja za razgovor, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uključi obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

  Čujete: "još opcija".

  Napomena: Ako ne čujete "još opcija" nakon što ste izabrali "Uključi obaveštenja", pritisnite taster SR + RAZMAKNICA da biste prebacili režim čitača ekrana.

 5. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster ESC.

Napomena: Da biste onemogućili obaveštenja za razgovor, slijedite sledeće korake dok ne izaberete meni sa Još opcija . Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "isključivanje obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U razgovoru, pritisnite taster H ili SHIFT + H dok ne čujete prvu poruku u razgovoru za koju želite da omogućite ili onemogućite obaveštenja.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "traka sa alatkama sa dva dugmeta".

 3. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "kao". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "više opcija" i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 4. Da biste omogućili obaveštenja za razgovor, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uključi obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

  Čujete: "još opcija".

  Napomena: Ako ne čujete "još opcija" nakon što ste izabrali "Uključi obaveštenja", pritisnite taster SR + RAZMAKNICA da biste prebacili režim čitača ekrana.

 5. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster ESC.

Napomena: Da biste onemogućili obaveštenja za razgovor, slijedite sledeće korake dok ne izaberete meni sa Još opcija . Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "isključivanje obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

Korišćenje komandi polja za pretragu

U Microsoft Teams možete da koristite polje za pretragu da biste brzo radili stvari unošenjem komandi.

 1. Da biste prešli u polje Pretraga, pritisnite Ctrl+E.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otkucajte / da biste otvorili listu dostupnih komandi. Idite na listu pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete željenu komandu i pritisnite taster ENTER da biste je izabrali.

  • Ako znate komandu koju želite da koristite, otkucajte je u polju za pretragu i pritisnite taster ENTER.

Potvrdite da li ste vlasnik tima ili član

Vlasnici tima imaju dodatne privilegije, kao što je uređivanje postavki tima.

 1. Da biste pristupili prikazu timovi , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 3.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do tima koji želite da potvrdite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10 da biste otvorili meni sa Više opcija .

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Upravljanje timom".

 5. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "Članovi".

 6. Da biste pretražili sami na listi članova, pritisnite taster TAB da biste prešli na polje za pretragu i otkucajte svoje ime.

 7. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "name", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole. Čitač ekrana čita vaše ime, naslov, lokaciju i ulogu.

Odjavljivanje iz Microsoft tima

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje za pretragu.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "profil, postavke aplikacija i još toga" i pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete opciju za prijavljivanje, a zatim pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i izmenu timova u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Šta su to Microsoft timovi?

Koristite Microsoft Teams za Android sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da nesmetano radite sa timom. Saznajte kako da instalirate i otvorite aplikaciju, prijavite se i odjavite se. Pronalaženje, čitanje i objavljivanje novih poruka na kanalu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Instalirajte i otvorite Microsoft timove po prvi put

 1. Ako nije već instaliran na telefonu, preuzmite i instalirajte aplikaciju Microsoft Teams iz prodavnice Play.

 2. Na telefonu idite na početni ekran na kom se nalazi aplikacija, brzo prevlačite nadesno dok ne najavite početak, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 3. Otvara se ekran za prijavljivanje. Dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali e-adresu naloga sa kojim želite da se prijavite. Kada završite, brzo prevlačite nadesno da biste prešli na dugme Prijavi se, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvoriće se stranica za prijavljivanje vaše organizacije. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "polje za potvrdu", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" prijavi se ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Otvara se stranica " Dobrodošli u Microsoft timove ". Da biste čuli sadržaj stranice, brzo prevlačite nadesno. Da biste prešli na sledeću stranicu, brzo prevlačite nalevo sa dva prsta. Kada dođete do poslednje stranice, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Imam ga, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Microsoft Teams se otvara u prikazu aktivnosti .

Prijavljivanje u Microsoft Teams

 1. Otvorite aplikaciju Microsoft Teams na telefonu. Ako ste se prethodno prijavili na istom uređaju, taj nalog za prijavljivanje je već popunjen i ponovo ga objavljuje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prihvatili predloženi nalog, brzo prevucite nadesno do dugmeta za Prijavljivanje , a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste promenili nalog, dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu. Koristite tastaturu na ekranu da biste izbrisali predloženi nalog i otkucajte onaj sa kojim želite da se prijavite. Kada završite, brzo prevlačite nadesno do dugmeta za prijavljivanje , a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Ako imate više naloga povezanih sa e-poštom, možda ćete morati da odaberete nalog koji ćete koristiti. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete nalog koji želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvoriće se stranica za prijavljivanje vaše organizacije. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "lozinka, Uredi", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku. Kada završite, zatvorite tastaturu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" prijavi se ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Microsoft Teams se otvara u prikazu aktivnosti .

Pronalaženje i čitanje novih poruka u kanalu

 1. U Microsoft Teams brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "kartica" aktivnost ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz aktivnosti .

 2. Da biste pregledali najnovije feed o aktivnostima, brzo prevlačite nalevo. Govorna leđa saopštava najnoviju aktivnost dok se pomerate. Nove poruke se najavljuju, na primer: "nepročitano, <člana tima>, <aktivnosti> u <kanalu>, <vremenske oznake>."

 3. Da biste otvorili razgovor, kada na poruci koju želite, dvaput dodirnite ekran. Čujete: "razgovor". Da biste pročitali novu poruku, brzo prevlačite nadesno dok vam poruka ne pročita poruku.

 4. Da biste zatvorili razgovor, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" nazad ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Navigacija i čitanje čitenih razgovora

 1. U Microsoft Teams da biste otišli na kanal, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "kartica" timovi ". Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se prikaz timova . Da biste pregledali kanale, brzo prevlačite nadesno. Dok se pomerate, Pričekci saopštava imena kanala.

 2. Kada ste na kanalu koji želite, dvaput dodirnite ekran. Otvara se kanal.

 3. Da biste otišli na najnoviji razgovor kroz tčitano, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete poruku. Da biste prešli na starije razgovore, brzo prevucite nalevo. Pričas saopštava razgovore dok se pomerate.

 4. Da biste otvorili razgovor, kada se nalazi u razgovoru, dvaput dodirnite ekran. Otvara se razgovor.

 5. Da biste odgovorili na razgovor, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "odgovori", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali poruku. Da biste poslali poruku, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "dugme" Pošalji poruku ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste zatvorili razgovor, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" nazad ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Objavljivanje poruka na kanalima

Komunicirajte sa timom preko poruka u kanalima tima. Poruku možete da označite i kao važnu. Važne poruke su označene kao važne! u kanalu i prikazuju se kao obaveštenja u programu feed o aktivnostima za članove tima.

 1. Idite na kanal gde želite da objavite poruku i uverite se da je izabrana kartica objave . Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "dugme" novi razgovor ". Dvaput dodirnite ekran.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu i otkucajte poruku.

 3. Ako želite da označite poruku kao važnu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "dugme" Otvori oblikovanje poruke ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Označi kao važno dugme". Dodirnite dvaput da biste izabrali. Čujete: "poruka je označena kao važna."

  Da biste se vratili na kucanje poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne dođete do tekstualnog polja.

 4. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Pošalji poruku ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Više informacija o tome kako da pišete grupe i privatne poruke i priložite datoteke, slike, emotikoni, nalepnice i memes, potražite u okviru korišćenja čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Odjavljivanje iz Microsoft tima

 1. U Microsoft Teams brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "meni" Otvori hamburger ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Otvori postavke", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "odjavljivanje, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se dijalog potvrde za Prijavljivanje . Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste dovršili odjavljivanje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za korišćenje i čuvanje poruka u Microsoft timovima

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Šta su to Microsoft timovi?

Koristite Microsoft Teams na vebu pomoću tastature i čitača ekrana da nesmetano radite sa timom. Testirali smo ga sa naratorom, ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Naučićete kako da otvorite aplikaciju, prijavljujete se i odjavite, pridružite se timovima, pronađete, čitate i objavljujete poruke na kanalu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Listu tasterskih prečica možete lako da pristupite iz Microsoft Teams na vebu. Pritisnite Ctrl+E da biste prešli na polje Pretraga, otkucajte /tasteri, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

U ovoj temi

Otvaranje Microsoft timova i prijavljivanje

 1. Na računaru otvorite Microsoft Edge i potražite https://Teams.Microsoft.com.

 2. Otvoriće se stranica za prijavljivanje. Ako postoji nekoliko naloga za izbor, pritisnite taster TAB da biste pregledali opcije. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 3. Otvoriće se stranica za prijavljivanje vaše organizacije. Da biste se kretali između opcija, pritisnite taster TAB. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste otišli na polje lozinka, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Password" i otkucajte lozinku. Kad završite, pritisnite taster Enter.

Pridruživanje postojećem javnom timu

 1. Pri otvaranju aplikacije pritisnite Ctrl+Shift+3 da biste pristupili prikazu Teams.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "pridruži se ili kreirajte tim" i pritisnite taster ENTER.

 3. Prvo potvrdite izbor u polju za proveru da li je tim kojem želite da se pridružite jedan od predloženih timova.

  • Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Kreiranje tima".

  • Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste se kretali kroz predložene timove.

  • Ako pronađete tim na koji želite da se pridružite, pritisnite taster ENTER.

   Dodate ste timu i dodaje se na listu timova na prikazu ekipe .

 4. Ako treba da tražite tim za pridruživanje, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "Pretraga".

  Savet: Možete brzo da pronađete i pridružite se timu pomoću polja za pretragu. Da biste brzo pronašli tim, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje za pretragu . Otkucajte /pridružise, pritisnite taster ENTER i otkucajte ime tima. Pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster ENTER ili SHIFT + ENTER.

 5. Otkucajte ime tima kojem želite da se pridružite i pritisnite taster ENTER.

 6. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Kreiranje tima". Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz rezultate pretrage. Kada čujete tim sa kojim želite da se pridružite, pritisnite taster ENTER.

  Dodate ste timu i možete da pronađete tim u prikazu timovi .

Promena statusa

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E da biste prešli na polje za pretragu , a zatim pritisnite taster TAB. Čujete: "profil, postavke aplikacija i još toga".

 2. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "promenite status".

 3. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni opcije statusa. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali status i pritisnite taster ENTER da biste potvrdili izbor.

Pronalaženje i čitanje novih poruka u kanalu

Kada stigne nova poruka, čitač ekrana čita tekst i detalje poruke. Možete i da pretražujete poruke na kartici " objavljene poruke kanala".

 1. U kanalu pritisnite taster TAB ili ALT + taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete: "objave". Microsoft Teams na vebu biraju najnoviju poruku po podrazumevanoj vrednosti.

 2. Premeštanje nagore i nadole na listi poruka pritiskanjem tastera sa strelicama nagore i nadole.

  Savet: Microsoft Teams automatski učitava 20 najnovijih poruka. Da biste otvorili starije poruke, morate da se krećete unazad na listi poruka.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U kanalu pritisnite taster TAB ili ALT + taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete: "objave". Microsoft Teams na vebu biraju najnoviju poruku po podrazumevanoj vrednosti.

 2. Poruke su označene kao naslovi. Premeštanje između njih pritiskanjem H (unapred) ili kombinacije tastera SHIFT + H (unazad). Lista poruka sadrži sledeće nivoe naslova:

  • Zaglavlje 2: Naslov glavne oblasti sadržaja

  • Zaglavlje 3: Znaci za razdvajanje u datumima u razgovoru.

  • Zaglavlje 4: Pojedinačne poruke ispod datuma.

  • Zaglavlje 5: Odgovori na poruke.

  Savet: Microsoft Teams automatski učitava 20 najnovijih poruka. Da biste otvorili starije poruke, morate da se krećete unazad na listi poruka.

Savet: Možete brzo da odete na nepročitane poruke pomoću polja za pretragu . Da biste prešli na polje Pretraga , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E. Otkucajte /Nepročitana , a zatim pritisnite taster ENTER.

Navigacija i čitanje čitenih razgovora

 1. Ako je razgovor u kojem se nalaze razgovori koji ste dali za poziv, čujete: "Areadit razgovor". Da biste otvorili razgovor sa treadtom, pritisnite taster ENTER. Čujete prvu poruku u nit.

 2. Da biste se kretali između poruka u toreadedan razgovoru, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Vaš čitač ekrana čita poruke dok se pomerate kroz njih.

 3. Da biste otvorili poruku za dalje radnje, pritisnite taster ENTER. Da biste pomerili fokus nazad na razgovor u toreadit, pritisnite taster ESC.

Objavljivanje poruka na kanalima

 1. Na kartici objave , pritisnite taster C. Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

  Saveti: 

  • Da biste razvili okvir za sastavljanje i pristupili dodatnim opcijama uređivanja, pritisnite Ctrl+Shift+X. Da biste skupili okvir, ponovo pritisnite Ctrl+Shift+X.

  • Da biste se uverili da članovi tima vide poruku, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + I u okviru za sastavljanje da biste označili poruku kao važnu. Čujete: "stil blokiranja je uklonjen". Važne poruke su označene kao važne! u kanalu i prikazuju se kao obaveštenja u programu feed o aktivnostima za članove tima.

 2. Otkucajte poruku. Takođe možete da dodate priloge ili čak emoji, nalepnice ili memes.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ENTER.

Više informacija o tome kako da pišete grupe i privatne poruke i priložite datoteke, slike, emotikoni, nalepnice i memes, potražite u okviru korišćenja čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Odgovaranje na poruku

 1. Na kartici objave idite na poruku na koju želite da odgovorite pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "odgovori" i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte odgovor i pritisnite taster ENTER da biste ga poslali.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Na kartici objave , idite na poruku na koju želite da odgovorite pritiskom na H (unapred) ili SHIFT + H (nazad).

 2. Sa naratorom pritisnite taster R da biste premestili fokus na polje za odgovor. U suprotnom, pritisnite taster H dok ne čujete "odgovori" i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte odgovor i pritisnite taster ENTER da biste ga poslali.

Omogućavanje obaveštenja za razgovor

Kada su obaveštenja omogućena za razgovor, odgovori na razgovor će se pojaviti u feedu aktivnosti. Obaveštenja se automatski omogućavaju za razgovore na koje ste započeli ili ste ga odgovorili.

 1. U razgovoru o kanalu, u polju za pisanje poruka, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste išli na poslednju poruku u kanalu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete prvu poruku u razgovoru za koju želite da omogućite obaveštenja.

 3. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "kao". Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "više opcija" i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

 4. Da biste omogućili obaveštenja za razgovor, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uključi obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

  Čujete: "još opcija".

  Napomena: Ako ne čujete "još opcija" nakon što ste izabrali "Uključi obaveštenja", pritisnite taster SR + RAZMAKNICA da biste prebacili režim čitača ekrana.

 5. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster ESC.

Napomena: Da biste onemogućili obaveštenja za razgovor, slijedite sledeće korake dok ne izaberete meni sa Još opcija . Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "isključivanje obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U razgovoru, pritisnite taster H ili SHIFT + H dok ne čujete prvu poruku u razgovoru za koju želite da omogućite ili onemogućite obaveštenja.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "traka sa alatkama sa dva dugmeta".

 3. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "kao".

 4. Sa naratorom, da biste omogućili obaveštenja za razgovor, pritisnite taster dok ne čujete "više opcija" i pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pritisnite taster dok ne čujete "Uključi obaveštenja, dugme", a zatim pritisnite taster ENTER.

  Sa ИELJUSTIMA i NVANDA, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "još opcija", a zatim pritisnite taster ENTER da biste izabrali. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uključi obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster ESC.

Napomena: Da biste onemogućili obaveštenja za razgovor, slijedite sledeće korake dok ne izaberete meni sa Još opcija . Uz Naratore, pritisnite taster dok ne čujete "Isključi obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA i NVANDA, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "isključivanje obaveštenja", a zatim pritisnite taster ENTER.

Korišćenje komandi polja za pretragu

U Microsoft Teams možete da koristite komande polja za pretragu da biste brzo izvršili neke stvari.

 1. Da biste prešli u polje Pretraga, pritisnite Ctrl+E.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otkucajte / da biste otvorili listu dostupnih komandi. Da biste se kretali kroz listu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu komandu i pritisnite taster ENTER da biste je izabrali.

  • Ako znate komandu koju želite da koristite, otkucajte je u polju za pretragu i pritisnite taster ENTER.

Potvrdite da li ste vlasnik tima ili član

Vlasnici tima imaju dodatne privilegije, kao što je uređivanje postavki tima.

 1. Da biste pristupili prikazu timovi , pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 3.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do tima koji želite da potvrdite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10 da biste otvorili meni sa Više opcija .

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Upravljanje timom".

 5. Pritisnite taster ENTER. Čujete: "Članovi".

 6. Da biste pretražili sami na listi članova, pritisnite taster TAB da biste prešli na polje za pretragu i otkucajte ime.

 7. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "name", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole. Čitač ekrana čita vaše ime, naslov, lokaciju i ulogu.

Odjavljivanje iz Microsoft tima

 1. U Microsoft Teams, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "profil, postavke aplikacija i još toga" i pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete opciju odjavljivanje i pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i izmenu timova u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Šta su to Microsoft timovi?

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×