O ulogama Office 365 administratora

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Poslednji put ažurirano 1 avgust, 2018

Office 365 dobijate sa skupom uloga administratora koje možete da dodelite korisnicima u organizaciji. Svaka uloga administratora odgovara uobičajenim poslovnim funkcijama i pruža osobama dozvole da obavljaju određene zadatke u Office 365 centru administracije.

Evo dostupnih uloga i šta osobe kojima su one dodeljene mogu da rade.

Savet: Za detaljnu listu sa zadacima koje svaka od ovih uloga može i ne može da uradi, kao i način njihovog preklapanja sa ulogama u drugim Microsoft uslugama, pogledajte odeljak „Administratorske dozvole“ u članku Dodeljivanje uloga administratora u usluzi Azure Active Directory.

Uloga

Šta rade u usluzi Office 365

Globalni administrator

Globalni administrator

Pristupa svim administratorskim funkcijama u Office 365 programskom paketu usluga u planu, uključujući Skype za posao. Osoba koja se upiše za kupovinu usluge Office 365 podrazumevano postaje globalni administrator.

Globalni administratori su jedini administratori koji mogu da dodele druge uloge administratora. U organizaciji možete da imate više od jednog globalnog administratora. Kao najbolju praksu preporučujemo da samo nekoliko osoba iz preduzeća ima tu ulogu. To smanjuje rizik po preduzeće.

Savet: Proverite da li svi globalni administratori u organizaciji imaju broj mobilnog telefona i alternativnu adresu e-pošte u kontakt informacijama. Dodatne detalje potražite u članku Promena adrese, e-adrese tehničkog kontakta i drugih informacija o organizaciji.

Kreditna kartica

Administrator naplate

Obavlja kupovine, upravlja pretplatama, upravlja tiketima za podršku i nadgleda ispravnost usluge.

 Exchange Online

Exchange administrator

Upravlja poštanskim sandučićima i smernicama za suzbijanje bezvredne pošte za preduzeće pomoću Exchange centra administracije. Može da prikaže sve izveštaje o aktivnostima u Office 365 centru administracije.

Neko sa ulogom administratora Exchange servera i ulogom administratora za upravljanje korisnicima može da kreira Office 365 grupe u Office 365 administrativni centar i da upravlja njima.

Da biste saznali više, pročitajte članak Osnovni podaci o ulozi Exchange Online administratora.

SharePoint administrator

SharePoint administrator

Upravlja skladištem datoteka za organizaciju u uslugama SharePoint Online i OneDrive. To radi u SharePoint centru administracije. Može i da dodeli drugim osobama da budu administratori kolekcije sajtova i administratori skladišta termina.

Dozvole dodeljene za SharePoint sajtove potpuno su odvojene od uloge globalnog Office 365 administratora. Možete da budete globalni administrator bez pristupa SharePoint sajtu ako niste dodati na njega ili niste napravili taj sajt.

Osobe u ovoj ulozi mogu i da prikažu sve izveštaje o aktivnostima u Office 365 centru administracije.

Da biste saznali više, pročitajte članak Osnovni podaci o ulozi SharePoint administratora.

Ključ, dozvole

Administrator lozinki

Poništava lozinke, upravlja tiketima podrške i nadgleda ispravnost usluge. Administratori lozinki su ograničeni na poništavanje lozinki za korisnike.

Skype za posao online

Administrator usluge Skype za posao

Konfiguriše Skype za posao za organizaciju i može da prikaže sve izveštaje o aktivnostima u Office 365 centru administracije.

Da biste saznali više, pročitajte članak Osnovni podaci o ulozi administratora usluge Skype za posao.

Slušalice sa mikrofonom

Administrator usluge

Otvara tikete za podršku sa korporacijom Microsoft i prikazuje kontrolnu tablu usluge i centar za poruke. Imaju dozvole „samo za prikaz“ osim za otvaranje tiketa za podršku i njihovo čitanje.

Savet: Osobama kojima su dodeljene uloge Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao administratora treba da se dodeli i uloga administratora usluge. Na taj način mogu da vide važne informacije na sajtu Office 365 administrativni centar, kao što su ispravnost usluge i obaveštenja o promenama i izdanju.

Kreditna kartica

Dozvole administratora

Dodaje, uklanja, ažurira dodeljene licence za korisnike, grupe (koristeći grupe na osnovu licenciranje) i upravlja od korisnika.

Osobe u ovoj ulozi ne možete da kupite ili upravljanje pretplatama, kreiranje ili upravljanje grupama, ili kreirate ili Upravljanje korisnicima izvan upotrebe.

Korisnik

Administrator za upravljanje korisnicima

Poništava lozinke, nadgleda ispravnost usluge, dodaje i briše korisničke naloge upravlja tiketima za podršku, dodaje i uklanja članove iz Office 365 grupa. Administrator za upravljanje korisnicima ne može da izbriše globalnog administratora, napravi druge uloge administratora ni da poništava lozinke za globalne administratore naplate, Exchange administratore, SharePoint administratore, administratore za usaglašenost i administratore programa Skype za posao.

Neko sa ulogom administratora Exchange servera i ulogom administratora za upravljanje korisnicima može da kreira Office 365 grupe u Office 365 administrativni centar i da upravlja njima.

Administrator za prijavljivanje čitača

Čitalac izveštaja

Možete da prikažete sve izveštaje o aktivnostima u Office 365 centru administracije i sve izveštaje navedene preko API-ja izveštavanja.

Uloge centra za usaglašenost i bezbednost

Ako imate pretplatu na Office 365 E3 ili E5 za posao, uključuje alatke za bezbednost i usaglašenost. U tom slučaju imate pristup ovim dodatnim ulogama: Administrator za usaglašenost, menadžer e-otkrivanja, upravljanje organizacijom, analitičar, administratora bezbednosti, čitač bezbednosti, korisnik provere usluge, supervizorski pregled.

Da biste saznali više, pročitajte članak Dozvole u Office 365 centru za bezbednost i usaglašenost.

Icon za Dynamics 365

Dynamics 365 (na mreži)

Kada se osobi dodeli uloga Office 365 globalnog administratora, automatski joj se dodeljuje bezbednosna uloga administratora sistema u usluzi Dynamics 365 (na mreži).

Osoba kojoj je dodeljena bezbednosna uloga administratora sistema u usluzi Dynamics 365 može da dodeljuje drugim osobama bezbednosne uloge u usluzi Dynamics 365 Pomoću bezbednosne uloge administratora sistema možete da upravljate svim aspektima usluge Dynamics 365. Dodatne informacije o bezbednosnim ulogama u usluzi Dynamics 365potražite u članku Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima.

Icon za Dynamics 365

Administrator usluge Dynamics 365

Koristite ovu novu ulogu da biste dodelili korisnike da upravljaju uslugom Dynamics 365 na nivou zakupca bez dodeljivanja moćnijih privilegija Office 365 globalnog administratora. Administrator usluge Dynamics 365 može da se prijavi u Dynamics 365 centar administracije da bi upravljao instancama. Osoba sa ovom ulogom ne može da vrši funkcije Office 365 globalnog administratora kao što je upravljanje korisničkim nalozima, upravljanje pretplatama, pristup postavkama za Office 365 aplikacije kao što su Exchange ili SharePoint.

Pogledajte odeljak Koristite ulogu administratora usluge Dynamics 365 za upravljanje zakupcem da biste saznali više.

Power BI administrator

Osoba kojoj je dodeljena uloga Power BI administratora ima pristup metrici korišćenja usluge Office 365 Power BI. Ona može i da kontroliše korišćenje Power BI funkcija u organizaciji. Dodatne informacije o administriranju usluge Power BI potražite u članku Administriranje usluge Power BI u organizaciji.

Čitač centra za poruke

Nadgleda promene usluge i može da prikazuje sve objave u Centru za poruke u usluzi Office 365, kao i da deli objave u Centru za poruke sa drugima putem e-pošte. Korisnici kojima je dodeljena ova uloga imaju pristup samo za čitanje nekim resursima centra administracije, kao što su korisnici, grupe, domeni i pretplate

Odobravanje pristupa pretinac kupca

Odobravanje pristupa pretinac kupca

Upravlja zahtevima za Klijenta pretinac u vašoj organizaciji. Oni primaju obaveštenja putem e-pošte kupca pretinac zahteva za i može da odobri/odbijete zahteve iz Microsoft 365 centra administracije. Takođe možete da uključite uključivanja ili isključivanja funkciju pretinac klijenta.

Samo globalni administratori mogu da poništavaju lozinke osoba dodeljene ovoj ulozi.

Treba vam više detalja o tome šta ove uloge mogu i ne mogu da urade?

Za detaljnu listu sa zadacima koje svaka od ovih uloga može i ne može da uradi pogledajte članak „Administratorske dozvole“ u odeljku Dodeljivanje uloga administratora u usluzi Azure Activity Directory.

Šta je sa Azure Active Directory ulogama?

Ako imate veliko preduzeće, trebalo bi da podesite uloge i u usluzi Azure Active Directory. Korisnik kojem se dodeljuje uloga administratora imaće iste dozvole na svim uslugama u oblaku na koje je pretplaćena vaša organizacija, bez obzira na to da li ste dodelili ulogu u Office 365 centru administracije ili na klasičnom Azure portalu, ili tako što ćete koristiti Azure AD modul za Windows PowerShell.

Za listu i opis svih Azure Active Directory uloga pogledajte odeljak Dodeljivanje uloga administratora u usluzi Azure Activity Directory.

Šta uloge Office 365 administratora mogu da rade u uslugama Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao Online?

Određene administratorske dozvole u usluzi Office 365 imaju odgovarajuću ulogu u uslugama Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao online. Dolenavedena tabela opisuje kako se te Office 365 uloge administratora prevode u uloge u različitim Office 365 uslugama.

Office 365 uloga administratora

Prevodi se u ovo u usluzi Exchange Online …

Prevodi se u ovo u usluzi SharePoint Online …

Prevodi se u ovo u usluzi Skype za posao online.....

Prevodi se u ovo u usluzi Centar za bezbednost i usaglašenost...

globalni administrator

Exchange Online administrator

Administrator preduzeća

SharePoint Online administrator

Skype for Business administrator

Centar za bezbednost i usaglašenost administrator (član grupe uloga „Upravljanje organizacijom“)

administrator naplate

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

administrator lozinki

Administrator tehničke podrške*

Nije primenljivo

Administrator tehničke podrške

Nije primenljivo

administrator usluge

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

administrator za upravljanje korisnicima

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Skype for Business administrator

Nije primenljivo

Exchange administrator

Exchange Online administrator

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Nije primenljivo

SharePoint administrator

Nije primenljivo

SharePoint Online administrator

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Skype for Business administrator

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Skype for Business administrator

Nije primenljivo

Administrator za usaglašenost

Upravljanje organizacijom

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Administrator za usaglašenost

*Osobe sa ulogom administratora lozinke mogu da izvrše iste zadatke kao i osobe sa ulogom administratora Exchange tehničke podrške, ali ne mogu da vrše praćenje poruka.

Delegirana administracija

Ako radite sa Microsoft partnerom, možete da mu dodelite uloge administratora. Oni zauzvrat mogu da dodele uloge administratora korisnicima u vašem ili svom preduzeću. Može biti potrebno da to urade, na primer ako podešavaju Office 365 i upravljaju njim umesto vas.

Partner može da dodeli ove uloge:

  • Puna administracija, koja ima privilegije jednake kao globalni administrator.

  • Ograničena administracija, koja ima privilegije jednake kao administrator lozinki.

Da bi partner mogao da dodeli ove uloge korisnicima, morate da ga dodate kao delegiranog administratora na svoj Office 365 nalog. Taj proces započinje ovlašćeni partner. Partner vam šalje e-poruku u kojoj vas pita da li želite da mu date dozvolu da preuzme ulogu delegiranog administratora. Dodatne informacije potražite u članku Ovlašćivanje ili uklanjanje odnosa partnera.

Povezani članci

Dodela uloga administratora u usluzi Office 365
Izveštaji o aktivnosti u Office 365 centru administracije

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×