O tokovima posla uključenim u sistem SharePoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

SharePoint tokovi posla su unapred programirane mini-aplikacije koje pojednostavljuju i automatizuju razne vrste poslovnih procesa – od prikupljanja potpisa, povratnih informacija ili odobravanja plana ili dokumenta, do praćenja trenutnog statusa rutinske procedure. SharePoint tokovi posla dizajnirani su tako da štede vreme i trud, te da uvedu doslednosti i efikasnosti u zadatke koje redovno izvršavate.

Poređenje ručnog procesa sa automatizovanim tokom posla

Ovaj članak je o unapred programiranih tokova posla koji su uključeni u SharePoint 2010, za koju izaberete opcije u obrascu povezivanja kada dodajete ih verzije za upotrebu u liste, biblioteke i sve kolekcije.

Takođe je moguće da bi više obimna prilagođavanja tipove uključeni tok posla – pa čak i da kreirate sopstvene prilagođene tokove posla od početka – pomoću programa SharePoint Designer i drugih aplikacija. Da biste saznali više o tim procesima, potražite u članku Uvod u dizajniranje i prilagođavanje tokova posla.

U međuvremenu, u ovom članku koje ćete Saznajte više o čitav skup tokovi posla uključeni.

Ako biste radije da preskočite direktno u detaljna uputstva za određene toka posla, pronaći ćete veze ka svakom u šta je to sledeći odeljak koji možete povezati sa iz sledeće tabele sadržaja.

Šta želite da saznate?

Šta je SharePoint tok posla?

Koje procese mogu da automatizujem korišćenjem SharePoint toka posla?

Odobravanje (usmeravanje dokumenta ili stavke na odobravanje ili odbijanje)

Prikupljanje povratnih informacija (usmeravanje dokumenta ili stavke na pružanje povratnih informacija)

Prikupljanje potpisa (usmeravanje dokumenta, radne sveske ili obrasca na digitalni potpis)

Odobrenje trajnog odlaganja (Upravljanje rok važenja dokumenta i zadržavanje)

Tri faze (praćenje problema, projekta ili zadatka kroz tri stanja ili faze)

Ko može da doda i pokrene SharePoint tok posla?

Kako dodajem i pokrećem SharePoint tok posla?

Mogu li da kreiram sopstvene prilagođene SharePoint tokove posla?

Šta je sledeće?

Šta je SharePoint tok posla?

Verovatno već znate šta je dijagram toka. To je grafička mapa procesa sa uputstvima o tome šta se dešava u svakom koraku.

Proces toka posla

SharePoint tok posla je poput automatizovanog dijagrama toka koji oslobađa vaš standardni proces rada velikog truda, nagađanja i proizvoljnosti.

Na primer, pogledajte proces odobravanja dokumenta na slici. Ručno izvršavanje ovog procesa može da znači mnogo provera i praćenja, prosleđivanja dokumenata i slanja podsetnika – a svaki od tih zadataka morate da izvršite vi ili neko od vaših kolega. To znači mnogo dodatnog rada i (što je možda gore) stalno prekidanje posla.

Međutim, kada za izvršavanje procesa koristite SharePoint tok posla za odobravanje dokumenta, sve te provere, praćenja i prosleđivanja automatski obavlja tok posla. Ako neko kasni sa dovršavanjem zadatka ili ako dođe do nekog drugog zastoja, većina gotovih tokova posla koje ste dobili generiše obaveštenje koje vam to saopštava. Niko iz grupe ne mora proaktivno da prati proces – jer sa SharePoint tokom posla proces uvek sâm sebe proaktivno nadgleda.

I koristite SharePoint tok posla je lako. Samo odaberete tip toka posla koji želite, navedite željene opcije će najbolje rade u vašu situaciju, a zatim da SharePoint preuzme. I naravno, možete da otkažete ili da prekinete tok posla kad je potrebno.

Vrh stranice

Koje procese mogu da automatizujem korišćenjem SharePoint toka posla?

Svakom tipu toka posla uključenim u SharePoint dela kao predložak. Dodavanja verzije toka posla za jednu listu ili biblioteku, ili za celu kolekciju lokacija, koristite obrazac pokretanja da biste naveli opcije i izbore za ove verzije – koji tok posla dodeljuje zadatke da biste zadatak rokove, kako je tok posla može biti pokrenuto "i" ko uputstva će biti uključeni u na obaveštenja o zadacima i tako dalje.

SharePoint 2010 nudi pet unapred programiranih tipova toka posla

Napomena: Sa sistemom SharePoint Server 2010 i SharePoint Online za Office 365 za preduzeća, 5 od sledećih tipova toka posla su uključene. Sa SharePoint Online za Office 365 za mala preduzeća i stručnjake, međutim, samo tip toka posla u tri faze je uključena.

Odobravanje (usmeravanje dokumenta ili stavke na odobravanje ili odbijanje)

Oznaka potvrde Tok posla za odobravanje usmerava dokument ili drugu stavku da biste označili osobe na njihove odobravanje ili odbijanje.

Za kontrolisanje odobravanja sadržaja u listu ili biblioteku možete da koristite tok posla za odobravanje

Da biste saznali više, a uputstva korak po korak, potražite u članku sve o tokovima posla za odobravanje.

(Takođe postoji tip druge, slične toka posla za korišćenje na lokacijama za objavljivanje na Webu, toka posla za objavljivanje odobrenja).

Prikupljanje povratnih informacija (usmeravanje dokumenta ili stavke na pružanje povratnih informacija)

Tok posla „Prikupljanje povratnih informacija“ Tok posla prikupljanja povratnih informacija usmerava dokumenta ili neke druge stavke određenu osoba za povratne informacije.

Tok posla prikupljanja povratnih informacija objedinjuje sve povratne informacije od učesnika za vlasnika toka posla i pruža zapis procesa redigovanja.

Da biste saznali više, a uputstva korak po korak, potražite u članku sve o tokovima posla prikupljanja povratnih informacija.

Prikupljanje potpisa (usmeravanje dokumenta, radne sveske ili obrasca na digitalni potpis)

Tok posla „Prikupljanje potpisa“ Tok posla prikupljanja potpisa usmerava Microsoft Office dokument naznačenu osoba za svoje digitalne potpise.

Imajte na umu da prikupljanje potpisa tok posla funkcioniše samo sa programom Word dokumenti, Excel radne sveske, amd InfoPath obrazaca.

Da biste saznali više, a uputstva korak po korak, potražite u članku sve o tokovima posla za prikupljanje potpisa.

Odobrenje trajnog odlaganja (Upravljanje rok važenja dokumenta i zadržavanje)

Tok posla za raspoređivanje odobrenja Odobrenje trajnog odlaganja tok posla je dizajniran da podrži potrebe upravljanja zapisima unutar organizacije. Ovaj tok posla upravlja rok važenja dokumenta i procesom zadržavanja tako što omogućava učesnicima da odlučite da li želite da zadržite ili izbrišete istekle dokumenata ili stavki.

Kada Odobrenje trajnog odlaganja tok posla pokrene, on kreira zadatke toka posla za odobrenje trajnog odlaganja za određene dokumente i stavke na listi zadataka za tok posla. Zato što ona verovatno koje Odobrenje trajnog odlaganja tok posla može generisati velike količine zadataka (posebno ako on je konfigurisan tako da se automatski pokreće kada stavke istekne), tok posla Odobrenje trajnog odlaganja nudi podršku za dovršavanje više zadataka, tako da zapisa menadžeri ili druge ovlašćene osobe mogu da obradi veliki broj stavki za brisanje u jednom koraku.

Možete da konfigurišete vaš tok posla "Odobrenje trajnog odlaganja" funkcionisanja u saradnji sa funkcija smernica za rok važenja smernica za upravljanje informacijama, tako da se tok posla pokreće automatski svaki put kada se dokument ili stavku na lokaciji istekne.

Da biste saznali više, a uputstva korak po korak, potražite u članku Korišćenje toka posla za odobrenje trajnog odlaganja.

Tri faze (praćenje problema, projekta ili zadatka kroz tri stanja ili faze)

Tok posla „Tri faze“ Tok posla sa tri stanja je dizajniran za praćenje statusa stavke liste kroz tri stanja (faze). To se može koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacije prate velike količine problema ili stavki – korisničkoj podršci problemi, potencijalnim klijentima ili zadacima projekta, na primer.

Sa svakim prelazom između stanja, tok posla dodeljuje zadatak osobi i e-poštom joj šalje obaveštenje o zadatku. Kada se taj zadatak dovrši, tok posla ažurira status stavke i prelazi u sledeće stanje. Tok posla u tri faze dizajniran je tako da funkcioniše predloškom liste „Praćenje problema“, ali može se koristiti sa bilo kojom listom koja sadrži kolonu „Izbor“ sa tri ili više vrednosti.

Da biste saznali više, a uputstva korak po korak, potražite u članku Korišćenje toka posla u tri faze.

Vrh stranice

Ko može da doda i pokrene SharePoint tok posla?

Da biste dodali ili pokrenuli tok posla, morate imati ispravne dozvole za listu, biblioteku ili kolekciju lokacija na kojima se tok posla pokreće:

  • Dodavanje toka posla    Podrazumevano morate imati dozvolu za upravljanje listama da biste dodali tok posla. (Grupa „Vlasnici“ podrazumevano ima dozvolu za upravljanje listama; grupe „Članovi“ i „Posetioci“ je nemaju.)

  • Pokretanje toka posla    Takođe podrazumevano, morate imati dozvolu za uređivanje stavki da biste pokrenuli tok posla koji je već dodali. (Članovi grupe i grupe "vlasnici" oba podrazumevano imaju dozvolu za uređivanje stavki; grupi posetioci ne).
    Alternativno, vlasnici možete odabrati da određene tokove posla konfigurisati tako da mogu da budu koraci samo članovi grupe "vlasnici".

Vrh stranice

Kako dodajem i pokrećem SharePoint tok posla?

Sledeći dijagram pruža prikaz visokog nivoa osnovnih faza planiranja, dodavanja, pokretanja i menjanja SharePoint toka posla. Slede pojedinačni odeljci za sve korake.

Proces toka posla

Planiranje budite sigurni da znate koje opcije želite i koje informacije treba da imaju dostupna kada koristite intiation obrazac da biste dodali svoju verziju toka posla.

  • Saznajte više    Saznajte koji tipova uključeni tok posla će da poslove koji želite.

  • Dodavanje    Popunite obrazac za pokretanje da biste dodali svoju verziju toka posla na listu, u biblioteku ili na kolekciju lokacija.

  • Početak    Ručno ili automatski pokrenite novi tok posla na dokumentu ili drugoj stavci na listi ili u biblioteci. (Ako ga pokrenete ručno, imaćete mogućnost da promenite neke postavke obrasca za povezivanje toka posla na kraćem obrascu za pokretanje.) Kada se tok posla pokrene, on kreira zadatke, šalje poruke sa obaveštenjima i započinje praćenje radnji i događaja.

  • Praćenje    Dok je tok posla pokrenut, možete pregledati stranicu „Status toka posla“ da biste videli koji su zadaci dovršeni i koje druge radnje su se izvršile. Ako je potrebno, odatle možete podesiti trenutne i buduće zadatke, čak i otkazati ili obustaviti taj tok posla.

  • Pregled    Kada se zadatak dovrši, čitava njegova istorija može biti pregledana na stranici „Status toka posla“. Na toj stranici mogu se kreirati i statistički izveštaji o opštim performansama tog toka posla.

  • Promena    Ako tok posla ne funkcioniše onako kako želite, možete otvoriti originalni obrazac za povezivanje koji ste mu prethodno dodali i u njemu izvršiti promene.

Vrh stranice

Mogu li da kreiram sopstvene prilagođene SharePoint tokove posla?

Ako želite veću fleksibilnost pomoću ugrađenih toka posla, možete da ga dodatno prilagodite pomoću alatke kao što je SharePoint Designer. Možete da kreirate sopstveni originalne toka posla od početka.

Korišćenjem programa Workflow Designer, kreirate pravila koja povezuju uslove i radnje sa stavkama na SharePoint listama i u SharePoint bibliotekama. Promene stavki na listi ili u biblioteci aktiviraju radnje u toku posla.

Na primer, možete dizajnirati tok posla koji pokreće dodatni tok posla za odobravanje, ako cena stavke premašuje određeni iznos.

Takođe možete da definišete toka posla za skup srodnih dokumenata. Na primer, ako je tok posla povezan u biblioteku dokumenata ili ako filtrirana je tako da tip sadržaja dokumenta, pojavljuju se grupe kontekstualne radnje za skup dokumenata. Skup dokumenata je nova funkcija u sistemu SharePoint Server 2010 koja omogućava grupu dokumenata tretirati kao celina, tako da tok posla radnju za skup dokumenata će se pokretati na svaku od stavki u toj skupa dokumenata.

Više informacija potražite u članku Uvod u dizajniranje i prilagođavanje tokova posla.

Vrh stranice

Šta je sledeće?

Prikaz bilo koju od sledećih članaka detaljnija uputstva o radu sa tipovima uključeni toka posla:

I ako ste zainteresovani za pravljenje dodatna prilagođavanja u nekom od osnovnih uključeni tipova toka posla – izvan šta možete da uradite pomoću obrasca povezivanja, to jest – ili ako želite da napravite sopstveni originalne toka posla iz temelja, pogledajte članak Uvod u dizajniranje i prilagođavanje tokova posla.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×