Novine u programu Word 2010

Microsoft Word 2010 olakšava saradnju i kretanje kroz dugačke dokumente. Radi boljeg utiska, nove funkcije su fokusirane na doterivanje završenog dokumenta. Uz ovu novu verziju, možete da pristupite bogatstvu i prepoznatljivosti programa Word putem pregledača i preko mobilnog telefona.

U ovom članku

Rad u programu Word na svakom mestu

Word Mobile 2010 za Windows telefon 7

Word Veb aplikacija

Ostvarivanje najboljih ideja

Oblikovanje teksta i slika za savršen izgled

Precizno podešavanje teksta pomoću OpenType funkcija

Ostale nove funkcije sadržaja

Novi formati numerisanja

Kontrola za sadržaj polja za potvrdu

Alternativni tekst u tabelama

Pronađite put kroz dugačke dokumente pomoću novog okna za navigaciju dokumenta i pretrage

Ilustrujte svoje ideje

Novi rasporedi slika SmartArt grafike

Novi umetnički efekti

Ispravke slika

Uklanjanje automatske pozadine sa slike

Bolje komprimovanje i isecanje slike

Umetanje snimaka ekrana

Opcije clip art kolekcije uz Clip Organizer

Pisanje perom

Jednostavan rad

Prilagođavanje trake

Prikaz „Microsoft Office Backstage“

Spašavanje nesačuvanog rada

Postavljanje pokazivača na tekst radi pregledanja prevoda

Pojednostavljeno podešavanje željenih opcija jezika

Efikasnija saradnja

Istovremeni rad na jednom dokumentu

Budite bezbedniji uz zaštićeni prikaz

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih metapodataka i ličnih informacija u datotekama

Sprečavanje promena u konačnoj verziji dokumenta

Kontrolor pristupačnosti

Rad u programu Word na svakom mestu

U programu Word 2010 imate kapacitet i prepoznatljivost programa Word svuda gde vam je potreban. Možete da prikazujete, krećete se i uređujete svoje Word dokumente iz pregledača i sa mobilnog telefona a da pri tom ne ugrozite bogatstvo dokumenta.

Word Mobile 2010 za Windows telefon 7

Ako imate Windows telefon 7, možete koristiti Microsoft Office Mobile 2010 za rad sa datotekama sa bilo kog mesta – bilo da ste na poslu, kod kuće ili u pokretu. Word Mobile 2010 je deo sistema Office Mobile i već se nalazi na vašem Windows telefonu 7 u Office čvorištu, tako da ne morate da preuzimate ili instalirate ništa drugo da biste počeli sa radom.

Word Mobile

Word Mobile možete koristiti za prikaz i uređivanje dokumenata uskladištenih na telefonu, koje su vam poslate u vidu priloga e-pošte ili su hostovane na SharePoint 2010 lokaciji pomoću programa SharePoint Workspace Mobile 2010. Kada uredite dokument pomoću programa SharePoint Workspace Mobile, promene možete ponovo sačuvati u sistemu SharePoint kada budete na mreži.

Pomoću programa Word Mobile možete kreirati ili ažurirati dokumente pomoću velikog broja istih alatki za oblikovanje koje već poznajete i koje ste koristili u verziji programa Word za računare, kao i dodavati komentare i koristiti novo okno prikaza strukture za brz skok na naslov ili komentar.

Pročitajte više o sistemu Office Mobile 2010 za Windows telefon 7.

Ako imate Windows telefon 7, pronađite pomoć korak po korak pomoću telefona.

Word Veb aplikacija

Čak i kada niste u programu Word, možete da čuvate dokumente na Veb serveru i koristite Word Veb aplikaciju da biste otvorili dokument u pregledaču. Dokument ćete moći da prikažete, čak i da ga promenite.

Više informacija potražite u članku Uvod u Word Web App.

Vrh stranice

Ostvarivanje najboljih ideja

Word 2010 spaja funkcionalna svojstva – kao što su tabele, zaglavlja i podnožja stranica i skupovi stilova – sa privlačnim efektima, novim funkcijama za tekst i lakšom navigacijom.

Oblikovanje teksta i slika za savršen izgled

Word 2010 obezbeđuje umetničke efekte i za slike i za tekst. Kada primenite efekte na tekst, i dalje možete da pokrenete proveru pravopisa.

Tekstualni efekti i efekti slike

1. Oblikovanje čiste slike i teksta

2. Oblikovanje slike i teksta sa senkom

Precizno podešavanje teksta pomoću OpenType funkcija

Word 2010 obezbeđuje podršku za napredne funkcije za oblikovanje teksta koje uključuju postavke ligatura i vaš izbor skupova stilova i formata brojeva. Ove nove funkcije možete da koristite uz veliki broj OpenType fontova da biste postigli najviši nivo tipografske uglađenosti.

Tekst sa ligaturama

1. Čisti tekst

2. Tekst sa primenjenim ligaturama

Više informacija potražite u članku OpenType opcije u dijalogu „Font“.

Ostale nove funkcije sadržaja

Word 2010 pruža nekoliko drugih poboljšanja u autorstvu dokumenta.

Novi formati numerisanja

Word 2010 uključuje nove formate numerisanja sa fiksnim ciframa, kao što su 001, 002, 003... i 0001, 0002, 0003....

Kontrola za sadržaj polja za potvrdu

Polje za potvrdu sada možete brzo dodati obrascima ili listama.

Alternativni tekst u tabelama

U programu Word 2010 možete da dodate naslov tabeli i rezimeu, tako da čitaoci imaju pristup dodatnim informacijama.

Pronađite put kroz dugačke dokumente pomoću novog okna za navigaciju dokumenta i pretrage

U programu Word 2010 možete lako da pronađete put kroz dugačke dokumente. Možete jednostavno da reorganizujete dokumente prevlačenjem i otpuštanjem naslova umesto kopiranja i nalepljivanja. Pomoću inkrementalnog pretraživanja možete da pronađete sadržaj tako da ne morate tačno da znate šta tražite da biste to i pronašli.

document navigation

U programu Word 2010 možete da izvršite sledeće radnje:

 • Premeštanje između zaglavlja u dokumentu tako što ćete kliknuti na delove mape dokumenta.

 • Skupljanje nivoa prikaza strukture da biste sakrili ugnežđena zaglavlja, što omogućava jednostavan rad sa mapom, čak i za jako strukturirane i komplikovane dugačke dokumente.

 • Kucanje teksta u polje za pretragu kako biste odmah pronašli mesto.

 • Prevucite i otpustite zaglavlja unutar dokumenta da biste prerasporedili strukturu. Možete i da brišete, isecate ili kopirate zaglavlja i njihov sadržaj.

 • Možete da podižete i spuštate nivo datog zaglavlja ili zaglavlja i svih njegovih ugnežđenih zaglavlja, nagore ili nadole u okviru hijerarhije.

 • Dodajte nove naslove u svoj dokument da biste izgradili osnovni prikaz strukture ili umetnuli nove naslove, a da pri tom ne morate da se pomerate po dokumentu.

 • Možete i dalje da vidite sadržaj koji druge osobe uređuju pomoću pretraživanja zaglavlja koja sadrže indikator za koautorstvo.

 • Pogledajte sličice svih stranica u dokumentu i kliknite na njih da biste se kretali kroz dokument.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Ilustrujte svoje ideje

Word 2010 donosi mnogo grafičkih poboljšanja u vaš rad, tako da možete lako da ostvarite uticaj koji želite.

Novi rasporedi slika SmartArt grafike

U programu Word 2010 pomoću novih rasporeda na SmartArt grafičkim slikama možete da ispričate priču pomoću fotografija ili drugih slika. Samo umetnite slike u SmartArt oblike rasporeda dijagrama vaše slike. Svaki oblik ima natpis u koji možete da dodate opisni tekst.

Što je još bolje, ako već imate slike u dokumentu, možete ih lako konvertovati u SmartArt grafiku, baš kao što možete da uradite sa tekstom.

Korišćenje ovog rasporeda za kreiranje SmartArt grafike je jednostavno:

 1. Umetnite raspored slika SmartArt grafika.

 2. Dodajte fotografije.

 3. Napišite opisni tekst.

Word uključuje nekoliko različitih rasporeda slika koje možete odabrati.

Raspored slika SmartArt grafika

Novi umetnički efekti

Uz Word 2010, sada možete primeniti sofisticirane, „umetničke“ efekte na sliku kako bi ona izgledala više kao skica, crtež ili slika. To je jednostavan način da poboljšate svoje slike bez korišćenja dodatnih programa za uređivanje fotografija.

Neki od 20 novih umetničkih efekata su: „Skica nacrtana olovkom“, „Crtež u obliku linije“, „Sunđer za vodene boje“, „Mozaični mehurići“, „Staklo“, „Mekoća pastelnih boja“, „Plastična folija“, „Fotokopija“ i „Potezi bojom“.

Ispravke slika

Sada možete da pretvorite slike u privlačne, životne vizuelne elemente pomoću preciznog podešavanja intenziteta boje (zasićenje) i nijanse boje (temperatura) slike. Takođe možete podesiti svetlinu, kontrast, oštrinu i zamućenost ili možete ponovo obojiti sliku kako bi više odgovarala sadržaju dokumenta i kako bi se vaš rad lakše otvarao.

Uklanjanje automatske pozadine sa slike

Druga napredna opcija uređivanja slike u programu Word 2010 je mogućnost automatskog uklanjanja neželjenih delova slike, kao što je pozadina, da bi se istakla tema slike ili da bi se uklonio detalj koji odvlači pažnju.

Bolje komprimovanje i isecanje slike

Koristite nove i poboljšane alatke za uređivanje slika da biste skratili slike i dali im željeni izgled. Sada imate bolju kontrolu nad kvalitetom slike i balansiranje komprimovanja tako da možete da napravite pravi izbor za medij (štampa, ekran ili e-pošta) za koji se vaš dokument koristi.

Umetanje snimaka ekrana

Brzo dodajte snimke ekrana natpisu da biste brzo i lako uhvatili i obuhvatili vizuelne ilustracije u svoj rad u programu Word 2010. Kada dodate snimak, možete da koristite alatke na kartici Alatke za slike da biste uredili i poboljšali snimak. Kada ponovo budete koristili svoje snimke ekrana u dokumentima, iskoristite funkciju „Nalepljivanje pregleda“ da biste videli kako će dodati sadržaj izgledati pre nego što ga otpustite.

Opcije clip art kolekcije uz Clip Organizer

Sada možete koristiti, proslediti i pronaći hiljade novih delova clip art zajednice, pored slika, video zapisa i drugih medija koje možete dodati u dokument. Možete videti ko je prosledio delove clip art kolekcije koju je prosledila zajednica i prijaviti slike koje nisu prikladne ili bezbedne.

Pisanje perom

Poboljšana funkcija za pisanje perom u programu Word 2010omogućava vam da u dokumentu pravite beleške napisane perom na Tablet PC računaru i sačuvate ih zajedno sa dokumentom.

Vrh stranice

Jednostavan rad

U programu Word 2010 možete da prilagodite svoj radni prostor tako da komande koje često koristite budu sve na jednom mestu. Takođe možete pristupiti starijim verzijama dokumenta i mnogo lakše raditi sa tekstom koji je na drugom jeziku.

Prilagođavanje trake

Prilagođavanja možete koristiti da biste prilagodili traku, koja je deo korisničkog interfejsa Microsoft Office Fluent, kako bi izgledala kako vi želite. Možete kreirati prilagođene kartice i grupe koje sadrže komande koje najčešće koristite.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Prikaz „Microsoft Office Backstage“

U prikazu „Microsoft Office Backstage“, možete da radite sve na datoteci, što ne radite u datoteci. Poslednja novina u korisničkom interfejsu Microsoft Office Fluent i prateća funkcija trake – prikaz „Backstage“ je mesto na kojem upravljate svojim datotekama – kreiranje, čuvanje, pregledanje skrivenih metapodataka ili ličnih informacija i podešavanje opcija.

Komande koje su dostupne nakon izbora kartice „Datoteka“ u programu Word

Više informacija potražite u članku Uvod u prikaz „Backstage“.

Pretraga komandi na lokaciji Office Labs to quickly find commands in Word 2010.

Spašavanje nesačuvanog rada

Sada je lakše oporaviti Word dokument ako zatvorite datoteku bez čuvanja, ili ako želite da pregledate ili vratite stariju verziju datoteke u kojoj već radite. Kao i u starijim verzijama programa Word, omogućavanje funkcije automatskog oporavka sačuvaće verzije dok radite u datoteci u intervalu koji izaberete.

Sada, možete zadržati poslednju automatski sačuvanu verziju datoteke u slučaju da slučajno zatvorite tu datoteku bez čuvanja, tako da sledeći put kada otvorite datoteku možete lako da je vratite. Takođe, dok radite u datoteci možete pristupiti listi automatski sačuvanih datoteka iz prikaza „Microsoft Office Backstage“.

Postavljanje pokazivača na tekst radi pregledanja prevoda

Kada uključiti mini-prevodilac, možete postaviti pokazivač miša na reč ili izabranu frazu i videti prevod u malom prozoru. Mini-prevodilac sadrži i dugme Reprodukuj tako da možete čuti izgovor reči ili fraze, i dugme Kopiraj tako da možete nalepiti prevod u neki drugi dokument.

Nije potrebno da na računaru imate instaliran jezički paket, jezički interfejs paket ili alatke za proveru da biste videli prevod na tom jeziku.

Više informacija potražite u članku Prikaz prevoda pomoću mini-prevodioca.

Pojednostavljeno podešavanje željenih opcija jezika

Višejezički korisnici mogu jednostavno pristupiti jednom dijalogu u kojem se mogu postaviti uređivanje, prikaz, ekranske napomene i jezik pomoći. Ukoliko nemate instaliran potrebni softver ili raspored tastera na tastaturi, bićete upozoreni na to i prikazaće se veze koje će vam olakšati rešavanje problema.

Više informacija potražite u članku Podešavanje željenih opcija jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Vrh stranice

Efikasnija saradnja

Word 2010 vam pomaže da efikasnije sarađujete sa kolegama. Word 2010 takođe sadrži funkcije koje čuvaju bezbednost vaših informacija prilikom deljenja posla, i štite bezbednost računara od datoteka koje možda nisu bezbedne.

Istovremeni rad na jednom dokumentu

U programu Word 2010 možete da sarađujete unutar samog programa Word. Ne morate da šaljete priloge e-pošte ili da čuvate radne verzije dokumenta sa imenima kao što je TSP_final_2_FINAL.docx. Umesto toga, samo otvorite dokument i počnite sa radom. Možete da vidite ko radi sa vama i mesto na kojem se vrši uređivanje.

Kada otvorite deljeni dokument, Word ga automatski kešira, tako da možete da vršite promene van mreže, a Word zatim automatski sinhronizuje promene kada se ponovo povežete sa mrežom. Ako morate da radite izvan kancelarije, više ne morate da brinete o čuvanju lokalnih kopija ili ručnom objedinjavanju promena na dokumentu servera kada se vratite u kancelariju.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Više autora može istovremeno da uređuje jedan dokument i da budu u toku sa promenama koje izvrše ostali. Autori mogu da blokiraju pristup određenim oblastima dokumenta dok oni rade u njima.

Budite bezbedniji uz zaštićeni prikaz

U zaštićenom prikazu datoteke se otvaraju sa onemogućenim funkcijama za uređivanje. Datoteke sa potencijalno nebezbednih lokacija, kao što su Internet ili prilog e-pošte, ili one koje sadrže aktivni sadržaj, na primer makroi, podaci za povezivanje ili ActiveX kontrole, proveravaju se i mogu se otvoriti u zaštićenom prikazu. Datoteke iz pouzdanih izvora možete omogućiti ako kliknete na dugme Omogući uređivanje ili možete istražiti podatke o datoteci u prikazu „Microsoft Office Backstage“.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih metapodataka i ličnih informacija u datotekama

Pre nego što podelite svoja dokumenta sa drugim osobama, možete koristiti nadzor dokumenta da biste proverili da li u dokumentu postoje skriveni metapodaci, lične informacije ili sadržaj koji može biti uskladišten u dokumentu.

Nadzor dokumenta može pronaći i ukloniti informacije kao što su sledeće:

 • Komentari

 • Verzije

 • Praćene promene

 • Beleške napisane perom

 • Skriveni tekst

 • Svojstva dokumenta

 • Prilagođeni XML podaci

 • Informacije u zaglavljima i podnožjima

Alatka „Nadzor dokumenata“ vam pomaže da proverite da li dokumenti koje delite s drugim ljudima sadrže skrivene lične informacije ili skriveni sadržaj koji vaša organizacija možda ne želi da distribuira. Pored toga, vaša organizacija može da prilagodi alatku „Nadzor dokumenata“ i uključi provere za dodatne tipove skrivenog sadržaja.

Sprečavanje promena u konačnoj verziji dokumenta

Pre nego što podelite konačnu verziju dokumenta, možete koristiti komandu Označi kao konačno da bi dokument postao samo za čitanje i da biste obavestili druge osobe da delite konačnu verziju dokumenta. Kada je dokument označen kao konačan, onemogućene su komande za uređivanje kucanja i oznake za proveru, a osobe koje prikazuju dokument ne mogu slučajno da ga promene.

Komanda Označi kao konačno nema bezbednosnu funkciju. Svako može uređivati dokument koji je označen kao konačni ako isključi funkciju Označi kao konačno.

Kontrolor pristupačnosti

Kontrolor pristupačnosti vam pomaže da identifikujete i rešite probleme sa pristupačnošću u dokumentu što vam omogućava da otklonite potencijalne probleme koje osobu sa invaliditetom mogu sprečiti da pristupi sadržaju.

Ako u vašem dokumentu postoje problemi sa pristupačnošću, prikaz „Microsoft Office Backstage“ daje upozorenje koje vam omogućava da pregledate i otklonite probleme u dokumentu, ukoliko je to potrebno. Upozorenje možete videti tako što ćete izabrati karticu Datoteka. U okviru Priprema za deljenje, kliknite na dugme Proveri da li postoje problemi, a zatim na dugme Proveri pristupačnost.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×