Neka Word dokumenti budu pristupačni

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema pruža vam uputstva korak po korak da učinite pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima u Word dokumentima.

Letak događaja koji objavljuje okupljanje tima za istraživanje van kancelarije 9. juna. Slika sadrži fotografiju i adresu prostora za konferencije.

Word ima ugrađene mnoge funkcije koje pomažu osobama sa različitim sposobnostima da čitaju i kreiraju dokumente. Word takođe nudi kontrolor pristupačnosti koje pronalazi elemente koji mogu da izazovu probleme osobama sa umanjenim sposobnostima.

Da biste saznali više o tome kako funkcioniše kontrolor pristupačnosti, pogledajte članak Pravila za kontrolor pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Word dokumenata

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Word dokumenata koji su pristupačni osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte dokument.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet: Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad teksta ili slika koje obuhvataju hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, vizuelno skenirajte dokument.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli kontrast nedovoljan boja, upotrebite Kontrolor pristupačnosti.

Koje možete da tražite tekst u dokumentu koji je teško za čitanje ili da biste razlikovali od pozadinu.

Ako dokument sadrži visok nivo kontrasta između teksta i pozadine, više osoba može da vidi i koristi sadržaj.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste pronašli naslove koji nisu poređani logičnim redosledom, koristite kontrolor pristupačnosti.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju dokumente, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Word.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u dokumentima organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u Word dokumentima u Office 365:

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike, kao što su slike, snimke ekrana, ikone, video zapisi i 3D modela, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst, ili izaberite sliku i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za slike

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za slike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

  Savet: Takođe možete izabrati generiši opis za mene Microsoft oblaku uključen pametna usluga za kreirate opis. Ovo će nakon što možete videti rezultat u polje za unos teksta. Ne zaboravite da biste izbrisali sve komentare dodati reč, na primer, „opis generiše visok samouvereno”.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst ili izaberite ga i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za oblike

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar nekog od njihovih delova.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za oblike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Uredi alternativni tekst ili izbor grafikona i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za grafikone

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo grafikon, a ne unutar nekog od njegovih delova.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis grafikona i njegovog konteksta nekome ko ne može da ga vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za grafikone

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Napravite dekorativne elemente koji trepere

Ukrasni objekti vizuelno interesantnijom, ali ne informativno (na primer, stilistički ivice). Korišćenje čitača ekrana će čuti ovo su ukrasni tako da znaju da oni ne nedostaje sve važne informacije.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ekran.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Savet: Ako izvozite dokumenta u PDF formatu, sve elemente koji trepere koje ste označili kao ukrasni objekti su sačuvani tako što ćete ih označavanje kao predmeta.

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u Word dokumentima u Office 2019:

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike, kao što su slike, snimke ekrana, ikone, video zapisi i 3D modela, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst, ili izaberite sliku i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za slike

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za slike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

  Savet: Takođe možete izabrati generiši opis za mene Microsoft oblaku uključen pametna usluga za kreirate opis. Ovo će nakon što možete videti rezultat u polje za unos teksta. Ne zaboravite da biste izbrisali sve komentare dodati reč, na primer, „opis generiše visok samouvereno”.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst ili izaberite ga i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za oblike

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo oblik ili SmartArt grafiku, a ne unutar nekog od njihovih delova.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za oblike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Ili kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Uredi alternativni tekst ili izbor grafikona i pritisnite taster Alt tekst na kartici Oblikovanje traci.

  Meni Word Win32 uređujete alternativni tekst za grafikone

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

  Savet: Morate da kliknete desnim tasterom miša negde unutar okvira koji okružuje ceo grafikon, a ne unutar nekog od njegovih delova.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis grafikona i njegovog konteksta nekome ko ne može da ga vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za grafikone

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Napravite dekorativne elemente koji trepere

Ukrasni objekti vizuelno interesantnijom, ali ne informativno (na primer, stilistički ivice). Korišćenje čitača ekrana će čuti ovo su ukrasni tako da znaju da oni ne nedostaje sve važne informacije.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ekran.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dekorativno. Polje za unos teksta postaje nedostupno.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Savet: Ako izvozite dokumenta u PDF formatu, sve elemente koji trepere koje ste označili kao ukrasni objekti su sačuvani tako što ćete ih označavanje kao predmeta.

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u Word dokumentima u Office 2016:

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje slike > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje slike“ koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje objekta > Opcije oblika > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Oblast alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koja opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim izaberite stavku Oblikovanje oblika.

 2. U desnom oknu izaberite stavku Raspored i svojstva, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst.

 3. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje polja grafikona > Opcije grafikona > Raspored i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ koji opisuje izabrani grafikon

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Word dokumentima tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite stavku Veza. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa unesite odredišnu adresu za hipervezu.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekransku napomenu.

  Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“ i dijaloga „Tekst ekranske napomene“

Primena ugrađenih stilova naslova

 1. Izaberite tekst naslova.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi, izaberite stil naslova, na primer, Naslov 1 ili Naslov 2.

Snimak ekrana opcija stila naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Pasus kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje.

 4. Otkucajte svaku stavku znaka za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje.

Snimak ekrana opcija stila znakova za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Pasus kliknite na dugme Numerisanje.

 4. Otkucajte sekvencijalne korake.

Snimak ekrana opcija stila numerisanja

Korišćenje pristupačne boje teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Uverite se da se tekst ispravno prikazuje pomoću postavke Automatsko za boje fontova. Izaberite tekst, a zatim izaberite stavke Početak > Boja fonta > Automatska.

  Snimak ekrana automatskog postavljanja boje za fontove
 • Koristite Kontrolor pristupačnostida biste analizirali dokument i pronašli nedovoljan kontrast boja. Alatka sada u dokumentima traži boju teksta u odnosu na boju stranice, pozadine ćelije tabele, isticanje, boju za popunjavanje okvira za tekst, senčenje pasusa, popune oblika i SmartArt grafika, zaglavlja i podnožja i veze.

 • Koristite Analizator kontrasta boja, besplatnu aplikaciju koja analizira boje i kontrast i gotovo momentalno prikazuje rezultate.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Podvucite tekst hiperveze kodirane bojama. To osobama koje ne raspoznaju boje može pomoći da znaju da je tekst povezan, čak i ako ne vide boju.

 • Dodajte oblike ako se koristi boja za naznačavanje statusa. Na primer, dodajte simbol znaka potvrde Excel zelena oznaka potvrde ako se zelena boja koristi za naznačavanje „prolaznosti“ i veliko slovo X Snimak ekrana crvenog okvira sa velikim slovom X unutar okvira. ako crvena boja naznačava „neuspeh“.

Napomena: Ovi resursi obezbeđuju druge predloge: usability.gov i Veb pristupačnost za korisnike koji ne razlikuju boje.

Korišćenje razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi pasus , u donjem desnom uglu grupe, izaberite dugme još .
  Otvara se dijalog u pasusu koji prikazuje karticu uvlačenja i razmaci .

 4. U okviru stavke Razmak izaberite željene opcije razmaka.

Opcije za „Prored“ su markirane u dijalogu „Pasus“.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana polja za potvrdu „Red zaglavlja“

Takođe pogledajte

Android: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Word dokumenata

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Word dokumenata koji su pristupačni osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Ako dokument sadrži visok nivo kontrasta između teksta i pozadine, više osoba može da vidi i koristi sadržaj.

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju dokumente, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Word.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u dokumentima organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u Word dokumentima.

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike kao što su slike i snimke ekrana tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Slika“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Oblik“

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Dodirnite bilo gde unutar tabele.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Tabela“

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Word dokumentima tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Dodirnite stavke Početak > Umetanje.

 4. Pomerite se nadole do komande Veza, a zatim je dodirnite.

 5. Tekst koji ste izabrali se prikazuje u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, promenite je.

 6. Da biste dodali hipervezu, u polju Adresa otkucajte URL adresu.

 7. Na vrhu ekrana dodirnite stavku Umetanje.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Komanda „Veza“, koja prikazuje tekst za prikaz i adresu

Primena ugrađenih stilova naslova

 • Izaberite tekst.

 • Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 • Na komandi Stilovi dodirnite strelicu nadesno.

 • Dodirnite stil naslova, na primer, Naslov 1.

Komanda „Stilovi“ sa izabranim naslovom 1

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore. Na komandi Znakovi za nabrajanje dodirnite strelicu nadesno.

 3. Dodirnite željenu opciju znaka za nabrajanje.

 4. Otkucajte svaku stavku znaka za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje.

Komanda „Znakovi za nabrajanje“ koja prikazuje opcije oblikovanja

Korišćenje uređenih lista

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore. Na komandi Numerisanje dodirnite strelicu nadesno.

 3. Dodirnite željenu opciju numerisanja.

 4. Otkucajte sekvencijalne korake.

Komanda „Numerisanje“ koja prikazuje opcije oblikovanja

Korišćenje pristupačne boje teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Uverite se da se tekst ispravno prikazuje pomoću postavke Automatsko za boje fontova. Izaberite tekst, a zatim izaberite stavke Početak > Boja fonta > Automatska.

  Snimak ekrana automatskog postavljanja boje za fontove
 • Koristite Analizator kontrasta boja, besplatnu aplikaciju koja analizira boje i kontrast i gotovo momentalno prikazuje rezultate.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Podvucite tekst hiperveze kodirane bojama. To osobama koje ne raspoznaju boje može pomoći da znaju da je tekst povezan, čak i ako ne vide boju.

 • Dodajte oblike ako se koristi boja za naznačavanje statusa. Na primer, dodajte simbol znaka potvrde Excel zelena oznaka potvrde ako se zelena boja koristi za naznačavanje „prolaznosti“ i veliko slovo X Snimak ekrana crvenog okvira sa velikim slovom X unutar okvira. ako crvena boja naznačava „neuspeh“.

Napomena: Ovi resursi obezbeđuju druge predloge: usability.gov i Veb pristupačnost za korisnike koji ne razlikuju boje.

Korišćenje razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Na komandi Oblikovanje pasusa dodirnite strelicu nadesno.

 4. Dodirnite željenu opciju razmaka.

Komanda „Pasus“ sa opcijama za oblikovanje

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nadole.

 3. Na komandi Opcije stila dodirnite strelicu nadesno.

 4. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja, dodirnite je.

  Savet: Kada je opcija izabrana, ona je sive boje.

 5. U tabeli otkucajte naslove kolona.

Komanda „Opcije stila“ sa izabranom stavkom „Red zaglavlja“

Takođe pogledajte

Windows za mobilne uređaje: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Word dokumenata

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Word dokumenata koji su pristupačni osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju u potrazi za listom veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto korišćenja teksta „kliknite ovde“, veza treba da sadrži pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte alternativni tekst grafici, tabelama, oblicima i drugim vizuelnim elementima.

Alternativni tekst pomaže ljudima koji ne mogu da vide ekran razumeli ono što je važno u slikama i drugim elementima, kao što je SmartArt grafika, oblici, grupe, grafikoni, ugrađeni objekti, povezane slike, crteža perom i video zapise.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako treba da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje. Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Kreirajte tekst koji duplira značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u dokumentima trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Pogledajte stranicu 16 odeljka 508 u osnovnom vodiču za kreiranje i testiranje da biste videli detaljne standarde i napredne alatke za proveru kontrasta.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Osobe sa disleksijom mogu imati utisak da se reči na stranici pomeraju ili da se tekst spaja (red teksta se stapa sa redom ispod). Tekst takođe može da se objedinjuje ili krivi na neki drugi način.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Uključite dovoljno beline između redova i pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To vam pomaže da izbegnete velike razmake između reči. Veliki razmaci mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju dokumente, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Word.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u dokumentima organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite zaglavlje kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u Word dokumentima.

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, treba da dodate i pomoćne natpise za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst za slike, kao što su slike, grafike i snimke ekrana tako da čitača ekrana možete da pročitate opis slike.

 1. Izaberite sliku u dokumentu.

 2. U meniju Slika, pomerite se nadole do stavke Alternativni tekst i dodirnite je.

 3. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, dodirnite stavku Gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što to može da utiče na način na koji će različiti čitači ekrana čitati ove informacije.

Snimak ekrana Word Mobile dijaloga za alternativni tekst koji sadrži polja „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Umetnuti oblici, oblici u okviru SmartArt grafike i drugi oblici mogu da se koriste za prenos vizuelnih informacija koje čitači ekrana ne mogu da čitaju ako ne dodate alternativni tekst.

 1. Izaberite oblik u dokumentu.

 2. U meniju Oblik, pomerite se nadole do stavke Alternativni tekst i dodirnite je.

 3. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost oblika. Kada budete spremni, dodirnite stavku Gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što to može da utiče na način na koji će različiti čitači ekrana čitati ove informacije.

Snimak ekrana dijaloga za alternativni tekst u programu Word Mobile, koji sadrži polja „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte alternativni tekst u tabele da biste pružili kratak rezime sadržaja tabele za korisnike sa čitačima ekrana.

 1. Dodirnite bilo gde unutar tabele.

 2. U meniju Tabela, pomerite se nadole do stavke Alternativni tekst i dodirnite je.

 3. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete kratak rezime sadržaja tabele. Kada budete spremni, dodirnite stavku Gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što to može da utiče na način na koji će različiti čitači ekrana čitati ove informacije.

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Word dokumentima tako da budu pristupačniji.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte opisnu hipervezu ka tekstu da biste saopštili korisniku da šta se nalazi iza veze.

 1. Izaberite deo teksta u koji treba dodati hipervezu.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. Dodirnite stavke Početak > Umetanje.

 4. Pomerite se nadole do stavke Veza i dodirnite je.

 5. Tekst koji ste izabrali se prikazuje u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, možete da ga koristite za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

 6. Da biste dodali hipervezu, u polju Adresa otkucajte URL adresu.

 7. Na vrhu ekrana dodirnite stavku Umetanje.

Snimak ekrana Word Mobile dijaloga „Veza“ sa poljima „Tekst za prikaz“ i „Adresa“.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. U meniju Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i sans-serif tip fonta. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Snimak ekrana menija za oblikovanje teksta u programu Word Mobile.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. U okviru opcije Boja fonta, dodirnite strelicu nadesno.

 4. Dodirnite stavku Automatska.

Snimak ekrana menija „Boja fonta“ sa izabranom opcijom „Automatska“.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova da biste napravili prikaz strukture dokumenta za čitače ekrana. Čitači ekrana ne tumače deo teksta sa velikim i podebljanim fontom kao naslov ako se ne primene ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. Pomerite se nadole do stavke Stilovi i dodirnite je.

 4. Dodirnite stil naslova, na primer, Naslov 1.

Snimak ekrana menija „Stilovi“ u programu Word Mobile sa izabranom opcijom „Naslov 1“.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i pristupačnost.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u dokumentu ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. Pomerite se nadole do stavke Znakovi za nabrajanje i dodirnite je.

 4. Dodirnite stil znakova za nabrajanje koji želite da koristite.

 5. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Snimak ekrana menija „Znakovi za nabrajanje“ za izbor stila znakova za nabrajanje u programu Word Mobile.

Korišćenje uređenih lista

Kada je to moguće, koristite numerisane liste zato što se one lakše prate od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na kojem želite da dodate listu u dokumentu ili izaberite deo teksta koji će biti uključen na listi.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. Pomerite se nadole do stavke Numerisanje i dodirnite je.

 4. Dodirnite stil numerisanja koji želite da koristite.

 5. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite tačku ili zarez na kraju svake stavke sa liste da bi čitači ekrana napravili pauzu.

Snimak ekrana menija „Numerisanje“ u programu Word Mobile sa izabranim stilom numerisanja.

Korišćenje odgovarajućih razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite deo teksta.

 2. Da biste otvorili meni Početak, dodirnite ikonu Još (...).

 3. Pomerite se nadole do stavke Oblikovanje pasusa i dodirnite je.

 4. Dodirnite stavku Prored, a zatim izaberite opciju proreda koju želite da koristite.

Snimak ekrana Word Mobile menija za izbor vrednosti proreda.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodajte zaglavlja u tabelu da bi čitači ekrana lakše pratili kolone i redove.

 1. U tabeli postavite kursor negde u prvom redu.

 2. U dolenavedenom meniju Tabela, dodirnite stavku Umetanje.

 3. Dodirnite stavku Umetni iznad.

 4. Da biste se vratili na prethodni meni, dodirnite strelicu nalevo u zaglavlju menija Umetanje.

 5. U meniju Tabela, pomerite se nadole do stavke Opcije stila i dodirnite je.

 6. Izaberite stavku Red zaglavlja.

 7. Vratite se u tabelu i otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana menija „Opcije stila“ sa izabranom opcijom „Red zaglavlja“.

Takođe pogledajte

Office Online: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Word Online dokumenata

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Word Online dokumenata koji su pristupačni osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa slike i tabele.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji Word Online da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte dokument.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Da biste pronašli instance kodiranja bojama, vizuelno skenirajte dokument.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli kontrast nedovoljan boja, potražite tekst u dokumentu koji je teško za čitanje ili da biste razlikovali od pozadinu.

Ako dokument sadrži visok nivo kontrasta između teksta i pozadine, više osoba može da vidi i koristi sadržaj.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste pronašli naslove koji ne koriste ugrađene stilove, vizuelno skenirajte dokument u potrazi za tekstom koji je oblikovan tako da izgleda kao naslov. Izaberite ovaj tekst, a zatim na kartici „Početak“ na traci proverite da li se koristi stil naslova.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju dokumente, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u aplikaciji Word Online.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u dokumentima organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji Word Online da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta slikama i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje slikama i tabelama u Word Online dokumentima.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Izaberite sliku.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis u dijalogu Alternativni tekst.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“ sa poljima „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Izaberite stavku Alatke za tabele > raspored.

 3. Izaberite karticu Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis u dijalogu Alternativni tekst.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Word Online dokumentima tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu, a zatim kliknite na njega desnim tasterom miša.

 2. Izaberite vezu.
  Tekst koji ste izabrali prikazuje u polju tekst za prikazivanje . Ovo je tekst hiperveze.

 3. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa unesite odredišnu adresu za hipervezu.

  Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Veza“ sa poljima „Tekst za prikaz“ i „Adresa“ za informacije za hipervezu.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Uverite se da se tekst ispravno prikazuje pomoću postavke Automatsko za boje fontova. Izaberite tekst, a zatim izaberite stavke Početak > Boja fonta > Automatska.

  Snimak ekrana automatskog postavljanja boje za fontove
 • Koristite Analizator kontrasta boja, besplatnu aplikaciju koja analizira boje i kontrast i gotovo momentalno prikazuje rezultate.

Korišćenje pristupačnog formata teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Podvucite tekst hiperveze kodirane bojama. To osobama koje ne raspoznaju boje može pomoći da znaju da je tekst povezan, čak i ako ne vide boju.

 • Dodajte oblike ako se koristi boja za naznačavanje statusa. Na primer, dodajte simbol znaka potvrde Excel zelena oznaka potvrde ako se zelena boja koristi za naznačavanje „prolaznosti“ i veliko slovo X Snimak ekrana crvenog okvira sa velikim slovom X unutar okvira. ako crvena boja naznačava „neuspeh“.

Napomena: Ovi resursi obezbeđuju druge predloge: usability.gov i Veb pristupačnost za korisnike koji ne razlikuju boje.

Primena ugrađenih stilova naslova

 1. Izaberite tekst naslova.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi, izaberite stil naslova, na primer, Naslov 1 ili Naslov 2.

Snimak ekrana grupe „Stilovi“ na kartici „Početak“, koji prikazuje stilove kao što su „Naslov 1“, „Naslov 2“ i „Naslov 3“.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Pasus, kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje, a zatim izaberite stil znakova za nabrajanje koji želite da koristite.

 4. Otkucajte svaku stavku znaka za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje.

Snimak ekrana opcije „Znakovi za nabrajanje“ na kartici „Početak“, sa opcijama „Puni znak za nabrajanje“, „Prazni znak za nabrajanje“ i „Četvrtasti znak za nabrajanje“.

Korišćenje uređenih lista

 1. Postavite kursor bilo gde u dokumentu.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi Pasus, kliknite na dugme Numerisanje, a zatim izaberite stil liste koji želite da koristite.

 4. Otkucajte sekvencijalne korake.

Snimak ekrana opcije „Numerisanje“ u grupi „Pasus“ na kartici „Početak“, sa opcijama brojeva i slova za sekvencijalne liste.

Korišćenje razmaka u tekstu

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst.

 2. Izaberite karticu Početak.

 3. U grupi pasus , u donjem desnom uglu grupe, izaberite dugme još .
  Otvara se dijalog u pasusu koji prikazuje opcije za uvlačenje i razmak .

 4. U okviru stavke Razmak izaberite željene opcije razmaka.

Snimak ekrana dijaloga „Pasus“, koji prikazuje opcije „Opšte“, „Uvlačenje“ i „Razmaci“.

Korišćenje zaglavlja tabele

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele izaberite stavku Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana grupe „Opcije stila tabele“ na kartici „Alatke za tabele – dizajn“, sa izabranom opcijom „Red zaglavlja“.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u aplikaciji Word Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje.

 2. Izaberite stavku Proveri pristupačnost.

 3. Pregledajte rezultate u Kontrolor pristupačnosti. Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnost problem pronađe, na sledeći način:

  • Greške. Obuhvata sadržaj koji je veoma težak ili nemoguć za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Upozorenja. Sadržaj je zahtevan za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Saveti. Saveti vas obaveštavaju da, čak i ako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, može da se bolje organizuje ili predstavi da bi poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešite probleme.

Napomena: Kontrolor pristupačnosti u dokumentu pretražuje sve probleme koji mogu biti rešeni u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite dokument u aplikaciji za računare i koristite kontrolor pristupačnosti za računare za Windows ili Mac.

Takođe pogledajte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×