Ne mogu da sačuvam repliciranu bazu podataka u formatu programa Access 2007

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simptomi

U Microsoft Office Access 2007, kopirati bazama podataka koje su kreirane u starijim verzijama programa Access (. Nije moguće sačuvati MDB formata) u novom. ACCDB formatu datoteke. Opcija je nedostupna (nedostupne) kada pokušate da upotrebite komandu Sačuvaj bazu podataka kao (kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na strelicu pored dugmeta Sačuvaj kao).

Uzrok

Format datoteke .ACCDB ne podržava replikacije.

Rešenje

Korišćenje replicirane baze podataka u .MDB formatu datoteke

Možete da nastavite da koristite repliciranu bazu podataka u .MDB formatu datoteke. Ovaj format datoteke i dalje podržava funkciju replikacije.

Ponovno ručno kreiranje baze podataka u formatu datoteke programa Office Access 2007

Ako vam se učini da novi format datoteke nudi prednosti koje nadmašuju prednosti replikacije, možete da kreirate novu bazu podataka u formatu programa Office Access 2007 i da ponovo ručno kreirate repliciranu bazu podataka.

Napomena: Ovaj metod će funkcionisati sa svim repliciranim bazama podataka, ali ako ne radite sa kompletnom replikom koja je sinhronizovana sa svim drugim replikama iz skupa replika, podaci i projekti koji nisu u vašoj replici neće se nalaziti ni u novoj bazi podataka.

Pre nego što započnete ponovno kreiranje baze podataka, trebalo bi da se uverite da su svi skriveni i sistemski objekti iz replike vidljivi. Ovim se obezbeđuje mogućnost pristupa poljima karakterističnim za repliku kada je ponovo kreirate.

 1. Otvorite repliku koju želite da konvertujete. Morate da je otvorite pomoću iste verzije programa Access koju ste koristili za kreiranje replike kako bi bila prikazana skrivena i sistemska polja.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije. Otvoriće se dijalog „Opcije”.

 3. Na kartici Prikaz, u okviru za grupisanje Prikaži potvrdite izbor u poljima za potvrdu Skriveni objekti i Sistemski objekti. Kliknite na dugme U redu da biste primenili nove postavke i zatvorili dijalog „Opcije”.

Ponovno ručno kreiranje baze podataka

 1. Kreirajte praznu bazu podataka i otvorite je.

  Napomena: Access će kreirati novu, praznu tabelu sa imenom „Tabela1“. Trebalo bi da izbrišete ovu tabelu  – to možete uraditi tako što ćete je odmah zatvoriti pre nego što u nju unesete promene. Kliknite desnim tasterom miša na karticu objekta, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zatvori.

 2. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz kliknite na dugme Access.

  Pojaviće se dijalog Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka.

 3. Kliknite na dugme Potraži da biste pronašli repliciranu bazu podataka.

 4. Izaberite repliciranu bazu podataka koja sadrži objekte koje želite da ponovo kreirate u novoj bazi podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. U dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka izaberite opciju Uvezi tabele, upite, obrasce, izveštaje, makroe i module u aktuelnu bazu podataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na objekte baze podataka koje želite da uvezete u novu bazu podataka. Ako želite da uvezete sve objekte, na svakoj kartici kliknite na dugme Izaberi sve.

  Važno    U ovom trenutku nemojte izabrati tabele. Njih ćete ponovo kreirati u sledećem koraku.

 7. Nakon što završite sa izborom objekata, kliknite na dugme U redu da biste ih uvezli.

  Na poslednjoj stranici čarobnjaka imate mogućnost da za buduću upotrebu sačuvate korake za uvoz. Potvrdite izbor Sačuvaj korake za uvoz, unesite odgovarajuće informacije i kliknite na dugme Sačuvaj uvoz kako biste to uradili.

 8. Otvorite repliciranu bazu podataka u programu Office Access 2007. Za svaku tabelu u repliciranoj bazi podataka kreirajte upit za kreiranje tabele koji preuzima sve podatke iz stare tabele i kreira tabelu sa istim podacima u novoj bazi podataka.

  Napomena: Ako s_GUID je primarni ključ (i sporedni ključevi u drugim tabelama upućuje na njega), trebalo bi da uključite se ovo polje u novu tabelu. Ako se ovo polje ne koristi kao primarni ključ, ne postoji da se čuva u novu tabelu. Nemojte da kopirate polja "s_Lineage" i "s_Generation" u novu tabelu.

  Podrazumevano su polja „s_GUID“, „s_Lineage“ i „s_Generation“ skrivena. Da biste prikazali ova polja, primenite sledeću proceduru:

  1. Uverite se da su sve tabele u repliciranoj bazi podataka zatvorene.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na vrh okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju. Otvoriće se dijalog „Opcije za navigaciju”.

  3. U okviru za grupisanje Opcije prikaza potvrdite izbor Prikaži sistemske objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Kako?

   1. Kreirajte upit birajući tabele koje sadrže zapise koje želite da postavite u novu tabelu.

    Kako?

    1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

    2. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite karticu koja sadrži tabele sa čijim podacima želite da radite.

    3. Dvaput kliknite na ime svakog objekta koji želite da dodate u upit, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

    4. Dodajte polja u red Poljekoordinatna mreža dizajna.

    5. U meniju Prikaz izaberite stavku Prikaz lista sa podacima da biste videli rezultate upita.

   2. U prikaz „Dizajn“ upita na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Napravi tabelu. Pojaviće se dijalog Pravljenje tabele.

   3. U polje Ime tabele unesite ime tabele koju želite da kreirate ili zamenite.

   4. Izaberite opciju Druga baza podataka, a zatim upišite putanju do baze podataka u koju želite da smestite novu tabelu ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli bazu podataka.

   5. Kliknite na dugme U redu.

   6. Na kartici Dizajn , u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni. To će napraviti novu tabelu.

    Napomena: Nova tabela koju kreirate ne nasleđuje svojstva polja niti postavku primarni ključ iz originalne tabele.

 9. Za svaku tabelu u novoj bazi podataka kreirajte isti indeks i primarni ključ koji se koristio u tabeli replike.

  Kako?

  1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

  2. U gornjem delu prozora kliknite na polje za koje želite da kreirate indeks.

  3. U donjem delu prozora kliknite u polje za svojstvo Indeksirano, a zatim izaberite stavku Da (Sa duplikatima) ili Da (Bez duplikata).

  4. Izaberite polje ili polja koja sačinjavaju primarni ključ.

  5. Na kartici Dizajn u grupi Alatke izaberite stavku Primarni ključ.

 10. Za svaku tabelu u novoj bazi podataka, kreiranje relacija koja postoji u tabeli replike.

  Kako?

  Kada kreirate relaciju između tabela, povezana polja ne moraju da imaju isto ime. Međutim, povezana polja mora imati isti tip podatka osim ako polje primarnog ključa je polje "Automatsko numerisanje". U polje "Automatsko numerisanje" sa poljem "broj" možete da povežete samo ako je svojstvo Veličina polja oba podudarna polja isto. Na primer, možete da povežete sa poljem "Automatsko numerisanje" i polje "broj" Ako je svojstvo Veličina polja oba polja Dugački. Čak i kada oba podudarna polja su polja sa brojem, moraju da imaju istu postavku svojstva veličina .

  Definisanje jedan-prema-više ili relacija

  1. Zatvorite sve otvorene tabele. Ne možete da kreirate ili menjate relacije između otvorenih tabela.

  2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  3. Ako još niste definisali nijednu relaciju u bazi podataka, automatski će se prikazati dijalog Prikazivanje tabele.

   Ako je potrebno da dodate tabele koje želite da povežete, a dijalog Prikazivanje tabele se ne prikazuje, pozovite ga: na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Prikazivanje tabele.

  4. Dvaput kliknite na imena tabela koje želite da povežete, a zatim zatvorite dijalog Prikaži tabelu. Dodajte tu tabelu dvaput kako biste kreirali relaciju unutar tabele.

  5. Prevucite polje koje želite da povežete iz jedne tabele u odgovarajuće polje u drugoj tabeli.

   Da biste prevukli više polja, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na svako polje, a zatim ih prevucite.

   U većini slučajeva prevući ćete polje primarnog ključa (koji je prikazan u vidu podebljanog teksta) iz jedne tabele u slično polje (često sa istim imenom) koje se naziva spoljni ključ u drugoj tabeli.

  6. Prikazaće se dijalog Uređivanje relacija. Proverite imena polja koja su prikazana u dve kolone kako biste se uverili da su tačna. Po potrebi možete da ih promenite.

   Postavite opcije relacije ako je neophodno.

  7. Kliknite na dugme Kreiraj da biste kreirali relaciju.

  8. Ponovite korake od 4 do 7 za svaki par tabela koji želite da povežete.

   Kada zatvorite prozor „Odnosi“, Microsoft Access će vas upitati da li želite da sačuvate raspored. Relacije koje kreirate se čuvaju u bazi podataka bez obzira na to da li ćete sačuvati raspored.

  Definišete relaciju više-prema-više

  1. Kreirajte dve tabele koje će imati relaciju odnos više-prema-više.

  2. Kreirajte treću tabelu, koja se zove vezna tabela, i dodajte u nju nova polja sa istim definicijama koje imaju polja primarnog ključa iz druge dve tabele. U veznoj tabeli polja primarnog ključa funkcionišu kao sporedni ključevi. Druga polja u veznu tabelu možete da dodate kao što biste ih dodali u bilo koju drugu tabelu.

  3. U veznoj tabeli postavite primarni ključ tako da sadrži polja primarnog ključa iz druge dve tabele. Na primer, u veznoj tabeli „Detalji porudžbine” primarni ključ bi sačinjavala polja „ID porudžbine“ i „ID proizvoda“.

   Kako?

   1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

   2. Izaberite polje ili polja koja želite da definišete kao primarni ključ.

    Da biste izabrali jedno polje, kliknite na birač reda za željeno polje.

    Da biste izabrali više polja, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na birač polja za svako polje.

   3. Na kartici Dizajn u grupi Alatke izaberite stavku Primarni ključ.

    Napomena: Ako želite da redosled polja u primarnom ključu sa više polja bude različit od redosleda tih polja u tabeli, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Indeksi da biste prikazali prozor „Indeksi“, a zatim promenite redosled imena polja za indeks sa imenom „PrimarniKljuč”.

  4. Definisanje radne odnos jedan-prema-više između svaku od dve primarne tabele i vezne tabele.

 11. Sačuvajte novu bazu podataka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×