Navođenje načina prikaza podataka pomoću prilagođenog oblikovanja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Imate podatke u polja se pojavljuju u određenom formatu tako što ćete primeniti prilagođenih formata. Prilagođeno oblikovanje Promena načina na koji podaci se prikazuju i ne utiče na način skladištenja podataka u programu Microsoft Access baze podataka ili kako korisnici mogu da unošenje ili uređivanje podataka.

Primena prilagođenog formata je opciju pri radu sa tipovima podataka ili ne bi unapred definisane Access oblikovanje opciju ili ako unapred definisanom formatu ne zadovoljava vaše potrebe. Možete da primenite prilagođeni formati tako što ćete uneti skupove literala i čuvare mesta u polje. Kada primenite oblik sa poljem tabele, taj isti format automatski primenjuje se na bilo koji obrazac ili izveštaj kontrole koje ste povezali polje te tabele.

Ovaj članak opisuje tipovi znakova literala i čuvara mesta koji možete da koristite sa tipovima određenih podataka i pokazuje kako da primenite oblikovanje.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Više informacija o prilagođenim formatima

Odredite format za broj i valuta tipovi podataka

Odredite format za tipove podataka teksta i memoranduma

Odredite format za datum/vreme tip

Više informacija o oblikovanju opcije

Više informacija o prilagođenim formatima

Kada kreirate prilagođeni format, unesite različite znakove u svojstvo " Format " u polje tabele. Znakove se sastoji od čuvara mesta (kao što su 0 i #), znakove za razdvajanje (kao što su tačke i zareza), literala i boja.

Pored toga, možete da navedete formati za četiri tipa numeričkih vrednosti – pozitivne, negativne, nula (0) i "null" (nedefinisano). Ako odaberete da kreirate format za svaki tip vrednosti, prvo morate staviti format za pozitivne vrednosti drugi format za negativne vrednosti, oblikovanje za treći nulte vrednosti i oblikovanje bez vrednosti poslednji. Takođe, morate odvojeno svaki oblik tačkom i zarezom.

Primer prilagođenog formata   

#.###,##;(#.###,##)[Crveno];0.000,00;"Nedefinisano"

Ovaj niz ima četiri prilagođenih formata i prikazuje na sledeći način:

 • Pozitivne vrednosti sa dve decimale.

 • Negativne vrednosti sa dve decimale, u zagradama i crvenom tipu.

 • Nulte vrednosti kao što je broj 0, uvek sa dve decimale.

 • Vrednosti "null" kao reč „Nedefinisano”.

Svaka od četiri odeljka u nisci je razdvojene tačkom i zarezom (;).

Na sledeće opisuje svaki odeljak:

 • Znak broja (#) jeste čuvar mesta za cifre. Ako oblikovanje ne pronađe vrednosti, Access prikazuje razmak. Ako želite da prikažete nule umesto razmaka (na primer, da biste prikazali 1234 kao 1234,00), koristite broj 0 kao čuvar mesta.

 • Po podrazumevanoj vrednosti, prvi deo prikazuje pozitivne vrednosti. Ako želite da koristite oblikovanje sa većim vrednostima ili više decimalnih mesta, možete dodati više čuvara mesta za decimalnu vrednost kao što su #.###,###. Na primer, 1234,5678 se prikazuje kao 1.234,568. Obratite pažnju na to da ovo oblikovanje koristi tačku kao razdelnik hiljada i zarez kao razdelnik decimala.

  Ako decimalne vrednosti u zapisu prekorače broj znakova čuvara mesta u prilagođenom oblikovanju, Access zaokružuje vrednosti i prikazuje samo broj vrednosti naveden u oblikovanju. Na primer, ako polje sadrži broj 3.456,789, ali oblikovanje navodi dva decimalna mesta, Access zaokružuje decimalnu vrednost na ,79.

 • Podrazumevano je da se u drugom delu prikazuju samo negativne vrednosti. Ako podaci ne sadrže negativne vrednosti, Access će ovo polje ostaviti prazno. Format iz prethodnog primera sve negativne vrednosti stavlja između znakova literala – otvorene i zatvorene zagrade. On takođe koristi deklaraciju boje [Crveno] za prikaz svih negativnih vrednosti u crvenoj boji.

 • Po podrazumevanoj vrednosti, treći deo definiše oblikovanje za sve nulte (0) vrednosti. U ovom slučaju, kada polje sadrži vrednost nula, prikazuje se 0.000,00. Da biste prikazali tekst umesto broja, možete koristiti reč „Nula“ (okruženu dvostrukim znakovima navoda).

 • Po podrazumevanoj vrednosti, četvrti deo definiše šta korisnici vide kada zapis nema vrednost. U ovom slučaju, korisnici vide reč „Nedefinisano“. Takođe možete koristiti drugi tekst, na primer „Bez vrednosti“ ili „****“. Imajte na umu da okolni znakovi sa dvostrukim znakovima navoda dovode do toga da oblikovanje smatra ove znakove literalima i prikazuje ih baš onako kako ste ih uneli.

Napomena: Imajte na umu da ne morate da koristite sva četiri dela. Na primer, ako polje tabele prihvata vrednosti "null", možete da izostavite četvrti odeljak.

Vrh stranice

Odredite format za broj i valuta tipovi podataka

Ako ne navedete prilagođenog formata za numeričke vrednosti i valute vrednosti, Access prikazuje brojeve u opšti format broja i valute u formatu valute.

Da biste kreirali prilagođeni format, koristite znakove za oblikovanje prikazane u sledećoj tabeli. Takođe možete navesti boju u koju želite da broj ili valuta.

Znak

Opis

#

Koristi se za prikaz cifre. Svaka instanca znaka predstavlja poziciju jednog broja. Ako na određenoj poziciji nema vrednosti, Access prikazuje prazan prostor. Može takođe da se koristi kao čuvar mesta.

Na primer, ako primenite oblikovanje ### i u polje unesite vrednost od 45, 45 se prikazuje. Ako unesete 12.145 u polje, Access će prikazati 12.145 – čak i ako ste definisali samo jedan čuvar mesta sa leve strane hiljada znak za razdvajanje.

0

Koristi se za prikaz cifre. Svaka instanca znaka predstavlja poziciju jednog broja. Ako na određenoj poziciji nema vrednosti, Access prikazuje nulu (0).

Znakovi za razdvajanje hiljada i decimala

Koristi se za ukazuju na to gde želite da Access postavi hiljada i decimala. Access koristi znakove za razdvajanje koji su definisani za regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Informacije o ovim postavkama potražite u članku Promena u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows da biste izmenili izgled neki tipovi podataka.

prazni prostori, + - $ ()

Po potrebi, koristi se za umetanje praznih prostora, matematičkih znakova (+ -) i finansijskih simbola (¥ £ $) bilo gde u niskama za oblikovanje. Ako želite da koristite druge uobičajene matematičke simbole, poput kose crte (\ ili /) i zvezdice (*), stavite ih pod dvostruke navodnike. Imajte u vidu da ih možete staviti bilo gde.

\

Koristi se da bi se programu Access nametnulo da prikaže znak koji neposredno sledi. Ovo je isto što i stavljanje znaka pod dvostruke navodnike.

!

Koristi se za nametanje Levo poravnavanje svih vrednosti. Kada primenite Levo poravnavanje, ne možete da koristite na # i 0 čuvare mesta za cifre, ali možete da koristite čuvare mesta za tekst znakove. Više informacija o tim čuvarima mesta potražite u članku Prilagođeni formati za tekst i memorandum tipove podataka.

*

Koristi se da bi se nametnulo da znak koji sledi neposredno iza zvezdice postane znak za popunjavanje  – znak koji se koristi za popunjavanje praznih prostora. Access obično prikazuje numeričke podatke poravnate desno i popunjava sve oblasti sa leve strane vrednosti praznim prostorima. Znakove za popunjavanje možete da dodate bilo gde u niski za oblikovanje, a kada to učinite, Access popunjava sve prazne prostore navedenim znakom.

Na primer, format £##*~,00 prikazuje iznos u valuti kao £45~~~~~,15. Broj znakova tilda (~) prikazan u polju zavisi od broja praznih prostora u polju tabele.

%

Koristi se kao poslednji znak u niski za oblikovanje. Množi vrednost sa 100 i prikazuje rezultat sa znakom procenta na kraju.

E+, E-

–ili–

e+, e-

Koristi se za prikaz vrednosti u naučnom (eksponencijalnom) zapisu.

Koristite ovu opciju kada unapred definisani naučni format ne pruža dovoljno prostora za vaše vrednosti. Koristite E+ ili e+ da biste prikazali vrednosti kao pozitivne izložioce, a E- ili e- da biste prikazali negativne izložioce. Ove čuvare mesta morate koristiti sa drugim znakovima.

Na primer, recimo da primenite format 0,000E+00 na numeričko polje, a zatim unesete broj 612345. Access prikazuje 6,123E+05. Access najpre zaokružuje broj decimala na tri (broj nula sa leve ili desne strane znaka za razdvajanje decimala). Access zatim izračunava vrednost izložioca iz broja cifara koje koje se nalaze sa desne strane (ili leve, u zavisnosti od jezičkih postavki) znaka za razdvajanje decimala u originalnoj vrednosti. U ovom slučaju, originalna vrednost bi postavila „612345“ (pet cifara) sa desne strane decimalnog zareza. Iz tog razloga, Access prikazuje 6,123E+05, a konačna vrednost je jednaka 6,123 x 105.

„Doslovni tekst“

Koristite dvostruke znakove navoda da biste okružili tekst koji želite da korisnici vide.

[boja]

Koristi se za primenu boje na sve vrednosti u delu vašeg formata. Ime boje morate da stavite u zagrade i da koristite jedno od ovih imena: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta i bela.

Da biste primenili prilagođeni oblik broj ili valuta tipove podataka, uradite sledeće:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje koje želite da oblikujete, a zatim na kartici Opšti podaci kliknite na ćeliju pored polja Oblikovanje.

 3. Unesite određene znakove zasnovane potrebama oblikovanja.

 4. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali ono što ste uradili.

Nakon primene prilagođenog formata na polje, možete da testirate format tako što ćete uraditi neku ili sve od sledećih:

 • Unesite vrednosti bez razdelnika za hiljade ili decimale i pogledajte kako oblikovanje utiče na te podatke. Da li oblikovanje stavlja razdelnike na odgovarajuća mesta?

 • Unesite vrednosti koje su duže ili kraće nego što očekujete (sa razdelnicima i bez njih) i pogledajte kako se oblikovanje ponaša. Da li oblikovanje dodaje neželjene razmake ili nule na početku ili kraju broja?

 • Unesite nulu ili neodređenu vrednost u oblikovanje predviđeno za pozitivne ili negativne vrednosti i pogledajte da li vam se rezultat dopada.

Vrh stranice

Odredite format za tipove podataka teksta i memoranduma

Tipovi podataka teksta i memoranduma Nemoj prihvatiti unapred definisani formati. Tekstualni tip podataka prihvata samo prilagođene formate, tip podataka "Memo" prihvata i prilagođene i oblikovanje obogaćenog teksta.

Najčešće primenjujete prilagođenih formata teksta i memoranduma tipova podataka da biste olakšali čitanje podatke iz tabele. Na primer, ako koristite Veb obrasca za prikupljanje brojeve kreditnih kartica i skladištite te brojeve bez razmaka, možete da koristite prilagođeni format da biste dodali odgovarajuće redove da biste olakšali čitanje brojeve kreditnih kartica.

Prilagođeni formati za tipove podataka teksta i memoranduma Dozvoli samo dva dela formata u niski. Prvi odeljak niske formata kontroliše izgled teksta, a drugi deo prikazuju prazne vrednosti ili niske nulte dužine. Ako ne navedete u format, Access levo Poravnava ceo tekst u listovima sa podacima.

Sledeća tabela navodi i objašnjava Prilagođeni formati koje možete primeniti na polja koja sadrže tekst ili Memo tipove podataka.

Znak

Opis

@

Koristi se za prikaz položaja svih dostupnih znakova u niski za oblikovanje. Ako Access postavi sve znakove u osnovne podatke, svi preostali čuvari mesta prikazuju se kao prazni prostori.

Na primer, ako je niska oblikovanja @@@@@, a osnovni tekst je ABC, tekst se poravnava nalevo sa dva prethodna razmaka.

&

Koristi se za prikaz položaja svih dostupnih znakova u niski za oblikovanje. Ako Access postavi sve znakove u osnovne podatke, preostali čuvari mesta ništa ne prikazuju.

Na primer, ako je niska oblikovanja &&&&&, a tekst je ABC, prikazuje se samo tekst poravnat nalevo.

!

Koristi se da bi se nametnulo da čuvari mesta budu popunjeni sleva nadesno umesto sdesna nalevo. Ovaj znak morate koristiti na početku svake niske za oblikovanje.

<

Koristi se da bi se nametnulo da ceo tekst bude prikazan malim slovima. Ovaj znak morate koristiti na početku niske za oblikovanje, a može da mu prethodi znak uzvika (!).

>

Koristi se da bi se nametnulo da ceo tekst bude prikazan velikim slovima. Ovaj znak morate koristiti na početku niske za oblikovanje, a može da mu prethodi znak uzvika (!).

*

Kada se koristi, znak koji sledi neposredno iza zvezdice (*) postaje znak za popunjavanje – znak koji se koristi za popunjavanje razmaka. Access obično prikazuje tekst sa levim poravnavanjem i celu oblast sa desne strane vrednosti popunjava razmacima. Znakove za popunjavanje možete da dodate bilo gde u nisku oblikovanja. Kada to učinite, Access sve razmake popunjava navedenim znakom.

Razmak, + - din. ()

Po potrebi, koristi se za umetanje praznih prostora, matematičkih znakova (+ -), finansijskih simbola ($ ¥ £) i zagrada bilo gde u niskama za oblikovanje. Ako želite da koristite druge uobičajene matematičke simbole, poput kose crte (\ ili /) i zvezdice (*), stavite ih pod dvostruke navodnike.  Imajte u vidu da te znakove možete staviti bilo gde u niski za oblikovanje.

"Doslovni tekst"

Koristite dvostruke znakove navoda da biste okružili tekst koji želite da prikažete korisnicima.

\

Koristi se da bi se programu Access nametnulo da prikaže znak koji neposredno sledi. Ovo je isto što i stavljanje znaka pod dvostruke navodnike.

[boja]

Koristi se za primenu boje na sve vrednosti u delu vašeg formata. Ime morate da stavite u zagrade i da koristite jedno od ovih imena: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta i bela.

Napomena: Kada odredite format, Access popunjava čuvare mesta podacima iz osnovnog polja.

Da biste primenili prilagođeno oblikovanje, izvršite sledeće radnje:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite polje koje želite da oblikujete, a zatim na kartici Opšti podaci kliknite na ćeliju pored polja Oblikovanje.

 3. Unesite oblikovanje.

  Tip prilagođeni format koji možete da navedete zavisi od tipa podataka koje ste izabrali za polje.

 4. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali ono što ste uradili.

Možete da testirate prilagođenog oblikovanja na nekoj od sledećih načina:

 • Unesite vrednosti velikim ili malim slovima i pogledajte kako oblikovanje utiče na te podatke. Da li su rezultati smisleni?

 • Unesite vrednosti koje su duže ili kraće nego što očekujete (sa razdelnicima i bez njih) i pogledajte kako se oblikovanje ponaša. Da li oblikovanje dodaje neželjene razmake ili razmake na početku ili kraju reči ili neočekivane znakove?

 • Unesite nisku nulte dužine ili neodređenu vrednost i pogledajte da li vam se rezultat dopada.

Vrh stranice

Odredite format za datum/vreme tip

Ako ne navedete unapred definisani ili prilagođeni format, Access primenjuje Opšti format datuma – m/dd/yyyy h:nn: ss AM/PM.

Prilagođeni formati za datum/vreme polja mogu da sadrže dva odeljka – jedan za datum i drugi put – i se razdvajaju tačkom i zarezom. Na primer, možete ponovo da kreirate Opšti format datuma na sledeći način: m/dd/yyyy; mogućnosti.

Znak

Opis

Znak za razdvajanje datuma

Koristi da biste kontrolisali gde Access postavlja znakove za razdvajanje dana, meseci i godina. Access koristi znak za razdvajanje definisano u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Informacije o ovim postavkama potražite u članku Promena u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows da biste izmenili izgled neki tipovi podataka.

c

Koristi se za prikaz opšteg formata datuma.

d ili dd

Koristi se za prikaz dana u mesecu u obliku jedne ili dve cifre. Za jednu cifru koristite jedan čuvar mesta, a za dve cifre koristite dva čuvara mesta.

ddd

Koristi se za skraćivanje dana u sedmici na tri slova.

Na primer, ponedeljak se pojavljuje kao pon

dddd

Koristi se za ispisivanje svih dana u sedmici slovo po slovo.

ddddd

Koristi se za prikaz kratkog formata datuma.

dddddd

Koristi se za prikaz dugačkog formata datuma.

w

Koristi se za prikaz broja određenog dana u sedmici.

Na primer, ponedeljak se pojavljuje kao 2

m ili mm

Koristi se za prikaz meseca kao jednocifrenog ili dvocifrenog broja.

mmm

Koristi se za skraćivanje imena meseca na tri slova.

Na primer, oktobar se pojavljuje kao okt

mmmm

Koristi se za ispisivanje imena svih meseci slovo po slovo.

q

Koristi se za prikaz broja tekućeg kalendarskog kvartala (1-4).

Na primer, za datum u maju, Access prikazuje 2 kao vrednost kvartala

y

Koristi se za prikaz dana u godini (1-366).

yy

Koristi se za prikaz poslednje dve cifre godine.

Napomena: Preporučuje se da za datu godinu unosite i prikazujete sve četiri cifre

yyyy

Koristi se za prikaz svih cifara godine u opsegu 0100-9999.

Znak za razdvajanje u vremenu

Koristi da biste kontrolisali gde Access postavlja znakove za razdvajanje časova, minuta i sekundi. Access koristi znak za razdvajanje definisano u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. .

h ili hh

Koristi se za prikaz časa u obliku jedne ili dve cifre.

n ili nn

Koristi se za prikaz minuta u obliku jedne ili dve cifre.

s ili ss

Koristi se za prikaz sekunda u obliku jedne ili dve cifre.

ttttt

Koristi se za prikaz dugačkog formata vremena.

AM/PM

Koristi se za prikaz 12-časovne vrednosti za sate posle kojih sledi AM ili PM. Access se oslanja na sistemski časovnik u računaru da bi postavio vrednost.

A/P ili a/p

Koristi se za prikaz 12-časovne vrednosti za sate posle kojih sledi A, P, a ili p. Access se oslanja na sistemski časovnik u računaru da bi postavio vrednost.

AMPM

Koristi se za prikaz 12-časovne vrednosti za sate. Access indikatore za prepodne ili popodne navedene u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Prazan prostor, + - $ ()

Po potrebi, koristi se za umetanje praznih prostora, matematičkih znakova (+ -), finansijskih simbola ($ ¥ £) i zagrada bilo gde u niskama za oblikovanje. Ako želite da koristite druge uobičajene matematičke simbole, poput kose crte (\ ili /) i zvezdice (*), stavite ih pod dvostruke navodnike. Imajte u vidu da ih možete staviti bilo gde.

\

Koristi se da bi se programu Access nametnulo da prikaže znak koji neposredno sledi. Ovo je isto što i stavljanje znaka pod dvostruke navodnike.

*

Koristi se da bi se nametnulo da znak koji sledi neposredno iza zvezdice postane znak za popunjavanje  – znak koji se koristi za popunjavanje praznih prostora. Access obično prikazuje tekst poravnat levo i popunjava sve oblasti sa desne strane vrednosti praznim prostorima. Znakove za popunjavanje možete da dodate bilo gde u niski za oblikovanje. Kada to učinite, Access popunjava sve prazne prostore navedenim znakom.

„Doslovni tekst“

Koristite dvostruke znakove navoda da biste okružili tekst koji želite da korisnici vide.

[boja]

Koristi se za primenu boje na sve vrednosti u delu vašeg formata. Ime morate da stavite u zagrade i da koristite jedno od ovih imena: crna, plava, cijan, zelena, magenta, crvena, žuta i bela.

Vrh stranice

Više informacija o oblikovanju opcije

Ako želite polja u listu sa podacima, obrazac ili izveštaj da biste prikazali određene vrednosti dok je polje skladišti neku drugu vrednost, kreirajte polje za pronalaženje. Da biste saznali više o polja za pronalaženje, Pročitajte Prilagodi način prikazivanja podataka tako što ćete kreirati polja za pronalaženje. Da biste kontrolisali oblikovanje u kojima su uneti podaci, Pročitajte Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom. Da biste saznali kako da dodate oblikovanje u polje obogaćenog teksta, Pročitajte Umetanje ili dodavanje polja obogaćenog teksta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×