Naučite kako da izmenite novu bazu podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Svi predlošci koji se isporučuju uz Microsoft Office Access 2007 predstavljaju celovite aplikacije za praćenje koje sadrže unapred definisane tabele, obrasce, izveštaje, upite, makroe i relacije. Ovi predlošci su dizajnirani kako bi bili od trenutne pomoći onakvi kakvi su, tako da možete brzo da kreirate novu bazu podataka koja se zasniva na predlošku i brzo započnete sa radom. Međutim, ponekad možete poželeti da izmenite novu bazu podataka – na primer, da dodate ili preimenujete polje ili da promenite izveštaj.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da izvršite najčešće izmene koje možete poželeti da primenite na bazu podataka kreiranu pomoću predloška. Detaljnije informacije o određenim oblastima potražite pomoću veza do članaka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Naučite osnove tabela i polja

Dodavanje polja u tabelu

Brisanje polja iz tabele

Preimenovanje polja ili tabele

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Dodavanje polja koje skladišti dokumente, datoteke ili slike

Promena izgleda polja

Naučite osnove o tabelama i poljima

Kada kreirate bazu podataka, podatke skladištite u tabele – liste sa redovima i kolonama zasnovane na temama. Stavke sa informacijama koje želite da pratite skladištite u poljima (nazivaju se i kolone). Na primer, u tabeli „Kontakti“ možete da kreirate polja za sledeće podatke: „Prezime“, „Ime“, „Broj telefona“ i „Adresa“. Za tabelu sa proizvodima možete da kreirate polja „Ime proizvoda“, „ID proizvoda“ i „Cena“.

Važno je da pažljivo odaberete polja. Na primer, obično nije preporučljivo kreiranje polja za skladištenje izračunate vrednosti. U većini slučajeva, Office Access 2007 može da izračuna vrednost kada je to potrebno. Nakon što odaberete polja, pokušajte da uskladištite informacije u najmanje korisne delove polja. Na primer, umesto skladištenja punog imena u jednom polju, razmislite o odvojenom skladištenju imena i prezimena. Uopšteno rečeno, ako je potrebno da izveštavate, sortirate, pretražujete ili izračunavate stavke sa informacijama, unesite samo nju u polje.

Više informacija o dizajniranju baze podataka i izboru polja potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Polje ima određene karakteristike koje ga definišu. Na primer, svako polje poseduje ime koje ga na jedinstven način identifikuje u tabeli. Polje ima i tip podataka koji je odabran u skladu sa informacijama koje će u polju biti uskladištene. Tip podataka određuje vrednosti koje mogu da se skladište, operacije koje mogu da se izvršavaju sa tim vrednostima, kao i količinu prostora za skladištenje koju je potrebno obezbediti za svaku vrednost. Osim toga, svako polje ima i pridruženu grupu postavki koja se nazivaju svojstva, a koja definišu karakteristike izgleda ili ponašanja polja. Na primer, svojstvo Oblikovanje definiše raspored prikaza polja – to jest, kako bi ono trebalo da izgleda kada je prikazano.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tabelu

U prikazu lista sa podacima na jednostavan način možete da dodate polje u tabelu. Međutim, polje možete dodati u tabelu i u prikazu dizajna. U prikazu lista sa podacima možete da dodate polje ako upišete neke podatke u ćeliju ispod zaglavlja kolone Dodavanje novog polja.

List sa podacima i kolona „Dodavanje novog polja“ u programu Access

1. Novo prazno polje.

Dodavanje polja u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u koju želite da dodate novo polje.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Upišite podatke u ćeliju ispod zaglavlja kolone Dodavanje novog polja.

  Ako tabela već ima mnogo polja, možda ćete morati da se pomerite udesno da biste videli kolonu sa zaglavljem Dodavanje novog polja.

Kada u novu kolonu unesete podatke, Office Access 2007 će upotrebiti upisane informacije za prepoznavanje odgovarajućeg tipa podataka za polje. Na primer, ako u kolonu upišete datum, na primer 1.1.2007, Office Access 2007 će unete informacije prepoznati kao datum i postaviće tip podataka za to polje na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access na osnovu unetog nema dovoljno informacija da odredi tip podataka, tip podataka će biti postavljen na vrednost „Tekst“.

Ako želite da izričito postavite tip podataka i format za polje koji će zameniti izbor koji je načinio Office Access 2007, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na odgovarajuće komande u grupi Tip podataka i oblikovanje na kartici List sa podacima.

Izričito postavljanje tipa podataka

 • Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu sa padajuće liste pored stavke Tip podatakai zatim izaberite tip podataka. Slika Access trake u grupi „Tip podataka i oblikovanje“

 • Izaberite željeni tip podataka.

Izričito postavljanje formata

 1. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu u padajućoj listi pored Oblikovanje, a zatim izaberite oblik. Slika Access trake u grupi „Tip podataka i oblikovanje“

 2. Izaberite željeni format.

Kada polje dodate upisivanjem informacija u ćeliju ispod zaglavlja Dodavanje novog polja, Office Access 2007 će automatski polju dodeliti ime. Ova imena počinju sa „Polje1“ za prvo polje, „Polje2“ za drugo polje, itd. Dobra praksa je korišćenje opisnih imena polja. Polje možete da preimenujete tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na zaglavlje, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Preimenuj kolonu.

Pored dodavanja polja u prikazu lista sa podacima, polje možete da dodate i u prikazu dizajna. Pošto prikaz lista sa podacima dozvoljava da postavite samo uobičajena svojstva polja, možda će biti potrebno da koristite prikaz dizajna kako biste postavili svojstvo koje nije dostupno u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate novo polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red i upišite ime novog polja.

 5. Kliknite na susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite tip podataka.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Za više informacija o tome kako da dodate novo polje, pogledajte članak Umetanje, dodavanje, ili kreiranje novog polja u tabeli.

Napomena: Kada dodate novo polje u tabelu, ono neće automatski biti dodato postojećim obrascima i izveštajima. Polje ćete morati ručno da dodate u te obrasce i izveštaje kako bi se ono pojavilo u njima.

Vrh stranice

Brisanje polja iz tabele

Ako je moguće, trebalo bi da izbegnete brisanje polja iz baze podataka koja je generisana na osnovu nekog ponuđenog predloška – verovatno i drugi objekti baze podataka, kao što su obrasci i izveštaji, koriste to polje. Zbog toga će brisanje polja dovesti do posledica kada pokušate da koristite druge objekte baze podataka koje koriste to polje – objekti baze podataka neće funkcionisati na očekivani način. Moraćete da uklonite sve reference polja iz svih objekata koji ga koriste kako bi drugi objekti ispravno funkcionisali.

Ako ipak odlučite da izbrišete polje iz baze podataka koja je generisana na osnovu predloška, to možete da učinite u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna. Imajte na umu da druge objekte baze podataka koji referenciraju izbrisano polje morate da izmenite kako biste uklonili referencu. Na primer, ako izveštaj sadrži kontrolu koja je povezana sa izbrisanim poljem, a vi pokrenete izveštaj, pojaviće se poruka o grešci zato što Access ne može da pronađe podatke za to polje.

Kada izbrišete polje, trajno ćete izbrisati sve informacije uskladištene u njemu. Iz tog razloga, treba da budete oprezni prilikom brisanja polja, kao i da kreirate rezervnu kopiju baze podataka pre brisanja.

Pre nego što možete da izbrišete polja, morate da biste se uverili da ona ne učestvuje u relacijama između tabela. Ako pokušate da izbrišete polje za koje postoje relacije, Access vas upozorava da prvo morate da izbrišete relacije. Detaljna uputstva o tome kako da izbrišete relaciju između tabela, potražite u odeljku brisanje relacije između tabela.

Brisanje polja u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu iz koje želite da izbrišete polje.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Izaberite polje (kolonu) koje želite da izbrišete.

  Savet: Kliknite na birač polja (zaglavlje kolone) da biste izabrali polje (kolonu).

 5. Pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Na kartici lista sa podacima , u grupi polja i kolone , izaberite stavku Izbriši.

Napomena: Ne možete da izbrišete polje koje je deo primarnog ključa tabele u prikazu lista sa podacima. Morate da koristite prikaz dizajna kako biste izbrisali polje primarnog ključa.

Više informacija o primarnih ključeva potražite u članku Dodavanje, postavljanje, promena ili uklanjanje primarnog ključa.

Brisanje polja u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu iz koje želite da izbrišete polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. Izaberite polje (red) koje želite da izbrišete.

  Savet: Kliknite na birač reda da biste izabrali red.

 5. Pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Izbriši redove.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Da biste mogli da izbrišete polje, prethodno morate da se uverite da ono ne učestvuje u relacijama između tabela. Ako pokušate da izbrišete polje za koje postoje relacije, Access će vas upozoriti da prvo morate da izbrišete relacije. Da biste izbrisali relaciju između tabela, postupite na sledeći način:

Brisanje relacije između tabela

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Ako su tabele koje učestvuju u relaciji otvorene, zatvorite ih. Ne možete da izbrišete relaciju između otvorenih tabela.

 4. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 5. Ako ne vidite tabele koje učestvuju u relaciji, postupite na sledeći način:

  1. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Imena tabela.

  2. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite tabele koje želite dodati, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme Zatvori.

 6. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji između tabela koju želite da izbrišete (linija je podebljana ukoliko je izabrana), a zatim pritisnete taster DELETE.

Vrh stranice

Preimenovanje polja ili tabele

Ako je moguće, trebalo bi da izbegnete preimenovanje polja ili tabele u bazi podataka koja je generisana na osnovu nekog ponuđenog predloška – verovatno i drugi objekti baze podataka, kao što su obrasci i izveštaji, koriste to polje ili tabelu. Zbog toga preimenovanje polja ili tabele može da dovede do posledica ukoliko pokušate da koristite druge objekte baze podataka koji koriste to polje ili tabelu. Drugi objekti možda neće funkcionisati na očekivani način ako i dalje referenciraju staro ime. Staro ime mora da bude promenjeno u novo kako bi drugi objekti ispravno funkcionisali. Ako je u dijalogu Access opcije, u kategoriji Aktuelna baza podataka potvrđen izbor Obavi automatsko ispravljanje imena, dosta posla će biti obavljeno automatski.

Možda ćete želeti da promenite tekst koji se pojavljuje u zaglavlju kolone u prikazu lista sa podacima. Možete učiniti bez potrebe da biste preimenovali polje. Ako želite da promenite samo tekst u zaglavlju kolone, a ne želite da preimenujete polje, pogledajte odeljak Promena teksta koji se pojavljuje u zaglavlju kolone.

Kada je neophodno, možete da preimenujete tabelu u oknu za navigaciju ili polje u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna. Pre nego što to učinite, trebalo bi da razmislite o uključivanju opcije Automatsko ispravljanje imena ako ona već nije uključena.

Uključite opciju automatsko ispravljanje imena

Kada preimenujete objekat baze podataka, kao što je polje, tabela, obrazac ili izveštaj, obično ćete želeti da menjanje imena bude umnoženo unutar baze podataka. U suprotnom, objekti koji referenciraju staro ime neće funkcionisati na očekivani način. Office Access 2007 obezbeđuje opciju „Automatsko ispravljanje imena“ što će pomoći da umnožite promene imena. Opcija Automatsko ispravljanje imena je podrazumevano uključena za sve nove baze podataka u programu Office Access 2007. Međutim, ako je isključena, možete da postupite na sledeći način da biste je uključili.

Uključite opciju automatsko ispravljanje imena

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

 2. U dijalogu Access opcije, u levom oknu izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U odeljku Opcije za automatsko ispravljanje imena potvrdite izbor Prati informacije o automatskom ispravljanju imena, a zatim potvrdite izbor Obavi automatsko ispravljanje imena.

 4. Ako želite da sačuvate tabelu koja evidentira svaku promenu koja je izvršena pomoću opcije „Automatsko ispravljanje imena“, potvrdite izbor Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Napomena: Opcija „Automatsko ispravljanje imena“ se razlikuje od opcije „Automatsko ispravljanje“. Opcija „Automatsko ispravljanje imena“ ispravlja reference između objekata. Opcija „Automatsko ispravljanje“ ispravlja reči i fraze koje se često pogrešno pišu.

Preimenovanje polja u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da preimenujete polje.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone za ono polje koje želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj kolonu.

 5. Upišite novo ime polja, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje polja u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u kojoj želite da preimenujete polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. Kliknite u ćeliju kolone Ime polja za ono polje koje želite da preimenujete.

  Savet: Postavite pokazivač levo od prvog znaka imena dok se ne pretvori u strelicu, a zatim kliknite da biste izabrali celo ime polja.

 5. Uredite tekst da biste preimenovali polje.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Preimenovanje tabele

Možete da preimenujete tabelu i većinu drugih objekata baze podataka direktno iz okna za navigaciju.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj.

  Napomena: Morate da zatvorite sve otvorene objekte koji referenciraju tabelu da biste mogli da je preimenujete.

 4. Upišite novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Menjanje teksta koji se pojavljuje u zaglavlju kolone

Natpis je naslov ili zaglavlje koje dodeljujete polju postavljanjem svojstva polja Natpis. Natpis je nezavisan u odnosu na ime polja – svako polje sadrži ime, a može imati i natpis. Na primer, možda ćete poželeti da ime polja bude jedna reč bez ugrađenih razmaka. U tom slučaju možete da koristite svojstvo Natpis da biste kreirali opisno ime koje sadrži razmake. Access prikazuje natpis na mestu imena polja u prikazu lista sa podacima, odnosno u oznakama i zaglavljima u upitima, obrascima i izveštajima.

Ako ne unesete tekst za svojstvo Natpis, podrazumevano se koristi ime polja.

Ako želite da promenite ime koje se pojavljuje u zaglavlju kolone u prikazu lista sa podacima, to možete uraditi bez menjanja imena polja postavljanjem svojstva polja Natpis. Da biste promenili svojstvo polja Natpis, postupite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u kojoj želite da promenite natpis, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na ćeliju kolone Ime polja za ono polje čije svojstvo Natpis želite da postavite.

 5. U donjem delu prozora, u odeljku Svojstva polja, na kartici Opšte kliknite u polje Natpis.

 6. Upišite novi natpis za polje.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Kada sledeći put otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, u zaglavlju kolone će se pojaviti natpis umesto imena polja.

Vrh stranice

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Kada kreirate bazu podataka koja se zasniva na predlošku, u njoj će se nalaziti mnoštvo ugrađenih, unapred dizajniranih obrazaca i izveštaja koje odmah možete da koristite. Međutim, možda ćete želeti da dodate dodatno polje u obrazac ili izveštaj. Kada dodate polje u obrazac ili izveštaj, kreirate ono što se naziva kontrola.

Predstavljanje kontrola

Kontrole su objekti koji prikazuju podatke, izvršavaju radnje i dozvoljavaju vam prikaz i rad sa informacijama koje poboljšavaju korisnički interfejs, kao što su oznake i slike. Kontrole mogu da budu povezane, nepovezane i izračunate.

 • Povezana kontrola    To je kontrola čiji je izvor podataka polje u tabeli ili upitu. Povezane kontrole koristite za prikazivanje vrednosti polja u bazi podataka. Vrednosti mogu da budu tekst, datumi, brojevi, da/ne, slike ili grafikoni. Okvir za tekst je najčešći tip povezane kontrole. Na primer, okvir za tekst u obrascu koji prikazuje prezime zaposlenog može da dobije ovu informaciju iz polja „Prezime“ u tabeli „Zaposleni“.

 • Nepovezana kontrola    Ovaj tip kontrole nema izvor podataka (polje ili izraz). Nepovezane kontrole koristite za prikazivanje informacija, linija, pravougaonika i slika. Na primer, oznaka koja prikazuje naslov obrasca je nepovezana kontrola.

 • Izračunata kontrola    Ovo je kontrola čiji je izvor podataka izraz, a ne polje. Vi određujete željenu vrednost u kontroli definisanjem izraza kao izvora podataka za kontrolu. Izraz predstavlja kombinaciju operatora (kao što je = i + ), imena kontrola, imena polja, funkcija koje vraćaju jednu vrednost, kao i konstantnih vrednosti. Na primer, sledeći izraz izračunava cenu stavke sa popustom od 25 procenata množenjem vrednosti u polju „Cena po jedinici“ konstantnom vrednošću (0,75).

= [cena po jedinici] * 0,75

Izraz može da koristi podatke iz polja u osnovnoj tabeli ili upitu obrasca, odnosno podatke iz kontrole u obrascu. Više informacija o izrazima potražite u vezama u odeljku Takođe pogledajte u ovom članku.

Okvir za tekst može da bude povezana kontrola, nepovezana kontrola ili izračunata kontrola. Kada kreirate obrazac koji koristi povezane, nepovezane i izračunate kontrole, verovatno je najefikasnije da prvo dodate i rasporedite sve povezane kontrole, posebno ako one čine većinu kontrola u obrascu. Zatim u prikazu dizajna možete da dodate nepovezane i izračunate kontrole koje dovršavaju dizajn pomoću alatki u grupi Kontrole, na kartici Dizajn.

Kontrolu okvira za tekst povezujete sa poljem tako što identifikujete polje iz kog kontrola dobija podatke. Kontrolu koja je povezana sa izabranim poljem možete da kreirate prevlačenjem polja iz okna Lista polja u obrazac. Okno Lista polja prikazuje polja osnovne tabele ili upita obrasca. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja da biste prikazali okno Lista polja. Podrazumevano, kada prevučete polje iz okna Lista polja u koordinatnu mrežu za dizajn obrasca, Access će umetnuti okvir za tekst.

Druga mogućnost je da polje povežete sa kontrolom tako što ćete upisati ime polja u kontrolu ili u polje za vrednost Izvor kontrole na listu sa svojstvima kontrole. List sa svojstvima definiše karakteristike kontrole, kao što je ime, izvor podataka i format.

Korišćenje okna Lista polja predstavlja najbolji način za kreiranje povezanog okvira za tekst iz dva razloga:

 • Povezani okvir za tekst ima priloženu oznaku, a oznaka za svoj natpis podrazumevano preuzima ime polja (ili natpis definisan za to polje u osnovnoj tabeli ili upitu), tako da natpis ne morate sami da upisujete.

 • Povezani okvir za tekst nasleđuje većinu istih postavki kao i polje u osnovnoj tabeli ili upitu (poput svojstava Oblikovanje, Decimalna mesta i Maska unosa). Stoga možete da budete sigurni da će ova svojstva polja ostati ista kad god kreirate okvir za tekst koji je povezan sa tim poljem.

Ako ste već napravili nepovezana kontrola i želite da povežete sa poljem, postavite svojstvoeControlSourcna kontrolu na ime polja.

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj u prikazu rasporeda

Kada kreirate obrazac ili izveštaj, možete lako da prilagodite njegov dizajn u prikazu rasporeda. Pomoću aktuelnih podataka uživo koji predstavljaju vaš vodič, možete da prilagodite širinu polja, kao i da ih prerasporedite. Nova polja možete smestiti u obrazac ili izveštaj i postaviti svojstva za obrazac ili izveštaj, kao i za njihove kontrole.

U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda kako biste se prebacili u prikaz rasporeda. Možete da kliknete i na dugme Prikaz rasporeda na statusnoj traci programa Access, odnosno možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu dokumenta za obrazac ili izveštaj, a zatim u priručnom meniju izaberete stavku Prikaz rasporeda.

Prebacivanje u prikaz rasporeda

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda.

  –ili–

  Kliknite na dugme Prikaz rasporeda na statusnoj traci programa Access.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za obrazac ili izveštaj, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda.

Obrazac ili izveštaj će se pojaviti u prikazu rasporeda.

Otvaranje lista sa svojstvima

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme List sa svojstvima.

  Tasterska prečica pritisnite taster F4.

Možete da koristite okno " Lista polja " da biste dodali polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn. Da biste prikazali okno Lista polja , na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Zatim možete da prevlačite polja direktno iz okna Lista polja u dizajna.

Prikaz okna „Lista polja“

 • Na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

Dodavanje polja iz okna „Lista polja“

 • Da biste dodali jedno polje, prevucite ga iz okna Lista polja u odeljak obrasca ili izveštaja gde želite da bude prikazano.

 • Da biste dodali nekoliko polja odjednom, držeći pritisnut taster CTRL kliknite na željena polja. Prevucite izabrana polja u obrazac ili izveštaj.

Kada spustite polja u odgovarajući odeljak, Access će kreirati povezanu kontrolu okvira za tekst za svako polje i automatski postaviti kontrolu oznake pored svakog polja.

Više informacija o obrascima i izveštajima potražite u člancima kreiranje obrasca pomoću alatke "obrazac" i Kreiranje jednostavnog izveštaja.

Vrh stranice

Dodavanje polja u kom se skladište dokumenti, datoteke ili slike

Office Access 2007 možete da koristite za dodavanje polja sa tipom podataka „Prilog“ koje služi za skladištenje jednog ili više dokumenata, datoteka ili slika. Polje priloga možete da koristite za skladištenje nekoliko datoteka u jednom polju. U tom polju možete čak da skladištite više tipova datoteka. Na primer, u bazi podataka kandidata za posao zapisu svakog kontakta možete, pored fotografije, da priložite jednu ili više biografija.

Dodavanje polja priloga u tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red i upišite ime novog polja.

 5. Kliknite u susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Prilog.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

  Access će možda prikazati poruku u kojoj stoji da ne možete da opozovete promene nakon što sačuvate tabelu. To znači da ne možete da konvertujete ovo polje u drugi tip podataka, ali ga možete izbrisati ako mislite da ste pogrešili.

 7. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili promenu.

Kada u tabelu dodate polje tipa „Prilog“, moći ćete da koristite dijalog Prilozi za dodavanje dokumenata, datoteka ili slika u zapis.

Dodavanje priloga u polje

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u koju želite da dodate prilog.

  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Dvaput kliknite na polje priloga u tabeli.

  Pojaviće se dijalog Prilozi.

 5. Kliknite na dugme Dodaj.

  Pojaviće se dijalog Izbor datoteke.

 6. U listi Pogledaj u potražite jednu ili više datoteka koje želite da priložite u zapis, izaberite ih, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Imajte na umu da možete da izaberete više datoteka bilo kog podržanog tipa podataka.

 7. U dijalogu Prilozi kliknite na dugme U redu da biste u tabelu dodali datoteke.

  Access će dodati datoteke u polje i u skladu sa tim će uvećati broj koji ukazuje na priloge.

 8. Ponovite ove korake po potrebi da biste dodali datoteke u aktuelno polje ili u druga polja u tabeli.

Više informacija o poljima priloga potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Vrh stranice

Menjanje izgleda polja

Možete prilagoditi izgled polja kada je ono prikazano. Na primer, možete postaviti oblikovanje prikaza koji će se koristiti u bazi podataka, na primer u obrascima i izveštajima ili kada je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima. Postavite svojstvo polja Oblikovanje da biste postavili oblik prikaza. Svojstvo polja Oblikovanje će nakon toga automatski naslediti novi obrasci i izveštaji koje kreirate.

Postavljanje oblika prikaza u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koja sadrži polje čije oblikovanje želite da postavite.
  Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 4. Kliknite na polje čije oblikovanje prikaza želite da postavite.

 5. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu u padajućoj listi pored Oblikovanje, a zatim izaberite oblik. Slika Access trake u grupi „Tip podataka i oblikovanje“

  Polje će biti prikazano u novom formatu prikaza.

Postavljanje formata prikaza u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja sadrži polje čiji format prikaza želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Tabela će se otvoriti u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na polje čiji format prikaza želite da postavite.

 5. U odeljku Svojstva polja, na kartici Opšte kliknite u polje Oblikovanje.

 6. Kliknite na padajuću listu i izaberite oblik prikaza.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj na priručnoj traci da biste sačuvali promene.

Više informacija o tome kako da promenite izgled polja potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×