Napravite spoljnu listu od SQL Azure tabele pomoću usluga poslovnog povezivanja i bezbednog skladištenja

Napravite spoljnu listu od SQL Azure tabele pomoću usluga poslovnog povezivanja i bezbednog skladištenja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kao administrator sistema SharePoint Online možete koristiti usluge sistema SharePoint Online da biste pristupili podacima iz baze podataka Microsoft SQL Azure. Povezivanje u potpunosti radi u oblaku zato što je SQL Azure tehnologija relacione baze podataka zasnovana na oblaku. Ovaj članak opisuje kako se koriste SharePoint tehnologije za pristup podacima iz baze podataka SQL Azure bez pisanja koda.

Da biste koristili podatke baze podataka SQL Azure, treba da kreirate spoljnu listu pomoću usluga poslovnog povezivanja (BCS) i bezbednog skladištenja. BCS povezuje SharePoint rešenja sa spoljnim podacima, a bezbedno skladištenje omogućava potvrdu identiteta korisnika za podatke. Korišćenjem spoljne liste možete prikazati sadržaj tabele iz SQL Azure u sistemu SharePoint Online. Korisnici mogu čitati, uređivati i ažurirati podatke, i to sve u sistemu SharePoint Online.

Više informacija o tome kako se koristi usluga BCS za upotrebu spoljnih podataka potražite u članku Uvod u spoljne podatke.

SQL Azure baze podataka su zasnovane na oblaku relacione baze podataka koje su kreirane pomoću tehnologije SQL Server. Da biste saznali kako da počnete sa ove baze podataka, pogledajte članak Prvi koraci sa Microsoft Azure SQL baze podataka pomoću Microsoft Azure platforme za upravljanje Portal

U ovom članku

Pregled koraka procesa

Kako BCS i bezbedno skladištenje rade zajedno

Korak 1: Postavljanje dozvola za skladište BCS metapodataka

Korak 2: Kreirajte za bezbedno skladištenje akreditiva mapiranja

Kreiranje ciljne aplikacije bezbednog skladištenja

Skladištenje akreditiva za ciljnu aplikaciju

Korak 3: Kreiranje spoljnog tipa sadržaja

Korak 4: Kreiranje spoljne liste

Kreiranje spoljne liste pomoću SharePoint Online

Kreiranje spoljne liste pomoću programa SharePoint Designer 2010

Korak 5: Dodela dozvola za upravljanje spoljnog tipa Sadržaja

Pregled koraka procesa

Da biste kreirali spoljnu listu koja omogućava pristup podacima iz baze podataka SQL Azure, treba da dovršite niz zasebnih koraka.

Sledeća tabela navodi korake i neophodan softver za svaki korak.

Radnja koju treba izvršiti:

Gde je treba izvršiti:

1. korak: postavljanje dozvola za skladište BCS metapodataka

SharePoint centar administracije (u sistemu SharePoint Online)

2. korak: Kreiranje mapiranja bezbednog skladištenja

SharePoint centar administracije (u sistemu SharePoint Online)

3. korak: Kreiranje spoljnog tipa sadržaja (ECT)

SharePoint Designer 2010 ILI Visual Studio

4. korak: kreiranje spoljne liste

SharePoint centar administracije (SharePoint Online)

5. korak: Dodelite dozvole za upravljanje spoljnim tipovima sadržaja (ECT).

SharePoint centar administracije (SharePoint Online)

Vrh stranice

Na koji način usluge BCS i bezbedno skladištenje rade zajedno

Usluge poslovnog povezivanja (BCS) se povezuju sa podacima iz spoljnog skladišta podataka. Podatke možete prikazati na spoljnoj listi i održavati podatke na drugom mestu. Usluge BCS vam omogućavaju da povežete SharePoint rešenja sa dve vrste resursa:

 • A SQL Azure baza podataka

 • Veb usluga WCF koja se ponaša kao krajnja tačka za neku drugu vrstu skladišta podataka

U sistemu SharePoint Online, usluga BCS omogućava pristup spoljnom izvoru podataka tako što koristi uslugu bezbednog skladištenja. Usluga bezbednog skladištenja čuva šifrovane kopije akreditiva. Ona omogućava SharePoint Online administratoru da poveže SharePoint grupu koja koristi jedan SQL Azure nalog koji može pristupiti ciljnoj bazi podataka. Kada korisnik sistema SharePoint pretražuje podatke u spoljnoj listi, usluga bezbednog skladištenja koristi povezani SQL Azure nalog da zatraži podatke sa SQL servera.

Da bi ovo bilo moguće, SharePoint Online administrator definiše spoljni tip sadržaja (ECT) u programu SharePoint Designer ili Visual Studio. Zatim neko sa adekvatnim dozvolama kreira spoljnu listu na SharePoint Online lokaciji upućivanjem na ECT. Korisnici koji imaju odgovarajuću dozvolu mogu da pregledaju ili ažuriraju listu.

Napomena: SharePoint Online ne podržava upotrebu spoljnih lista.

Na ilustraciji se vidi kako nastaju veze između različitih elemenata:

Dijagram koji prikazuje vezu između korisnika, sistema SharePoint Online i spoljnog izvora podataka u sistemu SQL Azure

Sledeća lista opisuje korake u procesu povezivanja. Svaki korak u okviru te liste odgovara broju u prethodnom dijagramu.

 1. Korisnik se prijavljuje u SharePoint Online i otvara spoljnu listu. Usluga povezivanja poslovnih podataka (BDC) u usluzi SharePoint Online pravi upit za spoljni tip sadržaja za tu listu u skladištu BDC metapodataka koje sadrži listu. Upit traži sledeće informacije: kako pristupiti spoljnom sistemu, koje operacije su podržane i koji akreditivi treba da se koriste.

 2. Rad BDC usluge šalje zahtev (SOAP putem HTTP) krajnjoj tački usluge SQL Azure Windows fondacija komunikacije (WCF).

 3. Usluga SQL Azure vraća podatke u SOAP košuljici.

 4. Lokacija SharePoint Online prikazuje spoljnu listu u pregledaču korisnika. Korisnik tada može da izvrši sve konfigurisane operacije na izvoru podataka za koji ima dozvole.

Vrh stranice

1. korak: postavljanje dozvola za skladište BCS metapodataka

Da biste izvršili ovaj korak, pratite proceduru u Postavljanje dozvola za skladište BCS metapodataka za lokalno rešenje usluga poslovnog povezivanja u sistemu SharePoint 2013.

Kad završite korake u toj proceduri, vratite se na ovu stranicu i započnite 2. korak: kreiranje mapiranja akreditiva bezbednog skladištenja.

2. korak: kreiranje mapiranja akreditiva bezbednog skladištenja

Kada kreirate mapiranje akreditiva u usluzi bezbednog skladištenja, obično mapirate više SharePoint korisnika na jedan SQL Azure nalog. Možete koristiti SharePoint grupu ili samo navesti sva korisnička imena. SQL Azure nalog ima odgovarajuće dozvole za pristup ciljnoj bazi podataka. Ciljna baza podataka servera SQL Azure je poznata kao ciljna aplikacija bezbednog skladištenja ili samo ciljna aplikacija.

Savet: Uverite se da imate spremne SQL Azure akreditive. Te akreditive ćete koristiti prilikom kreiranja mapiranje između SharePoint korisnicima i SQL Azure nalog.

Kreiranje ciljne aplikacije usluge bezbednog skladištenja

Pratite ove korake da biste kreirali ciljnu aplikaciju bezbednog skladištenja.

 1. Potražite URL centra za administraciju sistema SharePoint u sistemu SharePoint Online.

 2. Izaberite stavku bezbedno skladištenje.

 3. Na traci kliknite na stavku Novo da biste otvorili stranicu na kojoj možete navesti postavke za ciljnu aplikaciju.

 4. U odeljku Postavke ciljne aplikacije uradite sledeće:

  • U okviru ID ciljne aplikacije navedite vrednost jedinstvenog ID-a. Taj ID mapira spoljni tip sadržaja na akreditive potrebne za potvrdu identiteta korisnika. Kad kreirate ciljnu aplikaciju, više ne možete da promenite ID ciljne aplikacije.

  • U okviru Ime za prikaz navedite prepoznatljivo ime koje će upućivati na ciljnu aplikaciju.

  • U okviru E-adresa za kontakt navedite e-adresu koju želite da ljudi koriste kada imaju pitanje u vezi sa ciljnom aplikacijom (sistem spoljnih podataka).

  • U okviru Tip ciljne aplikacije, uverite se da je vrednost je podešen na Ograničene grupe. Grupa ograničenih znači da je bezbedno skladištenje sadrži mapiranje koja povezuje grupe SharePoint korisnika u jednom, spoljne podatke nalog koji mogu da deluju u njegovo ime. Pored toga, tip ograničene grupe aplikacija je ograničena na sistem navedeni spoljnih podataka.

 5. U odeljku Polja za akreditive unesite imena polja koja želite da koristite kao korisničko ime i lozinku za sistem spoljnih podataka. Usluga bezbednog skladištenja podrazumevano koristi korisničko ime za Windows i lozinku za Windows. Preporučujemo vam da prihvatite ove vrednosti. Ove tipove polja ne možete da uređujete nakon što dovršite kreiranje aplikacije.

  Snimak ekrana odeljka „Polja za akreditive“ stranice sa svojstvima ciljne aplikacije bezbednog skladištenja. Ova polja vam omogućavaju da navedete akreditive za prijavljivanje za cilj

 6. U odeljku Administratori ciljne aplikacije u polje Administratori ciljne aplikacije unesite ime grupe ili listu korisnika koje mogu uređivati ovu ciljnu aplikaciju. Takođe možete tražiti ime grupe u Microsoft Online katalogu servera. Ovaj odeljak uglavnom sadrži ime administratora sistema SharePoint Online ili globalnog administratora.

 7. U odeljku Članovi u polje Članovi unesite ime grupe koja će koristiti ciljnu aplikaciju. Obično je to grupa iz Microsoft Online usluge direktorijuma (MSODS).

  Ukoliko ste globalni administrator, možete kreirati grupe u MSODS-u u Office 365 centru administracije.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste kreirali ciljnu aplikaciju i vratili se na stranicu usluge bezbednog skladištenja.

Skladištenje akreditiva za ciljnu aplikaciju

Pošto kreirate ciljnu aplikaciju, spremni ste da unesete akreditive koje bezbedno skladištenje koristi za pristup spoljnim podacima. Pratite sledeće korake da biste podesili akreditive

 1. U SharePoint centru administracije kliknite na stavku bezbedno skladištenje

 2. Kliknite na strelicu pored nove ciljne aplikacije i izaberite stavku Postavljanje akreditiva.

 3. U dijalogu Postavljanje akreditiva za ciljnu aplikaciju usluge bezbednog skladištenja (grupa) unesite korisničko ime i lozinku naloga. Nalog mora da ima pristup ciljnoj bazi podataka. Na sledećoj ilustraciji korisničko ime je korisničko ime za Windows, a lozinka je lozinka za Windows.

  Važno: Čuvajte ove informacije na bezbednom mestu. Kad postavite ove akreditive, administrator ih ne može preuzeti.

  Snimak ekrana koji prikazuje dijalog „Polja za akreditive“ koji koristite prilikom kreiranja ciljne aplikacije bezbednog skladištenja. On prikazuje podrazumevane vrednosti, korisničko ime za Windows i lozinku za Windows.

Vrh stranice

3. korak: kreiranje spoljnog tipa sadržaja

Možete da kreirate spoljnog sadržaja tip (ECT) pomoću programa Microsoft Visual Studio ili pomoću Microsoft SharePoint Designer 2010. Ova procedura opisuje kako da kreirate ECT u programu SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 je dostupan kao besplatno preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center.

Da biste izvršili ovaj zadatak morate biti administrator sistema SharePoint Online ili globalni administrator.

Pratite sledeće korake da biste kreirali ECT.

 1. Pokrenite Microsoft SharePoint Designer.

 2. Kliknite na dugme Otvori lokaciju da biste otvorili SharePoint Online lokaciju tima na osnovne kolekcije. URL ADRESE za osnovne kolekcije izgledaće ovaj primer URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online može da prikaže odziv za važećih akreditiva.

  Napomene: 

  • Ako SharePoint zatraži da dodate novog korisnika, obezbedite da korisnički nalog koji koristite ima zadovoljavajuće dozvole. Korisnički nalog mora da bude u mogućnosti da unosi i testira BCS izmene na SharePoint Online lokaciji. Ove korake obično izvršava SharePoint Online administrator ili globalni administrator.

  • Ukoliko želite da se prebacite na nekog drugog korisnika kliknite na stavku Dodaj novog korisnika, kliknite na stavku Lično ili Organizacija, a zatim se prijavite na lokaciju kao administrator sistema SharePoint Online ili globalni administrator i prijavite se.

 3. Kada se lokacija otvori, u stablu Objekti lokacije sa leve strane prozora aplikacije izaberite stavku Spoljni tipovi sadržaja.

 4. Izaberite karticu Spoljni tipovi sadržaja i onda na traci kliknite na stavku Spoljni tip sadržaja da biste započeli proces kreiranja.

 5. U odeljku Informacije o spoljnom tipu sadržaja na stranici promenite Ime i Prikazano ime. Vodite računa da Ime bude opisno. Prikazano ime je prijateljsko ime za ECT.

 6. Izaberite hiper vezu kliknite ovde da biste otkrili izvore spoljašnjih podataka i definisali operacije da biste otvorili stranicu "dizajner operacija". Snimak ekrana okna „Informacije o spoljnom tipu sadržaja“ i veze „Kliknite ovde da biste otkrili izvore spoljašnjih podataka i definisali operacije“ koji se koriste za pravljenje BCS veze.

 7. Kliknite na stavku Dodaj vezu da biste otvorili dijalog Izbor tipa izvora spoljnih podataka.

 8. Izaberite stavku SQL Server da biste pristupili bazi podataka SQL Azure.

  Snimak dijaloga „Dodaj vezu“ gde možete odabrati tip izvora podataka. U ovom slučaju, tip je SQL Server, koji se može koristiti za povezivanje sa serverom SQL Azure.

  Napomena: .Sa sistemom SharePoint Online ne možete koristiti izvore podataka na pretpostavci kao što je .NET tip. Pored toga, sa sistemom SharePoint Online ne možete koristiti izvor podataka servera SQL Server koji je na pretpostavci.

 9. Kada izaberete SQL Server, navedite sledeće:

  • Ime servera baze podataka

  • Ime baze podataka

  • Ime

   Važno: 

   • URL adresa koju koristite za pristup bazi podataka sadrži potpuno određeno ime servera. Na primer, ako ste pristup bazi podataka putem https://aaapbj1mtc.database.windows.net potpuno određeno ime servera je aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Ako se prijavite na višem nivou, kao što je portal za upravljanje za Microsoft Azure, možete otkriti potpuno određeno ime servera. Na stranici portala, u okviru Pretplatekliknite na ime pretplate. Zatim u okviru Potpuno određeno ime servera razvijte pretplatu i ime servera. Imena baza podataka se pojavljuju ispod svakog imena servera.

   Snimak ekrana dijaloga „Veze SQL servera“ gde možete uneti ime servera baze podataka SQL Azure i koristiti opciju „Poveži se sa predstavljenim prilagođenim ID-om“ da biste uneli ID aplikacije bezbednog skladištenja.

   U dijalogu Veza SQL servera izaberite stavku Poveži se sa predstavljenim prilagođenim identitetom. Zatim u okvir za tekst ID aplikacije bezbednog skladištenja unesite ID aplikacije bezbednog skladištenja koji skladišti akreditive za ciljnu bazu podataka i kliknite na dugme U redu.

 10. Ako se pojavi odziv za akreditive za pristup spoljnom izvoru podataka, unesite ispravne akreditive sa korisničkim imenom i lozinkom da biste pristupili sistemu spoljnih podataka. Zatim kliknite na dugme U redu da biste se povezali.

  Na kartici Istraživač izvora podataka možete videti listu tabela dostupnih iz SQL Azure baze podataka. Da biste videli listu mogućih operacija za tu tabelu, otvorite njen priručni meni.

  Možete izabrati određene opcije za tabelu kao što su Nova operacija „Čitanje stavke“ i Nova operacija ažuriranja. Ili možete jednostavno izabrati opciju Kreiraj sve operacije.

  Snimak ekrana koji prikazuje bazu podataka „Tailspintoys“ u programu SharePoint Designer. Ukoliko kliknete desnim tasterom miša na ime tabele pojavljuje se meni u kom možete izabrati opcije za kreiranje.

 11. Kliknite na stavku Kreiraj sve operacije da biste otvorili čarobnjaka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Čitajte o svim problemima na stranici čarobnjaka Svojstva operacije u okviru Greške i upozorenja. Važno je rešiti prijavljene probleme koje vidite. Na primer, možda ćete morati da odaberete polje za prikaz u kontroli „Birač spoljne stavke“. Mogli biste odabrati ime klijenta za tabelu klijenata.

  Snimak ekrana dijaloga „Sve operacije“ sa objašnjenjem da ste odabrali da kreirate sva svojstva neophodna za prava za kreiranje, čitanje stavke, ažuriranje, brisanje i čitanje liste.

  Važno:  Čarobnjak može prikazati poruku upozorenja ako u ciljnoj tabeli postoje jedinstvena, zahtevana polja, kao što je „ID klijenta“. Ovo važi ako je navedeno polje zahtevano i jedinstveno u tabeli, kao što je primarni ključ.

  Snimak ekrana 2 dijaloga „Sve operacije“ u programu SharePoint Designer. Ova stranica prikazuje upozorenja koja objašnjavaju postavke za ključna svojstva na listi.

  Napomena: Više informacija o definisanju filtera u spoljnim tipovima sadržaja potražite u članku Kako da: definisanje filtera za kontrole birača spoljne .

 12. Izaberite stavku Završi da biste prihvatili svojstva operacija koja ste konfigurisali. U programu SharePoint Designer operacije se prikazuju kao lista ECT operacija.

Kada dovršite ovaj korak, spremni ste da kreirate spoljnu listu da biste koristili podatke iz spoljnog izvora.

4. korak: kreiranje spoljne liste

Spoljnu listu možete kreirati pomoću programa SharePoint Designer ili dodavanjem spoljne liste kao aplikacije na SharePoint Online lokaciju tima. Ovaj postupak opisuje kako se kreira spoljna lista sa lokacije tima u sistemu SharePoint Online.

Kreiranje spoljne liste pomoću sistema SharePoint Online

 1. Idite na početnu stranicu SharePoint Online lokacije tima.

 2. Kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ > Dodaj aplikaciju.

 3. Na stranici Vaše aplikacije u okvir dijaloga za pretragu otkucajte tekst Spoljna lista i pretražite.

 4. Kliknite dvaput na pločicu „Spoljna lista“ da biste otvorili dijalog Dodavanje spoljne liste.

 5. U polje Ime unesite ime liste.

 6. U polje Spoljni tip sadržaja unesite ime koje želite da koristite. Na primer, možete da upotrebite ime ECT-a koji ste kreirali u programu SharePoint Designer. Alternativno, kliknite na ikonu baze podataka da biste potražili ime ECT-a.

 7. Kliknite na dugme Kreiraj,

Vrh stranice

Kreiranje spoljne liste pomoću programa SharePoint Designer 2010

 1. U programu SharePoint Designer 2010, na traci izaberite stavku Kreiranje listi i obrazaca.

  Možda će SharePoint Designer prikazati poruku u kojoj piše: „Kreiranje listi i obrazaca zahteva da se sačuva spoljni tip sadržaja”. Kliknite na dugme Da da biste sačuvali ECT.

  U polju Kreiranje listi i obrazaca za databasename klijenti dijaloga, otkucajte smisleno ime za spoljne liste u okviru za tekst Ime liste . Na primer, ako ste kreirali ECT za tabelu „Klijenti” baze podataka, možete koristiti „Tailspintoys klijenti” u ime liste.

 2. Izaberite stavku operacija „Čitanje stavke“ sa liste operacija.

 3. Unesite ime baze podataka SQL Azure u okvir za tekst Instanca sistema.

  Dijalog „Kreiranje listi i obrazaca“ sa izvršenim odabirom za kreiranje spoljne liste sa ispunjena sva četiri polja.

 4. Kliknite na dugme U redu i na dugme Sačuvaj da biste kreirali spoljnu listu na lokaciji SharePoint Online.

5. korak: dodeljivanje dozvola za upravljanje ECT-om

Da biste dovršili podešavanje spoljne liste treba da dodelite dozvole osobama koje će koristiti listu. Pratite sledeće korake da biste dodelili dozvole.

 1. Idite na centar za administraciju sistema SharePoint i kliknite na stavku bcs.

 2. Izaberite opciju Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena spoljnog tipa sadržaja koji ste upravo kreirali i kliknite na stavku Postavljanje dozvola za objekte.

  Važno:  Dozvole za upravljanje ECT-om morate ručno da dodelite SharePoint Online administratoru ili globalnom administratoru pomoću komande Postavljanje dozvola za objekte. Ako ove dozvole ne dodelite izričito, administratori neće imati dozvolu da upravljaju spoljnim tipovima sadržaja.

  Snimak ekrana centra za administraciju sistema SharePoint Online u okviru usluga BCS. Prikazuje dugme „Postavljanje dozvola za objekte“ na traci.

 4. U dijalogu postavljanje dozvola za objekte potvrdite izbor u poljima za potvrdu za sve dozvole koje su neophodne administratoru sistema SharePoint Online ((Uređivanje, Izvršavanje, Moguće je izabrati među klijentima i Postavljanje dozvola).

  Napomena:  Postarajte se da bar jedan korisnik ili grupa ima prava za Postavljanje dozvola. Ukoliko nikome ne dodelite ovo pravo, možete kreirati BCS vezu kojom se ne može upravljati.

  Snimak ekrana okvira za dijalog „Postavljanje dozvola za objekte“ u sistemu SharePoint Online. Koristite ovaj dijalog da biste postavili dozvole za navedeni spoljni tip sadržaja.

 5. Izaberite opciju Prenesi dozvole na sve metode ovog spoljnog tipa sadržaja. To će zameniti postojeće dozvole.

  Napomena:  Ukoliko želite na dodate grupu koja može koristiti spoljne liste, morate joj dati i prava za Izvršavanje. To korisnicima u grupi omogućava izvrše upit spoljnog izvora i vide rezultate u sistemu SharePoint.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×