Napravite rešenje praćenje sredstava pomoću programa InfoPath i Excel

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Office InfoPath omogućava kreiranje predložaka obrazaca za prikupljanje i unos podataka. Microsoft Office Excel 2007 omogućava korisnicima da biste izračunali, grafikona, i analiziranje podataka. Korišćenjem ove programe i XML, lako možete da kreirate jednostavne ali efikasne, bez kodova poslovnog rešenja za praćenje imovine preduzeća.

overview of solution to track assets

U ovom članku

Uvod u kreiranje rešenje za praćenje imovine

Korak 1: Prilagođavanje predloška obrasca praćenje imovine

Korak 2: Mapiranje datoteke šeme i Prilagođavanje rasporeda na tabelu u programu Excel

Korak 3: Kreiranje izvedene tabele i izvedenog grafikona izveštaja sa rezimeom

Korak 4: Prikupljanje sredstava informacija od korisnika

Korak 5: Uvoz obrazaca u programu Excel

Konačno misli: razmislite o korišćenju SharePoint listi ili Access bazu podataka

Uvod u kreiranje rešenje za praćenje imovine

Možete da razmenjujete XML podataka između programa InfoPath i Excel. Iako je komanda Infopath izvoz jednostavan, jednostavan način za slanje podataka obrasca u programu Excel, postoji još jedan način možete da preduzmete koja vam pruža mnogo više fleksibilnosti. Eksplicitno mapirati u InfoPath XML datoteke šeme (.xsd) u programu Excel, a zatim uvoz InfoPath obrasca datoteke (.xml) u programu Excel, možete da prilagodite raspored podataka i bolje iskoristite funkcijama u programu Excel će vam pomoći da upravljate i analiza podataka efikasnije.

U ovom članku će koristiti praćenje imovine InfoPath predložak obrasca uzorak ilustruje kako mogu da se InfoPath, XML i Excel zajednički rad. Zamislite da svake godine, vaša organizacija inventar sredstava u sistemu office svakog zaposlenog. Zatim, Excel izveštaja je pokrenite da biste lakše odlučili kako da dodelite opreme budžet za sledeću godinu. Sledeći dijagram je pregled kako možete da prikupite, pratite i prijavite sredstava podataka u vašem odeljenju.

a

1. kreira se praćenje imovine predloška obrasca.

2. datoteke šeme se mapira sa Excel tabele i raspored tabele je prilagođen.

3. prazna tabela i izvedenih grafikona izveštaja sa rezimeom se kreira.

4. praćenje imovine obrazac se koristi za prikupljanje podataka od korisnika.

5. svi podaci obrasca biti izvezen u Excel tabele i izveštaja izvedene tabele i izvedenog grafikona se osvežavaju.

Ovo rešenje uključuje sledeće uloge korisnika i proizvoda:

Ikona „Puna podrška“ = potrebne Ikona „Bez podrške“ = nisu potrebne

Softverski zahtevi

Uloge

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

Rešenje Designer

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Donoљenje odluka

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Zaposleni

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Puna podrška“

Ikona „Bez podrške“

Vrh stranice

Korak 1: Prilagođavanje predloška obrasca praćenje imovine

Praćenje imovine predložak obrasca koji se nalazi u programu InfoPath, omogućava vam da prikupi informacije o svakom resursa u sistemu office zaposlenog, sektor koji pripada zaposlenog, kategorije sredstava i detalje o svakom resursa. Dizajner obrasca u ovo rešenje prosleđuje predloška obrasca na rukovodilac nalog e-pošte pomoću Office Outlook 2007.

the asset tracker template

Otvorite zadatak 1: I Prilagođavanje predloška obrasca praćenje imovine

Zato što nije moguće objavljivanje predloška obrasca u listu primalaca e-pošte ako ima kontrolu okvira za obogaćeni tekst koji sadrži povezane slike, morate da izmenite mala praćenje imovine uzorak predloška obrasca.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku dizajn predloška obrasca.

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca u okviru Otvaranje predloška obrasca, kliknite na dugme Prilagodi uzorka.

 3. U dijalogu Prvi koraci kliknite uzorak - sredstava praćenje, a zatim u oknu Zadataka obrasca, izaberite stavku Dizajn ovaj obrazac.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na kontrolu assetNotes postavite svojstva Za obogaćeni tekst , kliknite na karticu Prikaz i zatim u okviru Dostupno oblikovanje, opozovite izbor u polju za potvrdu Povezane slike .

Zadatak 2: Definisanje opcija prosleđivanja

Sledeći zadatak je da definišete opcije prosleđivanja tako da zaposleni možete proslediti datoteku na jedinstven način imenovani obrasca (.xml) nalog e-pošte na rukovodilac kao priložene datoteke.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 2. U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac .

 3. Kliknite na dugme Pošalji podatke obrasca na jedno odredište, a zatim sa liste izaberite stavku e-pošte.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

  Pojaviće se Čarobnjak za povezivanje podataka .

 5. U polju, otkucajte pseudonim donoљenje odluka koji će primiti prosleđeni obrasce.

 6. Da biste naveli jedinstvene temu u polje Tema :

  • Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  • Otkucajte sledeću formulu:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

 • Kliknite na dugme Potvrdite formulu, a zatim dvaput kliknite na dugme u redu .

 • U okviru Uvod otkucajte odgovarajuće poruku ili dodajte važne uputstva za ovo rešenje.

 • Kliknite na dugme Dalje.

 • Na sledećoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme Pošalji podatke obrasca kao prilogi zatim potvrdite izbor u polju Prilaganje predloška obrasca da biste se uverili da korisnici mogu da otvore obrazac .

  Ovo vam pomaže da biste se uverili da zaposleni imaju pristup datoteku predloška obrasca (.xsn) u slučaju da ne mogu da mu pristupe sa je mrežne lokacije.

 • Da biste naveli za jedinstveno ime datoteke za svaku datoteku obrasca (.xml) u polju Ime priloga :

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. Otkucajte istu formulu kao onaj na red za temu :

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

 1. Kliknite na dugme Potvrdite formulu, a zatim dvaput kliknite na dugme u redu .

 • Kliknite na dugme Dalje.

 • Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite ime za ovu vezu za prenos podataka otkucajte opisno ime za ovaj skup podataka za povezivanje.

 • Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

 • Sačuvajte obrazac da biste javnu mrežnu fasciklu pristupačnih na donoљenje odluka i svih zaposlenih.

Vrh stranice

Korak 2: Mapiranje datoteke šeme i Prilagođavanje rasporeda na tabelu u programu Excel

Podešavanje veze između programa InfoPath i Excel zahteva tri zadatka: izdvajanje datoteke šeme za praćenje imovine predložak obrasca, mapiranje ovu šemu datoteku u programu Excel i prilagođavanje podrazumevani raspored Excel tabele koje će sadržati uvezenoj XML datoteke sa podacima obrascu.

Zadatak 1: Izdvojite datoteke šeme iz programa InfoPath

 1. U programu InfoPath, otvorite datoteku predloška obrasca praćenje sredstava.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Dizajn ovaj obrazac.

 3. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao izvorne datoteke.

 4. U dijalogu potražite fasciklu izaberite fasciklu ili kreirajte novu fasciklu gde želite da uskladištite datoteke šeme.

Imajte u vidu lokaciju fascikle čuvanja sve izvorne datoteke i ime datoteke šeme, u ovom slučaju, myschema.xsd, koja sadrži definicija šeme obrasca u XML podatke.

Zadatak 2: Mape InfoPath datoteke šeme u programu Excel

 1. Kreirate novu Excel datoteku, a zatim je sačuvajte na lokaciji koja je dostupna da biste na donoљenje odluka.

 2. U programu Excel, ako kartica Projektovanje nije vidljivo, uradite sledeće:

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

  2. U kategoriji popularno , u okviru Ključne opcije za rad u programu Excel, potvrdite izbor u polju za potvrdu karticu "Projektovanje" na traci i zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi XML kliknite na dugme Izvor.

  Grupa „XML“ na traci

  Prikazuje se okno zadatka XML izvor .

 4. Izaberite stavku XML mape, a zatim u dijalogu XML mape , kliknite na dugme Dodaj.

 5. Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista   

  1. Na traci adresa, kliknite na disk jedinicu ili fasciklu koja sadrži myschema.xsd datoteku koju ste kreirali u koraku 2 u odeljku zadatak 1: izdvojite datoteke šeme iz programa InfoPath.

   Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP   

  2. Na listi Pogledaj u izaberite disk jedinicu ili fasciklu koja sadrži myschema.xsd datoteku koju ste kreirali u koraku 2 u odeljku zadatak 1: izdvojite datoteke šeme iz programa InfoPath.

 6. Kliknite prvo na datoteku pa na dugme Otvori.

 7. Kada se pojavi dijalog Više koreni , kliknite na dugme assetTracking osnovni čvor koji je definisan u myschema.xsd datoteku, a zatim kliknite na dugme u redu.

  XML mapa je prikazana u oknu zadatka XML Izvor.

 8. Prevucite ns1:asset čvor elementa, što je mapiram XML element, na lokaciju radnog lista gde želite da Excel tabela pojavi.

  mapping the inopath schema file into excel

Zadatak 3: Prilagođavanje rasporeda na Excel tabele

Podrazumevano, Excel koristi imena XML elemenata kao naslove kolona za tabelu. Međutim, naslove kolona možete da promenite tako što ćete urediti ćelije zaglavlja kolone.

 1. Da biste izmenili zaglavlja kolona podrazumevana, bi Excel tabela izabrana, pronađite sledeće niske prefiks ns1:asset, i uklonite ga. Na primer, možete da promenite ns1:assetIDID.

  customizing the excel table headers

 2. Da biste podesili širinu kolone, kliknite na dugme Izaberi sve i kliknite dvaput na bilo koju ivicu zaglavlja kolone.

Vrh stranice

Korak 3: Kreiranje izvedene tabele i izvedenog grafikona izveštaja sa rezimeom

Oni koji donose odluke koristite izvedene tabele i izvedenog grafikona da biste analizirali, istraživanju i Vizuelizaciji podataka rezimea. Podešavanjem izveštaja izvedene tabele i izvedenog grafikona koji želite da koristite u ovom scenariju unapred, on će biti jednostavna operacija za donoљenje odluka za pokretanje izveštaja sa dovršenom podataka kasnije.

 1. Izaberite ćeliju u Excel tabeli.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tabele izaberite stavku Izvedena tabela, a zatim izaberite stavku Izvedena tabela.

  Slika glavne trake programa Excel

  Excel prikazuje dijalog Pravljenje izvedene tabele.

 3. Da biste postavili izveštaj izvedene tabele na novi radni list počevši od ćelije A1, kliknite na Novi radni list, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Excel dodaje prazan izveštaj izvedene tabele na navedenu lokaciju i prikazuje Listu polja izvedene tabele tako da možete da dodate polja, napravite raspored i prilagodite izveštaj izvedene tabele.

 4. Da biste kreirali unakrsno tabelarni izveštaj o podatke, prevucite polje " ID " u oblast vrednosti, sektor polja u oblast oznake kolona, polje " Category " u oblast oznake reda i polja "Dodeljeno " u oblast filtera za izveštaj.

 5. Kliknite na izveštaj izvedene tabele.

 6. Na kartici Umetanje , u grupi grafikoni izaberite tip grafikona trake .

  Slika glavne trake programa Excel

 7. U okviru 2-D trakeizaberite stavku Grupisani trakasti grafikon.

 8. Podesite veličinu i položaj izveštaj izvedenog grafikona za svoju željenu opciju.

the blank pivottable and pivotchart reports

Vrh stranice

Korak 4: Prikupljanje sredstava informacija od korisnika

Sada, predloška obrasca i spreman je da se popunjavaju iz svih zaposlenih, potrebno je da objavite obrazac i poslali ga u svakom zaposlenom. Kada svakog zaposlenog prosledi popunjenog obrasca, on se šalje kao XML datoteku sa podacima (.xml) priložena e-poruka na rukovodilac nalog e-pošte. Na donoљenje odluka onda možete da premestite sve poruke u namenskom fascikli programa InfoPath u programu Outlook. U ovom scenariju, preporučuje se da dodelite određeni vremenski period za sve korisnike da biste dovršili obrasce tako da se donoљenje odluka da pokrenete izveštaj pomoću popunjene obrasce kada prekoračen krajnji rok za prikupljanje podataka.

entering data in the asset tracker forms

 1. U InfoPath predložak obrasca (.xsn) koju ste sačuvali u otvorite Korak 1: Dizajniranje predloška obrasca za praćenje imovine uzorak

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Dizajn ovaj obrazac.

 3. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi.

 4. U čarobnjaku za objavljivanje, kliknite na listu primalaca e-pošte, a zatim kliknite na dugme dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju ime predloška obrasca otkucajte ime za predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme dalje. Ime predloška obrasca će se pojaviti u temi naslov poruke koje se šalju primaoci poruke e-pošte.

 6. Opcionalno, na sledećoj stranici čarobnjaka, možete da kreirate kolone koje će se pojaviti u Outlook fasciklama radi organizovanja e-poruke.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Kliknite na dugme Objavi.

 9. Po završetku čarobnjak za objavljivanje za objavljivanje predloška obrasca, otvoriće se e-poruku sa obrascem.

 10. Popunite poruku, otkucajte u imena zaposlenih ili koristite liste distribucije, a zatim pošaljite poruku.

U programu Outlook na donoљenje odluka možete da organizujete sve prosleđeni XML obrazaca u jedan od dva načina:

 • Ako okvir InfoPath obrasca fascikle poruka se pojavljuje kada prvi put poruka se otvara, kliknite na dugme Kreiraj fasciklu obrazac.

 • Kreiranje pravila u programu Outlook za premeštanje svih srodnih InfoPath obrazaca u InfoPath fasciklu.

  Više informacija potražite u članku Upravljanje porukama pomoću pravila.

Vrh stranice

Korak 5: Uvoz obrazaca u programu Excel

Pošto ste već kreirali Excel radnu svesku korake 2 i 3, je za odluke da biste izvezli i pregled podataka obrasca. Odluke jednostavno mora da izvezete xml datoteke (.xml) iz programa Outlook, uvoz svih datoteka obrasca (.xml) u Excel radnoj svesci, a zatim osvežite podatke.

Zadatak 1: Izvoz obrazaca iz programa Outlook u Windows fasciklu

 1. U programu Outlook, izaberite fasciklu koja sadrži sve obrasce koji ste dobili od zaposlenih i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A da biste izabrali sve obrasca e-poruke.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, postavite pokazivač InfoPath radnje, a zatim kliknite na dugme Izvezi obrasce.

 3. U dijalogu Izvoz obrazaca , izaberite fasciklu i pritisnite dugme u redu.

Zadatak 2: Uvoz obrazaca u programu Excel

 1. U Excel radnoj svesci koji ste kreirali u korak 2: mapiranje datoteke šeme i Prilagođavanje rasporeda na tabelu u programu Excel, izaberite jednu od mapiranih ćelija u Excel tabeli.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi XML kliknite na dugme Uvezi.

  Grupa „XML“ na traci

  Uvoz XML dijalog se prikazuje.

 3. Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista   

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako su datoteke kontinualne, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim kliknite na prvu i poslednju datoteku na listi.

  • Ako datoteke nisu susedne, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na svaku datoteku koju želite da uvezete na listi.

 5. Kliknite na dugme Uvezi.

  excel table of imported data

Po podrazumevanim postavkama, Excel zamenjuje sve postojeće podatke iz mapiranih ćelija, što je željeni konačni ishod ovog poslovnog rešenja. Međutim, u donoљenje odluka mogli, na primer, da uvezete podatke nekoliko puta da procenite toka posla pre planiranog roka.

Napomena: U programu Excel, možete takođe da dodate podatke tako što ćete koristiti opciju za Dodavanje novih podataka na postojeće XML tabele (na kartici Projektovanje , u grupi XML kliknite na dugme Svojstva mape), što može biti odgovarajući za druga rešenja.

Više informacija potražite u članku Uvoz XML podataka.

Zadatak 3: Osvežavanje izvedene tabele i izvedenog grafikona.

 • Kliknite na ćeliju u izveštaju izvedene tabele.

 • Na kartici Opcije , u grupi podataka , kliknite na strelicu pored dugmeta Osveži sve, a zatim kliknite na dugme Osveži.

  Grupa „Format“

final pivottable and pivotchart report

Excel radna sveska je sada sadrži sve podatke i rezime izveštaja koji treba da vam pomoći da dodelite opreme budžet za sledeću godinu. Naravno, možete da uradite dalje analize u Excel radnoj svesci ako je potrebno, kao što je sortiranje, filtriranje i uslovno oblikovanje podataka.

Vrh stranice

Konačno misli: razmislite o korišćenju SharePoint listi ili Access bazu podataka

Kao alternativu, razmotrite upotrebu SharePoint listi ili Access bazu podataka, umesto XML, za prenos podataka između programa InfoPath i Excel.

Koristite SharePoint liste

Iz programa InfoPath, lako možete da koristite SharePoint liste kao izvor podataka samo za čitanje. Možete da uradite jednu od dve stvari:

 • Iz SharePoint liste, izvezite podatke u Excel, čime se automatski kreira podatke za povezivanje u programu Excel.

 • Iz programa Excel, izričito kreiranje podataka za povezivanje SharePoint liste.

Kada kreirate vezu za prenos podataka, možete da osvežite podatke u programu Excel da biste preuzeli ažurirane podatke.

SharePoint liste možete da koristite da biste dodali i ažurirali podatke, koristite InfoPath obrasca da biste prikazali stavke sa liste (na primer, na složene ili Dugački stavku najbolje prikazana vertikalno), a zatim koristite Excel radi dalje analize podataka.

combining infopath, a sharepoint list, and excel

1. prikaz jedne stavke za redigovanje lako u programu InfoPath.

2. Dodavanje i ažuriranje podataka u SharePoint listu.

3. osvežavanje i report ažuriran u programu Excel.

Više informacija potražite u članku Dodavanje podataka za povezivanje SharePoint biblioteke dokumenata ili liste

Korišćenje Access baze podataka

Iz programa InfoPath, možete da kreirate čitanje/pisanje vezu sa Access bazom podataka. Iz programa Excel, možete da kreirate izričito podatke za povezivanje Access baze podataka koje možete da osvežite da biste preuzeli ažurirane podatke. Možete čak i definisanje veza sa automatsko osvežavanje prilikom otvaranja radne sveske ili periodično osvežavanje podataka, kao što svaki 5 minuta.

Možete da koristite Access bazu podataka kao posrednik između programa InfoPath i Excel. Kada prosledite InfoPath obrasca u programu Access, možete da ažurirate Access baze podataka. Kada osvežite podatke za povezivanje u programu Excel, preuzmite ažurirane podatke iz programa Access. Zapravo, su prosleđivanje podataka indirektno iz programa InfoPath u Excel radnoj svesci.

combining infopath, access, and excel

1. prikazuju i prosledite obrazac u Access bazu podataka.

2. skladištenje podataka u Access bazu podataka.

3. osvežavanje i report ažuriran u programu Excel.

Više informacija potražite u članku Dizajniranje predloška obrasca koji je zasnovan na Microsoft Access baze podataka.

Savet: Li ste znali da možete da kreirate InfoPath obrazac direktno iz programa Access Ako korisnici imaju Outlook 2007 ili 2010 i InfoPath 2007 ili 2010 instaliran na računaru, možete da prikupite podatke iz raznovrsnim korisnicima direktno iz programa Access pomoću čarobnjaka za Prikupljanje podataka iz e-poruke . Za više informacija pogledajte temu pomoći za Access Dodavanje podataka prikupljenih putem e-poruke u Access bazu podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×