Napomene uz izdanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju

Napomene uz izdanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju

Poslednji put ažurirano: 19. novembra 2018.

Vratite se ovde da biste potražili informacije o najnovijim izdanjima usluge Novi klijent za sinhronizaciju usluge OneDrive. Napomene uz izdanje su uključene samo u verzijama koje dođu do krugova proizvodnje i krugova za velika preduzeća; Krug za insajdere brzo prima ispravke sa sve više novih funkcija.

Slede brojevi najnovijih verzija u svakom od krugova validacije prema procesu ažuriranja OneDrive klijenta za sinhronizaciju.

Krug za insajdere

Krug proizvodnje

Krug za velika preduzeća

Windows

Poslednja objavljena verzija

18.212.1021.0007

18.192.0920.0015

18.111.0603.0006

Predstavljanje

18.222.1104.0002

18.212.1021.0008

18.151.0729.0012

(26. novembar 2018.)

Mac

Poslednja objavljena verzija

18.212.1021.0007

18.192.0920.0013
(samostalna verzija)

18.175.0826.0018
(Mac App Store)

18.111.0603.0007

Predstavljanje

18.212.1021.0007

18.151.0729.0014

(26. novembar 2018.)

Napomene: 

Preuzimanja

Odaberite platformu i razvijte brojeve verzija da biste videli napomene uz ažuriranje o svakoj od tih verzija:

Napomene uz ažuriranje operativnog sistema Windows

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Kada se u operativnom sistemu Windows omogući tamna tema, OneDrive se prebacuje na tamnu temu u centru aktivnosti.

  • Administratori sada imaju mogućnost da konfigurišu biblioteke dokumenta sajta tima tako da se automatski sinhronizuju na računaru.

  • Rešili smo neke probleme koji su izazivali visoku iskorišćenost CPU-a tokom ažuriranja usluge OneDrive.

 • Ispravka greške za rešavanje neuspelih prijavljivanja za organizacije koje koriste usluge 21Vianet ili Microsoft Cloud Germany.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Ažurirana smernica tihe grupe za opciju „Premeštanje poznate fascikle“ za premeštanje fascikle sa postojećim sadržajem.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Opcije koje pomažu korisnicima da šalju povratne informacije („Sviđa mi se nešto“, „Ne sviđa mi se nešto“, „Imam predlog“). Opcija „Pošalji povratne informacije” zamenjuje „Prijavite problem”.

  • Svaki put kad uređaj uđe u režim uštede baterije, OneDrive klijent za sinhronizaciju sada automatski pauzira sinhronizaciju, ali korisnik može da zameni to ponašanje ako to želi.

  • Ažurirani su izgled i doživljaj centra aktivnosti.

 • Ispravka greške za rešavanje neuspelih prijavljivanja za organizacije koje koriste usluge 21Vianet ili Microsoft Cloud Germany.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Premeštanje poznatih fascikli za OneDrive for Business objavljuje se kvalifikovanim korisnicima u OneDrive postavkama, kao i u odgovarajućim smernicama grupe za IT administratore.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • OneDrive će se automatski pauzirati kada Windows računar uđe u režim uštede baterije.

  • Dok je pauziran, dodir na baner centra aktivnosti će nastaviti sinhronizaciju.

 • Ovo izdanje sadrži kritičnu ispravku u vezi sa potencijalnim problemom kada su istovremeno uključene funkcije „Zaštita podataka preduzeća“ i „Datoteke na zahtev“. U svemu ostalom, ono je identično izdanju 18.025.0204.0009 objavljenom u krugu proizvodnje 2 marta 2018.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Poboljšanja stanju sinhronizacije „Obrada promena“. Sada prikazujemo broj promena koje zamenjujemo.

 • Za Windows: Umesto planiranog izdanja (17.3.7294.0108), 29. marta objavićemo 17.3.7301.0404.

 • 17.3.7301.0404 sadrži dve dodatne kritične ispravke kojih nije bilo u verziji 17.3.7294.0108:

  • Rešavanje problema sa prijavljivanjem korisnika kada jedna od usluga od koje zavisimo ne radi.

  • Rešavanje problema usled kojeg se klijent za sinhronizaciju ne pridržava postavke administratora za onemogućavanje stavke „Prijavite problem“.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

 • Dodati su prekrivajući elementi ikona koji označavaju fascikle koje se dele.

 • Svaki put kada se uređaj poveže sa ograničenom mrežom, OneDrive aplikacija za stone računare sada automatski pauzira sinhronizaciju, što korisniku omogućava da zameni to ponašanje, ako želi.

 • Poboljšanja utiska korisnika pri radu sa klijentom za sinhronizaciju kada pokušavaju da sinhronizuju datoteke koje je zaključala aplikacija i nije ih moguće sinhronizovati. Sada je to stanje vidljivije i obuhvata jasne radnje o tome kako da deblokirate sinhronizovanje tih datoteka.

 • Klik desnim tasterom miša na ikonu OneDrive oblaka na sistemskoj traci poslova sada otvara kontekstualni meni u okviru centra aktivnosti.

 • Ispravka greške za interno evidentiranje potrebno stručnom timu da istraži probleme potrošača.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Korisnici dobijaju obaveštenje kada se veliki broj datoteka izbriše sa njihovog ličnog OneDrive naloga.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Format ažurirane verzije izdanja koja oslikava promene našeg sistema inženjera.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Korisnici sada mogu da sinhronizuju SharePoint biblioteke dok je omogućen Information Rights Management (IRM). Saznajte više

 • Korisnici dobijaju obaveštenja u centru aktivnosti kada ne može da se završi preuzimanje ažuriranja datoteke ako je tu datoteku zaključala lokalna aplikacija.

 • Ispravka greške kako bi se izbeglo traženje podizanja nivoa ako korisnik nije administrator.

 • Ispravka greške kako bi se izbegao problem koji sprečava ispravno učitavanje prekrivanja u određenim slučajevima.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

Napomene uz ažuriranje za Mac

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Kada se tamna tema omogući u operativnom sistemu Mac Mojave, tamni režim se primenjuje i na prozor za deljenje.

  • Rešili smo grupu problema koji su izazivali visoku iskorišćenost CPU-a.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Rešen je problem visoke iskorišćenosti CPU-a u operativnom sistemu Mac.

 • Ispravka greške za rešavanje problema prilikom prosleđivanja nove verzije na Mac App Store.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Kada je na macOS Mojave omogućen Dark Mode, OneDrive će se prebaciti na novu tamnu temu na svim korisničkim interfejsima radi usaglašenog iskustva.

  • Korisnici sada mogu da sinhronizuju SharePoint biblioteke dok je IRM omogućen. Saznajte više

 • Ispravljanje greške da biste se pobrinuli za pad sistema kod Mac klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Ispravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanosti klijenta.

 • Ispravka greške koja popravlja periodični pad u operativnom sistemu Mac OS verzija 10.10.

 • Ispravka greške koja popravlja periodični pad u operativnom sistemu Mac OS verzija 10.10.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Opcije koje pomažu korisnicima da šalju povratne informacije („Sviđa mi se nešto“, „Ne sviđa mi se nešto“, „Imam predlog“). Opcija „Pošalji povratne informacije” zamenjuje „Prijavite problem”.

  • Ažurirani su izgled i doživljaj centra aktivnosti.

 • Ispravka greške za rešavanje neuspelih prijavljivanja za organizacije koje koriste usluge 21Vianet ili Microsoft Cloud Germany.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Broj verzije ovog izdanja prosleđen u Mac App Store ažuriran je na 18.065.0506.0007 kako bi se rešio problem koji izaziva neuspešne migracije između verzije sa sajta Mac App Store i samostalne verzije. U svemu ostalom, ovo izdanje je identično onom koje je objavljeno za samostalnog klijenta. Ovo će biti poslednje izdanje u kom ćemo morati ovo da radimo zato što je greška na strani sistema Office ispravljena.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Popravljen je problem gde je postavka otvaranja prilikom prijavljivanja nestajala prilikom scenarija ponovne potvrde identiteta i prekidanja veze sa nalogom.

 • Nova funkcija koja se postepeno objavljuje korisnicima:

  • Dok je pauziran, dodir na baner centra aktivnosti će nastaviti sinhronizaciju.

 • Broj verzije ovog izdanja prosleđen u Mac App Store ažuriran je na 18.065.0329.0008 kako bi se rešio problem koji izaziva neuspešne migracije između verzije sa sajta Mac App Store i samostalne verzije. U svemu ostalom, ovo izdanje je identično onom koje je objavljeno za samostalnog klijenta.

 • Broj verzije ovog izdanja ažuriran je sa 18.065.0329.0004 na 18.065.9329.0007 kako bi se rešio problem koji izaziva neuspeh migracija između verzije sa sajta Mac App Store i samostalne verzije.

 • Rešen je problem usled kojeg se ne čuvaju neki novi Office dokumenti kada se koristi nova funkcionalnost saradnje u realnom vremenu.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

  • Broj verzije sada je premešten na karticu „Osnovni podaci“ u prozoru „Željene postavke“, a ne u poseban prozor.

  • Kada otvorite Office dokument koji se sinhronizuje sa računarom, dokument se otvara spreman za saradnju u realnom vremenu.

  • Office dokumentima koji se sinhronizuju sa računarom mogu da se dele u okviru Office aplikacija.

  • Poboljšanja stanju sinhronizacije „Obrada promena“. Sada prikazujemo broj promena koje zamenjujemo.

 • Broj verzije ovog izdanja ažuriran je sa 18.044.0301.0005 na 18.044.9301.0007 kako bi se rešio problem koji izaziva neuspeh migracija između verzije sa sajta Mac App Store i samostalne verzije.

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Namenski klijent za sinhronizaciju za Mac sada migrira korisničke postavke kada je instaliran za korisnike sa konfigurisanim Mac App Store klijentom za sinhronizaciju.

 • Korisnici koji insajderi u sistemu Office for Mac takođe će imati postavku primenjenu na samostalni klijent za sinhronizaciju za Mac.

Nove funkcije koje se postepeno objavljuju korisnicima:

 • Prekrivke ikona koje označavaju fascikle koje se dele.

 • Mogućnost preusmeravanja snimaka ekrana u OneDrive.

 • Klik na OneDrive oblak sada otvara kontekstualni meni u okviru centra aktivnosti.

 • Lokalno sinhronizovane OneDrive datoteke iz aplikacije Finder otvaraju se direktno u oblaku uz Office, što korisnicima omogućava da ih lako automatski čuvaju, dele i sarađuju na njima uz bolje performanse nego ikada do sada.

 • Ispravka greške radi rešavanja problema sa numerisanjem verzije prilikom objavljivanja izdanja u usluzi Mac App Store.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Korisnici dobijaju obaveštenje kada se veliki broj datoteka izbriše sa njihovog ličnog OneDrive naloga.

 • Ispravka greške radi rešavanja problema sa numerisanjem verzije prilikom objavljivanja izdanja u usluzi Mac App Store.

 • Ispravka greške za rešavanje problema sa jezicima koji se pišu zdesna nalevo i u kojima su prikazuju nedovršene poruke u aplikaciji umesto dovršenih poruka na engleskom jeziku.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Korisnici mogu da pauziraju sinhronizaciju na Mac klijentu.

 • Format verzije izdanja je ažuriran kako bi odražavao promene našeg inženjerskog sistema.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Dodatna poboljšanja pouzdanosti postavke „Otvori prilikom prijavljivanja“ za samostalnog Mac klijenta.

Nove funkcije i ispravke:

 • Popravke grešaka za poboljšanje pouzdanost i performansi klijenta.

 • Poboljšanja pouzdanosti postavke „Otvori prilikom prijavljivanja” za samostalnog Mac klijenta.

Provera verzije koju koristite

 1. Kliknite na plavu ikonu oblaka OneDrive na sistemskoj traci poslova.

  Snimak ekrana koji prikazuje kursor postavljen iznad plave ikone OneDrive na traci zadataka sa tekstom OneDrive – Contoso.

  (Možda ćete morati da kliknete na strelicu Prikaži skrivene ikone Dugme „Prikaži skrivene ikone“. pored sistemske trake poslova da biste videli ikonu OneDrive. Ako se ikona ne pojavi na sistemskoj traci poslova, OneDrive možda nije pokrenut. Izaberite stavku Početak, u polju za pretragu otkucajte OneDrive, a zatim u rezultatima pretrage izaberite stavku OneDrive.)

 2. U centru aktivnosti izaberite stavke Još > Postavke.

 3. Izaberite karticu Osnovni podaci da biste videli broj verzije u okviru Osnovni podaci o usluzi Microsoft OneDrive.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pronađite pomoć tako što ćete poslati e-poruku timu podrške za OneDrive.

Dodatne informacije o usluzi OneDrive aplikacija za stone računare potražite u dolenavedenoj tabeli ili u centru pomoći za OneDrive:

Naslov

Opis

Sinhronizacija datoteka uz novi OneDrive klijent za sinhronizaciju u operativnom sistemu Windows

Saznajte kako korisnici operativnog sistema Windows mogu da podese OneDrive aplikacija za stone računare.

Koju verziju usluge OneDrive koristim?

Saznajte kako da utvrdite koji OneDrive klijent za sinhronizaciju koristite.

Primena novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju u poslovnom okruženju

Saznajte kako administratori mogu da primene OneDrive aplikacija za stone računare za Windows za korisnike u svom poslovnom okruženju.

Koristite smernice grupe da biste kontrolisali postavke klijenta za sinhronizaciju usluge OneDrive 

Saznajte kako administratori mogu da upravljaju uslugom OneDrive aplikacija za stone računare putem smernica grupe.

Sinhronizovanje datoteka pomoću OneDrive klijenta za sinhronizaciju u operativnom sistemu Mac OS X

Saznajte kako korisnici operativnog sistema Mac mogu da podese OneDrive aplikacija za stone računare.

Konfigurisanje novog OneDrive klijenta za sinhronizaciju u operativnom sistemu macOS

Saznajte kako administratori mogu da koriste opcije za konfigurisanje usluge OneDrive aplikacija za stone računare na Mac OS X računarima.

Zabrane i ograničenja prilikom sinhronizovanja datoteka i fascikli

Ovo je članak baze znanja koji sadrži napomene uz izdanje i ograničenja (kao što su nevažeći znakovi u imenima datoteka).

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×