Načini za prebrojavanje vrednosti na radnom listu

Prebrojavanje je sastavni deo analize podataka, bez obzira na to da li beležite broj osoba u sektoru organizacije ili broj jedinica koje su prodate u svakom pojedinačnom kvartalu. Excel pruža više načina koje možete da koristite da biste prebrojali ćelije, redove ili kolone sa podacima. Da biste napravili najbolji izbor, ovaj članak pruža sveobuhvatan rezime metoda, radnu svesku koja se može preuzeti sa interaktivnim primerima i veze ka srodnim temama radi daljeg razumevanja.

Napomena: Prebrojavanje ne treba mešati sa sabiranjem. Više informacija o rezimaciji vrednosti u ćelijama, kolonama ili redovima potražite u članku rezimanje načina za dodavanje i prebrojavanje Excel podataka.

Preuzmite naše primere

Možete da preuzmete primernu radnu svesku koja pruža primere za dopunski informacije u ovom članku. Većina odeljaka u ovom članku upućuju na odgovarajući radni list u okviru primera radne sveske koja pruža primere i više informacija.

Preuzimanje primera za prebrojavanje vrednosti u unakrsnoj tabeli

U ovom članku

Jednostavno prebrojavanje

Vrednosti u opsegu ili tabeli možete da prebrojite pomoću jednostavne formule, klikom na dugme ili pomoću funkcije radnog lista.

Excel vam omogućava da i Excel statusna traka prikaže ukupan broj izabranih ćelija. Pogledajte sledeću video demonstraciju da biste dobili brzi pregled toga kako se koristi statusna traka. Pročitajte i odeljak Prikaz izračunavanja i prebrojavanja na statusnoj traci da biste dobili dodatne informacije. Kada želite da bacite brzi pogled na podatke, a nemate vremena za unos formula, možete da pogledate vrednosti prikazane na statusnoj traci.

Video: Prebrojavanje ćelija pomoću statusne trake programa Excel

Pogledajte sledeći video da biste saznali kako da prikažete Count na statusnoj traci.

Ostavite veliki utisak sa Objavama

Korišćenje automatskog zbira

Koristite Automatsko sabiranje tako što ćete izabrati opseg ćelija koje sadrže najmanje jednu numeričku vrednost. Zatim na kartici formule izaberite stavku Automatsko sabiranje > brojeva brojeva.

Count Numbers

Excel daje broj numeričkih vrednosti u opsegu u ćeliji pored izabranog opsega. Ovaj rezultat se obično prikazuje u ćeliji sa desne strane za horizontalni opseg ili u ćeliji ispod za vertikalni opseg.

Vrh stranice

Dodavanje niza vrednosti

Možete da dodate redove međuvrednost u Excel podatke. Kliknite bilo gde unutar podataka, a zatim izaberite stavku podzbir podataka > međuvrednosti.

Napomena: Opcija Međuvrednost će funkcionisati samo na uobičajenim Excel podacima, a ne u Excel tabelama, izvedenim tabelama ili izvedene grafikonima.

Kliknite na stavku međuvrednost na kartici podaci da biste dodali znak podzbirova u Excel podacima

Takođe pogledajte sledeće članke:

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija na listi ili u koloni Excel tabele pomoću funkcije SUBTOTAL

Koristite funkciju Međuvrednost da biste prebrojali vrednosti u Excel tabeli ili opsegu ćelija. Ako tabela ili opseg sadrže skrivene ćelije, možete da koristite MEĐUVREDNOST da biste obuhvatili ili isključili te skrivene ćelije, a to je najveća razlika između Funkcija SUM i ZBIRA.

Sintaksa MEĐUVREDNOSTI ide ovako:

SUBTOTAL(br_funkcije,ref1,[ref2],...])

Primer MEĐUVREDNOSTI

Da biste u opseg dodali skrivene vrednosti, trebalo bi da function_num argument na 2.

Da biste izuzeli skrivene vrednosti u opsegu, podesi function_num argument na 102.

Vrh stranice

Prebrojavanje zasnovano na jednom ili više uslova

Broj ćelija u opsegu koje ispunjavaju uslove (poznate i kao kriterijumi) koje navedete možete da izračunate pomoću niza funkcija radnog lista.

Video: Korišćenje funkcija COUNT, COUNTIF i COUNTA

Pogledajte sledeći video da biste videli kako se koristi funkcija COUNT i kako se koriste funkcije COUNTIF i COUNTA za prebrojavanje samo ćelija koje ispunjavaju uslove koje ste naveli.

Ostavite veliki utisak sa Objavama

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u opsegu pomoću funkcije COUNT

Koristite funkciju COUNT u formuli da biste prebrojali numeričke vrednosti u opsegu.

Primer funkcije COUNT

U gorenavedenom primeru, a2, a3 i a6 su jedine ćelije koje sadrže numeričke vrednosti u opsegu, zato je izlaz 3.

Napomena: A7 je vrednost vremena, ali sadrži tekst (a.m.), zato Count ne razmatra numeričku vrednost. Ako biste uklonili . m. iz ćelije, COUNT će razmotriti a7 kao numeričku vrednost i promeniti izlaz na 4.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u opsegu zasnovano na jednom uslovu pomoću funkcije COUNTIF

Koristite funkciju COUNTIF da biste prebrojali koliko puta se određena vrednost pojavljuje u opsegu ćelija.

SAVET COUNTIF

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u koloni zasnovano na jednom ili više uslova pomoću funkcije DCOUNT

Funkcija DCount broji ćelije koje sadrže brojeve u polju (koloni) zapisa na listi ili u bazi podataka koji zadovoljavaju uslove koje navedete.

U sledećem primeru želite da pronađete brojanje meseci, uključujući ili noviju verziju od 2016, koji su prodali više od 400 jedinica. Prva tabela na radnom listu, od a1 do B7, sadrži podatke o prodaji.

Probni podaci za DCOUNT

DCOUNT koristi uslove da bi odredio odakle treba vratiti vrednosti. Uslovi se obično unose u ćelije u samom radnom listu, a zatim se odnosi na ove ćelije u argumentu Criteria . U ovom primeru, ćelije a10 i B10 sadrže dva uslova – jedan koji navode da povratna vrednost mora biti veća od 400, a druga koja navodi da krajnji mesec treba da bude jednak ili veći od 2016 31.

Trebalo bi da koristite sledeću sintaksu:

= DCOUNT (a1: B7, "završetak meseca", a9: B10)

Funkcija DCount proverava da li podaci u opsegu od a1 do B7 primenjuju uslove navedene u programu a10 i B10 i daje 2, ukupan broj redova koji zadovoljavaju oba uslova (Redovi 5 i 7).

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u opsegu na osnovu više uslova pomoću funkcije COUNTIFS

Funkcija COUNTIFS je SLIČNA funkciji COUNTIF sa jednim važnim IZUZETKOM: COUNTIFS omogućava primenu kriterijuma na ćelije u više opsega i broji broj puta kada se ispune svi kriterijumi. Možete da koristite do 127 opseg/kriterijumu.

Sintaksa za COUNCIJE je:

COUNTIFS(kriterijum_opseg1, kriterijum1, [kriterijum_opseg2, kriterijum2],…)

Pogledajte sledeći primer:

Primer COUNTAFS

Vrh stranice

Prebrojavanje na osnovu kriterijuma pomoću funkcija COUNT i IF zajedno

Recimo da je potrebno da utvrdite koliko je prodavaca prodalo određenu stavku u izvesnom regionu ili da želite da znate koliko je prodaja iznad određene vrednosti ostvario određeni prodavac. Možete koristiti funkcije IF i COUNT zajedno; to jest, prvo koristite funkciju IF da biste testirali uslov, a zatim, samo ako je rezultat funkcije IF tačan, možete koristiti funkciju COUNT da biste brojali ćelije.

Napomene: 

 • Formule u ovom primeru moraju se uneti kao formule niza. Ako ste ovu radnu svesku otvorili u programu Excel za Windows ili Excel 2016 za Mac i želite da promenite formulu ili kreirate sličnu formulu, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + ENTER da bi formula dala rezultate koje očekujete. U starijim verzijama programa Excel for Mac koristite Komanda + SHIFT + ENTER.

 • Da bi primeri formule funkcionisali, drugi argument za funkciju IF mora biti broj.

Primeri ugnežđenih Funkcija COUNT i IF

Vrh stranice

Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstualnih ili brojnih vrednosti pomoću funkcija SUM i IF zajedno

U primerima koji slede koristimo funkcije IF i SUM zajedno. Funkcija IF najpre testira vrednosti u nekim ćelijama i potom, ako je rezultat testa tačan, SUM sabira vrednosti koje su prošle test.

Primer 1

Primer 1: SUM i ako ugnežđene u formuli

Funkcija iznad kaže ako C2: C7 sadrži vrednosti Buchanan i Pavlović, a zatim funkcija sum treba da prikazuje zbir zapisa u kojima je uslov ispunjen. Formula pronalazi tri zapisa za Petrovića i jedan za Pavlović u opsegu i prikazuje 4.

Primer 2

Primer 2: SUM i IF ugnežđen u formuli

Funkcija iznad kaže ako D2: D7 sadrži vrednosti manje od $9000 ili veće od $19.000, a zbir bi trebalo da prikazuje zbir svih zapisa u kojima je uslov ispunjen. Formula pronalazi dva zapisa D3 i D5 sa vrednostima manjim od $9000, a zatim D4 i D6 sa vrednostima većim od $19.000 i prikazuje 4.

Primer 3

Primer 3: SUM i ako ugnežđene u formuli

Funkcija odoziznad kaže da ako D2: D7 ima fakture za Petrovića za manje od $9000, onda zbir treba da prikazuje zbir zapisa u kojima je uslov ispunjen. Formula pronalazi da C6 ispunjava uslov i prikazuje 1.

Važno: Formule u ovom primeru moraju se uneti kao formule niza. To znači da pritisnete taster F2 , a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + ENTER. U starijim verzijama programa Excel za Mac Komanda + SHIFT + ENTER.

Dodatne savete potražite u sledećim člancima u bazi znanja:

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u koloni ili nizu u izvedenoj tabeli

Izvedena tabela rezimira podatke i pomaže vam da analizirate podatke i dubinski analizirate podatke tako što ćete dopustiti da odaberete kategorije na kojima želite da prikažete podatke.

Izvedenu tabelu možete brzo da napravite tako što ćete izabrati ćeliju iz opsega podataka ili Excel tabele, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Tabele izabrati stavku Izvedena tabela.

Primer izvedene tabele i u kakvom su polja odnosu sa listom polja.

Hajde da pogledamo probni scenario unakrsne tabele prodaje, gde možete da prebrojite koliko ima vrednosti prodaje za golf i tenis za određenu četvrt.

Napomena: Za interaktivne podatke možete da pokrećete ove korake na uzorku podataka koji se pruža na listu izvedene tabele u radnoj svesci izvedene tabele .

 1. Unesite sledeće podatke u Excel unakrsnu tabelu.

  Uzorci podataka za izvedenu tabelu
 2. Izaberite a2: C8

 3. Izaberite stavke Umetni > Izvedenu tabelu.

 4. U dijalogu kreiranje izvedene tabele izaberite stavku Izaberi tabelu ili opseg, zatim stavku novi radni list, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Prazna izvedena tabela se kreira u novom listu.

 5. U oknu polja izvedene tabele uradite sledeće:

  1. Prevucite sport u oblast Redovi .

  2. Prevucite četvrtinu do oblasti " kolone ".

  3. Prevucite izlaznu oblast vrednosti .

  4. Ponovite step c.

   Ime polja se prikazuje kao SumofSales2 u oblasti izvedene tabele i vrednosti.

   U ovom momentu okno polja izvedene tabele izgleda ovako:

   Polja izvedene tabele
  5. U oblasti vrednosti kliknite na padajuću listu pored stavke SumofSales2 i izaberite stavku Postavke polja za vrednost.

  6. U dijalogu Postavke polja za vrednost uradite sledeće:

   1. U polju rezimiranje vrednosti po , izaberite stavku Count.

   2. U polju Prilagođeno ime izmenite ime u broj.

    Dijalog "Postavke polja za vrednost"
   3. Kliknite na dugme U redu .

  Izvedena tabela prikazuje brojanje zapisa za golf i tenis u kvartalu 3 i kvartalu, zajedno sa podacima o prodaji.

  PivotTable

Vrh stranice

Prebrojavanje kada podaci sadrže prazne vrednosti

Pomoću funkcija radnog lista možete da prebrojite ćelije koje sadrže podatke ili one koje su prazne.

Prebrojavanje ćelija koje nisu prazne u opsegu pomoću funkcije COUNTA

Koristite funkciju COUNTA za prebrojavanje samo ćelija u opsegu koje sadrže vrednosti.

Kada prebrojavate ćelije, ponekad želite da zanemarite sve prazne ćelije jer su vam važne samo ćelije sa vrednostima. Na primer, želite da prebrojite ukupan broj prodavaca koji su napravili prodaju (kolona D).

Primer COUNTE

COUNTA ignoriše prazne vrednosti u programu D3, D4, D8 i D11 i broji samo ćelije koje sadrže vrednosti u koloni D. Funkcija pronalazi šest ćelija u koloni D koje sadrži vrednosti i prikazuje 6 kao izlaz.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija koje nisu prazne na listi sa određenim uslovima pomoću funkcije DCOUNTA

Koristite funkciju DCOUNTA za prebrojavanje ćelija u koloni zapisa na listi ili u bazi podataka koje nisu prazne i koje zadovoljavaju navedene uslove.

Sledeći primer koristi funkciju DCOUNTA za prebrojavanje broja zapisa u bazi podataka koji se nalazi u opsegu a1: B7 koji ispunjava uslove navedene u opsegu kriterijuma a9: B10. Te uslove su da vrednost ID proizvoda mora biti veća od 2000, a vrednost ocena mora biti veća od 50.

Primer funkcije DCOUNTA

DCOUNTA pronalazi dva reda koja zadovoljavaju uslove – redove 2 i 4 i prikazuje vrednost 2 kao izlaz.

Vrh stranice

Prebrojavanje praznih ćelija u kontinuiranom opsegu pomoću funkcije COUNTBLANK

Koristite funkciju Countblank da biste dobili broj praznih ćelija u kontinuiranom opsegu (ćelije su susedne ako su sve povezane u neoštećenu sekvencu). Ako ćelija sadrži formulu koja daje prazan tekst („“), ta ćelija se broji.

Kada prebrojavate ćelije, nekad ćete možda želeti da uključite prazne ćelije jer su vam važne. U sledećem primeru unakrsne tabele prodaja namirnica. Pretpostavimo da želite da saznate koliko ćelija nema pomenutih cifara.

Primer usluge COUNTBLANK

Napomena: Funkcija radnog lista COUNTBLANK pruža najprikladniji metod za utvrđivanje broja praznih ćelija u opsegu, ali ne funkcioniše dobro kada su ćelije interesovanja u zatvorenom radnom listu ili kada ne formiraju susedne opseg. Članak u bazi znanja XL: kada da koristite SUM (IF ()) umesto funkcije CountBlank () pokazuje kako da koristite formulu NIZA (ako)) u tim slučajevima.

Vrh stranice

Prebrojavanje praznih ćelija u nekontinuiranom opsegu pomoću kombinacije funkcija SUM i IF

Koristite kombinaciju funkcija SUM i IF. Uopšteno, to radite pomoću funkcije IF u formuli niza da biste utvrdili da li svaka Referentna ćelija sadrži vrednost, a zatim rezimiranje broja netačnih vrednosti koje je dala formula.

Pogledajte nekoliko primera kombinacija ZBIRA i ako se u prethodnom odeljku broji koliko često se ponavljaju brojni tekstovi ili numerički brojevi u ovoj temi.

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih pojavljivanja vrednosti

Jedinstvene vrednosti u opsegu možete da prebrojite pomoću funkcije Izvedena tabela, COUNTIF, funkcija Sum i IF, ili dijaloga Napredni filter .

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u koloni liste pomoću naprednog filtera

Koristite dijalog Napredni filter da biste pronašli jedinstvene vrednosti u koloni podataka. Vrednosti možete da filtrirate na licu mesta ili da ih izdvojite i nalepite na novu lokaciju. Zatim možete da koristite funkciju ROWS za prebrojavanje stavki u novom opsegu.

Da biste koristili napredni filter, izaberite karticu Podaci i u grupi Sortiranje & izaberite stavku Više opcija.

Sledeća slika prikazuje kako se koristi napredni filter za kopiranje samo jedinstvenih vrednosti na novu lokaciju na radnom listu.

Napredni filter

Na sledećoj slici, kolona E sadrži vrednosti koje su kopirane iz opsega u koloni D.

Kolona kopirana sa druge lokacije

Napomene: 

 • Ako filtrirate podatke na licu mesta, vrednosti se ne brišu sa radnog lista – neki redovi mogu biti skriveni. Izaberite stavku Obriši u grupi Sortiranje i filtriranje na kartici Podaci da biste ponovo prikazali te vrednosti.

 • Ako želite da brzo vidite samo broj jedinstvenih vrednosti, izaberite podatke posle korišćenja naprednog filtera (bilo da ste filtrirali ili kopirali podatke), a zatim pogledajte statusnu traku. Vrednost Prebrojavanje na statusnoj traci trebalo bi da bude jednaka broju jedinstvenih vrednosti.

Više informacija potražite u članku filtriranje pomoću naprednih kriterijuma

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu koje zadovoljavaju neke uslove pomoću funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN.

Koristite različite kombinacije funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN.

Više informacija i primera potražite u odeljku "prebrojavanje jedinstvenih vrednosti pomoću funkcija" u članku prebrojavanje jedinstvenih vrednosti među duplikatima.

Vrh stranice

Specijalni slučajevi (prebrojavanje svih ćelija, prebrojavanje reči)

Ćelije ili reči u opsegu možete da prebrojite pomoću različitih kombinacija funkcija radnog lista.

Prebrojavanje ukupnog broja ćelija u opsegu pomoću funkcija ROWS i COLUMNS

Recimo da želite da odredite veličinu velikog radnog lista kako biste odlučili da li da koristite ručno ili automatsko izračunavanje u radnoj svesci. Da biste prebrojali sve ćelije u opsegu, koristite formulu koja množi povratne vrednosti pomoću funkcija " Redovi i kolone ". Pogledajte sledeću sliku za primer:

Primer redova i kolona za prebrojavanje ćelija u opsegu

Vrh stranice

Prebrojavanje reči u opsegu pomoću kombinacije ZBIRA, ako, Lena, SKRAĆIVANJA i zamene

Kombinaciju zbira, Ako, Lena, skraćivanjai zamene u formuli niza možete da koristite. Sledeći primer prikazuje rezultat korišćenja ugnežđene formule da biste pronašli broj reči u opsegu od 7 ćelija (od kojih je 3 prazna). Neke od ćelija sadrže razmake na početku ili na kraju — funkcije TRIM i SUBSTITUTE uklanjaju te dodatne razmake pre prebrojavanja. Pogledajte sledeći primer:

Primer ugnežđene formule za prebrojavanje reči

Sada, da bi gorenavedene formule funkcionisale ispravno, morate da napravite ovu formulu niza, u suprotnom formula vraća #VALUE! grešku. Da biste to uradili, kliknite na ćeliju koja sadrži formulu, a zatim u okviru za formulu pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + ENTER. Excel dodaje kovrdћavu zagradu na početku i kraju formule, tako da je to formula niza.

Više informacija o formulama niza potražite u članku Pregled formula u programu Excel i Kreiranje formule niza.

Vrh stranice

Prikaz izračunavanja i prebrojavanja na statusnoj traci

Kada su izabrane neke ćelije, informacije o podacima u tim ćelijama prikazuju se na statusnoj traci programa Excel. Na primer, ako su izabrane četiri ćelije na radnom listu i one sadrže vrednosti 2, 3, tekstualnu nisku (kao što je „oblak“) i 4, sve sledeće vrednosti mogu se istovremeno prikazati na statusnoj traci: prosek, broj, broj numeričkih vrednosti, minimalna vrednost, maksimalna vrednost i zbir. Kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku da biste prikazali ili sakrili bilo koju ili sve te vrednosti. Te vrednosti prikazane su na sledećoj slici.

statusna traka

Vrh stranice

Da li imate određeno pitanje vezano za Excel?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×