Načini za prebrojavanje vrednosti na radnom listu

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Brojanje u odnosu na sabiranje Prebrojavanje je sastavni deo analize podataka, bez obzira na to da li beležite broj osoba u sektoru organizacije ili broj jedinica koje su prodate u svakom pojedinačnom kvartalu. Excel pruža više načina koje možete da koristite da biste prebrojali ćelije, redove ili kolone sa podacima.

Da biste lakše napravili najbolji izbor, ovaj članak vam pruža opsežan rezime metoda, pomoćne informacije koje vam pomažu da brzo odlučite koju tehniku da koristite i veze ka detaljnim člancima.

Brojanje bi trebalo da neće da se mešaju sa sabiranje. Za više informacija o sabiranje vrednosti u ćelijama, kolone ili redove, pogledajte Sabiranje vrednosti u ćelije, kolone ili redove.

U ovom članku

Jednostavno prebrojavanje

Prebrojavanje ćelija u koloni ili redu pomoću ugrađene komande

Prebrojavanje ćelija u opsegu pomoću funkcije

Prebrojavanje ćelija u koloni pomoću prikaza strukture

Prebrojavanje ćelija u koloni ili redu pomoću izvedene tabele

Brojanje ćelija na listi ili u koloni Excel tabele pomoću funkcije

Prebrojavanje zasnovano na jednom ili više uslova

Prebrojavanje ćelija u opsegu na osnovu jednog uslova

Prebrojavanje ćelija u koloni zasnovane na jedan ili više uslova

Prebrojavanje ćelija u opsegu koristeći funkciju za jednu ili kombinaciju funkcija na osnovu više uslova

Prebrojavanje kada podaci sadrže prazne vrednosti

Brojanje ćelija koje nisu prazne u opsegu pomoću funkcije

Brojanje ćelija koje nisu prazne u listu pomoću funkcije

Brojanje prazne ćelije u neprekidnom opsegu pomoću funkcije

Brojanje prazne ćelije u opsegu nekontinuiranih tako što ćete koristiti kombinaciju funkcija

Prebrojavanje jedinstvenih pojavljivanja vrednosti

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu pomoću izveštaja izvedene tabele

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu zasnovano na jednom uslovu pomoću funkcije COUNTIF

Brojanje jedinstvenih vrednosti u opsegu na osnovu više uslova tako što ćete koristiti kombinaciju funkcija u formuli niza

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u koloni liste pomoću naprednog filtera

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu koje ispunjavanju jedan ili više uslova pomoću složene formule

Specijalni slučajevi (prebrojavanje svih ćelija, prebrojavanje reči)

Prebrojavanje ukupnog broja ćelija u opsegu pomoću funkcije

Prebrojavanje reči u opsegu pomoću složene formule

Prikaz izračunavanja i prebrojavanja na statusnoj traci

Jednostavno prebrojavanje

Vrednosti u opsegu ili tabeli možete da prebrojite pomoću jednostavne formule, klikom na dugme ili pomoću funkcije radnog lista.

Excel možete da prikažete broj broj izabranih ćelija na Excel statusna traka. Pogledajte odeljak Prikazivanje izračunavanja i vrednosti na statusnoj traci za više informacija. Možete da upućujete na vrednosti koje su prikazane na statusnoj traci kada želite letimičan pogled na podatke i nemam vremena za unos formula.

Prebrojavanje ćelija u koloni ili redu pomoću ugrađene komande

Koristite funkciju „Prebrojavanje cifara“ komande „Automatski zbir“ tako što ćete izabrati opseg ćelija koji sadrži bar jednu numeričku vrednost, a zatim na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Automatski zbir. Zatim izaberite stavku Prebrojavanje cifara. Excel daje broj numeričkih vrednosti u opsegu u ćeliji pored izabranog opsega. Ovaj rezultat se obično prikazuje u ćeliji sa desne strane za horizontalni opseg ili u ćeliji ispod za vertikalni opseg.

Korišćenje komande za automatski zbir „Prebrojavanje cifara“

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u opsegu pomoću funkcije

Koristite funkciju COUNT u formuli da biste prebrojali numeričke vrednosti u opsegu. U sledećem primeru opseg A2:A5 sadrži tri broja (5, 32 i 10) i jednu tekstualnu vrednost („zdravo“). Funkciju COUNT koristite u formuli na ovaj način: =COUNT(A2:A5). Rezultat je 3, broj numeričkih vrednosti pronađenih u opsegu.

1

2

3

4

5

6

A

Probna vrednost

5

32

zdravo

10

=COUNT(A2:A5)

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje ćelija koje sadrže brojeve i koje nisu u kontinuiranom redu ili koloni“ u članku Funkcija COUNT.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u koloni pomoću prikaza strukture

Koristite komandu Međuvrednost (kartica Podaci, grupa Prikaz strukture) da biste grupisali i rezimirali kolonu sa podacima.

Ako podaci nisu na listi i možete logički da ih grupišete po vrednostima kolone, možete da napravite prikaz strukture za grupisanje i rezimiranje podataka.

Komanda „Međuvrednost“ grupiše podatke u prikazu strukture

Kao što je prikazano na ovoj slici, ukupne vrednosti prodaje grupisane su po regionu i lako se vidi da postoje četiri kvartalne vrednosti, svaka za istok i zapad. Pored toga, vrednosti su sabrane za svaki region, a izračunata je i sveukupna vrednost.

Više informacija potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u koloni ili redu pomoću izvedene tabele

Napravite izveštaj izvedene tabele koji rezimira podatke i pomaže vam da izvršite analizu tako što omogućava da izaberete kategorije po kojima želite da prikažete podatke.

Izvedenu tabelu možete brzo da napravite tako što ćete izabrati ćeliju iz opsega podataka ili Excel tabele, a zatim na kartici Umetanje, u grupi Tabele izabrati stavku Izvedena tabela.

Kako bismo pokazali moć izvedene tabele, imajte na umu da u sledećem primeru podaci o prodaji sadrže mnogo redova (zapravo, ima 40 redova sa podacima, ali slika prikazuje samo deo tih redova). Podaci nisu rezimirani i nemaju međuvrednosti ni sveukupnu vrednost.

Podaci korišćeni u izveštaju izvedene tabele

Izveštaj izvedene tabele zasnovan na istim podacima pokazuje međuvrednosti, sveukupne vrednosti i pruža jednostavan kratak rezime.

Podaci rezimirani i sabrani u izveštaju izvedene tabele

Pravljenje izvedenih tabela i rad sa njima može zahtevati određenu početnu pripremu podataka i poznavanje nekih koncepata.

Detaljne informacije koje će vam pomoći da napravite prve korake potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Brojanje ćelija na listi ili u koloni Excel tabele pomoću funkcije

Funkciju SUBTOTAL možete da koristite u formuli za prebrojavanje vrednosti u Excel tabeli ili opsegu ćelija.

Funkciju SUBTOTAL možete da koristite za kontrolisanje toga da li rezultati obuhvataju skrivene redove ili ne. Funkcija uvek zanemaruje redove koji su filtrirani.

Na primer, ako koristite funkciju za sedam vrednosti u sledećoj tabeli (ćelije od A2 do A8), dobićete broj 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodate jedinice

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Deo „2“ u formuli navodi da funkcija treba da koristi funkciju SUM kako bi dala broj vrednosti u opsegu A2:A8 i da treba obuhvatiti sve skrivene redove. Broj (rezultat u ćeliji A9) iznosi 7.

Ako ste sakrili redove 4, 5 i 6 i ne želite da se ti redovi računaju, koristite funkciju SUBTOTAL na malo drugačiji način. Umesto da navedete „2“ u formuli, navedite „102“, što programu Excel govori da zanemari skrivene redove. Radni list može da izgleda kao sledeći (sa skrivenim redovima 4, 5 i 6):

1

2

3

7

8

9

A

Prodate jedinice

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

U ovom slučaju funkcija daje 4, broj ćelija u koloni koje nisu skrivene i koje sadrže vrednosti.

Više informacija potražite u člancima SUBTOTAL funkcija i ukupne vrednosti podataka u Excel tabeli.


Vrh stranice

Prebrojavanje zasnovano na jednom ili više uslova

Broj ćelija u opsegu koje ispunjavaju uslove (poznate i kao kriterijumi) koje navedete možete da izračunate pomoću niza funkcija radnog lista.

Prebrojavanje ćelija u opsegu na osnovu jednog uslova

Koristite funkciju COUNTIF za prebrojavanje ćelija koje ispunjavaju jedan uslov (poznat i kao kriterijum). U sledećem primeru funkcija pronalazi broj vrednosti u opsegu A2:A8 koje su veće od 20, koji iznosi 3. Imajte na umu da uslov, „>20“, mora biti pod znacima navoda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Prodate jedinice

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija COUNTIF.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u koloni zasnovane na jedan ili više uslova

Za podudaranje uslova koje navedete koristite funkciju baze podataka DCOUNT.

Koristite funkciju DCOUNT kada imate listu kolone i lakše vam je da definišete uslove u odvojenom opsegu ćelija nego da koristite ugnežđenu funkciju.

U sledećem primeru pretpostavimo da želite da nađete broj meseci koji uključuju mart 2008. ili mesece posle njega u kojima je prodato više od 400 jedinica. Ako pogledate ovu tabelu, videćete da taj zahtev ispunjavaju dva meseca: april (442) i jun (405).

Napomena: Sledeći proces možda nije intuitivan, ali funkcioniše. Važno je da precizno pratite uputstva i rasporedite podatke na radnom listu kao što je ovde prikazano. Podatke možete da kopirate iz tabele i da ih nalepite na radni list počev od ćelije A1. Rezultat bi trebalo da se pojavi u ćeliji B13.

Dodajete još jedan opseg ćelija koje su raspoređene na sličan način kao podaci o prodaji, što znači u ćelijama od A1 do B7. Dodatni opseg ćelija obuhvata ćelije od A10 do B11 i sadrži iste oznake kolona („Prodaja u jedinicama“ i „Kraj meseca“), kao i uslov u redu direktno ispod svake oznake kolone (ćelije A11 i B11).

Zatim unosite formulu u bilo koju praznu ćeliju (njena lokacija nije važna, ali u ovom primeru formula se unosi u ćeliju B13). Formula u ovom primeru koristi funkciju DCOUNT na sledeći način: =DCOUNT(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Prodaja u jedinicama

Kraj meseca

339

31.1.2008.

270

29.2.2008.

314

31.3.2008.

442

30.4.2008.

336

31.5.2008.

405

30.6.2008.

Prodaja u jedinicama

Kraj meseca

=">400"

=">=3/31/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funkcija DCOUNT ispituje podatke u opsegu od A2 do A7, primenjuje uslove koje pronađe u ćelijama A11 i B11 i daje 2, broj redova koji ispunjavaju oba uslova (redovi 5 i 7).

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija DCOUNT.

Vrh stranice

Prebrojavanje ćelija u opsegu koristeći funkciju za jednu ili kombinaciju funkcija na osnovu više uslova

Koristite funkciju COUNTIFS ili kombinaciju funkcija COUNT i IF.

Korišćenje funkcije COUNTIF u opsegu ćelija

Slika pokazuje korišćenje funkcije COUNTIFS za pronalaženje automobila koji imaju više od 250 konjskih snaga, a prosečno pređu više od 25 milja po galonu na otvorenom putu. Funkcija vraća vrednost 2, broj redova koji ispunjavaju oba uslova (redovi 3 i 4).

Napomena: U funkciji COUNTIFS svi uslovi moraju biti pod znacima navoda („“) – na primer, „<250“, „>25“ ili čak „240“.

Možete da prebrojite koliko puta se jedna vrednost pojavljuje u opsegu pomoću funkcije COUNTIF. Na primer, da biste videli koliko puta se vrednost 70 pojavljuje u opsegu od A2 do A40, koristite formulu =COUNTIF(A2:A40,70).

Dodatne informacije potražite u člancima Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti i Funkcija COUNTIFS.


Vrh stranice

Prebrojavanje kada podaci sadrže prazne vrednosti

Pomoću funkcija radnog lista možete da prebrojite ćelije koje sadrže podatke ili one koje su prazne.

Brojanje ćelija koje nisu prazne u opsegu pomoću funkcije

Koristite funkciju COUNTA za prebrojavanje samo onih ćelija u opsegu koje sadrže vrednosti.

Kada prebrojavate ćelije, ponekad želite da zanemarite sve prazne ćelije jer su vam važne samo ćelije sa vrednostima. Na primer, želite da prebrojite sve prodavce koji su izvršili bar jednu prodaju u nekom regionu.

U sledećem primeru, ako koristite funkciju za vrednosti u koloni „Prodaja u zapadnom regionu“, dobićete broj 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Prodavac

Prodaja u zapadnom regionu

Blagojević

24000

Đorović

Ćosić

Mirjana

31000

Rašković

Stanković

8000

=COUNTA(B2:B7)

Zbog toga što su ćelije B3, B4 i B6 prazne, funkcija COUNTA ih zanemaruje. Prebrojavaju se samo ćelije koje sadrže vrednosti 24.000, 31.000 i 8000. Broj (rezultat u ćeliji B8) iznosi 3.

Dodatne informacije potražite u člancima Prebrojavanje ćelija koje nisu prazne i Funkcija COUNTA.

Vrh stranice

Brojanje ćelija koje nisu prazne u listu pomoću funkcije

Koristite funkciju DCOUNTA za prebrojavanje ćelija u koloni zapisa na listi ili u bazi podataka koje nisu prazne i koje zadovoljavaju navedene uslove.

Sledeći primer koristi funkciju DCOUNTA za prebrojavanje zapisa u bazi podataka koji se nalaze u opsegu A4:B9 i koji ispunjavaju uslove navedene u opsegu kriterijuma A1:B2. Ti uslovi su da vrednost „ID proizvoda“ mora da bude veća od 4000 ili jednaka tom broju i da vrednost „Ocene“ mora da bude veća od 50 ili jednaka tom broju. Samo jedan zapis, u 7. redu, ispunjava oba uslova.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

ID proizvoda

Ocene

=">=4000"

=">=50"

ID proizvoda

Ocene

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Ocene",A1:B2)

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija DCOUNTA.

Vrh stranice

Brojanje prazne ćelije u neprekidnom opsegu pomoću funkcije

Koristite funkciju COUNTBLANK za dobijanje broja praznih ćelija u kontinuiranom opsegu (ćelije su kontinuirane ako su sve povezane u neprekinut niz). Ako ćelija sadrži formulu koja daje prazan tekst („“), ta ćelija se broji.

Napomena: Kada prebrojavate ćelije, nekad ćete možda želeti da uključite prazne ćelije jer su vam važne. Na primer, želite da prebrojite sve prodavce u nekom regionu bez obzira na to da li su izvršili prodaju ili ne.

Dodatne informacije potražite u članku Funkcija COUNTBLANK.

Vrh stranice

Brojanje prazne ćelije u opsegu nekontinuiranih tako što ćete koristiti kombinaciju funkcija

Koristite kombinaciju funkcija SUM i IF. To obično radite tako što koristite funkciju IF u okviru formula niza da biste odredili da li svaka ćelija na koju se upućuje sadrži vrednost, a zatim sabrali broj FALSE vrednosti koje je dala formula.

Pročitajte članak u bazi znanja XL: Kada se koristi funkcija SUM(IF()) umesto funkcije CountBlank() da biste dobili dodatne informacije.

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih pojavljivanja vrednosti

Jedinstvene vrednosti u opsegu možete da prebrojite pomoću izveštaja izvedene tabele, funkcije COUNTIF, kombinacije funkcija ili dijaloga Napredni filter.

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu pomoću izveštaja izvedene tabele

izveštaj izvedene tabele možete da koristite za prikazivanje ukupnih vrednosti i prebrojavanje pojavljivanja jedinstvenih vrednosti.

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja više vrednosti pomoću izveštaja izvedene tabele“ u članku Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti.

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu zasnovano na jednom uslovu pomoću funkcije COUNTIF

Koristite funkciju COUNTIF za prebrojavanje koliko puta se vrednost javlja u opsegu.

U sledećem primeru funkcija COUNTIF vraća 2, broj koliko se puta vrednost 250 nalazi u opsegu A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Prodate jedinice

245

250

250

N/A

=COUNTIF(A2:A7,250)

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja jedne vrednosti u opsegu“ u članku Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti.

Vrh stranice

Brojanje jedinstvenih vrednosti u opsegu na osnovu više uslova tako što ćete koristiti kombinaciju funkcija u formuli niza

Koristite funkciju SUM sa funkcijom IF. To obično radite tako što koristite funkciju IF u okviru formula niza da biste odredili da li su zadovoljeni kriterijumi sastavljeni od više uslova, a zatim sabrali broj TRUE vrednosti koje je dala formula.

U sledećem primeru koristi se funkcija IF za pregled svake ćelije u opsegu A2:A10 i utvrđivanje da li ona sadrži vrednosti „Blagojević“ ili „Ćosić“. Broj dobijanja vrednosti TRUE sabira se pomoću funkcije SUM, što iznosi 7. Ovaj primer možete da kopirate i nalepite na radni list počev od ćelije A1. Kada nalepite primer, primetićete da ćelija A11 sadrži grešku „#VALUE!“. Kako bi formula funkcionisala, morate da je konvertujete u formulu niza tako što ćete pritisnuti taster F2, a zatim kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER. Tada se broj 7 pojavljuje u ćeliji A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Prodavac

Fakture

Blagojević

15000

Ćosić

11000

Blagojević

11000

Ćosić

4000

Rašković

8000

Ćosić

6000

Rašković

14000

Blagojević

7000

12000

Formula

Opis (rezultat)

=SUM(IF((A2:A10="Blagojević")+(A2:A10="Ćosić"),1,0))

Broj faktura za „Blagojević“ ili „Ćosić“ (7)

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja više tekstualnih ili numeričkih vrednosti pomoću funkcija“ u članku Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti.

Dodatne savete potražite u sledećim člancima u bazi znanja:

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u koloni liste pomoću naprednog filtera

Koristite dijalog Napredni filter da biste pronašli jedinstvene vrednosti u koloni podataka. Vrednosti možete da filtrirate na licu mesta ili da ih izdvojite i nalepite na novu lokaciju. Zatim možete da koristite funkciju ROWS za prebrojavanje stavki u novom opsegu.

Napomene: 

 • Ako filtrirate podatke na licu mesta, vrednosti se ne brišu sa radnog lista – neki redovi mogu biti skriveni. Izaberite stavku Obriši u grupi Sortiranje i filtriranje na kartici Podaci da biste ponovo prikazali te vrednosti.

 • Ako želite da brzo vidite samo broj jedinstvenih vrednosti, izaberite podatke posle korišćenja naprednog filtera (bilo da ste filtrirali ili kopirali podatke), a zatim pogledajte statusnu traku. Vrednost Prebrojavanje na statusnoj traci trebalo bi da bude jednaka broju jedinstvenih vrednosti.

Jedinstvene vrednosti možete da pronađete pomoću komande Napredno (kartica Podaci, grupa Sortiranje i filtriranje).

Sledeća slika prikazuje kako se koristi napredni filter za kopiranje samo jedinstvenih vrednosti na novu lokaciju na radnom listu.

Primena opcije „Napredni filter“ za pravljenje liste jedinstvenih vrednosti sa druge liste

Na sledećoj slici kolona C sadrži pet jedinstvenih vrednosti koje su kopirane iz opsega u koloni A.

Originalne vrednosti u koloni A i jedinstvene vrednosti iz kolone A napravljene u koloni C

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti pomoću filtera“ u članku Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti među duplikatima.

Vrh stranice

Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti u opsegu koje ispunjavanju jedan ili više uslova pomoću složene formule

Koristite različite kombinacije funkcija IF, SUM, FREQUENCY, MATCH i LEN.

Dodatne informacije potražite u odeljku „Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti pomoću funkcija“ u članku Prebrojavanje jedinstvenih vrednosti među duplikatima.

Takođe, pogledajte članak Kako da odredite broj jedinstvenih stavki na listi.

Vrh stranice

Specijalni slučajevi (prebrojavanje svih ćelija, prebrojavanje reči)

Ćelije ili reči u opsegu možete da prebrojite pomoću različitih kombinacija funkcija radnog lista.

Prebrojavanje ukupnog broja ćelija u opsegu pomoću funkcije

Recimo da želite da odredite veličinu velikog radnog lista kako biste odlučili da li da koristite ručno ili automatsko izračunavanje u radnoj svesci. Da biste prebrojali sve ćelije u opsegu, koristite formulu koja množi date vrednosti iz funkcija ROWS i COLUMNS.

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Oblast

Mesec

Prodaja

Istok

jan.

18 000 $

Istok

Feb

23.000 $

Istok

Mart

19.000 RSD

Formula

Opis (rezultat)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Ukupan broj ćelija u opsegu (9)

Vrh stranice

Prebrojavanje reči u opsegu pomoću složene formule

Korišćenje kombinacije funkcija SUM, IF, LEN i SUBSTITUTE u okviru formula niza. Sledeći primer pokazuje rezultat korišćenja složene formule za pronalaženje broja reči u opsegu od 7 ćelija (od kojih su 3 prazne). Neke od ćelija sadrže razmake na početku ili na kraju — funkcije TRIM i SUBSTITUTE uklanjaju te dodatne razmake pre prebrojavanja.

U sledećoj tabeli kopirajte tekst od A2 do A11. Pre nego što nalepite tekst u ćeliju A1 na radnom listu, promenite širinu kolone A tako da bude oko 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekstualne niske

Šest reči i četiri razmaka na kraju    

   Šest reči i tri razmaka na početku

Osam reči, nekoliko zareza i dva razmaka na kraju  

Neki znakovi se zanemaruju, na primer zarezi ili tačke.

Formula

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Kada nalepite tekst na radni list počev od lokacije ćelije A1, izaberite ćeliju A11, pritisnite taster F2, a zatim kombinaciju tastera SHIFT+CTRL+ENTER da biste uneli formulu kao formulu niza. Tačan rezultat, 29, trebalo bi da se pojavi u ćeliji A11.

Vrh stranice

Prikaz izračunavanja i prebrojavanja na statusnoj traci

Kada su izabrane neke ćelije, informacije o podacima u tim ćelijama prikazuju se na statusnoj traci programa Excel. Na primer, ako su izabrane četiri ćelije na radnom listu i one sadrže vrednosti 2, 3, tekstualnu nisku (kao što je „oblak“) i 4, sve sledeće vrednosti mogu se istovremeno prikazati na statusnoj traci: prosek, broj, broj numeričkih vrednosti, minimalna vrednost, maksimalna vrednost i zbir. Kliknite desnim tasterom miša na statusnu traku da biste prikazali ili sakrili bilo koju ili sve te vrednosti. Te vrednosti prikazane su na sledećoj slici.

Statusna traka prikazuje izračunavanja i vrednosti izabranih ćelija

Napomena: Te iste vrednosti mogu da se prikažu na statusnoj traci u starijim verzijama programa Excel, ali samo jedna po jedna vrednost.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Članak bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×