Načini deljenja Access baze podataka

Načini deljenja Access baze podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Postoji nekoliko načina na koje možete da delite Access bazu podataka u zavisnosti od vaših potreba i dostupnosti resursa. U ovom članku ćemo videti opcije koje su dostupne i pogodnosti svake od njih i obezbedićemo resurse za više informacija o metodu koji će vam koristiti.

Da biste načinili promene dizajna baze podataka, potrebno je da imate instaliran Access na računaru.

U ovom članku

Deljenje podataka korišćenjem mrežnih fascikli

Deljenje razdeljene baze podataka

Deljenje baze podataka na SharePoint sajtu

Deljenje baze podataka povezivanjem sa SharePoint listama

Deljenje baze podataka pomoću servera

Stvari koje treba uzeti u obzir kada se odlučujete za metod

Deljenje podataka korićenjem mrežnih fascikli

Ovo je najjednostavnija opcija i ima najmanje zahteva, ali takođe obezbeđuje najmanje funkcija. U ovom metodu, baza podataka je uskladištena na deljenom mrežnom disku, a svi korisnici istovremeno dele datoteku baze podataka. Ako više korisnika istovremeno menja podatke, može doći do ograničenja u vezi sa pouzdanošću i dostupnošću, jer se dele svi objekti baze podataka. Ova tehnika može da smanji performanse jer se svi objekti baze podataka šalju preko mreže.

Ova opcija će raditi dobro ako se očekuje da će samo par osoba koristiti bazu podataka u isto vreme i ako korisnici ne budu imali potrebu da prilagođavaju dizajn baze podataka.

Napomena: Ovaj metod deljenja baze podataka manje je bezbedan nego ostali metodi zato što svaki korisnik poseduje kompletnu kopiju datoteke baze podataka, čime se povećava rizik od neovlašćenog pristupa.

Deljenje baze podataka pomoću mrežne fascikle

 1. Podesite deljenu mrežnu fasciklu ako nijedna nije dostupna.

  Pomoć u vezi sa ovim korakom potražite u sistemu pomoći operativnog sistema računara koji želite da koristite za deljenje baze podataka. Ako se deljena fascikla nalazi na mrežnom serveru, možda će vam biti potrebna pomoć administratora mreže.

 2. Proverite da li je Access na računarima svih korisnika podešen da se otvara u deljenom režimu. Ovo je podrazumevana postavka, ali bi trebalo da je proverite da biste bili sigurni – ako korisnik otvori bazu podataka u isključivom režimu, to će ometati dostupnost podataka. Dovršite sledeću proceduru na svim računarima:

  1. Pokrenite Access i u okviru Datoteka izaberite stavku Opcije

  2. U okviru Access opcije izaberite stavku Postavke klijenta

  3. U odeljku Više opcija, u okviru Podrazumevani otvoreni režim izaberite stavku Deljeno, kliknite na dugme U redu i izađite iz programa Access.

 3. Kopirajte datoteku baze podataka u deljenu fasciklu. Kada kopirate datoteku, uverite se da su atributi datoteke postavljeni da dozvole pristup datoteci baze podataka za čitanje/pisanje. Korisnici moraju imati pristup za čitanje/pisanje da bi mogli da koriste bazu podataka.

 4. Na računaru svakog korisnika, kreirajte prečicu ka datoteci baze podataka. U dijalogu svojstava prečica unesete putanju do datoteke baze podataka u svojstvo Cilj korišćenjem UNC adrese umesto slova mapirane disk jedinice. Na primer, umesto F:\uzorak.accdb koristite \\imeračunara\deljeno.accdb.

  Napomena: Ovaj korak mogu izvršiti i sami korisnici.

Vrh stranice

Deljenje razdeljene baze podataka

Ovo je dobar izbor ako nemate SharePoint lokaciju ili servera baze podataka. Možete da koristite razdeljene baze podataka umesto mreže ili SharePoint lokacije. Kada razdelite bazu podataka, reorganizujete je u dve datoteke – pozadinsku bazu podataka koja sadrži tabele sa podacima i izloženu bazu podataka koja sadrži sve ostale objekte baze podataka, kao što su upiti, obrasci i izveštaji. Svaki korisnik je u interakciji sa podacima pomoću lokalne kopije izložene baze podataka.

Prednosti razdeljivanja baze podataka

 • Poboljšane performanse   Samo podaci se dele preko mreže, ne tabele, upiti, obrasci, izveštaji, makroi i moduli.

 • Veća dostupnost    Transakcije baze podataka kao što su uređivanja zapisa dovršavaju se brže.

 • Poboljšana bezbednost    Korisnici pristupaju pozadinskoj bazi podataka pomoću povezane tabele; manje je verovatno da uljezi moći da obezbede neovlašćeni pristup podacima pomoću izložene baze podataka.

 • Poboljšana pouzdanost    Ako korisnik naiđe na problem i baze podataka se neočekivano zatvori, sva oštećenja datoteke baze podataka je obično su ograničena na kopiju izložene baze podataka da korisnik ima otvori.

 • Fleksibilno okruženje za razvoj    Svakog korisnika nezavisno mogu da razviju upite, obrasce, izveštaje i druge objekte baze podataka bez uticaja na druge korisnike. Možete i da razvijate i distribuirate novu verziju izložene baze podataka bez ometanja pristupa podacima koji su uskladišteni u pozadinskoj bazi podataka.

Ako vam ova opcija najviše odgovara, pogledajte uputstva u člankuRazdeljivanje Access baze podataka.

Vrh stranice

Deljenje baze podataka na SharePint lokaciji

Važno    Microsoft više ne preporučuje kreiranje i korišćenje Access Veb aplikacija u sistemu SharePoint. Kao alternativu, razmislite o korišćenju Microsoft PowerApps da izgradi poslovna rešenja bez kodova za veb i mobilne uređaje.

Na raspolaganju vam je nekoliko dobrih opcija ukoliko imate server koji radi pod sistemom SharePoint, posebno ako je to server na kojem se koriste Access usluge. Nekoliko tačaka integracije sa sistemom SharePoint olakšava pristup bazi podataka. Kada objavite veb bazu podataka, Access usluga kreira SharePoint sajt koji sadrži bazu podataka. Svi podaci i objekti baze podataka se premeštaju u SharePoint liste na tom sajtu.

Kada objavite bazu podataka, ona se premešta na Veb. U mogućnosti ste da kreirate Veb obrasce i izveštaje koji se pokreću u prozoru pregledača, kao i standardne Access objekte (koji se ponekad nazivaju „klijentski“ objekti da bi se razlikovali od Veb objekata). Biće vam potreban istaliran Access na računaru da biste mogli da koristite Access objekte klijenata, ali svi objekti baze podataka na SharePoint lokaciji se dele.

Napomena: Kada imate instaliran Access na računaru, možete da koristite klijentske objekte iz Veb baze podataka u suprotnom možete da koristite samo Veb objekte baze podataka.

Access usluge vam obezbeđuju platformu za kreiranje baza podataka koje možete koristiti na Vebu. Veb bazu podataka dizajnirate i objavljujete koristeći Access 2010 i SharePoint, a druge osobe je koriste u Veb pregledaču.

Napomena:  Trebaće vam dozvole za dizajnera na SharePoint sajtu na kojem želite da objavite bazu podataka.

Obrasci, izveštaji i makroi korisničkog Interfejsa se pokreću unutar pregledača.

Podaci se skladište u SharePoint listama ako koristite veb bazu podataka: Sve tabele postaju SharePoint liste, a zapisi postaju stavke liste i možete da koristite SharePoint dozvole da biste kontrolisali pristup veb bazi podataka.

Upiti i makroi podataka se pokreću na serveru: Čitava SQL obrada događa se na serveru. Ovo poboljšava performanse mreže tako što saobraćaj ograničava na skupove rezultata.

Čuvanje baze podataka u biblioteci dokumenata 

Bazu podataka možete sačuvati u bilo kojoj SharePoint biblioteci dokumenata. Ovaj metod je sličan čuvanju baze podataka u mrežnoj fasciklu i pruža praktičan način za kontrolisanje pristupa bazi podataka. Kada vršite povezivanje sa SharePoint listama, podaci se dele, a baze podataka se ne dele. Svaki korisnik koristi svoju kopiju baze podataka.

Na primer, ako SharePoint sajt sadrži liste koje prate probleme službe za pružanje usluga klijentima i skladište informacije o zaposlenima, u programu Access možete kreirati bazu podataka kao izloženu za ove liste. U mogućnosti ste da napravite Access upite da biste analizirali ove probleme i Access izveštaje da biste oblikovali i objavili pisane izveštaje za statusni sastanak tima. Ako druge osobe imaju Access na svojim računarima, Access upite i izveštaje možete da učinite dostupnim u meniju Prikaz za SharePoint listu. Kada one prikažu listu na SharePoint sajtu, mogu pronaći i otvoriti upite, izveštaje i druge Access objekte tako što će izabrati meni Prikaz. Ako nemaju Access, podatke sa lista ipak mogu koristiti pomoću SharePoint prikaza.

 1. Otvorite bazu podataka koju želite da delite.

 2. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj bazu podataka kao, u odeljku Više opcija izaberite SharePoint, a zatim izaberite Sačuvaj kao.

  Napomena: Ako koristite Access 2010, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj i objavi > Sačuvaj bazu podataka kao > SharePoint.

 4. U dijalogu Sačuvaj u sistemu SharePoint potražite biblioteku dokumenata koju želite da koristite.

 5. Pregledajte ime i tip datoteke baze podataka, izvršite neophodne promene i kliknite na dugme Sačuvaj.

Više informacija potražite u člancima Objavljivanje u sistemu Access Services i Uvoz podataka sa SharePoint liste ili povezivanje sa njom.

Vrh stranice

Deljenje baze podataka povezivanjem sa SharePoint listama

Ovaj metod, ima iste pogodnosti kao i korišćenje razdeljene baze podataka i korisnici mogu da izmene svoju kopiju baze podataka zato što se podaci dele putem SharePoint lokacije. Iako ne dobijate iste prednosti kao pri objavljivanju baze podataka na SharePoint lokaciji, dobijate pogodnost centralizovanih podataka. Budući da se podaci nalaze na SharePoint listama, pomoću SharePoint funkcija možete ih učiniti odvojeno dostupnim preko mreže.

Ovaj metod ima tri glavna koraka:

 1. Premeštanje podataka na SharePoint liste.

 2. Kreiranje veza ka tim listama.

 3. Distribucija datoteke baze podataka.

Prva dva koraka možete izvršiti pomoću čarobnjaka za premeštanje na SharePoint lokaciju, a poslednji korak pomoću bilo čega što vam je na raspolaganju.

Korišćenje čarobnjaka za izvoz tabela u SharePoint

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Premeštanje podataka kliknite na dugme SharePoint.

  Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako je baza podataka sačuvana u .accdb formatu datoteke.

 2. Sledite korake u čarobnjaku za izvoz tabela u SharePoint, uključujući i navođenje URL-a SharePoint lokacije. Da biste otkazali proces, kliknite na dugme Otkaži

 3. Na poslednjoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži detalje da biste videli više detalja o migraciji.

  Ova stranica čarobnjaka opisuje tabele koje su povezane sa listama i pruža informacije o lokaciji rezervne kopije i URL baze podataka. Takođe sadrži upozorenje ako je došlo do nekih problema u vezi sa migracijom i lokaciju tabele evidencije u kojoj možete videti više detalja o problemima.

 4. Kliknite na dugme Završi kada čarobnjak dovrši radnje.

  Ako čarobnjak prikaže upozorenje, pregledajte tabelu evidencije i izvršite neophodne radnje. Na primer, određena polja možda nisu premeštena ili su konvertovana u drugi tip podataka kompatibilan sa SharePoint listom.

Napomena: Da biste prikazali svoje liste na SharePoint lokaciji, na traci za brzo pokretanje kliknite na dugme Liste ili izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije. Možda će biti potrebno da osvežite stranicu u Veb pregledaču. Da bi se liste pojavile na traci za brzo pokretanje na SharePoint lokaciji ili da biste promenili neke druge postavke, na primer omogućavanje praćenja verzija, možete promeniti postavke liste na SharePoint lokaciji. Više informacija potražite u pomoći na SharePoint lokaciji.

Vrh stranice

Deljenje baze podataka pomoću servera

Access možete koristiti sa proizvodom servera baze podataka, kao što je SQL Server, da biste delili bazu podataka. Ovaj metod vam nudi mnoge prednosti, ali zahteva dodatni softver – proizvod servera baze podataka.

Ovaj metod je sličan razdeljivanju baze podataka jer su tabele uskladištene na mreži, a svaki korisnik ima lokalnu kopiju datoteke Access baze podataka koja sadrži veze ka tabelama, zajedno sa upitima, obrascima, izveštajima i ostalim objektima baze podataka. Ovu opciju koristite ako je server baze podataka dostupan, a svi korisnici imaju instaliran Access. Pogodnosti ovog metoda deljenja zavise od softvera za server baze podataka koji koristite, ali generalno uključuju korisničke naloge i selektivni pristup podacima, odličnu dostupnost podataka i dobre alatke za upravljanje integrisanim podacima. Štaviše, većina vrsta softvera za server baza podataka dobro funkcioniše sa starijim verzijama programa Access, tako da ne moraju svi korisnici da imaju isti verziju. Dele se samo tabele.

Prednosti deljenja baze podataka pomoću servera baze podataka

 • Visoke performanse i upotrebljivost    U mnogim situacijama servera baze podataka nudi bolje performanse od datoteku baze podataka programa Access sami. Veliki broj proizvoda servera baze podataka takođe pružaju podršku za veoma velike baze podataka, veličine jednog terabajta, što je približno 500 puta više od trenutnog ograničenja za datoteku Access baze podataka (dva gigabajta). Proizvodi servera baze podataka generalno veoma efikasno funkcionišu tako što paralelno obrađuju upite (koristeći više osnovnih niti u okviru jednog procesa da bi obradili zahteve korisnika) i smanjuju dodatne zahteve za memoriju kada se doda još korisnika.

 • Povećana dostupnost    Većina proizvodima servera baze podataka omogućavaju vam da napravite rezervnu kopiju baze podataka dok je već u upotrebi. Zbog toga ne morate da zahtevate od korisnika da izađu iz baze podataka da biste napravili rezervnu kopiju podataka. Štaviše, proizvodi servera baze podataka obično vrlo efikasno upravljaju istovremenim uređivanjem i zaključavanjem zapisa.

 • Poboljšana bezbednost    Nema baze podataka može da postane potpuno bezbedan. Međutim, proizvodi servera baze podataka nude poboljšanu bezbednost koja će pomoći u zaštiti podataka od neovlašćene upotrebe. Većina proizvoda servera baze podataka nude bezbednost zasnovanu na nalogu, što vam omogućava da navedete ko može videti koje tabele. Čak i u slučaju neispravnog preuzimanja izloženog dela programa Access, neovlašćena upotreba se sprečava pomoću bezbednosti zasnovane na nalogu.

 • Mogućnost automatskog oporavka    U slučaju otkazivanja sistema (kao što je operativni sistem pada ili struje), neke proizvode servera baze podataka imaju automatskog oporavka mehanizme koje oporavak baze podataka da biste poslednje stanje doslednost za samo nekoliko minuta, bez administratoru baze podataka interventne.

 • Obrada zasnovana na serveru    Korišćenje Access u konfiguraciji klijent/server pomaže smanji mrežni saobraćaj za obradu upite baze podataka na serveru pre nego što pošaljete rezultate klijenta. Obično je efikasnije kada server obavlja obradu, naročito pri radu sa velikim skupovima podataka.

Osnovni koraci korišćenja programa Access sa serverom baze podataka

 1. Tačni koraci koji su potrebni za korišćenje programa Access sa serverom baze podataka zavise od proizvoda servera baze podataka koji koristite, ali osnovni koraci su isti:

 2. Premestite podatke iz tabela Access baze podataka u tabele na serveru baze podataka.

 3. Povežite se sa tabelama servera baze podataka iz datoteke Access baze podataka.

 4. Kreirajte odgovarajuće korisničke naloge na serveru baze podataka.

 5. Distribuirajte datoteku Access baze podataka.

 6. Instalirajte sve neophodne upravljačke programe baze podataka na računare korisnika.

 7. Određene informacije o korišćenju programa Access sa sistemom SQL Server potražite u članku Premeštanje Access podataka u SQL Server bazu podataka pomoću čarobnjaka za unapređivanje.

Pogledajte i članak Povezivanje sa podacima iz SQL Server baze podataka ili njihov uvoz.

Vrh stranice

Stvari koje treba uzeti u obzir kada se odlučujete za metod

Zahtevi metoda

Razdeljivanje baze podataka

Mrežna fascikla

SharePoint lokacija

Server baze podataka

Da li zahteva softver za server baze podataka?

N

N

N

D

Da li zahteva SharePoint

N

N

D

N

Da li zahteva da se na SharePoint serveru koriste Access usluge?

N

N

U zavisnosti od scenarija:

Povezivanje sa listama i čuvanje u biblioteci dokumenata ne zahteva Access usluge

Objavljivanje kao veb baze podataka ili veb aplikacije zahteva Access usluge

N

Dostupnost podataka

Zadovoljavajuća

Odgovarajuća za male grupe koje u maloj meri uređuju podatke

Najbolja. Dozvoljava scenarije van mreže.

Najbolja

Bezbednost

Zavisi od dodatnih mera

Najmanje bezbedan metod

Najveća

Najveća

Fleksibilnost

Fleksibilno. Može jednostavno da razvije nove funkcije baze podataka bez ometanja rada. Korisnici mogu da izmene dizajn u svojoj kopiji.

Manje fleksibilno. Razvoj je moguć u vanmrežnoj kopiji baze podataka, koja se nakon toga zamenjuje. Ne dozvoljava korisnicima da pojedinačno izmenjuju dizajn baze podataka.

Fleksibilno. Koristi SharePoint dozvole za kontrolu pristupa i promene dizajna. Dozvoljava korišćenje zasnovano na pregledaču nekih objekata baze podataka, na primer obrazaca.

Fleksibilno. Može jednostavno da razvije nove funkcije baze podataka bez ometanja rada. Korisnici mogu da izmene dizajn u svojoj kopiji.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×