Način izbegavanja oštećenih formula

Način izbegavanja oštećenih formula

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako Excel ne može da razreši formulu koju pokušavate da sastavite, možete dobiti ovakvu poruku o grešci:

Slika dijaloga „Problem sa ovom formulom“ u programu Excel

Nažalost, to znači da Excel ne može da razume to što pokušavate da uradite, tako da bi trebalo da izađete odavde i počnete ispočetka.

Počnite tako što ćete kliknuti na dugme U redu ili pritisnuti taster Esc da biste zatvorili poruku o grešci.

Vratićete se na ćeliju sa oštećenom formulom, koja će biti u režimu uređivanja, a Excel će isticanje na mesto gde je ima problema. Ako i dalje ne znate šta da radite sa tog i želite da počnete ponovo, možete ponovo pritisnite taster ESC ili kliknite na dugme Otkaži u polju za formulu koja će vam da izađete iz režima uređivanja.

Slika dugmeta „Otkaži“ u polju za formulu

Ako niste sigurni šta sada da uradite ili kakva pomoć vam je potrebna, možete da potražite slična pitanja ili da postavite svoje pitanje na forumu Excel zajednice.

Veza do foruma Excel zajednice

Ako želite da nastavite, onda vam sledeća lista za proveru pruža korake za rešavanje problema kako bi vam pomogla da shvatite šta je problem sa formulama.

Excel baca raznih hash greške (#) kao što je #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME?, i #NULL!, da biste označili nešto u formuli ne rade kako treba. Na primer, #VALUE! Greška izazvana neispravan oblikovanje ili tipove podataka nije podržana u argumentima. Ili, videćete grešku #REF! Greška ako formula upućuje na ćelije koje su izbrisane ili zamenjuje i druge podatke. Uputstvo za rešavanje problema će se razlikuju za svaku grešku.

Napomena: #### nije greška koja se odnosi na formulu. To samo znači da kolona nije dovoljno široka da prikaže sadržaj ćelije. Jednostavno prevucite kolonu da biste je proširili ili izaberite stavke Početak > Oblikovanje > Automatski uklopi širinu kolone.

Slika opcija Početak > Format > Automatsko uklapanje širine kolone

Od sledećih tema pogledajte onu koja odgovara heš grešci koju vidite:

Svaki put kada otvorite unakrsnu tabelu koja sadrži formule koje upućuju na vrednosti u drugim unakrsne tabele, bićete upitani da ažurirate reference ili ostavljanje kao-je.

Oštećen dijalogu sa referencema u programu Excel

Excel prikazuje gorenavedeni dijalog kako bi proverio da li formule u trenutnoj unakrsnoj tabeli uvek upućuju na najviše ažuriranu vrednost u slučaju da se promeni referentna vrednost. Možete da odaberete da ažurirate reference ili da to preskočite ako ne želite da ih ažurirate. Čak i ako odaberete da ne ažurirate reference, uvek možete ručno da ažurirate veze u unakrsnoj tabeli kad god poželite.

Uvek možete da onemogućite da se dijalog pojavljuje prilikom pokretanja. Da biste to uradili, izaberite stavke Datoteka > Opcije > Napredno > Opšte i poništite izbor u polju Ponudi ažuriranje automatskih veza. U programu Excel 2007 kliknuli biste na dugme Office > Opcije programa Excel. Dugme Office 2007

Slika opcije „Ponudi automatsko ažuriranje veza“

Važno: Ako je ovo prvi put da radite sa raskinutim vezama u formulama, treba da osvežite znanje o rešavanju problema sa raskinutim vezama ili ne znate da li da ažurirate reference, pročitajte članak Kontrolisanje ažuriranja spoljnih referenci (veza).

Ako formula ne prikazuje vrednost, pratite sledeće korake:

 • Proverite da li je Excel podešen tako da prikazuje formule u unakrsnoj tabeli. Da biste to uradili, izaberite karticu Formule i u grupi Nadzor formula izaberite stavku Prikaži formule.

  Savet: Možete da koristite tastersku prečicu kombinaciju tastera Ctrl + ' (taster iznad taster Tab). Kada to uradite, kolona će automatski proširi da biste prikazali formula, ali ne brinite, kada ste Uključi/isključi nazad na normalan prikaz će promena veličine kolona.

 • Ako i dalje gorenavedenih koraka ne reši problem, je moguće da je ćelija oblikovana kao tekst. Možete da kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite Oblikovanje ćelija > opšte (ili Ctrl + 1), pritisnite taster F2 > Enter da biste promenili format.

 • Ako imate veliki opseg ćelija u koloni koji su oblikovani kao tekst, a zatim možete da izaberete opseg, primenite format broja koji možete da odaberete i idite na podataka > tekst u kolone > završi. Ovo će se primeniti oblikovanje na sve izabrane ćelije.

  Slika podataka > dijalog „Tekst u kolone“

Kada formule da biste izračunali, morate da biste proverili da li automatskog izračunavanja je omogućen u programu Excel. Formula će izračunati ako je omogućeno ručnog ponovnog izračunavanja. Pratite ove korake da biste proverili automatskog izračunavanja:

 1. Izaberite karticu Datoteka, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite kategoriju Formule.

 2. U odeljku Opcije za izračunavanje , u okviru Izračunavanje u radnoj svesci proverite da li je izabrana opcija Automatsko.

  Slika opcija „Automatsko i ručno izračunavanje“

Dodatne informacije o izračunavanjima potražite u članku Promena ponovnog izračunavanja, iteracije ili preciznosti formule.

Do kružne reference dolazi kada formula upućuje na ćeliju u kojoj se sama nalazi. Rešenje je da premestite formulu u drugu ćeliju ili da promenite sintaksu formule, tako da izbegava kružne reference. Međutim, u nekim scenarijima su vam možda potrebne kružne reference jer one čine da funkcije vrše iteraciju – ponavljaju se dok se ne ispuni određeni numerički uslov. U tom slučaju, treba da omogućite Iterativno izračunavanje.

Dodatne informacije o kružnim referencama potražite u članku Pronalaženje i uklanjanje cirkularne reference

Ako unos ne započinje znakom jednakosti, to nije formula i neće se izračunavati – što je uobičajena greška.

Kada otkucate nešto poput SUM(A1:A10), Excel prikazuje tekstualnu nisku SUM(A1:A10) umesto rezultata formule. Ako otkucate 11/2, Excel prikazuje datum, kao što je 2. novembar ili 2.11.2009, umesto da se 11 podeli sa 2.

Da biste izbegli ove neočekivane rezultate, funkciju uvek započinjite znakom jednakosti. Na primer, otkucajte: =SUM(A1:A10) i =11/2

Kada u formuli koristite funkciju, važno je da svaka otvorena zagrada mora da ima odgovarajuću zatvorenu zagradu da bi funkcija radila ispravno, zato proverite da li svaka zagrada ima odgovarajući par. Na primer, formula =IF(B5<0),"Nije važeće",B5*1,05) neće raditi zato što postoje dve zatvorene zagrade, ali samo jedna otvorena zagrada. Ispravna formula izgledala bi ovako: =IF(B5<0,"Nije važeće",B5*1,05).

Excel funkcije imaju argumente – vrednosti koje morate da obezbedite kako bi funkcija funkcionisala. Samo nekoliko funkcija (kao što su PI ili TODAY) ne sadrže argumente. Proverite sintaksu formule koja se pojavljuje kada počnete da unosite funkciju da biste proverili da li funkcija sadrži sve potrebne argumente.

Na primer, funkcija UPPER prihvata samo jednu nisku teksta ili referencu ćelije kao argument: =UPPER("zdravo") ili =UPPER(C2)

Napomena: Argumente funkcije videćete navedene na plutajućoj traci sa alatkama reference funkcije ispod formule dok je kucate.

Snimak ekrana trake sa alatkama „Referenca za funkciju“
Traka sa alatkama reference funkcije

Takođe, neke funkcije, kao što su SUM, zahtevaju numerički argumenti samo, dok druge funkcije, kao što su i ZAMENITEzahtevaju tekstualnu vrednost za najmanje jedan od svoje argumente. Ako koristite pogrešan tip podataka, funkcija može dati neočekivane rezultate ili prikazivanje na #VALUE! greške.

Ako treba da brzo potražite sintaksu određene funkcije, pogledajte listu Excel funkcije (po kategoriji).

Nemojte unositi brojeve oblikovane znakom dolara ($) ili znakom za razdvajanje decimala (,) u formule, jer znakovi dolara označavaju Apsolutne reference, a zarezi su znakovi za razdvajanje argumenata. Umesto da unesete $1,000, u formulu unesite 1000.

Ako koristite oblikovane brojeve u argumentima, dobićete neočekivane izračunavanja rezultata, ali možda ćete videti na #NUM! greške. Na primer, ako unesete formulu =ABS(-2,134) da biste pronašli apsolutna vrednost od-2134, Excel prikazuje grešku #NUM! grešku, jer funkcija ABS prihvata samo jedan argument.

Napomena: Možete da oblikujete rezultat formule sa znaci za razdvajanje decimala i valuta simbola nakon što unesete formulu pomoću neoblikovanih brojeva (konstanti). Nije obično preporučuje da stavite konstanti u formulama, zato što mogu da budu da biste pronašli ako treba da ažurirate kasnije, a oni su još podložni koja se upisuje neispravno. To je bolje da stavite konstante u ćelijama, gde su na otvorenom i lako koju se upućuje.

Formula možda neće vratiti očekivane rezultate ako tip podataka u ćeliji nije moguće koristiti u izračunavanjima. Na primer, ako unesete jednostavnu formulu =2+3 u ćeliju koja je oblikovana kao tekst, Excel ne može da izračuna unete podatke. Sve što vidite u ćeliji je =2+3. Da biste to rešili, promenite tip podataka u ćeliji iz Tekst u Opšte ovako:

 1. Izaberite ćeliju.

 2. Izaberite stavku Početak > kliknite na strelicu pored stavke Format broja (ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 1) i izaberite stavku Opšti.

 3. Pritisnite taster F2 da biste postavili ćeliju u režim uređivanja, a zatim pritisnite taster Enter da biste prihvatili formulu.

Datum koji unesete u ćeliju koja koristi tip podataka Broj možda će se prikazati kao numerička vrednost datuma umesto kao datum. Da biste prikazali broj kao datum, izaberite format Datum u galeriji Format broja.

x se obično koristi kao operator za množenje u formuli, ali Excel može da prihvati samo zvezdicu (*) za množenje. Ako koristite konstante u formuli, Excel prikazuje poruku o grešci i može da vam ispravi formulu tako što će zameniti x zvezdicom (*) .

Okvir poruke koji vas pita da zamenite x sa * za množenje
Poruka o grešci prilikom korišćenja simbola x umesto * sa konstantama za množenje

Međutim, ako koristite reference ćelija, Excel vraća grešku #NAME?.

Greška #NAME? prilikom korišćenja reference ćelije umesto * za množenje
Greška #NAME? prilikom korišćenja simbola x umesto * sa referencama ćelija

Ako kreirate formulu koja sadrži tekst, stavite tekst pod navodnike.

Na primer, formula ="Danas je" & TEXT(TODAY(),"dddd, mmmm dd") kombinuje tekst "Danas je " sa rezultatima funkcija TEXT i TODAY i daje nešto poput Danas je ponedeljak, 30. maj.

U formuli "Danas je " postoji razmak pre zatvorenog polunavodnika kako bi obezbedio prazno mesto koje želite između reči "Danas je" i "ponedeljak, 30. maj". Bez navodnika oko teksta formula bi možda prikazala grešku #NAME?.

U okviru formule možete kombinovati (ili ugnezditi) do 64 nivoa funkcija.

Na primer, formula =IF(SQRT(PI())<2,"Manje od dva!","Više od dva!") ima 3 nivoa funkcija: Funkcija PI je ugnežđena unutar funkcije SQRT, koja je ugnežđena unutar funkcije IF.

Kada unosite upućivanja na vrednosti ili ćelije iz drugog radnog lista, a ime tog lista sadrži znak koji nije abecedni (kao što je razmak), stavite ime pod jednostruke navodnike (').

Na primer, da biste vratili vrednost iz ćelije D3 u radnom listu pod imenom „Kvartalni podaci“ u radnoj svesci, otkucajte: ='Kvartalni podaci'!D3. Bez znakova navoda oko imena lista, formula prikazuje grešku #NAME?.

Možete i da kliknete na vrednosti ili ćelije na drugom listu da biste uputili na njih u formuli. Excel automatski dodaje znake navoda oko imena listova.

Kada otkucate upućivanje na vrednosti ili ćelije iz druge radne sveske, uključite i ime radne sveske pod uglastim zagradama ([]) praćeno imenom radnog lista koji sadrži vrednosti ili ćelije.

Na primer, da biste uputili na ćelije od A1 do A8 na listu „Prodaja“ u radnoj svesci „Operacije u 2. kvartalu“ koja je otvorena u programu Excel, otkucajte: =[Operacije u 2. kvartalu.xlsx]Prodaja!A1:A8. Bez uglastih zagrada, formula prikazuje grešku #REF!.

Ako radna sveska nije otvorena u programu Excel, unesite celu putanju do datoteke.

Na primer, =ROWS('C:\Moji dokumenti\[Operacije u 2. kvartalu.xlsx]Prodaja'!A1:A8).

Napomena:  Ako potpuna putanja sadrži znakove za razmak, stavite je u jednostruke znake navoda (na početku putanje i iza imena radne sveske, ispred znaka uzvika).

Savet: Najlakši način da biste dobili putanju do druge radne sveske je da biste otvorili druge radne sveske, zatim iz originalne radne sveske, otkucajte =, a zatim koristite Tastere Alt + Tab da biste prebacuju u drugu radnu svesku i izaberite bilo koju ćeliju na radnom listu koji želite. Zatvorite izvornu radnu svesku. Formula će automatski ažurirati da biste prikazali punu putanju i lista ime datoteke zajedno sa zahtevane sintakse. Možete čak kopirati i nalepite putanju i koristite gde god da vam je potreban.

Deljenje ćelije drugom ćelijom koja ima nulu (0) ili nema vrednost kao rezultat daje grešku #DIV/0!.

Da biste izbegli ovu grešku, možete da je rešite direktno i proverite da li postoji imenilac.

=IF(B1,A1/B1,0)

Koja kaže IF(ako B1 postoji, onda podeli A1 sa B1, u suprotnom vrati vrednost 0).

Uvek proverite da li imate formule koje upućuju na podatke u ćelijama, opsezima, definisanim imenima, radnim listovima ili radnim sveskama pre nego što bilo šta izbrišete. U tim slučaju te formule možete da zamenite njihovim rezultatima pre nego što uklonite podatke na koje je upućeno.

Ako formule ne možete da zamenite rezultatima, pregledajte informacije o greškama i mogućim rešenjima:

 • Ako formula upućuje na ćelije koje su izbrisane ili zamenjene drugim podacima i vraća grešku #REF!, izaberite ćeliju sa greškom #REF!. U polju za formulu izaberite #REF! i izbrišite ga. Zatim ponovo unesite opseg za formulu.

 • Ako nedostaje definisano ime, a formula koja upućuje na to definisano ime vraća grešku #NAME?, definišite novo ime koje upućuje na željeni opseg ili promenite formulu tako da upućuje direktno na opseg ćelija (na primer A2:D8).

 • Ako nedostaje radni list, a formula koja upućuje na taj radni list vraća grešku #REF!, ne postoji način da se to ispravi, nažalost – nije moguće spasti radni list koji ste izbrisali.

 • Ako nedostaje radna sveska, formula koja upućuje na nju ostaje netaknuta dok je ne ažurirate.

  Na primer, ako je formula =[Sveska1.xlsx]List1'!A1, a više nemate datoteku Sveska1.xlsx, vrednosti na koje se upućuje iz te radne sveske ostaju dostupne. Međutim, ako uredite i sačuvate formulu, koja upućuje na tu radnu svesku, Excel prikazuje dijalog Ažuriranje vrednosti i traži da unesete ime datoteke. Kliknite na dugme Otkaži, a zatim se pobrinite da se podaci ne izgube tako što ćete zameniti formule koje upućuju na radnu svesku koja nedostaje sa rezultatima formule.

Ponekad kada kopirate sadržaj ćelije želite da nalepite samo vrednost, a ne osnovnu formulu koja se prikazuje u programu polje za formulu.

Na primer, možda želite da kopirate krajnju vrednost formule u ćeliju na drugom radnom listu. Odnosno želite da izbrišete vrednosti koje ste koristili u formuli kada kopirate krajnju vrednost u drugu ćeliju na radnom listu. Obe te radnje čine da se u odredišnoj ćeliji pojavi greška nevažeće reference na ćeliju (#REF!) jer više nije moguće uputiti na ćelije koje sadrže vrednosti koje ste koristili u formuli.

Tu grešku možete izbeći tako što ćete konačne vrednosti formula nalepiti bez formula u odredišne ćelije.

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže konačne vrednosti formule koju želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta ..

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Izaberite gornju levu ćeliju oblast lepljenja.

  Savet: Da biste izbor premestili ili kopirali u drugi radni list ili svesku, izaberite drugu karticu radnog lista ili se prebacite u drugu radnu svesku, a zatim izaberite gornju levu ćeliju oblasti lepljenja

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Nalepi vrednosti ili pritisnite kombinaciju tastera Alt > E > S > V > Enter za Windows odnosno Option > Command > V > V > Enter na Mac računaru.

Da biste razumeli kako složena ili ugnežđena formula izračunava krajnji rezultat, možete da je proverite.

 1. Izaberite formulu koju želite da proverite.

 2. Izaberite stavke Formule > Proveri formulu.

  Grupa „Nadzor formula“ na kartici „Formula“

 3. Izaberite stavku Proveri da biste ispitali vrednost podvučenog upućivanja. Rezultat provere se prikazuje kurzivom.

  Dijalog „Provera formule“

 4. Ako podvučeni deo formule upućuje na drugu formulu, izaberite stavku Uđi da biste drugu formulu prikazali u polju Provera. Izaberite stavku Izađi da biste se vratili na prethodnu ćeliju i formulu.

  Dugme Uđi nije dostupno kada se upućivanje drugi put pojavi u formuli ili ako formula upućuje na ćeliju iz druge radne sveske.

 5. Nastavite dok se ne proveri svaki deo formule.

  Provera formule alatku neće neophodno da vam kažu zašto formula ne radi, ali može da pomogne istaknem gde. To može biti veoma koristan alatke u veće formule gde u suprotnom možda teško da biste pronašli problem.

  Napomene: 

  • Neki delovi funkcija IF i CHOOSE se neće proverili i može da se pojavi greška #N/A u polju Provera.

  • Prazna upućivanja se prikazuju kao vrednosti nula (0) u polju Provera.

  • Funkcije koje se ponovo izračunavaju svaki put kada se izmeni radni list. Te funkcije, uključujući funkcije RAND, AREAS, INDEX, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY i RANDBETWEEN mogu dovesti do toga da dijalog Provera formule prikazuje rezultate koji se razlikuju od stvarnih rezultata u ćeliji, u radnom listu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Pregled formula u programu Excel

Otkrivanje grešaka u formulama

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×