Mrežni zahtevi u uslugama Office za Windows i Mobile

Office za Windows aplikacije pružaju utisak pri radu sa osnovnom aplikacijom. Svaka aplikacija je dizajnirana tako da funkcioniše u različitim scenarijima, uključujući stanja kada nema dostupnog pristupa mreži. Kada računar nije povezan sa mrežom, aplikacije se automatski povezuju sa nizom usluga zasnovanih na vebu kako bi pružile poboljšanu funkcionalnost. Ovaj dokument opisuje sa kojim krajnjim tačkama i URL adresama aplikacije pokušavaju da se povežu, kao i usluge koje pružaju. Te informacije su korisne pri rešavanju problema sa mrežnom konfiguracijom i podešavanju smernica za mrežne proxy servere. Detalji u ovom članku predviđeni su kao dopuna članku Office 365 URL adrese i opsezi adresa.

Pogledajte članak Office 365 URL adrese i opsezi adresa za informacije o vremenu promena i za više informacija o tome kako da koristite ove krajnje tačke u konfiguraciji lista dozvola zaštitnog zida ili proxy servera. RSS feed i XML datoteka u glavnom članku Office 365 URL adrese i opseg adresa uključuju ove krajnje tačke. Možete da pregledate RSS feed da biste videli istoriju promena.

Krajnje tačke Office klijenta: Windows | Mac

Poslednji put ažurirano: 02.07.2018.

Napomena: Microsoft razvija veb uslugu zasnovanu na stilu REST za IP adrese i FQDN stavke na ovoj stranici. Ova nova usluga će vam pomoći da konfigurišete i ažurirate uređaje perimetarske mreže kao što su zaštitni zidovi i proxy serveri. Možete da preuzmete listu krajnjih tačaka, trenutnu verziju liste ili određene promene. Usluga će vremenom zameniti XML dokument, RSS feed, IP adrese i FQDN stavke na ovoj stranici. Da biste isprobali ovu novu uslugu, idite na stranicu Veb usluga.

Koristite Office sa uslugom Office 365 ili bez nje?

Prilikom korišćenja sistema Office sa uslugom Office 365 ili bez nje, koriste se sledeće krajnje tačke.

Napomena: OneNote IP adresa i URL stavke premeštene su u članak Office 365 opsezi URL i IP adresa.

Razvijte da biste videli Office za Windows FQDN-ove

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate da budete u mogućnosti da se povežete sa krajnjim tačkama koje su opisane u daljem tekstu. Da biste videli IP adrese, razvijte odeljak IP adresa ispod tabele koja opisuje protok saobraćaja.

Ako ste zainteresovani da zaobiđete CDN za primenu, možete da izgradite internu tačku instalacije.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

CIDR adresa

Port

1

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Pogledajte članak Office 365 potvrda identiteta i identitet

2

Obavezno: Ova URL adresa je neophodna za obnovu šifre proizvoda otprilike na svakih 30 dana

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

activation.sls.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

3

Obavezno: Ova URL adresa je neophodna za proveru valjanosti certifikata tokom aktivacije

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

crl.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

4

Obavezno: Obavezno za usluge identiteta i konfiguracije

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ajax.aspnetcdn.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

5

Obavezno: Ova URL adresa predstavlja Office uslugu licenciranja, koja se koristi tokom aktivacije i održavanja pretplate

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ols.officeapps.live.com

Da

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

+CDN IP adrese nisu pružene.

TCP 443

6

Obavezno: Vreme pokretanja konfiguracije klijenta

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Da

TCP 443

7

Obavezno: Ova FQDN imena su obavezna da bi preusmeravanje u aplikaciji bilo podržano.

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Ne

       
      

TCP 80 i 443

8

Obavezno: Ovo FQDN ime je obavezno da bi funkcija nedavno korišćenih dokumenata bila podržana.

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Ne

       
      

TCP 443

9

Obavezno: Sadrži Office 365 ProPlus izvorne medije korišćene za instaliranje i/ili ažuriranja. Ako su u podrazumevanim postavkama konfigurisane automatske ispravke, prilikom preuzimanja ispravki koristi se nalog lokalnog sistema.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

10

Obavezno: Pomoć u aplikaciji.

Samo Office klijenti | Anonimno

ocsa.officeapps.live.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

11

Obavezno: Bing pretraga slika.

Samo Office klijenti | Anonimno

insertmedia.bing.office.net

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

12

Obavezno: Ova URL adresa se koristi za preusmeravanje na veb sadržaj kao što su pomoć na mreži i informacije o kodu greške.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

go.microsoft.com

Support.office.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

13

Obavezno: Discovery i EmailHRD usluge.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

Samo Office klijenti | Anonimno

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Ne

       
      

TCP 80 i 443

14

Obavezno: Roaming usluge.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

roaming.officeapps.live.com

Ne

       
      

TCP 80 i 443

15

Obavezno: Podržava instalaciju i otkrivanje ispravki za Office instalacije

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

mrodevicemgr.officeapps.live.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

Razvijte da biste videli Office za Windows IP adrese

Dolenavedene IP adrese moraju biti dostupne klijentima.

Office 365 proplus IPv4 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

Office 365 Liste opozvanih certifikata (osnovne URL adrese)

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Razvijte da biste videli FQDN-ove Outlook aplikacije za iOS i Android

Ovo je trenutna lista FQDN-ova potrebnih za Outlook aplikaciju na Android i iOS uređajima.

Red

Namena

Odredište

Port

1

Obavezno: Outlook za Android i iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Obavezno: Potvrda identiteta

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Obavezno: Outlook REST

TCP 443

4

Obavezno: OneDrive for Business

TCP 443

5

Obavezno: Korisnička integracija usluge Outlook.com i usluge OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

apis.live.net

TCP 443

6

Obavezno: Google integracija

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Obavezno: Yahoo integracija

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Obavezno: DropBox integracija

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Obavezno: Box integracija

app.box.com

TCP 443

10

Obavezno: Facebook integracija

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Obavezno: Evernote integracija

www.evernote.com

TCP 443

12

Obavezno: WunderList integracija

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Obavezno: Meetup integracija

api.meetup.com

secure.meetup.com

TCP 443

14

Opcionalno: Privatnost u programu Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

15

Opcionalno: User voice integracija

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

16

Opcionalno: Integracija otpremanja evidencija

api.diagnostics.office.com

TCP 443

17

Opcionalno: Podrška za integraciju otpremanja evidencija

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

18

Opcionalno: Aria integracija evidencija

TCP 443

19

Opcionalno: Flurry integracija evidencija

data.flurry.com

TCP 443

20

Opcionalno: Prilagodite integraciju

app.adjust.com

TCP 443

21

Opcionalno: Hockey integracija evidencija

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

22

Opcionalno: Helpshift integracija

acompli.helpshift.com

TCP 443

23

Opcionalno: Play Store integracija (samo za Android)

play.google.com

TCP 443

Razvijte da biste videli Office za iPad krajnje tačke

Ovo je trenutna lista URL adresa sistema Office za iPad. Ako koristite liste dozvola da biste filtrirali mogućnost povezivanja iPad uređaja drugačije nego za druge računare na mreži, možete da koristite samo ovu listu URL adresa da biste napravili te liste dozvola.

URL adrese za Office za iPad

directory.services.live.com
odc.officeapps.live.com
docs.live.net
roaming.officeapps.live.com
sqm.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
login.live.com
wer.microsoft.com     
ms.tific.com
p100-sandbox.itunes.apple.com
signup.live.com
auth.gfx.ms
view.atdmt.com
client.hip.live.com
dc2.client.hip.live.com
c.live.com
go.microsoft.com
office.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
m.webtrends.com
account.live.com
c.bing.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
client.hip.live.com
cl2.apple.com
sas.office.microsoft.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
en-US.appex-rf.msn.com
weather.tile.appex.bing.com

Razvijte da biste videli Office Mobile krajnje tačke

Ovo je trenutna lista URL adresa za Office Mobile. Office Mobile se pokreće na Android, Windows Phone i iPhone uređajima. Ako mogućnost povezivanja iPad uređaja filtrirate drugačije nego za druge računare na mreži, možete da koristite samo ovu listu URL adresa da biste napravili te liste dozvola.

URL adrese sistema Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Koristite Office za Windows uz Office 365 kojim upravlja 21 Vianet?

Office 365 kojim upravlja 21 Vianet koristi različite krajnje tačke. Ako koristite Office za Windows zajedno sa jednom od ovih pretplata, želećete da koristite neku od dolenavedenih krajnjih tačaka.

Razvijte da biste videli Office za Windows krajnje tačke

Sledeće URL i IP adrese koristi Office 365 ProPlus uz Office 365 kojim upravlja 21 Vianet. Svi portovi su TCP 80 i 443.

Opsezi IP adresa

URL adrese

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/office365proplusendpoints

Takođe pogledajte

Zahtevi mreže u usluzi Office 365 ProPlus

Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×