Mrežni zahtevi u sistemu Office 2016 za Mac

Office 2016 za Mac aplikacije pružaju prirodan utisak pri radu sa aplikacijom na macOS platformi. Svaka aplikacija je dizajnirana tako da funkcioniše u različitim scenarijima, uključujući stanja kada nema dostupnog pristupa mreži. Kada računar nije povezan sa mrežom, aplikacije se automatski povezuju sa nizom usluga zasnovanih na vebu kako bi pružile poboljšanu funkcionalnost. Ovaj dokument opisuje sa kojim krajnjim tačkama i URL adresama aplikacije pokušavaju da se povežu, kao i usluge koje pružaju. Te informacije su korisne pri rešavanju problema sa mrežnom konfiguracijom i podešavanju smernica za mrežne proxy servere. Detalji u ovom članku predviđeni su kao dopuna članku Office 365 URL adrese i opsezi adresa“.

Krajnje tačke Office klijenta: Windows | Mac

Većinu ovog dokumenta čine tabele sa detaljima mrežnih URL adresa, tipova i opisa usluge ili funkcije koje obezbeđuje ta krajnja tačka. Svaka od Office aplikacija može da se razlikuje u usluzi i upotrebi krajnje tačke. Sledeće aplikacije su definisane u tabelama ispod:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Tip URL-a se definiše na sledeći način:

 • ST: Statični – URL je fiksno kodiran u klijentsku aplikaciju

 • SS: Polustatični – URL se kodira kao deo veb stranice ili preusmerivač

 • CS: Usluga konfiguracije – URL se vraća kao deo Office usluge konfiguracije

Podrazumevana konfiguracija programa Office 2016 za Mac

Instalacija i ažuriranje

Sledeće krajnje tačke mreže se koriste za preuzimanje Office 2016 za Mac instalacionog programa iz Microsoft mreže za isporuku sadržaja (CDN).

URL

Tip

Opis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Usluga prosleđivanja veze Office 365 Portala za instalaciju do najnovijih instalacionih paketa.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

SS

Lokacija instalacionih paketa na mreži za isporuku sadržaja.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Lokacija instalacionih paketa na mreži za isporuku sadržaja.

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

ST

Krajnja tačka kontrole upravljanja za Microsoft automatsko ažuriranje

Prvo pokretanje aplikacije

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju pri prvom pokretanju Office aplikacije. Ove krajnje tačke pružaju poboljšanu funkcionalnost sistema Office za korisnike i URL adrese se kontaktiraju bez obzira na tip licence (uključujući količinski licencirane instalacije).

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://config.edge.skype.com/

WXPON

ST

„Flighting” konfiguracija – omogućava uključivanje funkcija i eksperimentisanje.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

ST

„Flighting” test konfiguracije mreže

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

ST

„Flighting” test konfiguracije mreže

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

ST

Usluga konfiguracije programa Office – Glavna lista krajnjih tačaka usluge.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Preuzimanje telemetrije pravila programa Office – obaveštava klijenta koje podatke i događaje da otpremi u uslugu telemetrije.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

CS

OneNote usluga telemetrije

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Izveštavanje otpremanja Office telemetrije – Događaji „otkucaja” i grešaka koji se javljaju na klijentu se otpremaju na uslugu telemetrije.

https://templateservice.office.com/

WXP

CS

Office Online usluga predložaka – korisnicima pruža na mreži predloške dokumenata.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

CS

Preuzimanja Office predložaka – skladište PNG slika predložaka.

https://store.office.com/

WXP

CS

Konfiguracija prodavnice za Office aplikacije.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Katalog usluga integracije Office dokumenata (lista usluga i krajnjih tačaka) i otkrivanje matičnog područja.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Resursi za otkrivanje matičnog područja v. 2 (15.40 i novije verzije)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

ST

Manifesti Microsoft automatskog ažuriranja – proverava da li su dostupne ispravke

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Konfiguracija aplikacije Vikipedija za Office i resursi za nju.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Konfiguracija aplikacije Bing mapa za Office i resursi za nju.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Konfiguracija aplikacije People Graph za Office i resursi za nju.

https://www.onenote.com/

N

ST

Sadržaj „Šta je novo” za OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

ST

Novi sadržaj za OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

SS

Slike „Šta je novo“ za OneNote.

https://acompli.helpshift.com/

Taster O

ST

Usluga za podršku u aplikaciji.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

Taster O

ST

Usluga otkrivanja naloga e-pošte.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Outlook AutoDiscovery

https://outlook.office365.com/

WXPO

ST

Outlook krajnja tačka za uslugu Office 365.

https://r1.res.office365.com/

Taster O

ST

Ikone za programske dodatke za Outlook.

Napomena: Važno je da razumete da se Office usluga za konfiguraciju (http://officeclient.microsoft.com) ponaša kao usluga automatskog otkrivanja za sve Microsoft Office klijente (ne samo za Mac). Konkretno, krajnje tačke koje se vraćaju u odgovoru su polustatične u kojima je promena veoma retka, ali i dalje moguća.

Prijavljivanje

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju prilikom prijavljivanja u skladište zasnovano na tehnologiji oblaka. U zavisnosti od tipa naloga mogu da budu kontaktirane različite usluge. Na primer:

 • MSA: Microsoft nalog – najčešće se koristi za potrošačke i maloprodajne scenarije

 • OrgID: Nalog organizacije – najčešće se koristi za komercijalne scenarije

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://login.windows.net/

WXPON

ST

Usluga Windows autorizacije

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Office 365 (OrgID)

https://login.live.com/

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://auth.gfx.ms/

WXPON

CS

Pomoćnik za uslugu za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

SS

Brendiranje prijave u Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Lokator skladišta dokumenata i mesta

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Usluga za nedavno korišćena dokumenta (MRU)

Napomena: Za licence zasnovane na pretplati i maloprodajne licence, prijavljivanje istovremeno aktivira proizvod i omogućava pristup resursima u oblaku kao što je OneDrive. Za količinski licencirane instalacije, od korisnika se i dalje zahteva da se prijave (podrazumevano), ali to je samo potrebno za pristup resursima u oblaku, pošto je proizvod već aktiviran.

Aktivacija proizvoda

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se na Office 365 pretplatu i aktivacije maloprodajnih licenci. Tačnije, ovo se NE primenjuje na količinski licencirane instalacije.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

CS

Office usluga licenciranja

Sadržaj „Šta je novo”

Sledeće krajnje tačke se primenjuju samo na Office 365 pretplatu.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

SS

Sadržaj JSON stranice „Šta je novo”

Istraživač

Sledeće krajnje tačke mreže se odnose na obe Office 365 pretplate.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://entity.osi.office.net/

W

CS

Veb-usluga „Istraživač“

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

CS

Statički sadržaj usluge „Istraživač“

https://www.bing.com/

W

CS

Dobavljač sadržaja za uslugu „Istraživač“

Pametno pronalaženje

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

CS

Veb usluga za uvide

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

CS

JQuery biblioteka

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

CS

Pomoćna JavaScript biblioteka

https://www.bing.com/

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

Dizajner za PowerPoint

Sledeće krajnje tačke se primenjuju samo na Office 365 pretplatu.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

CS

Veb-usluga „Dizajner za PowerPoint“

Brzi početak za PowerPoint

Sledeće krajnje tačke se primenjuju samo na Office 365 pretplatu.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

CS

Veb-usluga „Brzi početak za PowerPoint“

Slanje osmeha/Mrguda

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

CS

Usluga Pošalji osmeh

Obratite se podršci

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

Taster O

CS

Usluga „Obratite se podršci“

https://acompli.helpshift.com/

Taster O

CS

Usluga za podršku u aplikaciji

Sačuvaj kao PDF

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

CS

Usluga konverzije Word dokumenata (PDF)

Office aplikacije (poznate kao programski dodaci)

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci kada su programski dodaci Office aplikacija pouzdani.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://store.office.com/

WXPO

CS

Konfiguracija prodavnice Office aplikacija.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

SS

Resursi aplikacije Vikipedija

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

SS

Resursi aplikacije Bing mape

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Resursi aplikacije People Graph

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

SS

Office usluga preusmeravanja

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

SS

JavaScript biblioteke za Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

SS

Telemetrija i usluga izveštavanja za Office aplikacije

https://ajax.microsoft.com/

W

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://c.microsoft.com/

WPXO

SS

JavaScript biblioteke za Office

https://c1.microsoft.com/

WPXO

SS

Resursi podrške

https://cs.microsoft.com/

WPXO

SS

Resursi podrške

https://c.bing.com/

WPXO

SS

Resursi podrške

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

SS

JavaScript biblioteka

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

SS

Izveštavanje o greškama

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

SS

Resursi za fontove

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

SS

Usluga telemetrije

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

SS

Izveštavanje o telemetriji

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

SS

Biblioteka resursa za Microsoft Store

https://*.wikipedia.org/

W

SS

Resursi stranica Vikipedije

https://upload.wikimedia.org/

W

SS

Resursi za medije Vikipedije

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

SS

Okvir sandbox okruženja za Vikipediju

https://*.virtualearth.net/

X

SS

Predlošci mape

Bezbedne veze

Sledeća krajnja tačka mreže odnosi se na Office 2016 aplikacije.

URL

Tip

Opis

https://*.oscs.protection.outlook.com/

CS

Microsoft usluga bezbedne veze

Izveštavanje o padu

Sledeća krajnja tačka mreže odnosi se na sve Office 2016 aplikacije i tipove licence. Kada proces neočekivano padne, generiše se izveštaj i šalje se usluzi Watson.

URL

Tip

Opis

https://watson.microsoft.com/

ST

Microsoft usluga izveštavanja o greškama

https://officeci.azurewebsites.net/

ST

Office usluga za zajedničke uvide

Mogućnosti za smanjivanje mrežnih zahteva i saobraćaja

Podrazumevana konfiguracija sistema Office 2016 za Mac pruža najbolji utisak pri radu korisnika, kako u smislu funkcionalnosti, tako i u održavanju računara ažuriranim. U nekim slučajevima, možda želite da sprečite aplikacije da kontaktiraju mrežne krajnje tačke. U ovom odeljku opisuju se opcije za to.

Onemogućavanje prijavljivanja u oblak i programskih dodataka za Office

Klijenti količinskih licenci možda imaju stroge smernice o čuvanju dokumenata u skladištima zasnovanim na oblaku. Sledeća željena postavka za svaku posebno može da se podesi tako da onemogućava MSA/OrgID prijavljivanje i da pristupa programskim dodacima za Office.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Ako korisnici pokušaju da pristupe funkciji „Prijavljivanje“, videće grešku da nema mrežne veze. Pošto ova željena postavka blokira i aktiviranje proizvoda na mreži, trebalo bi da se koristi samo za instalacije za količinske licence. Konkretnije, korišćenjem ove željene postavke sprečiće se da Office aplikacije pristupaju sledećim krajnjim tačkama:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Sve krajnje tačke navedene u odeljku „Prijavljivanje“ iznad.

 • Sve krajnje tačke navedene u odeljku „Pametno pronalaženje“ iznad.

 • Sve krajnje tačke navedene u odeljku „Aktivacija proizvoda“ iznad.

 • Sve krajnje tačke navedene u odeljku „Office aplikacije (poznate kao programski dodaci)“ iznad.

Da biste ponovo uspostavili punu funkcionalnost za korisnika, podesite željenu postavku na „2“ ili je uklonite.

Napomena: Ova željena postavka zahteva Office 2016 za Mac verzije 15.25 [160726] ili noviju verziju.

Telemetrija

Office 2016 za Mac u redovnim intervalima šalje informacije telemetrije korporaciji Microsoft. Podaci se otpremaju u krajnju tačku „Nexus”. Telemetrijski podaci pomažu inženjerskom timu u proceni ispravnosti i bilo kakvih neočekivanih ponašanja svake Office aplikacije. Postoje dve kategorije telemetrije:

 • Otkucaj sadrži informacije o verziji i licenci. Podaci se šalju odmah posle pokretanja aplikacije.

 • Upotreba sadrži informacije o tome na koji se način aplikacije koriste i o otklonjivim greškama. Ovi podaci se šalju svakih 60 minuta.

Microsoft veoma ozbiljno shvata vašu privatnost. Možete da pročitate više o smernicama prikupljanja podataka korporacije Microsoft na https://privacy.microsoft.com. Da biste sprečili aplikacije da šalju telemetriju „Upotreba”, postavka SendAllTelemetryEnabled može da se prilagodi. Postavka je za svaku aplikaciju posebno i može da se postavi putem macOS konfiguracionih profila ili ručno iz terminala:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetrija otkucaja se uvek šalje i ne može da se onemogući.

Izveštavanje o padu

Kada dođe do fatalne greške aplikacije, aplikacija će se neočekivano obustaviti i otpremiće izveštaj o padu usluzi „Watson”. Izveštaj o padu se sastoji od naslaganih poziva, što je lista koraka koje je aplikacija obrađivala i koja je dovela do pada. Ovi koraci pomažu inženjerskom timu da identifikuju tačnu funkciju koja nije uspela, kao i zašto nije uspela.

U nekim slučajevima, sadržaj dokumenta će dovesti do pada aplikacije. Ako aplikacija identifikuje da je dokument uzrok, ona će pitati korisnika da li je u redu da pošalje dokument uz naslagane pozive. Korisnici mogu da naprave kvalifikovan izbor na ovo pitanje. IT administratori možda imaju stroge zahteve za prenos dokumenata i mogu da donesu odluku u ime korisnika da se dokumenta nikad ne šalju. Sledeća postavka može da se podesi da onemogući slanje dokumenata i da spreči pojavu upita korisniku:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Napomene: 

 • Ako je SendAllTelemetryEnabled postavljeno na NETAČNO, sva izveštavanja o padu za taj proces su onemogućena. Da biste omogućili izveštavanje o padu bez slanja telemetrije upotrebe, možete da podesite sledeću željenu postavku:

 • defaults write com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Ispravke

Microsoft izdaje ispravke za Office 2016 za Mac u redovnim intervalima (obično jednom mesečno). Preporučujemo korisnicima i IT administratorima da održavaju mašine ažurnim, kako bi najnovije bezbednosne ispravke bile instalirane. U slučajevima gde IT administratori žele da pažljivo kontrolišu i upravljaju ispravkama mašina, može se podesiti sledeća postavka kako bi se sprečilo da proces automatskog ažuriranja automatski detektuje i nudi ispravke proizvoda:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Zahtevi za blokiranje pomoću zaštitnog zida / proxy servera

Ako vaša organizacija blokira zahteve za URL adrese putem zaštitnog zida ili proxy servera, obavezno konfigurišite URL adrese navedene u ovom dokumentu kao dozvoljene ili navedene na listi blokiranih sa odgovorom 40X (npr. 403 ili 404). Odgovor 40X će omogućiti Office aplikacijama da elegantno prihvate nemogućnost pristupa resursu i pružiće brži utisak korisnika pri radu nego kad se jednostavno prekine veza, čime će se klijent navesti da pokuša ponovo.

Ako proxy server zahteva potvrdu identiteta, klijent će dobiti odgovor 407. Za najbolji utisak pri radu proverite da li koristite Office 2016 verzije 15.27 ili novije verzije, jer one obuhvataju određene ispravke za rad sa serverima NTLM i Kerberos.

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/macofficeendpoints

Takođe pogledajte

Office 365 opsezi URL i IP adresa

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×