Model podataka Microsoft 365 analitike korišćenja

Podaci za tabele Microsoft 365 analitike korišćenja

Microsoft 365 analitika korišćenja se povezuje sa API-jem koji izlaže višedimenzionalni model podataka. API-ji se nalaze u verziji za pregled i može da im se pristupi na adresi https://reports.office.com/pbi/v1.0/<IDzakupca> (zamenite <IDzakupca> GUID-om svog zakupca).

Napomena: Više informacija potražite u članku Rad sa Office 365 izveštajima o upotrebi u programu Microsoft Graph.

Ovaj API pruža informacije o mesečnom trendu korišćenja raznih Office 365 usluga. Tačne podatke koje daje API potražite u tabeli u sledećem odeljku.

Tabele podataka koje daje API za izveštavanje usluge Office 365

Ime tabele

Informacije u tabeli

Opseg datuma

Korišćenje proizvoda zakupca

Sadrži mesečne ukupne brojeve omogućenih, aktivnih korisnika, korisnika zadržanih tokom meseci, novih korisnika i kumulativnih aktivnih korisnika.

Sadrži mesečne prikupljene podatke za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Aktivnost proizvoda zakupca

Sadrži mesečne ukupne brojeve aktivnosti i broj aktivnih korisnika za razne aktivnosti u okviru proizvoda.

Pročitajte definiciju aktivnog korisnika da biste dobili informacije o aktivnostima u okviru proizvoda koje se daju u ovoj tabeli podataka.

Sadrži mesečne prikupljene podatke za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Licence zakupca za Office

Sadrži podatke o broju pretplata na Microsoft Office koje su dodeljene korisnicima.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Korišćenje poštanskog sandučeta zakupca

Sadrži podatke o poštanskom sandučetu korisnika, u smislu ukupnog broja poštanskih sandučića i načinu na koji se koristi skladište.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Korišćenje klijenta zakupca

Sadrži podatke o broju korisnika koji aktivno koriste određene klijente ili uređaje za povezivanje sa uslugama Exchange Online, Skype za posao i mrežom Yammer.

Sadrži mesečne prikupljene podatke za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Korišćenje usluge SharePoint Online klijenta

Sadrži podatke o SharePoint sajtovima, koje obuhvataju sajtove tima ili grupe, kao što su broj sajtova, broj dokumenata na sajtu, broj datoteka po tipu aktivnosti i skladište koje se koristi.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Korišćenje usluge OneDrive for Business zakupca

Sadrži podatke o OneDrive nalozima kao što su broj naloga, broj dokumenata na OneDrive nalozima, skladište koje se koristi i broj datoteka po tipu aktivnosti.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Korišćenje zakupca za Office 365 grupe

Sadrži podatke o korišćenju Office 365 grupa, uključujući poštansko sanduče, SharePoint i Yammer.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Aktivacija sistema Office zakupca

Sadrži podatke o broju aktivacija pretplate na Office, broj aktivacija po uređaju (Android/iOS/Mac/PC), aktivacije po planu usluge, na primer Office Proplus, Visio i Project.

Sadrži podatke o stanju na kraju meseca za dvanaestomesečni period izdavanja, što uključuje deo tekućeg meseca.

Stanje korisnika

Sadrži metapodatke o korisnicima, uključujući ime za prikaz, dodeljene proizvode, lokaciju, sektor, naslov i preduzeće korisnika. To su podaci o korisnicima kojima su dodeljene licence tokom prethodnog meseca. Svakog korisnika jedinstveno predstavlja ID korisnika.

To su podaci o korisnicima kojima su dodeljene licence tokom prethodnog meseca.

Aktivnost korisnika

Sadrži informacije na nivou korisnika o aktivnosti o aktivnosti koju izvršavaju licencirani korisnici.

Pročitajte definiciju aktivnog korisnika da biste dobili informacije o aktivnostima u okviru proizvoda koje se daju u ovoj tabeli podataka.

To su podaci o korisnicima koji su izvršili aktivnost u bilo kojoj od usluga tokom prethodnog meseca.

Razvijte sledeće odeljke da biste videli detaljne informacije za svaku tabelu podataka.

Ova tabela pruža detalje na nivou korisnika za sve korisnike kojima je dodeljena licenca tokom prethodnog meseca. Ona unosi podatke iz usluge Azure Active Directory.

Ime kolone

Opis kolone

UserId

Originalni korisnički ID koji predstavlja korisnika i omogućava spajanje sa drugim tabelama podataka unutar skupa podataka.

Timeframe

Mesečna vrednost za koju ova tabela sadrži podatke.

UPN

Glavno korisničko ime jedinstveno identifikuje korisnika kako bi mogao da se spoji sa drugim spoljnim izvorima podataka.

DisplayName

Ime za prikaz korisnika.

IDType

Tip ID-a postavljen je na 1 ako korisnik koristi Yammer i povezuje se pomoću Yammer ID-a odnosno na 0 ako se povezuje sa mrežom Yammer pomoću Office 365 ID-a.

Vrednost je 1, što znači da se ti korisnici povezuju sa mrežom Yammer pomoću Yammer ID-a, a ne pomoću Office 365 ID-a

HasLicenseEXO

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi Exchange.

HasLicenseODB

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi OneDrive for Business.

HasLicenseSPO

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi Yammer.

HasLicenseSFB

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi Skype za posao.

HasLicenseTeams

Postavite na vrednost „true“ ako je korisniku dodeljena licenca i ako mu je omogućeno da koristi Microsoft Teams.

Company

Podaci o preduzeću predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

Department

Podaci o sektoru predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

LocationCity

Podaci o gradu predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

LocationCountry

Podaci o zemlji predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

LocationState

Podaci o državi predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

LocationOffice

Kancelarija korisnika.

Title

Podaci o radnom mestu predstavljeni u usluzi Azure Active Directory za ovog korisnika.

Deleted

Postavljeno je na vrednost „true“ ako je korisnik izbrisan iz usluge Office 365 u prethodnom mesecu.

DeletedDate

Datum kada je korisnik izbrisan iz usluge Office 365.

YAM_State

Stanja korisnika u sistemu Yammer. Može da ima vrednost „aktivan“, „izbrisan“ ili „obustavljen“.

YAM_ActivationDate

Datum kada je korisnik prešao u aktivno stanje na mreži Yammer.

YAM_DeletionDate

Datum kada je korisnik prešao u izbrisano stanje na mreži Yammer.

YAM_SuspensionDate

Datum kada je korisnik prešao u obustavljeno stanje na mreži Yammer.

Ova tabela sadrži podatke o svakom korisniku koji je imao aktivnost u bilo kojoj od usluga u prethodnom mesecu.

Ime kolone

Opis kolone

UserID

Originalni korisnički ID koji predstavlja korisnika i omogućava spajanje sa drugim tabelama podataka unutar skupa podataka.

IDType

Tip ID-a postavljen je na 1 ako korisnik koristi Yammer i povezuje se pomoću Yammer ID-a odnosno na 0 ako se povezuje sa mrežom Yammer pomoću Office 365 ID-a.

Vrednost je 1, što znači da se ti korisnici povezuju sa mrežom Yammer pomoću Yammer ID-a, a ne pomoću Office 365 ID-a

Timeframe

Mesečna vrednost za koju ova tabela predstavlja podatke.

EXO_EmailSent

Broj poslatih e-poruka.

EXO_EmailReceived

Broj primljenih e-poruka.

EXO_EmailRead

Broj aktivnosti čitanja e-poruka koje je izvršio korisnik. To može da bude čitanje već pročitane poruke više puta ili e-poruke koja je ranije primljena.

EXO_AppointmentCreated

Broj kreiranih zakazanih obaveza.

EXO_MeetingAccepted

Broj prihvaćenih sastanaka.

EXO_MeetingAccepted

Broj otkazanih sastanaka.

EXO_MeetingAccepted

Broj odbijenih sastanaka.

EXO_MeetingSent

Broj poslatih sastanaka.

ODB_FileViewedModified

Broj datoteka sa kojima je ovaj korisnik vršio interakciju na bilo kojem nalogu usluge OneDrive for Business (na primer, pravljenje, ažuriranje, brisanje, prikazivanje ili preuzimanje).

ODB_FileSynched

Broj datoteka koje je ovaj korisnik sinhronizovao na bilo kojem OneDrive for Business nalogu.

ODB_FileSharedInternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik interno delio sa bilo kojeg OneDrive for Business naloga.

ODB_FileSharedExternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio spolja sa bilo kojeg OneDrive for Business naloga.

ODB_AccessByOwner

Broj datoteka sa kojima je korisnik vršio interakciju koje se nalaze na njegovom OneDrive for Business nalogu.

ODB_AccessOthers

Broj datoteka sa kojima je ovaj korisnik vršio interakciju koje se nalaze na OneDrive for Business nalogu nekog drugog korisnika.

SPO_GroupFileViewedModified

Broj datoteka sa kojima je ovaj korisnik vršio interakciju na bilo kojem sajtu grupe.

SPO_GroupFileSynched

Broj datoteka koje je ovaj korisnik sinhronizovao na bilo kojem sajtu grupe.

SPO_GroupFileSharedInternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio interno sa bilo kojeg sajta grupe.

SPO_GroupFileSharedExternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio spolja sa bilo kojeg sajta grupe.

SPO_GroupAccessByOwner

Broj datoteka sa kojima je korisnik vršio interakciju koje se nalaze na sajtu grupe koji on poseduje.

SPO_GroupAccessByOthers

Broj datoteka sa kojima je korisnik vršio interakciju koje se nalaze na sajtu grupe koji poseduje neki drugi korisnik.

SPO_OtherFileViewedModified

Broj datoteka sa kojima je ovaj korisnik vršio interakciju na bilo kom drugom sajtu.

SPO_OtherFileSynched

Broj datoteka koje je ovaj korisnik sinhronizovao sa bilo kog drugog sajta.

SPO_OtherFileSharedInternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio interno sa bilo kog drugog sajta.

SPO_OtherFileSharedInternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio eksterno sa bilo kog drugog sajta.

SPO_OtherAccessedByOwner

Broj sajtova sa kojima je korisnik vršio interakciju i koji se nalaze na drugom sajtu koji mu pripada.

SPO_OtherAccessedByOthers

Broj sajtova sa kojima je korisnik vršio interakciju i koji se nalaze na drugom sajtu koji pripada drugom korisniku.

SPO_TeamFileViewedModified

Broj datoteka sa kojima je ovaj korisnik vršio interakciju na bilo kojem sajtu tima.

SPO_TeamFileSynched

Broj datoteka koje je ovaj korisnik sinhronizovao sa bilo kojeg sajta tima.

SPO_TeamFileSharedInternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio interno sa bilo kojeg sajta tima.

SPO_TeamFileSharedExternally

Broj datoteka koje je ovaj korisnik delio spolja sa bilo kojeg sajta tima.

SPO_TeamAccessByOwner

Broj datoteka sa kojima je korisnik vršio interakciju koje se nalaze na sajtu tima koji on poseduje.

SPO_TeamAccessByOthers

Broj datoteka sa kojima je korisnik vršio interakciju koje se nalaze na sajtu tima koji poseduje neki drugi korisnik.

Teams_ChatMessages

Broj poslatih poruka ćaskanja.

Teams_ChatMessages

Broj poruka objavljenih u kanalima.

Teams_CallParticipate

Broj poziva u kojima je korisnik učestvovao.

Teams_CallParticipate

Broj sastanaka kojima se korisnik pridružio.

Teams_HasOtherAction

Bulova vrednost koja pokazuje da li je korisnik izvršio druge radnje u usluzi Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Broj Yammer poruka koje je ovaj korisnik objavio.

YAM_MessageLiked

Broj Yammer poruka za koje je ovaj korisnik označio da mu se sviđaju.

YAM_MessageRead

Broj Yammer poruka koje je ovaj korisnik pročitao.

SFB_P2PSummary

Broj peer-to-peer sesija u kojima je ovaj korisnik učestvovao.

SFB_ConfOrgSummary

Broj sesija konferencije koje je ovaj korisnik organizovao.

SFB_ConfPartSummary

Broj sesija konferencije u kojima je ovaj korisnik učestvovao.

Ova tabela pruža podatke o usvajanju tokom meseci u smisli omogućenih, aktivnih, vraćenih i novih korisnika za svaki proizvod u okviru usluge Office 365. Office 365 vrednost predstavlja aktivnu upotrebu u bilo kom od proizvoda.

Ime kolone

Opis kolone

Product

Ime proizvoda za koje se rezimiraju informacije o korišćenju. Vrednost „Office 365“ u koloni proizvoda predstavlja aktivnost u svakom od proizvoda

Timeframe

Mesečna vrednost. Biće jedan red po proizvodu mesečno za poslednjih 12 meseci uključujući deo tekućeg meseca.

EnabledUsers

Broj korisnika kojima je omogućeno da koriste proizvod za vrednost vremenskog okvira. Ako je to korisniku bilo omogućeno tokom dela meseca, on se i dalje računa.

ActiveUsers

Broj korisnika koji su izvršili internu aktivnost u proizvodu za vrednost vremenskog okvira.

Korisnik se računa kao aktivan za proizvod u određenom mesecu ako je izvršio jednu od ključnih aktivnosti u proizvodu. Ključne aktivnosti su dostupne u tabeli Aktivnost proizvoda zakupca.

CumulativeActiveUsers

Broj korisnika kojima je omogućeno da koriste proizvod i koji su bar jednom koristili proizvod do meseca vremenskog okvira posle otkad je pokrenuto prikupljanje podataka u novom sistemu korišćenja.

MoMReturningUsers

Broj korisnika koji su aktivni u mesecu vremenskog okvira, kao i onih koji su bili aktivni u prethodnom mesecu.

FirstTimeUsers

Broj korisnika koji su prvi put postali aktivni u vremenskom okviru od prikupljanja podataka u novom sistemu korišćenja.

Korisnik se računa kao novi korisnik u određenom mesecu ako smo prvi put otkrili njegovu aktivnost od početka prikupljanja podataka u ovom novom sistemu korišćenja. Kada se jednom uračuna kao novi korisnik, čak i ako bude imao veliku pauzu u aktivnosti, on se više nikada neće računati kao novi korisnik

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela pruža mesečne ukupne brojeve aktivnosti i broj aktivnih korisnika za razne aktivnosti u okviru proizvoda.

Ime kolone

Opis kolone

Timeframe

Mesečna vrednost. Biće jedan red po proizvodu mesečno za poslednjih 12 meseci uključujući deo tekućeg meseca.

Product

Ime proizvoda u okviru usluge Office 365 za koje su dostupni podaci o korišćenju.

Activity

Ime aktivnosti u proizvodu koje se koristi za prikazivanje aktivnog korišćenja proizvoda.

ActivityCount

Ovo je ukupan broj radnji koje se računaju za svaku aktivnost izvršenu unutar proizvoda za sve aktivne korisnike.

Napomena: Za aktivnosti u uslugama SharePoint Online i OneDrive for Business ta vrednost predstavlja broj različitih dokumenata sa kojima je korisnik vršio interakciju.

ActiveUserCount

Broj korisnika koji su izvršili aktivnost unutar proizvoda.

TotalDurationInMinute

Ukupno trajanje u minutima za sve aktivne korisnike koji su koristili audio ili video sesiju u odgovarajućoj aktivnosti usluge Skype za posao.

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela sadrži rezime podataka za sve licencirane korisnike usluge Exchange Online koji imaju poštanske sandučiće korisnika. Ona sadrži stanje na kraju meseca za sve poštanske sandučiće korisnika. Podaci u ovoj tabeli ne sabiraju se za više meseci. Podaci iz poslednjeg meseca u ovoj tabeli predstavljaju najnovije stanje.

Ime kolone

Opis kolone

TotalMailboxes

Broj poštanskih sandučića korisnika za pretplatu na Office 365.

IssueWarningQuota

Ukupna kvota za izdavanje upozorenja za sve poštanske sandučiće korisnika.

ProhibitSendQuota

Ukupna kvota za zabranu slanja za sve poštanske sandučiće korisnika.

ProhibitSendReceiveQuota

Ukupna kvota za zabranu kvote slanja i prijema za sve poštanske sandučiće korisnika.

TotalItemBytes

Količina skladišta koja se koristi za sve poštanske sandučiće korisnika u bajtovima.

MailboxesNoWarning

Broj poštanskih sandučića korisnika koji su dobili upozorenje o ograničenju skladišta.

MailboxesIssueWarning

Broj poštanskih sandučića korisnika kojima se izdalo upozorenje o prostoru za skladištenje.

MailboxesExceedSendQuota

Broj poštanskih sandučića korisnika koji su premašili kvotu slanja.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Broj poštanskih sandučića korisnika koji su premašili kvotu slanja ili prijema.

DeletedMailboxes

Broj poštanskih sandučića korisnika koji su izbrisani u vremenskom okviru.

Timeframe

Mesečna vrednost.

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela pruža mesečni rezime podataka o klijentima pomoću kojih se korisnici povezuju sa uslugama Exchange Online, Skype za posao i mrežom Yammer. Ova tabela još uvek nema podatke o korišćenju klijenta za SharePoint Online i OneDrive for Business.

Ime kolone

Opis kolone

Product

Ime proizvoda u okviru usluge Office 365 za koje su dostupni podaci o korišćenju klijenta.

ClientId

Ime svakog uređaja koji se koristi za povezivanje sa proizvodom.

UserCount

Broj korisnika koji su koristili svaki od klijenata za svaki proizvod.

Timeframe

Mesečna vrednost

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela se sastoji iz mesečnih rezimiranih podataka o korišćenju SharePoint Online sajtova ili njihovim aktivnostima. To obuhvata samo sajtove tima i grupe. Stanje SharePoint Online sajtova na kraju meseca predstavljeno je u ovoj koloni, na primer ako je korisnik napravio 5 dokumenata i iskoristio ukupno 10 MB skladišta, a zatim izbrisao neke datoteke i dodao još datoteka, tako da na kraju meseca stanje za datoteke iznosi ukupno 7 datoteka koje koriste 5 MB skladišta, vrednost predstavljena u ovoj tabeli jeste stanje na kraju meseca. Ova tabela je skrivena kako bi se izbeglo duplo brojanje skupova i koristi se kao izvor za pravljenje sve referentne tabele.

Ime kolone

Opis kolone

SiteType

Vrednost tipa sajta (bilo koji/tim/grupa) (vrednost „bilo koji“ predstavlja bilo koji od ta dva tipa sajta).

TotalSites

Broj sajtova koji su postojali na kraju vremenskog okvira.

DocumentCount

Ukupan broj dokumenata koji su postojali na sajtu na kraju vremenskog okvira.

DiskQuota

Ukupan dodeljen prostor za skladištenje sabran za sve sajtove na kraju vremenskog okvira.

DiskUsed

Ukupno korišćeno skladište sabrano za sve sajtove na kraju vremenskog okvira.

ActivityType

Broj sajtova koji su zabeležili različite tipove aktivnosti datoteke (bilo koji/aktivne datoteke/ datoteke deljenje spolja ili interno/sinhronizovane datoteke).

Vrednost „Bilo koji“ označava da je izvršena bilo koja aktivnost datoteke.

SitesWithOwnerActivities

Broj aktivnih sajtova, gde je vlasnik sajta izvršio određenu aktivnost datoteke na sopstvenom sajtu.

SitesWithNonOwnerActivities

Broj aktivnih sajtova sabran za mesec, gde su korisnici osim vlasnika sajta izvršili određenu aktivnost datoteke na sajtovima.

ActivityTotalSites

Broj sajtova koji su zabeležili bilo kakvu aktivnost tokom vremenskog okvira. Ako je sajt imao aktivnost ranije u vremenskom okviru i bio izbrisan do kraja vremenskog okvira, on se i dalje računa u ukupnom broju aktivnih sajtova za taj vremenski okvir.

Timeframe

Ova kolona ima vrednost datuma. Koristi se kao odnos više-prema-jedan za tabelu „Kalendar“.

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela pruža podatke o OneDrive nalozima kao što su broj naloga, broj dokumenata na OneDrive nalozima, skladište koje se koristi i broj datoteka po tipu aktivnosti. Stanje OneDrive for Business naloga na kraju meseca predstavljeno je u ovoj tabeli. Na primer, ako je korisnik napravio 5 dokumenata koji su koristili 10 MB skladišta, a zatim izbrisao nekoliko i dodao još datoteka, tako da na kraju meseca ima 7 datoteka koje koriste 5 MB skladište, onda je vrednost na kraju meseca predstavljena u ovoj tabeli na kraju meseca.

Ime kolone

Opis kolone

SiteType

Vrednost je „OneDrive“.

TotalSites

Broj OneDrive for Business naloga koji su postojali na kraju vremenskog okvira.

DocumentCount

Ukupan broj dokumenata koji su postojali na svim OneDrive for Business nalozima na kraju vremenskog okvira.

DiskQuota

Ukupan dodeljen prostor za skladištenje sabran za sve OneDrive for Business naloge na kraju vremenskog okvira.

DiskUsed

Ukupno korišćeno skladište sabrano za sve OneDrive naloge na kraju vremenskog okvira.

ActivityType

Broj naloga koji su zabeležili različite tipove aktivnosti datoteke (bilo koji/aktivne datoteke/ datoteke deljene SPOLJA ili INTERNO/sinhronizovane datoteke).

Vrednost „Bilo koji“ znači da je izvršena bilo koja aktivnost datoteke

SitesWithOwnerActivities

Broj aktivnih OneDrive for Business naloga, gde je vlasnik naloga izvršio određenu aktivnost datoteke na svom nalogu.

SitesWithNonOwnerActivities

Broj OneDrive for Business naloga, gde su aktivnost datoteke izvršili korisnici osim vlasnika naloga.

ActivityTotalSites

Broj OneDrive for Business naloga koji su zabeležili bilo kakvu aktivnost tokom vremenskog okvira. Ako je OneDrive for Business nalog imao aktivnost ranije u vremenskom okviru i bio izbrisan do kraja vremenskog okvira, on se i dalje računa u aktivne OneDrive for Business naloge za taj vremenski okvir.

Timeframe

Ova kolona ima vrednost datuma. Koristi se kao odnos više-prema-jedan za tabelu „Kalendar“.

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Ova tabela sadrži podatke o tome kako se Office 365 grupe koriste u organizaciji.

Ime kolone

Opis kolone

TimeFrame

Mesečna vrednost. Biće jedan red po proizvodu mesečno za poslednjih 12 meseci uključujući deo tekućeg meseca.

GroupType

Tip grupe (privatna/javna ili bilo koja).

TotalGroups

Broj grupa za svaki tip grupe.

ActiveGroups

Broj aktivnih grupa.

MBX_TotalGroups

Broj grupa poštanskog sandučeta.

MBX_ActiveGroups

Broj aktivnih grupa poštanskog sandučeta.

MBX_TotalActivities

Broj aktivnosti poštanskog sandučeta.

MBX_TotalItems

Broj stavki poštanskog sandučeta.

MBX_StorageUsed

Veličina iskorišćenog skladišta poštanskog sandučeta.

SPO_TotalGroups

Broj SharePoint grupa.

SPO_ActiveGroups

Broj aktivnih SharePoint grupa.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Broj SharePoint grupa u kojima postoje aktivnosti pristupa datotekama.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Broj SharePoint grupa u kojima postoje aktivnosti sinhronizovanja datoteka.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Broj SharePoint grupa u kojima postoje aktivnosti internog deljenja datoteka.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Broj SharePoint grupa u kojima postoje aktivnosti eksternog deljenja datoteka.

SPO_TotalActivities

Broj SharePoint aktivnosti.

SPO_FileAccessedActivities

Broj SharePoint aktivnosti pristupa datotekama.

SPO_FileAccessedActivities

Broj SharePoint aktivnosti sinhronizovanja datoteka.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Broj SharePoint aktivnosti internog deljenja datoteka.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Broj SharePoint aktivnosti eksternog deljenja datoteka.

SPO_TotalFiles

Broj SharePoint datoteka.

SPO_ActiveFiles

Broj aktivnih SharePoint datoteka.

SPO_StorageUsed

Veličina iskorišćenog SharePoint skladišta.

YAM_TotalGroups

Broj Yammer grupa.

YAM_ActiveGroups

Broj aktivnih Yammer grupa.

YAM_ActiveGroups

Broj Yammer grupa u kojima postoje aktivnosti sviđanja.

YAM_PostedActiveGroups

Broj Yammer grupa u kojima postoje aktivnosti objavljivanja.

YAM_PostedActiveGroups

Broj Yammer grupa u kojima postoje aktivnosti čitanja.

YAM_TotalActivities

Broj Yammer aktivnosti.

YAM_TotalActivities

Broj Yammer aktivnosti sviđanja.

YAM_TotalActivities

Broj Yammer aktivnosti objavljivanja.

YAM_ReadActivites

Broj Yammer aktivnosti čitanja.

Tabela pruža podatke o broju aktivacija pretplate na Office u svim planovima usluge, na primer Office Proplus, Visio i Project. Ona pruža i podatke o broju aktivacija po uređaju (Android/iOS/Mac/PC).

Ime kolone

Opis kolone

ServicePlanName

Navodi vrednosti imena plana usluge i brojeve aktivacija po uređajima, onako kako su opisane u dolenavedenim kolonama.

TotalEnabled

Broj omogućenih korisnika po imenu plana usluge do kraja vremenskog okvira.

TotalActivatedUsers

Broj korisnika koji su aktivirali svaki plan usluge do kraja vremenskog okvira.

AndroidCount

Broj aktivacija po planu usluge za Android uređaj do kraja vremenskog okvira.

iOSCount

Broj aktivacija po planu usluge za iOS uređaj do kraja vremenskog okvira.

MacCount

Broj aktivacija po planu usluge za Mac uređaj do kraja vremenskog okvira.

PcCount

Broj aktivacija po planu usluge za PC uređaj do kraja vremenskog okvira.

WinRtCount

Broj aktivacija po planu usluge za Windows Mobile uređaj do kraja vremenskog okvira.

Timeframe

Ova kolona ima vrednost datuma. Koristi se kao odnos više-prema-jedan za tabelu „Kalendar“.

Datum sadržaja

Ako vremenski okvir prikazuje tekući mesec, ova vrednost predstavlja najnoviji datum tekućeg meseca za koji su dostupni podaci.

Ako stavka „Timeframe“ prikazuje prethodni mesec, ova vrednost predstavlja poslednji datum meseca vremenskog okvira.

Srodne teme

Microsoft 365 analitika korišćenja

Omogućavanje Microsoft 365 analitike korišćenja

Navigacija i korišćenje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja

Prilagođavanje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×