Migracija G Suite poštanskih sandučića u Office 365

Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365 pruža vam pregled procesa migracije. Prvo pročitajte članak, a kada se upoznate sa njegovim sadržajem, vratite se na ovu temu da biste saznali kako da migrirate poštanske sandučiće iz usluge G Suite (ranije poznate kao Google Apps) Gmail u Office 365. Morate da budete globalni administrator u usluzi Office 365 da biste završili korake IMAP migracije.

Tražite Windows PowerShell komande? pročitajte članak Korišćenje alatke PowerShell za IMAP migraciju u Office 365.

Želite da migrirate druge tipove IMAP poštanskih sandučića? Pročitajte članak Migriranje drugih tipova IMAP poštanskih sandučića u Office 365.

Migracija iz G Suite poštanskih sandučića pomoću sajta Office 365 administrativni centar

Čarobnjak za podešavanje na sajtu Office 365 administrativni centar možete da koristite za IMAP migraciju. Uputstva potražite u članku IMAP migracija u Office 365 centru administracije.

VAŽNO: IMAP migriranje migrira samo e-poštu, a ne kalendar i kontakt informacije. Korisnici mogu da uvezu sopstvenu e-poštu, kontakte i druge podatke poštanskog sandučeta u Office 365. Pročitajte članak Migriranje e-pošte i kontakata u Office 365 za preduzeća da biste saznali kako.

Da biste Office 365 mogli da povežete sa uslugama Gmail ili G Suite, svi vlasnici naloga moraju da naprave lozinku aplikacije kako bi pristupili svojim nalozima. To je zbog toga što Google smatra da je Outlook manje bezbedna aplikacije i ne dozvoljava vezu sa njom samo pomoću lozinke. Uputstva potražite u članku Priprema G Suite naloga za povezivanje sa programom Outlook i uslugom Office 365. Morate da proverite i da li G Suite korisnici mogu da uključe verifikaciju u dva koraka.

Zadaci Gmail migracije

Sledeća lista sadrži zadatke migracije onim redosledom kojim treba da ih izvršite.

U ovom zadatku prvo usluzi Office 365 potvrđujete da posedujete domen koji ste koristili za G Suite naloge.

Napomene: 

 • Druga opcija je da umesto sopstvenog prilagođenog domena koristite domen ime preduzeća.onmicrosoft.com koji je uključen u pretplatu na Office 365. U tom slučaju, možete jednostavno da dodate korisnike kao što je opisano u članku Pravljenje korisnika u usluzi Office 365 i izostavite ovaj zadatak.

 • Međutim, većina osoba želi da koristi sopstveni domen.

Verifikacija domena je zadatak kroz koji prolazite dok podešavate Office 365. Tokom podešavanja usluge Office 365, čarobnjak za podešavanje obezbeđuje TXT zapis koji dodajete kod dobavljača usluga hosta domena. U članku Verifikacija domena u usluzi Office 365 potražite korake koje treba da izvršite u usluzi Office 365 administrativni centar i odaberite registar domena iz sledeće dve opcije da biste videli kako da završite dodavanje TXT zapisa kod dobavljača usluga DNS hostinga.

 • Trenutni dobavljač DNS hosta je Google.    Ako ste kupili domen iz usluge Google i u pitanju je dobavljač DNS hosta, pratite ova uputstva: Kreirajte DNS zapise kada vašim domenom upravlja Google.

 • Kupili ste domen od drugog registra domena.    Ako ste kupili domen od nekog drugog preduzeća, obezbedićemo vam uputstva za mnoge popularne dobavljače usluga hostinga.

Korisnike možete da dodate jednog po jednog ili nekoliko korisnika odjednom. Kada dodajete korisnike, dodajete im i licence. Svaki korisnik mora da ima poštansko sanduče u usluzi Office 365 da biste u njega mogli da migrirate e-poštu. Svakom korisniku je potrebna i licenca koja uključuje Exchange Online plan za korišćenje poštanskog sandučeta.

Važno: U ovom trenutku ste potvrdili da posedujete domen i napravili ste G Suite korisnike i poštanske sandučiće u usluzi Office 365 sa prilagođenim domenom. U ovom koraku zatvorite čarobnjak. Nemojte da pređete na korak Podešavanje domena sve dok se Gmail poštanski sandučići ne migriraju u Office 365. Korake za konfigurisanje završavate u 7. zadatku, Usmeravanje usluge Gmail direktno u Office 365.

Za ovaj zadatak napravite datoteku za migraciju koja sadrži listu Gmail poštanskih sandučića za migriranje u Office 365. Najlakši način za pravljenje datoteke za migraciju jeste pomoću usluge Excel, tako da u ovim uputstvima koristimo Excel. Možete da koristite Excel 2013, Excel 2010 ili Excel 2007.

Kada pravite datoteku za migraciju, treba da znate lozinku za svako Gmail poštansko sanduče koje želite da migrirate. Pod pretpostavkom da ne znate korisničke lozinke, verovatno ćete morati da dodelite privremene lozinke (tako što ćete poništiti lozinke) svim poštanskim sandučićima tokom migracije. Da biste poništili lozinke, morate da budete administrator u usluzi G Suite.

Ne morate da migrirate sve Gmail poštanske sandučiće odjednom. Možete da ih migrirate u paketima onako kako vama odgovara. U datoteku za migraciju možete da uključite do 50.000 poštanskih sandučića (jedan red za svakog korisnika). Datoteka može da bude velika i do 10 MB.

 1. Prijavite se u G Suite administratorsku konzolu pomoću korisničkog imena i lozinke administratora.

 2. Kada se prijavite, odaberite stavku Korisnici.

  Lista korisnika u Google centru administracije.
 3. Izaberite svakog korisnika da biste identifikovali adrese e-pošte svih korisnika. Zapišite adresu.

  Detalji o korisniku u Google Apps centru administracije
 4. Prijavite se u Office 365 centar administracije i izaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici. Obratite pažnju na kolonu Korisničko ime. Ovi podaci će vam biti potrebni za koji trenutak. Office 365 administrativni centar prozor takođe ostavite otvoren.

  Kolona „Korisničko ime“ u Office 365 centru administracije.
 5. Pokrenite Excel.

 6. Koristite sledeći snimak ekrana kao predložak za pravljenje datoteke za migraciju u programu Excel. Započnite sa naslovima u 1. redu. Proverite da li se tačno podudaraju sa slikom i da ne sadrže razmake. Precizna imena naslova su:

  • EmailAddress u ćeliji A1.

  • UserName u ćeliji B1.

  • Password u ćeliji C1.

   Naslovi ćelija u Excel datoteci za migraciju.
 7. Zatim unesite e-adresu, korisničko ime i lozinku za svako poštansko sanduče koje želite da migrirate. Unesite jedno poštansko sanduče po redu.

  • Kolona A je adresa e-pošte Office 365 poštanskog sandučeta. To je ono što se prikazuje u koloni Korisničko ime u okviru stavki Korisnici > Aktivni korisnici na sajtu Office 365 administrativni centar.

  • Kolona B je ime za prijavljivanje za Gmail poštansko sanduče korisnika – na primer, alberta@contoso.com.

  • Kolona C je lozinka aplikacije za Gmail poštansko sanduče korisnika. Kreiranje aplikacije lozinke je opisano u Migracije iz G paketa poštanskih sandučića pomoću usluge Office 365 centra administracije.

   Završen uzorak datoteke za migraciju.
 8. Sačuvajte datoteku kao CSV tip datoteke, a zatim zatvorite Excel.

  Prikazuje opciju „Sačuvaj kao CSV“ u programu Excel.

Da biste uspešno migrirali Gmail poštanske sandučiće, Office 365 treba da se poveže i uspostavi komunikaciju sa uslugom Gmail. Da biste to uradili, Office 365 koristi krajnju tačku migracije. Krajnja tačka migracije predstavlja tehnički termin koji opisuje postavke koje se koriste za pravljenje veze kako biste mogli da migrirate poštanske sandučiće. U ovom zadatku pravite krajnju tačku migracije.

 1. Idite u Exchange centar administracije.

 2. Na sajtu EAC izaberite stavke Primaoci > Migracija > Još Ikona „Još“ > Krajnje tačke migracije.

  Izaberite krajnju tačku migracije.
 3. Kliknite na dugme Novo Nova ikona da biste napravili novu krajnju tačku migracije.

 4. Na stranici Izbor tipa krajnjih tačaka migracije odaberite stavku IMAP.

 5. Na stranici Konfiguracija IMAP migracije postavite opciju IMAP server na imap.gmail.com i zadržite iste podrazumevane postavke.

 6. Kliknite na dugme Dalje. Usluga migracije koristi postavke za testiranje veze sa Gmail sistemom. Ako veza funkcioniše, otvara se stranica Unos opštih informacija.

 7. Na stranici Unos opštih informacija otkucajte Ime krajnje tačke migracije, na primer Test5-krajnjatačka. Druga dva polja ostavite prazna da biste koristili podrazumevane vrednosti.

  Ime krajnje tačke migracije.
 8. Kliknite stavku Novo da biste napravili krajnju tačku migracije.

Koristite paket za migraciju da biste istovremeno migrirali grupe Gmail poštanskih sandučića u Office 365. Paket se sastoji od Gmail poštanskih sandučića koje ste naveli u datoteci za migraciju u prethodnom zadatku.

Saveti: 

 • Preporučljivo je da napravite probni paket za migraciju sa malim brojem poštanskih sandučića da biste najpre testirali proces.

 • Koristite datoteke za migraciju sa istim brojem redova i pokrenite pakete u slično vreme tokom dana. Zatim uporedite ukupno vreme trajanja za sve probne pakete. To vam pomaže da procenite koliko vremena može biti potrebno za migriranje svih poštanskih sandučića, koliko veliki paketi za migraciju treba da budu i koliko istovremenih veza sa izvornim sistemom za e-poštu treba da koristite za uravnoteženje brzine migracije i propusnog opsega interneta.

 1. Na sajtu Office 365 administrativni centar izaberite stavke Administratorski centri > Exchange.

  Idite u Exchange centar administracije.
 2. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 3. Izaberite stavke Novo Nova ikona > Migriraj u Exchange Online.

  Izaberite opciju „Migriraj u Exchange Online“
 4. Odaberite stavke IMAP migracija > Dalje.

 5. Na stranici Izbor korisnika izaberite stavku Potraži da biste naveli datoteku za migraciju koju ste napravili. Kada izaberete datoteku za migraciju, Office 365 je proverava da bi se potvrdilo sledeće:

  • Da nije prazna.

  • Da koristi oblikovanje vrednosti razdvojenih zarezima.

  • Da ne sadrži više od 50.000 redova.

  • Da sadrži potrebne atribute u redu zaglavlja.

  • Da sadrži redove sa istim brojem kolona kao red zaglavlja.

  Ako neka od ovih provera ne uspe, dobićete grešku koja opisuje razlog neuspeha. Ako dobijete grešku, morate da popravite datoteku za migraciju i ponovo je pošaljete da biste napravili paket za migraciju.

 6. Kada Office 365 potvrdi valjanost datoteke za migraciju, on prikazuje broj korisnika naveden u datoteci kao broj Gmail poštanskih sandučića za migriranje.

  Novi paket za migraciju sa CSV datotekom
 7. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Na stranici Postavljanje krajnje tačke migracije izaberite krajnju tačku migracije koju ste napravili u prethodnom koraku i kliknite na dugme Dalje.

 9. Na stranici Konfiguracija IMAP migracije prihvatite podrazumevane vrednosti i kliknite na dugme Dalje.

 10. Na stranici Premeštanje konfiguracije otkucajte ime (bez razmaka ili specijalnih znakova) paketa za migraciju u polju – na primer, Test5-migracija. Podrazumevano ime paketa za migraciju koje se prikazuje predstavlja ime datoteke za migraciju koje ste naveli. Ime paketa za migraciju prikazuje se na listi na kontrolnoj tabli migracije pošto napravite paket za migraciju.

  Možete i da unesete imena fascikli koje želite da izuzmete iz migracije. Na primer, Deljeno, Neželjena e-pošta i Izbrisano. Kliknite na dugme Dodaj Ikona „Dodaj“ da biste ih dodali na listu izuzetih stavki. Možete da koristite i ikonu za uređivanje Ikona „Dodaj“ da biste promenili ime fascikle i ikonu za uklanjanje Ikona „Ukloni“ da biste izbrisali ime fascikle.

  Premeštanje dijaloga konfiguracije
 11. Kliknite na dugme Dalje

 12. Na stranici Pokretanje paketa uradite sledeće:

  • Odaberite stavku Potraži da biste kopiju izveštaja o migraciji poslali drugim korisnicima. Izveštaji o migraciji vam se podrazumevano šalju e-poštom. Izveštajima o migraciji možete da pristupite i sa stranice svojstava paketa za migraciju.

  • Odaberite stavke Automatski pokreni paket > novo. Migracija počinje odmah sa statusom Sinhronizacija.

   Paket za migraciju se sinhronizuje

Napomena: Ako status dugo ima vrednost Sinhronizacija, do problema je možda došlo zbog ograničenja propusnog opsega koje je postavio Google. Dodatne informacije potražite u članku Ograničenja propusnog opsega.

Potvrda o uspešnoj migraciji

 • Na sajtu Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija. Potvrdite da se paket prikazuje na kontrolnoj tabli migracije. Ako je migracija uspešno završena, status ima vrednost Sinhronizovano.

 • Ako ovaj zadatak ne uspe, proverite da li postoje određene greške u povezanim izveštajima o statusu poštanskog sandučeta i još jednom proverite da li datoteka za migraciju ima odgovarajuću Office 365 e-adresu u koloni E-adresa.

Potvrđivanje uspešne migracije poštanskog sandučeta u Office 365

 • Zamolite migrirane korisnike da dovrše sledeće zadatke:

  • Idite na stranicu za prijavljivanje u Office 365 i prijavite se pomoću korisničkog imena i privremene lozinke.

  • Ažurirajte lozinku i podesite vremensku zonu. Važno je da izaberete odgovarajuću vremensku zonu da biste se uverili da su kalendar i postavke e-pošte ispravni.

  • Kada se Outlook Web App otvori, pošaljite e-poruku drugom Office 365 korisniku da biste potvrdili da možete da šaljete e-poštu.

  • Odaberite stavku Outlook i proverite da li su sve e-poruke i fascikle tamo.

Iako je ovaj zadatak opcionalan, njime možete da izbegnete odlaganja u primanju e-pošte u novim Office 365 poštanskim sandučićima.

Kada vam osobe izvan organizacije pošalju e-poštu, njihovi sistemi za e-poštu ne proveravaju svaki put još jednom gde da šalju tu e-poštu. Umesto toga, njihovi sistemi čuvaju lokaciju vašeg sistema za e-poštu na osnovu postavke u DNS serveru koja se zove „vreme života“ (time-to-live – TTL). Ako promenite lokaciju sistema za e-poštu pre isteka TTL-a, sistem za e-poštu pošiljaoca pokušava da pošalje e-poštu na staru lokaciju pre nego što shvati da je lokacija promenjena. To može dovesti do odlaganja isporuke pošte. Jedan od načina da to izbegnete jeste da smanjite TTL koji DNS server daje serverima izvan organizacije. Time će se drugim organizacijama češće osvežavati lokacija vašeg sistema za e-poštu.

Većina sistema za e-poštu traži ažuriranje svakog sata ako je podešen kratak interval kao što je 3600 sekundi (jedan čas). Preporučujemo vam da pre započinjanja migracije e-pošte postavite interval na najmanje ovoliko nisku vrednost. Ova postavka svim sistemima koji vam šalju e-poštu pruža dovoljno vremena da obrade promenu. Zatim, kada napravite poslednji prelazak na Office 365, možete da vratite TTL na duži interval.

Mesto za promenu TTL postavke nalazi se na exchanger zapisu sistema za e-poštu koji se naziva i MX zapis. On se nalazi na javnom DNS-u. Ako imate više MX zapisa, morate da promenite vrednost svih zapisa na 3600 sekundi ili manje.

Ne brinite ako preskočite ovaj zadatak. Možda će potrajati duže dok se e-pošta ne prikaže u novim Office 365 poštanskim sandučićima, ali će sigurno stići.

Ako vam je potrebna pomoć pri konfigurisanju DNS postavki, pogledajte članak Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kada upravljate DNS zapisima.

Sistemi e-pošte koriste DNS zapis koji se zove MX zapis za otkrivanje mesta za slanje e-pošte. Tokom procesa migracije e-pošte, MX zapis je upućivao na Gmail sistem. Sada kada ste završili migraciju e-pošte u Office 365, vreme je da MX zapis uputite na Office 365. Kada promenite MX zapis pomoću ovih koraka, e-pošta koja se pošalje korisnicima na prilagođenom domenu isporučuje se u Office 365 poštanske sandučiće

Za mnogobrojne DNS dobavljače postoje uputstva za promenu MX zapisa u članku Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kada upravljate DNS zapisima. Ako vaš DNS dobavljač nije uključen ili ako želite da vidite opšte smernice, imamo i opšta uputstva za MX zapis. Pročitajte članak Pravljenje DNS zapisa kod bilo kog dobavljača usluga DNS hostinga za Office 365.

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Odaberite Podešavanje > Domeni.

 3. Izaberite domen i odaberite stavku Reši probleme.

  Prikazuje se status Reši probleme jer ste zaustavili čarobnjak pre kraja da biste mogli da migrirate Gmail e-poštu u Office 365 pre promene MX zapisa.

  Domen koji treba da se popravi.
 4. Za svaki tip DNS zapisa koji treba da dodate odaberite stavku Šta da ispravim? i pratite uputstva da biste dodali zapise za Office 365 usluge.

 5. Kada dodate sve zapise, videćete poruku da je domen ispravno podešen: Contoso.com je ispravno podešen. Nije potrebno preduzimati nikakve radnje.

Dok sistemi za e-poštu klijenata i partnera ne prepoznaju promenjeni MX zapis, može da protekne i do 72 časa. Sačekajte najmanje 72 časa pre nego što nastavite sa zaustavljanjem sinhronizacije sa uslugom Gmail.

Tokom poslednjeg zadatka ažurirali ste MX zapis za domen. Sada je vreme da potvrdite da je sva e-pošta usmerena na Office 365. Nakon potvrde možete da izbrišete paket za migraciju i zaustavite sinhronizaciju između usluge Gmail i aplikacije Office 365. Pre nego što preduzmete ovaj korak:

 • Proverite da li korisnici koriste Office 365 isključivo za e-poštu. Pošto izbrišete paket za migraciju, e-pošta koja se šalje u Gmail poštanske sandučiće ne kopira se u Office 365. To znači da korisnici ne mogu da dobiju tu e-poštu pa se uverite da se svi korisnici nalaze na novom sistemu.

 • Ostavite paket za migraciju pokrenut još najmanje 72 časa pre nego što ga izbrišete. To sledeće dve stvari čini verovatnijim:

  • Gmail poštanski sandučići i Office 365 poštanski sandučići su se bar jednom sinhronizovali (oni se sinhronizuju jednom dnevno).

  • Sistemi za e-poštu klijenata i partnera su prepoznali promene MX zapisa i sada ispravno šalju e-poštu u Office 365 poštanske sandučiće.

Kada izbrišete paket za migraciju, usluga migracije briše sve zapise vezane za paket za migraciju i uklanja ga sa kontrolne table migracije.

Brisanje paketa za migraciju

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket i kliknite na dugme Izbriši.

Kako znate da je ovo uspelo?

 • U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija. Potvrdite da paket za migraciju više nije naveden na kontrolnoj tabli migracije.

Kada migrirate njihovu e-poštu, korisnici mogu da uvezu svoj Gmail kalendar i kontakte u Outlook:

Ostavite komentar

Da li su ovi koraci bili korisni? Ako jesu, obavestite nas na dnu ove teme. Ako nisu i još uvek imate problema sa migriranjem e-pošte, ispričajte nam o tome, a povratne informacije koristićemo da bismo još jednom proverili korake.

Srodne teme

IMAP migracija u Office 365 centru migracije
Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365
Načini migriranja e-pošte u Office 365

Saveti za optimizovanje IMAP migracija

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×