Migracija drugih tipova IMAP poštanskih sandučića u Office 365

U sklopu procesa primene usluge Office 365 možete da odaberete da migrirate sadržaj poštanskih sandučića korisnika iz usluge za e-poštu koja podržava Internet Mail Access Protocol (IMAP) u Office 365.

Tražite Windows PowerShell komande za opšte IMAP migracije? Pogledajte članak Korišćenje alatke PowerShell za IMAP migraciju u Office 365.

Zadaci migracije za IMAP poštanske sandučiće

Napomene: 

Evo zadataka koje treba da izvršite kada budete spremni da započnete migraciju IMAP poštanskih sandučića:

Usluzi Office 365 treba ime izvornog sistema za e-poštu, koji se ponekad naziva server, iz kog želite da migrirate poštanske sandučiće. Postoji mnogo načina da saznate ime sistema za e-poštu. Najlakši način je da koristite klijent e-pošte koji je povezan sa sistemom za e-poštu. U ovom zadatku opisujemo kako da saznate ime sistema pomoću programa Outlook Web App. Ako vaš klijent e-pošte nije opisan ovde, obratite se podršci za izvorni sistem za e-poštu.

Saznajte ime izvornog sistema za e-poštu pomoću programa TE102821288

 1. Na traci sa alatkama u programu Outlook Web App izaberite stavke Postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ > Opcije > Pošta > Nalozi > POP i IMAP. Ispod informacija o nalogu videćete vezu sa tekstom Postavke za POP i IMAP pristup. Ime vašeg IMAP servera navedeno je u okviru IMAP postavke.

  Prikazuje vezu za postavke POP ili IMAP pristupa

  Pogledajte članak Korišćenje POP ili IMAP protokola za povezivanje sa nalozima usluge Office 365 za preduzeća ili Microsoft Exchange nalozima za više informacija o IMAP vezama u usluzi Office 365.

Koraci koje treba pratiti prilikom pravljenja liste poštanskih sandučića za migriranje zavise od toga kako pristupate poštanskim sandučićima. Treba vam pristup poštanskim sandučićima korisnika da biste mogli da ih migrirate u Office 365. Evo dva načina za pristup poštanskim sandučićima:

Pravljenje liste poštanskih sandučića korisnika kada znate lozinke korisnika ili ponovno postavite lozinke

Za ovaj zadatak treba da napravite datoteku za migraciju koja sadrži listu poštanskih sandučića za migriranje u Office 365. Koristimo Excel u uputstvima jer je to najlakši način za pravljenje datoteke za migraciju. Vi možete da koristite Excel 2013, Excel 2010 ili Excel 2007.

Kada pravite datoteku za migraciju, morate da znate lozinku za svako poštansko sanduče koje će se migrirati. Pretpostavimo da ne znate korisničke lozinke, tako da ćete verovatno morati da dodelite privremene lozinke (ponovnim postavljanjem lozinki) svim poštanskim sandučićima tokom migracije.

Ne morate da migrirate sve poštanske sandučiće odjednom. Možete da ih migrirate u paketima onako kako vama odgovara. U datoteku za migraciju možete da uključite do 50.000 poštanskih sandučića (jedan red za svakog korisnika), a njena veličina treba da bude do 10 MB.

Za više informacija pogledajte CSV datoteke za IMAP pakete za migraciju.

 1. Idite u izvorni sistem za e-poštu (onaj iz kog migrirate) i dođite do liste poštanskih sandučića koje želite da migrirate.

  Dali bismo vam tačne korake kada bismo mogli, ali pošto postoji mnogo različitih sistema za e-poštu, morate sami da ih otkrijete. Ne zatvarajte ovaj prozor kada pronađete listu poštanskih sandučića.

 2. Idite u Office 365 centar administracije.

 3. Idite na stavke Korisnici > Aktivni korisnici. Obratite pažnju na kolonu Korisničko ime. Ovi podaci će vam biti potrebni za koji trenutak. Stranicu Office 365 administrativni centar takođe ostavite otvorenu.

  Kolona „Korisničko ime“ u Office 365 centru administracije
 4. Pokrenite Excel.

 5. Koristite sledeći snimak ekrana kao predložak za pravljenje datoteke za migraciju u programu Excel. Započnite sa naslovima u 1. redu. Proverite da li se tačno podudaraju sa slikom i da ne sadrže razmake. Precizna imena naslova su:

  • EmailAddress u ćeliji A1.

  • UserName u ćeliji B1.

  • Password u ćeliji C1.

   Naslovi ćelija u Excel datoteci za migraciju
 6. Zatim unesite adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku za svako poštansko sanduče koje želite da migrirate. Unesite jedno poštansko sanduče po redu:

  • Kolona A je adresa e-pošte Office 365 poštanskog sandučeta. Ona se prikazuje u koloni Korisničko ime u okviru stavke Korisnici > Aktivni korisnici u opciji Office 365 administrativni centar.

  • Kolona B je ime za prijavljivanje – na primer, adrijana ili često adrijana@contoso.com – za poštansko sanduče korisnika u izvornom sistemu e-pošte.

   Napomena: Mnogi sistemi e-pošte koriste celu adresu e-pošte kao ime za prijavljivanje. Takođe, ne zaboravite da kolona A i B mogu da budu identične, ako koristite isti domen u sistemu Office 365 i izvornom sistemu za e-poštu.

  • Kolona C je lozinka za poštansko sanduče korisnika.

   Kompletan uzorak datoteke za migraciju

   Ako ne znate lozinke korisnika, moraćete da ih ponovo postavite na lozinke koje znate, a zatim da te lozinke unesete u datoteku za migraciju. Ovaj postupak nije praktičan za korisnike, ali ga nije moguće izbeći ako izvorni sistem e-pošte ne podržava korišćenje akreditiva superkorisnika.

   Ako želite da korisnici zadrže pristup izvornom sistemu za e-poštu, možete da distribuirate nove lozinke za izvorni sistem za e-poštu kada se migracija završi. Pozabavićemo se distribucijom novih lozinki kada se migracija završi.

 7. Ponovo postavite lozinke i zabeležite nove lozinke u datoteci za migraciju. Tačni koraci će zavisiti od izvornog sistema za e-poštu. Verovatno možete da pronađete opciju za ponovno postavljanje lozinke kada pogledate nalog e-pošte korisnika.

 8. Sačuvajte datoteku kao CSV tip datoteke i zatvorite Excel.

  Prikazuje opciju „Sačuvaj kao CSV“ u programu Excel

Za ovaj zadatak treba da napravite datoteku za migraciju koja sadrži listu poštanskih sandučića za migriranje u Office 365. Najlakši način za pravljenje datoteke za migraciju jeste pomoću usluge Excel, tako da u ovim uputstvima koristimo Excel. Vi možete da koristite Excel 2013, Excel 2010 ili Excel 2007.

Kada napravite datoteku za migriranje u ovom zadatku, treba da unesete administratorske akreditive za poštanske sandučiće i korisnička imena u posebnom formatu. To vam omogućava da pristupite poštanskim sandučićima korisnika bez poznavanja ili ponovnog postavljanja lozinki korisnika. Navodimo format koji koriste Exchange, Dovecot i Mirapoint IMAP serveri. Ako vaš izvorni sistem za e-poštu nije naveden ovde i ne znate ispravan format, i dalje imate opciju da ponovo postavite lozinke korisnika. Preskočite ovaj zadatak i pređite na odeljak Pravljenje liste poštanskih sandučića korisnika kada znate lozinke korisnika ili ponovno postavite lozinke.

Ne morate da migrirate sve poštanske sandučiće odjednom. Možete da ih migrirate u paketima onako kako vama odgovara. U datoteku za migraciju možete da uključite do 50.000 poštanskih sandučića (jedan red za svakog korisnika), a njena veličina treba da bude do 10 MB.

 1. Idite u izvorni sistem za e-poštu (onaj iz kog migrirate) i dođite do liste poštanskih sandučića koje želite da migrirate. Dali bismo vam tačne korake kada bismo mogli, ali pošto postoji mnogo različitih sistema za e-poštu, moraćete sami da ih otkrijete. Ne zatvarajte ovaj prozor kada pronađete listu poštanskih sandučića da biste mogli da ga koristite kao referencu.

 2. Idite u Office 365 centar administracije.

 3. Idite na stavke Korisnici > Aktivni korisnici. Obratite pažnju na kolonu Korisničko ime. Ovi podaci će vam biti potrebni za koji trenutak. Stranicu Office 365 administrativni centar takođe ostavite otvorenu.

  Kolona „Korisničko ime“ u Office 365 centru administracije
 4. Pokrenite Excel.

 5. Koristite sledeći snimak ekrana kao predložak za pravljenje datoteke za migraciju u programu Excel. Počnite od naslova u 1. redu. Uverite se da se u potpunosti podudaraju sa snimkom ekrana i da ne sadrže razmake. Tačna imena naslova su:

  • EmailAddress u ćeliji A1.

  • UserName u ćeliji B1.

  • Password u ćeliji C1.

   Naslovi ćelija u Excel datoteci za migraciju
 6. Zatim unesite adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku za svako poštansko sanduče koje želite da migrirate. Unesite jedno poštansko sanduče po redu.

  • Kolona A je adresa e-pošte Office 365 poštanskog sandučeta korisnika. Ona se prikazuje u koloni Korisničko ime u okviru stavke Korisnici > Aktivni korisnici u opciji Office 365 administrativni centar.

  • Kolona B je kombinacija administratorskog imena poštanskog sandučeta i korisničkog imena koje je specifično za izvorni sistem za e-poštu. Uputstva za oblikovanje potražite u odeljku Kako se oblikuju administratorski akreditivi poštanskih sandučića za različite IMAP servere.

  • Kolona C sadrži lozinku za administratorski nalog poštanskih sandučića.

 7. Sačuvajte datoteku kao CSV tip datoteke, a zatim zatvorite Excel.

  Kompletan uzorak datoteke za migraciju

Oblikovanje administratorskih akreditiva poštanskih sandučića za različite IMAP servere

U datoteci za migraciju se svaka ćelija u koloni UserName sastoji od kombinacije dva imena: korisničkog imena osobe čija e-pošta se migrira i korisničkog imena administratorskog naloga poštanskih sandučića. Podržani oblik za administratorske akreditive poštanskih sandučića se razlikuje u zavisnosti od izvornog sistema za e-poštu. Evo oblika za nekoliko tipova izvornih sistema za e-poštu.

Microsoft Exchange

Ako migrirate e-poštu iz IMAP primene za Exchange, koristite oblik Domain/Admin_UserName/User_UserName za atribut UserName u datoteci za migraciju. Recimo da migrirate e-poštu iz usluge Exchange za Adrijanu Milutinović, Branka Kralja, Iliju Cvijića, Mirjanu Ralević i Savu Jevtića. Imate administratorski nalog poštanskih sandučića, gde je korisničko ime adminposte, a lozinka L0zink@. Evo kako bi izgledala datoteka za migraciju:

Uzorak datoteke za migraciju za Exchange
Dovecot

Izvorni sistemi za e-poštu kao što je Dovecot IMAP server koji podržavaju Simple Authentication and Security Layer (SASL) koriste oblik User_UserName*Admin_UserName. Recimo da migrirate e-poštu sa Dovecot IMAP servera koristeći administratorske akreditive poštanskih sandučića adminposte i L0zink@. Evo kako bi izgledala datoteka za migraciju:

Uzorak datoteke za migraciju za Dovecot
Mirapoint

Ako migrirate e-poštu sa Mirapoint servera za poruke, koristite oblik #user@domain#Admin_UserName#. Recimo da migrirate e-poštu koristeći administratorske akreditive poštanskih sandučića adminposte i L0zink@. Evo kako bi izgledala datoteka za migraciju:

Uzorak datoteke za migraciju za Mirapoint
Courier IMAP

Neki izvorni sistemi za e-poštu kao što je Courier IMAP ne podržavaju korišćenje administratorskih akreditiva poštanskih sandučića za migriranje poštanskih sandučića u Office 365. U tom slučaju, izvorni sistem za e-poštu možete da podesite tako da koristi virtuelne deljene fascikle. Virtuelne deljene fascikle vam omogućavaju da koristite administratorske akreditive poštanskih sandučića za pristup poštanskim sandučićima korisnika u izvornim sistemu za e-poštu. Dodatne informacije o tome kako se konfigurišu virtuelne deljene fascikle za Courier IMAP potražite u članku Deljene fascikle.

Da biste migrirali poštanske sandučiće pošto podesite virtuelne deljene fascikle u izvornom sistemu za e-poštu, morate da uključite opcionalni atribut UserRoot u datoteku za migraciju. Ovaj atribut navodi lokaciju poštanskog sandučeta svakog korisnika u strukturi virtuelnih deljenih fascikli u izvornom sistemu za e-poštu. Na primer, putanja do Adrijaninog poštanskog sandučeta je /users/adrijana.

Evo primera datoteke za migraciju koja sadrži atribut UserRoot:

Uzorak datoteke za migraciju za Courier IMAP

Da biste uspešno migrirali e-poštu, Office 365 treba da se poveže i uspostavi komunikaciju sa izvornim sistemom za e-poštu. Da bi to uradio, Office 365 koristi krajnju tačku migracije. To je tehnički termin koji opisuje postavke koje se koriste za uspostavljanje veze. U ovom zadatku treba da napravite krajnju tačku migracije.

 1. Idite u Exchange centar administracije.

 2. U usluzi Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija > Još Ikona „Još“ > Krajnje tačke migracije.

  Ime krajnje tačke migracije
 3. Kliknite stavku Novo Nova ikona da biste napravili novu krajnju tačku migracije.

 4. Na stranici Izbor tipa krajnje tačke migracije odaberite stavku IMAP.

 5. Na stranici Konfigurisanje IMAP migracije unesite sledeće informacije:

  • * IMAP server Otkucajte ime servera za razmenu poruka (na primer, imap.contoso.com) izvornog servera e-pošte.

  • Za ostale informacije ostavite podrazumevane vrednosti – one funkcionišu u većini slučajeva.

 6. Kliknite stavku Dalje. Usluga migracije koristi postavke za testiranje veze sa vašim serverom e-pošte. Ako veza funkcioniše, pojavljuje se stranica Unos opštih informacija.

 7. Na stranici Unos opštih informacija otkucajte Ime krajnje tačke migracije, na primer Test5-krajnja tačka. Druga dva polja ostavite prazna da biste koristili podrazumevane vrednosti.

  Ime krajnje tačke migracije
 8. Kliknite stavku Novo da biste napravili krajnju tačku migracije.

Koristite paket za migraciju da biste istovremeno migrirali grupe e-poruka u Office 365 poštanske sandučiće. Paket se sastoji od poštanskih sandučića koje ste naveli u datoteci za migraciju u prethodnom zadatku.

Saveti: 

 • Preporučujemo da napravite probni paket za migraciju sa malim brojem poštanskih sandučića da biste najpre testirali proces.

 • Koristite datoteke za migraciju sa istim brojem redova i pokrenite pakete u slično vreme tokom dana. Zatim uporedite ukupno vreme trajanja za sve probne pakete. To poređenje vam omogućava da procenite koliko vremena može biti potrebno za migriranje svih poštanskih sandučića, koliko veliki paketi za migraciju treba da budu i koliko istovremenih veza sa izvornim sistemom za e-poštu treba da koristite da biste uskladili brzinu migracije i propusni opseg interneta.

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Kliknite stavke Novo Nova ikona > Migriraj u Exchange Online.

  Izaberite opciju „Migriraj u Exchange Online“
 3. Odaberite stavke IMAP migracija > Dalje.

 4. Na stranici Izbor korisnika kliknite stavku Potraži da biste naveli datoteku za migraciju koju ste napravili. Kad izaberete datoteku za migraciju, Office 365 je proverava da bi se potvrdilo sledeće:

  • Da nije prazna.

  • Da koristi oblikovanje vrednosti razdvojenih zarezima.

  • Da ne sadrži više od 50.000 redova.

  • Da sadrži potrebne atribute u redu zaglavlja.

  • Da sadrži redove sa istim brojem kolona kao red zaglavlja.

  Ako neka od ovih provera ne uspe, dobićete grešku koja opisuje razlog neuspeha. Ako dobijete grešku, morate da popravite datoteku za migraciju i ponovo je pošaljete da biste napravili paket za migraciju.

 5. Kada Office 365 potvrdi valjanost datoteke za migraciju, prikazuje broj poštanskih sandučića za migriranje koji odgovara broju korisnika koji je naveden u datoteci.

  Novi paket za migraciju sa CSV datotekom
 6. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Konfigurisanje IMAP migracije kliknite stavku Dalje.

 8. Na ovoj stranici izaberite krajnju tačku migracije koju ste napravili u 4. koraku: Povezivanje usluge Office 365 sa sistemom za e-poštu.

 9. Na stranici Premeštanje konfiguracije otkucajte ime (bez razmaka ili specijalnih znakova) paketa za migraciju – na primer, Test5-migracija, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Podrazumevano ime paketa za migraciju koje se prikazuje jeste ime datoteke za migraciju koje ste naveli. Ime paketa za migraciju se prikazuje na listi na kontrolnoj tabli migracije pošto napravite paket za migraciju.

  Opcionalno možete i da unesete imena fascikli koje želite da izuzmete iz migracije, na primer Deljeno, Neželjena e-pošta i Izbrisano. Kliknite stavku Novo Nova ikona da biste ih dodali na listu izuzetih stavki. Možete i da ih uredite i uklonite tako što ćete koristiti ikonu za uređivanje Ikona „Dodaj“ da biste promenili ime fascikle, a ikonu za uklanjanje Ikona „Ukloni“ da biste izbrisali ime fascikle.

  Važno: Ako e-poštu migrirate iz usluge Microsoft Exchange Server, preporučujemo da izuzmete javne fascikle iz migracije. Ako to ne uradite, sadržaj javnih fascikli se kopira u Office 365 poštansko sanduče svakog korisnika navedenog u datoteci za migraciju.

  Premeštanje dijaloga konfiguracije
 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Na stranici Pokretanje paketa uradite sledeće:

  • Kliknite na stavku Potraži da biste kopiju izveštaja o migraciji poslali drugim korisnicima. Izveštaji o migraciji vam se podrazumevano šalju e-poštom. Izveštajima o migraciji možete da pristupite i sa stranice svojstava paketa za migraciju.

  • Odaberite stavku Automatski pokreni paket. Migracija počinje čim sačuvate novi paket za migraciju. Status paketa prvo je Napravljeno i on se, kada počne migracija, menja u Sinhronizovanje.

   Paket za migraciju se sinhronizuje

Potvrđivanje da je zadatak uspeo

 • Na portalu Exchange centar administracije idite na stavke Primaoci > Migracija. Potvrdite da se paket prikazuje na kontrolnoj tabli migracije. Ako je migracija uspešno dovršena, stavka Status ima vrednost Sinhronizovano.

  Ako ovaj zadatak ne uspe, proverite da li postoje određene greške u povezanim izveštajima o statusu poštanskih sandučića i još jednom proverite da li datoteka za migraciju ima odgovarajuću Office 365 adresu e-pošte u koloni EmailAddress.

Potvrđivanje uspešne migracije poštanskog sandučeta u Office 365

 • Zamolite korisnike sa migriranim poštanskim sandučićima da obave sledeće zadatke:

  • Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

   Upotrebite privremenu lozinku.

  • Ažurirajte lozinku i podesite vremensku zonu. Važno je da izaberete odgovarajuću vremensku zonu da biste se uverili da su kalendar i postavke e-pošte ispravni.

  • Kada se Outlook Web App otvori, pošaljite e-poruku drugom Office 365 korisniku da biste potvrdili da možete da šaljete e-poštu.

  • Odaberite stavku Outlook i proverite da li su sve e-poruke i fascikle tamo.

Ovaj zadatak je opcionalan. Ne morate da izvršite ovaj zadatak, ali ako ga preskočite, možda će morati da prođe više vremena dok se e-pošta ne prikaže u novim Office 365 poštanskim sandučićima.

Kada vam osobe izvan organizacije pošalju e-poruku, njihovi sistemi za e-poštu ne proveravaju baš svaki put gde da pošalju tu e-poruku. Umesto toga, njihovi sistemi čuvaju lokaciju vašeg sistema za e-poštu na osnovu postavke u DNS serveru koja se zove „vreme života“ (TTL). Ako promenite lokaciju sistema za e-poštu pre isteka TTL-a, oni će prvo pokušati da pošalju e-poruku na staru lokaciju pre nego što shvate da je lokacija promenjena. To može dovesti do kašnjenja u isporuci pošte. Jedan od načina da to izbegnete jeste da smanjite TTL koji DNS server daje serverima izvan organizacije. Time će se drugim organizacijama češće osvežavati lokacija vašeg sistema za e-poštu.

Korišćenje kratkog intervala, kao što je 3600 sekundi (jedan čas) ili manje, znači da će većina sistema za e-poštu tražiti ažuriranu lokaciju svakog sata. Preporučujemo vam da pre započinjanja migracije e-pošte postavite interval na najmanje ovoliko nisku vrednost. To svim sistemima koji vam šalju e-poštu pruža dovoljno vremena da obrade promenu. Zatim, kada konačno pređete na Office 365, možete da vratite TTL na duži interval.

Promenu TTL postavke možete da obavite u svom sistemu za e-poštu, u zapisu o razmeni pošte koji se naziva i MX zapis. On se nalazi na javnom DNS sistemu. Ako imate više MX zapisa, morate da promenite vrednost u svim zapisima na 3600 ili manje.

Ne brinite ako preskočite ovaj zadatak. Možda će potrajati duže dok se e-pošta ne prikaže u novim Office 365 poštanskim sandučićima, ali će sigurno stići.

Ako vam je potrebna pomoć da konfigurišete DNS postavke, pređite na članak Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad upravljate DNS zapisima. Ako Office 365 kojim upravlja 21Vianet koristite u Kini, umesto toga pogledajte ovu verziju članka: Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad upravljate DNS zapisima.

Sistemi za e-poštu koriste DNS zapis koji se naziva MX zapis da bi otkrili gde treba da isporučuju e-poštu. Tokom procesa migracije e-pošte MX zapis smo konfigurisali da upućuje na izvorni sistem za e-poštu. Sada kada je migracija e-pošte u Office 365 dovršena, vreme je da uputite MX zapis na Office 365. Tako ćete obezbediti da se e-pošta isporučuje u Office 365T poštanske sandučiće. Premeštanje MX zapisa će vam omogućiti i da isključite stari sistem za e-poštu kada budete spremni.

Imamo uputstva za promenu MX zapisa za mnoge DNS dobavljače. Pogledajte članak Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad upravljate DNS zapisima. Ako Office 365 kojim upravlja 21Vianet koristite u Kini, umesto toga pogledajte ovu verziju članka: Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad upravljate DNS zapisima. Ako vaš DNS dobavljač nije naveden ili želite da vidite opšte smernice, obezbedili smo i opšta uputstva za MX zapise. Pogledajte članak Pravljenje DNS zapisa kod bilo kog dobavljača usluga DNS hostinga za Office 365, a za Office 365 u Kini pogledajte ovu verziju članka: Pravljenje DNS zapisa kod bilo kog dobavljača usluga DNS hostinga za Office 365.

Dok sistemi za e-poštu klijenata i partnera ne prepoznaju promenjeni MX zapis, može da protekne i do 72 časa. Sačekajte najmanje 72 časa pre nego što pređete na sledeći zadatak za zaustavljanje sinhronizacije e-pošte.

Tokom poslednjeg zadatka ste promenili MX zapis. Sada je vreme da potvrdite da se sva e-pošta usmerava na Office 365 da biste mogli da izbrišete paket za migraciju. Time se zaustavlja sinhronizacija između izvornog sistema za e-poštu i usluge Office 365. Pre nego što to uradite, proverite nekoliko stvari:

 • Korisnici koriste isključivo Office 365 za e-poštu. Pošto izbrišete paket za migraciju, e-pošta koja se šalje u poštanske sandučiće u izvornom sistemu za e-poštu ne kopira se u Office 365. To znači da korisnici ne mogu da dobiju tu e-poštu, pa proverite da li se svi korisnici nalaze na novom sistemu.

 • Ostavite paket za migraciju pokrenut još najmanje 72 časa pre nego što ga izbrišete. Tako ćete obezbediti sledeće dve stvari:

  • Izvorni sistem za e-poštu i Office 365 poštanski sandučići su se bar jednom sinhronizovali (sinhronizuju se jednom dnevno).

  • Sistemi za e-poštu klijenata i partnera su prepoznali promene MX zapisa i sada ispravno šalju e-poštu u Office 365 poštanske sandučiće.

Kada izbrišete paket za migraciju, usluga migracije briše sve zapise vezane za paket za migraciju i uklanja ga sa kontrolne table migracije.

Brisanje paketa za migraciju

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket i kliknite na dugme Izbriši.

  Brisanje paketa za migraciju

Potvrda uspešnog brisanja

 • Na portalu Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija. Potvrdite da paket za migraciju više nije naveden na kontrolnoj tabli migracije.

Takođe pogledajte

Migriranje IMAP poštanskih sandučića u Office 365

Načini za migriranje e-pošte u Office 365

Saveti za optimizaciju IMAP migracija

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×