Microsoft 365 analitika korišćenja

Microsoft 365 analitika korišćenja je sada dostupna za Office 365 US Government zajednicu.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Pregled Microsoft 365 analitike korišćenja

Koristite Microsoft 365 analitiku korišćenja u programu Power BI da biste stekli uvid u to kako vaša organizacija usvaja različite usluge u okviru Office 365 za komunikaciju i saradnju. Možete da vizuelizujete i analizirate podatke o korišćenju usluge Office 365, pravite prilagođene izveštaje, delite uvide unutar organizacije i steknete uvide u način korišćenja u to kako određeni regioni ili odeljenja koriste Office 365.

Microsoft 365 analitika korišćenja je paket sadržaja koji vam pruža pristup unapred ugrađenoj kontrolnoj tabli koja pruža unakrsni prikaz proizvoda tokom poslednjih 12 meseci i sadrži veliki broj unapred ugrađenih izveštaja. Svaki izveštaj vam pruža određene uvide o korišćenju. Informacije specifične za korisnika su dostupne za poslednji pun kalendarski mesec.

Model podataka koji pokreće paket sadržaja obuhvata korisničke atribute iz sistema Active Directory, čime se omogućava izvođenje određenih izveštaja. Uključeni su sledeći Active Directory atributi: lokacije, odeljenje i organizacija.

Pogledajte članak Omogućavanje Microsoft 365 analitike korišćenja da biste počeli sa prikupljanjem podataka.

Snimak ekrana liste izveštaja koji su uključeni u paket sadržaja za usvajanje

Microsoft 365 analitika korišćenja sadrži veliki broj izveštaja, uključujući:

  • Izveštaj o pregledu usvajanja – Nudi kompletan rezime trendova usvajanja. Koristite izveštaje u ovom odeljku da biste saznali kako su korisnici usvojili Office 365 i kako se celokupno korišćenje pojedinačnih usluga promenilo na mesečnom nivou. Možete da vidite koliko je licenci dodeljeno, koliko njih aktivno koriste ljudi u vašoj organizaciji, koliko korisnika su stari korisnici, a koliko njih koristi proizvod po prvi put.

  • Izveštaj o korišćenju proizvoda – Nudi dubinski uvid u količinu ključnih aktivnosti za svaku uslugu. Koristite izveštaje u ovom odeljku da biste saznali kako korisnici koriste Office 365.

  • Izveštaj u iskorišćenom skladištu – Koristite ovaj izveštaj da biste pratili skladište u oblaku za poštanske sandučiće, OneDrive i SharePoint sajtove. Ovo možete da koristite da bi ljudi u organizaciji ostali unutar ograničenja ili da biste uvideli da li vam je potrebno više resursa za skladištenje.

  • Izveštaj o komunikaciji – Možete na prvi pogled da vidite da li ljudi u vašoj organizaciji radije ostaju kontaktiraju pomoću usluga Teams ili Yammer, e-pošte ili Skype poziva. Možete da pratite da li među zaposlenima postoje promene u obrascima korišćenja alatki za komunikaciju.

  • Izveštaj o saradnji – Pogledajte kako ljudi u organizaciji koriste OneDrive i SharePoint za skladištenje dokumenata i međusobnu saradnju i kako se trendovi razvijaju na mesečnom nivou. Možete da vidite i koliko ljudi deli dokumente interno ili eksterno i koliko se SharePoint sajtova ili OneDrive naloga aktivno koristi.

  • Izveštaj o aktivaciji sistema Office – Pratite aktivacije proizvoda Office 365 ProPlus, Project i Visio u organizaciji. Svako sa Office licencom može da instalira proizvoda na najviše pet uređaja. Koristite izveštaje u ovom odeljku da biste videli tipove uređaja na kojima su ljudi instalirali Office aplikacije.

  • Izveštaj o pristupu sa bilo kog mesta – Pratite klijente i uređaje koje ljudi koriste za povezivanje sa e-poštom, programom Skype za posao ili uslugom Yammer.

  • Izveštaji o korišćenju pojedinačnih usluga – Izveštaji o korišćenju su dostupni za određene pojedinačne usluge. Ovi izveštaji pružaju određene detalje upotrebe za odgovarajuću uslugu. Primeri ovih izveštaja obuhvataju korišćenje usluga Exchange, Teams i Yammer.

  • Izveštaji o aktivnostima korisnika pojedinačne usluge – Izveštaji o aktivnostima korisnika su dostupni za određene pojedinačne usluge. Ovi izveštaji pružaju detaljne podatke o korišćenju na nivou korisnika zajedno sa Active Directory atributima.

Detaljnim izveštajima za svaku oblast možete da pristupite tako što ćete kliknuti na tabele sa podacima. Možete da prikažete sve unapred ugrađene izveštaja tako što ćete kliknuti na kartice na dnu sajta kada već prikazujete izveštaje. Detaljnija uputstva potražite u člancima Navigacija i korišćenje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja i Prilagođavanje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja.

NAJČEŠĆA PITANJA

Pitanje

Odgovor

Da li će ovaj paket sadržaja biti dostupan putem kupovine ili besplatno?

Paket sadržaja je besplatno dostupan svim korisnicima. Treba da se upišete za besplatnu Power BI uslugu da biste se povezali sa paketom sadržaja. Pomoću besplatne Power BI usluge možete i da prilagodite kontrolne table i izveštaje.

Da biste delili kontrolne table sa drugima, i korisnik koji deli kontrolnu tablu i korisnik sa kojim se ona deli moraju da imaju Power BI Pro ili Power BI Premium.

Ko može da se poveže sa Microsoft 365 analitikom korišćenja?

Da biste uspostavili vezu sa paketom sadržaja, morate da budete globalni administrator, čitač izveštaja, Exchange administrator, Skype za posao administrator ili SharePoint administrator. Dodatne informacije potražite u članku Uloge Office 365 administratora.

Ko može da prilagođava kontrolne table i izveštaje Microsoft 365 analitike korišćenja?

Samo korisnik koji je napravio prvu vezu sa paketom sadržaja može da prilagodi kontrolnu tablu ili pravi nove izveštaje u Power BI veb interfejsu. Uputstva potražite u članku Prilagođavanje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja.

Da li kontrolne table i izveštaje u Microsoft 365 analitici korišćenja mogu da prilagođavam samo iz Power BI veb interfejsa?

Pored prilagođavanja kontrolne table i iz Power BI veb interfejsa, korisnici mogu da koriste i Power BI Desktop da bi se povezivali direktno sa Office 365 uslugom izveštavanja i pravili sopstvene izveštaje.

Kako da dobijem pbit datoteku sa kojom se povezana ova kontrolna tabla?

Korisnici mogu da pristupaju pbit datoteci sa lokacije Microsoft Download Center.

Ko može da prikazuje kontrolne table i izveštaje u Microsoft 365 analitici korišćenja?

Korisnik koji je povezan sa paketom sadržaja može da deli paket sadržaja sa bilo kim pomoću funkcionalnosti deljenja. Power BI licenciranje zahteva da i korisnik koji deli kontrolnu tablu i korisnik sa kojim se ona deli imaju Power BI Pro ili Power BI Premium.

Da li vi mogu da dele kontrolu tablu ili to mora da bude osoba koja je povezana sa kontrolnom tablom?

Prilikom deljenja kontrolne table možete da dozvolite korisnicima da dalje dele kontrolnu tablu sa drugima ili zabranite to. Uvu opciju možete da podesite prilikom deljenja.

Da li je moguće da grupa ljudi sarađuje na istom paketu sadržaja i prilagođava ga?

Da. Da biste omogućili grupu administratora za zajednički rad na istom paketu sadržaja, možete da iskoristite funkcionalnost radnog prostora aplikacije funkcije Power BI. Više informacija potražite u članku Kako da sarađujem na kontrolnim tablama i izveštajima i delim ih?

Tokom kog vremenskog okvira su podaci dostupni?

Većina izveštaja prikazuju podatke za prethodnih 12 meseci. Međutim, neki grafikoni mogu da pokazuju manje istorije zbog različitog vremena prikupljanja podataka za različite proizvode i pokretanja izveštaja i zato možda nisu dostupni podaci za punih 12 meseci. Svi izveštaji će na kraju imaju maksimalno 12 meseci istorije. Izveštaji koji prikazuju detalje na nivou korisnika prikazuju podatke za prethodni završeni mesec.

Koje podatke obuhvata paket sadržaja?

Podaci u paktu sadržaja trenutno obuhvataju isti skup metrike aktivnosti dostupan u izveštajima o aktivnostima korišćenja usluge Office 365. Kako se dodaju u izveštaje o aktivnostima korišćenja, izveštaji će biti dodati u paket sadržaja narednog izdanja.

Po čemu se podaci iz paketa sadržaja razlikuju od podataka iz centra administracije?

Osnovni podaci koje vidite u paketu sadržaja odgovaraju podacima koje vidite u izveštajima o aktivnostima u Office 365 centru administracije. Glavna razlika je u tome što su na portalu za administratore podaci dostupni za poslednjih 7/30/90/180 dana, dok paket sadržaja predstavlja podatke na mesečnom nivou za period od najviše 12 meseci.

Pored toga, detalji na nivou korisnika u paketu sadržaja dostupni su samo za poslednji završeni mesec za korisnike kojima je dodeljena licenca za proizvod i koji su imali aktivnost.

Kada treba da koristim paket sadržaja, a kada izveštaje o korišćenju u centru administracije?

Izveštaji o aktivnostima korišćenja usluge Office 365 su dobra polazna tačka za razumevanje korišćenja i usvajanje usluge Office 365. Paket sadržaja kombinuje podatke o korišćenju usluge Office 365 i Active Directory informacije organizacije i omogućava administratorima da analiziraju skup podataka pomoću mogućnosti vizuelne analitike funkcije Power BI. To omogućava administratorima ne samo da vizuelizuju i analiziraju podatke o korišćenju usluge Office 365, već i da ih rasloje po svojstvima sistema Active Directory kao što su odeljenja, lokacija itd. Oni mogu i da kreiraju prilagođene izveštaje i dele uvide unutar organizacije.

Koliko se često podaci osvežavaju?

Kada se prvi put povežete sa paketom sadržaja, on će automatski popuniti vašim podacima iz prethodnih 12 meseci. Paket sadržaja se potom osvežava nedeljno. Klijenti mogu odabrati da izmene raspored osvežavanja ako njihovo korišćenje tih podataka zahteva drugačiji ritam ažuriranja.

Potporna Office 365 usluga osvežava podatke na dnevnom nivou i pruža podatke od 5–8 dana u odnosu na aktuelni datum.

Kolona Datum sadržaja u svakom skupu podataka predstavlja datum osvežavanja podataka u paketu sadržaja.

Kako definišete aktivnog korisnika?

Definicija aktivnog korisnika je u skladu sa definicijom aktivnog korisnika u izveštajima o aktivnostima u Office 365 centru administracije.

Pogledajte definiciju aktivnog korisnika za više informacija.

Koje SharePoint kolekcije sajtova obuhvataju SharePoint izveštaji?

Trenutna verzija paketa sadržaja obuhvata aktivnost datoteka sa SharePoint sajtova tima ili SharePoint sajtova grupa.

Koje su grupe uključene u izveštaje o korišćenju Office 365 grupa?

Trenutna verzija paketa sadržaja obuhvata podatke o korišćenju iz Outlook grupa, Yammer grupa i SharePoint grupa. To ne obuhvata grupe povezane sa uslugama Microsoft Teams ili Planner.

Kada će ažurirana verzija paketa sadržaja postati dostupna?

Veće promene paketa sadržaja će se objavljivati dvaput godišnje i mogu da sadrže nove izveštaje ili nove podatke. Manje promene izveštaja će se objavljivati češće.

D ali je moguće integrisati podatke iz paketa sadržaja u postojeća rešenja?

Podaci iz paketa sadržaja mogu da se preuzmu putem Office 365 API-ja (u preliminarnim verzijama). Kada ih pošaljemo u proizvodnju, objedinjuju se unutar Microsoft Graph API-ja za izveštavanje.

Da li je u planu proširenje paketa sadržaja tako da obuhvataju podatke o korišćenju drugih Microsoft proizvoda?

To je u razmatranju za naredna poboljšanja. Proveravajte da li postoje ispravke u Office 365 planu.

Kako da vršim izvođenje po informacijama o preduzeću u sistemu Active Directory?

Informacije o preduzeću su sadržane u jednom od Active Directory polja u paketu sadržaja i možete da ih videti kao unapred ugrađeni filter u izveštajima o aktivnostima korisnika proizvoda. Dostupne su u vidu kolone u tabeli UserState.

D ali je moguće preuzeti dodatna polja iz sistema Active Directory?

Dodatna prilagođavanja ovih podataka su moguća povezivanjem sa Microsoft Graph API-jima za izveštavanje radi povlačenja dodatnih polja iz sistema Azure Active Directory i njihovog pridruživanja skupu podataka.

Da li je moguće spajanje informacija u paketu sadržaja iz više pretplata?

U ovom trenutku, paket sadržaja je predviđen za jednu pretplatu jer je povezan sa akreditivima koji su korišćeni za prvo povezivanje sa njima.

Da li je moguće videti korišćenje prema SKU-u (tj. E1, E3)?

U okviru sadržaja paketa korišćenje je predstavljeno na nivou proizvoda. Navedeni su podaci o različitim pretplatama koje su dodeljene korisnicima, ali nije moguće povezati aktivnost korisnika sa pretplatom koja mu je dodeljena.

Da li je moguće integrisati druge skupove podataka u paket sadržaja?

Možete da koristite Power BI Desktop da se povežete sa Office 365 API-jima (u preliminarnim verzijama) da biste preuzeli dodatne izvore podataka i kombinovali ih sa podacima iz paketa sadržaja.

Više informacija potražite u dokumentu Prilagođavanje.

Da li je moguće videti izveštaje „Najbolji korisnici“ za određeni vremenski period, npr. prethodni mesec ili prethodnu sedmicu?

Svi izveštaji na nivou korisnika predstavljaju zbirne podatke za prethodni mesec.

Da li će paket sadržaja biti lokalizovan?

To trenutno nije u planu.

Imam određeno pitanje o podacima koje vidim za svoju organizaciju. Kome da se obratim?

Možete da koristite dugme za povratne informacije na stranici Pregled aktivnosti u Office 365 centru administracije ili da otvorite predmet podrške da biste dobili pomoć u vezi sa paketom sadržaja.

Kako partneri mogu da pristupe podacima?

Ako je partner delegirao administratorska prava, može da se poveže sa paketom sadržaja u ime klijenata.

Mogu li u izveštajima da sakrijem podatke za lični identifikaciju, kao što su imena korisnika, grupe ili sajta?

Da, pogledajte članak Podešavanje anonimnosti prikupljenih podataka.

Srodne teme

Omogućavanje Microsoft 365 analitike korišćenja
Navigacija i korišćenje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja
Aktivni korisnik u izveštajima o korišćenju usluge Office 365
Rešavanje problema sa Microsoft 365 analitikom korišćenja
Model podataka Microsoft 365 analitike korišćenja
Prilagođavanje izveštaja u Microsoft 365 analitici korišćenja

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×