Menjanje tipa sadržaja za listu ili biblioteku

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Promene koje izvršite na tip sadržaja za listu ili biblioteku primenjuju se samo na instancu tog tipa sadržaja koji je dodat listi ili biblioteci. Tip sadržaja nadređene lokacije sa koje je tip sadržaja kreiran ne ažurira promenama.

Morate imati barem nivo dozvole „Dizajn“ da biste promenili tipove sadržaja za listu ili biblioteku.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje predloška dokumenta u tip sadržaja

Dodavanje kolone tipu sadržaja

Promena redosleda kolona za tip sadržaja

Podešavanje kolone kao obavezne za tip sadržaja

Dodavanje toka posla u tip sadržaja

Kreiranje tipa sadržaja samo za čitanje

Navedite smernice za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Promena postavki sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja

Dodavanje predloška dokumenta tipu sadržaja

Predložak dokumenta možete da povežete samo sa tipom sadržaja dokumenta (svi tipovi sadržaja koji su dobijeni iz tipa sadržaja dokumenta nadređene lokacije). Povezivanjem predloška dokumenta sa tipom sadržaja možete da obezbedite da se svi dokumenti zasnivaju na identičnom predlošku kada autori kreiraju nove dokumente ovog tipa sadržaja.

Na primer, vaša organizacija može da koristi određeni predložak dokumenta za pravne ugovore. Ako povežete ovaj predložak dokumenta sa tipom sadržaja koji vaša organizacija koristi za pravne ugovore, svi novi pravni ugovori kreirani pomoću ovog tipa sadržaja zasnivaju se na ovom predlošku dokumenta pravnog ugovora.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U odeljku Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 4. Ako želite da obezbedite URL adresu za postojeći predložak dokumenta, u odeljku Predložak dokumenta izaberite opciju Unesite URL adresu postojećeg predloška dokumenta, a zatim opišite URL adresu lokacije predloška dokumenta koji želite da koristite.

  Možete da koristite apsolutnu URL adresu ili URL adresu koja se odnosi na lokaciju na serveru, lokaciju ili fascikla resursa. Sledeća tabela sadrži primere tipova URL adresa koje možete da koristite. Primeri pretpostavimo da postojanje Fascikla resursa tipa sadržaja (fascikla koja sadrži datoteke za tipove sadržaja lokacije) nalazi se na http://contoso/_cts/ContentTypeName/ i koje predložak dokumenta po imenu Docname.doc.

  Fascikla resursa, koja je označena kao _cts/ContentTypeName, gde je ContentTypeName ime tipa sadržaja lokacije, postoji na osnovnom nivou svake lokacije.

Tip URL adrese

Primer

Apsolutno

http://contoso/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Relativno u odnosu na lokaciju

~site/LibraryName/Docname.doc

Relativno u odnosu na server

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Relativno u odnosu na izvornu fasciklu

Docname.doc

 1. Ako želite da otpremite predložak dokumenta koji želite da koristite, u odeljku Predlošci dokumenata izaberite stavku Otpremi novi predložak dokumenta, a zatim kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Izbor datoteke potražite lokaciju datoteke koju želite da koristite, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 2. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje kolone u tip sadržaja

Možete da odredite svojstva ili metapodatke koje želite da prikupite za stavku određenog tipa sadržaja ako dodate kolone tom tipu sadržaja. Na primer, vaša organizacija možda želi da prati određeni skup metapodataka za sve svoje porudžbine, kao što su broj naloga, broj projekta i menadžer projekta. Ako dodate kolone za broj naloga, broj projekta i menadžera projekta tipu sadržaja porudžbine, od korisnika će se tražiti da obezbede ove metapodatke za stavke ovog tipa sadržaja.

Ako imate listu ili biblioteku koja sadrži stavke u više različitih tipova sadržaja, možete da prikupite jedinstvene metapodatke za stavke svakog tipa sadržaja ako kolone dodate direktno odgovarajućem tipu sadržaja umesto listi ili biblioteci.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste ili biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U odeljku Kolone izaberite opciju Dodaj iz kolona postojećih lokacija ili lista.

 4. U odeljku Izbor kolona, u grupi Izaberite kolone iz kliknite na strelicu da biste izabrali grupu iz koje želite da dodate kolonu.

 5. U grupi Raspoložive kolone izaberite kolonu koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste kolonu premestili u listu Kolone za dodavanje.

 6. Da biste dodali još kolona, ponovite korake 5 i 6.

Vrh stranice

Menjanje redosleda kolona u tipu sadržaja

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste ili biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U odeljku Kolone izaberite stavku Redosled kolona.

 4. U grupi Redosled kolona kliknite na strelicu pored kolone čiji redosled želite da promenite u koloni Pozicija od vrha, a zatim izaberite željeni redni broj.

Vrh stranice

Kreiranje kolone koja je potrebna za tip sadržaja

Ako kreirate kolone za tip sadržaja koji je neophodan, korisnici će biti obavešteni da obezbede metapodatke (vrednosti kolona) kada kreiraju nove stavke ovog tipa sadržaja.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste ili biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U odeljku Kolone izaberite ime kolone koju želite da učinite potrebnom.

 4. U odeljku Postavke kolone izaberite stavku Obavezno.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla u tip sadržaja

Tokovi posla omogućavaju da biste naveli poslovnih procesa za stavke i dokumente na lokaciji. Organizacije mogu da koriste tokove posla za automatizaciju i upravljanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su odobravanje dokumenta ili redigovanje. Dodavanjem toka posla u tip sadržaja, možete da obezbedite da sve stavke tog tipa sadržaja bile podložne dosledni i slični poslovnih procesa. Ako tok posla je dodat u tip sadržaja, taj tok posla može pokrenuti na pojedinačne stavke tog tipa sadržaja.

Napomena: Tok posla možete da dodate tipu sadržaja za listu ili biblioteku samo ako je tok sadržaja primenjen na vašu lokaciju ili radni prostor. Ako se tokovi posla ne prikazuju kao dostupni, obratite se centralnom administratoru.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime liste ili biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja u koji želite da dodate tok posla.

  Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

 4. Na stranici Menjanje postavki toka posla kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 5. Na stranici Dodavanje toka posla, u odeljku Tok posla izaberite predložak toka posla koji želite da koristite.

 6. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime toka posla.

 7. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa ovim tokom posla.

  • Možete da koristite podrazumevanu listu zadataka ili da kreirate novu. Učesnici toka posla moći će lako da pronađu i pregledaju zadatke svog toka posla na listi zadataka pomoću prikaza Moji zadaci ako koristite podrazumevanu listu zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci za ovaj tok posla sa sobom povući ili otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da odvojite od opšte liste zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako vaša organizacija ima veliki broj tokova posla ili ako tokovi posla obuhvataju veliki broj zadataka. U tom slučaju, možda ćete želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 8. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koja će se koristiti sa ovim tokom posla. Lista istorije će prikazati sve događaje koji se dešavaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Možda ćete želeti da za svaki tok posla kreirate posebnu listu istorije ako organizacija ima brojne tokove posla.

 9. U odeljku Opcije početka navedite ko će, kako i kada pokrenuti tok posla.

  Napomene: 

  • Određene opcije možda neće biti dostupne ako ih izabrani predložak toka posla ne podržava.

  • Opcija Započni ovaj tok posla da bi se dobilo odobrenje za izdavanje glavne verzije stavke dostupna je samo ako je omogućena podrška za kreiranje glavnih dokumenata i njihovih međuverzija za biblioteku i ako izabrani predložak toka posla može da se koristi za odobravanje sadržaja.

 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Na stranici Prilagođavanje toka posla izaberite bilo koju dodatnu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje tipa sadržaja samo za čitanje

Tip sadržaja liste možete promeniti u samo za čitanje ako želite da sprečite druge osobe da unose izmene u tip sadržaja koji je dodat u listu ili u biblioteku. Ako promenite tip sadržaja liste u samo za čitanje, izmene koje su unete u tip sadržaja nadređene lokacije neće biti primenjene na tip sadržaja liste.

 1. Na traci „Brzo pokretanje“ izaberite ime liste ili biblioteke u grupi Liste ili Dokumenti ako lista ili biblioteka kojoj želite da promenite tip sadržaja nije već otvorena.

 2. Na na postavke meni Settings menu , uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Postavke liste ako radite u listi.

  • Izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata ako radite u biblioteci dokumenata.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite bude samo za čitanje.

  Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 5. U odeljku Samo za čitanje, u grupi Želite li da ovaj tip sadržaja bude samo za čitanje? kliknite na dugme Da.

Vrh stranice

Određivanje smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Možete da primenite smernice za postojeću kolekciju lokacija na tip sadržaja za listu ili biblioteku. Osim toga, možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuju samo na određeni tip sadržaja liste.

Primenjivanje smernica za kolekciju lokacija na listu, biblioteku ili tip sadržaja liste

Ako su smernice za upravljanje informacijama već kreirane za vašu lokaciju kao smernice za kolekciju lokacija, možete da primenite jednu od ovih smernica kolekcije lokacija na listu ili biblioteku. Ako lista ili biblioteka podržavaju upravljanje sa više tipova sadržaja, ne možete da odredite smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuju na čitavu listu ili biblioteku. Umesto toga, morate da definišete smernice za upravljanje informacijama za svaki pojedinačni tip sadržaja liste koji je povezan sa tom listom ili bibliotekom (instance tipa sadržaja lokacije koje su povezane sa određenom listom ili bibliotekom nazivaju se „tipovi sadržaja liste“). Morate imati barem nivo dozvole „Dizajn“ da biste promenili postavke smernica za upravljanje informacijama za listu ili biblioteku.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite da odredite smernice za upravljanje informacijama.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

  Izaberite tip sadržaja za koji želite da odredite smernice za upravljanje informacijama, a zatim kliknite na dugme U redu ako lista ili biblioteka podržavaju upravljanje sa više tipova sadržaja.

 3. U odeljku Odredite smernice izaberite stavku Koristite smernice za kolekciju lokacija, a zatim sa liste izaberite smernice koje želite da primenite.

  Ako opcija Koristite smernice za kolekciju lokacija nije dostupna, smernice za kolekciju lokacija nisu definisane za kolekciju lokacija.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje novih smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuju samo na određenu listu ili biblioteku. Ako kreirate smernice za upravljanje informacijama na ovaj način, ne možete ponovo da koristite ove smernice na drugim listama, bibliotekama ili lokacijama. Ako lista ili biblioteka podržavaju upravljanje sa više tipova sadržaja, ne možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuju na čitavu listu ili biblioteku. Umesto toga, morate da definišete smernice za upravljanje informacijama za svaki pojedinačni tip sadržaja liste koji je povezan sa tom listom ili bibliotekom (instance tipa sadržaja lokacije koje su povezane sa određenom listom ili bibliotekom nazivaju se „tipovi sadržaja liste“). Morate imati barem dozvolu za upravljanje listama da biste promenili postavke smernica za upravljanje informacijama za listu ili biblioteku.

 1. Otvorite listu ili biblioteku za koju želite da odredite smernice za upravljanje informacijama.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U grupi Dozvole i upravljanje izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

 3. Izaberite tip sadržaja za koji želite da odredite smernice za upravljanje informacijama, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U odeljku Odredite smernice izaberite stavku Definisanje smernica.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Na stranici Uređivanje smernica, u odeljku Ime i administrativni opis upišite kratak opis smernica koje kreirate.

  Napomena: Možete navesti imena samo za smernice za upravljanje informacijama koje su definisane u listi „Smernice za kolekciju lokacija“.

 7. U odeljak Izjava o smernicama upišite opisnu izjavu kojom se korisnicima objašnjava svrha smernica. Ova izjava će se prikazati kada korisnici otvore dokumente ili stavke koje podležu smernicama. Ona bi trebalo da objasni koje opcije smernica se odnose na sadržaj ili koja posebna rukovanja se zahtevaju za sadržaj. Dužina izjave o smernicama može da bude najviše 512 znakova.

 8. U narednim odeljcima izaberite pojedinačne opcije smernica koje želite da dodate smernicama za upravljanje informacijama.

 9. Izaberite opciju Omogući oznake da biste zahtevali da dokumenti podložni ovim smernicama imaju oznake, a zatim odredite željene postavke za oznake.

  Kako?

  1. Potvrdite izbor Zatraži od korisnika da umetnu oznaku pre čuvanja ili štampanja da biste od korisnika zahtevali da unesu oznaku u dokument.

   Ovo polje za potvrdu ostavite prazno ako želite da oznake budu opcionalne.

  2. Potvrdite izbor Spreči promene na oznakama posle njihovog dodavanja da biste zaključali oznaku tako da ne može da se promeni nakon unošenja.

   Napomena: Ako želite da se oznaka ažurira kada se ažuriraju svojstva za ovaj dokument ili stavku, nemojte da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

  3. U polje Format oznake upišite tekst za oznaku koji želite da bude prikazan. Oznake mogu da sadrže do 10 referenci kolona, od kojih svaka može da bude dugačka do 255 znakova. Da biste kreirali format za oznaku postupite na sledeći način:

   • Upišite imena kolona koje želite da uključite u oznaku prema redosledu kojim želite da se prikažu. Stavite imena kolona u vitičaste zagrade ({}), kao što je prikazano u primeru na stranici Uređivanje smernica.

   • Upišite reči za identifikaciju kolona van zagrada, kao što je prikazano u primeru na stranici Uređivanje smernica.

   • Da biste dodali prelom reda, otkucajte \n gde želite prelom reda da se pojavi.

  4. U odeljku Izgled izaberite veličinu fonta i željeni stil, te navedite da li želite da oznaka bude postavljena levo, centrirano ili desno unutar dokumenta. Izaberite font i stil koji su dostupni na računarima korisnika. Veličina fonta utiče na količinu teksta koja se može prikazati na oznaci.

  5. U odeljak Veličina oznake upišite visinu i širinu oznake. Visina oznake može biti u opsegu od 0,64 cm do 50,8 cm, a širina oznake može biti u opsegu od 0,64 cm do 50,8 cm. Tekst oznake je uvek vertikalno centriran unutar slike oznake.

  6. Kliknite na dugme Osveži da biste pregledali sadržaj oznake.

 10. Da biste omogućili nadzor za dokumente i stavke koje su podložne ovim smernicama, izaberite stavku Omogući nadzor, a zatim navedite događaje koje želite da nadzirete.

  Funkcija smernica nadzora omogućava organizacijama da kreiraju i analiziraju tragove nadzora za dokumente i stavke liste kao što su liste zadataka, liste problema, diskusione grupe ili kalendari. Ova funkcija smernica pruža datoteku za evidenciju nadzora koja beleži događaje, na primer kada je sadržaj pregledan, uređen ili izbrisan. Kada je nadzor omogućen kao deo smernica za upravljanje informacijama, administratori mogu da pregledaju podatke nadzora u izveštajima o korišćenju smernica zasnovanim na programu Microsoft Excel pomoću kojih se rezimira trenutno korišćenje. Administratori mogu da koriste ove izveštaje da bi utvrdili na koji način se informacije koriste unutar organizacije. Ovi izveštaji mogu da pomognu organizacijama da provere i dokumentuju usaglašenost sa pravilima ili da istraže potencijalne probleme.

  Datoteka za evidenciju nadzora beleži sledeće informacije: ime događaja, datum i vreme događaja i ime sistema korisnika koji sprovodi radnju.

 11. Da biste naveli period zadržavanja za dokumente i stavke koje podležu ovim smernicama, izaberite stavku Omogući rok važenja, a zatim navedite period zadržavanja i radnje koje želite da se dogode kada istekne rok važenja stavke.

  Kako?

  1. Izaberite opciju za period zadržavanja da biste odredili rok važenja dokumenata ili stavki. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste postavili rok važenja zasnovan na svojstvu datuma, izaberite stavku Vremenski period zasnovan na svojstvima stavke:, a zatim izaberite dokument ili radnju stavke (na primer, Kreirano ili Izmenjeno) i vremenski period vremena nakon ove radnje (na primer, broj dana, meseci ili godina) kada želite da istekne rok važenja stavke.

   • Izaberite opciju Programsko podešavanje da biste tok posla ili prilagođenu formulu za zadržavanje koristili za određivanje roka važenja.

  2. U odeljku Vreme kada ističe rok važenja stavke navedite šta želite da se dogodi kada istekne rok važenja dokumenta ili stavke. Postupite na neki od sledećih načina:

   • Izaberite stavku Izvrši sledeću radnju, a zatim sa liste izaberite radnju da biste omogućili da se nad dokumentom ili stavkom izvede određena radnja (na primer brisanje).

   • Izaberite stavku Započni ovaj tok posla, a zatim izaberite ime toka posla da bi na dokumentu ili stavki započeo tok posla.

    Ova opcija je dostupna samo ako definišete smernice za listu, biblioteku ili tip sadržaja koji već ima povezani tok posla.

 12. Da biste zahtevali da dokumenti ili stavke koje su podložne ovim smernicama imaju bar kodove, izaberite stavku Omogući bar kodove, a zatim potvrdite izbor Zatraži od korisnika da umetnu bar kôd pre čuvanja i štampanja ako želite da obavestite korisnike da unesu bar kodove.

 13. Kada završite sa izborom opcija za funkcije pojedinačnih smernica koje želite da dodate ovim smernicama za upravljanje informacijama, kliknite na dugme U redu da biste primenili funkcije smernica.

Vrh stranice

Promena postavki okna sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja

Okno sa informacijama o dokumentu koje se prikazuje u sledećim programima sistema Microsoft Office 2007: Word, Excel i PowerPoint, omogućava korisnicima da pregledaju i izmene svojstva tipa sadržaja za dokument koji je sačuvan na serveru za upravljanje dokumentima direktno u programu sistema Office koji oni koriste za uređivanje dokumenta. Na primer, ako tip sadržaja dokumenta za određenu biblioteku ima kolonu „Status“, korisnici mogu da pregledaju svojstvo „Status“ u oknu sa informacijama o dokumentu u programu Word kada uređuju dokument. Okno sa informacijama o dokumentu mogu da koriste i da bi promenili vrednost svojstva „Status“ iz „Radna verzija“ u „Konačan“. Kada se dokument sačuva na serveru, ovo svojstvo se automatski ažurira u koloni „Status“ za biblioteku.

Okno sa informacijama o dokumentu je obrazac programa Microsoft Office InfoPath koji se nalazi i prikazuje u programima sistema Office 2007 izdanje. Okno sa informacijama o dokumentu prikazuje svojstva aktivnog dokumenta koja se mogu uređivati. Kada podesite tip sadržaja, možete da kreirate prilagođeno okno sa informacijama o dokumentu za taj tip sadržaja, zasnovano na svojstvima tipa sadržaja. Nakon primene, dokument upućuje na prilagođeno okno sa informacijama o dokumentu i korisnici mogu da ga koriste u programima sistema Office 2007 izdanje za pregled ili uređivanje svojstava dokumenta.

 1. Ako biblioteka nije već otvorena, kliknite na naziv biblioteke na traci „Brzo pokretanje“.

  Ako se ne pojavi ime biblioteke, izaberite stavku Prikaz celog sadržaja lokacije i zatim kliknite na ime biblioteke.

  1. Na na postavke meni Settings menu , izaberite stavku postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite.

   Na primer, u biblioteci dokumenata izaberite stavku Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 3. U okviru postavke, kliknite na dugme Postavke okna sa informacijama dokumenta.

 4. U odeljku Predložak okna sa informacijama o dokumentu postupite na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Koristi podrazumevani predložak za Microsoft Office aplikacije da biste koristili podrazumevani predložak koji prikazuje svojstva (kolone) koje su definisane za tip sadržaja.

  • Izaberite stavku Koristi postojeći prilagođeni predložak (URL, UNC ili URN) da biste koristili postojeći prilagođeni predložak, a zatim upišite putanju do lokacije na kojoj se nalazi predložak.

  • Izaberite stavku Otpremi postojeći prilagođeni predložak (XSN) za upotrebu da biste otpremili postojeći prilagođeni predložak (XSN), a zatim kliknite na dugme Potraži da biste pronašli predložak koji želite da koristite.

   Napomena: Ako planirate da otpremite predložak na ovaj način, morate da uklonite URL adresu za objavljivanje iz predloška u programu InfoPath pre nego što objavite i otpremite predložak.

  • Izaberite stavku Kreiraj novi prilagođeni predložak da biste kreirali prilagođeno okno u programu InfoPath.

   Ako izaberete ovu opciju, InfoPath se pokreće i prikazuje podrazumevani predložak koji možete da prilagodite da biste kreirali prilagođeno okno.

 5. U odeljku Uvek prikaži odredite da li želite da se ovo okno sa informacijama o dokumentu prikazuje automatski kada se dokumenti ovog tipa sadržaja otvore prvi put ili sačuvaju u nekom programu sistema Office 2007 izdanje.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×