Menjanje načina na koji se kontakti sortiraju

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako imate veliki broj kontakata, spisak kontakata možete da dobijete malo naporan. Promena načina sortiranja kontakata može pomoći da pronađete koja vam je potrebna.

Da biste sortirali kontakte, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku Osobe.

  Izaberite stavku „Osobe“

 2. Izaberite stavke Početak > trenutnog prikaza > Lista.

 3. Izaberite naslov kolone po kojoj želite da sortirate. Na primer, da biste prikazali kontakte abecedno po prezimenu, izaberite stavku Zavedi kao.

  Izaberite zaglavlje kolone po kojoj se sortira.

Savet: Ako imate dodeljeni kontakata u različitim kategorijama boja, klikom na zaglavlje kolone kategorije da biste sortirali na taj način.

Da biste pronašli određeni kontakt, koristite funkciju "Pretraga kontakata".

Promena oblika imena kontakata

Moguće je da svi vaši kontakti nisu oblikovani na isti način što može da znači da se neće prikazati kao što očekujete kada sortirate koristeći kolonu Zavedi kao. Na primer, neki kontakti su možda zavedeni kao „Ime, prezime“ dok drugi mogu biti zavedeni kao „Prezime, ime“. Ako se kontakti ne sortiraju onako kako biste želeli, pokušajte da uradite sledeće:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Postavke naloga > Postavke naloga.

  Izaberite stavke „Datoteka“ > „Postavke naloga“ > „Postavke naloga“

 2. Na kartici Adresari izaberite adresar za koji želite da promenite oblik imena i zatim kliknite na dugme Promeni.

  Izaberite željeni adresar i zatim kliknite na dugme „Promeni“.

 3. U okviru Imena prikaži kao izaberite stavku Zavedi kao (Jovanović, Petar).

Napomena:  Ako je pošta na Exchange serveru, oblik imena za kontakte možete promeniti na glavnom Outlook spisku kontakata i svim fasciklama kontakata koje kreirate, ali ne možete da promenite oblik imena za osobe na globalnom spisku kontakata (GAL). Taj adresar se automatski podešava i njime upravlja administrator.

Promena oblika pojedinačnih imena kontakata

Kada sortirate spisak kontakata uz pomoć kolone Zavedi kao, jedan ili dva kontakta se i dalje možda ne prikažu na način na koji biste želeli. Da biste promenili kako se pojedinačni kontakt oblikuje, uradite sledeće:

 1. Kliknite dvaput na kontakt koji želite da promenite.

 2. U okviru sa desne strane kolone Zavedi kao kliknite na padajuću strelicu i izaberite željeni oblik. Na primer, ako želite da Jovan Karić bude zaveden uz pomoć oblika „Prezime, ime“, izaberite stavku Karić, Jovan sa liste.

  Izaberite okvir sa desne strane kolone „Zavedi kao“, izaberite željeni oblik.

  Savet:  Ako ne vidite odgovarajući oblik, možete otkucati ime u okvir Zavedi kao koristeći željeni oblik.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Ako želite spisak kontakata će se sortirati po prezimenima kontakata, morate da promenite format prikaza prezime, ime formatu. Pošto ste promenili format prikaza, i dalje možda ćete morati da biste promenili pojedinačne kontakte koji nisu ažurirani u formatu promeni.

Promena na prezime, ime formata

Možete da promenite oblik imena kontakata u glavnom fasciklu Microsoft Outlook kontakt ili bilo koje fascikle za kontakte koje ste kreirali. Ove fascikle su navedene u Outlook adresar. Međutim, ne možete da promenite oblik imena za imena u polju globalnom spisku adresa (GAL). Više informacija o globalnom spisku adresa potražite u članku na Zašto oblik imena za neke kontakte nije moguće promeniti? odeljak ispod.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Postavke naloga, a zatim Postavke naloga.

  Stavka „Postavke naloga“ u prikazu „Backstage“

 3. Na kartici " Adresari ", na listi ime izaberite stavku Outlook adresar, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 4. U okviru Outlook adresariizaberite adresar koji želite da promenite format prikaza kontakata za. Na primer, kliknite na dugme kontakti: poštansko sanduče – ime poštanskog sandučeta.

 5. U okviru imena Prikaži kaoizaberite stavku Zavedi kao (Jovanović, Petar).

 6. Kliknite na dugme Zatvori u dijalozima Microsoft Outlook adresar i Postavke naloga .

 7. Izađite iz programa Outlook i ponovo ga pokrenite.

Promenite pojedinačne kontakte u prezime, ime formata

Pošto promenite oblik imena za postojeće kontakte u Outlook adresaru, promene se odnosi na buduće stavke koje ste kreirali. Međutim, povremeno ne u svim kontaktima se ažuriraju promenu oblika. U tom slučaju morate da promenite oblikovanje za svaki kontakt.

 1. Kontakti, kliknite dvaput na kontakt koji se ne pojavljuje u prezime, ime formatu.

 2. U otvorenoj poruci, u okviru datoteke kao kliknite na ime u polju prezime, ime oblikovanje. Na primer, kliknite na dugme Jovanović, Petar.

 3. Na kartici kontakt , u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 4. Ponovite za svaki kontakt koji nije prikazan u formatu ispravno ime.

Napomene: 

 • Na kontakt kartici, Ime za prikaz za e-adrese je ime prikazani u redovima za, Cci Bcc e-poruke, kao i u adresaru kada tražite kontakt. Ime za prikaz kreira na osnovu kako u polju Puno ime otkucajte ime kontakta.

 • Imena preduzeća u okviru preduzeća koja počinju na automatski se pojavljuju u okviru sledeću reč u imenu. Na primer, Telefonskoj kompaniji pojavljuje se kao telefoniju, na.

Zašto nije moguće promeniti format imena za neke kontakte?

Kontakti prikazuju u Outlook fasciklu sa kontaktima čine sadržaj Outlook adresar. Možete da kreirate i ime druge fascikle kontakata, a u svakoj od tih fascikli možete da promenite oblik imena. Međutim, ne možete da promenite format prikaza imena u polju Microsoft Exchange Server globalnom spisku adresa (GAL). Oblikovanje za imena u globalnom spisku adresa je podesio administrator u vašoj organizaciji.

 • Globalni spisak adresa (GAL)     Da biste prikazali ovaj adresar, morate da koristite nalog za Microsoft Exchange Server. GAL sadrži imena i adrese e-pošte svakoga u vašoj organizaciji. GAL se automatski konfiguriše uz Exchange nalog. Exchange administrator ili administrator mreže kreira i održava GAL. GAL takođe može da sadrži adrese e-pošte spoljnih kontakata, lista distribucije, sala za konferencije i opreme.

 • Outlook adresar     Ovaj adresar ne zahteva da koristite Exchange nalog. Outlook adresar se automatski kreira i sadrži kontakte u fascikli Kontakti podrazumevani da listama ili e-adrese ili faks broja. Ovi kontakti su prikazani u dijalogu " Adresar " kada kliknete na dugme Kontakti u listi Adresara .

  Ako kreirate dodatne fascikle sa kontaktima, možete da postavite svojstva za svaku fasciklu da biste uključili kontakte kao deo Outlook adresar.

Takođe možete da promenite oblik imena za druge adresare koji kreirate u programu Outlook. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje adresara.

Da biste prikazali sve dostupne adresare, kliknite na dugme Adresar na traci sa alatkama, a zatim kliknite na strelicu nadole na listi Adresara .

Svaku od fasciklama vaših kontakata je navedena na listi adresara.

Ako želite spisak kontakata će se sortirati po prezimenima kontakata, morate da promenite format prikaza prezime, ime formatu. Pošto ste promenili format prikaza, i dalje možda ćete morati da biste promenili pojedinačne kontakte koji nisu ažurirani u formatu promeni.

Promena na prezime, ime formata

Možete da promenite oblik imena kontakata u glavnom Microsoft Office Outlook 2007 fasciklu "Kontakti" ili bilo koje fascikle za kontakte koje ste kreirali. Ove fascikle su navedene u Outlook adresar. Međutim, ne možete da promenite oblik imena za imena u polju globalnom spisku adresa (GAL). Više informacija o globalnom spisku adresa potražite u članku na Zašto oblik imena za neke kontakte nije moguće promeniti? odeljak ispod.

Napomena: Sledeća procedura zahteva ponovno pokretanje programa Outlook da bi promene stupile na snagu.

 1. U programu Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Na kartici " Adresari ", na listi ime izaberite stavku Outlook adresar, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  Adresari se prikazuju na kartici „Adresari“

 3. U okviru Outlook adresariizaberite adresar koji želite da promenite format prikaza kontakata za. Na primer, kliknite na dugme kontakte: ličnih fascikli ili kontakti: poštansko sanduče – ime poštanskog sandučeta.

 4. U okviru imena Prikaži kaoizaberite stavku Zavedi kao (Jovanović, Petar).

  Odaberite oblik imena za stavke u adresaru

 5. Kliknite na dugme Zatvori dva puta.

 6. Zatvorite i ponovo pokrenite Outlook.

 7. Provera formata promene u programu Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 8. Na kartici Željena opcija , u okviru kontakta i beleške, kliknite na dugme Opcije kontakta.

 9. U okviru Opcije kontakta , uradite nešto od sledećeg:

  • Verifikujte prezime, ime sa liste podrazumevani redosled za „Zavedi kao” .

  • Na listi podrazumevani redosled za „Zavedi kao” , kliknite na dugme prezime, ime.

 10. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Promenite pojedinačne kontakte u prezime, ime formata

Pošto promenite oblik imena za postojeće kontakte u Outlook adresaru, promene se odnosi na buduće stavke koje ste kreirali. Međutim, povremeno ne u svim kontaktima se ažuriraju promenu oblika. U tom slučaju morate da promenite oblikovanje za svaki kontakt.

 1. Kontakti, kliknite dvaput na kontakt koji se ne pojavljuje u prezime, ime formatu.

 2. U otvorenoj poruci, u polju " Zavedi kao " u gornji levi odeljak, kliknite na ime u polju prezime, ime oblikovanje. Na primer, kliknite na dugme Jovanović, Petar.

  Lista „Zavedi kao“ u kontaktu

 3. Na kartici kontakt , u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

 4. Ponovite za svaki kontakt koji nije prikazan u formatu ispravno ime.

Napomene: 

 • Na kontakt kartici, Ime za prikaz za e-adrese je ime prikazani u redovima za, Cci Bcc e-poruke, kao i u adresaru kada tražite kontakt. Ime za prikaz kreira na osnovu kako u polju Puno ime otkucajte ime kontakta.

 • Imena preduzeća u okviru preduzeća koja počinju na automatski se pojavljuju u okviru sledeću reč u imenu. Na primer, Telefonskoj kompaniji pojavljuje se kao telefoniju, na.

Zašto nije moguće promeniti format imena za neke kontakte?

Kontakti prikazuju u fascikli kontakti Outlook 2007 čine sadržaj Outlook adresar. Možete da kreirate i ime druge fascikle kontakata, a u svakoj od tih fascikli možete da promenite oblik imena. Međutim, ne možete da promenite format prikaza imena u polju Microsoft Exchange globalnom spisku adresa (GAL). Oblikovanje za imena u globalnom spisku adresa je podesio administrator u vašoj organizaciji.

 • Globalni spisak adresa (GAL)     Da biste prikazali ovaj adresar, morate da koristite nalog za Microsoft Exchange Server. GAL sadrži imena i adrese e-pošte svakoga u vašoj organizaciji. GAL se automatski konfiguriše uz Exchange nalog. Exchange administrator ili administrator mreže kreira i održava GAL. GAL takođe može da sadrži adrese e-pošte spoljnih kontakata, lista distribucije, sala za konferencije i opreme.

 • Outlook adresar     Ovaj adresar ne zahteva da koristite Exchange nalog. Outlook adresar se automatski kreira i sadrži kontakte u fascikli Kontakti podrazumevani da listama ili e-adrese ili faks broja. Ovi kontakti su prikazani u dijalogu " Adresar " kada kliknete na dugme Kontakti u listi Adresara .

  Ako kreirate dodatne fascikle sa kontaktima, možete da postavite svojstva za svaku fasciklu da biste uključili kontakte kao deo Outlook adresar.

Takođe možete da promenite oblik imena za druge adresare koji kreirate u programu Outlook. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje adresara.

Da biste prikazali sve dostupne adresare, kliknite na dugme Adresar na traci sa alatkama, a zatim kliknite na strelicu ispod adresara.

Lista adresara

Svaku od fasciklama vaših kontakata je navedena na listi adresara.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×