Menjanje funkcije za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje za polje u izveštaju izvedene tabele

Podaci u oblasti vrednosti rezimiraju osnovne izvorne podatke (a ne vrednost koja se prikazuje) u izveštaju izvedene tabele na sledeći način: numeričke vrednosti koriste funkciju SUM, a tekstualne vrednosti koriste funkciju COUNT. Međutim, možete da promenite funkcija za rezimiranje. Imate i mogućnost da napravite prilagođeno izračunavanje.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici Analiza, u grupi Aktivno polje kliknite na stavku Aktivno polje, a zatim na stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Rezimiraj vrednosti na osnovu.

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Funkcije za rezimiranje koje možete da koristite

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNTA. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Numbers

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkcija za rezimiranje Count Nums funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena: Za neke tipove izvorni podaci, na primer za OLAP podatke i izračunata polja i polja sa izračunatim stavkama, nije moguće promeniti funkciju za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu Prikaži vrednosti kao.

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristi ovo izračunavanje

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeno izračunavanje.

   % sveukupne vrednosti

   Prikazuje vrednost kao procenat sveukupne vrednosti svih vrednosti ili tačaka podataka u izveštaju.

   % ukupne vrednosti kolone

   Prikazuje sve vrednosti u svakoj koloni ili nizu kao procenat ukupne vrednosti kolone ili niza.

   % ukupne vrednosti reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu kao procenat ukupne vrednosti reda ili kategorije.

   %

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % ukupne vrednosti u nadređenom redu

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke u redovima).

   % ukupne vrednosti u nadređenoj koloni

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke u kolonama).

   % nadređenog zbira

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke izabranog osnovnog polja).

   Razlika u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao razliku u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao procenat razlike u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   Rastući zbir u

   Prikazuje vrednost uzastopnih stavki u osnovnom polju kao rastući zbir.

   % rastućeg zbira u

   Prikazuje vrednost kao procenat uzastopnih stavki u osnovnom polju kao rastući zbir.

   Rangiranje od najmanje do najveće

   Prikazuje rangirane izabrane vrednosti u određenom polju, navodeći najmanju stavku u polju kao 1, a svaku veću vrednost većom vrednošću rangiranja.

   Rangiranje od najveće do najmanje

   Prikazuje rangirane izabrane vrednosti u određenom polju, navodeći najveću stavku u polju kao 1, a svaku manju vrednost većom vrednošću rangiranja.

   Indeks

   Izračunajte vrednost na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena: Osnovno polje ne treba da bude isto polje koje ste izabrali u 1. koraku.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena: Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Aktivno polje, a zatim izaberite stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Rezimiraj vrednosti na osnovu.

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNTA. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Numbers

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkcija za rezimiranje Count Nums funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena: Za neke tipove izvorni podaci, na primer za OLAP podatke i izračunata polja i polja sa izračunatim stavkama, nije moguće promeniti funkciju za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu Prikaži vrednosti kao.

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristi ovo izračunavanje

   Za

   Bez izračunavanja

   Isključite prilagođeno izračunavanje.

   % sveukupne vrednosti

   Prikazuje vrednost kao procenat sveukupne vrednosti svih vrednosti ili tačaka podataka u izveštaju.

   % ukupne vrednosti kolone

   Prikazuje sve vrednosti u svakoj koloni ili nizu kao procenat ukupne vrednosti kolone ili niza.

   % ukupne vrednosti reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu kao procenat ukupne vrednosti reda ili kategorije.

   %

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % ukupne vrednosti u nadređenom redu

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke u redovima).

   % ukupne vrednosti u nadređenoj koloni

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke u kolonama).

   % nadređenog zbira

   Izračunavanje (vrednost stavke) / (vrednost nadređene stavke izabranog osnovnog polja).

   Razlika u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao razliku u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao procenat razlike u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   Rastući zbir u

   Prikazuje vrednost uzastopnih stavki u osnovnom polju kao rastući zbir.

   % rastućeg zbira u

   Prikazuje vrednost kao procenat uzastopnih stavki u osnovnom polju kao rastući zbir.

   Rangiranje od najmanje do najveće

   Prikazuje rangirane izabrane vrednosti u određenom polju, navodeći najmanju stavku u polju kao 1, a svaku veću vrednost većom vrednošću rangiranja.

   Rangiranje od najveće do najmanje

   Prikazuje rangirane izabrane vrednosti u određenom polju, navodeći najveću stavku u polju kao 1, a svaku manju vrednost većom vrednošću rangiranja.

   Indeks

   Izračunajte vrednost na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena: Osnovno polje ne treba da bude isto polje koje ste izabrali u 1. koraku.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena: Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

 1. Izaberite polje u oblasti vrednosti čiju funkciju za rezimiranje u izveštaju izvedene tabele želite da promenite.

 2. Na kartici Opcije, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Aktivno polje, a zatim izaberite stavku Postavke polja.

  Biće prikazan dijalog Postavke polja za vrednost.

  Ime izvora je ime polja u izvoru podataka.

  Prilagođeno ime prikazuje trenutno ime u izveštaju izvedene tabele ili ime izvora ukoliko prilagođeno ime ne postoji. Da biste promenili Prilagođeno ime, izaberite tekst u polju i uredite ime.

 3. Izaberite karticu Napravi rezime na osnovu.

 4. U okviru Rezimiraj polje za vrednost na osnovu izaberite funkciju za rezimiranje koju želite da koristite.

  Funkcije za rezimiranje koje možete da koristite

  Funkcija

  Rezimira

  Sum

  Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke vrednosti.

  Count

  Broj vrednosti. Funkcija za rezimiranje funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNTA. Count je podrazumevana funkcija za vrednosti koje nisu brojevi.

  Average

  Prosečna vrednost.

  Max

  Najveća vrednost.

  Min

  Najmanja vrednost.

  Product

  Proizvod vrednosti.

  Count Nums

  Broj vrednosti koje su brojevi. Funkcija za rezimiranje Count Nums funkcioniše isto kao funkcija radnog lista COUNT.

  StDev

  Procena standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

  StDevp

  Standardna devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Var

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

  Varp

  Procena varijanse za populaciju, pri čemu populaciju čine sve vrednosti koje treba rezimirati

  Napomena: Za neke tipove izvorni podaci, na primer za OLAP podatke i izračunata polja i polja sa izračunatim stavkama, nije moguće promeniti funkciju za rezimiranje.

 5. Imate mogućnost i da upotrebite prilagođeno izračunavanje tako što ćete postupiti na sledeći način:

  1. Izaberite karticu Prikaži vrednosti kao.

  2. Izaberite željeno izračunavanje u polju Prikaži vrednosti kao.

   Koristi ovu funkciju

   Željena radnja

   Normalno

   Isključite prilagođeno izračunavanje.

   Razlika u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao razliku u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   %

   Prikazuje vrednost kao procenat vrednosti osnovne stavke u osnovnom polju.

   % razlike u odnosu na

   Prikazuje vrednost kao procenat razlike u odnosu na vrednost osnovne stavke u osnovnom polju.

   Rastući zbir u

   Prikazuje vrednost uzastopnih stavki u osnovnom polju kao rastući zbir.

   % reda

   Prikazuje vrednost u svakom redu kao procenat ukupne vrednosti reda ili kategorije.

   % kolone

   Prikazuje sve vrednosti u svakoj koloni ili nizu kao procenat ukupne vrednosti kolone ili niza.

   % od ukupnog zbira

   Prikazuje vrednost kao procenat sveukupne vrednosti svih vrednosti ili tačaka podataka u izveštaju.

   Indeks

   Izračunajte vrednost na sledeći način:

   ((vrednost u ćeliji) x (sveukupno sveukupnih vrednosti)) / ((sveukupna vrednost za red) x (sveukupna vrednost za kolonu))

  3. Izaberite polje Osnovno polje i Osnovna stavka, ako su te opcije na raspolaganju za izračunavanje koje ste odabrali.

   Napomena: Osnovno polje ne treba da bude isto polje koje ste izabrali u 1. koraku.

 6. Da biste promenili način oblikovanja brojeva, kliknite na strelicu padajuće liste Format broja, a zatim u dijalogu Oblikovanje ćelija, na kartici Broj izaberite željeni format broja, a potom kliknite na dugme U redu.

 7. Ako izveštaj sadrži više polja sa vrednostima, ponovite prethodne korake za svako polje koje želite da promenite.

Napomena: Da biste za isto polje upotrebili više funkcija za rezimiranje, ponovo dodajte polje sa liste polja izvedene tabele, a zatim ponovite korake tako što ćete izabrati drugu željenu funkciju.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×