Lanac certifikata Office 365

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Office 365 koristi više različitih certifikat dobavljača. Sledeći primer opisuje kompletnu listu poznatih Office 365 Vrhovne certifikate koje klijenti naići prilikom pristupa Office 365. Informacije o certifikati možda ćete morati da instalirate u sopstveni infrastrukturu, pogledajte članak Plan za SSL certifikate nezavisnog proizvođača. Sledeće informacije o certifikatu odnosi se na sve instance širom sveta i nacionalnim oblaku Office 365.

Tip certifikata

Preuzimanje P7b

CRL krajnje tačke

OCSP krajnje tačke

AIA krajnje tačke

Javno pouzdane osnovnog certifikata

Office 365 osnovnog certifikata objedinjena (P7B)

CRL.globalsign.NET

www.d-Trust.NET

Nije primenljivo

Nije primenljivo

Javno pouzdane posredno certifikata

Office 365 posredno certifikat objedinjena (P7B)

cdp1.Public trust.com

CRL.cnnic.CN

CRL.Entrust.NET

CRL.globalsign.com

CRL.globalsign.NET

CRL.identrust.com

CRL.Thawte.com

crl3.digicert.com

crl4.digicert.com

S1.symcb.com

www.d-Trust.NET

isrg.trustid.OCSP.identrust.com

OCSP.digicert.com

OCSP.Entrust.NET

OCSP.globalsign.com

OCSP.omniroot.com

OCSP.startssl.com

OCSP.Thawte.com

ocsp2.globalsign.com

ocspcnnicroot.cnnic.CN

osnovne-c3-ca2-2009.ocsp.d-trust.net

Root-C3-ca2-ev-2009.OCSP.d-Trust.NET

S2.symcb.com

aIa.startssl.com

APPS.identrust.com

cacert.omniroot.com

www.cnnic.CN

Razvijanje osnovne i ispod da biste videli dodatne detalje o certifikatu dobavljači posredno odeljaka.

Baltimor Cybe rTrust koren

Tema

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

02:00:00:B9

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

12 maj 18:46:00 2000 UTC

Valjanost ne nakon

12 maj 23:59:00 2025 UTC

Identifikator ključa teme

E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

D4DE20D05E66FC53FE1A50882C78DB2852CAE474

Otisak (SHA-256)

16AF57A9F676B0AB126095AA5EBADEF22AB31119D644AC95CD4B93DBF3F26AEB

PIN-a (SHA-256)

Y9mvm0exBk1JoQ57f9Vm28jKo5lFm/woKcVxrYxu80o =

CNNIC KOREN

Tema

CN = CNNIC KOREN

O = CNNIC

C = CN

Redni broj

49:33:00:01

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

APR 16 07:09:14 2007 UTC

Valjanost ne nakon

APR 16 07:09:14 2027 UTC

Identifikator ključa teme

65:F2:31:AD:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:Ef:a6:D5:3B:11

Identifikator autoriteta ključa

keyid:65:F2:31:AD:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:Ef:a6:D5:3B:11

Otisak (SHA-1)

8BAF4C9B1DF02A92F7DA128EB91BACF498604B6F

Otisak (SHA-256)

E28393773DA845A679F2080CC7FB44A3B7A1C3792CB7EB7729FDCB6A8D99AEA7

PIN-a (SHA-256)

H0IkzshPyZztiB/2/P0 + IfjFGcVHqmpd094kcwLOUNE =

Globalni DigiCert osnovne CA

Tema

CN = DigiCert globalnog osnovne CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Redni broj

08:3B:E0:56:90:42:46:B1:A1:75:6A:C9:59:91:C7:4A

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Nov 10 00:00:00 2006 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 10 00:00:00 2031 UTC

Identifikator ključa teme

03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Identifikator autoriteta ključa

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Otisak (SHA-1)

A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2FB19C5436

Otisak (SHA-256)

4348A0E9444C78CB265E058D5E8944B4D84F9662BD26DB257F8934A443C70161

PIN-a (SHA-256)

r/mIkG3eEpVdm + u/ko/cwxzOMo1bk4TyHIlByibiA5E =

DigiCert visoko Assurance EV osnovne CA

Tema

CN = DigiCert visokog Assurance EV osnovne CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Redni broj

02:AC:5 C: 26:6A:0B:40:9B:8F:0B:79:F2:AE:46:25:77

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Nov 10 00:00:00 2006 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 10 00:00:00 2031 UTC

Identifikator ključa teme

B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:Ef:63:64:2B:C3

Identifikator autoriteta ključa

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:Ef:63:64:2B:C3

Otisak (SHA-1)

5FB7EE0633E259DBAD0C4C9AE6D38F1A61C7DC25

Otisak (SHA-256)

7431E5F4C3C1CE4690774F0B61E05440883BA9A01ED00BA6ABD7806ED3B118CF

PIN-a (SHA-256)

WoiWRyIOVNa9ihaBciRSC7XHjliYS9VwUGOIud4PB18 =

D-pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 2009

Tema

CN = D pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Redni broj

09:83:F3

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Nov 05 08:35:58 2009 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 05 08:35:58 2029 UTC

Identifikator ključa teme

FD:da:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:e0:F1:84

Otisak (SHA-1)

58E8ABB0361533FB80F79B1B6D29D3FF8D5F00F0

Otisak (SHA-256)

49E7A442ACF0EA6287050054B52564B650E4F49E42E348D6AA38E039E957B1C1

PIN-a (SHA-256)

7KDxgUAs56hlKzG00DbfJH46MLf0GlDZHsT5CwBrQ6E =

URL adrese CRL-a

LDAP://Directory.d-Trust.NET/CN=D-TRUST%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D pouzdanost % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.NET/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

D-pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 EV 2009

Tema

CN = D pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 EV 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Redni broj

09:83:F4

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Nov 05 08:50:46 2009 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 05 08:50:46 2029 UTC

Identifikator ključa teme

D3:94:8A:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Otisak (SHA-1)

96C91B0B95B4109842FAD0D82279FE60FAB91683

Otisak (SHA-256)

EEC5496B988CE98625B934092EEC2908BED0B0F316C2D4730C84EAF1F3D34881

PIN-a (SHA-256)

/zQvtsTIvTCkcG9zSJU58Z5uSMwF9GJUZU9mENvFQOk =

URL adrese CRL-a

LDAP://Directory.d-Trust.NET/CN=D-TRUST%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D pouzdanost % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.NET/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

Osnovne DST CA X3

Tema

CN = DST osnovne CA X3

O = digitalni potpis pouzdanost kompanija

Redni broj

44:AF:B0:80:D6:A3:27:BA:89:30:39:86:2E:F8:40:6B

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Sep 30 21:12:19 2000 UTC

Valjanost ne nakon

Sep 30 14:01:15 2021 UTC

Identifikator ključa teme

C4:a7:B1:a4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Otisak (SHA-1)

DAC9024F54D8F6DF94935FB1732638CA6AD77C13

Otisak (SHA-256)

0687260331A72403D909F105E69BCF0D32E1BD2493FFC6D9206D11BCD6770739

PIN-a (SHA-256)

Vjs8r4z + 80wjNcr1YKepWQboSIRi63WsWXhIMN + eWys =

Poverio autoritet certifikata - G2

Tema

CN = poverio autoritet certifikata - G2

Ou="(c) 2009 Entrust, Inc. – ovlašćeni samo za korišćenje”

OU = potražite u članku www.entrust.net/legal-terms

O = „Poverio, Inc.”

C = US

Redni broj

4A:53:8 C: 28

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Jul. 07 17:25:54 2009 UTC

Valjanost ne nakon

Dec 07 17:55:54 2030 UTC

Identifikator ključa teme

6A:72:26:7A:D0:1E:Ef:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Otisak (SHA-1)

8CF427FD790C3AD166068DE81E57EFBB932272D4

Otisak (SHA-256)

43DF5774B03E7FEF5FE40D931A7BEDF1BB2E6B42738C4E6D3841103D3AA7F339

PIN-a (SHA-256)

du6FkDdMcVQ3u8prumAo6t3i3G27uMP2EOhR8R0at/U =

Entrust.NET autoriteta za izdavanje certifikata (2048)

Tema

CN=Entrust.NET autoriteta za izdavanje certifikata (2048)

Ou=(c) 1999 Entrust.net ograničeni

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. po ref. (ograničenje s liab).

O=Entrust.NET

Redni broj

38:63:DE:F8

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Dec 24 17:50:51 1999 UTC

Valjanost ne nakon

Jul. 24 14:15:12 2029 UTC

Identifikator ključa teme

55:E4:81:D1:11:80: biti: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Otisak (SHA-1)

503006091D97D4F5AE39F7CBE7927D7D652D3431

Otisak (SHA-256)

6DC47172E01CBCB0BF62580D895FE2B8AC9AD4F873801E0C10B9C837D21EB177

PIN-a (SHA-256)

HqPF5D7WbC2imDpCpKebHpBnhs6fG1hiFBmgBGOofTg =

GlobalSign

Tema

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign osnovne CA - R2

Redni broj

04:00:00:00:00:01:0F:86:26:E6:0 D

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Dec 15 08:00:00 2006 UTC

Valjanost ne nakon

Dec 15 08:00:00 2021 UTC

Identifikator ključa teme

9b:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Identifikator autoriteta ključa

keyid:9b:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Otisak (SHA-1)

75E0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE

Otisak (SHA-256)

CA42DD41745FD0B81EB902362CF9D8BF719DA1BD1B1EFC946F5B4C99F42C1B9E

PIN-a (SHA-256)

iie1VXtL7HzAMF +/ PVPR9xzT80kQxdZeJ + zduCB3uj0 =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.NET/Root-R2.CRL

GlobalSign osnovne CA

Tema

CN = GlobalSign osnovne CA

OU = osnovnoj CA

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Redni broj

04:00:00:00:00:01:15:4B:5A:C3:94

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Sep 01 12:00:00 1998 UTC

Valjanost ne nakon

Jan. 28 12:00:00 2028 UTC

Identifikator ključa teme

60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Otisak (SHA-1)

B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C

Otisak (SHA-256)

EBD41040E4BB3EC742C9E381D31EF2A41A48B6685C96E7CEF3C1DF6CD4331C99

PIN-a (SHA-256)

K87oWBWM9UZfyddvDfoxL + 8lpNyoUB2ptGtn0fv6G2Q =

Thawte primarni osnovne CA - G3

Tema

CN = thawte primarni osnovne CA - G3

Ou="(c) 2008 thawte, Inc. - authori z samo za korišćenje”

OU = certifikacija usluge deljenja

O = „thawte, Inc.”

C = US

Redni broj

60:01:97:B7:46:A7:EA:B4:B4:9A:D6:4B:2F:F7:90:FB

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

APR 02 00:00:00 2008 UTC

Valjanost ne nakon

Dec 01 23:59:59 2037 UTC

Identifikator ključa teme

AD: 6 c: aa:94:60:9 c: ed: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Otisak (SHA-1)

F18B538D1BE903B6A6F056435B171589CAF36BF2

Otisak (SHA-256)

4B03F45807AD70F21BFC2CAE71C9FDE4604C064CF5FFB686BAE5DBAAD7FDD34C

PIN-a (SHA-256)

GQbGEk27Q4V40A4GbVBUxsN/D6YCjAVUXgmU7drshik =

VeriSign klase 3 javne primarni autoriteta za izdavanje certifikata - G5

Tema

CN = VeriSign klase 3 javne primarni autoriteta za izdavanje certifikata - G5

Ou="(c) 2006 VeriSign, Inc. – za ovlašćeni upotrebu”

OU = VeriSign pouzdanost mreže

O = „VeriSign, Inc.”

C = US

Redni broj

18:DA:D1:9E:26:7 D: E8:BB:4A:21:58:CD:CC:6B:3B:4A

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Nov 08 00:00:00 2006 UTC

Valjanost ne nakon

Jul. 16 23:59:59 2036 UTC

Identifikator ključa teme

7F:D3:65:a7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:fa:02:AF:33:31:33

Otisak (SHA-1)

4EB6D578499B1CCF5F581EAD56BE3D9B6744A5E5

Otisak (SHA-256)

9ACFAB7E43C8D880D06B262A94DEEEE4B4659989C3D0CAF19BAF6405E41AB7DF

PIN-a (SHA-256)

JbQbUG5JMJUoI6brnx0x3vZF6jilxsapbXGVfjhN8Fg =

CNNIC SHA256 SSL

Tema

CN = CNNIC SHA256 SSL O = CNNIC SHA256 SSL C = CN

Izdavalac

CN = CNNIC OSNOVNE O = CNNIC C = CN

Redni broj

49:33:00:7 C

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Dec 18 12:32:18 UTC 2014.

Valjanost ne nakon

Dec 18 12:32:18 2024 UTC

Identifikator ključa teme

B7:D1:59:8B:8 c: 0 d: 06:28:47:23:00:3a:36:04:a5:ee:38:76:53:3 c

Identifikator autoriteta ključa

keyid:65:F2:31:AD:2a:F7:F7:DD:52:96:0a:C7:02:C1:0E:Ef:a6:D5:3B:11

Otisak (SHA-1)

FC844648FC708433921BE88B18C48787A3E2813E

Otisak (SHA-256)

FA8B9F99DBB94E7B772AA9190846E777047C15C7A3BF4A1AF9C0CA984A689511

PIN-a (SHA-256)

dKZRcLDh7hBNZTmTIHOGJ6C2Om/ITjUCPkOnLTnrZXk =

AIA URL adrese

http://www.cnnic.CN/Download/CERT/CNNICROOT.cer

URL adrese CRL-a

LDAP: / / / CN = crl1 OU = crl, O = CNNIC, C = CN? certificateRevocationList; binarni, authorityRevocationList binarni, deltaRevocationList; binarni

http://CRL.cnnic.CN/Download/rootsha2crl/CRL1.CRL

OCSP URL adrese

http://ocspcnnicroot.cnnic.CN

D-pouzdanost SSL klase 3 CA 1 2009

Tema

CN = D pouzdanost SSL klase 3 CA 1 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Izdavalac

CN = D pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Alternativno ime teme

Rfc822 Name=info@d-trust.net

URL adresa = http://www.d-trust.net

Redni broj

09:90:63

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Nov 12 12:46:55 2009 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 05 08:35:58 2029 UTC

Identifikator ključa teme

50:19:32:94:9a:C4:B5:04:4 d: 56:d0:c0:83:21:d5:35:55:b0:b1:7a

Identifikator autoriteta ključa

keyid:FD:da:14:C4:9F:30:de:21:BD:1E:42:39:FC:AB:63:23:49:e0:F1:84

Otisak (SHA-1)

2FC5DE6528CDBE50A14C382FC1DE524FAABF95FC

Otisak (SHA-256)

6AC159B4C2BC8E729F3B84642EF1286BCC80D775FE278C740ADA468D59439025

PIN-a (SHA-256)

9w0QP9HzLXkfs + 4zENaUFq2XKcQON1oyksoJ + Gg2AZE =

URL adrese CRL-a

LDAP://Directory.d-Trust.NET/CN=D-TRUST%20Root%20Class%203%20CA%202%202009, O = D pouzdanost % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.NET/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_2009.CRL

OCSP URL adrese

http://Root-C3-ca2-2009.OCSP.d-Trust.NET

D-pouzdanost SSL klase 3 CA 1 EV 2009

Tema

CN = D pouzdanost SSL klase 3 CA 1 EV 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Izdavalac

CN = D pouzdanost osnovne klase 3 CA 2 EV 2009

O = D pouzdanost GmbH

C = DE

Alternativno ime teme

Rfc822 Name=info@d-trust.net

URL adresa = http://www.d-trust.net

Redni broj

09:90:64

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Nov 12 12:52:43 2009 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 05 08:50:46 2029 UTC

Identifikator ključa teme

AC:Ed:a5:9 d: 7a:a2:b6:43:f1:18:8a:25:6a:6 c: b1:cc:a8:f2:5a:d4

Identifikator autoriteta ključa

keyid:D3:94:8A:4 c: 62:13:2a:19:2e:cc:af:72:8a:7 d: 36:d7:9a:1 c: dc:67

Otisak (SHA-1)

1069423D308D0FC54575059638560FC7556E32B3

Otisak (SHA-256)

B0935DC04B4E60C0C42DEF7EC57A1B1D8F958D17988E71CC80A8CF5E635BA5B4

PIN-a (SHA-256)

lv5BNZ5aWd27ooolULDolFTwIaaWjHvG4yyH3rss4X8 =

URL adrese CRL-a

LDAP://Directory.d-Trust.NET/CN=D-TRUST%20Root%20Class%203%20CA%202%20EV%202009, O = D pouzdanost % 20GmbH, C = DE? certificaterevocationlist

http://www.d-Trust.NET/CRL/d-trust_root_class_3_ca_2_ev_2009.CRL

OCSP URL adrese

http://Root-C3-ca2-ev-2009.OCSP.d-Trust.NET

DigiCert Cloud Services CA-1

Tema

CN = DigiCert Cloud Services CA-1

O = DigiCert Inc

C = US

Izdavalac

CN = DigiCert globalnog osnovne CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Redni broj

01:9E:C1:C6:BD:3F:59:7B:B2:0 C: 33:38:E5:51:D8:77

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

04 avgust UTC 12:00:00 2015.

Valjanost ne nakon

04 avgust 12:00:00 2030 UTC

Identifikator ključa teme

dd:51:D0:a2:31:73:a9:73:ae:8F:B4:01:7E:5 d: 8 c: 57:cb:9f:f0:f7

Identifikator autoriteta ključa

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Otisak (SHA-1)

81B68D6CD2F221F8F534E677523BB236BBA1DC56

Otisak (SHA-256)

2F6889961A7CA7067E8BA103C2CF9B9A924F8CA293F11178E23A1978D2F133D3

PIN-a (SHA-256)

UgpUVparimk8QCjtWQaUQ7EGrtrykc/L8N66EhFY3VE =

URL adrese CRL-a

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

DigiCert SHA2 visok Assurance Server CA

Tema

CN = DigiCert SHA2 visok Assurance Server CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Izdavalac

CN = DigiCert visokog Assurance EV osnovne CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Redni broj

04:E1:E7:A4:DC:5 C: F2:F3:6 D: C0:2B:42:B8:5 D: 15:9F

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Oct 22 12:00:00 2013 UTC

Valjanost ne nakon

Oct 22 12:00:00 2028 UTC

Identifikator ključa teme

51:68:FF:90:AF:02:07:75:3 c: cc:d9:65:64:62:a2:12:b8:59:72:3b

Identifikator autoriteta ključa

keyid:B1:3E:C3:69:03:F8:BF:47:01:D4:98:26:1a:08:02:Ef:63:64:2B:C3

Otisak (SHA-1)

A031C46782E6E6C662C2C87C76DA9AA62CCABD8E

Otisak (SHA-256)

19400BE5B7A31FB733917700789D2F0A2471C0C9D506C0E504C06C16D7CB17C0

PIN-a (SHA-256)

k2v657xBsOVe1PQRwOsHsw3bsGT2VzIqz5K + 59sNQws =

URL adrese CRL-a

http://crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

Bezbedni Server DigiCert SHA2 CA

Tema

CN = DigiCert SHA2 bezbedni Server CA

O = DigiCert Inc

C = US

Izdavalac

CN = DigiCert globalnog osnovne CA

OU = www.digicert.com

O = DigiCert Inc

C = US

Redni broj

01:FD:A3:EB:6E:CA:75:C8:88:43:8B:72:4B:CF:BC:91

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Mar 08 12:00:00 2013 UTC

Valjanost ne nakon

Mar 08 12:00:00 2023 UTC

Identifikator ključa teme

0f:80:61:1 c: 82:31:61:d5:2f:28:e7:8 d: 46:38:b4:2 c: e1:c6:d9:e2

Identifikator autoriteta ključa

keyid:03:de:50:35:56:D1:4 c: bb:66:f0:a3:e2:1b:1b:c3:97:b2:3d:d1:55

Otisak (SHA-1)

1FB86B1168EC743154062E8C9CC5B171A4B7CCB4

Otisak (SHA-256)

154C433C491929C5EF686E838E323664A00E6A0D822CCC958FB4DAB03E49A08F

PIN-a (SHA-256)

5kJvNEMw0KjrCAu7eXY5HZdvyCS13BbA0VJG1RSP91w =

URL adrese CRL-a

http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

Poverio za certifikaciju - L1C

Tema

CN = poverio za certifikaciju - L1C

Ou="(c) 2009 poverio Inc.”

OU = www.entrust.net/rpa se uključuju po referenci

O = „Poverio, Inc.”

C = US

Izdavalac

CN=Entrust.NET autoriteta za izdavanje certifikata (2048)

Ou=(c) 1999 Entrust.net ograničeni

OU = www.entrust.net/CPS_2048 incorp. po ref. (ograničenja liab).

O=Entrust.NET

Redni broj

4C: 0E:8 C: 39

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha1RSA

Valjanost ne pre

Nov 11 15:40:40 2011 UTC

Valjanost ne nakon

Nov 12 02:51:17 2021 UTC

Identifikator ključa teme

1E:F1:AB:89:06:F8:49:0f:01:33:77:ee:14:7A:ee:19:7 c: 93:28:4 d

Identifikator autoriteta ključa

keyid:55:E4:81:D1:11:80: biti: d8:89:b9:08:a3:31:f9:a1:24:09:16:b9:70

Otisak (SHA-1)

C53E73073F93CE7895DE7484126BC303DAB9E657

Otisak (SHA-256)

0EE4DAF71A85D842D23F4910FD4C909B7271861931F1D5FEAC868225F52700E2

PIN-a (SHA-256)

VFv5NemtodoRftw8KsvFb8AoCWwOJL6bOJS + Ui0bQ94 =

URL adrese CRL-a

http://CRL.Entrust.NET/2048ca.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.Entrust.NET

Poverio za certifikaciju - L1K

Tema

CN = poverio za certifikaciju - L1K

Ou="(c) 2012 Entrust, Inc. – ovlašćeni samo za korišćenje”

OU = potražite u članku www.entrust.net/legal-terms

O = „Poverio, Inc.”

C = US

Izdavalac

CN = poverio autoritet certifikata - G2

Ou="(c) 2009 Entrust, Inc. – ovlašćeni samo za korišćenje”

OU = potražite u članku www.entrust.net/legal-terms

O = „Poverio, Inc.”

C = US

Redni broj

0E:E9:4 C: C3:00:00:00:00:51:D3:77:85

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Oct 05 19:13:56 UTC 2015.

Valjanost ne nakon

Dec 05 19:43:56 2030 UTC

Identifikator ključa teme

82:a2:70:74:DD:BC:53:3F:CF:7B:D4:F7:CD:7F:a7:60:C6:0a:4 c: bf

Identifikator autoriteta ključa

keyid:6A:72:26:7A:D0:1E:Ef:7 d: e7:3b:69:51:d4:6 c: 8 d: 9f:90:12:66:ab

Otisak (SHA-1)

F21C12F46CDB6B2E16F09F9419CDFF328437B2D7

Otisak (SHA-256)

13EFB39A2F6654E8C67BD04F4C6D4C90CD6CAB5091BCEDC73787F6B77D3D3FE7

PIN-a (SHA-256)

980Ionqp3wkYtN9SZVgMzuWQzJta1nfxNPwTem1X0uc =

URL adrese CRL-a

http://CRL.Entrust.NET/g2ca.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.Entrust.NET

GlobalSign

Tema

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign osnovne CA - R3

Izdavalac

CN = GlobalSign osnovne CA

OU = osnovnoj CA

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Redni broj

04:00:00:00:00:01:25:07:1 D: F9:AF

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Nov 18 UTC 2009 10:00:00

Valjanost ne nakon

Mar 18 10:00:00 2019 UTC

Identifikator ključa teme

8F:F0:4B:7F:a8:2E:45:24:ae:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Identifikator autoriteta ključa

keyid:60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Otisak (SHA-1)

4765557AF418C68A641199146A7E556AA8242996

Otisak (SHA-256)

FDFC6560B09C237F468B8130EB90996FF85FA13FA266239B8D5863798D6AB898

PIN-a (SHA-256)

cGuxAXyFXFkWm61cF4HPWX8S0srS9j0aSqN0k4AP + 4A =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.NET/Root.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.globalsign.com/ExtendedSSLSHA256CACross

GlobalSign prošireni G2 CA - SHA256 - za proveru valjanosti

Tema

CN = GlobalSign prošireni G2 CA - SHA256 - za proveru valjanosti

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Izdavalac

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign osnovne CA - R2

Redni broj

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:4A:55

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Feb. 20 UTC 10:00:00 2014.

Valjanost ne nakon

Dec 15 08:00:00 2021 UTC

Identifikator ključa teme

da: 40:77:43:65:1 c: f8:fe:a7:e3:f4:64:82:3e:4 d: 43:13:22:31:02

Identifikator autoriteta ključa

keyid:9b:E2:07:57:67:1 c: 1e:c0:6a:06:de:59:b4:9a:2d:df:dc:19:86:2e

Otisak (SHA-1)

65BE102BE26928650E0EF54DC8F4F15AF5F98E8B

Otisak (SHA-256)

24F91C0705A0A5338641B365FB0D9D9709B56297CFF1857E73C02C1636D486AA

PIN-a (SHA-256)

LvRiGEjRqfzurezaWuj8Wie2gyHMrW5Q06LspMnox7A =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.NET/Root-R2.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.globalsign.com/rootr2

GlobalSign prošireni validaciju CA - SHA256 - G3

Tema

CN = GlobalSign prošireni validaciju CA - SHA256 - G3

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Izdavalac

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign osnovne CA - R3

Redni broj

48:A4:02:DD:27:92:0 D: A2:08:34:9 D: D1:99:7B

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Sep 21 00:00:00 2016 UTC

Valjanost ne nakon

Sep 21 00:00:00 2026 UTC

Identifikator ključa teme

dd:B3:E7:6 d: a8:2e:e8:c5:4e:6e:cf:74:e6:75:3 c: 94:15:ce:e8:1 d

Identifikator autoriteta ključa

keyid:8F:F0:4B:7F:a8:2E:45:24:ae:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Otisak (SHA-1)

6023192FE7B59D2789130A9FE4094F9B5570D4A2

Otisak (SHA-256)

AED5DD9A5339685DFB029F6D89A14335A96512C3CACC52B2994AF8B6B37FA4D2

PIN-a (SHA-256)

86fLIetopQLDNxFZ0uMI66Xpl1pFgLlHHn9v6kT0i4I =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.com/Root-R3.CRL

OCSP URL adrese

http://ocsp2.globalsign.com/rootr3

GlobalSign organizacije za proveru valjanosti CA - SHA256 - G2

Tema

CN = GlobalSign organizacije za proveru valjanosti CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Izdavalac

CN = GlobalSign

O = GlobalSign

OU = GlobalSign osnovne CA - R3

Redni broj

04:00:00:00:00:01:31:89:C6:44:C9

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Avgust 02 UTC 2011 10:00:00

Valjanost ne nakon

Avgust 02 10:00:00 2022 UTC

Identifikator ključa teme

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Identifikator autoriteta ključa

keyid:8F:F0:4B:7F:a8:2E:45:24:ae:4 d: 50:fa:63:9a:8b:de:e2:dd:1b:bc

Otisak (SHA-1)

EF90B2B86F4756EBE7D36FF3015D63523A0076E9

Otisak (SHA-256)

0B339212D7CFF17A2C59E35669B58E77350133750A78DA9404770EDD470DEF76

PIN-a (SHA-256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.NET/Root-R3.CRL

OCSP URL adrese

http://ocsp2.globalsign.com/rootr3

GlobalSign organizacije za proveru valjanosti CA - SHA256 - G2

Tema

CN = GlobalSign organizacije za proveru valjanosti CA - SHA256 - G2

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Izdavalac

CN = GlobalSign osnovne CA

OU = osnovnoj CA

O = GlobalSign nv sesoto

C = BITI

Redni broj

04:00:00:00:00:01:44:4E:F0:42:47

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Feb. 20 UTC 10:00:00 2014.

Valjanost ne nakon

Feb. 20 10:00:00 2024 UTC

Identifikator ključa teme

96:de:61:F1:BD:1 c: 16:29:53:1 c: c0:cc:7 d: 3b:83:00:40:e6:1a:7 c

Identifikator autoriteta ključa

keyid:60:7B:66:1a:45:0 d: 97:ca:89:50:2f:7 d: 04:cd:34:a8:ff:fc:fd:4b

Otisak (SHA-1)

902EF2DEEB3C5B13EA4C3D5193629309E231AE55

Otisak (SHA-256)

74EF335E5E18788307FB9D89CB704BEC112ABD23487DBFF41C4DED5070F241D9

PIN-a (SHA-256)

IQBnNBEiFuhj + 8x6X8XLgh01V9Ic5/V3IRQLNFFc7v4 =

URL adrese CRL-a

http://CRL.globalsign.NET/Root.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.globalsign.com/rootr1

Da biste šifrovali X3 za izdavanje certifikata

Tema

CN = da biste šifrovali X3 za izdavanje certifikata

O = da biste šifrovali

C = US

Izdavalac

CN = DST osnovne CA X3

O = digitalni potpis pouzdanost kompanija

Redni broj

0A:01:41:42:00:00:01:53:85:73:6A:0B:85:EC:A7:08

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Mar 17 16:40:46 2016 UTC

Valjanost ne nakon

Mar 17 16:40:46 2021 UTC

Identifikator ključa teme

a8:4a:6A:63:04:7 d: dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Identifikator autoriteta ključa

keyid:C4:a7:B1:a4:7B:2 c: 71:fa:db:e1:4b:90:75:ff:c4:15:60:85:89:10

Otisak (SHA-1)

E6A3B45B062D509B3382282D196EFE97D5956CCB

Otisak (SHA-256)

25847D668EB4F04FDD40B12B6B0740C567DA7D024308EB6C2C96FE41D9DE218D

PIN-a (SHA-256)

YLh1dUR9y6Kja30RrAn7JKnbQG/uEtLMkBgFF2Fuihg =

AIA URL adrese

http://APPS.identrust.com/Roots/dstrootcax3.p7c

URL adrese CRL-a

http://CRL.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.CRL

OCSP URL adrese

http://isrg.trustid.OCSP.identrust.com

Microsoft IT SSL SHA2

Tema

CN = Microsoft IT SSL SHA2

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

07:27:9A:A9

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Dec 19 20:07:32 2013 UTC

Valjanost ne nakon

Dec 19 20:06:55 2017 UTC

Identifikator ključa teme

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

948E1652586240D453287AB69CAEB8F2F4F02117

Otisak (SHA-256)

34BD941A06ED10E2FAC8459F79E4748C1EA08F142C6DE5E557884D0D3CE249FA

PIN-a (SHA-256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

URL adrese CRL-a

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

Microsoft IT SSL SHA2

Tema

CN = Microsoft IT SSL SHA2

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

07:27:AA:47

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

07 maj 17:04:09 UTC 2014.

Valjanost ne nakon

07 maj 17:03:30 2018 UTC

Identifikator ključa teme

51:AF:24:26:9 c: f4:68:22:57:80:26:2b:3b:46:62:15:7b:1e:cc:a5

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

97EFF3028677894BDD4F9AC53F789BEE5DF4AD86

Otisak (SHA-256)

2399983E99703EBD01CEA466C10799810C4BA62A8D61B88170A334DCD61BB20F

PIN-a (SHA-256)

CzdPous1hY3sIkO55pUH7vklXyIHVZAl/UnprSQvpEI =

URL adrese CRL-a

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Microsoft IT TLS CA 1

Tema

CN = Microsoft IT TLS CA 1

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

08:B8:7A:50:1B: BITI: 9 C: DA:2D:16:4 D: 3E:39:51:BF:55

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

20 maj 12:51:28 2016 UTC

Valjanost ne nakon

20 maj 12:51:28 2024 UTC

Identifikator ključa teme

58:88:9F:D6:DC:9 c: 48:22:b7:14:3e:ff:84:88:e8:e6:85:ff:fa:7 d

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

417E225037FBFAA4F95761D5AE729E1AEA7E3A42

Otisak (SHA-256)

4FF404F02E2CD00188F15D1C00F4B6D1E38B5A395CF85314EAEBA855B6A64B75

PIN-a (SHA-256)

xjXxgkOYlag7jCtR5DreZm9b61iaIhd + J3 + b2LiybIw =

URL adrese CRL-a

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 2

Tema

CN = Microsoft IT TLS CA 2

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

0F:2 C: 10:C9:5B:06:C0:93:7F:B8:D4:49:F8:3E:85:69

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

20 maj 12:51:57 2016 UTC

Valjanost ne nakon

20 maj 12:51:57 2024 UTC

Identifikator ključa teme

91:9E:3B:44:6 c: 3d:57:9 c: 42:77:2a:34:d7:4f:d1:cc:4a:97:2 c: da

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

54D9D20239080C32316ED9FF980A48988F4ADF2D

Otisak (SHA-256)

4E107C981B42ACBE41C01067E16D44DB64814D4193E572317EA04B87C79C475F

PIN-a (SHA-256)

wBdPad95AU7OgLRs0FU / E6ILO1MSCM84kJ9y0H + TT7s =

URL adrese CRL-a

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 4

Tema

CN = Microsoft IT TLS CA 4

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

0B:6A:B3:B0:3E:B1:A9:F6:C4:60:92:6A:A8:CD:FE:B3

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

20 maj 12:52:38 2016 UTC

Valjanost ne nakon

20 maj 12:52:38 2024 UTC

Identifikator ključa teme

7A:7B:8 c: c1:cf:e7:a0:ca:1 c: d4:6b:fa:fb:e1:33:c3:0f:1a:a2:9 d

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

8A38755D0996823FE8FA3116A277CE446EAC4E99

Otisak (SHA-256)

5FFAC43E0DDC5B4AF2B696F6BC4DB7E91DF314BB8FE0D0713A0B1A7AD2A68FAC

PIN-a (SHA-256)

wUY9EOTJmS7Aj4fDVCu/KeE ++ mV7FgIcbn4WhMz1I2k =

URL adrese CRL-a

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

Microsoft IT TLS CA 5

Tema

CN = Microsoft IT TLS CA 5

OU = Microsoft IT

O = korporacija Microsoft

L = Redmond

S = Washington

C = US

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

08:88:CD:52:5F:19:24:44:4 D: 14:A5:82:91:DE:B9:52

Dužina javne ključa

RSA 4096 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

20 maj 12:53:03 2016 UTC

Valjanost ne nakon

20 maj 12:53:03 2024 UTC

Identifikator ključa teme

08:Fe:25:9F:74:EA:87:04:C2:BC:BB:8e:a8:38:5F:33:C6:D1:6 c: 65

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

AD898AC73DF333EB60AC1F5FC6C4B2219DDB79B7

Otisak (SHA-256)

F0EE5914ED94C7252D058B4E39808AEE6FA8F62CF0974FB7D6D2A9DF16E3A87F

PIN-a (SHA-256)

RCbqB + W8nwjznTeP4O6VjqcwdxIgI79eBpnBKRr32gc =

URL adrese CRL-a

http://crl3.digicert.com/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.digicert.com

3 EV klasa Symantec SSL CA - G3

Tema

CN = 3 EV klasa Symantec SSL CA - G3

OU = Symantec pouzdanost mreže

O = Symantec Corporation

C = US

Izdavalac

CN = VeriSign klase 3 javne primarni autoriteta za izdavanje certifikata - G5

Ou="(c) 2006 VeriSign, Inc. – za ovlašćeni upotrebu”

OU = VeriSign pouzdanost mreže

O = „VeriSign, Inc.”

C = US

Alternativno ime teme

Adresa direktorijuma: CN = SymantecPKI 1 533

Redni broj

7E:E1:4A:6F:6F:EF:F2:D3:7F:3F:AD:65:4 D: 3A:DA:B4

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Oct 31 00:00:00 2013 UTC

Valjanost ne nakon

Oct 30 23:59:59 2023 UTC

Identifikator ključa teme

01:59:AB:E7:DD:3A:0b:59:a6:64:63:D6:CF:20:07:57:D5:91:E7:6A

Identifikator autoriteta ključa

keyid:7F:D3:65:a7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:fa:02:AF:33:31:33

Otisak (SHA-1)

E3FC0AD84F2F5A83ED6F86F567F8B14B40DCBF12

Otisak (SHA-256)

9E6BC5F9ECC52460E8EDC02C644D1BE1CB9F2316F41DAF3B616A0B2058294B31

PIN-a (SHA-256)

gMxWOrX4PMQesK9qFNbYBxjBfjUvlkn/vN1n + L9lE5E =

URL adrese CRL-a

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

OCSP URL adrese

http://S2.symcb.com

Symantec klase 3 bezbedni Server CA - G4

Tema

CN = Symantec klase 3 bezbedni Server CA - G4

OU = Symantec pouzdanost mreže

O = Symantec Corporation

C = US

Izdavalac

CN = VeriSign klase 3 javne primarni autoriteta za izdavanje certifikata - G5

Ou="(c) 2006 VeriSign, Inc. – za ovlašćeni upotrebu”

OU = VeriSign pouzdanost mreže

O = „VeriSign, Inc.”

C = US

Alternativno ime teme

Adresa direktorijuma: CN = SymantecPKI 1 534

Redni broj

51:3F:B9:74:38:70:B7:34:40:41:8 D: 30:93:06:99:FF

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Oct 31 00:00:00 2013 UTC

Valjanost ne nakon

Oct 30 23:59:59 2023 UTC

Identifikator ključa teme

5F:60:CF:61:90:55:df:84:43:14:8A:60:2a:B2:F5:7A:F4:43:18:Ef

Identifikator autoriteta ključa

keyid:7F:D3:65:a7:C2:DD:EC:BB:F0:30:09:F3:43:39:fa:02:AF:33:31:33

Otisak (SHA-1)

FF67367C5CD4DE4AE18BCCE1D70FDABD7C866135

Otisak (SHA-256)

EAE72EB454BF6C3977EBD289E970B2F5282949190093D0D26F98D0F0D6A9CF17

PIN-a (SHA-256)

9n0izTnSRF + W4W4JTq51avSXkWhQB8duS2bxVLfzXsY =

URL adrese CRL-a

http://S1.symcb.com/pca3-G5.CRL

OCSP URL adrese

http://S2.symcb.com

Thawte SHA256 SSL CA

Tema

CN = thawte SHA256 SSL CA

O = „thawte, Inc.”

C = US

Izdavalac

CN = thawte primarni osnovne CA - G3

Ou="(c) 2008 thawte, Inc. - ovlašćeni samo za korišćenje”

OU = certifikacija usluge deljenja

O = „thawte, Inc.”

C = US

Alternativno ime teme

Adresa direktorijuma: CN = VeriSignMPKI 2 415

Redni broj

36:34:9E:18:C9:9 C: 26:69:B6:56:2E:6 C: E5:AD:71:32

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

Možda 23 00:00:00 2013 UTC

Valjanost ne nakon

22 maj 23:59:59 2023 UTC

Identifikator ključa teme

2B:9a:35:ae:01:18:38:30:E1:70:7A:05:e0:11:76:a3:ce:BD:90:14

Identifikator autoriteta ključa

keyid:AD:6 c: aa:94:60:9 c: ed: e4:ff:fa:3e:0a:74:2b:63:03:f7:b6:59:bf

Otisak (SHA-1)

67D147D5DAB7F28D663CA5B7A9568F087427B9F7

Otisak (SHA-256)

3F3AF9C9CC2C7599EF8F6DD7CA516CFC1797D7D12002254F3BFD0D4D0FE9DE86

PIN-a (SHA-256)

/36ymPAVaJl3QDyB1lUkVf9GqJNug0R8JJPDN6348p8 =

URL adrese CRL-a

http://CRL.Thawte.com/ThawtePCA-G3.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.Thawte.com

Verizon Akamai SureServer CA G14 SHA2

Tema

CN = Verizon Akamai SureServer CA G14 SHA2

OU = Cybertrust

O = Verizon Enterprise rešenja

L = Amsterdam

C = NL

Izdavalac

CN = Baltimor CyberTrust Root

OU = CyberTrust

O = Baltimor

C = IE

Redni broj

07:27:A4:6B

Dužina javne ključa

RSA 2048 bitova (e 65537)

Algoritam potpisa

sha256RSA

Valjanost ne pre

APR 02 14:36:10 UTC 2014.

Valjanost ne nakon

APR 02 14:35:52 2021 UTC

Identifikator ključa teme

F8:BD:fa:AF:73:77:C6:C7:1B:F9:4B:4 d: 11:a7:d1:33:af:af:72:11

Identifikator autoriteta ključa

keyid:E5:9 d: 59:30:82:47:58:cc:ac:fa:08:54:36:86:7b:3a:b5:04:4 d: f0

Otisak (SHA-1)

6AD2B04E2196E48BF685752890E811CD2ED60606

Otisak (SHA-256)

7373D219B42547E41BCB752BCBCBE93F592FF6F99C340CE57B73D38C3EC0BA98

PIN-a (SHA-256)

8XFPrRr4VxmEIYKUu35QtR3oGbduX1AlrBzaBUHgp7c =

AIA URL adrese

https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.crt

https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.der

URL adrese CRL-a

http://cdp1.Public-Trust.com/CRL/Omniroot2025.CRL

OCSP URL adrese

http://OCSP.omniroot.com/baltimoreroot

Sledeće sadrže zastarele certifikata koji nisu uključeni iznad i će biti objedinjene sa liste iznad tokom vremena.

evsecure-aia.verisign.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
*.omniroot.com
*.verisign.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.net
*.geotrust.com
*.entrust.net
*.public-trust.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com/ExtendedSSLSHA256CACross
ocsp.globalsign.com/rootr1
ocsp.globalsign.com/rootr2
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocsp.int-x3.letsencrypt.org/
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com/baltimoreroot
ocsp2.globalsign.com/gsextendvalsha2g3r3
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g2
ocsp2.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3
ocsp2.globalsign.com/rootr3
ocspx.digicert.com
s2.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcd.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
cdp1.public-trust.com/CRL/Omniroot2025.crl
crl.entrust.net/2048ca.crl
crl.entrust.net/g2ca.crl
crl.entrust.net/level1k.crl
crl.entrust.net/rootca1.crl
crl.globalsign.com/gs/gsextendvalsha2g3r3.crl
crl.globalsign.com/gs/gsorganizationvalsha2g2.crl
crl.globalsign.com/gsorganizationvalsha2g3.crl
crl.globalsign.com/root.crl
crl.globalsign.net/root-r2.crl
crl.globalsign.com/root-r3.crl
crl.globalsign.net/root.crl
crl.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
crl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
crl3.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl3.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl3.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl3.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
crl4.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1-g1.crl
crl4.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crl
crl4.digicert.com/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crl
crl4.digicert.com/sha2-ev-server-g1.crl
crl4.digicert.com/sha2-ha-server-g5.crl
crl4.digicert.com/ssca-sha2-g5.crl
EVIntl-crl.verisign.com/EVIntl2006.crl
EVSecure-crl.verisign.com/pca3-g5.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww1.crl
mscrl.microsoft.com/pki/mscorp/crl/msitwww2.crl
s1.symcb.com/pca3-g5.crl
sr.symcb.com/sr.crl
su.symcb.com/su.crl
vassg142.crl.omniroot.com/vassg142.crl
aia.entrust.net/l1k-chain256.cer
apps.identrust.com/roots/dstrootcax3.p7c
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.crt
https://cacert.a.omniroot.com/vassg142.der
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.crt
https://cacert.omniroot.com/baltimoreroot.der
cacerts.digicert.com/DigiCertCloudServicesCA-1.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2ExtendedValidationServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2HighAssuranceServerCA.crt
cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2SecureServerCA.crt
cert.int-x3.letsencrypt.org/
EVIntl-aia.verisign.com/EVIntl2006.cer
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g2r2.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsextendvalsha2g3r3.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g2r1.crt
secure.globalsign.com/cacert/gsorganizationvalsha2g3.crt
sr.symcb.com/sr.crt
su.symcb.com/su.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertGlobalRootCA.crt
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww1.crt
www.microsoft.com/pki/mscorp/msitwww2.crt
Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×