Kreiranje višejezičke veb lokacije

Kreiranje višejezičke veb lokacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Višejezička lokacija je jedna veb lokacija koja je kreirana i objavljena na više jezika. Većina sadržaja na lokaciji je ista, ali je sadržaj lokalizovan da odrazi jezik i kulturu korisnika u raznim regionima. Kao što možete pretpostaviti, kreiranje i održavanje veb lokacije sa više jezičkih varijanti može biti teško i zahtevati dosta vremena. Funkcija SharePoint Online varijanti pojednostavljuje zadatak automatizovanjem kreiranja lokacije i stranica za svaki jezik i lokalni standard. Ona koristi paradigmu izvor-cilj koja vam omogućava da jednom kreirate i dalje objavljujete uz minimalno vreme podešavanja.

Važno: 

 • Početak septembra 2018 usluga mašinskog prevođenja su se ukinut u Sistemu SharePoint Online. Usluga mašinskog prevođenja može biti korišćene ali kodiranja na njih u rezultatima programa Visual Studio u upozorenje. Ova promena će ne utiču na sve prethodno kreirana varijanti oznake ili mogućnost da biste planirali prevođenja aktivnosti ili tokova posla zasnovanih na prethodno kreirana varijanti oznake. Ako kreirate nove oznake varijacija prevod će biti dostupan za nalepnice. Koraci koje utiču na ovu promenu primetili ispod.

 • Umesto da koristite usluge prevođenja na zahtev, ručno, preporučujemo da koristite Bing prevođenja API-ja. Server API za mašinsko prevođenje će biti označene kao ukinut, ali će biti dostupne putem SharePoint CSOM za sada. Mogu da pronađem više informacija o API u ovom članku na usluga mašinskog prevođenja u sistemu SharePoint.

U ovom članku

Terminologija

Način rada lokacija varijanti

Utvrđivanje postanka dostupnosti stranica za lokacije

Kreiranje oznaka za lokacije izvora i cilja

Kreiranje hijerarhije lokacije varijanti

Kreiranje i objavljivanje

Varijante liste

Terminologija

Pre nego što podesite višejezičku lokaciju, korisno je da razumete terminologiju SharePoint Online varijanti. Ova tabela definiše ključne termine na koje ćete naići u podešavanju varijanti i procesu upravljanja.

Pojam

Definicija

Varijante

Pojedinačne instance veb lokacije koje su lokalizovane i/ili prevedene za određeni jezik i lokalni standard.

Matična stranica varijante

Osnovna URL adresa za sve varijante veb lokacije. Obično se nalazi u osnovi kolekcije lokacija, a matična stranica varijante se može naći i u podlokaciji u kolekciji. Ona preusmerava posetioce lokacije na odgovarajuću lokaciju varijante zasnovanu na postavkama lokacije pregledača.

Oznaka varijante

Napomena: Početak septembra 2018 nećete moći da koristite mašinskog prevođenja kada kreirate oznake varijacija u Sistemu SharePoint Online.

Lokalni jezik par za lokacije varijanti i identifikatora za lokacije najvišeg nivoa varijanti, kao i sve lokacije, sadržaj i tako dalje, u okviru lokacije najvišeg nivoa. Na primer, oznake en-us znači da objavljuju na engleskom jeziku i prikazuje korisnicima čije lokaciji, na osnovu njihove postavke pregledača, je sad na lokaciji. Nasuprot tome, SR -uk sredstva lokacije je objavljen na engleskom jeziku i prikazuje korisnicima čije postavke pregledača ukazuju na to Ujedinjeno Kraljevstvo. Oznake je uključeno u URL adresu lokacije i može da izgleda ovako: http://contoso.com/en-us.

Izvorna lokacija varijante

Lokacija na kojoj je sadržaj kreiran i objavljen. Sve lokacije varijante će biti kopirane iz ovog izvora. Pošto je lokacija identifikovana kao izvor, ne može se promeniti i nijedna druga lokacija u okviru kolekcije lokacija ne može biti naznačena kao izvor.

Odredišna lokacija varijante

Lokacije koje većinu sadržaja dobijaju sa izvorne lokacije varijante. Novi sadržaj se može kreirati na odredišnoj lokaciji varijante, ali se sadržaj ne deli sa drugim lokacijama i jedinstven je za lokaciju na kojoj je kreiran.

Hijerarhija varijanti

Kompletan skup lokacija varijanti, uključujući izvor.

Stranice varijanti

Objavljivanje stranica koje su uskladištene u biblioteci „Stranice“ izvorne i odredišne lokacije varijanti.

Microsoft Translator

Usluga koju koristi SharePoint za mašinski prevod sadržaja veb lokacije. Microsoft Translator je vidžet veb stranice koji vam omogućava da prevedete stranice na veb lokaciji u realnom vremenu. Korisnici mogu videti stranice na sopstvenom jeziku, bez potrebe odlaska na zasebnu veb stranicu prevoda radi deljenja stranice sa drugim osobama na više jezika.

XLIFF datoteka

Standardni format zasnovan na XML-u koji podržava širok opseg alatki za lokalizaciju.

Način rada lokacija varijanti

U svojoj osnovi, lokacija varijanti je upravljana kopija veb lokacije. Kreiranje se dešava na izvornoj lokaciji, lokaciji u hijerarhiji varijanti iz koje se sve ostale kopiraju. Kada objavite izvornu lokaciju, sve stranice za objavljivanje iz biblioteke „Stranice“ se automatski repliciraju na ciljevima i čekaju prevod i objavljivanje. Biblioteke dokumenata, liste objava i biblioteke slika se takođe repliciraju kao deo obrade varijanti.

Lokacije varijanti se hijerarhijsku kreiraju sa osnovnom lokacijom na vrhu i svim varijantama jezika ispod. Izvor i cilj se nalaze jedan nivo ispod osnove. Evo primera:

Grafikon hijerarhije koji prikazuje osnovnu lokaciju najvišeg nivoa sa tri varijante ispod. Varijante su engleski, francuski i nemački

Funkcija varijanti je komponenta SharePoint Online infrastrukture za objavljivanje i koristi predloške lokacije za objavljivanje prilikom kreiranja lokacija. Stvarni proces objavljivanja sadržaja zavisi od predloška lokacije koju odaberete prilikom podešavanja varijanti. Izbor lokacije za objavljivanje za izvornu varijantu znači da sve stranice u izvoru ili ispod njega u hijerarhiji lokacije moraju biti objavljene pre nego što budu replicirane na odredišnim lokacijama varijanti. Izbor lokacije za objavljivanje sa tokom posla znači da stranice moraju ići kroz tok posla za odobravanje pre repliciranja na odredišnim lokacijama varijanti. Proces tajmera varijanti replicira odobrene i objavljene stranice na odredišnim lokacijama i izbacuje se pošto hijerarhija lokacije bude kreirana.

Pošto funkcija varijanti zavisi od infrastrukture za objavljivanje i predložaka lokacije za objavljivanje, moraćete da omogućite objavljivanje u kolekciji lokacija pre kreiranja oznaka varijanti ili hijerarhije lokacija.

Aktiviranje objavljivanja u kolekciji lokacija

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija izaberite stavku Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Funkcije kolekcije lokacija.

 3. Pomerite se nadole do stavke infrastruktura za SharePoint Server objavljivanje , a zatim kliknite na dugme Aktiviraj.

Pošto je objavljivanje omogućeno, na sledeći način ćete pratiti proces od četiri koraka da biste podesili varijante:

 1. Utvrđivanje postanka dostupnosti stranica za lokacije varijanti.

 2. Kreiranje oznaka za lokacije izvora i cilja.

 3. Kreiranje hijerarhije varijanti.

 4. Kreiranje i objavljivanje.

Utvrđivanje postanka dostupnosti stranica za lokacije

Bilo bi dobro da razmislite o tome kako će vaša organizacija rukovoditi automatskim kreiranjem lokacija imajući na umu da imate izvesnu fleksibilnost prilikom odlučivanja koji se sadržaj objavljuje i kada. Na primer, recimo da je vaše preduzeće plasiralo novi proizvod koji je istaknuto prikazan na matičnoj stranici vaše veb lokacije. Trebalo bi da bude prikazan na veb lokacijama svih međunarodnih podružnica, ali pošto proizvod neće biti objavljen na međunarodnom nivou narednih nekoliko meseci, želite da vlasnici lokacija u svakoj podružnici zadrže sadržaj dok proizvod ne bude lokalno dostupan. Podešavanjem postavki varijanti možete kontrolisati upravljanje novim, ažuriranim i izbrisanim stranicama na svakoj lokaciji varijante.

Konfigurisanje postavki varijanti

Napomena: Samo administratori kolekcije lokacija mogu da izvrše ovu radnju.

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Postavke varijanti.

 3. Na lokaciju, listu, i ponašanje kreiranja stranice, izaberite stavku:
  Kreiranje svuda ako nove stranice trebalo bi da budu kopirane sve ciljeve.
  – ili –
  Selektivno kreiranje ako želite da odaberete ciljeva koji bi trebalo da prime nove stranice.

 4. Ponovno kreiranje izbrisane odredišne stranice, izaberite stavku:
  ponovo kreirajte novu odredišnu stranicu pri objavljivanju izvorne stranice ako želite da nova stranica da biste zamenili onaj koji je izbrisan.
  – ili –
  ponovo kreirajte novu odredišnu stranicu pri objavljivanju izvorne stranice ako ne želite da nova stranica da biste zamenili onaj koji je izbrisan.

 5. Ažuriranje ciljne stranice Web segmenata, izaberite:
  Ažuriranje Web segmenta promene odredišne stranice kada varijacije izvora stranice ažuriranje prenosi ako želite web segmenta promene u izvoru da se ažurira u cilju. Prilagođavanja Veb segment u cilju biće izgubljene.
  – ili –
  neće ažurirati Veb segment promene odredišne stranice kada varijacije izvora stranice ažuriranje prenosi ako ne želite da web segmenta promene u izvoru da se ažurira u cilju.

 6. U obaveštenje, potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste obavestili vlasnike lokacije kada nove stranice ili ažuriranja stranice budu dostupna.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Kreiranje oznaka za lokacije izvora i cilja

Važno: Početak septembra 2018 nećete moći da koristite mašinskog prevođenja kada kreirate oznake varijacija u Sistemu SharePoint Online. I dalje možete da kreirate oznake varijacija, ali će morati da koristite drugi metod za prevođenje, preporučujemo da koristite Bing prevođenja API-ja. Sledeći koraci neće biti dostupna u SharePoint. Korake počinju Kreiranje hijerarhije lokacije varijanti će nastaviti da funkcioniše sa oznakama kreirane pre septembra 2018.

Oznaka varijante je par „jezik-lokalni standard“ za lokaciju varijante, kao što je en-us, de-de ili fr-fr. Ova oznaka je uključena u URL adresu lokacije.

Prva oznaka koju treba da kreirate je izvorna oznaka. Izvor je mesto na kojem kreirate sadržaj koji će biti kopiran na odredišne lokacije. Za višejezičku lokaciju ćete možda ćete želeti da koristite primarni jezik organizacije kao izvornu oznaku.

Napomena:  Može postojati samo jedna izvorna oznaka i pošto ste je primenili, ne možete je promeniti u drugu bez brisanja izvorne oznake i raskidanja svih postojećih relacija izvor-cilj.

Kreiranje izvorne lokacije varijanti

Sledeći korak je kreiranje odredišnih oznaka, jedna za svaku varijantu jezika u hijerarhiji. Na primer, ako nameravate da objavite četiri varijante jezika za lokaciju (izvor i tri odredišta), kreiraćete četiri oznake – jednu za svaki jezik.

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Oznake varijanti.

 3. Na stranici „Oznaka varijanti“ izaberite stavku Nova oznaka.

 4. Na stranici kreiranja oznake varijanti, u okviru Jezik predloška lokacije izaberite jezik koji će se koristiti u višejezičkom korisničkom interfejsu (MUI) izvorne lokacije. Izbor je zasnovan na jezičkim paketima dostupnim uz Office 365 pretplatu. Jezički paketi su potrebni samo ako želite da koristite MUI za administrativne stranice lokacije. Jezički paketi nisu obavezni za varijante.

 5. U okviru Lokalni standard izaberite par jezika i lokalnog standarda koji će se koristiti za ovu lokaciju. Lokalni standard utvrđuje jezik za sav sadržaj koji generiše korisnik – oblikovanje za stavke kao što su vreme, datum i valuta – i metod za preusmeravanje korisnika sa osnovne lokacije u skladu sa njihovim postavkama u veb pregledaču.

 6. U okviru Lokacija otkucajte lokaciju izvora i odredišta u okviru hijerarhije lokacije. Ako će se nalaziti na najvišem nivou kolekcije lokacija, samo otkucajte kosu crtu (/).

 7. U okviru Ime oznake par jezik-lokalni standard je unet za vas na osnovu lokalnog standarda koji je ranije odabran. Ove informacije možete urediti.

 8. U polju Opis otkucajte opis da biste pomogli korisnicima da shvate namenu oznake. Na primer, možete otkucati „engleski“.

 9. U okviru Ime za prikaz jezik i lokalni standard se unose za vas na osnovu lokalnog standarda koji je ranije izabran. Ove informacije možete urediti.

 10. U okviru Predložak lokacije za objavljivanje izaberite predložak lokacije koji će se koristiti za svaku lokaciju varijante. Izaberite stavku Lokacija za objavljivanje sa tokom posla ako želite da sve stranice prođu kroz tok posla odobravanja pre kopiranja na ciljne lokacije varijanti. Izaberite stavku Lokacija za objavljivanje ako tok posla objavljivanja nije potreban. Sve stranice u izvoru ili ispod njega u hijerarhiji lokacije moraju biti objavljene da bi mogle da se kopiraju na odredišne lokacije varijanti.

 11. U okviru Kontakt oznake otkucajte e-adrese onih osoba koje bi trebalo da prime obaveštenje kada je kreirana izvorna lokacije varijante.

 12. Kliknite na dugme U redu. Proces kreiranja izvora automatski počinje.

Kreiranje oznake odredišne varijante

Nije neophodno da odjednom kreirate sve odredišne varijante. Zapravo se preporučuje da kreirate sadržaj na izvornoj lokaciji pre kreiranja odredišnih oznaka. Takođe se preporučuje da kreirate više odredišnih oznaka pre kreiranja hijerarhije lokacije.

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Oznake varijanti.

 3. Na stranici „Oznaka varijanti“ izaberite stavku Nova oznaka.

 4. U okviru Jezik predloška lokacije izaberite jezik koji će se koristiti u višejezičkom korisničkom interfejsu (MUI) izvorne lokacije. Izbor je zasnovan na jezičkim paketima koji su instalirani. Jezički paketi su potrebni samo ako želite da koristite MUI za administrativne stranice lokacije. Jezički paketi nisu obavezni za varijante.

 5. U odeljku Lokalni standard izaberite jezik i lokalni standard koji će se koristiti za lokaciju. Lokalni standard utvrđuje oblikovanje za stavke kao što je datum, vreme i valuta, kao i način na koji se korisnici preusmeravaju sa osnovne lokacije u skladu sa postavkama u njihovom veb pregledaču.

 6. Kliknite na dugme Nastavi.

 7. U okviru Ime oznake par jezik-lokalni standard je unet za vas na osnovu lokalnog standarda koji je ranije odabran. Ove informacije možete urediti.

 8. U polju Opis otkucajte opis da biste pomogli korisnicima da shvate namenu oznake. Na primer, možete otkucati „engleski“.

 9. U okviru Ime za prikaz jezik i lokalni standard se unose za vas na osnovu lokalnog standarda koji je ranije izabran. Ove informacije možete urediti.

 10. U okviru Kreiranje hijerarhijeizaberite deo izvora koji želite da kopirate na ovo novo odredište:

 11. Lokacije za objavljivanje, liste sa varijacijama, i sve stranice za kreiranje hijerarhije lokacija za objavljivanje i svih stranica.

 12. Samo lokacije za objavljivanje za kreiranje samo hijerarhije lokacija za objavljivanje.

 13. Samo osnovna lokacija za kreiranje lokacije najvišeg nivoa bez lokacija i stranica.

 14. Kliknite na dugme Nastavi.

 15. U Kreiraj paket prevoda, izaberite da li želite da dozvolite prevođenje sadržaja na ovaj cilj. Omogućavanje ova opcija znači da sadržaj biće spakovani u XLIFF datoteka koje se preuzima na računar tako da može da bude poslat da prevodioci za obradu. Na XLIFF datoteka je standardni format zasnovan na XML koji podržava širok opseg alatki za lokalizaciju.

 16. U okviru Mašinski prevod izaberite da li ćete omogućiti mašinski prevod na ovom odredištu. Omogućavanje ove opcije podrazumeva da korisnici mogu zahtevati prevod putem usluge Microsoft Translator.

 17. Kliknite na dugme Nastavi.

 18. U okviru Ponašanje ažuriranja stranice izaberite kako želite da postojeće stranice budu ažurirane kada promene dođu iz izvora.

 19. Korisnici mogu ručno da sinhronizuju ispravke iz izvorne stranice varijante da biste dozvolili vlasnicima lokacija ili autori sadržaja uporedili ažuriranu stranicu sa postojećom i odredili koje će promene prihvatiti.

 20. Automatski ažuriraj odredišne stranice varijanti za slanje radne verzije stranice se šalje na odredište.

 21. U okviru Kontakt oznake otkucajte e-adrese onih osoba koje bi trebalo da prime obaveštenje kada je kreirana izvorna lokacije varijante.

 22. Kliknite na dugme Nastavi.

 23. Pregledajte postavke oznake i kliknite na dugme Završi.

Kreiranje hijerarhije lokacije varijanti

Kreiranje hijerahije lokacije varijanti izvršava dva zadatka:

 • Povezuje izvor varijante i odredište jedno sa drugim i sa osnovnom lokacijom varijanti.

 • Kreira lokacije i stranice za svaku varijantu jezika.

Kreiranje hijerarhije lokacije varijanti može zahtevati mnogo resursa, posebno ako imate mnogo varijanti u okviru hijerarhije. Stoga se kreiranje hijerarhije obavlja kao deo zajedničkog zadatka tajmera koji se pokreće približno svaki sat. Možete nadgledati napredak zadatka tajmera proverom evidencije varijanti.

Kreiranje hijerarhije

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Oznake varijanti.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj hijerarhije.

Provera statusa u evidenciji varijanti

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Evidencije varijanti.

Dodavanje nove lokacije varijanti u postojeću hijerarhiju lokacije

Nakon kreiranja hijerarhije lokacija varijanti, uvek možete dodati novu ciljnu lokaciju.

 1. Iz osnovne lokacije kolekcije lokacija, kliknite na dugme Postavke Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke lokacije, izaberite stavku informacije o lokaciji , a zatim kliknite na dugme Prikaži sve postavke lokacije. Neke stranice će možda zahtevati da biste izabrali sadržaj lokacije, a zatim Postavke lokacije.

 2. Na stranici „Postavke lokacije“, u okviru Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Oznake varijanti.

 3. Kliknite na dugme Nova nalepnica, , a zatim kreirajte oznaku kao što je opisano u „Kreiranje oznaka odredišne varijante” iznad.

 4. Ponovite 1. i 2. korak za svako novo odredište, a zatim kliknite na dugme Kreiraj hijerarhije.

Kreiranje i objavljivanje

Pošto je hijerarhija varijanti kreirana, nove varijante i opcije prevoda će se pojaviti na traci. Tačna dostupnost opcija zavisi od toga da li radite na izvornoj ili odredišnoj lokaciji.

Opcije trake izvorne lokacije

Na traci, na kartici „Objavljivanje“ na izvornoj lokaciji videćete novu grupu koja se zove „Varijante“. Ovde ćete naći dva dugmeta koja kontrolišu način na koji će ažuriranja sadržaja biti distribuirana na odredišne lokacije.

Dve ikone sa kartice varijanti na traci. Prva ikona je „Kreiraj novo odredište“. Druga ikona je „Ažuriraj sva odredišta“.

Dugme

Opis

Kreiraj novi cilj

Zasniva relaciju između izvora i odredišta. Odredišta dobijaju kopiju izvorne stranice i sva njena buduća ažuriranja.

Ažuriraj sve ciljeve

Kopira trenutnu verziju izvora na sva postojeća odredišta. Stranica ostaje u vidu neobjavljene radne verzije sve dok je vlasnik lokacije varijante ili autor ne objavi.

Ažuriraj sve ciljeve

 1. Sa izvorne lokacije idite na stranicu novi ili ažurirani. (Stranici mora biti objavljena ili odobri tok posla za odobravanje pre nego što mogu da se kopiraju u ciljeva).

 2. Na traci Objavljivanje, u grupi „Varijante“ kliknite na dugme Ažuriraj sva odredišta. Imajte u vidu da sadržaj može biti kopiran sa izvora na odredište, ali ne sa odredišta na odredište.

Navođenje ciljeva koji bi trebalo da prime ispravke

 1. Sa izvorne lokacije idite na novu ili ažuriranu stranicu. (Stranica mora biti objavljena ili odobrena preko toka posla odobravanja da bi se mogla kopirati na odredišta.)

 2. Na traci Objavljivanje, u grupi „Varijante“ kliknite na dugme Ažuriraj sva odredišta.

 3. Na stranici „Kreiranje varijanti“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog odredišta koje bi trebalo da primi sadržaj. Da biste poslali sadržaj na sva dostupna odredišta, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Oznaka. Imajte u vidu da sadržaj može biti kopiran samo sa izvora na odredište, ali ne sa odredišta na odredište.

 4. Kliknite na dugme Nastavi.

  Snimak ekrana sa poljima za potvrdu koji prikazuje lokacije varijanti koje bi trebalo da dobiju ažuriranja sadržaja. Uključene su oznake varijanti i odgovarajuća imena za prikaz

Opcije trake odredišne lokacije

Vlasnici odredišnih lokacija primaju obaveštenje kada novi sadržaj stigne iz izvora. Obaveštenje se nalazi na vrhu stranice na koju se odnosi i obuhvata vezu koja ih vodi do izvora tako da mogu pregledati obim promena i utvrditi da li da ih prihvate ili odbace. Količina prostora za prihvatanje i/ili odbacivanje novog i ažuriranog sadržaja zavisi od načina na koji je administrator kolekcije lokacija konfigurisao postavke varijanti.

Traka na svakoj odredišnoj lokaciji uključuje karticu „Varijante“ sličnu ovoj prikazanoj ispod:

Snimak ekrana kartice „Varijante“ sa odredišne lokacije. Kartica sadrži dve grupe, varijante i prevod

Ova kartica vam pomaže da pregledate sadržaj pregleda dobijen iz izvora i pripremite ga za ljudski ili mašinski prevod. Oba dugmeta su objašnjena u sledećoj tabeli.

Dugme

Objašnjenje

Prikaz promena

Upoređuje izvorni sadržaj koji je upravo kopiran sa trenutnim prevodom na ciljnoj lokaciji. Da biste utvrdili opseg promena, kliknite na dugme Prikaži promene uvek kada dobijete novi sadržaj iz izvora. Ako su promene minimalne, možete izabrati da ih zanemarite ili da ih ručno primenite.

Sinhronizuj sa izvora

Obezbeđuje dve opcije:

 • Sinhronizuj sa izvora kopira izvorni sadržaj na ciljnu lokaciju kao neobjavljenu radnu verziju. Nakon objavljivanja, ova radna verzija zamenjuje trenutni ciljni sadržaj.

 • Podesi kao trenutno označava ciljni sadržaj kao ekvivalent izvornom sadržaju bez prihvatanja ažuriranja. Odgovarajući izbor za ručno ažuriranje sadržaja.

Kreiraj paket prevoda

Izvozi trenutnu stranicu kao XLIFF datoteku na računaru i obaveštava osobe koje navedete da je datoteka spremna za prevod. XLIFF datoteka ima .xlf oznaku tipa datoteke. Ova funkcija je omogućena ili onemogućena tokom kreiranja oznake varijante.

Otpremi prevod

Omogućava vam da otpremite prevedenu XLIFF datoteku i pregledate promene. Ova funkcija je onemogućena ili onemogućena tokom kreiranja oznake varijante.

Prevedi mašinski

Koristi Microsoft Translator za prevođenje u realnom vremenu, ako je omogućeno. Ova funkcija je onemogućena ili onemogućena tokom kreiranja oznake varijante.

Status prevoda

Evidencija aktivnosti prevoda,uključujući ljudski i mašinski prevod.

Prikaz promena iz izvora

 1. Idite na stranicu koju ste upravo primili iz izvora.

 2. U obaveštenju na vrhu stranice ili na kartici varijante izaberite stavku Prikaz promena.
  Novi prozor se otvara sa izveštajem isticanje razlike između najviše nedavno sinhronizovane izvora i trenutnog izvora.

Prihvatanje promena iz izvora

 1. Idite na stranicu koju ste upravo primili iz izvora.

 2. Na kartici varijante izaberite stavku Sinhronizuj sa izvora.
  Postojeće stranice je zamenjen onim koji ste primili iz izvora.

 3. Kada budete zadovoljni promenama, objavite stranicu.

Odbacivanje promena iz izvora

 1. Idite na stranicu koju ste upravo primili iz izvora.

 2. Na kartici Varijante kliknite na dugme Postavi kao trenutnu. Postojeća stranica će ostati kakva jeste.

Pakovanje stranice za prevod

 1. Idite na stranicu čiji sadržaj želite da prevedete.

 2. Na kartici Varijante izaberite stavku Kreiraj paket prevoda.

 3. Unesite e-adrese svih osoba koje bi trebalo obavestiti kada sadržaj bude spreman za prevod. Svaki primalac će dobiti e-poruku koja sadrži vezu ka paketu prevoda.

Otpremanje prevedenog paketa

 1. Idite na stranicu koja je upravo prevedena.

 2. Na kartici Varijante izaberite stavku Otpremi prevod.

 3. Idite u SharePoint biblioteku ili drugi lokaciju na računaru ili SharePoint lokaciju na kojoj je uskladištena prevedena XLIFF datoteka.

 4. Opcionalno: unesite ime preduzeća koje je uradilo prevod radi praćenja.

 5. Kada budete zadovoljni prevodom, objavite stranicu.

Prosleđivanje stranice na mašinski prevod

 1. Idite na stranicu čiji sadržaj želite da prevedete.

 2. Na kartici varijante izaberite stavku Prevedi mašinski.
  Na stranici osvežavanja sa prevedenog sadržajem.

 3. Kada budete zadovoljni prevodom, objavite stranicu.

Provera statusa prevoda

 1. Idite na stranicu čiji sadržaj se prevodi.

 2. Na kartici Varijante kliknite na dugme Status prevoda.

 3. Pregledajte evidenciju statusa prevoda.

Varijante liste

Varijante liste su slične varijantama stranica sa jednim izuzetkom: samo kompletne liste se mogu zameniti na ciljnim lokacijama, a ne pojedinačne stavke liste.

Navođenje ciljeva koji bi trebalo da prime ispravke liste

 1. Sa izvorne lokacije idite na novu ili ažuriranu listu.

 2. Na kartici Varijante izaberite stavku Postavke.

 3. Na stranici „Kreiranje varijanti“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog odredišta koje bi trebalo da dobije listu. Da biste poslali listu na sva dostupna odredišta, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Oznaka.

 4. Kliknite na dugme Nastavi.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×