Kreiranje tabele

Kada pravite Access bazu podataka, skladištite podatke u tabelama – listama zasnovanim na temama koje sadrže redove i kolone. Na primer, pravite tabelu „Kontakti“ da biste sačuvali listu imena, adresa i brojeva telefona ili tabelu „Proizvodi“ da biste skladištili informacije o proizvodima.

Ovaj članak objašnjava kako da napravite tabelu, kako da dodate polja u tabelu i kako da postavite primarni ključ za tabelu. On objašnjava i kako da podesite svojstva polja i tabele.

Pošto drugi objekti baze podataka veoma zavise od tabela, trebalo bi da dizajniranje baze podataka započnete pravljenjem svih njenih tabela, a zatim da pravite sve ostale objekte. Pre nego što napravite tabele, pažljivo razmotrite svoje zahteve i odredite sve tabele koje su vam potrebne. Neka vam kao uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka posluži članak Osnove dizajniranja baze podataka.

U ovom članku

Pregled

Pravljenje nove tabele

Dodavanje polja u tabelu

Čuvanje tabele

Pregled

Tabela predstavlja objekat baze podataka koju koristite za skladištenje podataka o određenoj temi, kao što su zaposleni ili proizvodi. Tabela se sastoji od zapisa i polja.

Svaki zapis sadrži podatke o jednoj instanci teme tabele, kao što je pojedinačni zaposleni. Zapis se obično zove red ili instanca.

Svako polje sadrži podatke o jednom aspektu teme tabele, kao što je ime ili adresa e-pošte. Polje se obično zove kolona ili atribut.

Zapis se sastoji od vrednosti polja, kao što je Contoso, Ltd. ili neko@example.com. Vrednost polja se često zove i činjenica.

Tabela „Klijenti“ u programu Access koja prikazuje raspored zapisa i polja

1. Zapis

2. Polje

3. Vrednost polja

Access baza podataka može da sadrži više tabela, od kojih svaka skladišti informacije o različitoj temi. Svaka tabela može da sadrži više polja sa različitim tipovima podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Svojstva tabele i polja

Tabele i polja takođe imaju svojstva koja možete da podesite da biste kontrolisali njihove karakteristike ili ponašanje.

Listovi sa svojstvima tabela i polja
Tabela otvorena u prikazu „Dizajn“.

1. Svojstva tabele

2. Svojstva polja

U Access bazi podataka, svojstva tabele su atributi tabele koji utiču na izgled ili ponašanje tabele kao celine. Svojstva tabele se podešavaju na listu sa svojstvima tabele, u prikazu „Dizajn“. Na primer, možete da podesite svojstvo tabele Podrazumevani prikaz da biste naveli kako se tabela podrazumevano prikazuje.

Svojstvo polja odnosi se na određeno polje u tabeli i definiše jednu od karakteristika polja ili aspekt ponašanja polja. Neka svojstva polja možete da podesite u prikazu prikaz lista sa podacima. Takođe, možete da podesite bilo koje svojstvo polja u prikazu dizajna koristeći okno Svojstva polja.

Tipovi podataka

Svako polje ima tip podataka. Tip podataka polja ukazuje na vrstu podataka koju polje skladišti, kao što su velike količine teksta ili priložene datoteke.

Postavka „Tip podataka“

Tip podataka je svojstvo polja, ali se razlikuje od drugih svojstava polja na sledeći način:

 • Tip podataka polja podešavate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ne u oknu Svojstva polja.

 • Tip podataka polja utvrđuje druga svojstva koja polje ima.

 • Kada pravite polje, morate da podesite tip podataka polja.

  Novo polje možete da napravite u programu Access tako što ćete uneti podatke u novu kolonu u prikazu lista sa podacima. Kada napravite polje unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access automatski dodeljuje polju tip podataka zasnovan na vrednosti koju unesete. Ako unos ne podrazumeva nijedan drugi tip podataka, Access postavlja tip podataka na vrednost „Tekst“. Ako je potrebno, možete da promenite tip podataka koristeći traku.

Primeri automatskog otkrivanja tipa podataka

Sledeća tabela prikazuje kako automatsko otkrivanje tipa podataka funkcioniše u prikazu lista sa podacima.

Ako unesete:

Access pravi polje sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

http://www.contoso.com

Možete da koristite sve važeće prefikse internet protokola. Na primer, http:// https:// i mailto: su važeći prefiksi.

Hiperveza

1

Broj, dugački ceo broj

50.000

Broj, dugački ceo broj

50.000,99

Broj, dupla preciznost

50000,389

Broj, dupla preciznost

12/67

Formati datuma i vremena prepoznati su kao formati za vaš lokalni standard.

Datum/vreme

31. decembar 2016.

Datum/vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50

Datum/vreme

17:50

Datum/vreme

12,50 USD

Prepoznati simbol valute je onaj koji je karakterističan za vaš lokalni standard.

Valuta

21,75

Broj, dupla preciznost

123,00%

Broj, dupla preciznost

3,46E + 03

Broj, dupla preciznost

Relacije između tabela

Iako svaka tabela skladišti podatke o različitoj temi, tabele u Access bazi podataka obično skladište podatke o temama koje su međusobno povezane. Na primer, baza podataka može da sadrži:

 • Tabelu klijenata koja navodi klijente vašeg preduzeća i njihove adrese.

 • Tabelu proizvoda koja navodi proizvode koje prodajete, uključujući cenu i sliku za svaku stavku.

 • Tabelu porudžbina koja prati porudžbine klijenata.

Pošto skladištite podatke o različitim temama u zasebnim tabelama, potreban vam je neki način za povezivanje podataka, tako da možete lako da kombinujete srodne podatke iz tih zasebnih tabela. Da biste povezali podatke uskladištene u različitim tabelama, možete da napravite relacije. Relacija je logička veza između dve tabele koja navodi polja koja su zajednička za tabele.

Ključevi

Polja koja su deo relacije između tabela nazivaju se ključevi. Ključ se obično sastoji od jednog polja, ali može se sastojati i od više polja. Postoje dve vrste ključeva:

 • Primarni ključ    Tabela može da ima samo jedan primarni ključ. Primarni ključ se sastoji od jednog ili više polja koja na jedinstveni način identifikuju svaki zapis koji skladištite u tabeli. Često postoji jedinstveni identifikacioni broj, kao što je ID broj, serijski broj ili kôd, koji služi kao primarni ključ. Na primer, možda imate tabelu „Klijenti“ u kojoj svaki klijent ima jedinstveni ID broj klijenta. Polje „ID klijenta“ je primarni ključ tabele „Klijenti“. Kada primarni ključ sadrži više od jednog polja, on se obično sastoji od već postojećih polja koja, uzeta zajedno, obezbeđuju jedinstvene vrednosti. Na primer, možete da koristite kombinaciju prezimena, imena i datuma rođenja kao primarni ključ za tabelu o osobama.

 • Sporedni ključ    Tabela može da ima i nekoliko sporednih ključeva. Sporedni ključ sadrži vrednosti koje odgovaraju vrednostima u primarnom ključu druge tabele. Na primer, možda imate tabelu „Porudžbine“ u kojoj svaka porudžbina ima ID broj klijenta koji odgovara zapisu u tabeli „Klijenti“. Polje za ID klijenta je sporedni ključ tabele „Porudžbine“.

Usaglašenost vrednosti između polja ključa čini osnovu relacije između tabela. Relaciju između tabela koristite da biste kombinovali podatke iz srodnih tabela. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“. Polje primarnog ključa „ID“ identifikuje svaki zapis u tabeli „Klijenti“.

Da biste svaku porudžbinu povezali sa klijentom, u tabelu „Porudžbine“ dodajete polje sporednog ključa koje odgovara polju „ID“ u tabeli „Klijenti“, a zatim kreirate relaciju između dva ključa. Kada dodate zapis u tabelu „Porudžbine“, za ID klijenta koristite vrednost iz tabele „Klijenti“. Kad god želite da prikažete informacije o klijentu porudžbine, koristite relaciju da biste identifikovali podatke iz tabele „Klijenti“ koji odgovaraju određenim zapisima iz tabele „Porudžbine“.

Relacija između tabela u programu Access prikazana u prozoru „Relacije“
Relacija između tabela, prikazana u prozoru „Relacije“.

1. Primarni ključ, označen ikonom ključa pored imena polja.

2. Sporedni ključ – obratite pažnju na odsustvo ikone ključa.

Prednosti korišćenja relacija

Odvojeno čuvanje podataka u srodnim tabelama donosi sledeće prednosti:

 • Doslednost    Budući da se svaka stavka podataka zapisuje samo jednom u jednoj tabeli, manja je mogućnost dvosmislenosti ili nedoslednosti. Na primer, ime klijenta skladištite samo jednom u tabeli o klijentima, a ne ponavljate skladištenje (potencijalno nedosledno) u tabeli koja sadrži podatke o porudžbini.

 • Efikasnost    Zapisivanje podataka samo na jednom mestu znači da koristite manje prostora na disku. Pored toga, manje tabele obično brže obezbeđuju podatke od većih tabela. Konačno, ukoliko ne koristite zasebne tabele za odvojene teme, u tabelama će doći do polja bez vrednosti (odsustva podataka) i suvišnih vrednosti, što dovodi do trošenja prostora i utiče na performanse.

 • Razumljivost    Dizajn baze podataka je lakše razumeti ako su teme pravilno odvojene u tabelama.

Savet: Planirajte tabele imajući relacije u vidu. Možete da koristite čarobnjak za pronalaženje da biste napravili polje sporednog ključa koje sadrži odgovarajući primarni ključ koji već postoji. Čarobnjak za pronalaženje pravi relaciju za vas.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele

Jednostavna baza podataka, kao što je spisak kontakata, može da koristi samo jednu tabelu. Međutim, mnoge baze podataka koriste nekoliko tabela. Kada kreirate novu bazu podataka, vi pravite novu datoteku na računaru koja se ponaša kao kontejner za sve objekte u bazi podataka, uključujući tabele.

Tabelu možete da kreirate tako što ćete napraviti novu bazu podataka, umetanjem tabele u postojeću bazu podataka ili uvozom tabele iz drugog izvora podataka odnosno povezivanjem s njom – kao što je Microsoft Excel radna sveska, Microsoft Word dokument, tekstualna datoteka ili neka druga baza podataka. Kada pravite novu, praznu bazu podataka, u nju se automatski umeće nova, prazna tabela. Posle toga možete da unesete podatke u tabelu da biste počeli da definišete polja.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

Pravljenje nove tabele u postojećoj bazi podataka

Pravljenje tabele pomoću uvoza ili povezivanja

Korišćenje SharePoint sajta za pravljenje tabele

Postavljanje primarnog ključa tabele

Postavljanje svojstava tabele

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Izaberite opciju Datoteka > Novo. Ako koristite Access 2007, kliknite na Microsoft Office dugme > Novo.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke za novu bazu podataka.

 3. Da biste potražili novu lokaciju za čuvanje baze podataka, kliknite na ikonu fascikle.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Otvara se nova baza podataka i pravi se nova tabela po imenu Tabela 1 koja se otvara u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori. Ako koristite Access 2007, kliknite na Microsoft Office dugme > Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka koju želite da otvorite, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Nova tabela se umeće u bazu podataka i tabela se otvara u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje tabele pomoću uvoza ili povezivanja

Tabelu možete da kreirate tako što ćete uvesti podatke uskladištene na drugom mestu ili se povezati s njima. Možete da uvezete podatke iz Excel radnog lista, SharePoint liste, XML datoteke, druge Access baze podataka, Microsoft Office Outlook fascikle i još mnogih drugih izvora, ili da se povežete s njima.

Kada uvezete podatke, kreirate kopiju podataka u novoj tabeli trenutne baze podataka. Naredne promene izvornih podataka neće uticati na uvezene podatke, niti će promene uvezenih podataka uticati na izvorne podatke. Kada se povežete sa izvorom podataka i uvezete podatke, uvezene podatke možete koristiti bez povezivanja sa izvorom. Dizajn uvezene tabele možete promeniti.

Kada se povezujete sa podacima, kreirate povezanu tabelu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja aktuelnu vezu ka postojećim informacijama uskladištenim na drugom mestu. Kada promenite podatke u povezanoj tabeli, menjate ih u izvoru. Svaki put kada se podaci u izvoru promene, ta promena se prikazuje u povezanoj tabeli. Morate biti u mogućnosti da se povežete sa izvorom podataka pri svakom korišćenju povezane tabele. Nije moguće promeniti dizajn povezane tabele.

Napomena: Podatke u Excel radnom listu nije moguće uređivati pomoću povezane tabele. Kao zaobilazno rešenje, uvezite izvorne podatke u Access bazu podataka, a zatim se iz programa Excel povežite s bazom podataka.

Kreiranje nove tabele uvozom ili povezivanjem sa spoljnim podacima

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori. Ako koristite Access 2007, kliknite na Microsoft Office dugme > Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite da napravite novu tabelu.

 3. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i veza izaberite neki od dostupnih izvora podataka. Ako koristite Access 2007, izvori podataka su u grupi Uvoz.

  Slika trake programa Access

 4. Sledite uputstva u dijalozima koji se pojavljuju pri svakom koraku.

  Access će kreirati novu tabelu i prikazati je u oknu za navigaciju.

Možete i da uvezete SharePoint listu ili da se povežete sa njom koristeći komandu na kartici Kreiranje.

Vrh stranice

Korišćenje SharePoint lokacije za kreiranje tabele

U bazi podataka možete da napravite tabelu koja uvozi podatke sa SharePoint liste ili se povezuje sa njima. Novu SharePoint listu možete da napravite i pomoću unapred definisanog predloška. Unapred definisani predlošci u programu Pristup obuhvataju kontakte, zadatke, probleme i događaje.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori. Ako koristite Access 2007, kliknite na Microsoft Office dugme > Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka u kojoj želite da napravite novu tabelu, a zatim izaberite stavku Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele izaberite stavku SharePoint liste.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje SharePoint liste zasnovane na predlošku

   1. Izaberite stavke Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

   2. U dijalogu Kreiranje nove liste otkucajte URL adresu za SharePoint sajt na kojem želite da napravite listu.

   3. Unesite ime i opis za novu listu u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

   4. Da biste otvorili povezanu tabelu kad je napravite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (podrazumevano je izabrano).

  • Kreiranje nove prilagođene liste

   1. Kliknite Prilagođeno.

   2. U dijalogu Kreiranje nove liste otkucajte URL adresu za SharePoint sajt na kojem želite da napravite listu.

   3. Unesite ime i opis za novu listu u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

   4. Da biste otvorili povezanu tabelu kad je napravite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (podrazumevano je izabrano).

  • Uvoz podataka iz postojeće liste

   1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

   2. U dijalogu Preuzmi spoljne podatke upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži podatke koje želite da uvezete.

   3. Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u trenutnoj bazi podataka i kliknite na dugme Dalje.

   4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste koju želite da uvezete.

  • Povezivanje sa postojećom listom

   1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

   2. U dijalogu Preuzimanje spoljnih podataka – SharePoint lokacija upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži listu sa kojom želite da se povežete.

   3. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele i kliknite na dugme Dalje.

   4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste sa kojom želite da se povežete.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa tabele

Trebalo bi da navedete primarni ključ za tabelu, osim ako nemate određeni razlog da to ne uradite. Access automatski pravi indeks za primarni ključ, što vam pomaže da poboljšate performanse baze podataka. Access takođe potvrđuje da svaki zapis ima vrednost u polju primarnog ključa i da je ta vrednost uvek jedinstvena. Jedinstvene vrednosti su od presudnog značaja, zato što u suprotnom ne postoji mogućnost pouzdanog razlikovanja određenog reda od drugih redova.

Kada napravite novu tabelu u prikazu lista sa podacima, Access automatski pravi primarni ključ i dodeljuje mu ime polja ID-a i tip podatka „Automatsko numerisanje“.

U prikazu dizajna možete da promenite ili uklonite primarni ključ ili da postavite primarni ključ za tabelu koja ga nema.

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad možda već imate podatke koje želite da koristite kao primarni ključ. Na primer, možda imate postojeće ID brojeve za zaposlene. Ako napravite tabelu da biste pratili informacije o zaposlenima, možete da koristite postojeći ID zaposlenog kao primarni ključ za tabelu. A možda je ID zaposlenog jedinstven samo u kombinaciji sa ID-om sektora, što zahteva da koristite oba polja zajedno kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sledeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikada nisu prazni ili bez vrednosti – uvek imaju vrednost.

 • Vrednosti se ne menjaju.

Ako ne postoje podaci pogodni da se koriste kao primarni ključ, možete da napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ. Kada napravite novo polje koje ćete koristiti kao primarni ključ, postavite tip podataka na „Automatsko numerisanje“ kako biste bili sigurni da ispunjava tri karakteristike sa prethodne liste.

Postavljanje ili promena primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da postavite ili promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polja koja želite da koristite kao primarni ključ.

  Da biste izabrali jedno polje, kliknite na birač reda za željeno polje.

  Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje kako biste izabrali više polja.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se pojavljuje levo od polja izabranih za primarni ključ.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Kliknite na birač reda za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se uklanja iz jednog ili više polja koje ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Napomena: Kada sačuvate novu tabelu bez postavljenog primarnog ključa, Access će vas pitati da napravite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete na dugme Da, Access pravi polje „ID“ koje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“ za obezbeđivanje jedinstvene vrednosti za svaki zapis. Ako tabela već obuhvata polje „Automatsko numerisanje“, Access će ga koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete na dugme Ne, Access ne dodaje polje i nijedan primarni ključ neće biti postavljen.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tabele

Pored postavljanja polja sa svojstvima, možete da postavite i svojstva koja se primenjuju na celu tabelu ili cele zapise.

 1. Izaberite tabelu čija svojstva želite da postavite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku List sa svojstvima.

  Grupa „Prikazivanje/skrivanje“ na kartici „Dizajn“ u programu Access

  Prikazuje se list sa svojstvima tabele.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Opšte postavke.

 5. Kliknite na polje sa leve strane svojstva koje želite da postavite, a zatim unesite postavku za svojstvo.

  Dostupna svojstva tabele

  Koristite ovo svojstvo tabele

  Radnja

  Pregled prikaza na SharePoint sajtu

  Naveli da li prikazi zasnovani na tabeli mogu da se prikazuju na SharePoint lokaciji.

  Napomena: Efekti ove postavke zavise od postavke svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na SharePoint lokaciji.

  Razvijanje lista sa potpodacima

  Razvili sve listove sa potpodacima kada otvorite tabelu.

  Visina lista sa potpodacima

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se prozor lista sa potpodacima razvije tako da prikaže sve redove, ostavite ovo svojstvo postavljeno na vrednost 0".

  • Ako želite da kontrolišete visinu lista sa potpodacima, unesite željenu visinu u inčima.

  Položaj

  Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo.

  Opis

  Obezbedili opis tabele. Ovaj opis se pojavljuje u opisima alatki za tabelu.

  Podrazumevani prikaz

  Postavili prikaz lista sa podacima, Izvedena tabela ili Izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz pri otvaranju tabele. Opcije „Izvedena tabela“ i „Izvedeni grafikon“ uklonjene su iz programa Access počevši od verzije Access 2013.

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan pri svakom dodavanju ili promeni zapisa.

  Tekst za proveru valjanosti

  Uneli poruku koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Filter

  Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi.

  Rasporedi po

  Izabrali neka polja kako biste naveli podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima.

  Ime lista sa potpodacima

  Naveli da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće.

  Povezivanje podređenih polja

  Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa svojstvom Poveži glavna polja navedenim za tabelu.

  Povezivanje glavnih polja

  Naveli polja u tabeli koja se podudaraju sa svojstvom Poveži podređena polja navedenim za tabelu.

  Filtriranje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume filtriranja u svojstvu Filter (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Raspoređivanje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume sortiranja u svojstvu Ređaj po (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Savet: Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za validaciju postavite na izraz i želite pomoć za njegovo kreiranje, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja sa svojstvom Pravilo za validaciju da biste prikazali alatku „Izrada izraza“.

 6. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Umetanje, dodavanje ili kreiranje novog polja u tabeli

Svaki deo podataka koji želite da pratite, skladištite u polju. Na primer, u tabeli kontakata kreirate polja za prezime, ime, broj telefona i adresu. U tabeli proizvoda kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cenu.

Pre kreiranja polja, pokušajte da raščlanite podatke na najmanje korisne delove. Kasnije je mnogo jednostavnije kombinovati podatke, nego ih raščlanjivati. Na primer, umesto polja za puno ime, razmotrite kreiranje zasebnih polja za prezime i ime. U tom slučaju možete jednostavno vršiti pretragu ili sortiranje po imenu, prezimenu ili i jednom i drugom. Ako planirate da izveštavate o nekoj stavci podataka, da je sortirate, pretražujete ili izračunavate, u polje postavite samo tu stavku.

Kada kreirate polje, možete da postavite i svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje polja unosom podataka

Kada kreirate novu tabelu ili otvorite postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima, u tabelu možete dodati polje tako što ćete uneti podatke u kolonu lista sa podacima Dodavanje novog polja.

List sa podacima u programu Access sa kolonom „Dodavanje novog polja“

1. Unesite podatke u kolonu Dodavanje novog polja.

 1. Napravite ili otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete kliknuti na tabelu koju želite u oknu za navigaciju, a zatim iz priručnog menija izabrati stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. U kolonu Dodavanje novog polja unesite ime polja koje želite da napravite.

  Koristite opisno ime da bi bilo lakše identifikovati polje.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Ponekad je lakše odabrati polje sa liste unapred definisanih polja koja odgovaraju vašim potrebama nego ručno praviti polje. Možete da koristite listu Još polja u programima Access 2010, 2013 ili 2016 ili okno zadatka Predlošci polja u programu Access 2007 da biste odabrali nešto sa liste predložaka polja. Predložak polja je unapred definisani skup karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja obuhvata ime polja, tip podataka, postavku za svojstvo Format za polje i druga svojstva polja.

Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, pratite ove korake.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici Polja, u grupi Dodavanje i brisanje kliknite na Još polja.

  Snimak ekrana grupe „Dodavanje i brisanje“ na kartici trake „Polja“.

 3. Izaberite polje sa liste Još polja da biste umetnuli novu kolonu. Access postavlja polje sa desne strane kolone gde se kursor trenutno nalazi. Ako izaberete neku od opcija polja pod naslovom „Brzi početak“ kao što je adresa, Access pravi više polja u tabeli koji sadrže različite delove adrese.

Ako koristite Access 2007, pratite ove korake.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Novo polje.

  Slika trake programa Access

 3. Izaberite neka polja u oknu Predlošci polja, a zatim ih prevucite u tabelu u koju želite da umetnete novu kolonu.

Postavljanje svojstava polja

Kada kreirate polje, možete da postavite svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Na primer, postavljanjem svojstava polja možete:

 • Kontrolisati izgled podataka u polju

 • Doprineti sprečavanju unosa neispravnih podataka u polje

 • Navesti podrazumevane vrednosti polja

 • Doprineti ubrzavanju pretraživanja i sortiranja polja

Neka dostupna svojstva polja možete da postavite dok radite u prikazu lista sa podacima. Međutim, da biste imali pristup i da biste postavili kompletnu listu svojstava polja, morate da koristite prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Tokom rada u prikazu lista sa podacima, polju možete da promenite ime, tip podataka, svojstvo Format, kao i neka druga njegova svojstva.

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da otvorite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

Preimenovanje polja

Kada polje dodate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje generičko ime. Access prvom novom polju dodeljuje ime „Polje1“, drugom novom polju ime „Polje2“ i tako dalje. Ime polja se podrazumevano koristi kao njegova oznaka gde god se polje prikazuje, na primer u naslovu kolone na listu sa podacima. Ako preimenujete polja i date im opisnija imena, lakše ćete ih koristiti prilikom prikazivanja ili uređivanja zapisa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na naslov polja koje želite da preimenujete (na primer, „Polje1“).

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Preimenovanje polja. Ako koristite Access 2007, izaberite stavku Preimenuj kolonu u priručnom meniju.

 3. U naslov polja unesite novo ime.

  Imena polja se mogu sastojati od najviše 64 znaka (slova ili brojeva), uključujući razmake.

Promena tipa podataka polja

Kada polje kreirate unosom podataka u prikaz lista sa podacima, Access ispituje te podatke kako bi utvrdio odgovarajući tip podataka za to polje. Na primer, ako unesete 1/1/2017, Access te podatke prepoznaje kao datum i postavlja tip podataka polja na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access ne može pouzdano da utvrdi tip podataka, tip podataka se podrazumevano postavlja na vrednost „Tekst“ („Kratak tekst“ ako koristite Access 2016).

Tip podataka polja utvrđuje ostala svojstva polja koja možete postaviti. Na primer, možete postaviti samo svojstvo Samo dodaj za polje koje ima tip podataka „Hiperveza“ ili „Memorandum“ („Dugačak tekst“ ako koristite Access 2016).

U nekim slučajevima ćete možda želeti ručno da promenite tip podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji izgledaju kao datumi, na primer 10/2017. Ako u novo polje u prikazu lista sa podacima unesete 10/2017, funkcija automatskog otkrivanja tipa podataka za to polje bira tip podataka „Datum/vreme“. Pošto su brojevi soba oznake, a ne datumi, trebalo bi da koriste tip podataka „Tekst“. Koristite sledeću proceduru da biste promenili tip podataka polja.

 1. Na traci izaberite karticu Polja. Ako koristite Access 2007, izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka. Ako koristite Access 2007, u grupi Tip podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka.

  Koji tipovi podataka su dostupni?

  Pogledajte Tipovi podataka za Access baze podataka za računare da biste našli kompletnu listu dostupnih tipova podataka u Access bazama podataka.

  Napomena: Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Da biste optimizovali performanse, trebalo bi da koristite odgovarajuću veličinu polja kada kreirate polje „Tekst“ ili „Broj“. Na primer, ako očekujete da uskladištite poštanske brojeve predvidljive dužine, navedite tu dužinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete da navedete tako što ćete podesiti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje drugih svojstava polja.

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira.

Promena formata polja

Pored utvrđivanja tipa podataka novog polja, Access takođe može postaviti svojstvo Format za polje, u zavisnosti od toga šta unesete. Na primer, ako unesete vrednost „10:50“, Access postavlja tip podataka na vrednost „Datum/vreme“, a svojstvo Format na vrednost „Srednji oblik vremena“. Da biste ručno promenili svojstvo polja Format, uradite sledeće:

 1. Na traci izaberite karticu Polja. Ako koristite Access 2007, izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik. Ako koristite Access 2007, u grupi Tip podataka i oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik.

  Napomena: Lista Format je možda nedostupna za neka polja (na primer, tekstualno polje), u zavisnosti od tipa podataka polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U prikazu lista sa podacima izaberite polje za koje želite da postavite svojstvo.

 2. Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, na kartici Polja u grupama Svojstva, Oblikovanje ili Validacija polja izaberite svojstva koja želite.

 3. Ako koristite Access 2007, na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite željena svojstva.

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Dok radite sa tabelom u prikazu dizajna, možete da postavite bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna tip podataka polja postavljate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ostala svojstva u oknu Svojstva polja.

Otvaranje tabele u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

Promena tipa podataka polja

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele nađite polje za koje želite da postavite tip podataka.

 2. U koloni Tip podataka odaberite tip podataka sa liste.

  Koji tipovi podataka su dostupni?

  Pogledajte Tipovi podataka za Access baze podataka za računare da biste našli kompletnu listu dostupnih tipova podataka u Access bazama podataka.

  Napomena: Maksimalna veličina Access datoteke baze podataka je 2 gigabajta.

  Saveti u vezi sa tipovima podataka

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematičke operacije, trebalo bi da izaberete tip podataka „Tekst“ umesto tipa podataka „Broj“. Numerička vrednost koja je uskladištena kao tekst može logičnije da se sortira i filtrira, ali se ne može lako koristiti u izračunavanjima.

  • Za tipove podataka „Tekst“ i „Broj“ možete preciznije da navedete veličinu polja ili tip podataka tako što ćete postaviti vrednost u polju za svojstvo Veličina polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U koordinatnoj mreži za dizajn tabele izaberite polje za koje želite da postavite svojstva. Access prikazuje svojstva za ovo polje u oknu Svojstva polja.

  Tip podataka polja određuje svojstva koja možete da postavite.

 2. U okno Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite taster F6, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste izabrali svojstvo.

  Koja svojstva polja su dostupna?

  Pogledajte Uvod u tipove podataka i svojstva polja da biste videli kompletnu listu svojstava polja dostupnih za svaki tip podataka u Access bazama podataka.

  Napomena: Nisu sva svojstva dostupna za svako polje. Tip podataka polja određuje svojstva koja će polje imati.

 3. Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke svojstva u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje.

  Savet: Ako unosite masku unosa ili izraz validacije i želite pomoć za njegovo pravljenje, izaberite Dugme „Graditelj“ pored polja za svojstvo da biste prikazali odgovarajuću alatku za izradu.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Čuvanje tabele

Pošto napravite ili izmenite tabelu, trebalo bi da sačuvate njen dizajn. Kada prvi put sačuvate tabelu, dajte joj ime koje opisuje podatke koje ona sadrži. Možete da koristite najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući i razmake. Na primer, možete tabelama dati imena: „Klijenti“, „Zaliha delova“ ili „Proizvodi“.

Savet: Trebalo bi da se odlučite za konvenciju imenovanja za objekte u bazi podataka i da je dosledno koristite.

 1. Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

 2. Ako koristite Access 2007, kliknite na Microsoft Office dugme, a zatim izaberite stavku Sačuvaj ili pritisnite CTRL+S.

 3. Ako prvi put čuvate tabelu, otkucajte ime za tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×