Kreiranje SmartArt grafike

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kreirajte na SmartArt grafika da biste brzo i lako vizuelno predstavljanje informacija. Neke od mnogo različitih rasporeda, možete odabrati da biste efikasno prenesete poruku ili ideja. SmartArt grafike mogu biti kreirani u Excel, Outlook, PowerPointi Wordi mogu da se koriste u celoj Office.

Pregled SmartArt grafike, uključujući razmatranja za izbor najbolje grafiku i tip rasporeda da biste prikazali podatke ili preneti koncept, potražite u odeljku Izbor SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  „SmartArt“ na kartici „Umetanje“

 2. U dijalogu Izbor SmartArt grafike izaberite željeni tip i raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako se okno „Tekst“ ne vidi, kliknite na kontrolu strelice na levoj strani SmartArt grafike.

   • Da biste dodali tekst poput naslova na proizvoljno mesto blizu SmartArt grafike ili na vrhu nje, na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Okvir za Tekst da umetnete okvir za tekst. Ako želite da se u okviru za tekst pojavi samo tekst, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, kliknite na dugme Oblikovanje oblika ili Oblikuj okvir za tekst, a zatim postavite okvir za tekst tako da nema boju pozadine niti ivice.

  • Kliknite u okvir u SmartArt grafici i otkucajte tekst. Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sva polja koja želite.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Izaberite SmartArt grafiku u koju želite da dodate drugi oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Dugme „Dodaj oblik“ u grupi „Kreiranje grafike“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik iz okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili iza teksta gde želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali oblik iz SmartArt grafike, kliknite na oblik koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali celu SmartArt grafiku, kliknite na njenu ivicu i pritisnite taster DELETE.

 • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Na oblike u SmartArt grafici možete da primenite varijacije boja izvedene iz usluge boje teme.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Dugme „Promeni boje“ na kartici „Dizajn“ u okviru „SmartArt alatke“

  Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u SmartArt grafici da biste kreirali jedinstveni i profesionalno dizajnirani izgled.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. U okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Više Dugme „Još“ da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Umetanje SmartArt grafika i dodajte tekst

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme SmartArt.

  Umetanje SmartArt grafike sa trake

 2. U iskačućem meniju tipova, postavite pokazivač na željeni tip želite i zatim izaberite raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na strelicu kontrolu na levoj strani SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst, kao što su naslov, u proizvoljno poziciji blizu ili iznad vaše SmartArt grafika, na kartici Umetanje , u grupi tekst , kliknite na Okvir za tekst da biste umetnuli okvir za tekst. Ako želite samo tekst u okvir za tekst da se pojavi, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, izaberite stavku Oblikovanje oblika ili Oblikovanje okvira za tekst, a zatim postavite okvir za tekst da bi bez boje pozadine i bez ivice.

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafika, a zatim otkucajte tekst. Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sva polja koja želite.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite na dugme SmartArt grafika koji želite da dodate drugi oblik.

 2. Kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. Na kartici SmartArt dizajn , u grupi Kreiranje grafike kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj oblik.

  Dodavanje oblika SmartArt grafici

  Ako ne vidite SmartArt na kartici Dizajn , uverite se da ste izabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafika da biste otvorili karticu Dizajn SmartArt .

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

Napomene: 

 • Da biste dodali oblik pri korišćenju okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili iza teksta gde želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

 • Da biste izbrisali vaše SmartArt grafikaoblika, kliknite na oblik koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali na celu SmartArt grafika, kliknite na ivicu na SmartArt grafika, a zatim pritisnite taster DELETE.

 • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Možete da primenite varijacije boja koje su izvedene iz boje teme sa oblicima u vaš SmartArt grafika.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt dizajn , u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Promena boja u SmartArt grafiku

  Ako ne vidite SmartArt na kartici Dizajn , uverite se da ste izabrali SmartArt grafika. Možda ćete morati da kliknete dvaput na SmartArt grafika da biste otvorili karticu Dizajn SmartArt .

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što je red stil, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u vaš SmartArt grafika da biste kreirali jedinstveno i profesionalno dizajniran izgleda.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici SmartArt dizajn , u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil koji želite.

  Da biste videli dodatne SmartArt stilove, kliknite na dugme još .

  Kliknite na strelicu koja pokazuje nadole da biste videli više opcija SmartArt grafike u vidu stila

Umetanje SmartArt grafika i dodajte tekst

 1. U meniju Umetanje izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kartici " SmartArt " na traci, u grupi Umetanje SmartArt grafike , izaberite stavku na željeni tip grafike želite (liste, proces, itd.), a zatim izaberite raspored.

 3. Unesite tekst tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Kliknite na [Tekst] u oknu „Tekst“ i otkucajte tekst.

  • Kopirajte tekst sa druge lokacije ili iz nekog programa, u oknu za tekst kliknite na čuvar mesta [Tekst] i nalepite tekst.

   Napomene: 

   • Ako okno za tekst nije vidljivo, kliknite na kontrolu uređivač na levoj strani SmartArt grafika.

   • Da biste dodali tekst, kao što su naslov, u proizvoljno poziciji blizu ili iznad vaše SmartArt grafika, na kartici Umetanje , u grupi tekst , kliknite na Okvir za tekst da biste umetnuli okvir za tekst. Ako želite samo tekst u okvir za tekst da se pojavi, kliknite desnim tasterom miša na okvir za tekst, izaberite stavku Oblikovanje oblika ili Oblikovanje okvira za tekst, a zatim postavite okvir za tekst da bi bez boje pozadine i bez ivice.

  • Kliknite na okvir u SmartArt grafika, a zatim otkucajte tekst. Za najbolje rezultate, koristite ovu opciju kada dodate sva polja koja želite.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

 1. Kliknite na dugme SmartArt grafika koji želite da dodate drugi oblik.

 2. Kontrole kliknite na postojeći oblik koji se nalazi najbliže mestu na koje želite da dodate novi oblik.

 3. U priručnom meniju postavite pokazivač na Dodaj oblik, a zatim izaberite željenu opciju umetanja:

  • Da biste drugi umetnuli oblik posle izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik posle.

  • Da biste umetnuli drugi oblik pre izabranog oblika, kliknite na dugme Dodaj oblik pre.

  Napomene: 

  • Da biste dodali oblik pri korišćenju okna za tekst, kliknite na postojeći oblik, pomerite kursor ispred ili iza teksta gde želite da dodate oblik i pritisnite taster ENTER.

  • Da biste izbrisali vaše SmartArt grafikaoblika, kliknite na oblik koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE. Da biste izbrisali na celu SmartArt grafika, kliknite na ivicu na SmartArt grafika, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Da biste dodali oblik kao što je oblačić ili linija, pogledajte članak Dodavanje oblika.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Možete da primenite varijacije boja koje su izvedene iz boje teme sa oblicima u vaš SmartArt grafika.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici " SmartArt ", u grupi SmartArt grafike u vidu stilovi izaberite stavku boja.

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Primena SmartArt stila na SmartArt grafika

SmartArt stil je kombinacija različitih efekata, kao što je red stil, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u vaš SmartArt grafika da biste kreirali jedinstveno i profesionalno dizajniran izgleda.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na kartici " SmartArt ", u grupi SmartArt grafike u vidu stilovi izaberite željeni SmartArt stil koji želite.

  Da biste videli dodatne SmartArt stilove, kliknite na dugme još .

  Kliknite na strelicu koja pokazuje nadole da biste videli više opcija SmartArt grafike u vidu stila

U PowerPoint Online, možete da dodajete i uređujete SmartArt grafike.

Umetanje SmartArt grafike i dodavanje teksta u nju

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku SmartArt.

  Na kartici "Umetanje" izaberite stavku SmartArt

 2. Na padajućem meniju izaberite željeni raspored.

  Grafika se umeće na slajdu. Uređivač teksta se pojavljuje sa leve strane grafike. Svaku stavku znak za nabrajanje u uređivaču odgovara jednu stavku u grafici.

  Dodavanje teksta u SmartArt grafiku u njegov uređivač teksta sa leve strane
 3. Da biste uneli tekst, kliknite na dugme pored znaka za nabrajanje u uređivaču teksta i zatim otkucajte tekst ili nalepite tekst koji ste kopirali iz drugih.

Dodavanje ili brisanje oblika u SmartArt grafici

Dodate oblike u uređivaču teksta tako što ćete pritisnuti taster Enter da biste dodali još jednu stavku znak za nabrajanje.

Možete izbrisati oblike u uređivaču teksta tako što ćete brisanje poslednjeg znaka iznad stavke za nabrajanje koji želite da uklonite.

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Varijacije boja (koji potiču iz prezentacije boje teme) možete da primenite na oblike u vaš SmartArt grafika.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na traci, u okviru SmartArt alatke, izaberite stavku Promeni boje.

  U okviru SmartArt alatke, izaberite stavku Promeni boje da biste otvorili galeriju boja

 3. U meniju koji se pojavi izaberite željenu varijaciju boja.

Primena SmartArt stila na grafiku

SmartArt stil je kombinacija efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na oblike u vaš SmartArt grafika da biste kreirali profesionalni izgled.

 1. Kliknite na SmartArt grafika.

 2. Na traci, u okviru SmartArt alatke, izaberite stilove.

  U okviru SmartArt alatke, izaberite strelicu još stilova da biste otvorili galeriju SmartArt stilovi

 3. U meniju koji se pojavi izaberite željeni stil.

  Postavite pokazivač miša na bilo koju opciju da biste videli opis ime za željenu opciju.

Obrnuti redosled oblike grafike

Oblici grafike su podrazumevano uređene sleva nadesno (ili kretanja kazaljke na satu, ako je na grafiku cirkularne).

Da biste obrnuti redosled oblike:

 1. Izaberite grafiku.

 2. Na traci, u okviru SmartArt alatke, izaberite stavku zdesna nalevo.

Promena nivoa liste stavke

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili listu sa znakovima za nabrajanje koja direktno mapira informacije u vaš SmartArt grafika. Svaki SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u uređivaču teksta i skupa oblika u SmartArt grafika.

Da biste uvukli red u oknu za tekst, izaberite red koji želite da uvučete, a zatim u okviru SmartArt alatke, na kartici Dizajn izaberite stavku Spusti nivo.

Da biste smanjili nivo liste, izaberite red koji želite da uvučete, i zatim izaberite stavku Podigni nivo (ili pritisnite tastere Shift + Tab).

Saveti

 • Da biste promenili veličinu na celu SmartArt grafika, kliknite na ivicu na SmartArt grafika, a zatim prevucite regulatore veličine unutra ili spolja dok se vaš SmartArt grafika željene veličine.

 • U PowerPoint na Windows ili macOS, ako već imate tekst na slajdu, možete da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×