Kreiranje relacija u prikazu „Dijagram“ u programskom dodatku Power Pivot

Rad sa većim brojem tabela omogućava da podaci budu interesantniji i relevantniji za izvedene tabele i izveštaje koji koriste te podatke. Kada radite sa podacima pomoću programskog dodatka Power Pivot, možete da koristite dijagramski prikaz da biste kreirali veze između uvezenih tabela i da biste upravljali njima.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kreiranje relacija tabele zahteva da svaka tabela ima kolonu sa vrednostima koje se podudaraju. Na primer, ako povezujete tabele „Klijenti“ i „Narudžbine“, svaki zapis u narudžbinama bi trebalo da ima šifru kupca ili ID koji za jednog klijenta.

 1. Omogućite Power Pivot i otvorite Power Pivot prozor. Uputstva potražite u članku Pokretanje programskog dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

 2. U Power Pivot prozoru kliknite na dugme Dijagramski prikaz. Izgled unakrsne tabele „Prikaz podataka“ menja se u raspored vizuelnog dijagrama, a tabele se automatski organizuju na osnovu njihovih relacija.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na dijagram tabele, a zatim kliknite na dugme Kreiraj relaciju. Otvara se dijalog „Kreiranje relacije“.

 4. Ako je tabela iz relacione baze podataka, kolona je unapred izabrana. Ako nijedna kolona nije unapred izabrana, odaberite je iz tabele sa podacima koji će se koristiti za povezivanje redova u svakoj tabeli.

 5. Za vrednost Srodna tabela za pronalaženje izaberite tabelu koja ima najmanje jednu kolonu sa podacima povezanu sa tabelom koju ste izabrali za polje Tabela.

 6. Za polje Kolona izaberite kolonu koja sadrži podatke povezane sa poljem Srodna kolona za pronalaženje.

 7. Kliknite na dugme Kreiraj.

Napomena:  Iako Excel proverava da li se tipovi podataka podudaraju između svake kolone, program ne verifikuje da li kolone stvarno sadrže podatke koji se podudaraju i kreira relaciju čak i kada vrednosti ne odgovaraju. Da biste proverili da li je relacija valjana, kreirajte izvedenu tabelu koja sadrži polja iz obe tabele. Ako podaci izgledaju pogrešno (na primer, ćelije su prazne ili se ista vrednost ponavlja duž svakog reda), potrebno je da odaberete različita polja, a posebno različite tabele.

Pronalaženje srodne kolone

Kada modeli podataka sadrže veliki broj tabela ili tabele uključuju veliki broj polja, teško je utvrditi koje kolone treba da se koriste u relaciji tabele. Jedan od načina da pronađete srodnu kolonu jeste da je potražite u modelu. Ova tehnika je korisna ako već znate koju kolonu (ili ključ) želite da koristite, ali niste sigurni da li druge tabele uključuju tu kolonu. Na primer, tabele sa podacima u skladištu podataka najčešće sadrže veliki broj ključeva. Možete da započnete ključem u toj tabeli, a zatim da tražite model za druge tabele koje sadrže isti ključ. Sve tabele koje sadrže odgovarajući ključ mogu da se koriste u relaciji tabele.

 1. U Power Pivot prozoru izaberite stavku Pronađi.

 2. U polje Pronađi sledeće, unesite ključ ili kolonu kao pojam za pretragu. Pojmovi za pretragu moraju da sadrže ime polja. Ne možete da pretražujete karakteristike kolone ili tip podataka koje sadrži.

 3. Potvrdite izbor u polju Prikaži skrivena polja prilikom traženja metapodataka. Ako je ključ skriven da bi se smanjilo nagomilavanje podataka u modelu, možda ga nećete videti u prikazu dijagrama.

 4. Kliknite na dugme Pronađi sledeće. Ako se pronađe podudaranje, kolona se ističe u dijagramu tabele. Sada znate koja tabela sadrži odgovarajuću kolonu koja može da se koristi u relaciji tabele.

Promena aktivne relacije

Tabele mogu da imaju više relacija, ali samo jedna može da bude aktivna. Aktivnu relaciju koristi podrazumevana vrednost u DAX izračunavanjima i navigacija za izvedene izveštaje. Neaktivne relacije mogu da se koriste u DAX izračunavanjima preko funkcije USERELATIONSHIP. Više informacija potražite u članku Funkcija USERELATIONSHIP (DAX).

Više relacija postoji ako su tabele uvezene na taj način, gde je više relacija definisano za tu tabelu u originalnom izvoru podataka ili ako ručno kreirate dodatne relacije da biste podržali DAX izračunavanja.

Da biste promenili aktivnu relaciju, promenite neaktivnu relaciju. Relacija koja je trenutno aktivna, automatski postaje neaktivna.

 1. Usmerite pokazivač ka liniji relacije između dve tabele. Neaktivna relacija izgleda kao isprekidana linija. (Relacija je neaktivna jer indirektna relacija već postoji između dve kolone).

 2. Kliknite desnim tastom miša na liniju, a zatim izaberite stavku Označi kao aktivno.

  Napomena:  Relaciju možete da aktivirate samo ako ni jedna druga relacija ne povezuje dve tabele. Ako su tabele već povezane, ali želite da promenite način na koji je to urađeno, morate da označite trenutnu relaciju kao neaktivnu, a da zatim aktivirate novu.

Raspoređivanje tabela u prikazu dijagrama

Da biste videli sve tabele na ekranu, kliknite na ikonu Smesti na ekran u gornjem desnom uglu prikaza dijagrama.

Da biste organizovali širi prikaz, koristite kontrolu Prevucite da biste uvećali, mini-mapiranje i prevucite tabele u željeni raspored. Takođe možete da koristite trake za pomeranje i točkić miša da biste pomerali sadržaj ekrana.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×