Kreiranje relacija liste pomoću kolona za pronalaženje i jedinstvenih kolona

Kreiranje relacija liste pomoću kolona za pronalaženje i jedinstvenih kolona

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete kreirati relacije između listi pomoću kombinacije jedinstvenih kolona, kolona za pronalaženje i nametnutog relacionog ponašanja (kaskadno i ograničeno brisanje), koji poboljšavaju vašu mogućnost da kreirate složenija poslovna rešenja i pomažu u čuvanju integriteta podataka.

Pregled relacija liste

Sledeći odeljci obezbeđuju važne pomoćne informacije o kreiranju relacija između izvornih i ciljnih lista, kreiranju jedinstvenih kolona i kolona za pronalaženje, nametanju ponašanja u relaciji liste, dodavanja primarnih i sekundarnih kolona za pronalaženje, prikazivanje, uređivanje i brisanje stavki u okviru relacije liste, upravljanje relacijama liste kada liste imaju mnogo stavki i dodatne koristi od korišćenja programa za uređivanje kao što je Microsoft SharePoint Designer 2013.

Pregled relacija liste
Korišćenje jedinstvenih kolona i kolona za pronalaženje radi obrade porudžbina poklona.

1. na listi stavke je izvorna lista i listi porudžbina je ciljna lista.

2. svaka lista ima jedinstvene kolone da biste se uverili da podudaranje ispravnih podataka.

3. Primarna kolona za pronalaženje na izvornoj listi „traži“ kolonu „ID porudžbine“ na ciljnoj listi zasnovanoj na podudarnoj vrednosti.

4. Sekundarna kolona za pronalaženje na izvornoj listi automatski umeće kolonu „Opis porudžbina“ sa ciljne liste.

Kada kreirate neku kolonu, možete navesti da kolona mora sadržati jedinstvene vrednosti. To znači da lista ne može imati nikakve duplirane vrednosti u toj koloni. Nije moguće dodati stavku liste koja sadrži dupliranu vrednost, izmeniti postojeću stavku liste koja bi dovela do kreiranja duplirane vrednosti ili oporaviti stavku iz korpe za otpatke ako bi to dovelo do duplirane vrednosti. Pored toga, ako kreirate kolonu za pronalaženje na izvornoj listi i definišete tu kolonu da bude jedinstvena, kolona na ciljnoj listi ne sme sadržati duplirane vrednosti.

Napomena:  Jedinstvenost ne razlikuje mala i velika slova, na primer ORD-231 i ord-231 se smatraju dupliranim vrednostima.

Jedinstvena kolona takođe mora imati indeks. Kada kreirate jedinstvenu kolonu, možda će od vas biti zatraženo da kreirate indeks i on se automatski kreira kada kliknete na dugme U redu. Kada jedinstvena kolona dobije indeks, nije moguće ukloniti indeks iz te kolone, osim ukoliko prvo ne definišete ponovo kolonu radi omogućavanja dupliranih vrednosti.

Sledeća tabela rezimira koji tipovi kolona se mogu, a koji ne mogu koristiti za kreiranje jedinstvenih kolona.

Podržani tipovi kolona

Nepodržani tipovi kolona

Jedan red teksta

Više redova teksta

Izbor (jedna vrednost)

Izbor (više vrednosti)

Broj

Izračunato

Valuta

Hiperveza ili slika

Datum i vreme

Prilagođene kolone

Pronalaženje (jedna vrednost)

Pronalaženje (više vrednosti)

Osoba ili grupa (jedna vrednost)

Osoba ili grupa (više vrednosti)

Da/ne

Da biste kreirali relaciju između dve liste, na izvornoj listi kreirajte kolonu za pronalaženje koja preuzima (ili „traži“) neke vrednosti sa ciljne liste ako te vrednosti odgovaraju vrednosti u koloni za pronalaženje na izvornoj listi. Pošto kreirate ovu kolonu za pronalaženje (primarna kolona), možete nastaviti da dodajete dodatne kolone (sekundarne kolone) sa ciljne na izvornu listu, sve dok te dodatne kolone imaju podržani tip podataka opisan ispod.

Sledeća tabela rezimira koji tipovi kolona se mogu, a koji ne mogu koristiti za kreiranje kolona za pronalaženje.

Podržani tipovi kolona

Nepodržani tipovi kolona

Jedan red teksta

Više redova teksta

Broj

Valuta

Datum i vreme

Osoba ili grupa

Izračunato

Hiperveza ili slika

Prilagođene kolone

Da/ne

Izbor

Pronalaženje

Postoje dva tipa kolona za pronalaženje koje možete kreirati, kolona za pronalaženje sa nametnutom relacijom i kolona za pronalaženje sa nenametnutom relacijom.

Kolona za pronalaženje sa nametnutom relacijom

U koloni za pronalaženje sa nametnutom relacijom (koja se još naziva referencijalni integritet), možete tražiti pojedinačne vrednosti i održati integritet podataka na ciljnoj listi na jedan od dva načina:

Kaskadno brisanje    Kada se izbriše stavka na ciljnoj listi, briše se i povezana stavka ili stavke na izvornoj listi. U ovom slučaju, trebalo bi da proverite da li se sve povezane stavke brišu kao deo jedne transakcije baze podataka. Na primer, ako izbrišete porudžbinu na ciljnoj listi, možete se uveriti da se takođe brišu odgovarajuće stavke porudžbine na izvornoj listi. Ne treba imati stavke porudžbine bez odgovarajućeg redosleda zato što bi kreiranje „nerazvijenih“ stavki porudžbine moglo kasnije dovesti do zabune.

Ograničeno brisanje    Kada pokušate da izbrišete neku stavku na ciljnoj listi, a ona ima više povezanih stavki na izvornoj listi, sprečava se brisanje stavki na ciljnoj listi. U ovom slučaju, treba da obezbedite da je povezana stavka na listi sačuvana. Na primer, ako neko pokuša da izbriše stavku porudžbine sa ciljne liste, klijent može imati porudžbinu na čekanju i vi treba da sprečite pojavu operacije brisanja dok porudžbina ne bude obrađena. Sigurno ne želite da porudžbina klijenta bude slučajno izbrisana zato što bi se to odrazilo na mogućnost dovršavanja porudžbine.

Nametanje relacija liste

1. operacija kaskadnog brisanja obezbeđuje da sve povezane stavke brišu u jednoj transakciji baze podataka.

2. operacija ograničenog brisanja sprečava brisanje stavki na ciljnoj listi ako povezana izvorna lista stavki postoji.

Ukratko, nametanje relacije liste pomaže u očuvanju važnosti podataka i sprečavanju nedoslednosti koje mogu dovesti do problema.

Napomena:  Da biste kreirali ili izmenili nametnutu relaciju, morate imati dozvolu za upravljanje listama.

Kolona za pronalaženje koja nameće relaciju takođe mora imati indeks. Kada kreirate kolonu za pronalaženje koja nameće relaciju, možda će od vas biti zatraženo da kreirate indeks i on se automatski kreira kada kliknete na dugme U redu. Kada kolona za pronalaženje koja nameće relaciju dobije indeks, ne možete ukloniti indeks iz te kolone ukoliko prvo ne uklonite nametnutu relaciju.

Kolona za pronalaženje sa nenametnutom relacijom

U koloni za pronalaženje sa nametnutom relacijom, sa izvorne liste možete potražiti jednu ili više vrednosti na ciljnoj listi. Takođe, kada izbrišete stavku sa izvorne liste, sve dok ne izbrišete dozvolu sa liste, ne postoje dodatna ograničenja brisanja ili operacije brisanja koje se mogu pojaviti na ciljnoj listi.

Jedan od korisnih efekata kreiranja relacija liste je to da možete prikazati i urediti kolone od dve ili više listi, na jednoj stranici. Kada kreirate kolonu za pronalaženje na izvornoj listi, primarna kolona prikazuje vrednosti iz kolone ciljne liste, ali takođe možete navesti da se sekundarne kolone sa ciljne liste takođe prikazuju zajedno sa primarnom kolonom i drugim kolonama izvorne liste.

Vrednost primarne kolone je veza na koju možete kliknuti da biste prikazali sve vrednosti kolone te stavke na ciljnoj listi. Svaka vrednost sekundarne kolone sa ciljne liste prikazuje se kao tekst u koloni izvorne liste. Ako kreirate kolonu za pronalaženje sa više vrednosti, svaka kolona sa ciljne liste, bez obzira na to da li je primarna ili sekundarna, prikazuje odgovarajuće vrednosti razdvojene tačkom i zarezom. Primarnim i sekundarnim kolonama možete upravljati u prikazu liste na gotovo isti način kao kolonama sa izvorne liste, na primer dodavanjem, uklanjanjem, filtriranjem i sortiranjem.

Ime primarne kolone je ime koje obezbeđujete kada kreirate kolonu za pronalaženje. Svako ime sekundarne kolone podrazumevano prati standardnu konvenciju imenovanja <ime primarne kolone na izvornoj listi>: <ime kolone na ciljnoj listi>. Promena imena primarne kolone stoga menja imena svih sekundarnih kolona. Međutim, možete izmeniti podrazumevana imena sekundarne kolone i opise da biste imena učinili smislenijim.

Kolone za pronalaženje sa više vrednosti

1. primarna kolona za pronalaženje sa više vrednosti.

2. sekundarni kolona za pronalaženje sa više vrednosti.

3. Ime kolone je promenjeno iz podrazumevanog imena GetID: naziv u Instrumenti.

Kada kreirate relacije liste pomoću kolona za pronalaženje, jedinstvenih kolona i listi sa nametnutim relacijama, možete dostići prag ili graničnu vrednost resursa i biti blokirani u sledećim slučajevima:

 • Ako napravite jedinstvenu kolonu na postojećoj listi koja ima više stavki od granične vrednosti prikaza liste (ali imajte u vidu da je dodavanje jedne stavke na listu koja je veća od granične vrednosti prikaza liste operacija koja se obično ne blokira).

 • Ako uključite kaskadno ili ograničeno brisanje za polje za pretraživanje na listi koja ima više stavki nego granična vrednost prikaza liste.

 • Premašili ste Granična vrednost prikaza liste za pronalaženje, koja podrazumevano iznosi dvanaest kolone za pronalaženje.

 • Broj stavki u operaciji brisanja premašuje 1000.

Pogledajte članak Upravljanje listama i bibliotekama sa velikim brojem stavki za više informacija o upravljanju listama sa velikim brojem stavki.

Kreiranje ili izmena jedinstvene kolone

Upozorenje:  Nije moguće kreirati jedinstvenu kolonu na listi sa definisanim dozvolama na nivou stavke, nije moguće obustaviti nasleđivanje dozvola sa liste u stavku liste ako lista sadrži jedinstvenu kolonu, nije moguće kreirati jedinstvenu kolonu ili izmeniti kolonu da bude jedinstvena na listi koja sadrži stavke sa jedinstvenim dozvolama ili ima omogućeno odobravanje sadržaja; i nije moguće kopiranje datoteke u biblioteku korišćenjem komande Otvori pomoću programa Explorer ako ta biblioteka sadrži jedinstvenu kolonu.

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu.

 2. Kliknite na ime liste na traci za brzo pokretanje ili na meniju " postavke " Dugme „Postavke usluge Office 365“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku liste izaberite ime liste.

 3. Izaberite stavke Lista > Kreiraj kolonu.

 4. U polju Ime kolona otkucajte ime za kolonu.

 5. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite nešto od sledećeg:

  • Jedan red teksta

  • Više redova teksta

  • Izbor

  • Broj

  • Valuta

  • Datum i vreme

  • Da/ne

  • Pronalaženje (jedna vrednost)

  • Osoba ili grupa (jedna vrednost)

 6. U odeljku Dodatne postavke kolone, u okviru Nametanje jedinstvenih vrednosti izaberite opciju Da.
  Ako izaberete tip podataka koji nije podržan ili ako kreirate kolonu za pronalaženje koja dozvoljava više vrednosti, okvir „Nametanje jedinstvenih vrednosti“ se ne prikazuje.

 • Nije moguće ukloniti indeks jedinstvene kolone. Ako želite da uklonite indeks, morate prvo promeniti kolonu iz jedinstvene u neku koja dozvoljava duplirane vrednosti, a zatim ukloniti indeks.

 • Ako pokušate da promenite postojeću kolonu iz dupliranih vrednosti u jedinstvene vrednosti, možete biti sprečeni u izvršavanju ove operacije ako postojeća kolona sadrži duplirane vrednosti. U ovom slučaju, prvo morate ukloniti sve duplirane vrednosti, a zatim promeniti kolonu iz one koja dozvoljava duplirane vrednosti u jedinstvenu kolonu.

 • Ako želite da promenite tip podataka jedinstvene kolone, morate uraditi sledeće: promenite kolonu koja dozvoljava duplirane vrednosti, uklonite indeks, promenite kolonu u drugi tip podržanih podataka, a zatim učinite kolonu jedinstvenom.

Kreiranje kolone za pronalaženje

Ovi koraci vas provesti kroz Podešavanje traženje kolona koja prikazuje primarnu kolonu, a opcionalno i sekundarna kolona u listu. Primarna kolona mogu biti indeksirane, ali pošto sekundarnu kolonu (ili polja) kontroliše primarnih, on ne može biti jedinstvena ili indeksirane.

 1. Idite na lokaciju koja sadrži listu.

 2. Kliknite na ime liste na traci za brzo pokretanje ili na meniju " postavke " Dugme „Postavke usluge Office 365“ , kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacijei zatim u odeljku liste izaberite ime liste.

 3. Kliknite na listu, a zatim kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 4. U polju Ime kolona otkucajte ime za kolonu.

 5. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite stavku Pronalaženje.

 6. U polju Preuzmi informacije iz izaberite ciljnu listu.

 7. U polju U ovoj koloni izaberite primarnu kolonu.

 8. U okviru Dodaj kolonu da prikaže sva ova dodatna polja, za svaku sekundarnu kolonu koju želite da dodate potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena kolone. Prikazuju se samo kolone sa podržanim tipovima podataka.

 9. Ako želite da dodate ili uklonite sekundarne kolone, kasnije izmenite kolonu za pronalaženje i napravite željene izbore.

  Napomena:  Nije moguće indeksirati sekundarnu kolonu niti je učiniti jedinstvenom.

 10. Ako želite da kolone za pronalaženje prikazuju u podrazumevanom prikazu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj u podrazumevani prikaz.

 11. Da biste kreirali nametnutu relaciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni ponašanje u relaciji, a zatim izaberite stavku Ograničeno brisanje ili Kaskadno brisanje.

 12. Kliknite na dugme U redu.

Kreiranje relacija u obrascima prikazivanja i uređivanja

Kada jednom kreirate kolonu pronalaženja, možete menjati obrasce prikazivanja i uređivanja ciljne liste tako da se prikazuju srodni podaci sa liste izvora. Na primer, možete urediti stranicu prikaza ili uređivanja za listu „Porudžbine“ da biste dodali srodnu listu stavki i automatski povezali dva odgovarajuća veb segmenta liste prikaza zajedno dodavanjem vrednosti kolone pronalaženja.

 1. Na ciljnoj listi (na primer, porudžbine) izaberite stavke karticu Lista , izaberite stavku Veb segmenata obrasca u odeljku Prilagođavanje liste, a zatim kliknite na dugme Podrazumevani obrazac prikaza ili Podrazumevani obrazac uređivanja.

 2. U zoni veb segmenta Glavno izaberite stavku Dodaj veb segment.

 3. Kliknite na dugme Umetni, kliknite na Povezanu listu, a zatim izaberite srodnu listu (na primer, stavke).

  Napomena:  Prikazane su samo liste za koje imate dozvolu Prikaz stavki.

Dve liste su automatski povezane. Kad posle završetka stranice prikažete ili uredite stavku sa liste „Porudžbine“, prikazuju se i srodne stavke sa liste „Stavke“.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×