Kreiranje profesionalnih rasporeda na slajdu pomoću dizajnera za PowerPoint

Kreiranje profesionalnih rasporeda na slajdu pomoću dizajnera za PowerPoint

PowerPoint Dizajner poboljšava slajdove za pretplatnike na Office 365 tako što automatski generiše ideje za dizajn koje možete da odaberete.

Dok stavljate sadržaj na slajd, Dizajner radi u pozadini da bi taj sadržaj preneo na profesionalno dizajnirane rasporede.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Zahtevi

Ovo je Office 365 funkcija samo za pretplatnike. Ako ne vidite dugme Ideje za dizajn  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama ili ne vidite određene funkcije opisane na ovoj stranici, pročitajte zahteve u nastavku za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama .

 2. Kada prvi put budete isprobali PowerPoint Dizajner, on će vam tražiti dozvolu da za vas preuzima ideje za dizajn. Ako želite da koristite dizajner, izaberite stavku Uključi.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Dizajner poboljšava slike na slajdovima pomoću jednog klika.

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafike

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

Ilustracije

PowerPoint Dizajner traži ključne termine i koncepte za koje ima ilustracije i prikazuje vam te ilustracije u različitim rasporedima. Ilustracije potiču iz Office 365 biblioteke ikona.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu u koju je dizajner za PowerPoint dodao ilustraciju i dizajn

Isključi PowerPoint Dizajner

Ako ne želite da PowerPoint Dizajner automatski nudi predloge:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. U dijalogu PowerPointOpcije izaberite karticu Opšte sa leve strane, a zatim se pomerajte prema dnu i opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski prikaži ideje za dizajn.

Zahtevi

Zahtevi

Ovo je Office 365 funkcija samo za pretplatnike.
Pronađite svoju Office verziju

Ideje za dizajn za jednu fotografiju
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1511 ili novija
Polugodišnji kanali: Verzija 1602 ili novija

Više fotografija, izdvajanje boja i prepoznavanje lica
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1603 ili novija
Polugodišnji kanali: Verzija 1605 ili novija

Konvertovanje lista u SmartArt grafike
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1609 ili novija
Polugodišnji kanali: Verzija 1701 ili novija

Ideje za dizajn za liste usmerene na radnje
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1702 ili novija
Polugodišnji kanali: Verzija 1708 ili novija

Ideje za dizajn gde ikone zamenjuju tekst
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1612 ili novija
Polugodišnji kanali: Još nije dostupno

Ideje za dizajn za grafikone
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1705 ili novija
Polugodišnji kanal (izabrani korisnici): Verzija 1803 ili novija
Polugodišnji kanal Još nije dostupno

Ideje za dizajn za vremenske ose
Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365
Mesečni kanal: Verzija 1707 ili novija
Polugodišnji kanal (izabrani korisnici): Verzija 1803 ili novija
Polugodišnji kanal Još nije dostupno

Zahtevi

Ovo je Office 365 funkcija samo za pretplatnike. Ako ne vidite dugme Ideje za dizajn  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama odnosno ne vidite određene funkcije opisane na ovoj stranici, pročitajte zahteve u nastavku za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn.

  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama
 2. Kada prvi put isprobate PowerPoint Dizajner, on vam traži dozvolu da za vas preuzme ideje za dizajn. Ako želite da koristite Dizajner, izaberite stavku Uključi ili Hajdemo.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Kada izaberete ideju za dizajn, ona se odmah pojavljuje u punoj veličini na slajdu

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama

Ideje za dizajn možete da potražite u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafika

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

Ilustracije

PowerPoint Dizajner traži ključne termine i koncepte za koje ima ilustracije i prikazuje vam te ilustracije u različitim rasporedima. Ilustracije potiču iz Office 365 biblioteke ikona.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu u koju je dizajner za PowerPoint dodao ilustraciju i dizajn

Isključi PowerPoint Dizajner

Ako ne želite da PowerPoint Dizajner nudi predloge:

 1. U PowerPoint meniju izaberite stavke Željene postavke.

 2. U okviru Alatke za kreiranje i proveru, izaberite stavku Opšte.

 3. U dijalogu Opšte, u okviru Dizajner za PowerPoint, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski mi prikazuj ideje za dizajn.

Dugme „Ideje za dizajn“ je zasenčeno

Ako vidite dugme „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da:

 • Niste povezani sa internetom ili

 • Slajd nije izabran. (Ovo može da bude slučaj kada izaberete više slajdova u oknu sa sličicama slajdova u normalnom prikazu ili kada je fokus u oknu sa sličicama između dva slajda. Do ovoga dolazi i kada je fokus u oknu za napomene ili ste u prikazu projekcije slajdova, a ne u normalnom prikazu.)

Nema dugmeta „Ideje za dizajn“

PowerPoint Dizajner predstavlja funkciju za Office 365 pretplatnike. Ako ne vidite dugme „Ideje za dizajn“, koristite PowerPoint 2016 za Mac umesto programa PowerPoint za Office 365 za Mac.

Zahtevi

Zahtevi

Ovo je Office 365 funkcija samo za pretplatnike.
Pronađite svoju Office verziju

Odnosi se na:

PowerPoint za Office 365 za Mac
Mesečni kanal: Verzija 15.26.0.160910 ili novija

Zahtevi

Ovo je funkcija samo za pretplatnike za Office 365 za preduzeća. Ako ne vidite dugme Ideje za dizajn  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama , odnosno ne vidite određene funkcije opisane na ovoj stranici, pročitajte zahteve u nastavku za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn. Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama

 2. Kada prvi put isprobate PowerPoint Dizajner, on vam traži dozvolu da za vas preuzme ideje za dizajn. Ako želite da koristite Dizajner, izaberite stavku Uključi ili Hajdemo.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Dizajner poboljšava slike na slajdovima pomoću jednog klika.

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

 

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafika

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

 

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Ilustracije

 

PowerPoint Dizajner traži ključne termine i koncepte za koje ima ilustracije i prikazuje vam te ilustracije u različitim rasporedima. Ilustracije potiču iz Office 365 biblioteke ikona.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu u koju je dizajner za PowerPoint dodao ilustraciju i dizajn

Dugme „Ideje za dizajn“ je zasenčeno

Ako vidite dugme „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da neko drugi trenutno takođe uređuje slajd:

 • Ako koautorski radite na prezentaciji sa nekim drugim i više osoba istovremeno aktivno uređuje jedan slajd, dizajner neće davati predloge za dizajn na tom slajdu.

 • Međutim, čim samo jedna osoba bude uređivala slajd, dizajner će ponovo početi da nudi predloge za dizajn kada ta osoba izvrši neku radnju (na primer, dodavanje fotografije) na koju dizajner može da odgovori.

Zahtevi

Zahtevi

Ovo je funkcija samo za pretplatnike za Office 365 za preduzeća.

Odnosi se na:

PowerPoint Online datoteke uskladištene u usluzi OneDrive for Business ili SharePoint Online.

Morate biti prijavljeni u Office 365 pomoću ID-a organizacije (.com, .org).

Microsoft nalozi (hotmail.com, outlook.com, live.com, msn.com) nemaju pristup programu PowerPoint Dizajner.

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite iPad, ali ne i iPhone. Pročitajte dolenavedene zahteve za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn.

  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama
 2. Kada prvi put isprobate PowerPoint Dizajner, on vam traži dozvolu da za vas preuzme ideje za dizajn. Ako želite da koristite Dizajner, izaberite stavku Uključi ili Hajdemo.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Kada izaberete ideju za dizajn, ona se odmah pojavljuje u punoj veličini na slajdu

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

 

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafika

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

 

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Dugme „Ideje za dizajn“ je zasenčeno

Ako vidite dugme „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da niste povezani sa internetom.

Zahtevi

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite iPad, ali ne i iPhone.

Odnosi se na:

PowerPoint za iOS
Verzija 2.0.17042601 ili novija

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite Android tablet, ali ne i telefon. Pročitajte dolenavedene zahteve za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn. Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama

 2. Kada prvi put isprobate PowerPoint Dizajner, on vam traži dozvolu da za vas preuzme ideje za dizajn. Ako želite da koristite Dizajner, izaberite stavku Uključi ili Hajdemo.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Kada izaberete ideju za dizajn, ona se odmah pojavljuje u punoj veličini na slajdu

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

 

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafika

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

 

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Dugme „Ideje za dizajn“ je zasenčeno

Ako vidite dugme „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da niste povezani sa internetom.

Zahtevi

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite Android tablet, ali ne i telefon.

Odnosi se na:

PowerPoint za Android
Verzija 16.0.7531.1011 ili novija

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite Windows tablet, ali ne i Windows telefon. Pročitajte dolenavedene zahteve za više detalja.

Preuzimanje ideja za dizajn

 1. Potražite ideje za dizajn u bilo kom trenutku tako što ćete na traci odabrati stavke Dizajn > Ideje za dizajn.

  Dugme „Dizajner za PowerPoint“ na traci sa alatkama
 2. Kada prvi put isprobate PowerPoint Dizajner, on vam traži dozvolu da za vas preuzme ideje za dizajn. Ako želite da koristite Dizajner, izaberite stavku Uključi ili Hajdemo.

  Da biste saznali više, pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

  Kada uključite inteligentne usluge, PowerPoint automatski prikazuje ideje za dizajn kada dodajete fotografije na slajdove.

  Kada izaberete ideju za dizajn, ona se odmah pojavljuje u punoj veličini na slajdu

 3. Pomerajte se kroz predloge u oknu Ideje za dizajn okno sa desne strane prozora.

 4. Kliknite da biste izabrali željeni dizajn ili u suprotnom zatvorite prozor. Ako izaberete neku od ideja, slajd se menja u skladu sa tim.

  Takođe možete da izaberete drugu ideju iz okna ili se vratite na originalni dizajn slajda: Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali promenu dizajna koju ste upravo izabrali.

Šta vam dizajner pruža:

Profesionalne rasporede

 

PowerPoint Dizajner otkriva slike, grafikone ili tabele na slajdu i daje vam nekoliko predloga za njihovo raspoređivanje u skladan, privlačan raspored.

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu i fotografiju koje je dizajner za PowerPoint rasporedio i postavio

SmartArt grafika

Uzorak slajda koji prikazuje tekstualnu vremensku osu koju je dizajner za PowerPoint konvertovao u SmartArt grafiku

 

Dizajner može da pretvori tekst kao što su liste, procesi ili vremenske ose u lako čitljivi SmartArt grafika.

Dugme „Ideje za dizajn“ je zasenčeno

Ako vidite dugme „Ideje za dizajn“ u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da niste povezani sa internetom.

Zahtevi

Zahtevi

PowerPoint Dizajner je dostupan kada koristite tablet, ali ne i telefon.

Odnosi se na:

PowerPoint Mobile
Verzija 16.0.8201.1017 ili novija

Rešavanje problema

Ideje za dizajn su dostupne samo Office 365 pretplatnicima

U verzijama programa PowerPoint za računare, samo pretplatnici dobijaju ideje za dizajn. Možete da isprobate ili kupite pretplatu ovde.

U programu PowerPoint Online, ideje za dizajn su dostupne ljudima koji imaju Office 365 za preduzeća.

Uključite Office inteligentne usluge

Da biste koristili PowerPoint Dizajner, proverite da li su uključene Office inteligentne usluge:

Izaberite stavke Datoteka > Opcije i potražite stavku Office inteligentne usluge na kartici Opšte.

Izaberite stavke „Datoteka“ > „Opcije“ > „Opšte“ da biste omogućili ili onemogućili inteligentne usluge

Pogledajte odeljak Omogućavanje i onemogućavanje inteligentnih usluga za dodatne informacije.

Administrator je možda isključio PowerPoint Dizajner

PowerPoint Dizajner predstavlja funkciju za Office 365 pretplatnike, ali neke organizacije isključuju tu funkciju. Ako imate Office 365 pretplatu, ali ne vidite dugme Ideje za dizajn, obratite se IT sektoru.

Ponovo instalirajte Office da biste dobili funkcije za pretplatnike

Ako ste izvršili nadogradnju sa Office pretplate na Office 365 pretplatu, morate da deinstalirate Office, a zatim ga ponovo instalirate kako biste dobili funkcije za pretplatnike. Pogledajte uputstva u sledećim člancima:

 1. Deinstaliranje sistema Office sa računara ili Deinstaliranje sistema Office 2016 za Mac

 2. Ponovno instaliranje usluge Office 365

Ponovo pokrenite aplikaciju da biste dobili PowerPoint Dizajner

Korisnici ponekad otkriju da kada prvi put pokrenu PowerPoint nakon instaliranja usluge Office 365, dugme Ideje za dizajn nije dostupno. Ponovno pokretanje aplikacije rešava ovaj problem.

Ako nema dostupnih ideja za dizajn, može postojati nekoliko razloga za to. Pre svega:

 • Uverite se da ste povezani sa internetom. PowerPoint Dizajner ide na mrežu da biste nabavili ideje za dizajn.

 • Koristite temu koja dolazi uz PowerPoint (a ne prilagođenu temu ili onu koju ste preuzeli sa drugog mesta).

U nastavku su drugi problemi i kako da ih rešite:

Nema ideja za dizajn za slajdove sa slikama

 • Proverite da li je na slajd primenjen raspored Naslov ili Naslov + sadržaj.

 • Nemojte da koristite dodatne objekte ili oblike na slajdu sa fotografijom.

 • Koristite najviše četiri fotografije (.jpg, .png, .gif ili .bmp) po slajdu i proverite da li su veće od 200 x 200 piksela.

Nema ideja za dizajn za slajdove zasnovane na procesima

 • Proverite da li je na slajd primenjen raspored Naslov + sadržaj.

 • Nemojte da koristite dodatne fotografije, objekte ili oblike na slajdu sa tekstom procesa.

Pošto je PowerPoint Dizajner relativno nova usluga, on i dalje uči nove trikove. Ako Dizajner ne može da generiše kvalitetne opcije, neće ih prikazati uopšte. Vredno radimo na mogućnosti generisanja odličnih ideja za dizajn za još veću raznolikost vašeg sadržaja.

I naravno, ako smatrate da vam Dizajner nije koristan, možete da ga isključite tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Opcije > Opšte, a zatim opozvati izbor u polju za potvrdu Automatski mi prikazuj ideje za dizajn.

Neko drugi uređuje

Ako koautorski radite na prezentaciji sa nekim drugim i više osoba istovremeno aktivno uređuje jedan slajd, dizajner neće davati predloge za dizajn na tom slajdu.

Međutim, čim samo jedna osoba bude uređivala slajd, dizajner će ponovo početi da nudi predloge za dizajn kada ta osoba izvrši neku radnju (na primer, dodavanje fotografije) na koju dizajner može da odgovori.

Nema ideja za dizajn za slajdove koji imaju oblike ili okvire za tekst

PowerPoint Dizajner ne može da predloži ideje za dizajn kada je na slajd nacrtan oblik ili okvir za tekst. Možete da imate fotografije i tekst u čuvaru mesta.

Ako vidite dugme Ideje za dizajn u programu PowerPoint, ali je ono zasenčeno, to znači da:

 • Niste povezani sa internetom ili

 • nije izabran nijedan slajd. Ovo može da bude slučaj kada izaberete više slajdova u oknu sa sličicama slajdova u normalnom prikazu ili kada je fokus u oknu sa sličicama između dva slajda. Do ovoga dolazi i kada je fokus u oknu za napomene ili ste u prikazu projekcije slajdova, a ne u normalnom prikazu.

Takođe pogledajte

Kombinovanje boja u programu PowerPoint: greške koje treba izbegavati

Oblikovanje boje pozadine slajdova

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×