Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa u oknu za navigaciju i upravljanje njima

Koristite okno za navigaciju da biste koristili objekte baze podataka i upravljali njima u programu Access. U oknu za navigaciju možete da kreirate prilagođene kategorije i grupe da biste mogli da organizujete objekte baze podataka onako kako želite. Na primer, možete da obezbedite prečice samo za objekte koje korisnici treba da vide, što im olakšava izvršavanje zadatka. Ova tema objašnjava kako se kreiraju prilagođene kategorije i grupe i kako se upravlja njima u oknu za navigaciju.

U ovom članku

Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa

Prikazivanje ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Uklanjanje objekata i njihovo vraćanje u prethodno stanje u prilagođenim grupama

Kreiranje prilagođenih kategorija i grupa

Prilagođena kategorija se kreira za bazu podataka koja je otvorena i čini njen nedeljiv deo. Prilagođene kategorije i grupe ne možete prenositi u druge baze podataka.

Dijalog Opcije za navigaciju koristite za kreiranje prilagođenih kategorija i grupa i za upravljanje njima. Ovaj proces sledi ove opšte korake:

 • Prvo kreirate prilagođenu kategoriju. Access pruža kategoriju Prilagođeno. Ovu kategoriju u bilo kom trenutku možete da preimenujete, dodate joj grupe ili ih uklonite iz nje kako bi odgovarala vašim potrebama ili možete da kreirate novu kategoriju.

 • Kada kreirate kategoriju, kreirajte neke grupe za novu kategoriju.

 • Zatvorite dijalog Opcije za navigaciju i u oknu za navigaciju prevucite ili kopirajte i nalepite objekte baze podataka koje želite da dodelite prilagođenoj grupi. Objekte prevlačite ili kopirate iz posebne grupe sa nazivom Nedodeljeni objekti koju Access uvek kreira prilikom kreiranja prilagođene kategorije.

  Napomena: Prilikom dodavanja objekta baze podataka iz grupe „Nedodeljeni objekti“ u prilagođenu grupu, Access kreira prečicu do tog objekta  – ne premeštate i ne kopirate sâm objekat. Preimenovanje ili brisanje prečice u prilagođenoj grupi neće uticati na sâm objekat, već samo na prečicu.

 • Kada popunite prilagođene grupe, možete da sakrijete grupu „Nedodeljeni objekti“ i ostale grupe koje ne želite da prikažete.

Kreiranje prilagođene kategorije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju, u okviru liste Kategorije kliknite na dugme Dodaj stavku. Na listi će se pojaviti nova kategorija. Ova slika ilustruje novu prilagođenu kategoriju:

  Nova prilagođena kategorija u oknu za navigaciju

 3. Otkucajte ime za novu kategoriju i pritisnite taster ENTER.

  Pokušajte da kreirate ime koje će osobama koje koriste tu bazu podataka imati smisla. Kada kreirate ime, primetićete da se natpis liste na desnoj strani menja u skladu sa tim imenom. Na primer, ako ste novu kategoriju nazvali Moja komandna tabla, na listi sa desne strane prikazuje se natpis Grupe za stavku „Moja komandna tabla“. Osim toga, primetićete da lista sadrži grupu koja se zove „Nedodeljeni objekti“. Access podrazumevano kreira tu grupu. Ona sadrži sve objekte baze podataka koje možete da koristite za popunjavanje prilagođene grupe.

  Kada kreirate prilagođenu kategorije, kreirajte neke grupe za tu kategoriju. Možete da kreirate onoliko grupa koliko vam je potrebno. Ostavite dijalog Opcije za navigaciju otvoren i pratite sledeće korake.

Kreiranje prilagođene grupe

 1. U okviru liste Grupe za „Ime grupe“ kliknite na dugme Dodaj grupu, a zatim otkucajte ime grupe. Ovaj proces možete ponavljati onoliko puta koliko je potrebno. Na primer, kategorija Moja komandna tabla može da sadrži tri grupe  – „Obrasci za unos podataka“, „Izveštaji“ i „Upiti“. Grupe koje ćete dodati u ovom koraku treba da budu određene potrebama korisnika ili vašim izborom.

 2. Ostavite potvrđen izbor u polju za potvrdu pored naziva „Nedodeljeni objekti“, a zatim kliknite na dugme U redu. Access zatvara dijalog Opcije za navigaciju i u okno za navigaciju dodaje novu prilagođenu grupu, ali nju još ne možete videti.

 3. Pređite na sledeći skup koraka da biste novu grupu učinili vidljivom i dodali joj objekte.

Dodavanje objekata u prilagođenu grupu

 1. Izaberite meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim u gornjem odeljku menija izaberite novu kategoriju. U donjem odeljku menija pojavljuju se grupe koje su kreirane za tu kategoriju, kao i grupa „Nedodeljeni objekti“.

 2. U grupi Nedodeljeni objekti izaberite stavke koje želite da koristite u prilagođenoj grupi, a zatim ih premestite u tu grupu. Access nudi nekoliko načina za premeštanje izabranih stavki. Možete:

  • Prevući svaku stavku pojedinačno.

  • Istovremeno pritisnuti taster CTRL i izabrati više stavki, a zatim ih prevući u prilagođenu grupu.

  • Kliknuti desnim tasterom miša na jednu od izabranih stavki, postaviti pokazivač na stavku Dodaj u grupu, a zatim izabrati ime prilagođene grupe.

Kada završite, grupu Nedodeljeni objekti možete da ostavite vidljivu u oknu za navigaciju ili je možete sakriti.

Skrivanje grupe „Nedodeljeni objekti“

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U oknu Grupe za kategoriju opozovite izbor u polju za potvrdu Nedodeljeni objekti.

Kada kreirate prilagođenu kategoriju i grupu i dodate prečice u tu grupu, te prečice možete da koristite za kreiranje dodatnih grupa. Sledeći koraci objašnjavanju kako to da uradite.

Kreiranje nove prilagođene grupe pomoću objekta iz postojeće prilagođene grupe

Napomena: Da biste koristili ovu tehniku, prvo morate da kreirate prilagođenu kategoriju i grupu sledeći korake iz prethodnih odeljaka.

 1. Dok su prilagođena kategorija i grupa otvorene u oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da postavite u novu grupu.

 2. Postavite pokazivač na stavku Dodaj u grupu, a zatim izaberite stavku Nova grupa.

  Nova grupa se pojavljuje u oknu za navigaciju.

  Nova prilagođena grupa u oknu za navigaciju

  Unesite ime nove grupe, a zatim po potrebi prevucite u nju dodatne prečice.

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje grupa i objekata u kategoriji

Možete da sakrijete neke ili sve grupe u prilagođenim kategorijama, kao i neke ili sve objekte u datoj grupi. U daljem radu imajte u vidu sledeće činjenice:

 • Access pruža dva načina za skrivanje objekta. Komande koje obezbeđuje okno za navigaciju možete da koristite da biste sakrili objekat iz nadređene grupe i kategorije ili možete da odaberete svojstvo za svaki objekat i sakrijete ga iz svih grupa i kategorija u otvorenoj bazi podataka.

 • Skrivene grupe i objekte možete da učinite potpuno nevidljivim ili možete da ih prikažete u oknu za navigaciju kao nedostupne ikone. To ćete učiniti ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite ili opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte. Ovo polje za potvrdu možete da koristite i kada treba da otkrijete grupu ili objekat ili da ih vratite u prethodno stanje.

Koraci u narednim odeljcima objašnjavaju kako se izvršava svaki zadatak.

Skrivanje grupe u kategoriji

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku grupe koju želite da sakrijete, a zatim izaberite stavku Sakrij.

  Napomena: Ovaj zadatak možete da izvršite i pomoću dijaloga Opcije za navigaciju. Otvorite dijalog (ako ne znate kako, pogledajte korake u sledećem odeljku) i na listi Grupe za „kategoriju“ opozovite izbor u polju za potvrdu pored grupe koju želite da sakrijete.

Vraćanje skrivene grupe u kategoriju

 1. Kliknite desim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. Na listi Kategorije izaberite kategoriju koja sadrži skrivenu grupu.

 3. Na listi Grupe za „kategoriju“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored skrivene grupe.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Skrivanje objekta u nadređenoj grupi

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij.

Skrivanje objekta iz svih kategorija i grupa

 1. Kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da sakrijete, a zatim izaberite stavku Svojstva objekta.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva, a Access dodaje ime objekta u naslov dijaloga. Na primer, ako otvorite obrazac „Porudžbine“, u naslovu dijaloga će pisati: Svojstva porudžbine. Na sledećoj slici je prikazan ovaj dijalog.

  Dijalog „Svojstva“ za objekat baze podataka u programu Access

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vraćanje (otkrivanje) skrivenog objekta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U grupi Opcije prikaza potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte.

 3. Kliknite na dugme U redu i vratite se u okno za navigaciju. U oknu će ikone za sve skrivene objekte biti nedostupne.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste objekat sakrili samo iz njegove nadređene grupe i kategorije, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Otkrij.

  • Ako ste objekat sakrili iz svih kategorija i grupa podešavanjem svojstva Skriveno, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku Svojstva prikaza, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Skriveno.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje objekata u prethodno stanje u prilagođenim grupama

Prilagođene grupe će se s vremenom možda promeniti u skladu sa zahtevima korisnika i posla. Objekte u grupi možete da dodate ili uklonite iz nje u bilo kom trenutku. Sledeće procedure objašnjavaju kako to da uradite.

Brisanje objekata iz prilagođene grupe

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Vraćanje objekta u prilagođenu grupu

 1. Prikažite grupu „Nedodeljeni objekti“ ako je skrivena.

  Kako da prikažem grupu „Nedodeljeni objekti“?

  1. Kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju i u priručnom meniju izaberite stavku Opcije za navigaciju.

  2. U oknu Grupe za „kategoriju“ potvrdite izbor u polju za potvrdu pored grupe Nedodeljeni objekti.

 2. Po potrebi prevucite ili kopirajte i nalepite željeni objekat iz grupe „Nedodeljeni objekti“ u prilagođenu grupu.

Preimenovanje objekata u prilagođenoj grupi

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da preimenujete, a zatim izaberite stavku Preimenuj prečicu.

 2. Otkucajte novo ime za prečicu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×