Kreiranje prilagođene menije i priručne menije pomoću makroa

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Access makroe možete da koristite da biste kreirali prilagođene priručne menije koji se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša obrasce, izveštaje ili pojedinačne kontrole. Takođe možete da kreirate prilagođene menije koji se pojavljuju na traci za određene obrasce i izveštaje.

Da biste kreirali meni pomoću makroa, možete da izvršite tri glavna koraka:

 1. Kreiranje makroa objekat sa submacros koje sadrže komande.

 2. Kreiranje drugog objekta makroa koje kreira u meniju samu.

 3. Prilaganje menija za kontrolu obrasca, izveštaja ili bazu podataka kao celina.

Sledeći odeljci vas provesti kroz ove korake detaljno.

Napomena: Koristite Access 2007? Ako je tako, preskočite nadole do odeljka Kreiranje prilagođenog priručnog menija u programu Access 2007.

Savet: Ako želite da biste saznali kako da kreirate prilagođene priručne menije u programu Access pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA) kôd, potražite u članku Kreiranje priručnog menija za obrasca, kontrole obrasca ili izveštaja.

Korak 1: Kreiranje makroa objekat sa submacros koje sadrže komande menija

U ovom koraku kreirate makro objekat sa submacros, svaki submacro koji će biti odvojene komande u priručnom meniju.

Šta je sa submacro?

Submacro unutar objekta u makro možete da koristite da biste definisali skup radnji makroa. Submacros unutar objekta u makro možete zasebno pozivaju iz raznih kontrola i objekata događaja. Pojedinačne submacros unutar objekta u makro svaka ima jedinstveno ime i može da sadrži jednu ili više radnji makroa.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd kliknite na dugme Makro.

 2. Za svaku komandu koju želite na vaš prilagođenog priručnog menija:

  1. Dodavanje Submacro makro izjava u prozoru dizajna makroa i nazovite je submacro ono što želite da prikažete u priručnom meniju (na primer, „Štampanje” ili „Osveži”).

   Savet: Da biste kreirali taster za pristup tako da možete da koristite tastaturu da biste odabrali komandu, otkucajte znaka "ampersand" (&) ispred slova koje želite da bude taster za pristup u imenu komande (na primer, „&Refresh”). Ovo pismo biće podvučeno u meniju.

  2. U okviru submacro, izaberite prvu radnju koju želite da se izvrši kada kliknete na komandu u priručnom meniju.

  3. Ako postoje dodatne radnje koje želite da se izvrši kada izaberete ovu komandu, dodajte ih kao odvojene makro radnje u okviru iste submacro.

 3. Čuvanje i ime makroa objektu na primer, mcrShortcutMenuCommands.

  Sledeća ilustracija pokazuje primer makroa objekat sa tri submacros za prilagođeni meni ili priručnog menija.

  Snimak ekrana programa Access makro dizajn prozora sa tri submacro izjave.

Korak 2: Kreirajte drugi objekat makroa koje kreira u meniju

Ovaj korak može da izgleda suvišne, ali da biste kreirali u priručnom meniju od makroa objekta koji ste kreirali u koraku 1, morate da kreirate drugi makro objekat koji sadrži Radnja makroa "AddMenu". Radnja makroa ponekad se naziva „makro menija”.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Makroi i kôd kliknite na dugme Makro.

 2. U kombinovanom okviru Dodaj novu radnju u prozoru dizajna makroa, izaberite AddMenu.

 3. U polje argumenta Meni ime za radnju makroa " AddMenu ", otkucajte ime menija (na primer, „obrazac komande”). Ovaj argument nije potrebna, ali se preporučuje ako se u koraku 3, planirate da biste dodali u meniju kartica na glavnoj traci (kao što je kartica Programski dodaci za obrazac ili izveštaj). Ako u meniju je dodato kao priručnog menija u koraku 3, Ime menija argument se zanemaruje.

 4. U polju Ime makroa menija argument, unesite ime makroa objekta koji ste kreirali u koraku 1.

 5. Sačuvajte i imenujte ovo drugog makro objekta, na primer, mcrAddShortcutMenu.

  Sledeća ilustracija pokazuje primer meni makroa objekat koji se kreira u meniju dizajnirali smo u koraku 1.

  Snimak ekrana Access makro objekat sa AddMenu radnju makroa.

Korak 3: U meniju priložite kontrole, obrasca, izveštaja ili baze podataka

U zavisnosti od toga gde želite da se pojavi meni, koristite neke od sledećih procedura.

Dodali na meni na kartici programski dodaci za obrazac ili izveštaj

Koristite ovu proceduru ako želite da se pojavi na kartici Programski dodaci za određeni obrazac ili izveštaj o meni.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj mesto na koje želite da se pojavi meni, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na List sa svojstvima.

 3. Izaberite ceo objekat tako što ćete izabrati obrazac ili izveštaj sa liste na vrhu okna zadatka list sa svojstvima.

 4. Na kartici na listu sa svojstvima, u polje za svojstvo Traku sa menijima , otkucajte ime makroa objekta koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

 5. Sačuvajte obrazac ili izveštaj promene.

  Sledeći put kada otvorite obrazac ili izveštaj, kartica Programski dodaci se pojavljuje na traci. Kliknite na karticu da biste videli meni, kao što je prikazano na sledećoj slici:

  Snimak ekrana trake programski dodaci u programu Access

  Više informacija o tehnike Prilagođavanje trake, kao što su dodavanje prilagođenih kartica ili sakrivanje podrazumevane kartice, potražite u članku Kreiranje prilagođene trake u programu Access.

Dodavanje menija kao priručnog menija za obrascu, izveštaju ili kontroli

Koristite ovu proceduru ako želite da se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na određeni obrazac, izveštaj ili kontrolu meni.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj mesto na koje želite u priručnom meniju da se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na List sa svojstvima.

 3. Izaberite kontrolu ili objekat u koji želite da priložite u priručnom meniju.

  Da biste izabrali ceo objekat, izaberite obrazac ili izveštaj sa liste na vrhu okna zadatka list sa svojstvima.

 4. Na kartici na listu sa svojstvima, u polje za svojstvo Traka priručnog menija otkucajte ime makroa objekta koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

 5. Uverite se da na Priručnom meniju svojstvo postavljeno na vrednost da.

 6. Sačuvajte obrazac ili izveštaj promene.

  Sledeći put otvorite obrazac ili izveštaj i kliknite desnim tasterom miša na obrazac, izveštaj ili kontrolu, videćete na priručnom meniju sa povezane komande, kao što je prikazano na sledećoj slici:

  Snimak ekrana priručni meni na Access obrasca

Dodavanje menija kao opšti priručni meni

Ova procedura zamenjuje sve na podrazumevane menije sa prečicama u trenutnoj bazi podataka. To ne važi za prilagođene priručne menije koji imaju priložen određene obrazaca, izveštaja ili kontrola.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

 2. U dijalogu Opcije programa Access izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru trake i opcije trake sa alatkama, u polju Traka priručnog menija otkucajte ime makroa koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

 4. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali promene u dijalogu Opcije programa Access .

 5. Zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi promene stupile na snagu.

Prilagođene priručne menije zamenite podrazumevane priručne menije za objekte koji su priloženi. Ako želite da zadržite određene komande programa Access da biste koristili ove menija, koristite makroa RunCommand da biste postavili komande u makro objekte za koje želite u menije.

Prilagođeni priručni meni koji je povezan sa kontrolu zamenjuje sve druge prilagođene priručne menije koji su definisani u bazi podataka. Prilagođeni priručni meni koji je povezan sa obrascem ili izveštajem zamenjuje prilagođene opšti priručni meni.

Kada odredite makro menija za obrazac ili izveštaj ili za bazu podataka, Access pokreće ovaj makro menija pri svakom otvaranju obrasca, izveštaja ili baze podataka. Ako unesete izmene u meniju makro objekta ili objekat makroa koji definiše njegove komande dok je obrazac, izveštaj, ili baza podataka nije otvorena, morate da zatvorite obrazac, izveštaj ili bazu podataka i ponovo otvorite da biste videli promene.

Da biste kreirali podmeni na priručnom meniju lista komandi, pratite korak 1 da biste kreirali objekta u zasebnom makro koji sadrži samo podmenija komande, kao što je prikazano na sledećoj slici:

Snimak ekrana makroa u programu Access sa dva submacros

Zatim sledite korak 1 ponovo da definišete komande za višeg meni objekat. Dodajte podmenija kao stavka u objektu višeg makro tako što ćete koristiti radnju makroa " AddMenu ". Sledeća ilustracija prikazuje objekat makroa za meni koji sadrži podmeni. Treći submacro u ovom primeru makroa objektu kreira podmeni izvoz... (mcrShortcutSubMenuCommands).

Snimak ekrana Access makroa sa četiri submacros

Sledeća ilustracija prikazuje dovršene priručnog menija dobijene je podmeni:

Snimak ekrana priručnog menija je Podmeni

Možete da kreirate više nivoa podmenija pomoću radnji makroa AddMenu u objekte makroa za svaki nivo menija. Uverite se da obezbedite vrednosti za argument Ime menija za svaku radnju AddMenu , u suprotnom će se pojaviti u podmeniju kao prazan red u meniju višeg.

Uslovi izraz makroa pomoću Tada/If/Else blokovi podržani su u najvišeg nivoa meni makroa objektu samo. Drugim rečima, možete da koristite uslov izraz u objektu makroa menija da biste utvrdili ako određeni meni ili priručni meni će biti prikazana, ali samo za menije na najvišem nivou. Ne možete da koristite uslov izraza da biste prikazali ili sakrili komande ili podmenije na menijima. Takođe možete da koristite izraz u stanju sakrivanje ili prikazivanje prilagođenog priručnog menija ili opšti priručni meni.

Opcionalno, meni makroa koje ste kreirali u koraku 2 može biti deo objekta u makro. Na primer, ako imate više priručnog menija za različite objekte ili kontrole, možete da kreirate jedan objekat makroa koji sadrži sve neophodne meni makroi. Uverite se da imaju jedinstveno ime za svaku submacro. U koraku 3, koristite sledeće način zapisivanja da upućuju na makro: MacroObjectName.SubmacroName. Na primer, mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenog priručnog menija u programu Access 2007

Prozor za dizajniranje makroa razlikuje se u programu Access 2007 u odnosu na novije verzije tako razvijanje u sledećim odeljcima da pratite ako koristite Access 2007.

U ovom koraku kreirate makro grupi, svaki makro koji će biti odvojene komande u priručnom meniju.

Šta je to makro grupa?

Makro grupa je jedan objekat makroa koji sadrže dve ili više nezavisnih makroe. Pojedinačni makroi su identifikovane tako što ćete otkucati ime za svaki makro u koloni imena makroa. Na sledećoj ilustraciji, "Macro3" je grupe makroa. NotFoundMsg i FoundMsg su pojedinačni makroi u okviru grupe, svaki makro koja se sastoji od dva radnji makroa.

Primer grupe makroa

Napomena: Podrazumevano je skrivena kolonu Ime makroa . Da biste prikazali kolonu Ime makroa , na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na Imena makroa.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta Modul ili Modul klase i izaberite Makro.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na Imena makroa da biste prikazali kolonu Ime makroa .

 3. Za svaku komandu koju želite na vaš prilagođenog priručnog menija:

  • U koloni Ime makroa unesite tekst koji želite da prikažete u priručnom meniju (na primer, „Odštampaj izveštaj” ili „Sačuvaj”).

   1. Napomena: Da biste kreirali taster za pristup tako da možete da koristite tastaturu da biste odabrali komandu, otkucajte znaka "ampersand" (&) ispred slova koje želite da bude taster za pristup u imenu komande (na primer, „&Save”). Ovo pismo biće podvučeno u meniju.

  • U koloni Radnja izaberite prvu radnju koju želite da se izvrši kada kliknete na komandu u priručnom meniju.

  • Ako postoje dodatne radnje koje želite da se izvrši kada izaberete ovu komandu, dodajte ih u sledećim redovima. Za svaku sledeću radnju, na Ime makroa ćeliju ostavite prazno.

   1. Napomena: Da biste kreirali linije između dva komande menija, otkucajte crtica (-) u koloni Ime makroa između odgovarajuće komande u meniju.

 4. Čuvanje i ime makroa, na primer, mcrShortcutMenuCommands.

Sledeća ilustracija prikazuje na primer grupe makroa za prilagođeni meni ili priručnog menija.

A menu macro group in Design view

Ovaj korak može da izgleda suvišne, ali da biste kreirali u priručnom meniju iz grupe makroa koji ste kreirali u koraku 1, morate da kreirate drugi makro koji sadrži radnju makroa " AddMenu ". Ovaj makro ponekad se naziva „makro menija”.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod dugmeta Modul ili Modul klase i izaberite Makro.

 2. U prvom redu makroa, izaberite AddMenu sa liste Radnja .

 3. U okviru Argumenata radnje, u okviru Menija ime otkucajte ime menija (na primer, „izveštaj komande”). Ovaj argument nije potrebna, ali se preporučuje ako se u koraku 3, planirate da biste dodali u meniju kartica na glavnoj traci (kao što je kartica Programski dodaci za obrazac ili izveštaj). Ako u meniju je dodato kao priručnog menija u koraku 3, Ime menija argument se zanemaruje.

 4. Unesite ime makroa koji ste kreirali u koraku 1 u polju Ime makroa menija .

 5. Čuvanje i ime makroa, na primer, mcrAddShortcutMenu.

Sledeća ilustracija pokazuje primer meni makroa koje kreira u meniju dizajnirali smo u koraku 1.

A menu macro in Design view

U zavisnosti od toga gde želite da se pojavi meni, koristite neke od sledećih procedura.

 • Dodali na meni na kartici programski dodaci za obrazac ili izveštaj

  Koristite ovu proceduru ako želite da se pojavljuje na kartici Programski dodaci za određeni obrazac ili izveštaj, meni kao što je prikazano na sledećoj slici:

  Add-Ins tab containing a custom menu

  1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj mesto na koje želite da se pojavi meni, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku List sa svojstvima.

  3. Izaberite ceo objekat tako što ćete izabrati obrazac ili izveštaj sa liste na vrhu okna zadatka list sa svojstvima.

  4. Na kartici na listu sa svojstvima, u polje za svojstvo Priručnom meniju otkucajte ime makroa koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

   Sledeći put kada otvorite obrazac ili izveštaj, kartica Programski dodaci se pojavljuje na traci. Izaberite karticu da biste videli meni.

   Više informacija o tehnike Prilagođavanje trake, kao što su dodavanje prilagođenih kartica ili sakrivanje podrazumevane kartice, potražite u članku Kreiranje prilagođene trake u programu Access.

   Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Dodavanje menija kao priručnog menija za obrascu, izveštaju ili kontroli

  Koristite ovu proceduru ako želite da se pojavi kada kliknete desnim tasterom miša na određeni obrazac, izveštaj ili kontrole, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji meni:

  A simple shortcut menu

  1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj mesto na koje želite u priručnom meniju da se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje izaberite stavku List sa svojstvima.

  3. Izaberite kontrolu ili objekat u koji želite da priložite u priručnom meniju.

   Napomena: Da biste izabrali ceo objekat, izaberite obrazac ili izveštaj sa liste na vrhu okna zadatka list sa svojstvima.

  4. Na kartici na listu sa svojstvima, u polje za svojstvo Traka priručnog menija otkucajte ime makroa koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

 • Dodavanje menija kao opšti priručni meni

  Ova procedura zamenjuje sve na podrazumevane menije sa prečicama u trenutnoj bazi podataka. To ne važi za prilagođene priručne menije koji imaju priložen određene obrazaca, izveštaja ili kontrola.

  1. Kliknite na Dugme Microsoft Office , a zatim izaberite stavku Opcije programa Access.

  2. U dijalogu Opcije programa Access izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

  3. U okviru trake i opcije trake sa alatkama, u polju Traka priručnog menija otkucajte ime makroa koji ste kreirali u koraku 2 (u ovom primeru, „mcrAddShortcutMenu”).

 • Prilagođene priručne menije zamenite podrazumevane priručne menije za objekte koji su priloženi. Ako želite da zadržite određene komande programa Access da biste koristili ove menija, koristite radnju RunCommand da biste postavili komande u grupama makroa za koje želite u menije.

 • Prilagođeni priručni meni koji je povezan sa kontrolu zamenjuje sve druge prilagođene priručne menije koji su definisani u bazi podataka. Prilagođeni priručni meni koji je povezan sa obrascem ili izveštajem zamenjuje prilagođene opšti priručni meni.

 • Kada odredite makro menija za obrazac ili izveštaj ili za bazu podataka, Access pokreće ovaj makro menija pri svakom otvaranju obrasca, izveštaja ili baze podataka. Ako unesete izmene u makrou menija ili grupi makroa koja definiše njegove komande dok je obrazac, izveštaj ili baza podataka nije otvorena, morate da zatvorite obrazac, izveštaj ili bazu podataka i ponovo otvorite da biste videli promene.

 • Da biste kreirali podmeni, pratite korake 1 da biste kreirali grupu odvojene makro koji sadrži samo podmenija komande. Zatim sledite korake 1 ponovo da definišete komande za višeg meni. Dodajte podmenija kao stavke u grupi višeg makro tako što ćete koristiti radnju makroa " AddMenu ". Sledeća ilustracija prikazuje grupe makroa za meni koji sadrži podmeni, a zatim prikazuje dobijene priručnog menija. Treći red u grupi makro kreira izvoz... podmeniju (mcrSubMenu).

  A shortcut menu that contains a submenu

  Možete da kreirate više nivoa podmenija pomoću AddMenu radnje u grupama makroa za svaki nivo menija. Uverite se da obezbedite vrednosti za argument Ime menija za svaku radnju AddMenu , u suprotnom će se pojaviti u podmeniju kao prazan red u meniju višeg.

 • Uslovi makroa podržani su u makrou najvišeg nivoa menija samo. Drugim rečima, možete da koristite uslov u makrou menija da biste utvrdili ako određeni meni ili priručni meni će biti prikazana, ali samo za menije na najvišem nivou. Ne možete da koristite uslove da biste prikazali ili sakrili komande ili podmenije na menijima. Takođe možete da koristite uslov sakrivanje ili prikazivanje prilagođenog priručnog menija ili opšti priručni meni.

 • Opcionalno, meni makroa koje ste kreirali u koraku 2 može biti deo grupe makroa. Na primer, ako imate više priručnog menija za različite objekte ili kontrole, možete da kreirate jedan objekat makroa koji sadrži sve neophodne meni makroi. Uverite se da biste prikazali kolonu Ime makroa i otkucajte jedinstveno ime za svaki makro. U koraku 3, koristite sledeće način zapisivanja da upućuju na makro: macrogroupname.macroname. Na primer, mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×