Kreiranje PowerPoint prezentacije koja se sama pokreće

Kreiranje PowerPoint prezentacije koja se sama pokreće

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete koristiti prezentaciju koja se sama pokreće na štandu ili štand na sajmu ili konvenciji, ili je možete sačuvati kao video zapis i poslati je klijentu.

Office 2016, 2013 i 2010

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova kliknite na dugme Podesi projekciju slajdova.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste osobama koje gledaju projekciju slajdova omogućili da imaju kontrolu tokom kretanja kroz slajdove, izaberite stavku Predstavlja govornik (ceo ekran).

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde kontrola tokom kretanja kroz slajdove nije dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku Pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   prikazuje powerpoint dijalog koji se sam pokreće

Kada odaberete sledeće tipove projekcije: Predstavlja govornik (ceo ekran) i Pregleda se na terminalu (ceo ekran), želećete da isprobavate i snimate vremenske rasporede za efekte i slajdove.

 1. Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Probna podešavanja vremena.

  Napomena:  Tajmer prezentacije počinje odmah kada kliknete na dugme Probna podešavanja vremena.

  Traka sa alatkama Proba se pojavljuje i polje Trajanje slajda počinje sa podešavanjem vremena prezentacije.

  prikazuje okvir za podešavanje vremena snimanja za powerpoint
  Traka sa alatkama „Proba“

  1 Sledeće (prelazak na sledeći slajd)

  2 Pauziraj

  Slika oblačića Vreme slajda

  Slika oblačića Ponavljanje

  5 Ukupno trajanje prezentacije

 2. Dok podešavate trajanje prezentacije, možete da uradite nešto od sledećeg na traci sa alatkama Proba:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, kliknite na dugme Sledeće.

  • Da biste privremeno zaustavili snimanje vremena, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena posle pauziranja, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste postavili tačnu dužinu trajanja slajda koja će se pojaviti, otkucajte dužinu vremena u polju Trajanje slajda.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena za trenutni slajd, kliknite na dugme Ponovi.

 3. Kada postavite vreme za poslednji slajd, okvir za poruke prikazuje ukupno vreme za prezentaciju i traži od vas da uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zadržali snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Da.

  • Da biste odbacili snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Ne.

   Pojavljuje se prikaz „Sortiranje slajdova“ i prikazuje vreme svakog slajda u prezentaciji.

Da biste snimili prateću priču, vaš računar zahteva zvučnu karticu i mikrofon i konektor za mikrofon, ako mikrofon nije deo računara.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na strelicu na dugmetu Snimi projekciju slajdova.

  Prikazuje dugme „Projekcija slajdova zapisa“ u programu Powerpoint

 2. Izaberite nešto od sledećeg:

  • Započni snimanje od početka

  • Započni snimanje od trenutnog slajda

 3. U dijalogu Snimanje projekcije slajdova potvrdite izbor u polju za potvrdu Prateće priče i laserski pokazivač i po želji potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Podešavanja vremena slajdova i animacija.

 4. Kliknite na dugme Započni snimanje.

  Saveti: 

  • Da biste pauzirali prateću priču, u priručnom meniju Snimanje, u prikazu Projekcija slajdova kliknite na dugme Pauziraj. A da biste nastavili snimanje, kliknite na dugme Nastavi snimanje.

  • Pauziranje snimanja prateće priče

 5. Da biste završili sa snimanjem projekcije slajdova, kliknite desnim tasterom miša na slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

 6. Snimljeni vremenski raspored projekcije slajdova automatski se čuva i projekcija slajdova se pojavljuje u prikazu „Sortiranje slajdova“ sa vremenskim rasporedom ispod svakog slajda.

Možete da snimite prateće priče pre nego što pokrenete prezentaciju ili možete da snimite tokom prezentacije i uključite publici komentare. Ako ne želite prateće priče u celoj prezentaciji, možete da snimite zasebne zvukove ili komentare na izabrane slajdove ili objekata. Više detalja potražite u članku zapis projekciju slajdova sa prateće priče i podešavanja.

Office 2007

Prilikom dizajniranja prezentacije koja se sama pokreće, imate okruženje u kojem će se pojaviti na prezentaciju na umu – na primer, da li na štandu će biti izveštajima javnom mestu ili da li će nadzor biti dostupan. Ukoliko imate okruženje u vidu, bolje da odredite koje elemente da dodate u prezentaciju, koliko kontrole da date publici i koje korake da preduzmete da biste onemogućili pogrešnu upotrebu.

Opcije koje ćete možda želeti da razmotrite prilikom dizajniranja prezentacije koja se sama pokreće uključuju sledeće:

 • Hiperveze i radna dugmad    Hiperveze možete da koristite da biste pomogli publici da biste se kretali kroz prezentaciju ili premestite u druge programe. Takođe možete da koristite dugmad za radnju, koja su ugrađene navigacije dugmad koja možete dati prezentacije tj Veb stranice, sa dugmadima za početak, pomoć, se, dalje, i tako dalje.

 • Prateće priče    Možete da dodate snimljena prateće priče koji se reprodukuje sa prezentacijom.

 • Automatski ili ručno podešavanja vremena    Možete da podesite prezentaciju da se sama pokrene pomoću automatskog vremenskog rasporeda ili možete da podesite prezentaciju tako da korisnicima da se kreću kroz nju svojim tempom tako što ćete kliknuti na dugme radna dugmad. Ako podesite prezentaciju da biste pokrenuli na terminalu, samo objekte sa hipervezama ili radna dugmad može da se klikne.

Ako želite da korisnici lokacije za slobodno kretanje kroz prezentacije koja se sama pokreće, možete da dodate hiperveze ili radna dugmad za pružanje za navigaciju.

 • Hiperveze    

  Možete da dodate hiperveze koje stavke prilagođene projekcije, određene slajdove u prezentaciji, različite prezentacije, Microsoft Office Word dokumente, Microsoft Office Excel radnim listovima, lokacijama na Internetu ili intranetu ili e-adrese. Možete da kreirate hipervezu iz bilo kog objekta, uključujući tekst, oblika, tabele, grafikoni i slike.

  Da biste saznali kako da dodate hipervezu potražite u članku Kreiranje ili uređivanje hiperveze.

 • Radna dugmad   

  PowerPoint uključuje gotovih radne dugmadi da možete da dodate u prezentaciju i koju možete da definišete hiperveze. Radna dugmad sadrže oblike, kao što su strelice nalevo i nadesno. Da ih koristite kada želite da uključite obično simbolima za prelazak na sledeći, prethodni, prvi i poslednji slajdove. PowerPoint takođe ima radnu dugmad za reprodukciju filmova ili zvukova.

Dodavanje prateće priče mogu pomoći u izlaganje informacije jasnije u prezentaciji koja se sama pokreće.

Da biste snimili prateću priču, Stoni računari zahteva zvučnu karticu, mikrofon i konektor za mikrofon. Laptop računari zahtevaju samo mikrofon i konektor za mikrofon. Možete da snimite prateće priče pre nego što pokrenete prezentaciju ili možete da snimite tokom prezentacije i uključite publici komentare. Ako ne želite prateće priče u celoj prezentaciji, možete da snimite zasebne zvukove ili komentare na izabrane slajdove ili objekata.

Napomena: Budite spremni da biste počeli sa podešavanjem vremena prezentacije odmah pošto izvršite prvi korak u ovoj proceduri.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Probna podešavanja vremena.

  Traka sa alatkama Proba se pojavljuje i polje Trajanje slajda počinje sa podešavanjem vremena prezentacije.

  Dijalog „Proba“
  Traka sa alatkama „Proba“

  1 Sledeće (prelazak na sledeći slajd)

  2 Pauziraj

  Slika oblačića Vreme slajda

  Slika oblačića Ponavljanje

  5 Ukupno trajanje prezentacije

 2. Dok podešavate trajanje prezentacije, uradite nešto od sledećeg na traci sa alatkama Proba:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, kliknite na dugme Sledeće.

  • Da biste privremeno zaustavili snimanje vremena, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena posle pauziranja, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste postavili tačnu dužinu trajanja slajda koja će se pojaviti, otkucajte dužinu vremena u polju Trajanje slajda.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena za trenutni slajd, kliknite na dugme Ponovi.

 3. Kada postavite vreme za poslednji slajd, okvir za poruke prikazuje ukupno vreme za prezentaciju i traži od vas da uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zadržali snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Da.

  • Da biste odbacili snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Ne.

   Pojavljuje se prikaz „Sortiranje slajdova“ i prikazuje vreme svakog slajda u prezentaciji.

Podešavanje prezentacije za pokretanje na terminalu omogućava da kontrolišete da li miša kliknite bilo gde na ekranu napreduje slajd. Na primer, ako želite da se prikazuje određenim tempom prezentacije, podesite automatski vremenski raspored i postavite prezentacije da biste pokrenuli na terminalu. Da biste korisnicima dodatnu kontrolu, slajdova možete dodati za navigaciju, kao što je hiperveza ili radna dugmad.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U okviru stavke tip projekcije, izaberite stavku pregleda se na terminalu (ceo ekran).

Važno: Ako podesite prezentacije da biste pokrenuli na terminalu, ne zaboravite da takođe koristite Automatski vremenski raspored ili navigaciju hiperveze. U suprotnom, prezentacije koja se sama pokreće će unaprediti dalje od prvog slajda.

Takođe pogledajte

Office 2016

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova kliknite na dugme Podesi projekciju slajdova.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde kontrola tokom kretanja kroz slajdove je dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   Napomena: Izbor ove opcije automatski bira na Ponavljaj neprekidno do "Esc” polje za potvrdu i dovodi do projekcije slajdova da biste pokrenuli stalno ponavlja.

  Opcija za prikazivanje tip

Ako želite projekcije slajdova da se automatski pokreće na terminalu, možete da kontrolišete kada i kako kroz slajdove. Da biste to uradili, možete da primenite isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji, kao i da ih postaviti prelaz automatski smenjuju nakon određenog vremenskog intervala.

 1. Na kartici prelazi izaberite prelaz koji želite.

  Opcije na kartici prelazi

  Da biste videli više efekata zamene slajda, postavite pokazivač prelaza i zatim kliknite na dugme More Down Arrow .

 2. Uradite sledeće na kartici prelazi :

  • Da biste podesili vremenski period koji se prikazuje svakog slajda, izaberite posle i unesite broj sekundi.

  • Da biste podesili trajanje svake prelaza između slajdova, unesite koliko vremena u polje Trajanje .

  • Izaberite stavku Primeni na sve.

  Postavke prelaza u slajd

Office 365 pretplatnike možete da izvezete prezentaciju kao filmske datoteke. Za više detalja pogledajte članak Čuvanje prezentacije kao filmske datoteke .

Office 2011

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova , kliknite na dugme Podesi parametre projekcije.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde kontrola tokom kretanja kroz slajdove je dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   Napomena: Izbor ove opcije automatski bira na Ponavljaj neprekidno do "Esc” polje za potvrdu i dovodi do projekcije slajdova da biste pokrenuli stalno ponavlja.

  Opcija za prikazivanje tip

Ako želite projekcije slajdova da se automatski pokreće na terminalu, možete da kontrolišete kada i kako kroz slajdove. Da biste to uradili, možete da primenite isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji, kao i da ih postaviti prelaz automatski smenjuju nakon određenog vremenskog intervala.

 1. Na kartici prelazi izaberite prelaz koji želite, kao što su isecanje, postepeno pojavljivanje i iščezavanje, brisanje ili razdeljivanje.

  Da biste videli više efekata zamene slajda, postavite pokazivač prelaza i zatim kliknite na strelicu ispod prelazi galerije.

 2. Uradite sledeće na kartici prelazi :

  • Da biste podesili vremenski period koji se prikazuje svakog slajda, izaberite posle i unesite broj sekundi.

  • Da biste podesili trajanje svake prelaza između slajdova, unesite koliko vremena u polje Trajanje .

  • U okviru Primeni na, kliknite na dugme Sve slajdove.

Office 365 pretplatnike možete da izvezete prezentaciju kao filmske datoteke. Za više detalja pogledajte članak Čuvanje prezentacije kao filmske datoteke .

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×