Kreiranje polja za skladištenje datuma i vremena

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste dodali polje za datum/vreme u tabelu u bazi podataka za računare, otvorite tabelu u prikazu dizajna, kliknite na prvo prazno polje u okviru Ime polja, zatim unesite ime za novo polje, a onda kliknite na susedno polje Tip podataka i sa liste odaberite Datum/vreme.

Napomena: U Access Veb aplikacije, koristite okno pločicu da biste kreirali tabele, ali nakon što kreirate jednu možete da je otvorite u prikazu dizajna – samo kliknuti desnim tasterom miša i zatim kliknite na dugme Uredi tabelu.

U veb bazi podataka otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, kliknite na Polja, a zatim u grupi Dodavanje i brisanje izaberite stavku Datum i vreme.

Pošto kreirate polje za datum/vreme, možete ga dodati u obrazac koristeći listu polja. Otvorite obrazac u prikazu dizajna ili rasporeda i pritisnite kombinaciju tastera Alt + F8 da biste prikazali listu polja. Na vrhu liste polja kliknite na Prikaži sve tabele, a zatim kliknite dvaput na polje „Datum/vreme“ da biste ga dodali u obrazac.

Kada dodate polje „Datum/vreme“, možete navesti format datuma koji želite za polje. Možete primeniti unapred definisani format ili kreirati prilagođeni format. Pročitajte da biste saznali više o tome.

U ovom članku

Pregled

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u tabelu

Primena formata na polje „Datum/vreme“

Upravljanje stavkom podataka o datumu/vremenu pomoću maske za unos

Unapred definisani i prilagođeni formati koje možete koristiti

Pregled

Access skladišti podatke o datumu/vremenu kao decimalne brojeve: deo sa celim brojem vrednosti predstavlja datum, a ostatak broja označava vreme. Pošto su podaci o datumu/vremenu numerički, lako je izvršiti računanja, na primer utvrditi period.

Oblici prikaza

Ljudi uglavnom ne žele da vide stvarnu vrednost polja za datum/vreme – ona im ne izgleda kao datum ili vreme. Kada koristite vrednost datuma/vremena, Access je prikazuje u formatu koji je lak za čitanje, kao što je 22/11/2011. Ako programu Access ne date format za korišćenje, on automatski prikazuje datum i vreme u formatima „Opšti format datuma“ i „Dugački format vremena“.

Važeći opsezi vrednosti

Access ne prihvata datume koji su izvan podržanog opsega vrednosti – ali ukoliko niste arheolog, istoričar ili slično, verovatno vam neće trebati takvi datumi. Vrednost datuma/vremena može imati opseg od -657.434,0 (1. januar, 100 A.D. 00:00:00) do 2.958.465,9999 (31. decembar, 9999 A.D. 23:59:59).

Ako unesete datum izvan tog opsega ili ako Access ne prepozna vaš unos kao datum, poruka o grešci vam pruža izbor da unesete novu vrednost ili konvertujete polje u tekst.

Više informacija o tipu podataka datuma/vremena potražite u članku Uvod u tipove podataka i svojstva polja.

Razlike u Access Veb aplikacije ili Veb baze podataka

Postoji nekoliko stvari o poljima „Datum/vreme“ koje ne funkcionišu isto u Access aplikaciji ili veb bazi podataka kao što funkcionišu u bazi podataka za računare. Kada radite u Access aplikaciji ili veb bazi podataka, imajte na umu ova ograničenja:

 • Nemate na raspolaganju onoliko unapred definisanih formata datuma kao u bazi podataka za računare, ali možete uneti prilagođeni format koji imitira unapred definisani format.

 • Prikaz dizajna tabele nije dostupan u veb bazi podataka, ali možete izvršiti promene dizajna tabele, uključujući dodavanje polja „Datum/vreme“ u prikaz lista sa podacima.

 • Ne možete koristiti maske za unos. U Access aplikaciji možete koristiti podsetnike za unos, ali oni ne pomažu pri unosu, već izblede kada počnete sa unosom podataka.

Vrh stranice

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u tabelu

U Access aplikaciji ili bazi podataka za računare možete koristiti prikaz dizajna da biste dodali polje u tabelu. U veb bazi podataka koristite prikaz lista sa podacima.

Dodavanje polja u aplikaciju ili bazu podataka za računare

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. U sledećem dostupnom redu otkucajte ime za novo polje u okviru Ime polja.

 3. U okviru Tip podataka sa liste odaberite Datum/vreme.

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u prikazu dizajna

Dodavanje polja u veb bazu podataka

 1. Otvorite tabelu.

 2. Kliknite na Polja, a zatim u grupi Dodavanje i brisanje izaberite stavku Datum i vreme.

 3. Otkucajte ime za novo polje.

Dodavanje polja „Datum/vreme“ u prikazu lista sa podacima

Vrh stranice

Primena formata na polje „Datum/vreme“

Access obezbeđuje nekoliko unapred definisanih formata za podatke datuma i vremena, ali ako ovi formati ne odgovaraju vašim potrebama, možete navesti prilagođeni format. Podrazumevani format je „Opšti format datuma“ – m/dd/yyyy h:mm:ss AM/PM.

Napomena:  Ovaj odeljak se ne odnosi na veb baze podataka. U veb bazi podataka imate samo dva izbora formata datuma: kratak format datuma i dugačak format datuma. Format podešavate u prikazu lista sa podacima – pošto izaberete polje „Datum/vreme“, kliknite na Polja i u grupi Svojstva izaberite stavku Format, pa odaberite željeni format.

Primena unapred definisanog formata

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna. Ako već nemate polje „Datum/vreme“, dodajte ga (za korake pogledajte prethodni odeljak).

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 3. U odeljku Svojstva polja kliknite na strelicu u polju za svojstvo Format i sa padajuće liste izaberite format.

  Svojstvo „Format“ polja „Datum/vreme“

 4. Pošto izaberete format, pojavljuje se radnja Opcije za ažuriranje svojstava i omogućava vam da primenite novi format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji ga logično nasleđuju. Da biste primenili promene u celoj bazi podataka, kliknite na radnju, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi Ime polja. U ovom slučaju, Ime polja je ime polja „Datum/vreme“.

 5. Da biste primenili promene na celu bazu podataka, kada se pojavi dijalog Ažuriranje svojstava i prikaže obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format, kliknite na dugme Da.

 6. Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Primena prilagođenog formata

Da biste kreirali prilagođeni format, unesite obrazac znakova u svojstvo „Format“ polja. Prilagođeni formati za polje „Datum/vreme“ mogu imati dva odeljka – jedan za datum i drugi za vreme – a odeljke razdvajate pomoću tačke i zareza.

Kada primenite prilagođeni format na polje „Datum/vreme“, možete kombinovati različite formate posedovanjem dva odeljka, jednog za datum i drugog za vreme. U takvom slučaju, odvojićete odeljke pomoću tačke i zareza. Na primer, ovako možete kombinovati „Opšti format datuma“ i „Dugački format vremena“: m/dd/yyyy;h:mm:ss. Da biste primenili format prilagođenog datuma ili vremena, dovršite sledeće:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da radite sa, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje „Datum/vreme“ koje želite da oblikujete.

 3. U donjem delu kliknite na polje za svojstvo Format , a zatim unesite prilagođeni format pomoću znakova iz tabele Čuvari mesta i znaci za razdvajanjetabele.

 4. Pošto unesete format, pojavljuje se radnja Opcije za ažuriranje svojstava i omogućava vam da primenite novi format na sva ostala polja tabele i kontrole obrasca koji ga logično nasleđuju. Da biste primenili promene u celoj bazi podataka, kliknite na radnju, a zatim izaberite stavku Ažuriraj format svuda gde se koristi Ime polja. U ovom slučaju, Ime polja je ime polja „Datum/vreme“.

 5. Ako odaberete da primenite promene na celu bazu podataka, pojavljuje se dijalog Ažuriranje svojstava i prikazuje obrasce i ostale objekte koji će naslediti novi format. Kliknite na dugme Da da biste primenili format.

 6. Sačuvajte promene i prebacite se u prikaz lista sa podacima da biste videli da li vam odgovara taj format.

Vrh stranice

Upravljanje stavkom podataka o datumu/vremenu pomoću maske za unos

Kada želite da korisnici unesu podatke o datumu/vremenu u određenom formatu, koristite masku za unos. Maske za unos se mogu primeniti na polja u tabelama, skupove rezultata upita i kontrole u obrascima i izveštajima. Maska za unos ne utiče direktno na način na koji se podaci prikazuju – to je utvrđeno formatom, kao što je pojašnjeno u prethodnim odeljcima.

Napomena:  Masku za unos ne možete kreirati u Access aplikaciji niti u veb bazi podataka.

Dodavanje maske za unos

 1. Izaberite polje „Datum/vreme“, a zatim u donjem delu koordinatne mreže dizajna na kartici Opšte izaberite svojstvo Maska unosa.

 2. Čarobnjak za maske unosa se otvara i vodi vas kroz proces izbora formata maske za unos.

 3. Da biste primenili format, kliknite na dugme Da, a zatim na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Unapred definisani i prilagođeni formati koje možete koristiti

Unapred definisani formati, sa primerima

Format

Opis

Primeri

Opšti format datuma

(Podrazumevano) prikazuje vrednosti datuma kao brojeve, a vrednosti vremena kao časove, minute i sekunde, iza kojih sledi AM ili PM. Za oba tipa vrednosti, Access koristi znakove za razdvajanje datuma i vremena navedene u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows. Ako vrednost nema komponentu vremena, Access prikazuje samo datum. Ako vrednost nema komponentu datuma, Access prikazuje samo vreme.

30/06/2015 10:10:42 AM

Dugački format datuma

Prikazuje samo vrednosti datuma, kao što je navedeno u dugačkom formatu datuma u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Ponedeljak, 29. avgust 2012.

Srednji format datuma

Prikazuje datum u formatu dd/mmm/yy, ali koristi znak za razdvajanje u prikazu datuma koji je naveden u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

29/Avg/12
29-Avg-12

Kratki format datuma

Prikazuje vrednosti datuma, kao što je navedeno u kratkom formatu datuma u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

29/8/2012
29-8-2012

Dugački format vremena

Prikazuje časove, minute i sekunde. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10:42

Srednji format vremena

Prikazuje časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Kratki format vremena

Prikazuje samo časove i minute. Access koristi znak za razdvajanje naveden u postavci „Vreme“ u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

10:10

Čuvari mesta i znaci za razdvajanje prilagođenog formata

Koristite bilo koju kombinaciju sledećih komponenti da biste kreirali prilagođeni format. Na primer, da biste prikazali sedmicu u godini i dan u sedmici, otkucajte ww/w.

Važno: Prilagođeni formati koji nisu usaglašeni sa postavkom datuma/vremena u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows se zanemaruju. Više informacija o regionalnim postavkama operativnog sistema Windows potražite u pomoći za Windows.

Komponente formata datuma

Format

Opis

d

Dan u mesecu izražen pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 1 do 31).

dd

Dan u mesecu izražen pomoću dve cifre (od 01 do 31).

ddd

Prva tri slova dana u sedmici (od „pon“ do „ned“).

dddd

Puno ime dana u sedmici (od „ponedeljak“ do „nedelja“).

w

Dan u sedmici (od 1 do 7).

ww

Sedmica u godini (od 1 do 53).

m

Mesec u godini izražen pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 1 do 12).

mm

Mesec u godini izražen pomoću dve cifre (od 01 do 12).

mmm

Prva tri slova meseca (od „jan“ do „dec“).

mmmm

Puno ime meseca (od „januar“ do „decembar“).

q

Godišnji kvartal (od 1 do 4).

y

Broj dana u godini (od 1 do 366).

yy

Poslednje dve cifre godine (od 01 do 99).

yyyy

Cela godina (od 0100 do 9999).

Komponente formata datuma

Format

Opis

h

Časovi izraženi pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 23).

hh

Časovi izraženi pomoću dve cifre (od 00 do 23).

n

Minuti izraženi pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 59).

nn

Minuti izraženi pomoću dve cifre (od 00 do 59).

s

Sekunde izražene pomoću jedne ili dve cifre, po potrebi (od 0 do 59).

ss

Sekunde izražene pomoću dve cifre (od 00 do 59).

Komponente formata sata

Format

Opis

AM/PM

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „AM“ ili „PM“ velikim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 PM.

am/pm

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „am“ ili „pm“ malim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 pm.

A/P

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „A“ ili „P“ velikim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 P.

a/p

Sat sa dvanaest časova koji prikazuje „a“ ili „p“ malim slovima, po potrebi. Na primer, 9:34 p.

AMPM

Sat sa dvanaest časova sa odgovarajućom oznakom za prepodne/popodne kao što je definisano u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Komponente znaka za razdvajanje

Napomena: Znaci za razdvajanje se podešavaju u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Znakovi za razdvajanje se prikazuju kao deo vrednosti datuma/vremena. Pored standardnih znakova za razdvajanje datuma (/) i vremena (:), kao prilagođeni znak za razdvajanje možete koristiti bilo koju kratku nisku znakova pod znacima navoda. Znaci navoda se ne prikazuju. Na primer "," prikazuje samo zarez.

Znak za razdvajanje

Opis

:

Znak za razdvajanje za formate vremena; na primer hh:mm

/

Znak za razdvajanje za formate datuma; na primer mmm/yyyy

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×