Kreiranje novog predloška

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Bilo da krećete od ugrađenog predloška ili ažurirate neki od svojih predložaka, ugrađene alatke programa Word pomažu vam da ažurirate predloške prema svojim potrebama. Da biste ažurirali predložak, otvorite datoteku, izvršite željene promene i sačuvajte predložak.

U programu Microsoft Word, možete da kreirate predložak tako što ćete sačuvati dokument kao .dotx datoteka, .dot datoteke ili je .dotm Fuj (tip datoteke .dotm vam dozvoljava da omogućite makroe u datoteci).

 1. Izaberite stavke Datoteka > Otvori.

 2. Kliknite dvaput na ovom Računaru. (U programu Word 2013, kliknite dvaput na računar).

 3. Potražite fasciklu Prilagođeni Office predlošci koja se nalazi u okviru fascikle Moji dokumenti.

 4. Izaberite predložak i kliknite na dugme Otvori.

 5. Napravite željene promene, a zatim sačuvajte i zatvorite predložak.

Dodavanje kontrola sadržaja u predložak

Napravite fleksibilne predloške dodavanjem i konfigurisanjem kontrola sadržaja, kao što su kontrole obogaćenog teksta, slike, padajuće liste ili birači datuma.

Na primer, možete kreirati predložak koji uključuje padajuću listu. Ako omogućite uređivanje padajuće liste, druge osobe mogu da promene opcije liste da bi zadovoljile svoje potrebe.

Napomena:  Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u starijoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, dokument morate da konvertujete u format datoteke Word 2013 tako što ćete izabrati stavke Datoteka > Informacije > Konvertuj, a zatim izabrati stavku U redu. Kada konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste mogli da dodate kontrole sadržaja, potrebno je da prikažete karticu Projektovanje.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagodi traku.

 2. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 3. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

Uključivanje kartice „Projektant“ na traci programa Word

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

dugme za dizajn režima projektanta

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. U dokumentu kliknite na mesto gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog teksta kontrola obogaćenog teksta ili Kontrola sadržaja čistog teksta kontrola čistog teksta .

Umetanje kontrole slike
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola slike kontrola slike .

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira kontrola kombinovanog okvira ili Kontrola sadržaja padajuće liste kontrola padajućeg menija .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda. Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje odabirača datuma
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu birača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma kontrola birača datuma .

Umetanje polja za potvrdu
 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu kontrola polja za potvrdu .

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova kontrola galerije sastavnih blokova .

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Postavljanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i izaberite stavku Svojstva u grupi Kontrole.

  svojstva kontrole režima projektanta

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li se kontrola sadržaja može izbrisati ili urediti kada neko koristi vaš predložak.

 3. Da biste zajedno sačuvali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim izaberite stavku Grupiši u grupi Kontrole.

  dugme grupe režima projektanta

Na primer, možda imate tri pasusa za odricanje odgovornosti. Ako koristite komandu „Grupiši“ da biste grupisali tri pasusa, nije moguće urediti tri pasusa odricanja odgovornosti i oni se mogu izbrisati samo kao grupa.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

  dugme za dizajn režima projektanta

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na dugme Režim dizajniranja da biste isključili opciju dizajniranja i sačuvali tekst uputstva.

Dodavanje zaštite predlošku

Pojedinačnim kontrolama sadržaja u predlošku možete dodati zaštitu i tako sprečite brisanje ili uređivanje određene kontrole sadržaja ili grupe kontrola, a ceo sadržaj predloška možete zaštititi i lozinkom.

Dodavanje zaštite delovima predloška
 1. Otvorite predložak kojem želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Savet:  Da biste izabrali više kontrola, držite taster CTRL dok klikćete na kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

  kontrole grupe režima projektanta

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  svojstva kontrole režima projektanta

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u oknu Zaključavanje izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

  • Potvrdite izbor Nije moguće izbrisati kontrolu za sadržaj, što omogućava da se sadržaj kontrole uređuje, ali ne i da se ta kontrola izbriše iz predloška ili dokumenta koji se zasniva na predlošku.

  • Potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj, što omogućava da se kontrola izbriše, ali ne i da se njen sadržaj uređuje.

Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst, pod uslovom da on postoji. Na primer, ako vaš tekst često sadrži odricanje odgovornosti, možete osigurati da tekst ostane isti i izbrisati odricanje odgovornosti za dokumente u kojima on nije potreban.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

Važno:  Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

Koristite jake lozinke koje kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabe lozinke ne kombinuju te elemente. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Kuća27. Lozinke treba da imaju najmanje 8 znakova. U principu, što je duža lozinka, to je bezbednija.

Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Skladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

Predložak je tip dokumenta koji kreira kopiju kada ga otvorite.

Na primer, poslovni plan spada u tip datoteke koji se obično kreira u programu Word. Umesto da od početka kreirate strukturu poslovnog plana, možete koristiti predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Kada dokument sačuvate kao .docx ili .docm datoteku, sačuvaćete ga odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku, možete da obezbedite preporučene odeljke ili obavezan tekst za druge da koristite, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisani padajuće liste ili specijalne logotip. Možete da dodate zaštitu u odeljak predloška ili možete da primenite lozinke na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word predlošci za većinu tipova dokumenata na lokaciji Office.com. Ako imate Internet vezu, kliknite na karticu datoteka , kliknite na dugme novoi zatim izaberite kategoriju predloška koji želite. Možete i da možete da kreirate sopstvene predloške.

Možete da počnete od praznog dokumenta, koji ćete sačuvati kao predložak, ili da kreirate predložak koji se zasniva na nekom postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje od praznog predloška

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Po želji podesite širine margina, veličinu i položaj stranice, stilove i druge oblike.

  Takođe možete da dodate kontrole sadržaja kao što su birača datuma, tekst uputstva i grafike koje želite da se pojavljuje u svim novim dokumentima koje ste zasnovali na predlošku.

 4. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Odredite ime datoteke novog predloška, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao tip datoteke Word predložak sa makroima (.dotm datoteka) ili tip datoteke Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U okviru dostupni predlošciizaberite stavku novi iz postojećeg.

 3. Izaberite predložak ili dokument koji je sličan onom koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novi.

 4. Promenite po želji širine margina, veličinu i položaj stranice, stilove i druge oblike.

  Takođe možete da dodate kontrole sadržaja kao što su birača datuma, tekst uputstva i grafiku koju želite da se pojavljuje u svim novim dokumentima koje ste zasnovali na predlošku.

 5. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Odredite ime datoteke novog predloška, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao tip datoteke Word predložak sa makroima (.dotm datoteka) ili tip datoteke Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu ponovo koristiti ili drugi delovi dokumenta uskladišteni u galerijama kojima se uvek može pristupiti i koji se uvek mogu ponovo koristiti. Sastavne blokove možete i da sačuvate i distribuirate ih sa predlošcima.

Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji obezbeđuje korisnicima predloška da biraju između dva tipa propratnog pisma kada kreiraju sopstveni izveštaj na osnovu vašeg predloška.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali u skladu sa svojim željama i kojem želite da dodate sastavne blokove između kojih će korisnici predloška moći da biraju.

 2. Otvorite predložak.

  Ostavite otvoren predložak kojem želite da dodate opcije u vezi s korišćenjem sastavnih blokova za korisnike predloška.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da date korisnicima predloška.

  Kada popunite informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka, Proverite da li ste na listi Sačuvaj u izabrali ime predloška.

 4. Isporučite predložak.

  Kada predložak pošaljete ili ga učinite dostupnim drugima, sastavni blokovi koje ste sačuvali sa tim predloškom će biti dostupni u galerijama koje ste odredili.

Svim osobama koje će možda koristiti vaš predložak možete ponuditi fleksibilnost tako što ćete dodati i podesiti kontrole sadržaja, poput kontrola za obogaćeni tekst, slika, padajućih liste ili odabirače datuma.

Na primer, možda ćete kolegi dati predložak koji sadrži padajuću listu, ali će on želeti da koristi drugačiji skup opcija u padajućoj listi u dokumentu koji isporučuje, a koji je zasnovan na vašem predlošku. Zahvaljujući činjenici da ste dodavanjem te kontrole sadržaja predlošku dopustili uređivanje padajuće liste, vaš kolega će moći brzo i lako da prilagodi predložak svojim potrebama.

Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument ili predložak koji je kreiran u prethodnoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u programu Word 2010 format datoteke tako što ćete kliknuti na karticu " datoteka ", kliknete informacije, konvertovanje, i zatim kliknuti na dugme u redu. Pošto konvertujete dokument ili predložak, sačuvajte ga.

Da biste dodali kontrole sadržaja, potrebno je da prikažete karticu "Projektovanje".

Prikaži karticu "Projektovanje"

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Prilagodi traku.

 4. U okviru Prilagođavanje trake izaberite stavku Glavne kartice.

 5. Na listi potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme U redu.

  Polje za potvrdu „Projektovanje“

Dodavanje kontrola sadržaja

Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje, a zatim umetnite željene kontrole.

Traka O14

Umetanje kontrole teksta u koju korisnici mogu da unose tekst

U kontroli sadržaja obogaćenog teksta korisnici mogu oblikovati tekst kao podebljan ili kurziv i mogu otkucati više pasusa. Ako želite da ograničite šta korisnici dodaju, umetnite kontrolu sadržaja čistog teksta.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja obogaćenog teksta Slika glavne trake programa Word ili Kontrola sadržaja čistog teksta Slika glavne trake programa Word .

Umetanje kontrole slike

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici Projektovanje , u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola slike.

  Kontrola sadržaja slike

Umetanje kombinovanog okvira ili padajuće liste

U kombinovanom okviru korisnici mogu izabrati neku stavku sa liste izbora koju obezbedite ili mogu otkucati sopstvene informacije. Na padajućoj listi korisnici mogu samo odabrati stavku sa liste izbora.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja kombinovanog okvira Slika dugmeta ili Kontrola sadržaja padajuće liste Slika glavne trake programa Word .

 2. Izaberite kontrolu sadržaja i na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Traka O14

 3. Da biste kreirali listu izbora, izaberite stavku Dodaj u okviru Svojstva kombinovanog okvira ili Svojstva padajuće liste.

 4. U polje Ime za prikaz upišite neku mogućnost, na primer Da, Ne ili Možda.

  Ponavljajte ovaj korak dok se u padajućoj listi ne nađu sve mogućnosti.

 5. Popunite sva ostala svojstva koja želite.

  Napomena:  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Nije moguće uređivati sadržaj, korisnici neće moći ništa da izaberu.

Umetanje birača datuma

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu birača datuma.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja birača datuma.

  Kontrola sadržaja birača datuma

Umetanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu polja za potvrdu.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja polja za potvrdu.

  Kontrola za sadržaj polja za potvrdu

Umetanje kontrole galerije sastavnih blokova

Kontrole sastavnog bloka možete da koristite kada želite da osobe odaberu određeni blok teksta.

Na primer, kontrole sastavnog bloka su korisne ako podešavate predložak ugovora i treba da dodate drugačiji standardni tekst u zavisnosti od specifičnih zahteva ugovora. Možete da kreirate kontrole sadržaja obogaćenog teksta za svaku verziju predloženog teksta, a zatim možete da koristite kontrolu galerije sastavnih blokova kao kontejner za kontrole sadržaja obogaćenog teksta.

Kontrolu sastavnog bloka možete koristiti i u obrascu.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 2. Na kartici "Projektovanje", u grupi kontrole izaberite stavku Kontrola sadržaja galerije sastavnih blokova.

  Kontrola sadržaja sastavnog bloka

 3. Izaberite kontrolu sadržaja da biste je izabrali.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. Izaberite stavke Galerija i Kategorija za sastavne blokove za koje želite da postanu dostupni u kontroli sastavnog bloka.

Podešavanje ili promena svojstava kontrola sadržaja

 1. Izaberite kontrolu sadržaja i u grupi Kontrole kliknite na dugme Svojstva.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li kontrola može da se izbriše ili uredi kada neko drugi koristi vaš predložak.

 3. Da biste zajedno zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim u grupi Kontrole kliknite na dugme Grupiši.

  Na primer, možda radite na tekstu odricanja odgovornosti koji ima tri pasusa. Ako upotrebite komandu Grupiši da biste grupisali ta tri pasusa, taj tekst neće biti moguće uređivati i moći ćete da ga izbrišete samo kao grupu.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Tekst uputstva može da poboljša upotrebljivost predloška koji kreirate. Podrazumevani tekst uputstva možete menjati u kontrolama sadržaja.

Uradite sledeće da biste podrazumevani tekst uputstva prilagodili korisnicima svog predloška:

 1. Na na karticu " Projektovanje ", u polju u grupi kontrole , kliknite na dugme Režim za dizajniranje.

  Traka O14

 2. Izaberite kontrolu sadržaja u kojoj želite da korigujete tekst uputstva za čuvar mesta.

 3. Uredite tekst čuvara mesta i oblikujte ga na željeni način.

 4. Na na karticu " Projektovanje ", u polju u grupi kontrole , kliknite na dugme Režim za dizajniranje da biste isključili funkciju za dizajniranje i sačuvali tekst uputstva.

Pojedinačnim kontrolama sadržaja u predlošku možete dodati zaštitu i tako sprečite brisanje ili uređivanje određene kontrole sadržaja ili grupe kontrola, a ceo sadržaj predloška možete zaštititi i lozinkom.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kom želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja za koje želite da ograničite promene.

  Da biste izabrali više kontrola držite pritisnut taster CTRL dok klikćete na kontrole.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Grupa, a zatim izaberite stavku Grupiši.

 4. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 5. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u oknu Zaključavanje izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

  • Potvrdite izbor Nije moguće izbrisati kontrolu za sadržaj, što omogućava da se sadržaj kontrole uređuje, ali ne i da se ta kontrola izbriše iz predloška ili dokumenta koji se zasniva na predlošku.

  • Potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj, što omogućava da se kontrola izbriše, ali ne i da se njen sadržaj uređuje.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst, pod uslovom da on postoji. Na primer, ako vaš tekst često sadrži odricanje odgovornosti, možete osigurati da tekst ostane isti i izbrisati odricanje odgovornosti za dokumente u kojima on nije potreban.

Dodela lozinke predlošku

Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji znaju lozinku mogu da uklone zaštitu, uradite sledeće:

 1. Otvorite predložak kom želite da dodelite lozinku.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Zaštita kliknite na dugme Ograniči uređivanje.

 3. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 4. Otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno:  Ako odaberete da ne koristite lozinku, svako može da promeni vaša ograničenja uređivanja.

  Lozinke koje bi trebalo da bude 8 ili više znakova.

  Veoma je važno da zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft je ne može preuzeti. Skladištite lozinke tako što ćete ih zapisati na bezbednom mestu odvojeno od informacija koje one štite.

Predložak je tip dokumenta koji kreira kopiju kada ga otvorite.

Na primer, poslovni plan spada u tip datoteke koji se obično kreira u programu Word. Umesto da od početka kreirate strukturu poslovnog plana, možete koristiti predložak sa unapred definisanim rasporedom na stranici, fontovima, marginama i stilovima. Kada dokument sačuvate kao .docx ili .docm datoteku, sačuvaćete ga odvojeno od predloška na kojem je zasnovan.

U predlošku, možete da obezbedite preporučene odeljke ili obavezan tekst za druge da koristite, kao i kontrole sadržaja kao što su unapred definisani padajuće liste ili specijalne logotip. Možete da dodate zaštitu u odeljak predloška ili možete da primenite lozinke na predložak da biste zaštitili sadržaj predloška od promena.

Možete da pronađete Word predlošci za većinu tipova dokumenata na lokaciji Office.com. Ako imate Internet vezu, kliknite na karticu datoteka , kliknite na dugme novoi zatim izaberite kategoriju predloška koji želite. Možete i da možete da kreirate sopstvene predloške.

Možete da počnete od praznog dokumenta, koji ćete sačuvati kao predložak, ili da kreirate predložak koji se zasniva na nekom postojećem dokumentu ili predlošku.

Započinjanje od praznog predloška

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 3. Po želji podesite širine margina, veličinu i položaj stranice, stilove i druge oblike.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja poput odabirača datuma, kao i grafike za koje želite da budu prisutne u svim novim dokumentima koje budete pravili na osnovu tog predloška.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Odredite ime datoteke novog predloška, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao tip datoteke Word predložak sa makroima (.dotm datoteka) ili tip datoteke Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. Otvorite željeni dokument.

 3. Izvršite promene za koje želite da se nađu u svim novim dokumentima koje budete pravili na osnovu tog predloška.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 5. Odredite ime datoteke novog predloška, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao tip datoteke Word predložak sa makroima (.dotm datoteka) ili tip datoteke Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 6. Zatvorite predložak.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. Na listi Predlošci izaberite stavku Novi iz postojećeg.

 3. Izaberite predložak koji je sličan predlošku koji želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novi.

 4. Po želji podesite širine margina, veličinu i položaj stranice, stilove i druge oblike.

  Možete da dodate i tekst uputstva, kontrole sadržaja poput odabirača datuma, kao i grafike za koje želite da budu prisutne u svim novim dokumentima koje budete pravili na osnovu tog predloška.

 5. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 6. Odredite ime datoteke novog predloška, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word predložak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomena: Predložak možete da sačuvate i kao tip datoteke Word predložak sa makroima (.dotm datoteka) ili tip datoteke Word 97-2003 predložak (.dot datoteka).

 7. Zatvorite predložak.

Svim osobama koje će možda koristiti vaš predložak možete ponuditi fleksibilnost tako što ćete dodati i podesiti kontrole sadržaja, poput kontrola za obogaćeni tekst, slika, padajućih liste ili odabirače datuma.

Na primer, možda ćete kolegi dati predložak koji sadrži padajuću listu, ali će on želeti da koristi drugačiji skup opcija u padajućoj listi u dokumentu koji isporučuje, a koji je zasnovan na vašem predlošku. Zahvaljujući činjenici da ste dodavanjem te kontrole sadržaja predlošku dopustili uređivanje padajuće liste, vaš kolega će moći brzo i lako da prilagodi predložak svojim potrebama.

Dodavanje kontrola sadržaja

Napomena: Dokumentu takođe možete dodavati kontrole sadržaja.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Word opcije.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. Potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 4. Otvorite predložak kojem želite da dodate kontrole sadržaja, a zatim izaberite mesto na koje želite da umetnete kontrolu.

 5. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknite na kontrolu sadržaja koju želite da dodate dokumentu ili predlošku.

  Na primer, možete da kliknete na dugme Obogaćeni tekst da biste umetnuli kontrolu za obogaćeni tekst koja će biti prisutna u svakom dokumentu koji budete kreirali pomoću tog predloška.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument koji je kreiran u prethodnoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u formatu datoteke Word 2007 tako što ćete kliknuti na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izabrati stavku Konvertuji zatim kliknuti na dugme u redu. Pošto konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 6. Izaberite kontrolu sadržaja i u grupi Kontrole kliknite na dugme Svojstva.

 7. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja odaberite da li kontrola može da se izbriše ili uredi kada neko drugi koristi vaš predložak.

 8. Da biste zajedno zadržali nekoliko kontrola sadržaja ili čak nekoliko pasusa teksta, izaberite kontrole ili tekst, a zatim u grupi Kontrole kliknite na dugme Grupiši.

  Na primer, možda radite na tekstu odricanja odgovornosti koji ima tri pasusa. Ako upotrebite komandu Grupiši da biste grupisali ta tri pasusa, taj tekst neće biti moguće uređivati i moći ćete da ga izbrišete samo kao grupu.

Dodavanje teksta sa uputstvom u predložak

Ponekad je korisno dati uputstva za čuvar mesta o tome kako treba ispuniti određenu kontrolu sadržaja koju ste dodali predlošku. Uputstva će biti zamenjena sadržajem kada neko bude koristio taj predložak.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 2. Ako u dokument već niste dodali kontrolu sadržaja, kliknite na mesto na koje želite da je postavite, a zatim izaberite kontrolu.

  Napomena: Ako kontrole sadržaja nisu dostupne, možda ste otvorili dokument koji je kreiran u prethodnoj verziji programa Word. Da biste koristili kontrole sadržaja, morate da konvertujete dokument u formatu datoteke Word 2007 tako što ćete kliknuti na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izabrati stavku Konvertuji zatim kliknuti na dugme u redu. Pošto konvertujete dokument, sačuvajte ga.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Režim za dizajniranje.

 4. Izaberite kontrolu sadržaja kojoj želite da dodate tekst čuvara mesta.

 5. Uredite i oblikujte tekst čuvara mesta onako kako želite.

  Ako ste dodali okvir za tekst kao kontrolu sadržaja i želite da tekst čuvara mesta nestane kada neko u njemu upiše sopstveni tekst, u grupi Kontrole kliknite na dugme Svojstva, a zatim potvrdite izbor Ukloni kontrolu sadržaja kada sadržaj bude uređen.

Čuvanje i isporuka sastavnih blokova sa predloškom

Sastavni blokovi su delovi sadržaja koji se mogu upotrebljavati više puta ili drugi delovi dokumenata koji su uskladišteni u galerijama kako bi uvek bili dostupni i mogli da se koriste. Sastavne blokove možete i da sačuvate i isporučite ih zajedno sa predlošcima. Na primer, možete da kreirate predložak izveštaja koji korisnicima vaših predložaka obezbeđuje dva tipa propratnog pisma između kojih mogu da biraju kada kreiraju sopstveni izveštaj koji se zasniva na vašem predlošku.

 1. Sačuvajte i zatvorite predložak koji ste dizajnirali u skladu sa svojim željama i kojem želite da dodate sastavne blokove između kojih će korisnici predloška moći da biraju.

 2. Otvorite predložak.

  Ostavite otvoren predložak kojem želite da dodate opcije u vezi s korišćenjem sastavnih blokova za korisnike predloška.

 3. Kreirajte sastavne blokove koje želite da date korisnicima predloška.

  Kada popunite informacije u dijalogu Kreiranje novog sastavnog bloka, Proverite da li ste na listi Sačuvaj u izabrali ime predloška.

 4. Isporučite predložak.

  Kada predložak pošaljete ili ga učinite dostupnim drugima, sastavni blokovi koje ste sačuvali sa tim predloškom će biti dostupni u galerijama koje ste odredili.

Pojedinačnim kontrolama sadržaja u predlošku možete dodati zaštitu i tako sprečite brisanje ili uređivanje određene kontrole sadržaja ili grupe kontrola, a ceo sadržaj predloška možete zaštititi i lozinkom.

Dodavanje zaštite za delove predloška

 1. Otvorite predložak kojem želite da dodate zaštitu.

 2. Izaberite kontrole sadržaja ili grupu kontrola za koje želite da ograničite promene.

 3. Na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

 4. U dijalogu Svojstva kontrole sadržaja, u oknu Zaključavanje izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

  • Potvrdite izbor Nije moguće izbrisati kontrolu za sadržaj, što omogućava da se sadržaj kontrole uređuje, ali ne i da se ta kontrola izbriše iz predloška ili dokumenta koji se zasniva na predlošku.

  • Potvrdite izbor Nije moguće urediti sadržaj, što omogućava da se kontrola izbriše, ali ne i da se njen sadržaj uređuje.

   Koristite ovu postavku kada želite da zaštitite tekst, pod uslovom da on postoji. Na primer, ako vaš tekst često sadrži odricanje odgovornosti, možete osigurati da tekst ostane isti i izbrisati odricanje odgovornosti za dokumente u kojima on nije potreban.

Dodavanje zaštite za sav sadržaj predloška

 1. Otvorite predložak koji želite da zaštitite od promena.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštiti dokument, a zatim izaberite stavku Ograniči oblikovanje i uređivanje.

 3. U oknu zadataka Zaštita dokumenta, u odeljku Ograničenja uređivanja potvrdite izbor Dozvoli samo ovaj tip uređivanja za ovaj dokument.

 4. Na listi ograničenja uređivanja izaberite željena ograničenja.

 5. Kliknite na hipervezu Ograniči dozvole da biste izabrali dodatne opcije ograničenja, poput određivanja ko može da čita ili menja dokument.

  Opcije ograničenja obuhvataju postavljanje datuma isteka roka važenja dokumenta i dozvole korisnicima da kopiraju sadržaj.

 6. U okviru stavke Primena pojačane zaštite izaberite stavku Da, primeni pojačanu zaštitu.

 7. Da biste dodelili lozinku dokumentu tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, otkucajte lozinku u polju Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim je potvrdite.

  Važno: Ako izaberete da ne koristite lozinku, svako će moći da promeni ograničenja uređivanja.

Na primer, poslovni plan je uobičajeni dokumenta koji je napisan u programu Word. Umesto kreiranja strukturu poslovni plan iz početka, možete da koristite predložak sa unapred definisanim rasporedom stranica, fontovima, margine i stilovi. Sve što treba da uradite je otvorili predložak i unesite tekst i informacije koje su specifične za dokument. Kada dokument sačuvate kao .docx ili .docm datoteku, možete sačuvati zasebno od predloška na kom se zasniva.

Predlošci se ponašaju na isti način kao i dokumenti jer možete da napravite preporučene odeljke ili obavezan tekst koji drugi mogu da koriste, kao i kontrole sadržaja poput unapred definisanih padajućih lista ili posebnih logotipa. Ukoliko želite da zaštitite sadržaj predloška od promena, možete da zaštitite neki njegov deo ili da na ceo predložak primenite lozinku.

Možete da pronađete Word predlošci za većinu tipova dokumenata na lokaciji Microsoft Office Online. Ako imate Internet vezu, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , kliknite na dugme novoi zatim izaberite kategoriju predloška koji želite. Alternativno, možete da kreirate sopstvene predloške.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×