Kreiranje makroa

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da kreirate na makro da biste izvršili niz određene radnje, a možete da kreirate na makro grupa da biste izvršili srodne niza radnji.

U programu Microsoft Office Access 2007 makroi mogu da se nalaze u objektima makroa (koji se ponekad zovu samostalni makroi) ili mogu da budu ugrađeni u svojstva događaja obrazaca, izveštaja ili kontrola. Ugrađeni makroi postaju deo objekta ili kontrole u koju su ugrađeni. Objekte makroa, za razliku od ugrađenih makroa, možete da vidite u oknu za navigaciju pod stavkom Makroi.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o oknu „Izrada makroa“

Kreiranje samostalnog makroa

Kreiranje grupe makroa

Kreiranje ugrađenog makroa

Uređivanje makroa

Korišćenje uslova za kontrolisanje radnji makroa

Saznajte više o radnjama makroa

Saznajte više o oknu „Izrada makroa“

Okno „Izrada makroa“ koristite za kreiranje i izmenu makroa. Da biste otvorili okno „Izrada makroa“, postupite na sledeći način:

 • Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Prikazaće se okno „Izrada makroa“.

Izrada makroa

U oknu „Izrada makroa“ izrađujete listu radnji koje želite da izvršite prilikom pokretanja makroa. Pri prvom otvaranju okna „Izrada makroa“ prikazane su kolone Radnja, Argumenti i Komentar.

U odeljku Argumenti za radnju za svaku radnju makroa po potrebi unosite i uređujete argumente na levoj strani. Okvir sa opisom koji sadrži kratak opis svake radnje ili argumenta prikazan je na desnoj strani. Izaberite radnju ili argument za radnju da biste u okviru pročitali njegov opis.

Za kreiranje, testiranje i pokretanje makroa možete da koristite komande na kartici Dizajn u oknu „Izrada makroa“.

U sledećoj tabeli opisane su komande koje su dostupne na kartici Dizajn.

Grupa

Komanda

Opis

Alatke

Pokreni

Izvršava radnje navedene u makrou

Korak po korak

Omogućava režim rada u koracima. Kada pokrenete makro u ovom režimu, svaka radnja se izvršava pojedinačno. Nakon dovršavanja svake radnje, biće prikazan dijalog Makro u jednom koraku. Kliknite na dugme Korak u dijalogu da biste prešli na sledeću radnju. Kliknite na dugme Zaustavi sve makroe da biste zaustavili ovaj i sve druge aktivne makroe. Kliknite na dugme Nastavi da biste izašli iz ovog režima i ostale radnje izvršili bez zaustavljanja

Izrada

Kada unesete argument za radnju koji može da sadrži izraz, ovo dugme će biti omogućeno. Kliknite na dugme Izrada da biste otvorili dijalog Izrada izraza koji možete da koristite da biste kreirali izraz.

Redovi

Umetni redove

Iznad izabranih redova umeće jedan ili više praznih redova radnje.

Izbriši redove

Briše izabrane redove radnje.

Prikazivanje/skrivanje

Prikaži sve radnje

Prikazuje više ili manje radnji makroa na padajućoj listi Radnja.

 • Kliknite na dugme Prikaži sve radnje da biste prikazali dužu listu radnji makroa. Kada duža lista radnji makroa postane dostupna, dugme Prikaži sve radnje izgleda kao da je izabrano. Ako iz ove duže liste izaberete radnju makroa, možda će biti potrebno da pre pokretanja radnje bazi podataka dodelite izričiti status pouzdanosti.

 • Uverite se da dugme Prikaži sve radnje nije izabrano da biste se sa duže liste radnji makroa prebacili na kraću listu koja prikazuje samo one radnje makroa koje mogu da se koriste u bazi podataka koja nije pouzdana.

  Savet: Ako je dugme Prikaži sve radnje izabrano, kliknite na dugme Prikaži sve radnje da biste opozvali izbor. Ukoliko dugme Prikaži sve radnje nije izabrano, dostupna je kraća lista pouzdanih radnji makroa.

Imena makroa

Prikazuje ili sakriva kolonu Ime makroa. Imena makroa su potrebna u grupama makroa da bi se pojedinačni makroi međusobno razlikovali, ali u suprotnom su imena makroa opcionalna. Više informacija potražite u odeljku Kreiranje grupe makroa.

Uslovi

Prikazuje ili sakriva kolonu Uslov. Ovu kolonu koristite za unos izraza koji kontrolišu vreme izvršavanja radnje.

Argumenti

Prikazuje ili skriva kolonu Argumenti. Ova kolona prikazuje argumente za svaku radnju makroa i olakšava čitanje makroa. Ako kolona Argumenti nije prikazana, moraćete da kliknete na svaku radnju i pročitate argumente u odeljku Argumenti za radnju. U kolonu Argumenti ne možete da unesete argumente.

Savet: Izrada makroa je redizajnirana u programu Access 2010 da biste dodatno olakšava kreiranje, menjanje i delite pristup makroe.

Vrh stranice

Kreiranje samostalnog makroa

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Prikazaće se okno „Izrada makroa“.

 2. Dodavanje radnje u makro:

  • U oknu „Izrada makroa“ kliknite na prvu praznu ćeliju u koloni Radnja.

  • Upišite radnju koju želite da koristite ili kliknite na strelicu da biste prikazali listu dostupnih radnji, a zatim izaberite željenu radnju.

   Biranje radnje makroa

  • U odeljku Argumenti za radnju (u donjem delu okna „Izrada makroa“) po potrebi precizirajte argumente za svaku radnju.

   Unos argumenata radnje

   Napomena: 

   • Argumenti koje upisujete u odeljku Argumenti za radnju prikazuju se u koloni Argumenti na listi radnji. Međutim, kolona Argumenti služi samo za prikaz; u nju ne možete da unesete argumente.

   • Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u polje argumenta u odeljku Argumenti za radnju, a zatim pročitajte opis u susednom okviru.

    Saveti

    • Za na argument radnje čija je postavka je ime objekta baze podataka, argument možete da podesite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje argumenta Ime objekta na radnju.

    • Radnju možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u oknu „Izrada makroa“. Ako u okno „Izrada makroa“ prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul, Access će dodati radnju koja otvara tu tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ukoliko u okno „Izrada makroa“ prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće taj makro.

  • Opcionalno, upišite komentar za radnju u kolonu Komentar.

 3. Pomerite se u drugi red radnje, a zatim ponovite korak 2 kako biste u makro dodali još radnji.

Kada pokrenete makro, Access će izvršiti radnje onim redom kojim ste ih naveli.

Vrh stranice

Kreiranje grupe makroa

Ako želite da grupišete nekoliko povezanih makroa u jedan objekat makroa, možete da kreirate grupu makroa.

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi, kliknite na dugme makro. Ako ova komanda nije dostupna, kliknite na strelicu ispod modul ili na dugme " Modul klase ", a zatim kliknite na dugme makro. Slika dugmeta

  Prikazaće se okno „Izrada makroa“.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Prikaži/sakrij kliknite na Imena makroa Slika dugmeta ako već nije izabrana.

  U oknu „Izrada makroa“ prikazaće se kolona Ime makroa.

  Napomena: Imena makroa su potrebna u grupama makroa da bi se pojedinačni makroi međusobno razlikovali. Ime makroa se pojavljuje u istom redu kao i njegova prva radnja. Kolona sa imenom makroa je prazna za svaku sledeću radnju u makrou. Makro se završava na mestu na kom se pojavljuje ime sledećeg makroa.

 3. U kolonu Ime makroa upišite ime za prvi makro u grupi.

 4. Dodajte radnje koje želite da prvi makro izvrši:

  • U koloni Radnja kliknite na strelicu da biste prikazali listu radnji.

  • Izaberite željenu radnju.

  • U odeljku Argumenti za radnju po potrebi precizirajte argumente radnje.

   Da biste videli kratak opis svakog argumenta, kliknite u odgovarajuće polje, a zatim pročitajte opis sa desne strane argumenta.

   Saveti

   • Za argument za radnju čija je postavka ime objekta baze podataka, argument možete da postavite prevlačenjem objekta iz okna za navigaciju u polje argumenta Ime objekta te radnje.

   • Radnju možete da kreirate i prevlačenjem objekta baze podataka iz okna za navigaciju u prazan red u oknu „Izrada makroa“. Ako u okno „Izrada makroa“ prevučete tabelu, upit, obrazac, izveštaj ili modul, Access će dodati radnju koja otvara tu tabelu, upit, obrazac ili izveštaj. Ukoliko u okno „Izrada makroa“ prevučete makro, Access će dodati radnju koja pokreće taj makro.

  • Opcionalno upišite komentar za radnju.

 5. Premestite se u sledeći prazan red, a zatim upišite ime sledećeg makroa u kolonu Ime makroa.

 6. Dodajte radnje koje želite da izvrši makro.

 7. Ponovite korake 5 i 6 za svaki makro u grupi.

Na sledećoj slici prikazana je mala grupa makroa. Grupa sadrži dva makroa čija imena su prikazana u koloni Ime makroa. Svaki makro sadrži dve radnje.

Primer grupe makroa

Napomena: 

 • Kada sačuvate grupu makroa, ime koje ste naveli predstavlja ime grupe makroa. U prethodnom primeru ime grupe makroa je „Macro3“. Ovo ime je prikazano pod stavkom Makroi u oknu za navigaciju. Za upućivanje na pojedinačni makro u grupi makroa koristite ovu sintaksu:

  imegrupemakroa.imemakroa

  Na primer, na prethodnoj slici „Macro3.FoundMsg“ upućuje na drugi makro u grupi.

 • Ako pokrenete makro grupa ili tako što ćete kliknuti dvaput na nju u oknu za navigaciju ili tako što ćete kliknuti na dugme Pokreni Slika dugmeta u grupi " Alatke " na kartici " Dizajn ", Access će izvršiti samo prvi makro u grupi zaustavljanja kada se dostigne drugi ime makroa.

Vrh stranice

Kreiranje ugrađenog makroa

Ugrađeni makroi se razlikuju od samostalnih makroa po tome što su uskladišteni u svojstva događaja obrazaca, izveštaja ili kontrola. Nisu prikazani u vidu objekata pod stavkom Makroi u oknu za navigaciju. To vam olakšava upravljanje bazom podataka jer ne morate da pratite razdvojene objekte makroa koji sadrže makroe za obrazac ili izveštaj. Osim toga, ugrađeni makroi su uključeni u obrazac ili izveštaj prilikom svakog kopiranja, uvoza ili izvoza.

Na primer, ako želite da sprečite prikazivanje izveštaja koji ne sadrži podatke, možete da ugradite makro u njegovo svojstvo događaja Pri nedostatku podataka. Za prikazivanje poruke možete da koristite radnju MsgBox, a zatim radnju CancelEvent za otkazivanje izveštaja umesto prikazivanja prazne stranice.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj koji će sadržati makro, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta .

 2. Ako list sa svojstvima već nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Kliknite na kontrolu ili na odeljak koji sadrži svojstvo događaja u koje želite da ugradite makro. Kontrolu ili odeljak (odnosno ceo obrazac ili izveštaj) možete da izaberete i korišćenjem padajuće liste pod stavkom Tip selekcije na vrhu lista sa svojstvima.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Događaj.

 5. Izaberite svojstvo događaja u koje želite da ugradite makro, a zatim kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ .

 6. U dijalogu Odabiranje izrade izaberite stavku Izrada makroa, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U oknu „Izrada makroa“ kliknite na prvi red u koloni Radnja.

 8. Sa padajuće liste Radnja izaberite željenu radnju.

 9. U odeljku Argumenti za radnju unesite sve potrebne argumente.

 10. Ako želite da dodate radnju, kliknite na sledeći red u koloni Radnja i ponovite korake 8 i 9.

 11. Kada je makro dovršen, kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim na dugme Zatvori.

Makro će se pokrenuti prilikom svakog aktiviranja svojstva događaja.

Napomena: Pristup vam omogućava da napravite grupe makroa u vidu ugrađenog makroa. Međutim, samo prvi makro u grupi se pokreće kada se aktivira događaj. Naredna makroa u grupi se zanemaruju.

Vrh stranice

Uređivanje makroa

 • Umetanje reda radnje     Kliknite desnim tasterom miša na red radnje iznad kog želite da umetnete novi red radnje, a zatim izaberite stavku Umetni redove Slika dugmeta .

 • Brisanje reda radnje     Kliknite desnim tasterom miša na red radnje koji želite da izbrišete, a zatim izaberite stavku Izbriši redove Slika dugmeta .

 • Premeštanje reda radnje     Izaberite red radnje tako što ćete kliknuti na zaglavlje reda levo od radnje, a zatim ga prevucite na novu poziciju.

Možete da umetnete, izbrišete ili premestite više redova tako što ćete prvo izabrati grupu redova, a zatim izvršiti željenu radnju. Da biste izabrali grupu redova, kliknite na zaglavlje reda u prvom redu koji želite da izaberete, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim kliknite na zaglavlje reda u poslednjem redu koji želite da izaberete. (Zaglavlje reda je osenčeno polje sa leve strane svakog reda radnje.)

Drugi način izbora više redova jeste da postavite pokazivač na zaglavlje prvog reda koji želite da izaberete, a zatim da kliknete i prevučete ga naviše ili naniže da biste izabrali druge redove.

Napomena: Kada birate redove tako što kliknete na njih i prevučete ih, prvi red koji birate ne sme biti već izabran. Ako je već izabran, Access će pretpostaviti da pokušavate da ga prevučete na novu lokaciju.

Vrh stranice

Korišćenje uslova za kontrolisanje radnji makroa

Možete da koristite bilo koji izraz koji uslov daje vrednost „True/False“ („Tačno/netačno“) ili „Yes/No“ („Da/Ne“). Radnja makroa će biti izvršena ako uslov ima vrednost „True“ (ili „Yes“).

Da biste uneli uslov za radnju makroa, prvo morate da prikažete kolonu Uslov u oknu „Izrada makroa“:

 • Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Uslovi Slika dugmeta .

Upišite izraz u kolonu Uslov. Ne počinjite izraz znakom jednakosti (=). Da bi se uslov istovremeno primenjivao na više radnji, u svaki sledeći red upišite . Na primer:

Uslov koji se primenjuje na više radnji makroa

Savet: Kao uslov unesite False da bi Access privremeno zanemario radnju. Privremeno zanemarivanje radnje može biti korisno kada pokušavate da pronađete probleme u makrou.

Primeri uslova makroa

Koristite ovaj izraz:

Za izvršavanje radnje u sledećem slučaju:

[Grad]="Pariz"

„Pariz“ predstavlja vrednost „Grad“ u polju obrasca iz kog je pokrenut makro.

DCount("[ID porudžbine]"; "Porudžbine")>35

Postoji više od 35 stavki u polju „ID porudžbine“ u tabeli „Porudžbine“.

DCount("*"; "Detalji porudžbine"; "[ID porudžbine]=Forms![Porudžbine]![ID porudžbine]")>3

U tabeli „Detalji porudžbine“ postoje barem četiri stavke za koje se polje „ID porudžbine“ podudara sa poljem „ID porudžbine“ u obrascu „Porudžbine“.

[DatumIsporuke] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Vrednost polja „Datum otpreme“ u obrascu iz kog je pokrenut makro nije raniji od 2. februara 2007. i nije kasniji od 2. marta 2007.

Forms![Proizvodi]![JedinicaNaLageru]<5

Vrednost polja „JediniceNaLageru“ u obrascu „Proizvodi“ je manja od 5.

IsNull([Ime])

Vrednost "ime" u obrascu iz kog je pokrenut makro je bez vrednosti (ima bez vrednosti). Ovaj izraz je jednaka [ime] je "null".

[Zemlja]="SAD" And Forms![Zbir prodaje]![Zbir porudžbina]>100

Vrednost u polju „Zemlja“ u obrascu iz kog je makro pokrenut je „SAD“, a vrednost polja „Zbir porudžbina“ u obrascu „Zbir prodaje“ je veća od 100.

[Zemlja] In ("Francuska"; "Italija"; "Španija") And Len([PoštanskiBroj])<>5

Vrednost polja „Zemlja/region“ u obrascu iz kog je pokrenut makro je „Francuska“, „Italija“ ili „Španija“, a poštanski broj nema dužinu od 5 znakova.

MsgBox("Želite li da potvrdite promene?";1)=1

Kliknite na dugme U redu u dijalogu u kom funkcija MsgBox prikazuje poruku Želite li da potvrdite promene?. Ako u dijalogu kliknete na dugme Otkaži, Access će zanemariti radnju.

[TempVars]]![MojaProm]=43

Vrednost privremene promenljive Mojaprom (koje su kreirane pomoću na Radnja makroa " SetTempVar ") jednaka 43.

[MacroError]<>0

Vrednost svojstva objekta MacroErrorbroj nije jednak 0, što znači da došlo je do greške u makrou. Ovaj uslov može da se koristi zajedno sa na ClearMacroError i OnError radnji makroa da biste kontrolisali šta se događa kada dođe do greške.

Više informacija o izrazima potražite u članku Pravljenje izraza.

Vrh stranice

Više informacija o radnjama makroa

Dok radite u oknu „Izrada makroa“, možete da saznate više o radnji ili argumentu tako što ćete ga izabrati i pročitati njegov opis u okviru koje se nalazi u donjem desnom uglu prozora. Osim toga, postoji tema pomoći koja je pridružena svakoj radnji makroa. Odaberite radnju sa liste, a zatim pritisnite taster F1 kako biste saznali više o njoj.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×