Kreiranje lokacije

Pre nego što kreirate lokaciju, morate da odredite da li unutar postojeće strukture lokacije želite podlokaciju ili novu lokaciju najvišeg nivoa. U ovom članku su date osnovne informacije za pomoć pri odlučivanju. Ako su potrebna dodatna uputstva ili ako treba da kreirate nekoliko podlokacija ili lokacija najvišeg nivoa, razmislite o tome da se konsultujete sa administratorom.

U ovom članku

Pregled

Odlučite da li da kreirate podlokaciju ili lokaciju najvišeg nivoa

Kreiranje podlokacije na postojećoj lokaciji

Kreiranje lokacije najvišeg nivoa koristeći samouslužno kreiranje lokacije

Drugi načini kreiranja lokacija

Lokacija je grupa povezanih Web stranica na kojima vaš tim može da radi na projektima, održava sastanke i deli informacije. Vaša organizacija može da koristi podlokacija i lokacija najvišeg nivoa da podeli sadržaj na različite lokacije kojima se može odvojeno upravljati. Vaša organizacija će, na primer, možda želeti da razdvoji lokacije za svaki proizvod ili region.

Web lokacije najvišeg nivoa mogu imati više podlokacija, a podlokacije takođe mogu imati više podlokacija. Cela struktura Web lokacije najvišeg nivoa i sve njene podlokacije nazivaju se kolekcija lokacija.

Da li možete da kreirate lokacije i podlokacije zavisi od toga kako je vaša organizacija postavila svoje lokacije i dozvole za njihovo kreiranje. Neke organizacije moraju da zadrže čvrstu kontrolu nad tim ko može da kreira lokacije, ili kada se i gde kreiraju lokacije. Druge organizacije omogućavaju korisnicima širi pristup i više slobode pri kreiranju lokacija kada je to neophodno.

Podlokacija

Možete da kreirate novu podlokaciju unutar postojeće strukture lokacije ako imate nivo dozvole „Dizajn“. Podrazumeva se da nova podlokacija koristi URL adresu svoje nadređene lokacije kao prvi deo svoje URL adrese. Podlokacija može da nasledi dozvole i navigaciju postojeće lokacije, ali možete da navedete i jedinstvene dozvole i navigaciju. Podrazumevano je da nova podlokacija, na primer, koristi postojeću gornju traku sa vezama i matičnu stranicu, ali možete da navedete da ona koristi sopstvenu gornju traku sa vezama i matičnu stranicu.

Gornja traka sa vezama

Gornja traka sa vezama se pojavljuje u obliku nekoliko kartica povezanih hipervezama i postavljenih preko vrha svih stranica. Ako se vaša lokacija, na primer, zove „Planiranje konvencije“, veze prema vašoj lokaciji „Planiranje konvencije“ mogu da se pojave u gornjoj traci sa vezama nadređene lokacije, tako da osobe koje posete nadređenu lokaciju lako mogu da pronađu lokaciju „Planiranje konvencije“.

Kada kreirate novu podlokaciju, možete da obuhvatite podlokaciju u navigacionim elementima nadređene lokacije kako biste pomogli drugima da nađu vašu lokaciju. Na primer, možete da uključite podlokaciju u gornju traku sa vezama nadređene lokacije i na traci za brzo pokretanje nadređene lokacije. Brzo pokretanje se prikazuje na bočnoj strani većine stranica za korisnike, direktno ispod veze Pregledaj sav sadržaj lokacije.

Brzo pokretanje

Lokacija najvišeg nivoa

Morate podrazumevano da budete administrator da biste kreirali lokacije najvišeg nivoa (i kolekcije lokacija koje se zasnivaju na lokacijama najvišeg nivoa), ali administrator može da omogući samouslužno kreiranje lokacije da bi druge osobe mogle da kreiraju lokacije najvišeg nivoa. Ako je samouslužno kreiranje lokacije omogućeno, osobe sa nivoima dozvole „Potpuna kontrola“, „Dizajn“, „Doprinošenje“ i „Čitanje“ mogu da kreiraju lokacije. Lokacija najvišeg nivoa ne može da nasledi navigaciju ili dozvole od neke druge lokacije. Ona ima sopstvene elemente navigacije i dozvole, ali možete da izmenite dozvole. Kada kreirate novu lokaciju najvišeg nivoa, veze prema njoj neće automatski biti dodate drugoj lokaciji. Možete kasnije da uređujete elemente navigacije drugih lokacija tako da upućuju prema vašoj lokaciji.

Napomena: Nove lokacije najvišeg nivoa i njihove kolekcije lokacija se podrazumevano kreiraju u direktorijumu lokacije koji je zasnovan na putanji servera. Na primer, URL adresa lokacije koja se zove Site_A biće: http://ime_servera/sites/Site_A/default.aspx. Podrazumevani naziv za ime putanje je /sites, iako ime može da varira zavisno od jezika na lokaciji. Administrator može da promeni ime ili lokaciju ove putanje tako što definiše nadgledane putanje. Međutim, kada kreirate lokaciju koristeći samouslužno kreiranje lokacije, ne možete da menjate putanju lokacije.

Vrh stranice

Odlučite da li da kreirate podlokaciju ili lokaciju najvišeg nivoa

Morate da odlučite da li ćete kreirati podlokacije unutar iste kolekcije lokacija ili lokacije najvišeg nivoa u posebnim kolekcijama lokacija. Ova odluka se zasniva na tome koliko zajedničkog lokacije imaju među sobom, da li želite da imate mogućnost da pojedinačno upravljate njima i da li želite da oni dele elemente kao što su navigacija ili pretraživanje.

Unutar kolekcije lokacija, sve lokacije mogu da koriste istu:

 • Navigaciju

 • Tipove sadržaja

 • Tokove posla

 • Grupe bezbednosti

 • Polja za pronalaženje između lista

 • Područje pretraživanja

 • Skup funkcija

Odaberite podlokacije unutar iste kolekcije lokacija kada:

 • Želite da lokacije dele navigaciju.

 • Želite da podlokacije nasleđuju dozvole od nadređenih lokacija.

 • Želite da lokacije dele liste.

 • Želite da lokacije dele elemente dizajna (kao što su teme ili stilovi).

Odaberite Web lokacije najvišeg nivoa u posebnim kolekcijama lokacija kada:

 • Treba da imate posebnu bezbednost za različite lokacije.

  Napomena: Iako možete da imate jedinstvene dozvole za podlokaciju, ponekad možda želite da budete sigurni da dve lokacije nemaju zajedničke korisnike i dozvole. U tim slučajevima, treba da koristite posebne kolekcije lokacija.

 • Možda postoji potreba da u budućnosti premestite kolekciju lokacija u drugu bazu podataka.

 • Želite da imate mogućnost da napravite rezervnu kopiju ili vratite u prethodno stanje samo tu lokaciju.

 • Želite da imate mogućnost da ograničite područje toka posla samo na tu lokaciju.

 • Želite da imate posebni opseg pretrage samo za tu lokaciju.

Vrh stranice

Kreiranje podlokacije na postojećoj lokaciji

Pre kreiranja lokacije proverite da li se nalazite u delu lokacije u kojem želite da kreirate novu podlokaciju.

Na stranici „Sav sadržaj lokacije“ izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Savet: U većini slučajeva možete i da koristite meni Radnje na lokaciji Slika dugmeta da biste dovršili ovaj korak.

 1. U odeljku Web stranice izaberite stavku Lokacije i radni prostori.

 2. U odeljku Naslov i opis upišite naslov vaše lokacije. Naslov je neophodan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu Web stranice i pojavljuje se u elementima navigacije koji pomažu korisnicima da nađu i otvore lokaciju.

 3. Upišite opis namene vaše lokacije u okvir Opis. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje na vrhu Web stranice i pomaže korisnicima da razumeju namenu vaše lokacije.

 4. U odeljku Adresa Web lokacije upišite URL adresu vaše lokacije. Prvi deo vam je dat.

  Da biste izbegli potencijalne probleme sa ažuriranjem ili izmenom lokacije, nemojte da unosite nijedan od sledećih specijalnih znakova kao deo Web adrese.

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. U odeljku Izbor predloška kliknite na željenu karticu, a zatim izaberite željeni predložak lokacije.

  Primeri uobičajenih podrazumevanih predložaka lokacija

 6. U odeljku Dozvole izaberite da li želite da omogućite pristup istim korisnicima koji imaju pristup ovoj nadređenoj lokaciji ili jedinstvenom skupu korisnika.

  Ako kliknete na dugme Koristi jedinstvene dozvole, pošto završite s unosom informacija na trenutnoj stranici, kasnije možete da postavite dozvole.

 7. U odeljku Navigacija izaberite da li želite da nova podlokacija bude vidljiva u navigaciji njene nadređene lokacije.

  Podrazumeva se da se brzi pristup prikazuje na bočnoj strani većine stranica za korisnike, direktno ispod veze Pregledaj sav sadržaj lokacije. Gornja traka sa vezama se pojavljuje kao nekoliko kartica povezanih hipervezama preko vrha na svim stranicama.

 8. U odeljku Nasleđivanje navigacije navedite da li želite da lokacija nasleđuje svoju gornju traku sa vezama od nadređene lokacije ili želite da ima sopstveni skup veza na gornjoj traci sa vezama.

  Ova postavka utiče na to da li će se nova lokacija pojaviti kao deo putanje navigacije nadređene lokacije. Putanja navigacija obezbeđuje skup hiperveza koje omogućavaju korisnicima lokacije da se brzo kreću nagore po hijerarhiji lokacija unutar kolekcije lokacija, kao što je „Planiranje konvencije“. Kada se krećete nadole po hijerarhiji, putanja navigacija se pojavljuje na stranici na koju ste otišli. Ako kliknete na Ne, vaša podlokacija neće sadržati putanju navigaciju nadređene lokacije.

 9. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Ako ste naveli da želite da podlokacija ima iste dozvole kao nadređena lokacija, nova lokacija će biti kreirana kada kliknete na dugme Kreiraj. Ako ste naveli jedinstvene dozvole, pojavljuje se veza „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, gde možete da postavite grupe za podlokaciju.

 10. Ako se pojavi stranica „Podesi grupe za ovu lokaciju“, morate da navedete da li želite da kreirate nove grupe ili koristite postojeće grupe za posetioce, članove i vlasnike ove lokacije. U svakom odeljku postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako kliknete na stavku Kreiraj novu grupu, prihvatite automatski kreirano ime nove SharePoint grupe ili upišite novo ime, a zatim dodajte osobe po želji. Kliknite na ikonu oznake potvrde radi potvrđivanja svih imena koje ste upisali ili kliknite na ikonu adresara da biste u vašem direktorijumu potražili i druga imena.

   U odeljku Posetioci ove lokacije možete grupi posetilaca da dodate i sve ovlašćene korisnike, što podrazumevano članovima grupe daje dozvolu za čitanje sadržaja na lokaciji.

  • Ako kliknete na stavku Koristi postojeću grupu, izaberite željenu SharePoint grupu sa liste.

   Ako imate nekoliko SharePoint grupa, lista može biti skraćena. Kliknite na dugme Još da biste videli punu listu ili na dugme Manje da biste skratili listu.

 11. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje lokacije najvišeg nivoa koristeći samouslužno kreiranje lokacije

Pre nego što možete da kreirate lokaciju koristeći samouslužno kreiranje lokacije, administrator prvo mora da omogući uslugu samouslužnog kreiranja lokacije u centralnoj administracije programa SharePoint.

Ako je samouslužno kreiranje lokacije omogućeno, na listi Objave na lokaciji se pojavljuje objava sa vezom za kreiranje lokacije. Ako ne vidite objavu, kontaktirajte administratora u vezi informacija o samouslužnoj URL adresi za kreiranje lokacija.

 1. Idite na lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

  Ako se nalazite na podlokaciji lokacije najvišeg nivoa, kliknite na matičnu stranicu u gornjoj traci sa vezama ili na prvu lokaciju u hijerarhiji putanje navigacije. Na primer, ako je vaša putanja Lokacija_tima>Marketing>Projekti, jer se nalazite na stranici „Projekti“ na lokaciji „Marketing“, kliknite na vezu Lokacija_tima.

 2. Na matičnoj stranici lokacije najvišeg nivoa pogledajte listu Objave.

  Ako na matičnoj stranici ne vidite objavu samouslužnog kreiranja lokacije, prikažite punu listu tako što kliknete na Objave. Ako ne vidite listu Objave, kliknite na vezu Pregledaj ceo sadržaj lokacije, a zatim u listi Liste potražite Objave.

  Savet: Ako već imate URL adresu za samouslužno kreiranje lokacije, onda možete da upišete ili nalepite URL adresu direktno na traku sa adresama u vašem pregledaču bez prethodnog lociranja objave o kreiranju lokacije.

 3. U objavi pod imenom Samouslužno kreiranje lokacije kliknite na URL adresu za kreiranje nove Web lokacije. Ako ne vidite URL adresu, kliknite na objavu da biste je potpuno otvorili.

  Podrazumevano ime objave je Samouslužno kreiranje lokacije, ali ga je administrator možda prilagodio.

 4. Na stranici „Nova SharePoint lokacija“, u odeljku Naslov i opis, upišite naslov svoje lokacije. Naslov je neophodan.

  Naslov se pojavljuje na vrhu Web stranice i pojavljuje se u elementima navigacije koji pomažu korisnicima da pronađu i otvore lokaciju.

 5. U odeljku Naslov i opis, upišite opis namene vaše lokacije u okvir Opis. Opis je opcionalan.

  Opis se pojavljuje na vrhu Web stranice i pomaže korisnicima da razumeju namenu vaše lokacije.

 6. U odeljku Adresa Web lokacije upišite URL adresu vaše lokacije. Prvi deo vam je dat.

  Da biste izbegli potencijalne probleme s ažuriranjem ili izmenom lokacije, nemojte da unesete nijedan od sledećih specijalnih znakova kao deo Web adrese.

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  Specijalni znakovi koje treba izbegavati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. U odeljku Izbor predloška kliknite na željenu karticu, a zatim izaberite željeni predložak lokacije.

  Primeri uobičajenih podrazumevanih predložaka lokacija

  • Lokacija tima     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koju timovi mogu da koriste za kreiranje, organizovanje i deljenje informacija. Predložak uključuje biblioteku dokumenata i osnovne liste kao što su Objave, Kalendar, Kontakti i Veze.

  • Prazna lokacija     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju sa praznom matičnom stranicom koju planirate da prilagodite. Da biste dodali interaktivne liste ili druge funkcije, možete da koristite program za Veb dizajn koji je kompatibilan sa tehnologijom Windows SharePoint Services, na primer Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  • Lokacija radnog prostora dokumenta     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja pomaže članovima vašeg tima da zajedno rade na dokumentima. Ovaj predložak obezbeđuje biblioteku dokumenata za skladištenje glavnog dokumenta i pomoćnih datoteka, listu Zadaci za dodeljivanje zaduženja i listu Veze za resurse koji su u vezi sa dokumentom.

  • Wiki lokacija     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju na kojoj korisnici mogu brzo i lako da dodaju, uređuju i povezuju Veb stranice.

  • Blog lokacija     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju na kojoj korisnici mogu da objavljuju informacije i da dopuste drugima da ih komentarišu.

  • Lokacija osnovnog radnog prostora za sastanke     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja vam pomaže da planirate, organizujete i pratite sastanak sa ostatkom tima. Predložak uključuje sledeće liste: Ciljevi, Učesnici, Dnevni red i Biblioteka dokumenata.

  • Lokacija praznog radnog prostora za sastanke     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate praznu lokaciju radnog prostora za sastanke koju možete da prilagodite u skladu sa svojim zahtevima.

  • Lokacija radnog prostora za operativne sastanke     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja je savršena za redigovanje dokumenata i snimanje svih odluka koje su donete na sastanku. Predložak uključuje sledeće liste: Ciljevi, Učesnici, Dnevni red, Biblioteka dokumenata, Zadaci i Odluke.

  • Lokacija radnog prostora za društvene sastanke     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja vam pomaže da planirate i koordinirate društvene događaje. Predložak uključuje sledeće liste: Učesnici, Uputstva, Stvari koje treba poneti, Diskusije i Biblioteka slika.

  • Lokacija radnog prostora za sastanke na više stranica     Izaberite ovaj predložak lokacije kada želite da kreirate lokaciju koja obezbeđuje osnovne stvari za planiranje, organizovanje i praćenje sastanka na više stranica. Predložak sadrži sledeće liste: Ciljevi, Učesnici i Dnevni red, kao i dve prazne stranice koje možete da prilagodite u skladu sa svojim zahtevima.

 8. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Pojavljuje se „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, gde možete da postavite grupe za lokaciju.

 9. U svakom odeljku „Podesi grupe“ za ovu stranicu lokacije, prihvatite automatski kreirano ime nove SharePoint grupe ili upišite novo ime, a zatim dodajte osobe ili grupe po želji. Kliknite na ikonu oznake potvrde da biste potvrdili sva imena koja ste upisali, ili kliknite na ikonu adresara da biste u vašem direktorijumu potražili druga imena.

 10. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Drugi načini kreiranja lokacija

Postoje drugi načini za kreiranje lokacija, ako ste administrator ili programer ili ako imate program za Web dizajn koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services.

 • Kreiranje lokacija u centralnoj administracija sistema SharePoint     Ako ste administrator servera, onda možete da kreirate kolekcije lokacija koristeći centralnu administraciju sistema SharePoint. Više informacija potražite u sistemu za pomoć centralne administracije i uputstvu za planiranje sistema Windows SharePoint Services.

 • Kreiranje lokacija korišćenjem operacije iz komandne linije    Ako ste administrator, možete da kreirate lokacije koristeći komandu „createsites“ i parametre. Više informacija potražite u sistemu za pomoć centralne administracije i priručniku za planiranje sistema Windows SharePoint Services.

 • Programirano kreiranje lokacija    Ako ste programer, onda možete da programski kreirate i prilagođavate lokacije. Više informacija potražite u centru za programere sistema Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Kreiranje lokacija pomoću kompatibilnog programa za Web dizajn    Ako imate program za Web dizajn koji je kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services, možete da kreirate i prilagođavate lokacije koristeći program za Web dizajn. Više informacija potražite u sistemu za pomoć u programu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×