Kreiranje liste izbora pomoću okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Kreiranje liste izbora pomoću okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prilikom unosa podataka na obrascima u programu Access baze podataka za računare, to može biti brže i lakše da izaberete vrednost iz liste nego pamtiti vrednost koju treba da otkucate. Listu izbora takođe omogućava da se uverite da je vrednost uneta u polje odgovarajuće. Sa listom možete povezati sa postojećim podacima ili može da prikaže fiksne vrednosti koje ste uneli kada kreirate kontrolu. Nastavite da čitate da biste saznali više o listi kontrole dostupne za Access obrazaca i kako da kreirate i prilagodite ih.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o tipovima kontrola okvira sa listom

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira pomoću čarobnjaka

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira dodavanjem polja za pronalaženje u obrazac

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira bez upotrebe čarobnjaka

Uređivanje liste vrednosti dok je obrazac otvoren u prikazu obrasca

Prilagođavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Saznajte više o tipovima kontrola okvira sa listom

Access pruža dve kontrole liste za obrasce – okvir sa listom i kombinovani okvir.

Okvir sa listom    Kontrola okvira sa listom prikazuje listu vrednosti ili izbora. Okvir sa listom sadrži redove podataka i najčešće je te veličine da se u svakom trenutku vidi nekoliko redova. Redovi mogu imati jednu ili više kolona, koje se mogu prikazati sa naslovom ili bez njega. Ako lista ima više redova nego što se može prikazati u kontroli, Access prikazuje traku za pomeranje u kontroli. Korisnik je ograničen na izbore date u okviru sa listom – nije moguće otkucati vrednost u okvir sa listom.

Okvir sa listom

Kombinovani okvir    Kontrola kombinovanog okvira obezbeđuje prigodan način za predstavljanje liste izbora – lista je skrivena dok ne kliknete na padajuću strelicu. Kombinovani okvir vam pruža i mogućnost unosa vrednosti koja nije na listi. Kontrola kombinovanog okvira na taj način kombinuje funkcije okvira za tekst i okvira sa listom.

Korišćenje kombinovanog okvira (padajuća lista)

1. Kliknite na strelicu kako biste prikazali padajuću listu.

2. Izaberite opciju sa padajuće liste.

Okvirima sa listom i kombinovanim okvirima mogu biti povezane ili nepovezane kontrole. Ove kontrole možete potražiti vrednosti u fiksne liste koje otkucate sebe ili mogu da pronalaze vrednosti u tabeli ili upitu. Da biste kreirali povezani okvir sa listom ili kombinovani okvir koji traži vrednosti u tabeli ili upitu, uverite se da obrazac je zasnovan na izvor zapisa koja uključuje spoljni ključ polja ili polje za pretraživanje. Ovo omogućava kreiranje relacija koje su potrebne za povezivanje podataka u okviru sa listom ili kombinovanog okvira sa podacima u obrascu.

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira pomoću čarobnjaka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Napomena: U ovoj proceduri pretpostavlja se da je obrazac povezan sa tabelom ili upitom. Neki od koraka ne važe ako je obrazac nepovezan. Da biste utvrdili da li je obrazac povezan sa tabelom ili upitom, pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima. Na listu sa svojstvima, na kartici Podaci svojstvo Izvor zapisa prikazuje tabelu ili upit sa kojim je obrazac povezan.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , uverite se da je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

 3. Izaberite alatku Okvir sa listom Slika dugmeta ili alatku Kombinovani okvir Slika dugmeta .

 4. Kliknite na mesto gde želite da postavite okvir sa listom ili kombinovani okvir na obrascu.

  • U zavisnosti od izbora, pokrenuće se ili čarobnjak za okvir sa listom ili čarobnjak za kombinovani okvir.

 5. Kad vas čarobnjak upita kako želite da dobijete vrednosti za kontrolu, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da prikažete trenutne podatke iz izvora zapisa, izaberite opciju Želim da okvir sa listom/kombinovani okvir pronađe vrednosti u tabeli ili upitu.

  • Ako želite da prikažete fiksiranu listu vrednosti koje će se retko menjati, izaberite opciju Ja ću upisati vrednosti koje želim.

  • Ako više želite da kontrola izvršava operaciju pronalaženja nego da služi kao alatka za unos podataka, izaberite opciju Pronađi zapis u obrascu na osnovu vrednosti koju sam izabrao u okviru sa listom/kombinovanom okviru. To kreira nepovezanu kontrolu sa ugrađenim makroom koji izvršava operaciju pronalaženja na osnovu vrednosti koju korisnik unese.

 6. Pratite uputstva da biste naveli kako će se vrednosti prikazati.

 7. Ako odaberete jednu od prve dve opcije na prvoj stranici čarobnjaka, čarobnjak će vas upitati šta želite da Access uradi kad izaberete vrednost. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali nepovezana kontrola, izaberite stavku Zapamti vrednost za kasniju upotrebu. To znači da će Access držati izabranu vrednost dok je korisnik ne promeni ili ne zatvori obrazac, ali neće upisati vrednost u tabelu.

  • Da biste kreirali povezana kontrola, izaberite stavku Uskladišti vrednost u ovom polju, a zatim izaberite polje sa kojim želite da povežete kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dalje i otkucajte oznaku za kontrolu. Ta oznaka će se prikazati pored kontrole.

 9. Kliknite na dugme Završi.

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira dodavanjem polja za pronalaženje u obrazac

Možete da kreirate povezani okvir sa listom ili kombinovani okvir dodavanjem polja za pronalaženje u obrazac.

 1. Kreirajte polje za pronalaženje u tabeli. Polje za pronalaženje koje kreirate može imati više vrednosti ili samo jednu vrednost.

  Informacije o kreiranju polja za pronalaženje potražite u članku Dodavanje ili promena polja za pronalaženje koje vam omogućava da uskladištite više vrednosti.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreirajte novi obrazac koji je zasnovan na izvoru zapisa koji obuhvata polje za pronalaženje. Na primer, u oknu za navigaciju izaberite tabelu ili upit koji sadrži polje za pronalaženje, a zatim na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Obrazac Slika dugmeta .

   Access automatski kreira kombinovani okvir za polje za pronalaženje.

  • Dodavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira u obrazac:

   1. U prikazu dizajna otvorite novi obrazac koji je zasnovan na izvoru zapisa koji obuhvata polje za pronalaženje.

   2. Ako okno Lista polja nje prikazano, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F8 da biste ga prikazali.

   3. Kliknite dvaput na polje za pronalaženje ili prevucite polje za pronalaženje iz okna Lista polja u obrazac. Access automatski kreira kombinovani okvir povezan sa poljem.

    Savet: Da biste kombinovani okvir promenili u okvir sa listom (ili obrnuto), kliknite desnim tasterom miša na kontrolu, na priručnom meniju izaberite stavku Promeni u, a zatim izaberite željeni tip kontrole.

Kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira bez upotrebe čarobnjaka

Kad kreirate okvir sa listom ili kombinovani okvir bez upotrebe čarobnjaka, samostalno postavljate mnoga svojstva kontrole. Ako želite više informacija o određenom svojstvu, kliknite na odgovarajuće polje za svojstvo i pritisnite taster F1.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna.

 2. Vodite računa o tome da ne bude potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi čarobnjake za kontrolu u grupi Kontrole na kartici Dizajn.

  Slika dugmeta

 3. Izaberite alatku Okvir sa listom Slika dugmeta ili alatku Kombinovani okvir Slika dugmeta .

 4. Kliknite jednom unutar obrasca da biste kreirali kontrolu podrazumevane veličine ili kliknite i prevlačite dok kontrola ne bude željene veličine.

 5. Dok je kontrola još uvek izabrana, pritisnite taster F4 da biste otvorili njen list sa svojstvima.

 6. Postavite svojstva Tip izvora reda i Izvor reda uz uputstva iz sledeće tabele.

Da biste uradili ovo...

postavite svojstvo „Tip izvora reda“ na...

i postavite svojstvo „Izvor reda“ ovako:

Prikazivanje vrednosti iz tabele ili upita, ili rezultata SQL izraza

Tabela/upit

Sa padajuće liste izaberite tabelu ili upit koji sadrži vrednosti za koje želite da se pojave u okviru sa listom ili kombinovanom okviru.

ili

Otkucajte SQL izraz.

ili

Na kartici Podaci lista sa svojstvima, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu upita. Za više informacija o građenju upita potražite u članku Kreiranje jednostavnog upita za izdvajanje.

Prikaz fiksirane liste sa vrednostima

Lista vrednosti

Otkucajte listu sa fiksiranim vrednostima koje su odvojene tačkom i zarezom (;). Na primer Sever;Jug;Istok;Zapad

ili

Na listu sa svojstvima, na kartici Podaci kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili dijalog Uređivanje stavki liste, a zatim unesite stavke u različite redove.

Prikaz liste polja iz tabele ili upita

Lista polja

Sa padajuće liste izaberite tabelu ili upit koji sadrži imena polja koja želite da se pojave u okviru sa listom ili kombinovanom okviru.

 1. Ako želite da se više od jedne kolone pojavi u kontroli, kliknite na polje za svojstvo Broj kolona i otkucajte željeni broj kolona. Postavite svojstvo Širine kolona kako biste prilagodili širine kolona. Za više informacija o svakom svojstvu postavite kursor u polje za svojstvo i pritisnite taster F1.

 2. Ako želite da Access uskladišti vrednost koju izaberete, kliknite na polje za svojstvo Izvor kontrole i izaberite polje sa kojim želite da povežete okvir sa listom ili kombinovani okvir.

Uređivanje liste vrednosti dok je obrazac otvoren u prikazu obrasca

Ako je svojstvo Tip izvora reda za okvir sa listom ili kombinovani okvir postavljeno na Lista vrednosti, možete da uredite listu vrednosti dok je obrazac otvoren u prikazu obrasca – izbegavajući prebacivanje na prikaz dizajna ili prikaz rasporeda, otvaranje lista sa svojstvima i uređivanje svojstva Izvor reda za kontrolu svaki put kad bude potrebno izmeniti listu.

Napomena: Da biste uredili listu vrednosti, svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima za okvir sa listom ili kombinovani okvir mora biti postavljeno na vrednost Da.

Uređivanje liste vrednosti u prikazu obrasca

Kad postavite kursor unutar okvira sa listom ili kombinovanog okvira (izborom okvira pomoću klika ili tastera Tab), dugme se pojavljuje ispod liste.

Kombinovani okvir sa dugmetom „Uredi stavke liste“

 1. Kliknite na dugme da biste otvorili dijalog Uređivanje stavki liste.

 2. Uredite stavke liste, zadržavajući svaku stavku u drugom redu.

 3. Da biste izabrali podrazumevanu vrednost za nove zapise, kliknite na padajuću strelicu u okviru Podrazumevana vrednost, a zatim izaberite željenu vrednost.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Sprečavanje uređivanja liste vrednosti u prikazu obrasca

 1. Desnim tasterom miša kliknite na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna iliPrikaz rasporeda.

 2. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

 3. Na listu sa svojstvima, na kartici Podaci postavite svojstvo Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima na vrednost Ne.

 4. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S Slika dugmeta .

Navođenje drugačijeg obrasca za uređivanje liste vrednosti

Access podrazumevano obezbeđuje ugrađeni obrazac koji služi za uređivanje liste vrednosti. Ako imate drugi obrazac koji biste želeli da koristite u te svrhe, možete da unesete ime obrasca u svojstvo Obrazac za uređivanje stavki liste ovako:

 1. Desnim tasterom miša kliknite na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim na priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna iliPrikaz rasporeda.

 2. Kliknite na kontrolu da biste je izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

 3. Na listu sa svojstvima, na kartici Podaci kliknite na padajuću strelicu u polju za svojstvo Obrazac za uređivanje stavki liste.

 4. Kliknite na obrazac koji želite da koristite za uređivanje liste vrednosti.

 5. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S Slika dugmeta .

Prilagođavanje okvira sa listom ili kombinovanog okvira

Dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, uverite se da je okvir sa listom ili kombinovani okvir izabran, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili list sa svojstvima za kontrolu. Zatim uradite nešto od sledećeg:

 • Promena redosleda sortiranja u okviru sa listom ili kombinovanom okviru    Ako ste koristili čarobnjak za kreiranje okvira sa listom ili kombinovanog okvira, Access automatski sortira redove koji čine listu po prvoj vidljivoj koloni. Ako biste želeli da navedete drugačiji redosled sortiranja ili ste postavili svojstvo Izvor reda za kontrolu na sačuvan upit, koristite sledeću proceduru:

  • Izaberite karticu Podaci, a zatim kliknite na polje za svojstvo Izvor reda.

  • Na listu sa svojstvima, na kartici Podaci kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu upita.

  • U redu Sortiranje navedite željeni redosled sortiranja za kolonu koju želite da sortirate.

 • Povezivanje kolone iz okvira sa listom ili kombinovanog okvira   

  U polju za svojstvo Povezana kolona okvira sa listom ili kombinovanog okvira navedite broj koji odgovara razmeštaju kolona u okviru sa listom ili kombinovanom okviru. Na primer, otkucajte broj 1 da biste povezali prvu kolonu u okviru sa listom ili kombinovanom okviru sa osnovnim poljem koje je navedeno u svojstvu Izvor kontrole. Obuhvatite i skrivene kolone tokom brojanja kolona.

  Ako ste svojstvo Povezana kolona postavili na 0, Access čuva indeks liste umesto vrednosti iz jedne od kolona. To je koristno ako želite da uskladištite niz brojeva umesto vrednosti liste.

 • Skrivanje kolone u okviru sa listom ili kombinovanom okviru na obrascu   

  • U polju za svojstvo Širine kolona otkucajte broj 0 za kolonu ili kolone koje želite da sakrijete.

   Na primer, pretpostavimo da imate povezani kombinovani okvir sa dve kolone od kojih je kolona „IDdobavljača“ široka 0,5", a kolona „Imedobavljača“ 2". Kolona „IDdobavljača“ je prva kolona na listi tako da je svojstvo Širine kolona postavljeno na vrednost 0,5";2". Da biste sakrili kolonu „IDdobavljača“, postavite svojstvo Širine kolona na vrednost 0";2". Kolona „IDdobavljača“ može i dalje da bude povezana kolona iako je skrivena.

 • Napomena: U kombinovanom okviru prva vidljiva kolona prikazana je u delu za okvir za tekst za kombinovani okvir kad se lista ne prikazuje. Na primer, kolona „Imedobavljača“ iz prethodnog primera bila bi prikazana jer je kolona „IDdobavljača“ skrivena. Da kolona „IDdobavljača“ nije bila skrivena, bila bi prikazana umesto kolone „Imedobavljača“.

 • Dodavanje naslova kolona u kombinovani okvir na obrascu   

  • U polju za svojstvo Zaglavlja kolona izaberite vrednost Da da biste prikazali naslove kolona. Naslovi u kombinovanim okvirima pojavljuju se samo kad je lista otvorena.

   Ako je kombinovani okvir ili okvir sa listom opcija zasnovan na izvoru zapisa, Access koristi imena polja iz izvora zapisa kao naslove kolona. Ako je kombinovani okvir ili okvir sa listom opcija zasnovan na listi fiksnih vrednosti, Access koristi prvi n stavki podataka iz liste vrednosti (svojstvoIzvor reda ) kao naslove kolona, gde je n = broj podešen u svojstvu Broj kolona .

 • Isključivanje funkcije popunjavanja tokom pisanja za kombinovani okvir na obrascu   

  • U polju za svojstvo Automatski proširi izaberite vrednost Ne.

   Kad je svojstvo Automatski proširi postavljeno na vrednost Ne, morate izabrati vrednost sa liste ili otkucati čitavu vrednost.

 • Podešavanje širine dela za okvir sa listom za kombinovani okvir na obrascu   

  • U polju za svojstvo Širina liste unesite željenu širinu koristeći trenutnu mernu jedinicu (podešava se u Windows kontrolnoj tabli). Da biste koristili mernu jedinicu koja nije podrazumevana, obuhvatite indikator za mernu jedinicu. Na primer, unesite vrednost 2 cm. Uverite se da ste ostavili dovoljno prostora za traku za pomeranje.

   Deo za okvir sa listom za kombinovani okvir može biti širi od dela za okvir za tekst, ali ne može biti uži od njega. Podrazumevana postavka (Automatsko) čini da okvir sa listom bude iste širine kao i deo za okvir za tekst za kombinovani okvir.

 • Postavljanje maksimalnog broja redova za prikaz u kombinovanom okviru na obrascu   

  • Unesite broj u polje za svojstvo Redovi liste.

   Ako stvaran broj redova premašuje broj naveden za svojstvo Redovi liste, vertikalna traka za pomeranje se prikazuje u kombinovanom okviru.

 • Ograničavanje unosa kombinovanog okvira na stavke iz dela za listu za kombinovani okvir na obrascu   

  • U polju za svojstvo Ograniči na listu izaberite vrednost Da.

   Napomena: 

  • Ako prva prikazana kolona u kombinovanom okviru nije povezana kolona, Access ograničava unos na listu čak i ako je svojstvo Ograniči na listu postavljeno na vrednost Ne.

  • Ako je svojstvo Ograniči na listu postavljeno na vrednost Ne, kad unesete nešto što nije na listi, ako je kombinovani okvir povezan, unos se skladišti u osnovnom polju, ali se ne dodaje na listu. Da biste dodali nove unose na listu, koristite svojstvo Kad nije prisutno na listi i događaj Nije na listi.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×