Kreiranje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci

Kreiranje kolone na SharePoint listi ili u biblioteci

SharePoint kolone vam pomažu da grupišete, kategorizujete i pratite informacije, na listi ili u biblioteci. Tipovi kolona spadaju u jedan red teksta, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava iz drugih kolona i kolonu koja vam omogućava da izaberete ime osobe.

Dodavanje kolone na SharePoint Online ili SharePoint Server 2019 listu ili biblioteku

Većina tipova kolona se može dodati bez napuštanja liste ili biblioteke.

 1. Idite na listu ili u biblioteku u kojoj želite da kreirate kolonu.

 2. Izaberite + Dodavanje kolone ili + sa desne strane imena poslednje kolone na vrhu liste ili biblioteke.

  Napomena: Da li vaš SharePoint ekran izgleda drugačiji od primera ovde? Administrator možda ima klasičnu verziju iskustva na listi ili u biblioteci dokumenata, ili koristite stariju verziju SharePoint Server. Ako je tako, izaberite karticu za gorenavedenu verziju SharePoint Server 2016. Pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?

 3. U padajućem meniju odaberite željeni tip kolone.

 4. Na tabli Kreiranje kolone Otkucajte naslov ili naslov kolone u polje ime .

  Tabla "pravljenje kolone"
 5. Unesite sve druge potrebne informacije. Broj polja varira sa tipom kolone koji ste odabrali. Gorenavedenu primer je za polje tipa "broj".

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Idite na listu ili u biblioteku u kojoj želite da kreirate kolonu.

 2. U prikazu sve stavke ili Svi dokumenti koje želite da dodate u kolonu, izaberite stavku Dodavanje kolone Ikona "Dodaj kolonu" na kraju reda naslova, a zatim izaberite stavku još....

 3. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  Dijalog „Kreiranje kolone“

 4. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni. Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od izabranog tipa kolone, može se pojaviti još opcija u odeljku dodatne postavke kolone . Izaberite željene dodatne postavke. Više opcija za postavke kolone potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. Možete da dodate proveru da biste se uverili da se stavka kolone podudara sa očekivanim. Izaberite stavku Provera valjanosti kolone da biste razvili odeljak i otkucajte formulu koju želite da koristite za valjanost podataka. Dodajte korisničku poruku koja opisuje koje važeće podatke treba da izgledaju da bi pomogli korisnicima da unesu važeće podatke. Informacije o sintaksi validacije i sintakse formule potražite u članku primeri uobičajenih formula u SharePoint listama.

  Dijalog za validaciju kolone sa poljima popunjenim uzorcima podataka

  Odeljak " Provera valjanosti kolone " nije dostupan za sve tipove kolona.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

 1. Na matičnoj stranici izaberite stavke postavke Dugme "Postavke" sa lokacije SharePoint online , izaberite stavku Postavke sajta. Ako ne vidite Postavke sajta, izaberite stavku informacije o sajtu , a zatim stavku Prikaži sve postavke sajta. Neke stranice mogu da zahtevaju izbor sadržaja sajta, a zatim Postavke sajta.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u okviru galerije Veb dizajneraizaberite stavku kolone lokacije.

  Opcija kolone lokacija na stranici "postavke sajta"
 3. Na stranici kolone sajta izaberite stavku Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici "kolone sajta"
 4. U odeljku ime i tip otkucajte željeno ime u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u kojoj ćete uskladištiti novu kolonu lokacija ili kreirati novu grupu za skladištenje kolone.

  Lista postojećih grupa može da varira sa verzijom SharePoint i koje su grupe dodate.

 7. U odeljku dodatne postavke kolone izaberite željene dodatne postavke kolone. Opcije dostupne u ovom odeljku zavise od tipa kolone koju izaberete u odeljku ime i tip .

  Više opcija za postavke kolone potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 8. Izaberite stavku U redu.

 1. Idite na listu ili u biblioteku u kojoj želite da kreirate kolonu.

  Ako se ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, izaberite stavku postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. >sadržaja sajta, a zatim izaberite ime liste ili biblioteke.

 2. Izaberite stavku postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Meni "Postavke" sa izabranim postavkama biblioteke
 3. Na stranici Postavke pomerajte se nadole do odeljka kolone , a zatim izaberite stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Zatvaras iz programskog dodatka "Dodaj postojeću stavku kolone" na stranici "Postavke"
 4. Na stranici Dodavanje kolona sa kolone lokacije , u odeljku Izbor kolona izaberite grupu kolona lokacije da biste na listi Izaberite kolone lokacije sa padajuće liste.

  Dodavanje postojeće stranice kolone sa 3 izabrana

  Kada izaberete grupu kolona sa liste, dostupne kolone lokacije se pojavljuju na listi dostupne kolone lokacije .

  Napomena: Dostupna je podrazumevana vrednost liste kolona sajta svim grupama, ali možete da suzite broj polja tako što ćete izabrati grupe koje mogu da sadrže ono što tražite. Na primer, kolone sa osnovnim dokumentima ili prilagođene kolone.

 5. Izaberite kolone lokacija koje želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Kolone se pojavljuju u kolonama da biste dodali listu. Da biste dodali kolonu u podrazumevani prikaz, koje osobe na sajtu automatski vide kada prvi put otvore listu ili biblioteku, uverite se da je potvrđen izbor u dugme Dodaj u podrazumevani prikaz . Neke liste kao što je lista zadaci takođe imaju opciju Dodavanje svim tipovima sadržaja, što je podrazumevano izabrano. Ako želite da dodate kolonu svim tipovima sadržaja, uverite se da su izabrane da dodate sve tipove sadržaja .

  U zavisnosti od liste ili biblioteke tipova, u odeljku Opcije može biti više postavki. Izaberite željene dodatne opcije.

 6. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

Kreiranje kolone u SharePoint Server 2016 ili SharePoint Server 2013 listi ili u biblioteci

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na stranici ili na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, izaberite stavku postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , izaberite stavku Sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

  Biblioteka i kartica "Pregledanje" na traci
 3. U grupi Upravljanje prikazima kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

  Veza „Pravljenje kolone“ u SharePoint Online biblioteci
 4. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  Dijalog „Kreiranje kolone“

 5. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni. Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od izabranog tipa kolone, može se pojaviti još opcija u odeljku dodatne postavke kolone . Izaberite željene dodatne postavke. Više opcija za postavke kolone potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 7. Možete da dodate proveru da biste se uverili da se stavka kolone podudara sa očekivanim. Izaberite stavku Provera valjanosti kolone da biste razvili odeljak i otkucajte formulu koju želite da koristite za valjanost podataka. Dodajte korisničku poruku koja opisuje koje važeće podatke treba da izgledaju da bi pomogli korisnicima da unesu važeće podatke. Informacije o sintaksi validacije i sintakse formule potražite u članku primeri uobičajenih formula u SharePoint listama.

  Dijalog za validaciju kolone sa poljima popunjenim uzorcima podataka

  Odeljak " Provera valjanosti kolone " nije dostupan za sve tipove kolona.

 8. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

 1. Na matičnoj stranici portala, kliknite na dugme postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , a zatim izaberite stavku Postavke sajta.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u okviru galerije Veb dizajneraizaberite stavku kolone lokacije.

  Opcija kolone lokacija na stranici "postavke sajta"
 3. Na stranici kolone lokacija kliknite na dugme Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici "kolone sajta"
 4. U odeljku ime i tip otkucajte željeno ime u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u kojoj ćete uskladištiti novu kolonu lokacija ili kreirati novu grupu za skladištenje kolone.

  Lista postojećih grupa može da varira sa verzijom SharePoint i koje su grupe dodate.

 7. U odeljku dodatne postavke kolone izaberite željene dodatne postavke kolone. Opcije dostupne u ovom odeljku zavise od tipa kolone koju izaberete u odeljku ime i tip .

  Više opcija za postavke kolone potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 8. Kliknite na dugme U redu .

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na stranici ili na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime liste ili biblioteke ne pojavljuje na stranici, izaberite stavku postavke Dugme „Postavke usluge Office 365“ , izaberite stavku Sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  Stranica sa sadržajem sajta sa izabranom listom
 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka.

  Izabrana kartica lista na traci
 3. U grupi Postavke izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Dugmad "Postavke" za SharePoint biblioteku na traci

 4. Na stranici Postavke pomerajte se nadole do odeljka kolone , a zatim izaberite stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Zatvaras iz programskog dodatka "Dodaj postojeću stavku kolone" na stranici "Postavke"
 5. Na stranici Dodavanje kolona sa kolone lokacije , u odeljku Izbor kolona izaberite grupu kolona lokacije da biste na listi Izaberite kolone lokacije sa padajuće liste.

  Dodavanje postojeće stranice kolone sa 3 izabrana

  Napomena: Dostupna je podrazumevana vrednost liste kolona sajta svim grupama, ali možete da suzite broj polja tako što ćete izabrati grupe koje mogu da sadrže ono što tražite. Na primer, kolone sa osnovnim dokumentima ili prilagođene kolone.

  Kada izaberete grupu kolona sa liste, dostupne kolone lokacije se pojavljuju na listi dostupne kolone lokacije .

  Dodavanje kolona iz kolona lokacije

 6. Izaberite kolone lokacija koje želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Kolone se pojavljuju u kolonama da biste dodali listu. Da biste dodali kolonu u podrazumevani prikaz, koje osobe na sajtu automatski vide kada prvi put otvore listu ili biblioteku, uverite se da je potvrđen izbor u dugme Dodaj u podrazumevani prikaz . Neke liste kao što je lista zadaci takođe imaju opciju Dodavanje svim tipovima sadržaja, što je podrazumevano izabrano. Ako želite da dodate kolonu svim tipovima sadržaja, uverite se da su izabrane da dodate sve tipove sadržaja .

  U zavisnosti od liste ili biblioteke tipova, u odeljku Opcije može biti više postavki. Izaberite željene dodatne opcije.

 7. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali.

Kreiranje kolone na SharePoint Server 2010 listi ili u biblioteci

Sledeća procedura počinje sa stranice lista ili biblioteka kojoj želite da dodate kolonu.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako se ime liste ili biblioteka ne pojavi, izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka. Ime kartice može da varira u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista kalendar, ime kartice je kalendar.

 3. U grupi Upravljanje prikazima kliknite na dugme Kreiraj kolonu.

 4. U dijalogu Kreiranje liste ,

  Dijalog „Kreiranje kolone“

  1. U odeljku Ime i tip, u polju Ime kolone otkucajte željeno ime za kolonu.

  2. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni. Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

  Napomena: U zavisnosti od tipa kolone koju izaberete, možda nećete moći da promenite tip kolone kada je kreirate.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  U zavisnosti od izabranog tipa kolone, može se pojaviti još opcija u odeljku dodatne postavke kolone . Izaberite željene dodatne postavke.

 6. Da biste dodali kolonu u podrazumevani prikaz, koje osobe na veb sajtu automatski vide kada prvi put otvore listu ili biblioteku, uverite se da je potvrđen izbor u dugme Dodaj u podrazumevani prikaz .

  Ako želite da podaci u koloni budu provereni, u odeljku Validacija kolone otkucajte formulu koju želite da koristite za valjanost podataka i otkucajte korisničku poruku koju želite da omogućite korisnicima da im pomognu da upišu važeće podatke. Odeljak " Provera valjanosti kolone " nije dostupan za sve tipove kolona.

 7. Kliknite na dugme U redu .

 1. Izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , a zatim izaberite stavku Postavke sajta.

  Postavke sajta u meniju Radnje na sajtu
 2. Na stranici postavke sajta, u okviru galerijeizaberite stavku kolone lokacija.

  Opcija kolone lokacija na stranici "postavke sajta"
 3. Na stranici kolone lokacija kliknite na dugme Kreiraj.

  Dugme "Kreiraj" na stranici "kolone sajta"
 4. U odeljku ime i tip otkucajte željeno ime u polju ime kolone .

 5. Izaberite tip informacija koje želite da uskladištite u koloni.

  Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u kojoj ćete uskladištiti novu kolonu lokacija ili kreirati novu grupu za skladištenje kolone.

  Lista postojećih grupa može da varira sa verzijom SharePoint servera i koje su grupe dodate.

 7. U odeljku dodatne postavke kolone izaberite željene dodatne postavke kolone. Opcije dostupne u ovom odeljku zavise od tipa kolone koju izaberete u odeljku ime i tip .

  Više opcija za postavke kolone potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 8. Kliknite na dugme U redu .

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime liste ili biblioteka ne pojavi, izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka. Ime kartice može da varira u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista kalendar, ime kartice je kalendar.

 3. U grupi Postavke izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Postavke liste

 4. Na stranici postavke liste ili Postavke biblioteke pomerajte se nadole do odeljka kolone , izaberite stavku Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

  Zatvaras iz programskog dodatka "Dodaj postojeću stavku kolone" na stranici "Postavke"
 5. Na stranici kolone iz kolone lokacije, u odeljku Izbor kolona Izaberite kolonu na listi dostupne kolone lokacije , a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Kada izaberete kolonu u dostupnim kolonama lokacija, grupa se nalazi u koloni i prikazuje se opis ako je dostupan.

  Dodavanje kolone lokacije

  Napomena: Dostupna je podrazumevana vrednost liste kolona sajta svim grupama, ali možete da suzite broj polja tako što ćete izabrati grupe koje mogu da sadrže ono što tražite. Na primer, kolone sa osnovnim dokumentima ili prilagođene kolone.

 6. Da biste dodali kolonu u podrazumevani prikaz, koje osobe na sajtu automatski vide kada prvi put otvore listu ili biblioteku, uverite se da je potvrđen izbor u dugme Dodaj u podrazumevani prikaz .

  U zavisnosti od liste ili biblioteke tipova, u odeljku Opcije može biti više postavki. Izaberite željene dodatne opcije.

 7. Kliknite na dugme U redu .

Možete da promenite postavke za kolonu, kao što je ime kolone. U zavisnosti od tipa kolone i tipa liste, možete da napravite dodatne promene, na primer koliko teksta korisnik može da unese. Programi kao što SharePoint Designer 2010 nude još više opcija za izmenu kolona, kao što je navođenje širine kolone.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime liste ili biblioteka ne pojavi, izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka . Ime kartice može da varira u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, ako je lista kalendar, ime kartice je kalendar.

 3. U grupi Postavke izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke.

  Postavke liste

 4. Na stranici postavke liste ili Postavke biblioteke , u odeljku kolone izaberite ime kolone koju želite da promenite.

  Odeljak „Kolone“ u postavkama liste

 5. Promenite željene postavke i kliknite na dugme u redu.

Kreiranje kolone na SharePoint Server 2007 listi ili u biblioteci

Napomena: Sledeća procedura počinje od stranice liste ili biblioteke kojoj želite da dodate kolonu. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako se ime liste ili biblioteka ne pojavi, izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje. Ako lista ili biblioteka nije tamo, izaberite stavku Radnje na sajtu Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

  Meni "Radnje na sajtu" sa istaknutim sadržajem svih lokacija
 2. U meniju postavke Settings menu izaberite stavku Kreiraj kolonu.

 3. U odeljku ime i tip otkucajte željeno ime u polju ime kolone .

  Postavite ime za kolonu u polju ime
 4. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni. Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 5. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  Dodavanje dodatnih postavki na stranici "Kreiranje kolone"
 6. U zavisnosti od izabranog tipa kolone, može se pojaviti još opcija u odeljku dodatne postavke kolone . Izaberite željene dodatne postavke.

 7. Da biste dodali kolonu u podrazumevani prikaz, koje osobe na sajtu automatski vide kada prvi put otvore listu ili biblioteku, kliknite na dugme Dodaj u podrazumevani prikaz.

 8. Kliknite na dugme U redu .

Možete da promenite postavke za kolonu, kao što je ime kolone. U zavisnosti od tipa kolone i tipa liste, možete da napravite dodatne promene, na primer, količinu teksta koji korisnik može da unese.

 1. Ako lista ili biblioteka nije već otvorena, kliknite na njeno ime na traci za brzo pokretanje.

  Ako se ime liste ili biblioteka ne pojavi, izaberite stavku Prikaži sav sadržaj sajta, a zatim kliknite na ime liste ili biblioteke.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U meniju postavke Settings menu izaberite stavku postavke liste ili željene postavke.

  • Na sajtu bloga, u okviru stavke administracijeizaberite stavku upravljanje objavama da biste prikazala listu objava. U meniju Postavke izaberite stavku postavke liste.

 3. U okviru koloneizaberite ime kolone koju želite da promenite.

 4. Promenite željene postavke i kliknite na dugme u redu.

Napomena: Možete da navedete da je kolona indeksirana, što može da ubrza za prebacivanje prikaza lista ili biblioteka koje sadrže više fascikli. Da biste prikazali postavke liste ili biblioteke, na glavnoj stranici za prilagođavanje postavki izaberite stavku Indeksirane kolone. Izaberite kolonu koju želite da indeksirate, a zatim kliknite na dugme u redu. Više informacija o indeksima potražite u članku Upravljanje velikim listama i bibliotekama u sistemu SharePoint.

Kolona lokacije je definicija kolone koja se može ponovo koristiti ili predložak koji možete da dodelite većem broju listi na više SharePoint lokacija. Kolone lokacija su korisne ako organizacija želi da uspostavi dosledne postavke na listama i u bibliotekama. Možete da delite postavke na više listi i u bibliotekama tako da ne morate svaki put da ih kreirate.

 1. Na matičnoj stranici portala, izaberite stavku Radnje na sajtu, usmerite na karticu lokacija, a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke sajta.

  Izmena opcije sve postavke sajta u okviru postavke sajta
 2. Na stranici Postavke sajta , u okviru galerijeizaberite stavku kolone lokacija.

 3. Na stranici Galerija kolone lokacija kliknite na dugme Kreiraj.

 4. U odeljku ime i tip otkucajte željeno ime u polju ime kolone .

  Postavite ime za kolonu u polju ime
 5. U okviru Tip informacija u ovoj koloni je izaberite tip informacija za koje želite da se pojave u koloni.

  Više o tipovima kolona potražite u članku tipovi kolona i opcije kolone.

 6. U odeljku grupa izaberite postojeću grupu u kojoj ćete uskladištiti novu kolonu lokacija ili kreirati novu grupu za skladištenje kolone.

  Lista postojećih grupa može da varira sa verzijom SharePoint i koje su grupe dodate.

  Sledeća tabela opisuje grupe koje su podrazumevano dostupne.

  Izaberite ovu opciju

  Da biste otvorili ovu

  Osnovne kolone

  Kolone koje su korisne u mnogim tipovima lista ili biblioteka.

  Osnovni kontakti i kolone kalendara

  Kolone koje su korisne u listama kontakata i kalendara. Ove kolone se najčešće koriste za sinhronizovanje metapodataka iz klijentskih kontakata i programa za kalendare, kao što je Microsoft Outlook.

  Kolone sa osnovnim dokumentom

  Standardne kolone dokumenta iz osnovnog skupa nekretnina sistema Microsoft Office i skupa metapodataka "Dublin Core".

  Osnovne kolone zadatka i problema

  Kolone koje su korisne u listama zadataka i problemi. Ove kolone se najčešće koriste za sinhronizovanje metapodataka iz klijentskih programa zadataka i problema, kao što je Office Outlook.

  Custom Columns

  Kolone koje dodajete kako bi odgovarala svrsi liste ili biblioteke.

  Proširene kolone

  Skupa kolona sa posebnim potrebama.

  Indikatori ključnih performansi

  Kolone koje su korisne za prikazivanje podataka indikatora ključnih performansi.

  Kolone rasporeda na stranici

  Kolone koje su korisne za skladištenje informacija o rasporedu na stranici.

  Kolone za objavljivanje

  Kolone koje su korisne za skladištenje informacija o objavljivanju.

  Izveštaji

  Kolone koje su korisne za kreiranje izveštaja.

 7. U odeljku Dodatne postavke kolone , u polju Opis otkucajte opis da biste pomogli osobama da razumeju svrhu kolone i podatke koje ona treba da sadrži. Taj opis je opcionalan.

  Dodavanje dodatnih postavki na stranici "Kreiranje kolone"
 8. U zavisnosti od izabranog tipa kolone, može se pojaviti još opcija u odeljku dodatne postavke kolone . Izaberite željene dodatne postavke.

 9. Kliknite na dugme U redu .

Više možete da uradite sa kolonama

Slušamo!

Da li je ovaj članak bio koristan? Ako jeste, javite nam na dnu ove stranice. Javite nam šta je bilo nejasno ili šta nedostaje. Ako ste doљli iz pretrage i niste tražili informacije, obavestite nas o tome šta tražite. Unesite SharePoint, OS i verzije pregledača. Iskoristićemo povratne informacije koje dobijemo od vas da dodatno proverimo korake i ažuriramo ovaj članak.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×