Kreiranje kolone „Kontrolisani metapodaci“

Kolona "kontrolisani metapodaci" predstavlja novi tip kolone koji se može dodati listama, bibliotekama ili tipovima sadržaja da bi se omogućilo korisnicima lokacije da biraju vrednosti iz određenog skupa termina upravljanih termina i da primene ove vrednosti na njihov sadržaj. Možete da kreirate i konfigurišete kolonu za kontrolisane metapodatke da biste mapirali na postojeći skup termina ili termin, a možete i da kreirate novi skup termina posebno za kolonu "kontrolisani metapodaci".

U ovom članku

Pogodnosti kolone "kontrolisani metapodaci"

Naprijed, umanjenje, opise, opisi, sinonimi

Birač stabla

Kreiranje kolone sa kontrolisanim metapodacima koja se mapira na postojeći skup termina ili termin

Kreiranje nove kolone sa kontrolisanim metapodacima pomoću novog skupa termina

Kreiranje i konfigurisanje novog skupa termina

Srodni zadaci

Pogodnosti kolone "kontrolisani metapodaci"

Kolone sa kontrolisanim metapodacima promovišu konzistentnu upotrebu metapodataka na lokacijama, jer pružaju korisnicima listu termina koje mogu da primenjuju na svoj sadržaj. Ovi uslovi dolaze iz skupa termina koji se upravlja centralnim u alatki za upravljanje Skladištenim terminom ili drugim osobama sa dozvolama za upravljanje uslovima.

Budući da se ovaj skup termina ažurira i upravlja zasebno iz same kolone, nema potrebe da ažurirate kolonu (ili bilo koji tip sadržaja, liste ili biblioteke povezane sa njom) da bi se ažurirale ažurirani uslovi za korisnike. Svaki put kada se odredi argument argument koji je povezana sa odreрenom kolonom sa kontrolisanim metapodacima, ažurirani uslovi će automatski biti dostupni korisnicima gde god se nalazi kolona sa metapodacima. To čini kolonu "kontrolisana metapodaci" veoma drugačija od kolone sa izabranim elementom, koja bi trebalo da se ažurira svaki put kada želite da promenite listu vrednosti izbora koje korisnik može da izabere.

Kolone sa kontrolisanim metapodacima takođe imaju nekoliko jedinstvenih funkcija i karakteristika koje pomažu korisnicima da izaberu i primene termine na sadržaj, kao što je podrška za "naprijed", kao i podrška za umanjenje termina, opisa, sinonimova i multilingviљnih vrednosti.

Naprijed, umanjenje, opise, opisi, sinonimi

Kada korisnik počne da upisuju vrednost u polje kontrolisane metapodatke, on prikazuje sve termine u povezanom skupu termina koji počinju znakovima koje je korisnik otkucala. Ime skupa termina i položaj termina u hijerarhiji može se naznačiti zajedno sa samim protokom koji može da pomogne korisnicima da izaberu odgovarajući termin.

Kada počnete da kucate, predlažu vam se termini.

Korisnici mogu da premeste pokazivač iznad predloženih termina da biste videli opisni tekst kako bi mogli da donesu odgovarajuće odluke.

Tekst objašnjenja pomaže korisnicima da izaberu ispravni termin.

Ako su sinonima navedeni za mandat, korisnici mogu da ih unesu i imaće ispravan termin.

Birač stabla

Kada korisnici ažuriraju kolonu kontrolisane metapodatke, mogu da upišu željenu vrednost ili mogu da kliknu na ikonu oznake koje se prikazuju pored polja kontrolisani metapodaci da bi se pokrenuo dijalog birača termina koji oni mogu da koriste za izbor vrednosti u okviru hijerarhije skupa termina. Ovo je korisno za korisnike koji možda nisu upoznati sa dostupnim uslovima. Ako je skup termina konfigurisan da se otvori i kolona "kontrolisani metapodaci" omogućava vrednosti popunjavanja, korisnici mogu da imaju opciju da dodaju novi termin skupu termina. Ili mogu da imaju opciju da šalju povratne informacije naznačenom kontaktu za skup termina.

Kontrolisane termine možete izabrati iz birača u vidu kontrole stabla.

Kreiranje kolone sa kontrolisanim metapodacima koja se mapira na postojeći skup termina ili termin

Kolonu "kontrolisani metapodaci" možete da mapirali u skup termina ili na pojedinačni izraz koji predstavlja podskup termina "skup termina" (nešto što može biti korisno za skupove hijerarhijskih termina). Ako mapirali kolonu na skup termina, prikazaće sve dostupne uslove ispod tog skupa termina. Ako mapirate kolonu na pojedinačni termin u skupu termina, onda će kolona biti prikazana na taj način i bilo koji uslovi ispod u hijerarhiji.

Kolonu "kontrolisani metapodaci" možete da kreirate koja se mapira na postojeći skup ili termin na bilo kom nivou na lokaciji (na primer, u koloni lokacija ili kao kolonu lokalnu na određenu listu ili biblioteku). Međutim, ako želite da se kolona upravljanih metapodataka ponovo koristi i da bude korisna za druge osobe koje možda kreiraju nove tipove sadržaja lokacija ili konfiguriše liste i biblioteke, možda ćete želeti da je kreirate kao kolonu lokacija. Kako i gde kreirate kolone upravljanih metapodataka treba da budu faktori u okviru organizacije za upravljanje širom organizacije za kontrolisane metapodatke, tipovi sadržaja, upravljanje dokumentima i upravljanje lokacijom.

Morate biti administrator kolekcije lokacija da biste kreirali ili konfigurisali kolone lokacija. Morate imati nivo dozvole za upravljanje listama da biste kreirali kolone za liste ili biblioteke. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju ovu dozvolu.

Da biste kreirali novu kolonu kontrolisane metapodataka koja se mapira do postojećeg skupa termina, uradite sledeće:

Da biste kreirali novu kolonu upravljanih metapodataka za listu ili biblioteku koja se mapira do postojećeg skupa termina, uradite sledeće:

 1. U Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. postavke ili meniju Radnje na sajtu izaberite stavku Postavke sajta.

 2. U okviru galerije Veb dizajnera ili Galerijaizaberite stavku kolone lokacije.

 3. U kolonama lokacija kliknite na dugme Kreiraj.

 1. Idite na listu ili u biblioteku u kojoj želite da kreirate novu kolonu kontrolisane metapodatke.

 2. Na kartici Lista ili Biblioteka izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke, na odgovarajući način.

 3. U odeljku kolone izaberite stavku Kreiraj kolonu.

 1. Na stranici Nova lokacija ili Kreirajte kolonu (u zavisnosti od tipa kolone koju kreirate) u odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite da kolona ima.

 2. U okviru tip informacija u ovoj koloni jeizaberite stavku kontrolisani metapodaci.

 3. U odeljku grupa izaberite ili kreirajte grupu u kojoj želite da organizujete kolonu.

 4. U odeljku dodatne postavke kolone otkucajte opis i navedite da li želite da zahtevate od korisnika da obezbede vrednost za ovu kolonu. Možete da navedete i da li želite da primenite jedinstvene vrednosti za kolonu.

 5. Ako dodajete kolonu na listu ili u biblioteku, možda ćete moći da navedete da li želite da dodate ovu novu kolonu "kontrolisani metapodaci" svim tipovima sadržaja za listu ili biblioteku (ako je omogućeno više tipova sadržaja za biblioteku). Takođe možete navesti da li želite da dodate ovu kolonu u podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku.

 6. U odeljku polje sa više vrednosti navedite da li želite da omogućite više vrednosti u koloni. Ako omogućite više vrednosti, korisnici neće moći da sortiraju ovu kolonu u prikazima lista.

 7. U odeljku Oblikovanje ekrana navedite da li želite da kolona sadrži samo oznaku termina, ili termin i punu putanju u hijerarhiji skupa termina.
  Može da bude korisno za prikaz potpune hijerarhije putanje u situacijama u kojima će kontekst za termin možda biti nejasan.

 8. U odeljku Postavke podešavanja termina izaberite stavku Korišćenje skupa kontrolisanog termina, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste tražili skup termina koji sadrži uslove koje želite da koristite, otkucajte ime termina i kliknite na dugme Pronađi . Možete da izaberete željeni skup ili termin na osnovu rezultata koji se nalaze u polju. Ako želite ponovo da pretražujete, kliknite na dugme Poništi .

  • Da biste pregledali skup termina ili termin koji želite da mapirate u ovu kolonu, kliknite na strelicu sa leve strane aplikacije "kontrolisani metapodaci" koja se prikazuje u polju da biste je razvili i potražite željeni skup termina. Nastavite da razvijate čvorove dok ne pronađete željeni skup termina ili termin. Kliknite na njega da biste izabrali skup termina ili termin.

 9. U odeljku Dopuštanje popunjavanja navedite da li želite da omogućite korisnicima da dodaju nove vrednosti u skup termina. Ako je skup termina koji ste izabrali zatvoren, nećete moći da omogućite popunjavanje.

 10. U odeljku Podrazumevana vrednost možete opcionalno da navedete izraz koji želite da koristite kao podrazumevanu vrednost za kolonu. Možete otkucati termin ili možete kliknuti na ikonu oznake da biste pregledali termin pomoću birača termina.

 11. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Kreiranje nove kolone sa kontrolisanim metapodacima pomoću novog skupa termina

Ako ne postoji postojeći skup termina koji želite da koristite, možete da kreirate novi skup termina za novu kolonu "kontrolisani metapodaci". Skup termina koji kreirate biće skup "lokalni" koji može da se koristi samo u kolekciji lokacija gde je kreirate. Svi uslovi koje dodate u lokalni skup termina neće biti ponuđeni kao predlozi u kolonama sa poslovnim ključnim rečima (za razliku od termina u globalnim skupovima termina).

Morate biti administrator kolekcije lokacija da biste kreirali ili konfigurisali kolone lokacija. Morate imati nivo dozvole za upravljanje listama da biste kreirali kolone za liste ili biblioteke. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju ovu dozvolu.

Da biste kreirali novu kolonu kontrolisane metapodataka koja se mapira do postojećeg skupa termina, uradite sledeće:

Da biste kreirali novu kolonu upravljanih metapodataka za listu ili biblioteku koja se mapira do postojećeg skupa termina, uradite sledeće:

 1. U Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. postavke ili meniju Radnje na sajtu izaberite stavku Postavke sajta.

 2. U okviru galerije Veb dizajnera ili Galerijaizaberite stavku kolone lokacije.

 3. U kolonama lokacija kliknite na dugme Kreiraj.

 1. Idite na listu ili u biblioteku u kojoj želite da kreirate novu kolonu kontrolisane metapodatke.

 2. Na kartici Lista ili Biblioteka izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke, na odgovarajući način.

 3. U odeljku kolone izaberite stavku Kreiraj kolonu.

 1. Na stranici Nova lokacija ili Kreirajte kolonu (u zavisnosti od tipa kolone koju kreirate) u odeljku ime i tip otkucajte ime koje želite da kolona ima.

 2. U okviru tip informacija u ovoj koloni jeizaberite stavku kontrolisani metapodaci .

 3. U odeljku dodatne postavke kolone otkucajte opis za kolonu i navedite da li želite da zahtevate od korisnika da unesu vrednost za kolonu. Možete da navedete i da li želite da primenite jedinstvene vrednosti za kolonu.

 4. Ako dodajete kolonu na listu ili u biblioteku, možda ćete moći da navedete da li želite da dodate ovu novu kolonu "kontrolisani metapodaci" svim tipovima sadržaja za listu ili biblioteku (ako je omogućeno više tipova sadržaja za biblioteku). Takođe možete navesti da li želite da dodate ovu kolonu u podrazumevani prikaz za listu ili biblioteku.

 5. U odeljku polje sa više vrednosti navedite da li želite da omogućite više vrednosti u koloni. Ako omogućite više vrednosti, korisnici neće moći da sortiraju ovu kolonu u prikazima lista.

 6. U odeljku Oblikovanje ekrana navedite da li želite da kolona sadrži samo oznaku termina, ili termin i punu putanju u hijerarhiji skupa termina.
  Može da bude korisno za prikaz potpune hijerarhije putanje u situacijama u kojima će kontekst za termin možda biti nejasan.

 7. U odeljku Postavke podešavanja termina izaberite stavku Prilagođavanje skupa termina, a zatim otkucajte opis za skup termina.

 8. Izaberite stavku Uredi upravljač skupom termina, a zatim kliknite na dugme u redu kada se od vas zatraži da sačuvate promene.

 9. Slijedite korake iz odeljka Kreirajte i konfigurišite novi skup termina da biste podesili skup termina.

Vrh stranice

Kreiranje i konfigurisanje novog skupa termina

 1. U oknu Svojstva alatke za upravljanje skladištenjem Navedite sledeće informacije o novom skupu termina:
   

U ovom polju

Uradite ovo:

Ime skupa termina

Otkucajte ime za skup termina. Ovo polje bi trebalo da bude popunjeno imenom kolone, ali ga možete ažurirati ili promeniti.

Opis

Otkucajte opis koji će pomoći korisnicima da shvate kako treba da koriste ove termine.

Vlasnik

Ako želite da vlasnik termina for bude neko drugi osim vas, možete da promenite vlasnika u drugu osobu ili grupu. Možete da unesete samo jednu stavku.

Kontakt

Otkucajte e-adresu ako želite da korisnici lokacija mogu da pruže povratne informacije o skupu termina kada ažuriraju vrednost za kolonu "kontrolisani metapodaci".

Zainteresovanih

Dodajte imena korisnika ili grupa koji treba da budu obavešteni pre nego što se izvrše velike promene na skupu termina.

Smernice za prosleđivanje

Navedite da li želite da se termin podešeno iliOtvori.

Ako je skup termina zatvoren, korisnici ne mogu da dodaju nove uslove u njega kada ažuriraju vrednost za kolonu kontrolisane metapodataka povezana sa ovim skupom termina, a skup termina mogu da ažuriraju samo pojedinci sa dozvolom za ažuriranje upravljanih metapodataka. Ako je skup termina otvoren, korisnici mogu da dodaju nove uslove skupu termina ako je kolona takođe podešena tako da omogući izbore popunjavanja.

Dostupno za označavanje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste odredili uslove u skupu termina dostupno za označavanje. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, ovaj skup termina neće biti vidljiv većini korisnika.

Ako je skup termina i dalje u razvoju ili nije u suprotnom spreman za korišćenje, možda ćete želeti da opozovete izbor u polju za potvrdu.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali ispravke za vlasništvo.

 2. Da biste dodali uslove skupu termina, na levoj strani možete da dodate termine, kliknite na stavku skup termina u kontroli stabla sa leve strane, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Kreiraj termin, a zatim otkucajte ime koje želite za mandat.

 3. U oknu Svojstva Navedite sledeće informacije o novom izrazu:

U ovom polju:

Uradite ovo:

Dostupno za označavanje

Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste ovaj termin učinili dostupnom za označavanje. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, ovaj termin će biti vidljiv, ali je bio invalid u alatkama za označavanje.

Jezik

Izaberite jezik za ovu oznaku za termin.

Opis

Otkucajte opis da biste pomogli korisnicima da razumeju kako da primene ovaj mandat ili da ga razlikuju od sličnih termina.

Podrazumevana nalepnica

Unesite reč ili frazu koju želite da koristite kao podrazumevanu oznaku za termin na ovom jeziku.

Druge nalepnice

Navedite bilo koje sinonima za ovaj termin. Uradite ovo ako želite da se nekoliko reči ili fraza sa istim značenjem tretiraju kao pojedinačni entitet radi upravljanja metapodacima. Da biste dodali više sinonima, otkucajte reč, a zatim pritisnite taster ENTER da biste kreirali dodatne linije.

Na primer, ako kreirate termin za boju "plavo" i "plavo" kao podrazumevanu oznaku za termin, možete da dodate "Azure," "safir," "Indigo," i "Kobalt".

Član

Opisuje roditeljski ime, opis, vlasnika i druge informacije.

 1. Kliknite na dugme „Sačuvaj“.

 2. Ponovite korake 3 -5 da biste dodali nove uslove.

 3. Da biste kreirali podtermine u okviru stavke uslovi, usmerite ka pojedinačnom mandatu ispod kog želite da gnezdite drugi mandat, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Kreiraj termini otkucajte ime koje želite za mandat.

 4. Ponovite korake 4 i 5 da biste naveli svojstva podtermina (Izaberite termin koji želite da ažurirate prvo).

 5. Uslovi u okviru skupa termina se podrazumevano prikazuju u podrazumevanom redosledu sortiranja za jezik. Ako želite da navedete Prilagođeni redosled sortiranja kako bi se uslovi pojavili u doslednim redosledom, bez obzira na jezik ili promene na oznake termina, to možete da uradite tako što ćete izabrati stavku termin u kontroli stabla, a zatim izabrati prilagođenu karticu Sortiranje sa desne strane. Izaberite stavku Korišćenje prilagođenog redosleda sortiranja, a zatim koristite okvire za liste da biste rasporedili termine na željeni numerički redosled.

  Vrh stranice

Srodni zadaci

Vrh stranice

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×