Kreiranje jednostavnog organizacionog grafikona u programu Publisher

Publisher za Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Organization chart example image

Jednostavni organizacioni grafikon u publikaciji možete da kreirate pomoću oblika da predstavite kao menadžer pozicije i izveštavanja pozicije, a zatim povezivanjem sa linije spajanja.

Kreiranje organizacionog grafikona

Dodavanje oblika

 1. U meniju Umetanje kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na oblik koji želite da umetnete.

 2. Kliknite na dugme u publikaciji koju ste van da biste umetnuli oblik.

 3. Promenite veličinu, boju, popunu ili liniju oblika.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim izaberite stavku Oblikuj automatski oblik.

  2. U dijalogu Oblikovanje automatskog oblika izaberite željene opcije. Na primer, da biste promenili popunu, izaberite karticu boje i linije . U okviru Popunaizaberite novu boju sa liste boja ili kliknite na dugme Efekti popune da biste kreirali teksturu, šaru ili preliv.

 4. Kada oblik bude izgledao onako kako želite da se prikaže u grafikonu, kliknite na njega desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 5. Kliknite desnim tasterom miša tamo gde želite da stavite kopiju objekta, a zatim izaberite stavku Nalepi.

 6. Ponovite korak 5 i dok ne budete imali sve željene oblike koje želite u grafikonu.

Povezivanje oblika

Povezuju oblike pomoću linije spajanja

1 izbor linije spajanja

2 prvu tačku spajanja

3 drugo mesto povezivanja; spajanja će se pojaviti plavo kada postavite pokazivač na oblik.

 1. U meniju Umetanje kliknite na dugme oblici, a zatim kliknite na dugme linija spajanja koji želite, kao što su lakat.

 2. Postavite pokazivač na mesto na koje želite da priložite liniju spajanja, kao što je dno oblika za poziciju generalnog menadžera u organizacionom grafikonu.

  Spajanja će se pojaviti plavo kada postavite pokazivač na oblik.

 3. Kliknite na prvu tačku spajanja, postavite pokazivač na drugi objekat (kao što je prvi izveštavanja poziciju oblik u organizacionom grafikonu) i zatim kliknite na drugo mesto povezivanja.

 4. Ponovite korake od 1 do 3 da biste dodali sve linije spajanja koji želite.

 5. Opcionalno: Promena boje ili debljine linije spajanja.

  1. Izaberite linije spajanja koje želite da promenite. Da biste izabrali više linija spajanja, držite pritisnut taster SHIFT dok ih birate.

  2. Kliknite desnim tasterom miša, izaberite stavku Oblikuj automatski obliki zatim izaberite karticu boje i linije .

  3. U grupi Linija izaberite željene opcije.

Dodavanje teksta

 1. Da biste dodali tekst u oblik u organizacionom grafikonu, izaberite oblik, a zatim upišite željeni tekst.

 2. Da biste oblikovali tekst, izaberite tekst unutar oblika, a zatim koristite opcije na kartici Oblikovanje alatki za tekst .

Premeštanje oblika i linija spajanja u organizacionom grafikonu

Kada dodate oblike i linije spajanja u organizacioni grafikon, možda ćete želeti da precizno podesite položaj svakog dela.

Premeštanje oblika

 1. Izaberite oblik koji želite da premestite.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  Prevlačenje oblika na novi položaj

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada pokazivač postane move cursor , prevucite oblik na novi položaj. Da biste prevukli oblik po pravoj liniji, držite pritisnut taster SHIFT dok ga prevlačite.

   Napomena: Ako je uključena neka od komandi za kačenje , oblika može da se Prikači za najbliži vodič, oblik ili lenjiru kada otpustite taster miša.

  Guranje oblika

  • Pritisnite neki od tastera sa strelicama da biste oblik premestili u željenom smeru.

   Objekat će se premestiti za određeno rastojanje svaki put kada pritisnete taster sa strelicom. Podrazumevano rastojanje guranja je 0,33 cm (ili ekvivalenta vrednost ako koristite drugu mernu jedinicu). Međutim, rastojanje guranja možete da promenite.

   1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

   2. U okviru Opcije uređivanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu guranje objekata tako što ćete , a zatim otkucajte udaljenost koju želite objekte da biste premestili kada ste ih guranje.

  Precizno postavljanje objekta na stranicu

  1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

  2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj automatski oblik, a zatim izaberite karticu Raspored.

  3. U odeljku Položaj na stranici unesite pozitivne mere za horizontalni i vertikalni položaj objekta ili grupe objekata.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Savet: Tačan položaj objekta možete videti na statusnoj traci na dnu prozora kada kliknete na objekat.

Premeštanje linije spajanja

 1. Izaberite liniju spajanja koju želite da premestite.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste premestili jedan kraj linije spajanja, zadržite pokazivač iznad kraja koji želite da premestite dok se ne pretvori u krstić, a zatim prevucite taj kraj i povežite ga sa drugom tačkom.

   Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite kraj linije spajanja da biste zamenili automatsko povezivanje. Kraj ćete moći da postavite na bilo koje željeno mesto na objektu, ali on neće biti povezan.

  • Da biste odvojili celu liniju spajanja, prevucite njenu sredinu (ne žuti dijamant).

Rad sa organizacionim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacioni grafikon bude izgledao onako kako želite, možda ćete želeti da grupišete sve oblike i linije spajanja kao pojedinačni objekat. Grupisanje objekata olakšava premeštanje i menjanje veličine celog organizacionog grafikona i doprinosi tome da se izbegne nehotično premeštanje oblika ili linija spajanja.

Grupisanje objekata

 1. Prevucite pokazivač miša da biste nacrtali okvir za izbor preko oblika i linija spajanja u organizacionom grafikonu.

 2. Na kartici Oblikovanje alatki za crtanje , izaberite stavku grupe.

Ako vam je potrebna da biste izmenili grafikon, možete da razgrupišete oblike i linije spajanja tako što ćete kliknuti na dugme Razgrupiši.

Podešavanje publikacije za kreiranje organizacionog grafikona

Pre nego što kreirate grafikon, Prikažite Osnovni oblici i linije spajanja podmenije kao plutajućih trake sa alatkama, tako da ne morate da biste prikazali podmenije svaki put kada želite da dodate oblik ili konektor red.

 1. Otvorite ili kreirajte publikaciju u koju želite da dodate organizacioni grafikon.

 2. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Automatski oblici Slika dugmeta , a zatim postavite pokazivač na stavku Linije spajanja.

 3. Premeštanje prevucite regulator Move handle image na vrhu konektora podmenija na lokaciju koju možete videti dok radite u publikaciji.

  Podmeni Linije spajanja postaće plutajuća traka sa alatkama.

 4. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme Automatski oblici Slika dugmeta , a zatim postavite pokazivač na stavku Osnovni oblici.

 5. Premeštanje prevucite regulator Move handle image na vrhu Osnovni oblici podmenija na lokaciju koju možete videti dok radite u publikaciji.

  Podmeni Osnovni oblici postaće plutajuća traka sa alatkama.

  Image of Connectors toolbar and Basic Shapes toolbar in Publisher

Kreiranje organizacionog grafikona

Kada se prikažu trake sa alatkama Linije spajanja i Osnovni oblici, bićete spremni da kreirate organizacioni grafikon.

Kreiranje oblika

 1. Na traci sa alatkama Osnovni oblici kliknite na oblik koji želite da se prikaže u organizacionom grafikonu, kao što je Pravougaonik Slika dugmeta , a zatim kliknite na publikaciju da biste umetnuli oblik.

 2. Promenite veličinu, boju, popunu ili liniju oblika.

  Kako

  1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim izaberite stavku Oblikuj automatski oblik.

   Prikazaće se dijalog Oblikovanje automatskog oblika.

  2. Izaberite željene opcije. Na primer, da biste promenili popunu, izaberite karticu Boje i linije. U odeljku Popuna, sa liste Boja izaberite novu boju ili stavku Efekti popunjavanja da biste kreirali teksturu, šaru ili preliv.

 3. Kada oblik bude izgledao onako kako želite da se prikaže u grafikonu, kliknite na njega desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na mesto na kom želite da se oblik prikaže, a zatim izaberite stavku Nalepi.

 5. Ponavljajte korak 4 dok ne postavite sve oblike koje želite da se prikažu u grafikonu.

Povezivanje oblika

Using the Connectors toolbar to create an organization chart

Linije spajanja 1

2 prvu tačku spajanja

3 drugo mesto povezivanja; spajanja će se pojaviti kao plavi krugovi kada postavite pokazivač na oblik.

 1. Na traci sa alatkama Linije spajanja dvaput kliknite na željenu liniju spajanja, kao što je zalomljena linija spajanja.

  Napomena: Kada dvaput kliknete na liniju spajanja, dugme će ostati izabrano dok dodajete željene linije spajanja.

 2. Postavite pokazivač na mesto na koje želite da priložite liniju spajanja, kao što je dno oblika za poziciju generalnog menadžera u organizacionom grafikonu.

  Tačke spajanja prikazaće se kao plavi krugovi kada postavite pokazivač na oblik.

 3. Kliknite na prvu željenu tačku spajanja, postavite pokazivač na drugi objekat (kao što je prvi oblik za poziciju podnosioca izveštaja u organizacionom grafikonu), a zatim kliknite na drugu tačku spajanja.

 4. Ponovite korake od 2 – 3 da biste dodali sve linije spajanja koji želite.

 5. Pošto dodate željene linije spajanja, kliknite na liniju spajanja koju ste izabrali na traci sa alatkama Linije spajanja u koraku 1 ili pritisnite taster ESC da biste otkazali izbor dugmeta linije spajanja.

 6. Promenite boju ili debljinu linije spajanja.

  1. Izaberite linije spajanja koje želite da promenite. Da biste izabrali više linija spajanja, držite pritisnut taster SHIFT dok ih birate.

  2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski oblik, a zatim izaberite karticu Boje i linije.

  3. U grupi Linija izaberite željene opcije.

Dodavanje teksta

 1. Da biste dodali tekst u oblik u organizacionom grafikonu, izaberite oblik, a zatim upišite željeni tekst.

 2. Da biste oblikovali tekst, izaberite tekst u obliku, a zatim upotrebite opcije na traci sa alatkama Oblikovanje.

Premeštanje oblika i linija spajanja u organizacionom grafikonu

Kada dodate oblike i linije spajanja u organizacioni grafikon, možda ćete želeti da precizno podesite položaj svakog dela.

Premeštanje oblika

 1. Izaberite oblik koji želite da premestite.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  Prevlačenje oblika na novi položaj

  • Postavite pokazivač miša iznad oblika. Kada pokazivač postane move cursor , prevucite oblik na novi položaj. Da biste prevukli oblik po pravoj liniji, držite pritisnut taster SHIFT dok ga prevlačite.

   Napomena: Ako je uključena neka od komandi za kačenje , oblika može da se Prikači za najbliži vodič, oblik ili lenjiru kada otpustite taster miša.

  Guranje oblika

  • Pritisnite neki od tastera sa strelicama da biste oblik premestili u željenom smeru.

   Objekat će se premestiti za određeno rastojanje svaki put kada pritisnete taster sa strelicom. Podrazumevano rastojanje guranja je 0,33 cm (ili ekvivalenta vrednost ako koristite drugu mernu jedinicu). Međutim, rastojanje guranja možete da promenite.

   1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Uređivanje.

   2. Potvrdite izbor Tasteri sa strelicama guraju objekte za, a zatim upišite rastojanje za koje želite da se objekti premeštaju prilikom guranja.

  Precizno postavljanje objekta na stranicu

  1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

  2. U priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj automatski oblik, a zatim izaberite karticu Raspored.

  3. U odeljku Položaj na stranici unesite pozitivne mere za horizontalni i vertikalni položaj objekta ili grupe objekata.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Savet: Tačan položaj objekta možete videti na statusnoj traci na dnu prozora kada kliknete na objekat.

Premeštanje linije spajanja

 1. Izaberite liniju spajanja koju želite da premestite.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste premestili jedan kraj linije spajanja, zadržite pokazivač iznad kraja koji želite da premestite dok se ne pretvori u krstić, a zatim prevucite taj kraj i povežite ga sa drugom tačkom.

   Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite kraj linije spajanja da biste zamenili automatsko povezivanje. Kraj ćete moći da postavite na bilo koje željeno mesto na objektu, ali on neće biti povezan.

  • Da biste odvojili celu liniju spajanja, prevucite njenu sredinu (ne žuti dijamant).

Rad sa organizacionim grafikonom kao pojedinačnim objektom

Kada organizacioni grafikon bude izgledao onako kako želite, možda ćete želeti da grupišete sve oblike i linije spajanja kao pojedinačni objekat. Grupisanje objekata olakšava premeštanje i menjanje veličine celog organizacionog grafikona i doprinosi tome da se izbegne nehotično premeštanje oblika ili linija spajanja.

Grupisanje objekata

 1. Na traci sa alatkama Objekti kliknite na dugme alatke Izaberi objekte Slika dugmeta , a zatim prevucite okvir za izbor preko oblika i linija spajanja u organizacionom grafikonu.

 2. Ispod okvira za izbor kliknite na dugme Grupiši objekte Slika dugmeta .

Oblike i linije spajanja možete razgrupisati ako je potrebno da uneste promene u grafikon.

Razgrupisavanje objekata

 1. Izaberite grupisane objekte (organizacioni grafikon).

 2. Ispod okvira za izbor kliknite na dugme Razgrupiši objekte Slika dugmeta .

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×