Kreiranje ili prilagođavanje tipa sadržaja lokacije

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da kreirate i prilagođavanje tipova sadržaja lokacije.

Da biste kreirali tipove sadržaja lokacije za neku lokaciju, morate imati dozvolu „Puna kontrola“ za tu lokaciju. Da biste kreirali tipove sadržaja lokacije za lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija morate biti administrator kolekcije lokacija.

U ovom članku

Osnovni podaci o tipovima sadržaja lokacije i nasleđivanja

Kreiranje tipa sadržaja lokacije

Dodavanje predloška dokumenta u tip sadržaja

Izvršite promene u kolone za tip sadržaja

Dodavanje toka posla u tip sadržaja

Uverite se u tip sadržaja samo za čitanje

Navedite smernice za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Promena postavki sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja

Upravljanje konverzije dokumenata za tip sadržaja lokacije

Brisanje tipa sadržaja lokacije

Srodni zadaci

Osnovni podaci o tipovima sadržaja lokacije i nasleđivanja

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog tipa sadržaja. Na ovaj način, kategorije dokumenata mogu imati zajedničke atribute u celoj organizaciji, koje timovi mogu prilagoditi za određene lokacije ili liste.

Za lokaciju se tipovi sadržaja najpre definišu centralno, u galeriji tipova sadržaja lokacije. Tipovi sadržaja definisani na nivou lokacije nazivaju se tipovima sadržaja lokacija. Tip sadržaja lokacije dostupan je za korišćenje u svim podlokacijama lokacije za koju je bio definisan. Na primer, ako se određeni tip sadržaja lokacije definiše u galeriji tipova sadržaja lokacije za glavnu lokaciju kolekcije lokacija, on će biti dostupan za korišćenje u listama i bibliotekama svih lokacija te kolekcije lokacija. Listama i bibliotekama se tipovi sadržaja lokacija mogu dodavati pojedinačno i prilagođavati za upotrebu u tim listama ili bibliotekama. Kada se instanca tipa sadržaja lokacije pridruži listi ili biblioteci, naziva se tip sadržaja liste. Tipovi sadržaja liste su podređeni tipovima sadržaja lokacija od kojih su kreirani.

Kada definišete novi tip sadržaja prilagođene lokacije u galeriji tipa sadržaja lokacije za lokaciju, možete da pokrenete tako što ćete odabrati postojeći nadređeni tip sadržaja lokacije u galeriji tipova sadržaja lokacije kao početnu tačku. Novi tip sadržaja lokacije koji kreirate nasleđuje sve atribute njegov nadređeni tip sadržaja lokacije, kao što je predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokova posla i kolona. Kada kreirate novi tip sadržaja lokacije, možete da menjate sledeće atribute. Svaki put kada unesete promene u tipove sadržaja lokacije, možete navesti da li želite ove promene se primeniti na druge tipove sadržaja podređene lokacije ili tipovi sadržaja liste koji nasleđuju atribute od tog tipa sadržaja lokacije. Mogu se ažurirati samo atributi koje tipovi sadržaja podređene lokacije ili tipovi sadržaja liste dele sa nadređenim tipom sadržaja. Ako sadržaja podređene lokacije tip je prilagođen sa dodatnim atributima koje nadređeni tip sadržaja lokacije (na primer, dodatne kolone), ta prilagođavanja se neće zameniti kada tip sadržaja podređene lokacije se ažurira. Promene koje izvršite u tip sadržaja lokacije neće uticati na nadređeni tip sadržaja lokacije sa koje je kreiran tip sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Kreiranje tipa sadržaja lokacije

 1. Idite na lokaciju za koju želite da kreirate novi tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

 5. Na stranici " Novi tip sadržaja lokacije ", u odeljku ime i opis otkucajte ime i opis za novi tip sadržaja lokacije.

 6. Sa liste Izaberite nadređeni tip sadržaja iz izaberite grupu iz koje želite da izaberete novi tip sadržaja.

  Grupa „Specijalni tipovi sadržaja“ sadrži tipove sadržaja čijim se dodavanjem menja ponašanje liste ili biblioteke.

 7. Izaberite nadređeni tip sadržaja na kojem želite da vaš tip sadržaja da se zasniva na listi Nadređeni tip sadržaja .

  Lista tipova sadržaja nadređene lokacije se razlikuje u zavisnosti od opcije koju ste izabrali u prethodnom koraku.

 8. U odeljku Grupa odaberite da li da uskladištite ovaj novi tip sadržaja lokacije u postojeću grupu ili u novu grupu.

 9. Kliknite na dugme U redu.

 10. Pojavljuje se sadržaj informacije o za novi tip sadržaja lokacije. Možete da odaberete opcije na ovoj stranici da biste dodatno definisali novi tip sadržaja. Informacije o tome kako da prilagodite tip sadržaja lokacije, pogledajte odeljke u ovoj temi.

Vrh stranice

Dodavanje predloška dokumenta u tip sadržaja

Predložak dokumenta možete da povežete samo sa tipom sadržaja dokumenta (bilo koji tip sadržaja iz dokumenta nadređeni tip sadržaja). Povezivanjem predloška dokumenta sa tipom sadržaja možete da obezbedite da prilikom kreiranja novih dokumenata ovog tipa sadržaja, dokumente zasnivaju se na istom predlošku.

Na primer, vaša organizacija može da koristi određeni predložak dokumenta za pravne ugovore. Ako povežete ovaj predložak dokumenta sa tipom sadržaja koji vaša organizacija koristi za pravne ugovore, svi novi pravni ugovori kreirani pomoću ovog tipa sadržaja zasnivaju se na ovom predlošku dokumenta pravnog ugovora.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U grupi Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 6. Ako želite da koristite predložak dokumenta je uskladištena negde na lokaciji, izaberite stavku Unesite URL adresu postojećeg predloška dokumenta, a zatim otkucajte URL adresu za predložak koji želite da koristite.

  Možete da koristite URL adresu koja se odnosi na lokaciju na lokaciji ili resursa fascikle. Predlošci dokumenata može biti uskladišteno u oba podrazumevana lokacija resursa na mreži http://Server ime/lokacije/dokumenta biblioteke ime/obrasci/sadržaj upišite ime / ili lokaciju biblioteke koja je podešen za smeštanje predloške dokumenata.

  Sledeća tabela sadrži primere tipova URL adresa koje možete da koristite. Primeri, potrebno je da postojanje podrazumevana dokumenta predloška resursa fascikla (fascikla koja sadrži datoteke za tipove sadržaja lokacije) nalazi se na http://Server ime/lokacije/dokumenta biblioteke ime/obrasci/sadržaj upišite ime / predložak dokumenta je po imenu Docname.doc.

Tip URL adrese

Primer:

U odnosu na lokaciju

Servera imena/lokacije/biblioteka Name/Forms/Docname.doc

U odnosu na fasciklu resursa

imedokumenta.doc

 1. Ako želite da otpremite predložak dokumenta koji želite da koristite, u odeljku Predložak dokumenta , kliknite na dugme Otpremi novi predložak dokumenta, a zatim kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Izbor datoteke potražite lokaciju datoteke koju želite da koristite, izaberite je i zatim kliknite na dugme Otvori.

 2. U odeljku Ažuriranje lokacije i liste u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja sa predloškom dokumenta.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Izvršite promene u kolone za tip sadržaja

Možete navesti svojstva ili metapodatke koje želite da prikupite za stavku određenog tipa sadržaja tako što ćete dodati kolone tipu sadržaja lokacije. Na primer, vaša organizacija možda ćete želeti da biste pratili određeni skup metapodataka za sve svoje porudžbine, kao što su broj naloga, broj projekta i menadžer projekta. Ako dodate kolone za broj naloga, broj projekta i menadžer projekta na tipu sadržaja porudžbine, korisnici upitani da obezbede ove metapodatke za stavke ovog tipa sadržaja.

Postoji nekoliko načina na koje možete da promenite kolone za tip sadržaja. možeš:

Dodavanje kolone

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U odeljku Kolone kliknite na Dodaj iz postojećih kolona lokacije.

 6. U odeljku Izbor kolona, u grupi Izaberite kolone iz kliknite na strelicu da biste izabrali grupu iz koje želite da dodate kolonu.

 7. U grupi Raspoložive kolone izaberite kolonu koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste kolonu premestili u listu Kolone za dodavanje.

 8. Da biste dodali dodatne kolone, ponovite korake 6 i 7.

 9. U odeljku Ažuriranje liste i tipovi sadržaja lokacije , u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Uklanjanje kolone

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U okviru koloneizaberite ime kolone koju želite da uklonite iz tipa sadržaja.

 6. Kliknite na dugme Ukloni , a zatim kliknite na dugme u redu kada budete upitani da li želite da uklonite kolonu iz tipa sadržaja.

  Napomena: Dugme " Ukloni " možda neće biti dostupan za sve kolone povezan sa tipom sadržaja.

Vrh stranice

Promena redosleda kolona

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U odeljku Kolone izaberite stavku Redosled kolona.

 6. U grupi Redosled kolona kliknite na strelicu pored kolone čiji redosled želite da promenite u koloni Pozicija od vrha, a zatim izaberite željeni redni broj.

 7. U odeljku Ažuriranje lokacije i liste u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Podešavanje kolone kao obavezne, opcionalne ili skrivene

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U grupi Kolone izaberite ime kolone za koju želite da bude obavezna.

 6. U odeljku Postavke kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se od korisnika zahtevalo da navedu informacije za kolonu, izaberite stavku Obavezno.

  • Da bi korisnici mogli da izaberu da li će navesti informacije za kolonu, izaberite stavku Opcionalno.

  • Da biste sakrili kolonu tako da se ne pojavljuje u bilo kom novo, uređujete, ili prikaz obrazaca za tip sadržaja, kliknite na dugme skriveno.

  • U odeljku Ažuriranje liste i tipovi sadržaja lokacije , u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla u tip sadržaja

Tokovi posla omogućavaju da biste naveli poslovnih procesa za stavke i dokumente na lokaciji. Organizacije mogu da koriste tokove posla za automatizaciju i upravljanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su odobravanje dokumenta ili redigovanje. Dodavanjem toka posla u tip sadržaja, možete da obezbedite da sve stavke tog tipa sadržaja bile podložne doslednih poslovnih procesa. Ako tok posla je dodat u tip sadržaja, taj tok posla može pokrenuti na pojedinačne stavke tog tipa sadržaja.

Napomena: Tok posla možete dodati tipa sadržaja samo ako je tok posla primenjen na vašu lokaciju ili radni prostor. Ako tokovi posla ne pojavi bude dostupna, obratite se administratoru Central.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U grupi Postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

 6. Kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 7. Na stranici Dodavanje toka posla, u odeljku Tok posla izaberite predložak toka posla koji želite da koristite.

 8. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime za tok posla.

 9. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koju će koristiti ovaj tok posla.

  Napomene: 

  • Možete da koristite podrazumevanu listu zadataka ili da kreirate novu. Učesnici toka posla moći će lako da pronađu i pregledaju zadatke svog toka posla na listi zadataka pomoću prikaza Moji zadaci ako koristite podrazumevanu listu zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci za ovaj tok posla sa sobom povući ili otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da odvojite od opšte liste zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako vaša organizacija ima veliki broj tokova posla ili ako tokovi posla obuhvataju veliki broj zadataka. U tom slučaju, možda ćete želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 10. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koja će se koristiti sa ovim tokom posla. Lista istorije će prikazati sve događaje koji se dešavaju tokom svake instance toka posla.

  Napomena: Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Možda ćete želeti da za svaki tok posla kreirate posebnu listu istorije ako organizacija ima brojne tokove posla.

 11. U odeljku Opcije početka navedite ko će, kako i kada pokrenuti tok posla.

  Napomena: Određene opcije možda neće biti dostupne ako ih izabrani predložak toka posla ne podržava.

 12. U odeljku Ažuriranje tipova sadržaja liste i lokacije kliknite na dugme Da ako ovaj tok posla želite da dodate svim tipovima sadržaja koji se nasleđuju od ovog tipa sadržaja.

 13. Kliknite na dugme U redu ili Dalje.

 14. Na stranici Prilagođavanje toka posla izaberite bilo koju željenu dodatnu opciju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Uverite se u tip sadržaja samo za čitanje

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U grupi Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 6. U odeljku Samo za čitanje, u grupi Želite li da ovaj tip sadržaja bude samo za čitanje? kliknite na dugme Da.

 7. U odeljku Ažuriranje lokacije i liste u okviru da ažurirate sve tipove sadržaja nasleđuju iz ovog tipa? kliknite na dugme da ako želite da ažurirate sve tipove sadržaja koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Određivanje smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Možete da primenite na postojeće smernice za kolekciju lokacija za tip sadržaja lokacije. Alternativno, možete da kreirate nove smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuje samo na tipu sadržaja određene lokacije.

Primena smernica za kolekciju lokacija za tip sadržaja lokacije

Ako smernice za upravljanje informacijama već kreirane za vašu lokaciju kao smernice za kolekciju lokacija, možete da ih primenite na tipove sadržaja pojedinačne lokacije

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U odeljku Postavke izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

 6. U okviru Odredite smernice, kliknite na dugme Koristi smernice za kolekciju lokacija, a zatim izaberite smernice koje želite da primenite.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje novih smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja liste

Možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuje samo na tipu sadržaja određene lokacije. Ako kreirate smernice za upravljanje informacijama ovaj način, ne mogu ponovo da koristite ove smernice za druge tipove sadržaja, lokacije, liste ili biblioteke.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U odeljku Postavke izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

 6. U okviru Odredite smernice, kliknite na dugme Definiši smernice, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. Na stranici Uređivanje smernica, u odeljku Ime i administrativni opis upišite kratak opis smernica koje kreirate.

  Napomena: Kada definišete smernice za tip sadržaja liste, ime za tip sadržaja liste postaje ime smernice. Možete da navedete jedinstvena imena samo za smernice za upravljanje informacijama koje su definisane na listi smernice za kolekciju lokacija.

 8. U odeljak Izjava o smernicama upišite opisnu izjavu kojom se korisnicima objašnjava svrha smernica. Ova izjava će se prikazati kada korisnici otvore dokumente ili stavke koje podležu smernicama. Ona bi trebalo da objasni koje opcije smernica se odnose na sadržaj ili koja posebna rukovanja se zahtevaju za sadržaj. Dužina izjave o smernicama može da bude najviše 512 znakova.

 9. U narednim odeljcima izaberite pojedinačne opcije smernica koje želite da dodate smernicama za upravljanje informacijama.

  Za više informacija o konfigurisanju funkcije smernice za upravljanje informacijama za pojedinačne, pogledajte veze koje se pojavljuju u okviru Takođe pogledajte.

 10. Kada završite sa izborom opcija za funkcije pojedinačnih smernica koje želite da dodate ovim smernicama za upravljanje informacijama, kliknite na dugme U redu da biste primenili funkcije smernica.

Vrh stranice

Promena postavki okna sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja

Sa informacijama o dokumentu – koji se prikazuje u sledećim Microsoft Office 2010 programima: Word, Excel i PowerPoint – omogućava korisnicima da pregledaju i promenite svojstva tipa sadržaja za dokument koji je sačuvan na serveru za upravljanje dokumentima direktno u Office programu koji koriste za uređivanje dokumenta. Na primer, ako tip sadržaja dokumenta za određenu biblioteku ima kolonu Status, korisnici mogu prikazati svojstvo "Status" u oknu sa informacijama o dokumentu u programu Word kada uređuju dokument. Takođe mogu da koriste sa informacijama o dokumentu da biste promenili vrednosti imovine Status iz radne verzije u konačnu. Kada je dokument sačuvan na serveru, ovo svojstvo se automatski ažurira u koloni Status za biblioteku.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da promenite tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da promenite.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U meniju Postavke izaberite stavku Postavke okna za informacije o dokumentu.

 6. U odeljku Predložak okna sa informacijama o dokumentu postupite na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Koristi podrazumevani predložak za Microsoft Office aplikacije da biste koristili podrazumevani predložak koji prikazuje svojstva (kolone) koje su definisane za tip sadržaja.

  • Da biste koristili postojeći prilagođeni predložak, izaberite stavku Koristi postojeći prilagođeni predložak (URL, UNC ili URN), a zatim otkucajte putanju do lokacije predloška.

  • Izaberite stavku Otpremi postojeći prilagođeni predložak (XSN) za upotrebu da biste otpremili postojeći prilagođeni predložak (XSN), a zatim kliknite na dugme Potraži da biste pronašli predložak koji želite da koristite.

   Napomena: Ako planirate da otpremite predložak na ovaj način, morate da uklonite URL adresu za objavljivanje iz predloška u programu InfoPath pre nego što objavite i otpremite predložak.

  • Izaberite stavku Kreiraj novi prilagođeni predložak da biste kreirali prilagođeno okno u programu InfoPath.

   Napomena: Ako izaberete ovu opciju, InfoPath se pokreće i prikazuje podrazumevani predložak koji možete da prilagodite da biste kreirali prilagođeno okno.

 7. U odeljku Uvek Prikaži navedite da li će ovaj informacijama o dokumentu prikazuje automatski kada se dokumenti ovog tipa sadržaja su prvo otvorite ili sačuvate programa Office 2010 .

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Upravljanje konverzije dokumenata za tip sadržaja lokacije

Administratori lokacija možete da omogućite konverziju dokumenata tako da krajnji korisnici mogu da konvertuju dokumente jednog tipa datoteke u drugi format. Konverzija dokumenata za tipove sadržaja lokacije takođe omogućava administratorima lokacija da biste konfigurisali tipove sadržaja da biste uskladištili postavke koje definišu koji konvertori su dostupni i kako te konvertore rad na dokumentima tog tipa sadržaja. Broj konvertora dokumenata su uključeni u aplikacije, a vaša organizacija može imati dodatne prilagođene konvertore. Nakon konvertovanja dokumenata je omogućena u centralnoj administraciji, konvertori su podrazumevano dostupni za sve tipove sadržaja lokacije koji se mogu koristiti u biblioteci dokumenata. Ovo obuhvata sledeće tipove sadržaja:

 • Tipove sadržaja dokumenata, kao što su „Osnovna stranica“, „Dokument“, „Obrazac“ i „Slika“

 • Podaci o tipovima sadržaja, kao što je stranica članka, stranicu za preusmeravanje i stranice dobrodošlice

Omogućeni konvertori dostupni su krajnjim korisnicima kada izaberu dokument datog tipa sadržaja, a zatim u kontekstualnom meniju izaberu stavku Konvertuj dokument. Navedeni su konvertori samo za određeni tip datoteke dokumenta (na primer .docx).

Ako postoji više konvertora za tip datoteke, kao što su XML, možda ćete želeti da uredite listu konvertora da biste se uverili da korisnici vide samo konvertore koje su važne za dokumente ovog tipa sadržaja. Takođe, možda ćete želeti da promenite opcije konfiguracije za konvertor. Za bilo koji od ovih situacija, možete da koristite sledeće korake da biste izmenili Konvertori dokumenata.

 1. Na matičnoj stranici kolekcije lokacija, u meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 3. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije za koji želite da upravljate konverziju dokumenata.

 4. U okviru postavke, izaberite stavku Upravljanje konverzija dokumenata za ovaj tip sadržaja.

  Napomena: Konvertori dokumenata dostupni su samo za tipovi sadržaja dokumenta.

 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu za sve konvertore za koje ne želite da budu prikazani krajnjim korisnicima. Uverite se da su izabrani svi konvertori koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Primeni.

 6. Ako se pored konvertora koji želite da koristite nalazi opcija Konfiguriši, možete da je izaberete da biste definisali nove postavke konverzije.

Vrh stranice

Brisanje tipa sadržaja lokacije

Možda ćete moći da biste izbrisali tip sadržaja lokacije, ako je već u upotrebi na lokaciji.

 1. Idite na lokaciju za koju želite da izbrišete tip sadržaja lokacije.

 2. U meniju Radnje na lokaciji kliknite na vezu Postavke lokacije.

 3. U koloni Galerije, kliknite na vezu Tipovi sadržaja lokacije.

 4. Kliknite na ime tipa sadržaja lokacije koji želite da izbrišete.

  Napomena: Ako je imena tipa sadržaja lokacije hiperveze, onda to znači da ova lokacija nasleđuje njegove tipovi sadržaja lokacije sa druge lokacije i tip sadržaja lokacije će morati da se ažurira na toj lokaciji.

 5. U okviru postavke izaberite stavku Brisanje ovog tipa sadržaja lokacije.

 6. Kada budete upitani da li želite da izbrišete tip sadržaja lokacije, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Srodni zadaci

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×