Kreiranje ili pokretanje makroa

Word za Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Word, možete da automatizujete zadatke koji se često koriste za kreiranje i pokretanje makroa. Makro je niz komandi i instrukcija koje grupišete u jednu komandu da bi automatski zadatak.

Da biste uštedeli vreme na zadacima koje često izvršavate, objedinite korake u makro. Najpre snimite makro. Zatim možete da ga pokrenete klikom na dugme na priručnoj traci ili pritiskanjem kombinacije tastera, u zavisnosti od toga kako ga podesite.

 1. Izaberite stavke Prikaz > Makroi > Zapiši makro.

  Komanda „Snimi makro“

 2. Otkucajte ime za makro.

  Polje za ime makroa

 3. Da biste mogli da koristite ovaj makro u svakom novom dokumentu, uverite se da polje Uskladišti makro u ima vrednost Svi dokumenti (Normal.dotm).

  Polje za izbor mesta skladištenja makroa

 4. Da biste pokrenuli makro klikom na dugme, izaberite stavku Dugme.

  Kliknite da biste dodelili dugme makrou

 5. Kliknite na novi makro (ime će mu biti nalik na Normal.NewMacros.<ime vašeg makroa>) i kliknite na dugme Dodaj.

  Makro i dugme „Dodaj“

 6. Kliknite na dugme Izmeni.

  Dugme „Izmeni“ u dijalogu „Prilagođavanje priručne trake“

 7. Izaberite sliku za dugme, otkucajte željeno ime i dvaput kliknite na dugme U redu.

  Opcije dugmeta u dijalogu „Izmena dugmeta“

 8. Sada je vreme da snimite korake. Kliknite na komande ili pritisnite tastere za svaki korak u zadatku. Word snima vaše klikove i pritiske tastera.

  Napomena: Koristite tastaturu da biste izabrali tekst dok snimate makro. Makroi ne snimaju izbor napravljen pomoću miša..

 9. Da biste zaustavili snimanje, izaberite stavke Prikaz > Makroi > Zaustavi snimanje.

  Komanda „Zaustavi snimanje“

Dugme vašeg makroa se pojavljuje na priručnoj traci.

Dugme makroa na priručnoj traci

Kliknite na dugme da biste pokrenuli makro.

 1. Izaberite stavke Prikaz > Makroi > Zapiši makro.

  Komanda „Snimi makro“

 2. Otkucajte ime za makro.

  Polje za ime makroa

 3. Da biste mogli da koristite ovaj makro u svakom novom dokumentu, uverite se da polje Uskladišti makro u ima vrednost Svi dokumenti (Normal.dotm).

  Polje za izbor mesta skladištenja makroa

 4. Da biste pokrenuli makro kada pritisnete tastersku prečicu, izaberite stavku Tastatura.

  Kliknite da biste makrou dodelili tastersku prečicu

 5. Otkucajte kombinaciju tastera u polju Pritisnite novu tastersku prečicu.

 6. Proverite da li je ta kombinacija već dodeljena nečemu drugom. Ako jeste, pokušajte sa drugom kombinacijom.

 7. Da biste mogli da koristite ovu tastersku prečicu u svakom novom dokumentu, uverite se da polje Sačuvaj promene u ima vrednost Normal.dotm.

 8. Kliknite na dugme Dodeli.

 9. Sada je vreme da snimite korake. Kliknite na komande ili pritisnite tastere za svaki korak u zadatku. Word snima vaše klikove i pritiske tastera.

  Napomena: Koristite tastaturu da biste izabrali tekst dok snimate makro. Makroi ne snimaju izbor napravljen pomoću miša..

 10. Da biste zaustavili snimanje, izaberite stavke Prikaz > Makroi > Zaustavi snimanje.

  Komanda „Zaustavi snimanje“

Pritisnite kombinaciju tastera za tastersku prečicu da biste pokrenuli makro.

Da biste pokrenuli makro, kliknite na dugme na priručnoj traci i pritisnite prečicu na tastaturi ili ga pokrenite sa liste Makroi.

 1. Izaberite stavke Prikaz > Makroi > Prikaži makroe.

  Komanda „Prikaži makroe“

 2. Na listi u okviru Ime makroa izaberite makro koji želite da pokrenete.

 3. Kliknite na dugme Pokreni.

Da biste makro iz jednog dokumenta učinili dostupnim u svim novim dokumentima, dodajte ga predlošku Normal.dotm.

 1. Otvorite dokument koji sadrži makro.

 2. Izaberite stavke Prikaz > Makroi > Prikaži makroe.

  Komanda „Prikaži makroe“

 3. Izaberite karticu Organizator.

  Dugme „Organizator“ u polju „Prikaži makroe“

 4. Izaberite makro koji želite da dodate predlošku Normal.dotm i izaberite stavku Kopiraj.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Prilagođavanje trake.

 2. U okviru Odaberi komande iz izaberite stavku Makroi.

 3. Izaberite željeni makro.

 4. U okviru Prilagođavanje trake izaberite karticu i prilagođenu grupu u koju želite da dodate makro.

Ako nemate prilagođenu grupu, izaberite stavku Nova grupa. Zatim izaberite stavku Preimenuj i otkucajte ime za prilagođenu grupu.

 1. Kliknite na dugme Dodaj.

 2. Izaberite stavku Preimenuj da biste odabrali sliku za makro i otkucajte željeno ime.

 3. Kliknite dvaput na dugme U redu.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Makroi.

 2. U polju ime makroa otkucajte ime za makro.

  Napomena: Ako novi makro isto ime kao ugrađeni makro u programu Word, nove radnje makroa zameniće ugrađeni makro. Da biste prikazali listu ugrađenih makroa, na listi makroi u izaberite stavku Word komande .

 3. Na listi makroi u izaberite predložak ili dokument u kojem želite da uskladištite makro.

  Da biste makro dostupnim u svim dokumentima, uverite se da kliknete na predlošku Normal.dotm.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj da biste otvorili Visual Basic Editor.

Nakon što otvorite Visual Basic Editor, možda ćete želeti više informacija o radu sa programom Visual Basic za aplikacije. Više informacija potražite u meniju pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic ili pritisnite taster F1.

Možete da snimite niz radnje ili možete pisati makro od početka tako što ćete uneti programa Visual Basic for Applications kôd u Visual Basic Editor.

Napomena: Da biste radili sa makroima u Office Word 2007, potrebno je da prikažete karticu " Projektovanje ".

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Popularno.

 3. U okviru Ključne opcije za rad u programu Word, potvrdite izbor u polju za potvrdu karticu "Projektovanje" na traci .

  Napomena: Glavna traka je komponenta interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Zapiši makro.

  Grupa „Kôd“ na kartici „Projektovanje“
 2. U polju ime makroa otkucajte ime za makro.

  Napomena: Ako novi makro isto ime kao ugrađeni makro u Office Word 2007, nove radnje makroa zameniće ugrađeni makro. Da biste videli listu ugrađenih makroa, na kartici Projektovanje , u grupi kôd kliknite na dugme makroi. Na listi makroi u izaberite stavku Word komande.

 3. U okviru Uskladišti makro u izaberite predložak ili dokument u kojem želite da uskladištite makro.

  Važno: Da biste makro dostupnim u svim dokumentima, uverite se da kliknete na predlošku Normal.dotm.

 4. U polju Opis otkucajte opis makroa.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Započni snimanje    Da biste počeli sa snimanjem makroa ga ne dugme na priručnoj traci ili tasterske prečice, kliknite na dugme u redu.

  • Kreiranje dugmeta    Da biste dodelili makro dugme na priručnoj traci, uradite sledeće:

   1. Kliknite na dugme.

   2. U okviru Prilagodi priručnu traku, izaberite dokument (ili sve dokumente) za koju želite da dodate makro na priručnu traku.

    Važno: Da biste makro dostupnim u svim dokumentima, uverite se da kliknete na predlošku Normal.dotm.

   3. U okviru za dijalog Odaberite komande iz izaberite makro koji želite da zapišete, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   4. Da biste prilagodili na dugme, kliknite na dugme Izmeni.

   5. U okviru simbol, kliknite na simbol koji želite da koristite za dugme.

   6. U polju ime za prikaz otkucajte ime makroa koji želite da prikažete.

   7. Kliknite na dugme u redu dvaput da biste započeli zapisivanje makroa.

    Simbol koji ste odabrali se prikazuje na priručnu traku. Kada postavite pokazivač na željeni simbol, prikazuje se ime koje otkucate.

  • Dodeljivanje tasterske prečice    Da biste makrou dodelili tastersku prečicu, uradite sledeće:

   1. Izaberite stavku tastatura.

   2. U okviru komande kliknite na makro koji želite da zapišete.

   3. U polju pritisnite novu tastersku otkucajte kombinaciju tastera koju želite i zatim kliknite na dugme Dodeli.

   4. Kliknite na dugme Zatvori da biste započeli zapisivanje makroa.

 6. Izvršite radnje koje želite da uključite u makro.

  Napomena: Kada snimite makro, možete da koristite miša da biste izabrali komande i opcije, ali ne da biste izabrali tekst. Morate da koristite tastaturu da biste izabrali tekst. Više informacija o izboru teksta pomoću tastature, pogledajte članak Izbor teksta.

 7. Da biste zaustavili snimanje svoje radnje, u grupi kôd kliknite na dugme Zaustavi snimanje .

Promenite tastersku prečicu za makroa

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Pored prečice na tastaturi, kliknite na dugme Prilagodi.

 4. Na listi kategorije izaberite stavku makroi.

 5. Na listi makroa izaberite makro koji želite da promenite.

 6. U polju pritisnite novu tastersku otkucajte kombinaciju tastera koju želite da odaberete.

 7. Potvrdite izbor u polju trenutni tasteri da biste se uverili da nisu dodeljivanje kombinacije tastera koji već koristite da biste izvršili drugi zadatak.

 8. Na listi Sačuvaj promene u izaberite opciju koja se podudara sa kojima želite da pokrenete makro.

  Važno: Da biste makro dostupnim u svim dokumentima, uverite se da kliknete na predlošku Normal.dotm.

 9. Kliknite na dugme Zatvori.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Makroi.

  Grupa „Kôd“ na kartici „Projektovanje“

 2. Na listi u okviru ime makroaizaberite makro koji želite da pokrenete.

 3. Kliknite na dugme Pokreni.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Makroi.

  Grupa „Kôd“ na kartici „Projektovanje“

 2. U polju ime makroa otkucajte ime za makro.

  Napomena: Ako novi makro isto ime kao ugrađeni makro u Office Word 2007, nove radnje makroa zameniće ugrađeni makro. Da biste prikazali listu ugrađenih makroa, na listi makroi u izaberite stavku Word komande .

 3. Na listi makroi u izaberite predložak ili dokument u kojoj želite da uskladištite makro.

  Da biste makro dostupnim u svim dokumentima, uverite se da kliknete na predlošku Normal.dotm.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj da biste otvorili Visual Basic Editor.

Nakon što otvorite Visual Basic Editor, možda ćete želeti više informacija o radu sa programom Visual Basic za aplikacije. Više informacija potražite u meniju pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic ili pritisnite taster F1.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×