Kreiranje ili izmena tabela ili indeksa pomoću upita za definisanje podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da kreirate i izmenite tabela, ograničenja, indekse i relacije u Access pisanjem upita za definisanje podataka u SQL prikazu. Ovaj članak objašnjava upita za definisanje podataka i kako da ih koristite za kreiranje tabele, ograničenja, indekse i relacije. Ovaj članak takođe mogu pomoći da odlučite kada da koristite upit za definisanje podataka.

U ovom članku

Pregled

Kreiranje ili izmena tabele

Kreiranje indeksa

Kreiranje ograničenje ili relacije

Pregled

Za razliku od drugih Access upita za upit za definisanje podataka ne preuzmete podatke. Umesto toga, upit za definisanje podataka koristi jezika za definisanje podataka za kreiranje, izmena ili brisanje objekata baze podataka.

Napomena: Jezik definicije podataka (DDL) je deo od Structured Query Language (SQL).

Upiti za definisanje podataka može biti veoma zgodno. Redovno, možete da izbrišete i ponovo kreirajte delove u šemi baze podataka samo tako što ćete pokrenuti neke upite. Razmotrite korišćenje upita za definisanje podataka ako ste upoznati sa SQL izjave i planirate da izbrišete i ponovo kreirate određeni tabele, ograničenja, indeksi ili relacije.

Upozorenje: Da biste izmenili objekte baze podataka pomoću upita za definisanje podataka može biti rizično, jer radnje ne prati potvrda dijaloge. Ako napravite grešku, možete da izgubite podatke ili nenamerno promena dizajna tabele. Budite pažljivi kada koristite upit za definisanje podataka da biste izmenili objekte u bazi podataka. Ako niste odgovoran za održavanje baze podataka koju koristite, trebalo bi da obratite se administratoru baze podataka pre nego što pokrenete upit za definisanje podataka.

Važno: Napravite rezervnu kopiju sve tabele uključene pre nego što pokrenete upit za definisanje podataka.

DDL ključne reči

Ključne reči

Upotrebite

CREATE

Kreiranje indeksa ili tabelu koja već ne postoji.

ALTER

Izmenite postojeće tabele ili kolone.

DROP

Brisanje postojeće tabele, kolone ili ograničenja.

ADD

Dodajte kolonu ili ograničenja u tabelu.

COLUMN

Koristite sa DODAJ ALTER, ili otpuštanje

CONSTRAINT

Koristite sa DODAJ ALTER, ili otpuštanje

INDEX

Koristi se sa kreiranje

TABLE

Korišćenje sa ALTER, KREIRAJTE ili otpuštanje

Vrh stranice

Kreiranje ili izmena tabele

Da biste kreirali tabelu, koristite komandu za kreiranje tabele. Kreiranje tabele komanda ima sledeću sintaksu:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Samo neophodno elemente komande za kreiranje tabele su komande "Kreiranje tabele" samu i ime tabele, ali obično ćete želeti da definišete neka polja ili druge aspekte tabele. Razmotrite ovaj jednostavan primer.

Pretpostavimo da želite da kreirate tabelu da uskladištite ime, godina i po ceni od korišćene automobila koje razmišljate za kupovinu. Želite da dozvolite najviše 30 znakova za ime i 4 znaka za godinu. Da biste koristili upit za definisanje podataka da biste kreirali tabelu, uradite sledeće:

Napomena: Možda ćete prvo morati da omogućite sadržaj baze podataka u vidu da upit definicije podataka da biste pokrenuli:

 • Na traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj.

Pravljenje tabele

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  Kreiranje tabele automobila (ime TEXT(30), godina TEXT(4), cena VALUTE)

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Izmena tabele

Da biste izmenili tabelu, koristite komandu za ALTER TABLE. Možete da koristite komandu za ALTER TABLE za dodavanje, menjanje ili otpustite (uklanjanje) kolona ili ograničenja. Komandu za ALTER TABLE ima sledeću sintaksu:

ALTER TABLE table_name predicate

Gde predikat može biti bilo koji od sledećih načina:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Pretpostavimo da želite da dodate 10 znakova tekstualnog polja da biste uskladištili informacije o stanju svaki automobila. Možete da uradite sledeće:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  Naredba ALTER tabele automobili DODAJ KOLONE uslov TEXT(10)

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Kreiranje indeksa

Da biste kreirali indeks u postojećoj tabeli, koristite komandu KREIRAJ indeks. Kreiranje INDEKSA komande ima sledeću sintaksu:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Samo neophodne elemente su CREATE INDEX komandu, ime indeks, ON argument, ime tabele koja sadrži polja koja želite da indeks, a lista polja će biti uključeni u indeks.

 • DESC argumenata uzroka indeks će biti kreirana u opadajućem redosledu, što može biti korisno ako često pokrećete upite koji traži prvih vrednosti za indeksirana polja, ili da sortirate indeksirana polja po opadajućem redosledu. Podrazumevano, indeks se kreira u rastućem redosledu.

 • SA primarni argument uspostavlja indeksirana polja ili više polja kao primarni ključ tabele.

 • Argument sa ONEMOGUĆI "null" dovodi do indeks da zahteva da vrednost bude uneta indeksirana polja – to jest, vrednosti "null" nije dozvoljeno.

Pretpostavimo da imate tabelu sa imenom automobila sa poljima koja skladišti ime, godine, cena i uslov korišćene automobila koje razmišljate za kupovinu. Takođe pretpostavimo da tabele postao velike i koju često uključite polja "godina" u upitima. Možete da kreirate indeks na polja "godina" da biste upitima vraća rezultate brže pomoću sledeće procedure:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  Kreiranje INDEKSA YearIndex dalje automobila (godina)

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Kreiranje ograničenje ili relacije

Ograničenje uspostavlja logički uslov koji polja ili kombinacije polja mora da ispuni umetanju vrednosti. Na primer, JEDINSTVENO ograničenje sprečava ograničenog polje prihvata vrednost koja bi dupliranje postojeću vrednost za polje.

Veza je tip ograničenja koja se odnosi na vrednosti polja ili kombinacije polja u drugoj tabeli da biste utvrdili da li vrednost može umetnuti u ograničenog polja ili kombinacije polja. Ne koristite ključnu reč za posebne da ukazuju na to da ograničenje relacije.

Da biste kreirali ograničenje, možete da koristite Odredba CONSTRAINT u komanda za kreiranje tabele ili ALTER TABLE. Postoje dva tipa odredbe CONSTRAINT: jedan za kreiranje ograničenja u jednom polju, a drugi za kreiranje ograničenja u više polja.

Jednim poljem ograničenjima

Odredba CONSTRAINT jednim poljem odmah sledi definiciji polja da ograničava i ima sledeću sintaksu:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Pretpostavimo da imate tabelu sa imenom automobila sa poljima koja skladišti ime, godine, cena i uslov korišćene automobila koje razmišljate za kupovinu. Takođe pretpostavimo da često zaboravite za unos vrednosti za auto je uslov i uvek želite da zapišete ove informacije. Možete da kreirate ograničenja u polju uslov koji vas sprečava da polje ostavite prazno, pomoću sledeće procedure:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  Naredba ALTER tabele automobila ALTER KOLONE uslov tekst ograničenje ConditionRequired nije nula

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Pretpostavimo da posle nekog vremena primetite da su slične vrednosti u polju uslov koji treba da budu iste. Na primer, neki automobili koje imaju vrednost uslov za loš i druge osobe imaju vrednost za pogrešni.

Napomena: Ako želite da pratite zajedno sa preostale procedure, dodajte neke lažne podatke automobili tabelu koju ste kreirali u prethodnim koracima.

Nakon što očistite vrednosti kako bi oni bili dosledniji, možete da kreirate tabelu, koja se zove CarCondition, sa jednog polja, koja se zove uslov koji sadrži vrednosti koje želite da koristite za uslov automobila:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  Kreiranje tabele CarCondition (stanje TEXT(10))

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

 6. Kreirali primarni ključ za tabelu pomoću izraza ALTER TABLE:

  Naredba ALTER CarCondition ALTER KOLONE uslov tekst ograničenje CarConditionPK primarni ključ tabele

 7. Da biste umetnuli vrednosti iz polja uslov automobili tabele u novu tabelu CarCondition, otkucajte sledeću SQL u karticu objekta SQL prikaz:

  Umetanje u CarCondition izbor različitih uslova iz automobila;

  Napomena: SQL izjave u ovom koraku je na upit za dodavanje. Za razliku od upit za definisanje podataka upit za dodavanje se završava tačkom i zarezom.

 8. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Kreiranje relacije pomoću ograničenje

Da zahteva da sve novu vrednost umetnuti u polju uslov automobili tabele se podudara sa vrednošću uslov polja u tabeli CarCondition, onda možete kreirati relaciju između CarCondition i automobila na polje pod imenom uslov, tako što ćete koristiti sledeće procedura:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  ALTER tabele automobili ALTER KOLONE uslov tekst ograničenje FKeyCondition reference CarCondition (uslov)

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Ograničenja više polja

Odredba CONSTRAINT više polja koja se može koristiti samo izvan odredbu definicija polja i ima sledeću sintaksu:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Razmislite o drugog primera koji koristi automobili tabele. Pretpostavimo da želite da biste se uverili da nema dva zapisa u tabeli automobili imaju isti skup vrednosti za ime, godine, uslov i cene. Možete da kreirate JEDINSTVENE ograničenje koje se odnosi na ova polja pomoću sledeće procedure:

 1. Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Definiciju podataka.

  U koordinatnoj mreži za dizajn je skriven, i prikazuje se kartica SQL prikaz objekta.

 4. Otkucajte sledeću SQL instrukciju:

  ALTER TABLE automobili DODALI ograničenje NoDupes JEDINSTVENE (ime godine, uslov, cena)

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×