Kreiranje i korišćenje predložaka lokacije

Kreiranje i korišćenje predložaka lokacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Nakon što ste prilagodili lokaciju SharePoint tako da sadrži biblioteke, liste, prikaza, tokova posla, logotipa i druge elemente koje su vam potrebne za svoje preduzeće, možda ćete želeti da kreirate predložak za tu lokaciju za ponovnu upotrebu. Predložak lokacije je kao plan za lokaciju. Kreiranje predloška lokacije omogućava vam da uhvatite prilagođavanja, tako da možete brzo primeniti na druge SharePoint okruženja i čak i koristite predložak kao osnovu za poslovnog rešenja. Korisnici mogu da kreiraju nove lokacije zasnovanu na predlošku ili da je dodajte sa za dodatne razvoj u programu Visual Studio.

Ovaj grafikon toka prikazuje proces za kreiranje i korišćenje predložaka lokacije u sistemu SharePoint Online.

Razumevanje predloška lokacije

Pre rada sa predloškom lokacije, korisno je detaljnije poznavanje onoga što on predstavlja da biste mogli efikasnije da ga koristite. U ovom odeljku razmatraju se sledeće teme:

Verovatno upoznati ste sa podrazumevani Predlošci lokacije, kao što je lokacija tima, lokacije projekta i lokacije zajednice. Predlošci lokacije SharePoint su izgrađene definicija dizajniran oko određeni poslovne potrebe. Možete da koristite ove predloške, jer su da biste kreirali SharePoint lokaciju, a zatim prilagodite lokaciju koliko god želite. Više informacija potražite u članku Koristite predloške da biste kreirali različite vrste SharePoint lokacija.

Pored ovih podrazumevanih predložaka lokacije, možete kreirati i sopstvene predloške lokacije na osnovu lokacije koju ste kreirali i prilagodili. Prilagođeni predložak lokacije je način da se zapakuju funkcije i prilagođavanja lokacije koja možete da dodate u galeriju rešenja. Prilagođeni predlošci lokacija se često koriste za primenu rešenja na drugim lokacijama ili da bi se obezbedila doslednost lokacija u organizaciji. Na primer, možda imate standardne smernice za upravljanje projektima i zahtevate upotrebu prilagođenog predloška lokacije projekta za sve nove projekte.

Sa prilagođenim predloškom lokacije je moćna funkcija koja vam omogućava da kreirate rešenje, a zatim podelite to rešenje sa kolegama, ostvarite organizacije ili izvan organizacije. Možete takođe pakovanje lokacije u datoteku paketa Veb rešenja (.wsp) i otvorite je u drugom okruženju ili aplikacija kao što su Visual Studio i dodatno prilagođavanje ga tamo. Pretvara prilagođene lokacije ili poslovnog rešenja u predložak je veoma koristan i veoma moćna mogućnosti. Kada počnete da pakovanje rešenje kao predložak, počećete da shvatite potencijal SharePoint kao platforme za poslovne aplikacije. Predlošci lokacije da to.

Kada sačuvate SharePoint lokaciju kao predložak, koje čuvate ukupnog okvira lokacije – njegove listama i bibliotekama, prikaza i obrazaca i tokova posla. Pored ove komponente, možete da uključite sadržaj lokacije u predlošku; na primer, dokumente uskladištene u bibliotekama dokumenata ili podataka na listama. To može biti korisna za pružanje uzorak sadržaja za korisnike da počnu sa radom. Ali, razmislite o tome da uključujući sadržaj takođe može povećati veličinu vašeg predloška preko granica predložak lokacije 50 MB.

Većina funkcija na lokaciji je uključena u predložak i on ih podržava. Međutim, postoji nekoliko funkcija koje nisu podržane.

 • Podržano    Liste, biblioteke, spoljne liste, veze izvora podataka, prikazi liste i prikazi podataka, prilagođeni obrasci, tokovi posla, tipovi sadržaja, prilagođene radnje, navigacija, stranice lokacije, master stranice, moduli i veb predlošci.

 • Nije podržano    Prilagođene dozvole, pokrenute instance tokova posla, istorija verzije stavke liste, zadaci toka posla povezani sa pokrenutim tokovima posla, vrednosti polja za osobe ili grupe, vrednosti polja klasifikacije, lokacije i stranice za objavljivanje i povezane funkcije.

Kada kreirate predložak lokacije, informacije o funkcijama lokacije i tipovima sadržaja se takođe čuva. Kada koristite predložak lokacije u drugoj kolekciji lokacija, te funkcije mora biti dostupni i aktivirani za predložak lokacije za rad. Može da dođe do problema prilikom premeštanja između predložaka lokacije iz različitih SharePoint verzija. Određene funkcije i tipovima sadržaja i možda nisu dostupne u zavisnosti od SKU i konfiguraciju.

Napomena: Premeštanje predložaka lokacije između različitih verzija, kao što su SharePoint 2010 da SharePoint 2013, nisu podržane. Premeštanje između SharePoint 2013 i SharePoint 2016 trebalo bi da radite, ali možda ćete morati da biste proverili predložak da biste se uverili da se dovrši.

Čuvanje lokacije kao predloška je moćna funkcija jer nudi veliki broj upotreba prilagođenih lokacija. Evo pogodnosti koje odmah dobijate kad sačuvate lokaciju kao predložak:

 • Primena rešenja odmah    Sačuvajte i aktivirajte predložak u galeriji rešenja i omogućite drugim zaposlenima da kreiraju nove lokacije od tog predloška. Oni ga mogu izabrati i na osnovu njega kreirati novu lokaciju koja će naslediti komponente lokacije, njenu strukturu, tokove posla i drugo. Ukratko, samo sačuvajte lokaciju kao predložak, aktivirajte je i spremni ste za rad.

 • Prenosivost    Pored primena prilagođenih rešenja u okruženju, možete da preuzmete .wsp datoteku, na putu i primenite ga u druge SharePoint okruženju. Sve vaše prilagođavanje lokacije je jednostavno uskladištene u jednoj datoteci.

 • Proširivanja    Kao paketa Veb rešenja, možete da otvaranje prilagođene lokacije u programu Visual Studio, izvršavanje dodatne razvoja prilagođavanja na predložak i zatim ih primenite na SharePoint. Kao rezultat, razvoju lokacije možete da odete do rešenje životnog ciklusa (razvije fazi i postavili u proizvodnji).

Kada počnete da kreirate prilagođene lokacije u SharePoint, otkrićete još pogodnosti pretvaranja lokacije u rešenje koje može da postane prenosiva u organizaciji.

Rad sa predloškom lokacije

Osnovni koraci za rad sa predloškom lokacije su sledeći:

Kada sačuvate predložak lokacije, kreirate paket veb rešenja (.wsp) koji se skladišti u galeriji rešenja za dalju upotrebu. Čuva se samo trenutna lokacija, ne i podlokacije.

 1. Pomerite se do lokacije najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

 2. Izaberite stavku Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Radnje na lokaciji izaberite stavku Sačuvaj lokaciju kao predložak.

  Napomena: Opcija " Sačuvaj lokaciju kao predložak " možda neće biti dostupni u svim situacijama. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa prilagođenim predloškom lokacije ispod.

 4. U polju Ime datoteke navedite ime za korišćenje sa datotekom predloška.

 5. U poljima Ime predloška i Opis predloška navedite ime i opis za predložak.

 6. Da biste uključili sadržaj lokacije u predložak lokacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj. Ograničenje je 50 MB i ne može se promeniti.

  Važno:  Pre kreiranja predloška lokacije koji uključuje sadržaj, proverite listu istorije toka posla za lokaciju. Ako u listi postoji na hiljadu stavki, kreiranje predloška lokacije će možda dugo potrajati ili ćete možda premašiti ograničenje od 50 MB. U ovom slučaju, dobra je ideja izmeniti povezivanje toka posla tako da koristi novu listu istorije toka posla i potom izbriše originalnu listu istorije toka posla pre kreiranja predloška lokacije.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali predložak.

  Ako su sve komponente na lokaciji važeće, kreira se predložak i vidite poruku koja glasi „Operacija je uspešno dovršena“.

 8. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se vratili na lokaciju, kliknite na dugme U redu.

  • Da biste otišli direktno na predložak lokacije, izaberite stavku Galerija rešenja.

Kada preuzmete predložak lokacije, kreirate .wsp datoteku koja je prenosiva i jednostavna za korišćenje u drugim kolekcijama lokacija.

 1. Pomerite se do lokacije najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

 2. Izaberite stavku Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije veb dizajnera izaberite stavku Rešenja.

 4. Ako je neophodno da aktivirate rešenje, izaberite ga i u grupi Komande kliknite na dugme Aktiviraj. Zatim, na ekranu „Potvrda aktiviranja rešenja“, u grupi Komande kliknite na dugme Aktiviraj.

 5. Kliknite na njegovo ime u galeriji rešenja, a zatim na dugme Sačuvaj.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate rešenje, kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim na dugme Zatvori.

.Wsp datoteku možete otpremiti na istu kolekciju lokacija ili druge kolekcije lokacija u istim ili različitim SharePoint okruženja.

 1. Pomerite se do lokacije najvišeg nivoa u kolekciji lokacija.

 2. Izaberite stavku Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“ , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 3. U odeljku Galerije veb dizajnera izaberite stavku Rešenja.

 4. U grupi komande kliknite na dugme Otpremi ili Otpremi rešenje, a zatim u dijalogu Dodavanje dokumenta ili Dodaj rešenje kliknite na dugme Potraži.

 5. U dijalogu Izbor datoteke za otpremanje pronađite datoteku, izaberite je, kliknite na dugme Otvori, a zatim na dugme U redu.

 6. Da biste aktivirali rešenje, na ekranu „Potvrda aktiviranja rešenja“, u grupi Komande kliknite na dugme Aktiviraj.

Nakon što kreirate predložak lokacije i potvrdite da aktivira, možete da kreirate lokacije na osnovu predloška.

Postoji nekoliko načina za kreiranje nove lokacije ili podlokacije. Možete da koristite SharePoint Designer ili da kreirate podlokaciju iz postojeće lokacije. Pratite ove korake da biste kreirali jednostavan podlokacije u SharePoint pomoću predloška na sačuvanu lokacije:

Kreiranje podlokacije

 1. Izaberite stavku Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“ , a zatim izaberite stavku Postavke sajta.

 2. U okviru Administracija lokacijeizaberite stavku lokacije i radni prostori .

  Odeljak lokacije i na radnom mestu na stranici postavke lokacije
 3. U dijalogu " lokacije i radni prostori " kliknite na dugme Kreiraj .

  Kreiranje lokacije vezu u lokacijama i na radnom mestu u dijalogu
 4. U dijalogu " Nova SharePoint lokacija " unesite naslov za stranicu, Opisi ime URL adrese za korisnika da koristite da biste došli do vaše lokacije.

  Gornji deo dijalog za kreiranje lokacije
 5. U okviru izbor predložaka, izaberite karticu prilagođeno i kliknite na dugme sačuvanog predloška.

  Poslednjih polovina dijalog za kreiranje lokacije
 6. Izaberite opcije Korisničke dozvole i navigaciju koji želite.

 7. Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj.

Možete kontrolisati kad se predložak lokacije pojavljuje u dijalogu Kreiranje ili upotrebi resursa tako što ćete aktivirati i dekativirati predloške lokacije u galeriji rešenja.

 1. Pomerite se do galerije rešenja.

 2. Kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke SharePoint Online javne veb lokacije“ , Postavke lokacije, a zatim u odeljku Galerije Veb dizajnera izaberite stavku rešenja.

 3. Izaberite predložak lokacije i zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Aktiviranje    Čini predložak lokacije dostupnim za korišćenje kada korisnici kreiraju nove lokacije putem dijaloga „Kreiranje“.

  • Deaktiviranje    Uklanja predložak lokacije iz dijaloga Kreiranje. Deaktivirani predložak lokacije nije dostupan za kreiranje lokacije i može da se izbriše.

  • Brisanje    Uklanja predloška lokacije iz galerije rešenja, ali premešta u korpu za otpatke za približno 90 dana podrazumevano pre nego što je ispraznili korpu za otpatke. Ovo je korisno ako kasnije odlučite da ga vratite u prethodno stanje. Ako vam je potrebna da biste izbrisali predložak lokacije, prvo morate ga deaktivirate.

   Napomene: 

   • Važno je pratiti rast galerije rešenja. Svaka stavka ima dodeljen broj upotrebe resursa. Rešenja mogu da koriste resurse i iz tog razloga mogu biti privremeno onemogućena ako upotreba resursa prekorači kvotu.

   • Ako otpremate predložak lokacije u postojeću galeriju, a originalni predložak lokacije je trenutno deaktiviran, može se dogoditi da zamenite originalni predložak lokacije. Da biste to izbegli, uverite se da ste predlošku lokacije koji otpremate dali jedinstveno ime. Međutim, nećete moći istovremeno da aktivirate oba rešenja; moraćete da deaktivirate originalno rešenje ukoliko novi otpremljeni predložak lokacije želite da koristite za kreiranje lokacije.

Rešavanje problema sa prilagođenim predloškom lokacije

Sledeći odeljci vam mogu pomoći u rešavanju problema pri radu sa prilagođenim predloškom lokacije.

Sledeći odeljci opisuju uobičajene probleme sa kojima se možete sresti pri radu sa predlošcima lokacije, kao i njihova preporučena rešenja.

Napomena: Opcija " Sačuvaj lokaciju kao predložak " nije dostupna u SharePoint Online ili sa SharePoint Server 2013.

Predložak lokacije je zasnovan na tipu lokacije koji nije dostupan u trenutnom poslovnom planu

Dostupnost predložaka lokacije zavisi od funkcije podesite tako što ćete administratoru da li radite sa lokacije ili kolekcije lokacija i koji plan koji su za Office 365 ili SharePoint Server. Sledeća tabela rezimira dostupnost tip lokacije između različitih planova. Više informacija o predlošcima u članku Korišćenje predložaka da biste kreirali različite vrste SharePoint Online lokacijama.

Kategorija

Tip lokacije

Kolekcije lokacija

Lokacija

Office 365 za mala preduzeća

Office 365 za srednja ili velikih preduzeća

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Saradnja

Tim

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Saradnja

Blog

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Saradnja

Project

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Saradnja

Zajednica

Da

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Veliko preduzeće

Centar za dokumente

Da

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Veliko preduzeće

Centar za čuvanje zapisa

Da

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Enterprise

Centar za poslovno obaveštavanje

Da

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Enterprise

Centar za pretraživanje preduzeća

Da

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Enterprise

Osnovni centar za pretragu

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Objavljivanje

Lokacija za objavljivanje

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Objavljivanje

Lokacija za objavljivanje sa tokom posla

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Objavljivanje

Poslovni Wiki

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Da

Predložak lokacije je kreiran u prethodnoj verziji sistema SharePoint ili na drugom jeziku

Nije podržano premeštanje predložaka lokacije između različitih verzija, na primer iz sistema SharePoint 2010 u SharePoint 2013, niti su podržani različiti jezici.

Nedostupne funkcije sprečavaju kreiranje lokacije

Dobijate poruku o grešci koja navodi da određene funkcije nisu instalirane, aktivirane ili licencirane.

Snimak ekrana poruke o grešci koji prikazuje grešku koju možete dobiti ako nedostupne funkcije sprečavaju kreiranje lokacije u sistemu SharePoint Online.

Kada je predložak lokacije bio kreiran, sve funkcije lokacije su bile sačuvane sa predloškom, bez obzira na to da li su bile aktivirane ili ne. Međutim, neke od ovih funkcija lokacije nisu aktivirane ili dostupne u trenutnoj kolekciji lokacija. Do ove situacije može doći pri premeštanju predložaka lokacija između različitih Office 365 planova ili između programa SharePoint Server (lokalno) i sistema SharePoint na mreži.

Da biste lakše rešili situaciju, poruka o grešci obično sadrži opis funkcije i GUID. Ako je funkcija dostupna u trenutnoj kolekciji lokacija, možete je aktivirati. Ako funkcija nije dostupna u trenutnoj kolekciji lokacija, ne možete koristiti predložak lokacije za kreiranje lokacije.

Listu SharePoint funkcija i GUID potražite u članku Sharepoint 2013: GUID postojećih funkcija. Listu opisi usluga zasnovana na Office 365 planove, potražite u Opisu SharePoint Online usluge.

Nije moguće kreirati predložak lokacije ili predložak ne funkcioniše ispravno

Uzrok može biti neki od sledećih problema:

 • Proverite da li neka lista ili biblioteka premašuje graničnu vrednost prikaza liste od 5000 stavki, što može blokirati kreiranje predloška lokacije.

 • Lokacija možda koristi previše resursa, usled čega predložak lokacije premašuje ograničenje od 50 MB. Možete videti koliko se resursa koristi u galeriji rešenja gde je predložak lokacije bio kreiran. Možda ćete moći da smanjite resurse lokacije, a zatim ponovo sačuvate predložak lokacije.

 • Ako želite da sačuvate sadržaj sa predloškom lokacije, možda ćete morati da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj . Iako možete povećati ograničenje predloška lokacije u sistemu SharePoint Server na lokaciji koristeći PowerShell komandu, ova komanda nije dostupna u sistemu SharePoint online. Budite oprezni povećati veličinu predloška lokacije u sistemu SharePoint Server na lokaciji i premestiti u SharePoint online i možete da sprečite njegove upotrebe. Više informacija o korišćenju predložaka lokacije na SharePoint serveru potražite u članku Čuvanje, preuzimanje, i otpremanje SharePoint lokacije kao predloška.

 • Postoje problemi koji prikazuje podatke sa liste koja koristi kolona za pronalaženje. Više informacija potražite u članku koje generiše predložak liste ne prikazuje podatke sa liste ispravne za pronalaženje u sistemu SharePoint Online.

Komanda predloška lokacije „Sačuvaj“ nije dostupna

Komanda Sačuvaj lokaciju kao predložak nije podržana i može da dovede do problema na lokacijama koje koriste infrastrukturu za objavljivanje u sistemu SharePoint Server. Ako lokacija ima omogućenu infrastrukturu za objavljivanje, ne možete da koristite funkciju predloška lokacije.

Više informacija potražite u člancima Omogućavanje funkcija za objavljivanje i Osnovne informacije o predlošcima lokacija omogućenim za objavljivanje.

Problemi sa predlošcima lokacije nakon nadogradnje sa usluge SharePoint Online 2010

Ako imate prilagođene predloške lokacije koje želite da nastavite da koristite i posle nadogradnje pretplate na SharePoint Online 2013, morate ponovo da ih kreirate pre nadogradnje kolekcije lokacija. U suprotnom, nijedan novi predložak lokacije neće funkcionisati posle nadogradnje. Da biste ponovo kreirali predložak lokacije, kreirajte novu podlokaciju zasnovanu na verziji 2013, ponovo je prilagodite tako da se podudara sa predloškom koji ste imali, a zatim prilagođenu podlokaciju sačuvajte kao predložak.

Korake da biste ponovo kreirajte vaše prilagođene predloške lokacije u sistemu SharePoint Online 2013 potražite u članku Nadogradnja predložaka lokacije.

Možda ćete povremeno morati dublje da istražujete kako biste pronašli problem sa predloškom lokacije. Na primer, možda ste nasledili predložak lokacije i ne znate kako je kreiran ili šta sadrži.

.wsp datoteka je zapravo datoteka pakovanja (CAB), što je datoteka koja sadrži druge datoteke. Ova datoteka pakovanja sadrži datoteku manifesta koja definiše elemente na lokaciji. Ako vas zanima njen sadržaj, uradite sledeće:

 1. Kopirajte .wsp datoteku.

 2. Preimenujte oznaku tipa datoteke sa .wsp na .cab.

 3. Kliknite dvaput na datoteku, izaberite sve prikazane datoteke, kliknite desnim tasterom miša na izbor, pa na dugme Izdvoj, pronađite fasciklu u dijalogu Izbor odredišta, a zatim kliknite na dugme Izdvoj.

Sad možete videti Manifest.xml datoteku, fascikle koje se odnose na manifest.xml datoteku i sve potrebne elemente, šeme, resurse i datoteke funkcije koji se koriste za ponovno kreiranje lokacije. Ako ste pri kreiranju predloška lokacije odabrali da uključite sadržaj lokacije, možete videti i sadržaj, na primer datoteke biblioteke dokumenata.

Snimak ekrana programa Windows Explorer koji prikazuje raspakovani paket veb rešenja (.wsp).

Važno:  Nemojte raspakivati originalnu .cab datoteku ili menjati datoteku manifesta ili sadržaj .wsp datoteke. Kreiranje lokacija iz paketa uređenih na ovom nivou može da dovede do nestabilnosti lokacija kreiranih od ovog predloška. Ipak, .wsp datoteke mogu bezbedno da se otvaraju i uređuju u programu Microsoft Visual Studio da bi se predložak dodatno prilagodio.

Napomena: Paket veb rešenja koji kreirate u predlošku lokacije delimično je pouzdano korisničko rešenje koje ima isti deklarativni format kao potpuno pouzdano SharePoint rešenje. Međutim, on ne podržava pun opseg tipova elemenata funkcija koje podržavaju potpuno pouzdana rešenja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×