Kreiranje i izlaganje prilagođene projekcije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U suštini možete označiti podskup slajdova u prezentaciju datoteke u cilju koji prikazuje taj podskup za određene korisnike lokacije. Mislite o tome kao listu. PowerPoint ovo je poziva u prilagođenu projekciju.

Kada kreirate prilagođenu projekciju u PowerPoint, prezentaciju možete da prilagodite različitim grupama korisnika lokacije. Koristite prilagođenu projekciju da biste izložili samo određene slajdove iz prezentacije ili da biste napravili hiperveza ka grupi slajdova u prezentaciji.

Postoje dve vrste prilagođenih projekcija: Osnovna i sa hipervezama. Osnovna prilagođena projekcija je posebna prezentacija ili prezentacija koja obuhvata neke slajdove iz originalne. Prilagođena projekcija sa hipervezom je brz način navigacije kroz jednu ili više posebnih prezentacija.

Osnovne prilagođene projekcije

Koristite osnovne prilagođene projekcije da biste predstavili podskup slajdove u prezentaciji datoteke. Na primer, ako prezentacija sadrži ukupno pet slajdova, prilagođenu projekciju „Lokacija 1” može da sadrži samo slajdove 1, 3 i 5. Drugi prilagođenu projekciju „Lokacija 2” može uključivati slajdove 1, 2, 4 i 5. Kada kreirate prilagođenu projekciju iz prezentacije, možete uvek da pokrenete celu prezentaciju u originalnim redosledom slajdova, previše.

Osnovna prilagođena projekcija

1 Slajdovi za lokaciju 1

2 Slajdovi za lokaciju 2

Prilagođene projekcije sa hipervezom

Koristite prilagođenu projekciju sa hipervezom da biste organizovali sadržaj u prezentaciji. Na primer, ako kreirate primarnu prilagođenu projekciju o novoj ukupnoj organizaciji svog preduzeća, možete da kreirate prilagođenu projekciju za svaki sektor u okviru organizacije i da je povežete sa projekcijama iz primarne prezentacije.

Prilagođenu projekciju sa hipervezom možete da koristite i za kreiranje slajda sa sadržajem. Slajd sa sadržajem vam omogućava navigaciju do drugih sekcija prezentacije, tako da možete da odaberete koje sekcije ćete u određenom trenutku pokazati publici.

Prilagođene projekcije sa hipervezom

1 Slajd sa hipervezama

2 Prilagođena projekcija za sektor A

3 Prilagođena projekcija za sektor B

Kreiranje projekcije slajdova i predstave ga

Kreiranje osnovne projekcije slajdova

 1. Izaberite stavke Projekcija slajdova > Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme Novo.

  Savet: Da biste pregledali prilagođenu projekciju, u dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na ime projekcije i izaberite stavku Projekcija.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji odaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji izaberite slajd i kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kreiranje projekcije slajdova sa hipervezom

 1. Izaberite stavke Projekcija slajdova > Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme Novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u glavnu prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji izaberite slajd i kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 4. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste napravili hipervezu do pomoćne projekcije u prezentaciji, izaberite tekst ili objekat za koji želite da bude veza.

 6. Izaberite stavke Umetni > Hiperveza.

 7. U dijalogu Umetanje veza, u okviru Poveži sa izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 8. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povezali prilagođenu projekciju, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite prilagođenu projekciju na koju želite da odete, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj prezentaciji, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite slajd na koji želite da odete.

Pokretanje prilagođene projekcije u programu PowerPoint

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U dijalogu Podesi parametre projekcije, u okviru Prikazivanje slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija i izaberite željenu prilagođenu projekciju.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na dugme Prilagođena projekcija slajdova i izaberite stavku Prilagođene projekcije.

 5. Na listi Prilagođene projekcije izaberite projekciju i kliknite na dugme Projekcija.

Kreiranje osnovne projekcije slajdova

 1. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Pokretanje projekcije slajdova , kliknite na strelicu pored stavke Prilagođena projekcija slajdova, a zatim kliknite na dugme Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster CTRL dok birate svaki slajd koji želite da izaberete.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru prilagođene projekcije slajdova, kliknite na slajd, a zatim kliknite na jednu od strelica za pomeranje slajda nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa sve slajdove u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

Kreiranje projekcije slajdova sa hipervezom

 1. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Pokretanje projekcije slajdova , kliknite na strelicu pored stavke Prilagođena projekcija slajdova, a zatim kliknite na dugme Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u glavnu prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster CTRL dok birate svaki slajd koji želite da izaberete.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru prilagođene projekcije slajdova, kliknite na slajd, a zatim kliknite na jednu od strelica za pomeranje slajda nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa sve slajdove u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

 6. Da biste kreirali hipervezu od glavne do pomoćne projekcije, izaberite tekst ili objekat koji želite da predstavite kao hipervezu.

 7. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 8. U okviru Poveži sa izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 9. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povezali prilagođenu projekciju, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite prilagođenu projekciju na koju želite da odete, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj prezentaciji, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite slajd na koji želite da odete.

Pokretanje prilagođene projekcije u programu PowerPoint

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U dijalogu Podesi parametre projekcije, u okviru Prikazivanje slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija i izaberite željenu prilagođenu projekciju.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na dugme Prilagođena projekcija slajdova i izaberite stavku Prilagođene projekcije.

 5. Na listi Prilagođene projekcije izaberite projekciju i kliknite na dugme Projekcija.

Kreiranje prilagođene projekcije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite da biste kreirali prilagođenu projekciju.

 2. Na kartici Projekcija slajdova , kliknite na dugme Prilagođena projekcija, a zatim izaberite stavku Prilagođena projekcija slajdova.

  Izaberite stavku Prilagođena projekcija

 3. Kliknite na dugme +.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA  kada kliknete na slajdove.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji kliknite na slajd, a zatim kliknite na Strelica nagore „Promeni redosled“   ili Strelica nadole „Promeni redosled“  da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa sve slajdove u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savet: Da biste videli kako će se pojaviti prilagođene projekcije u prikazu projekcije slajdova, u dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na ime projekcije, a zatim kliknite na dugme Start Prikaži.

Veza ka drugim carinskih prikazuje

Prilagođena projekcija sa hipervezama predstavlja brz način da odete do drugih prilagođenih projekcija iz primarne prezentacije. Možete da kreirate slajd sa sadržajem sa kojeg ćete se povezati. Dizajniranje prezentacije na ovaj način omogućava vam da pređete sa slajda sa sadržajem na druge odeljke prezentacije, tako da možete da odaberete koje odeljke ćete prikazati publici u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da napravite jednu ili više prilagođenih projekcija, a zatim da dodate hipervezu iz primarne prezentacije ka prilagođenim projekcijama.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije ka potpuno različitoj prezentaciji, možete da dodate hipervezu ka drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da predstavite kao hipervezu. Možete da kreirate sadržaj i hipervezu iz svakog unosa teksta kako biste se kretali kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, umetnite novi slajd u prezentaciju, otkucajte sadržaj, a zatim napravite vezu iz svake stavke.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Radnja.

  Izaberite stavku „Radnja“

 3. U dijalogu Postavke radnje izaberite kako da pokrenete radnju tako što ćete postupiti na sledeći način:

  Da biste pokrenuli radnju

  Kliknite

  Kada kliknete na dugme Radnje

  Karticu Klik mišem

  Kada postavite pokazivač miša na dugme Radnje

  Mišem

 4. Izaberite stavku Hiperveza sa, a zatim u meniju pop, izaberite stavku Prilagođena projekcija.

 5. U okviru Prilagođene projekcije, izaberite prilagođenu projekciju koju želite da se povežete.

  Da biste se vratili na slajd koji ste započeli prilagođene projekcije iz posle prilagođene predstave, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati . Ova opcija je korisno ako imate slajd koji služi kao sadržaj da biste prilagođene projekcije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali dodatne veze druge prilagođene projekcije, ponovite ove korake.

Reprodukovanje prilagođene projekcije

 • Na kartici Projekcija slajdova , stavku Prilagođenu projekciju, a zatim kliknite na prilagođenu projekciju na koju želite da reprodukujete.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

  Napomena: Ako još niste kreirali prilagođene projekcije, izaberite Prilagođeni prikazne, kliknite na prilagođenu projekciju slajdovai izaberite stavku +.

Kreiranje prilagođene projekcije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite da biste kreirali prilagođenu projekciju.

 2. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Reprodukuj projekciju slajdova izaberite Prilagođene projekcije, a zatim izaberite stavku Uredi prilagođene projekcije.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

 3. Izaberite stavku Novo.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster KOMANDA  kada kliknete na slajdove.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji kliknite na slajd, a zatim kliknite na Strelica nagore „Promeni redosled“   ili Strelica nadole „Promeni redosled“  da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa sve slajdove u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savet: Da biste videli kako će se pojaviti prilagođene projekcije u prikazu projekcije slajdova, u dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na ime projekcije, a zatim izaberite stavku Prikaži.

Veza ka drugim carinskih prikazuje

Prilagođena projekcija sa hipervezama predstavlja brz način da odete do drugih prilagođenih projekcija iz primarne prezentacije. Možete da kreirate slajd sa sadržajem sa kojeg ćete se povezati. Dizajniranje prezentacije na ovaj način omogućava vam da pređete sa slajda sa sadržajem na druge odeljke prezentacije, tako da možete da odaberete koje odeljke ćete prikazati publici u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da napravite jednu ili više prilagođenih projekcija, a zatim da dodate hipervezu iz primarne prezentacije ka prilagođenim projekcijama.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije ka potpuno različitoj prezentaciji, možete da dodate hipervezu ka drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Da biste kreirali hipervezu od primarne prezentacije do pomoćne prilagođene projekcije, u prezentaciji izaberite tekst ili objekat za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete da kreirate sadržaj i hipervezu iz svakog unosa teksta kako biste se kretali kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, umetnite novi slajd u prezentaciju, otkucajte sadržaj, a zatim napravite vezu iz svake stavke.

 2. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Podešavanje izaberite stavku Postavke radnje.

  Slide Show tab, Set Up group

 3. U dijalogu Postavke radnje izaberite kako da pokrenete radnju tako što ćete postupiti na sledeći način:

  Da biste pokrenuli radnju

  Kliknite

  Kada kliknete na dugme Radnje

  Karticu Klik mišem

  Kada postavite pokazivač miša na dugme Radnje

  Mišem

 4. Izaberite stavku Hiperveza sa, a zatim u meniju pop, izaberite stavku Prilagođena projekcija.

 5. U okviru Prilagođene projekcije, izaberite prilagođenu projekciju koju želite da se povežete.

  Da biste se vratili na slajd koji ste započeli prilagođene projekcije iz posle prilagođene predstave, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati . Ova opcija je korisno ako imate slajd koji služi kao sadržaj da biste prilagođene projekcije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali dodatne veze druge prilagođene projekcije, ponovite korake od 1 do 6.

Reprodukovanje prilagođene projekcije

 • Na kartici Projekcija slajdova , u okviru Reprodukcija projekcije slajdova, kliknite na dugme Prilagođene projekcijei izaberite prilagođenu projekciju koju želite da reprodukujete.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

  Napomena: Ako niste kreirali prilagođeni prikaz još uvek, kliknite na dugme Uredi prilagođene projekcijei izaberite stavku novo.

Takođe pogledajte

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje prelaza između slajdova

Izlaganje prezentacije

PowerPoint Online ne podržava prilagođene projekcije. Morate da koristite verziju programa PowerPoint da biste kreirali prilagođenu projekciju.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×