Kreiranje i štampanje nalepnica sa adresom za spisak adresa u programu Excel

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da pošaljete nešto na veliki broj adresa sa spiska adresa koji održavate u Microsoft Excel radnom listu, možete koristiti objedinjavanje pošte u programu Microsoft Word. Proces objedinjavanja pošte kreira list sa nalepnicama sa adresom koji možete odštampati, a svaka nalepnica na listu sadrži adresu sa spiska.

Da biste kreirali i odštampali nalepnice sa adresom, prvo morate pripremiti podatke radnog lista u programu Excel, a zatim koristiti Word za konfigurisanje, organizovanje, pregled i štampanje nalepnica sa adresom. Kada želite da koristite nalepnice sa adresama za slanje masovne pošte na listu adresa, možete koristiti objedinjavanje pošte da biste kreirali list nalepnica sa adresama. Svaka nalepnica sadrži adresu sa liste.

Objedinjavanje pošte obuhvata sledeće opšte korake:

 1. Priprema podataka radnog lista u programu Excel za objedinjavanje pošte    Pre nego što počnete proces objedinjavanja pošte, spisak adresa mora da se podudara sa tabelarnom strukturom koju zahteva objedinjavanje pošte.

 2. Podešavanje nalepnica za objedinjavanje pošte u programu Word    Raspored nalepnica podešavate jednom za sve nalepnice u objedinjavanju pošte. Dokument koji koristite u objedinjavanju pošte da biste to uradili zove se glavni dokument. U glavnom dokumentu za nalepnice takođe možete podesiti bilo koji sadržaj za koji želite da se ponavlja na svim nalepnicama, na primer logotip preduzeća ili povratna adresa na nalepnicama sa adresom za isporuku.

 3. Povezivanje nalepnica sa podacima radnog lista    Lista adresa predstavlja izvor podataka koji Microsoft Word koristi u objedinjavanju pošte. U ovom slučaju, to je Excel radni list koji sadrži adrese koje treba odštampati na nalepnicama.

 4. Sužavanje obima liste primalaca koje želite da obuhvatite nalepnicama    Word generiše nalepnicu za svaku adresu sa spiska adresa. Ako želite da generišete nalepnice samo za određene adrese sa liste slanja, možete odabrati adrese ili zapise koje želite da uključite.

 5. Dodavanje čuvara mesta, koja se zovu polja za objedinjavanje pošte, na nalepnice    Kad izvršite objedinjavanje pošte, polja za objedinjavanje pošte popunjavaju se informacijama sa spiska adresa.

 6. Pregled, dovršavanje objedinjavanja i štampanje nalepnica    Možete da pregledate svaku nalepnicu pre nego što odštampate ceo skup.

 7. Čuvanje nalepnica za buduću upotrebu   

U ovom članku

1. korak: priprema podataka radnog lista u programu Excel za objedinjavanje pošte

2. korak: podešavanje nalepnica za objedinjavanje pošte u programu Word

Prekid i nastavak objedinjavanja pošte

3. korak: povezivanje nalepnica sa podacima radnog lista

4. korak: sužavanje obima liste primalaca koje želite da obuhvatite nalepnicama

5. korak: dodavanje čuvara mesta (polja za objedinjavanje pošte) na nalepnice

Šta se događa pri objedinjavanju?

Mapiranje polja za objedinjavanje pošte sa datotekom sa podacima

Kucanje sadržaja i dodavanje čuvara mesta ili polja

Podešavanje prikaza kontakata koji uključuje prilagođena polja

Pokretanje objedinjavanja pošte iz programa Outlook

Oblikovanje objedinjenih podataka

6. korak: pregled i štampanje nalepnica

Pregled objedinjavanja pošte

Dovršavanje objedinjavanja pošte

7. korak: čuvanje nalepnica za buduću upotrebu

1. korak: priprema podataka radnog lista u programu Excel za objedinjavanje pošte

Spisak adresa u programu Excel mora da se podudara sa tabelarnom strukturom koju zahteva objedinjavanje pošte.

 1. Na radnom listu uradite sledeće da biste rasporedili spisak adresa:

  1. Koristite zaglavlja kolona koja jasno identifikuju tip podataka koje svaka kolona sadrži.

   Savet: Na primer, koristite zaglavlja kolona kao što su Ime, Prezime, Adresa i Grad umesto Kolona 1, Kolona 2, Kolona 3 i Kolona 4.

  2. Koristite posebnu kolonu za svaki element koji želite da uključite u objedinjavanje pošte.

   Savet: Ako uskladištite imena i prezimena u odvojenim kolonama, objedinjavanje pošte možete koristiti i za kreiranje tipskih pisama koja se obraćaju svakom primaoci po imenu. Posebnu kolonu možete dodati i za titulu, na primer g. ili gđa.

  3. Uključite samo redove i kolone koji sadrže podatke. Ne uključujte prazne redove ili kolone na spisak adresa zato što lista nalepnica koja se kreira možda neće biti dovršena izvan okvira praznih redova i kolona kada podesite nalepnice za objedinjavanje pošte u programu Word.

 2. Da biste pronašli i izabrali spisak adresa tokom objedinjavanja pošte, uradite sledeće kako biste definisali ime spiska adresa:

  1. Na radnom listu izaberite ceo spisak adresa, uključujući ćelije koje sadrže zaglavlja kolona.

  2. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena kliknite na dugme Definiši ime.

   Grupa „Definisana imena“ na kartici „Formule“

  3. U polju Ime otkucajte ime spiska adresa, na primer Praznične_čestitke, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Savet: Prvi znak imena mora biti slovo i nije moguće koristiti razmak između reči. Umesto razmaka koristite podvlaku (_).

 3. Sačuvajte i zatvorite radnu svesku.

Vrh stranice

2. korak: podešavanje nalepnica za objedinjavanje pošte u programu Word

Raspored nalepnica konfigurišete samo jednom za sve nalepnice u objedinjavanju pošte. U objedinjavanju pošte dokument koji konfigurišete za raspored naziva se glavnim dokumentom za nalepnice (ili glavni dokument nalepnice). U ovom dokumentu takođe možete konfigurisati bilo koji sadržaj koji želite da se ponavlja na svim nalepnicama, na primer logotip preduzeća ili povratna adresa na nalepnicama sa adresom za isporuku.

Moguće je da već imate paket listova sa nalepnicama od nekog dobavljača listova sa nalepnicama kao što su Avery, AOne ili Formtec. Svaki list sa nalepnicama iste je veličine i sadrži određen broj nalepnica određenih dimenzija.

Da biste konfigurisali glavni dokument nalepnice, upoređujete njegove dimenzije sa dimenzijama nalepnica na radnim listovima koje planirate da koristite.

 1. Pokrenite Word i otvorite prazan dokument.
  Bez praznog dokumenta, komande u sledećem koraku nisu dostupne.

 2. Na kartici Pošiljke, u grupi Započinjanje objedinjavanja pošte kliknite na dugme Započni objedinjavanje pošte.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji pokazuje komandu „Započni objedinjavanje pošte“ i listu dostupnih opcija za objedinjavanje koje želite da pokrenete.

 3. Kliknite na dugme Nalepnice.

 4. U dijalogu Opcije nalepnica možete izvršiti nekoliko izbora.

  Dijalog „Opcije nalepnica“

  1. Tip štampača koji koristite za štampanje nalepnica.

  2. Dobavljač koji je napravio listove sa nalepnicama.

  3. Broj koji odgovara broju proizvoda navedenom na paketu listova sa nalepnicama.

 5. U okviru Informacije o štampaču izaberite tip štampača koji ćete koristiti za štampanje nalepnica.

 6. Sa liste Dobavljači nalepnica izaberite ime preduzeća koje je proizvelo listove sa nalepnicama koje koristite.

 7. Sa liste Broj proizvoda izaberite broj proizvoda koji je naveden na kutiji listova sa nalepnicama.

  Ako se broj proizvoda za listove nalepnica ne podudara ni sa jednim izborom u dijalogu Opcije nalepnice, još uvek možete odštampati nalepnice. Moraćete samo da ih neznatno prilagodite:

  1. Izmerite nalepnice na listu koji imate i zabeležite mere, kao i broj nalepnica koje se uklapaju na jedan list.

   Napomena: Pažljivo izmerite nalepnice. Stvarna veličina nalepnice može biti manja od veličine koju je naznačio proizvođač nalepnica. Na primer, nalepnica dimenzija 1 sa 2 inča mogla bi u stvari da bude visoka 15/16 inča i široka 1 15/16.

  2. Sa liste Broj proizvoda izaberite tip nalepnice koji je po veličini sličan vašim nalepnicama.

   Ako u polju Broj proizvoda ne vidite željeni tip nalepnice, možda možete koristiti neku drugu navedenu nalepnicu ili da kreirati novu veličinu nalepnice.

  3. Kliknite na dugme Detalji i uporedite dimenzije nalepnica i broj nalepnica po listu (za nalepnice koje se štampaju na laserskim i Ink-jet štampačima) ili broj kolona sa obrascima nalepnica (za nalepnice koje se štampaju na matričnim štampačima).

  4. Uradite nešto od sledećeg:

   • Ako se dimenzije i raspored nalepnica podudaraju sa vašim nalepnicama, koristite izabranu nalepnicu.

   • Kliknite na dugme Otkaži i pređite na 5. korak ukoliko dimenzije i raspored ne odgovaraju vašim nalepnicama.

  5. U dijalogu Opcije nalepnica kliknite na tip štampača (Štampači sa beskonačnim papirom ili Štampači sa pojedinačnom stranicom), a zatim kliknite na dugme Nova nalepnica.

  6. Otkucajte ime u polju Ime nalepnice, izaberite visinu, širinu, margine i druge opcije za nalepnicu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Nova nalepnica se pojavljuje u kategoriji Ostale/prilagođene. Sledeći put kada budete koristili svoje prilagođene nalepnice, obavezno izaberite kategoriju Ostale/prilagođene sa liste Dobavljači nalepnica.

 1. Kada izaberete željene opcije nalepnice, kliknite na dugme U redu.

  Word kreira dokument koji koristi tabelu kako bi rasporedio nalepnice. Ako ne vidite linije koje razdvajaju nalepnice u rasporedu, u okviru Alatke za tabele izaberite karticu Raspored, a zatim u grupi Tabela kliknite na dugme Prikaži koordinatne linije.

Vrh stranice

Prekid i nastavak objedinjavanja pošte

Ako je potrebno da prekinete rad na objedinjavanju pošte, možete sačuvati glavni dokument nalepnice i kasnije nastaviti sa objedinjavanjem. Word zadržava izvor podataka i informacije o polju u dokumentu koji sačuvate. Ako ste koristili okno zadatka Objedinjavanje pošte u trenutku kada ste zaustavili rad na objedinjavanju, Word se vraća na to mesto u oknu zadatka kada nastavite objedinjavanje.

 1. Kada budete spremni da nastavite sa objedinjavanjem, otvorite glavni dokument nalepnice koji ste sačuvali.

  Word prikazuje okvir za poruke koji traži od vas da potvrdite da želite da otvorite dokument i pokrenete SQL komandu (SQL komanda povezuje Word sa izvornom Excel datotekom).

 2. Kliknite na dugme Da da biste se povezali sa izvornom Excel datotekom i preuzeli spisak adresa.

  Pojavljuje se tekst glavnog dokumenta nalepnice, zajedno sa svim poljima koja ste umetnuli.

 3. Izaberite karticu Pošiljke i nastavite sa radom.

Vrh stranice

3. korak: povezivanje nalepnica sa podacima radnog lista

Da biste objedinili informacije o adresama na nalepnicama, morate povezati nalepnice sa radnim listom koji sadrži spisak adresa.

 1. Ako se sada prvi put povezujete sa radnim listom, uradite sledeće:

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

  2. Izaberite stavku Više opcija.

  3. Pomerite se do odeljka Opšti podaci i potvrdite izbor u polju za potvrdu Potvrdi pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja.

  4. Kliknite na dugme U redu.

 2. Dok je glavni dokument za objedinjavanje pošte otvoren, na kartici Pošiljke, u grupi Započinjanje objedinjavanja pošte kliknite na dugme Izbor primalaca, a zatim izaberite stavku Koristi postojeću listu.

  Komanda „Otkucajte novu listu“

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pronađite Excel radni list i kliknite dvaput na njega.

 4. U dijalogu Potvrda izvora podataka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve, a zatim u polju Otvori izvor podataka izaberite stavku MS Excel radni listovi putem DDE (*.xls) i kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako ne listi ne vidite stavku MS Excel radni listovi putem DDE (*.xls), uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži sve.

 5. U dijalogu Microsoft Office Excel za stavku Imenovani opseg ili opseg ćelija, izaberite opseg ćelija ili radni list koji sadrži informacije koje želite da objedinite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Nalepnice su sada povezane sa podacima radnog lista, ali list sa nalepnicama je i dalje prazan. Po potrebi možete definisati spisak primalaca, kao što je opisano u 4. koraku, ili možete početi da naseljavate nalepnice čuvarima mesta za informacije o adresi, kao što je opisano u 5. koraku.

Vrh stranice

4. korak: sužavanje obima liste primalaca koje želite da obuhvatite nalepnicama

Word generiše nalepnicu za svaku adresu sa spiska adresa. Ako želite da generišete nalepnice samo za određene adrese sa spiska adresa, možete odabrati adrese (zapise) koje želite da uključite.

Da biste suzili obim spiska primalaca ili da biste koristili podskup zapisa u datoteci sa podacima, uradite sledeće:

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Započinjanje objedinjavanja pošte kliknite na dugme Uredi listu primalaca.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word, koji prikazuje markiranu komandu „Uredi listu primalaca“.

 2. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte uradite nešto od sledećeg:

  • Izbor pojedinačnih zapisa    Ovaj metod je najkorisniji ako je spisak kratak. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete.

   Savet: Ako znate da u objedinjavanje želite da uključite samo nekoliko zapisa, možete da opozovete izbor u polju za potvrdu u redu zaglavlja, a zatim izaberete samo željene zapise. Slično tome, ako želite da uključite veći deo zapisa sa liste, potvrdite izbor u polju za potvrdu u redu zaglavlja, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu pored zapisa koje ne želite da uključite.

  • Sortiranje zapisa    Kliknite na naslov kolone po kojoj želite da sortirate. Word sortira listu rastućim abecednim redosledom (od A do Z). Ponovo kliknite na naslov kolone da biste sortirali listu opadajućim abecednim redosledom (od Z do A).

   Da viste naveli više naprednih opcija sortiranja, u okviru Pročistite listu primalaca izaberite stavku Sortiraj, a zatim u dijalogu Filtriranje i sortiranje, na kartici Sortiranje zapisa izaberite željene postavke sortiranja. Na primer, možete navesti da adresa primaoca mora da bude navedena abecednim redom po prezimenu u okviru svakog poštanskog broja i da se poštanski brojevi navode numeričkim redosledom.

  • Filtriranje zapisa    Ovaj metod je koristan ako lista sadrži zapise koje ne želite da prikažete ili uključite u objedinjavanje. Kada filtrirate listu, možete da potvrdite ili opozovete izbor u poljima za potvrdu da biste uključili ili izuzeli određene zapise.

   Da biste filtrirali zapise, uradite sledeće:

   1. U okviru Pročistite listu primalaca kliknite na dugme Filtriraj.

   2. U dijalogu Opcije upita, na kartici Filtriranje zapisa izaberite kriterijume koje želite da koristite prilikom filtriranja zapisa.

    Na primer, da biste generisali nalepnice samo za adrese u Australiji, sa liste Polje izaberite stavku Zemlja ili region, sa liste Poređenje stavku Jednako je, a sa liste Uporedi sa stavku Australija.

   3. Da biste dodatno precizirali filtriranje, izaberite stavku I ili Ili, a zatim izaberite još kriterijuma.

    Na primer, da biste generisali nalepnice samo za preduzeća u Minhenu, navedite zapise čije polje Grad sadrži stavku Minhen i čije polje Ime preduzeća nije prazno. Ako u ovom filteru upotrebite kriterijum Ili umesto I, objedinjavanje pošte će obuhvatiti sve adrese u Minhenu pored svih adresa koje uključuju ime preduzeća bez obzira na grad.

Napomena: Ako ste na računar instalirali softver za proveru valjanosti adrese, u dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete stavku Proveri valjanost adresa da biste proverili valjanost adresa primalaca.

Vrh stranice

5. korak: Dodavanje čuvara mesta (polja za objedinjavanje pošte) na nalepnice

Kada povežete nalepnice sa listom adresa, spremni ste za dodavanje čuvara mesta koji ukazuju na mesto pojavljivanja adrese na svakoj nalepnici. Takođe možete da otkucate tekst za koji želite da se ponovi na svakoj nalepnici, na primer logotip preduzeća ili povratna adresa na nalepnicama sa adresom za isporuku.

Čuvari mesta za adrese zovu se polja za objedinjavanje pošte. Kad izvršite objedinjavanje pošte, polja za objedinjavanje pošte popunjavaju se informacijama sa spiska adresa. Polja za objedinjavanje pošte u programu Word odgovaraju zaglavljima kolona u Excel radnom listu.

Datoteka sa podacima sa kolonama (kategorijama) i redovima (zapisima)

1. Kolone u datoteci sa podacima predstavljaju kategorije informacija. Polja za objedinjavanje pošte koja dodajete na nalepnice predstavljaju čuvare mesta ta ove kategorije.

2. Redovi u datoteci sa podacima predstavljaju zapise informacija. Word generiše nalepnicu za svaki zapis kada izvršite objedinjavanje pošte.

Postavljanjem polja za objedinjavanje pošte na originalnu nalepnicu koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice ukazujete na to da želite da se određena kategorija informacija, na primer ime ili adresa, pojavi na toj lokaciji.

Polja umetnuta u Word dokument

Napomena: Kada umetnete polje za objedinjavanje pošte u glavni dokument nalepnice, ime polja se uvek nalazi u ševronima (« »). Ovi ševroni se ne pojavljuju na konačnim nalepnicama – oni vam samo pomažu da razlikujete polja u glavnom dokumentu nalepnice od običnog teksta.

Vrh stranice

Šta se događa pri objedinjavanju?

Kada izvršite objedinjavanje pošte, informacije iz prvog reda podataka u datoteci sa podacima zamenjuju polja na prvoj nalepnici. Zatim, informacije iz drugog reda u datoteci sa podacima zamenjuju polja na drugoj nalepnici i tako dalje.

Objedinjavanje informacija iz datoteke sa podacima na nalepnicu

Rad sa poljima: primeri   

Kada dizajnirate nalepnice, naslov bilo koje kolone iz datoteke sa podacima možete povezati sa poljem na nalepnici.

Na primer, recimo da je vaša lista slanja predviđena za pretplatnike na bilten i da datoteka sa podacima uključuje kolonu koja se zove „Datum isteka“ i u kojoj se skladišti datum isteka svake pretplate. Ako polje «Datum isteka» umetnete u glavni dokument za nalepnice pre nego što pokrenete objedinjavanje, svaki pretplatnik će na svojoj nalepnici sa adresom videti vlastiti datum isteka.

Polja možete kombinovati i razdvojiti ih znacima interpunkcije. Na primer, da biste kreirali adresu, možete konfigurisati polja u glavnom dokumentu nalepnice na sledeći način:

«Ime» «Prezime»

«Ulica i broj»

«Grad», «Država» «Poštanski broj»

Za kombinacije koje često koristite, na primer adresne blokove i redove za pozdrav, Word obezbeđuje složena polja koja grupišu nekoliko polja. Na primer, polje „Adresni blok“ je kombinacija nekoliko polja, uključujući ime, prezime, ulicu, gra i poštanski broj.

Elementi u polju „Adresni blok“

Sadržaj svakog ovog složenog polja možete prilagoditi. Na primer, u okviru adrese, možda ćete želeti da izaberete formalni format imena (G. Ratko Hodžić). U pozdravu ćete možda radije upotrebiti „Za“ umesto „Dragi“.

Vrh stranice

Mapiranje polja za objedinjavanje pošte sa datotekom sa podacima

Da biste se uverili da Word u datoteci sa podacima može da pronađe kolonu koja odgovara svakom elementu adrese, možda će biti potrebno da mapirate polja za objedinjavanje pošte u programu Word sa kolonama u Excel unakrsnoj tabeli.

Da biste mapirali polja, na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Uporedi polja.

Grupa „Pisanje i umetanje polja“

Pojavljuje se dijalog Upoređivanje polja.

Dijalog „Poređenje polja“

Elementi adrese navedeni su sa leve strane. Naslovi kolona iz datoteke sa podacima navedeni su sa desne strane.

Word traži kolonu koja se najviše podudara sa svakim elementom. Kao što je ilustrovano na grafici, Word je automatski uporedio kolonu Titula iz datoteke sa podacima sa poljem Počasna titula, ali nije mogao da uporedi ostale elemente, na primer Srednje ime.

Sa liste desno možete izabrati kolonu iz datoteke sa podacima koja se podudara sa elementom levo. U redu je ako se kolone Jedinstveni identifikator i Srednje ime ni sa čim ne podudaraju zato što nalepnica za objedinjenu poštu ne mora da upotrebi sva polja. Ako dodate polje koje ne sadrži podatke iz datoteke sa podacima, ono će se pojaviti u objedinjenom dokumentu u vidu praznog čuvara mesta – obično kao prazan red ili blok praznog prostora.

Vrh stranice

Kucanje sadržaja i dodavanje čuvara mesta ili polja

 1. Na početnoj nalepnici koju ste podesili (u glavnom dokumentu za nalepnice) otkucajte sadržaj za koji želite da se pojavi na svakoj nalepnici.

  Da biste dodali sliku, na primer logotip, na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Slika.

 2. Kliknite na mesto gde želite da umetnete polje.

 3. Koristite grupu Pisanje i umetanje polja na kartici Pošiljke.

  Grupa „Pisanje i umetanje polja“

 4. Dodajte nešto od sledećeg:

  • Adresni blok sa imenom, adresom i drugim informacijama

  • Kliknite na dugme Adresni blok.

  • U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da uključite i formate koje želite da primenite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako se pojavi dijalog Uporedi polja, to znači da Word nije mogao da pronađe neke od informacija koje su potrebne za dovršavanje adresnog bloka. Kliknite na strelicu pored stavke (ne odgovara), a zatim iz izvora podataka izaberite polje koje odgovara polju potrebnom za objedinjavanje pošte.

  • Pojedinačna polja

   Iz pojedinačnih polja možete umetnuti informacije kao što su ime, broj telefona ili količina doprinosa sa liste donatora. Da biste brzo dodali polje iz datoteke sa podacima u glavni dokument za nalepnice, kliknite na strelicu pored stavke Umetni polje za objedinjavanje, a zatim izaberite ime polja.

   Da biste u dokument umetnuli druga opcionalna polja, uradite sledeće:

   • Na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Umetni polje za objedinjavanje.

   • U dijalogu Umetanje polja za objedinjavanje uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste izabrali polja adrese koja će automatski odgovarati poljima u izvoru podataka, čak i ako imena tih polja nisu ista kao imena polja u programu Word, kliknite na dugme Polja adrese.

    • Da biste izabrali polja koja uvek preuzimaju podatke direktno iz kolone u datoteci sa podacima, kliknite na dugme Polja baze podataka.

   • U polju Polja kliknite na željeno polje.

   • Kliknite na dugme Umetni, a zatim na dugme Zatvori.

   • Ako se pojavi dijalog Uporedi polja, to znači da Word nije mogao da pronađe neke od informacija koje su potrebne za umetanje polja. Kliknite na strelicu pored stavke (ne odgovara), a zatim iz izvora podataka izaberite polje koje odgovara polju potrebnom za objedinjavanje pošte.

    Napomena: Ako umetnete polje sa liste Polja baze podataka i kasnije se prebacite na izvor podataka koji ne sadrži kolonu sa istim imenom, Word neće moći da umetne informacije o tom polju u objedinjeni dokument.

  • Prilagođena polja iz Microsoft Office Outlook kontakata

   Jedini način da prilagođena polja kontakta uključite u glavni dokument jeste da pokrenete objedinjavanje pošte iz programa Outlook. Prvo podesite prikaz kontakata sa poljima koja želite da koristite u objedinjavanju. Zatim pokrenite objedinjavanje pošte. Kada odaberete željene postavke, Word se automatski pokreće i možete dovršiti objedinjavanje.

Vrh stranice

Podešavanje prikaza kontakata koji uključuje prilagođena polja

 1. U Outlook kontaktima, na kartici Prikaz kliknite na dugme Promena prikaza, a zatim izaberite stavku Lista.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na naslov kolone i u priručnom meniju izaberite stavku Birač polja

 3. Sa padajuće liste na vrhu dijaloga Birač polja izaberite stavku Korisnički definisana polja u fascikli.

 4. Prevucite polje koje želite da dodate iz dijaloga u naslove kolona. Mala crvena strelica pomaže vam da postavite polje na željenu lokaciju.
  Prevlačenje prilagođenog polja iz dijaloga „Birač polja“ u prikaz fascikle „Kontakti“

  Novo polje možete dodati u dijalogu Birač polja tako što ćete kliknuti na dugme Novo pri dnu dijaloga.

 5. Kada sva prilagođena polja dodate u prikaz, zatvorite dijalog Birač polja.

 6. Da biste uklonili polje koje ne želite da uključite u objedinjavanje pošte, kliknite na ime polja u naslovu kolone u prikazu liste i prevucite ga iz naslova kolone.

Vrh stranice

Pokretanje objedinjavanja pošte iz programa Outlook

 1. U Outlook kontaktima izaberite pojedinačne kontakte tako što ćete držati pritisnut taster Shift i kliknuti da biste izabrali opseg ili tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl i kliknuti da biste izabrali pojedinačne stavke. Ako želite da uključite sve kontakte trenutno vidljive u prikazu, nemojte da kliknete ni na jedan kontakt.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme Objedinjavanje pošte.

 3. Ako ste izabrali pojedinačne kontakte koje ćete uključiti u objedinjavanje pošte, izaberite stavku Samo izabrani kontakti. Ako želite da uključite sve kontakte trenutno vidljive u prikazu, izaberite stavku Svi kontakti u trenutnom prikazu.

 4. Ukoliko ste konfigurisali prikaz liste tako da prikazuje tačno ona polja koja želite da koristite u objedinjavanju pošte, izaberite stavku Polja kontakta u trenutnom prikazu. U suprotnom, izaberite stavku Sva polja kontakta da biste sva polja kontakta učinili dostupnim u objedinjavanju pošte.

 5. Ako želite da generišete novi glavni dokument za objedinjavanje pošte, izaberite stavku Novi dokument. U suprotnom, izaberite stavku Postojeći dokument, a zatim kliknite na dugme Potraži da biste pronašli dokument koji ćete koristiti kao glavni dokument.

 6. Ako želite da sačuvate kontakte i polja koja ste izabrali tako da se mogu ponovo koristiti, potvrdite izbor u polju za potvrdu Trajna datoteka, a zatim kliknite na dugme Potraži da biste sačuvali datoteku. Podaci se čuvaju u Word dokumentu kao podaci razdvojeni zarezima.

 7. U okviru Tip dokumenta kliknite na dugme Nalepnice sa adresom.

 8. Kliknite na dugme U redu. Kada se dokument otvori u programu Word, na kartici Pošiljke, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na strelicu pored stavke Umetanje polja za objedinjavanje, a zatim kliknite na polja koja želite da dodate u glavni dokument za nalepnice.

 • Kada završite sa podešavanjem prve nalepnice onako kako vam odgovara, u grupi Pisanje i umetanje polja kliknite na dugme Ažuriraj nalepnice.

  Word ponavlja raspored prve nalepnice na sve ostale nalepnice.

 • Znake polja za objedinjavanje («« »») nije moguće otkucati ručno ili koristiti komandu Simbol u meniju Umetanje u programu Word. Morate koristiti objedinjavanje pošte.

 • Ako se polja za objedinjavanje pojave u velikim zagradama, na primer {POLJEZAOBJEDINJAVANJE Grad }, Word prikazuje kodove polja umesto rezultata polja. Ovo ne utiče na objedinjavanje pošte, ali ako želite da umesto toga prikažete rezultate, kliknite desnim tasterom miša na kôd polja, a zatim izaberite stavku Uključi/isključi kodove polja.

Vrh stranice

Oblikovanje objedinjenih podataka

Programi za baze podataka i unakrsne tabele, na primer Access i Excel, skladište informacije koje otkucate u ćelijama kao osnovne podatke. Oblikovanje, na primer fontovi i boje, kakvo primenjujete u programima Access ili Excel ne skladišti se sa osnovnim podacima. Kada objedinite informacije iz datoteke sa podacima u Word dokumentu, objedinjavate osnovne podatke bez primenjenog oblikovanja.

Da biste oblikovali podatke u dokumentu, izaberite polje za objedinjavanje pošte si oblikujte ga, kao što biste oblikovali bilo koji tekst. Uverite se da izbor obuhvata ševrone (« ») koji okružuju polje.

Vrh stranice

6. korak: pregled i štampanje nalepnica

Kada dodate polja na originalnu nalepnicu koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice, spremni ste da pregledate rezultate objedinjavanja pošte. Kada budete zadovoljni pregledom, dovršite objedinjavanje pošte i odštampajte nalepnice. Tada možete sačuvati glavni dokument nalepnice za buduću upotrebu.

Pregled objedinjavanja pošte

Nalepnice možete pregledati i izvršiti promene pre nego što zaista dovršite objedinjavanje pošte.

Da biste ih pregledali, na kartici Pošiljke, u grupi Pregledaj rezultate uradite sledeće:

Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji prikazuje grupu „Pregled rezultata“.

 • Kliknite na dugme Pregledaj rezultate.

 • Prođite kroz sve nalepnice tako što ćete na kartici Pošiljke, u grupi Pregledaj rezultate kliknuti na dugmad Sledeći zapis i Prethodni zapis.

 • Pregledajte određeni dokument nalepnice klikom na dugme Pronađi primaoca.

Napomena: Na kartici Pošiljke, u grupi Započni objedinjavanje pošte kliknite na dugme Uredi listu primalaca da biste otvorili dijalog Primaoci objedinjene pošte u kojem možete filtrirati listu ili ukloniti primaoce iz objedinjavanja ako ugledate zapise koje ne želite da uključite.

Napomena: Word koristi tabelu za raspoređivanje lista sa nalepnicama na stranici. Kako prelazite sa jedne na drugu stranicu sa nalepnicama, aktivni zapis se prikazuje u prvoj ćeliji tabele, a naredni zapisi se prikazuju u narednim ćelijama.

Vrh stranice

Dovršavanje objedinjavanja pošte

Da biste odštampali nalepnice, uradite sledeće:

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Završi kliknite na dugme Završi i objedini i kliknite na dugme Odštampaj dokumente.

Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji prikazuje markiranu komandu „Završi i objedini“.

 1. Odaberite da li želite da odštampate čitav skup nalepnica, samo trenutno vidljivu nalepnicu ili određeni podskup nalepnica.

Da biste promenili pojedinačne nalepnice, uradite sledeće:

 1. Na kartici Pošiljke, u grupi Završi kliknite na dugme Završi i objedini i kliknite na dugme Uredi pojedinačne dokumente.

  Snimak ekrana kartice „Pošiljke“ u programu Word koji prikazuje markiranu komandu „Završi i objedini“.

 2. Odaberite da li želite da uredite čitav skup nalepnica, samo trenutno vidljivu nalepnicu ili određeni podskup nalepnica. Word čuva nalepnice koje želite da uredite u posebnoj datoteci.

Vrh stranice

7. korak: čuvanje nalepnica za buduću upotrebu

Upamtite su objedinjene nalepnice koje sačuvate odvojene od originalne nalepnice koju ste konfigurisali u glavnom dokumentu nalepnice. Preporučuje se da sačuvate i sam dokument nalepnice ako planirate da ga koristite u drugom objedinjavanju pošte.

Kada sačuvate glavni dokument nalepnice, čuvate i njegovu vezu sa datotekom sa podacima. Kada sledeći put otvorite glavni dokument nalepnice, Word će tražiti od vas da odaberete želite li ponovo da objedinite informacije iz datoteke sa podacima u glavnom dokumentu nalepnice ili ne.

 • Kliknite na dugme Da da biste otvorili dokument sa informacijama iz prvog zapisa u koji je izvršeno objedinjavanje.

 • Kliknite na dugme Ne da bi Word raskinuo vezu između glavnog dokumenta nalepnice i datoteke sa podacima, ponovo oblikovao glavni dokument nalepnice kao standardni Word dokument i zamenio polja jedinstvenim informacijama iz prvog zapisa.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×